You are on page 1of 5

OIL Terminal SA – OIL

Beneficiind de o experienta de peste 100 de ani, OIL Terminal (OIL) este “cel mai mare operator pe
mare, specializat in vehicularea titeiului, produselor petroliere si petrochimice lichide si a altor
produse si materii prime in vederea importului/exportului si tranzitului”, conform datelor postate pe
site-ul companiei (www.oil-terminal.com, sectiunea Despre noi). De asemenea, OIL reprezinta unul
dintre cele “mai mari terminale din Sud - Estul Europei”. Situarea societatii in zona Marii Negre ii
confera acesteia o serie de anvantaje, printre care si posibilitatea beneficierii de un terminal la Marea
Neagra si de acces la caile de comunicatie rutiere si ferate.

OIL presteaza servicii pentru majoritatea rafinariilor si combinatelor chimice si petrochimice din
tara, printre care se numara: Petrom, Petrotel-Lukoil SA Ploiesti, Rompetrol Rafinare Constanta,
Oltchim SA Ramnicu Valcea (conform site-ului mentionat anterior). Printre colaboratorii
internationali ai societatii se numara Vitol Geneva, Litasco Geneva, Kemlink International Inc
SUA.
Printre concurentii OIL se numara Rompetrol, Navrom, Petromin, Terminalul Galati etc.

Titlurile OIL se tranzactioneaza la categoria I la Bursa de Valori Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la finele anului trecut se prezinta conform graficului urmator:

Structura actionariatului OIl la 31 decembrie 2009


Fon dul Proprie tate a
Pe rsoane fiz ice
10%
10.37%

59.62%
20.01%

Pe rsoane juridice
Ministe rul Econ omie i

Sursa: www.bvb.ro

Actionarul majoritar al OIL este, dupa cum se poate observa din graficul de mai sus, Ministerul
Economiei si Finantelor, cu o detinere de 59.62% din capitalul social al companiei. Printre actionarii
OIL se numara si Fondul Proprietatea, cu o participatie de 10% la capitalul social al operatorului
portuar.
Dintr-un numar de circa 582.430 mil actiuni (cu o valoare nominala de 0.1000 lei/actiune),
categoriei “alti actionari” ii revin aproximativ 176.942 mil titluri, echivalentul a 30.38% din
capitalul social al operatorului portuar.
Trebuie sa precizam ca OIL si-a mentinut constant capitalul social incepand cu august 2003.

22 ianuarie 2010 1
Indicatori financiari:

Indicator 12/31/2007 9/30/2008 12/31/2008 9/30/2009


Valoarea contabila pe actiune (activ unitar
0.2875 0.2821 0.2812 0.2821
net - lei)
Pret/valoare contabila (unitati) 3.3049 1.5954 0.5690 1.0033
EPS (lei) 0.0129 0.0026 0.0018 0.0018
PER 4.4804 - 90.8557 -
Rentabilitatea economica (%) 6.0700 1.5486 0.7622 1.0962
Rentabilitatea utilizarii activelor (%) 3.7942 0.7754 0.5272 0.5779
Rentabilitatea capitalului (%) 4.4774 0.9237 0.6262 0.6381
Modificarea cifrei de afaceri (%) 8.9711 -2.4061
Modificarea profitului (%) -99.1695 -30.9155
Gradul de indatorare (%) 17.1718 18.3489 18.0256 10.2566
Indicele de lichiditate (unitati) 0.0889 0.0883 0.1329 0.2838
Randament divident (%) 0.7074 0.4725
Sursa: datele au fost obtinute in baza informatiilor furnizate de catre emitent
Calculele au fost efectuate pe baza unor preturi de inchidere 0.9500 lei pentru decembrie 2007, 0.4500 lei pentru
septembrie 2008, 0.1600 lei pentru decembrie 2008 si 0.2830 lei pentru septembrie 2009

Pe baza indicatorilor financiari inclusi in tabelul de mai sus se pot desprinde urmatoarele aspecte:

- la sfarsitul primelor noua luni ale anului trecut, o actiune OIL valora, din punct de vedere
contabil, 0.2821 lei, valoare ce s-a mentinut constanta comparativ cu perioada similara din
2008. Astfel, daca actionarii societatii prezentate ar hotari valorificarea activelor acesteia si
plata tuturor datoriilor aferente, pentru fiecare actiune detinuta acestia ar putea incasa circa
0.28 lei. Nivelul activului unitar net are la baza atat mentinerea constanta a numarului
actiunilor OIL emise si tranzactionate, cat si a valorii capitalurilor proprii ale companiei,
respectiv a numaratorului indicatorului urmarit. La finele lui 2008, nivelul activului unitar
net al societatii se situa in jurul valorii de 0.28126, cu 2.176% mai scazut fata de 2007; cu
alte cuvinte, putem concluziona ca pe parcursul perioadei selectate, valoarea contabila a unei
actiuni OIL a manifestat un trend aproximativ stationar, mentinandu-se superioara valorii
nominale (de 0.1000 lei/actiune)
- in conditiile diminuarii pretului de tranzactionare a unei actiuni OIL, pe parcursul primelor
trei trimestre din 2009 fata de intervalul echivalent din 2008, cu 37.11%, la 0.2830lei/actiune
la sfarsitul lunii septembrie 2009, raportul dintre cotatia unui titlu al companiei prezentate si
valoarea contabila a acestuia era de aproximativ o unitate, cu 37.12% mai mica fata de
nivelul atins la 30 septembrie 2008; cu alte cuvinte, o actiune OIL se tranzactiona la sfarsitul
primelor noua luni din 2009 la un pret aproximativ egal cu valoarea contabila a acesteia. La
decembrie 2008, diferenta dintre cotatia unui titlu al companiei prezentate si nivelul activului
unitar net al acesteia inregistra o valoare mai redusa fata de cea de la finalul lunii septembrie
a anului urmator, respectiv de circa 0.56 unitati (cu 83% mai mica fata de decembrie 2007).
Astfel, in intervalul ianuarie – septembrie 2008 diminuarea nivelului activului unitar net al
OIL a fost insotita si de reducerea cotatiei titlurilor societatii ceea ce poate sta la baza
subevaluarii actiunilor operatorului portuar
- daca actionarii OIL ar hotari repartizarea intregului profit net al companiei realizat in primele
noua luni ale anului trecut, atunci, pentru fiecare actiune detinuta, acestia ar putea incasa
0.0018 lei, cu 31% mai putin decat le-ar fi revenit in perioada echivalenta din 2008. Aceasta
valoare este redata de catre indicatorul EPS. Putem considera ca la baza diminuarii
indicatorului EPS, in perioada mentionata mai sus, s-a aflat exclusiv modificarea castigului
net al societatii (respectiv numaratorul indicatorului) tinand cont ca, asa cum am precizat
anterior, numarul titlurilor OIL (regasite la numitor) a ramas constant pe parcursul perioadei
urmarite. Ritmul descendent al indicatorului EPS s-a putut observa si la finele lui 2008, cand
acesta inregistra o valoare de 0.0018 lei/actiune, cu 86.32% mai mica fata de 2007. Aceasta
variatie a indicatorului prezentat a avut la baza tot modificarea profitului net al societatii
22 ianuarie 2010 2
- la finalul lui 2008, societatea urmarita inregistra un PER de 90.87, in crestere cu 23% fata de
2007, ca urmare a diminuarii accentuate a numitorului indicatorului (EPS-ul)
- in interpretarea valorii exprimate de catre indicatorul PER ar trebui sa avem in vedere, in
primul rand, masura in care nivelul acestuia poate fi sustinut de catre ratele de rentabilitate
inregistrate de catre societate; in cazul nostru, din tabelul de mai sus, se poate observa ca pe
parcursul intregului interval urmarit indicatorul PER s-a mentinut la valori mult superioare
comparativ cu rentabilitatile determinate la nivelul OIL, ceea ce ridica anumite semne de
intrebare asupra relevantei retinerii cifrei redate de catre acesta ca o estimare asupra
eficientei viitoare a activitatii companiei. Astfel, PER-ul sustine ideea supraevaluarii
titlurilor societatii
- societatea prezentata a inregistrat dupa cele 12 luni din 2008 o rata a rentabilitatii economice
de 0.76%, cu peste 87% mai mica fata de 2007. In conditiile cresterii cifrei de afaceri a
companiei (respectiv numitorul ratei determinate) cu circa 9%, OIL a raportat o reducere a
profitul net (aflat la numarator) cu 86.32%, in aceeasi perioada
- in crestere cu 43.83%, la septembrie 2009 fata de decembrie 2008, rata rentabilitatii
economice se situa la finele primelor noua luni ale anului trecut la 1.1%. Comparativ cu
eficienta consemnata de-a lungul primelor trei trimestre din 2008, rentabilitatea economica
prezenta o diminuare cu 29.21%, la finele lunii septembrie aferente anului trecut, pe fundalul
raportarii unui profit net de 1.048 mil lei, cu 31% mai redus, in conditiile in care cifra de
afaceri s-a redus cu 2.40%
- reducerea veniturilor din exploatare ale companiei, in primele noua luni din 2009 fata de
intervalul similar din 2008, cu 2.52%, concomitent cu diminuarea cheltuielilor din
exploatare, cu doar 1.80%, a determinat scaderea rezultatului net din exploatare al OIL cu
circa 39%
- la finalul lunii septembrie aferente anului trecut, societatea urmarita a raportat venituri totale
in suma de 98.321 mil lei, cu 1.21% mai mici fata de perioada echivalenta din 2008, si
cheltuieli totale de 96.612 mil lei, in scadere cu 9%
- rentabilitatea utilizarii activelor OIL se situa la finalul lunii septembrie 2009 in jurul valorii
de 0.58%, cu 25.47% mai redusa fata de perioada similara din 2008. La fel ca si in cazul ratei
rentabilitatii economice, diminuarea eficientei cu care compania isi utilizeaza activele a avut
la baza reducerea profitului net al acesteia. La decembrie 2008, rentabilitatea utilizarii
activelor prezenta o valoare de 0.53%, fata de 3.79% la decembrie 2007
- societatea urmarita si-a utilizat capitalurile proprii, pe parcursul primelor noua luni din 2009,
cu o eficienta de 0.64%, in scadere cu circa 31% fata de intervalul similar din 2008. OIL si-a
diminuat castigul net, aflat la numaratorul ratei, pe fundalul mentinerii aproximativ constante
a valorii capitalurilor proprii, situate la numitor, in aceeasi perioada. La decembrie 2008,
compania inregistra o rata a rentabilitatii capitalurilor proprii de 0.63%, cu 86% mai mica
fata de finele lui 2007
- masura in care compania prezentata isi utilizeaza propriile resurse in dezvoltarea activitatii
poate fi evidentiata si prin determinarea nivelului gradului de indatorare al acesteia. Astfel,
putem considera ca mentinerea unui grad de indatorare redus (sub 60%), pe parcursul intregii
perioade urmarite, reflecta ca OIL si-a desfasurat activitatea preponderent pe baza resurselor
proprii de finantare. In plus, la finalul lunii septembrie aferente anului trecut, gradul de
indatorare al societatii inregistra o reducere cu 44% comparativ cu perioada similara din
2008, la 10.26%
- in cadrul datoriilor totale ale companiei, obligatiile scadente intr-un interval de timp mai mic
de un an de zile detineau, la septembrie 2009, o pondere de 93%. Orientarea societatii spre
contractarea de datorii pe termen scurt se reflecta si in inregistrarea unui indicator de
lichiditate redus (de doar 0.28 unitati). In caracterizarea indicatorului de lichiditate drept
redus am tinut cont ca o valoare a acestuia peste o unitate poate reflecta la nivelul unei
companii faptul ca aceasta nu are probleme in a-si onora datoriile scadente intr-un interval
scurt de timp

22 ianuarie 2010 3
- din profitul pe 2008 OIL a distribuit un dividend brut de 0.0009 lei, cu 88.75% mai redus
fata de cel acordat in 2007. In aceste conditii randamentul dividedelor distribuite s-a redus cu
peste 33% in 2008 fata de 2007. Valoarea totala a dividendelor acordate, din castigul din
2008, a reprezentat circa 43% din profitul net realizat in aceeasi perioada.

Analiza tehnica:

In graficul de mai jos se poate observa evolutia comparativa dintre preturile de referinta a actiunilor
OIL, in perioada 5 ianuarie 2009 – 18 ianuarie 2010, si media mobila aferenta, determinata pentru
un interval de 30 de sedinte consecutive:

Evolutia cotatiei actiunilor OIL comparativ cu media mobila


in perioada 5 ian 2009 - 18 ian 2010
0.3500
0.3000

0.2500
0.2000
lei

0.1500
0.1000
0.0500
1/5/2009

2/5/2009

3/5/2009

4/5/2009

5/5/2009

8/5/2009

9/5/2009

10/5/2009

11/5/2009

12/5/2009

1/5/2010
6/5/2009

7/5/2009

pret referinta medie mobila data

Graficul a fost realizat pe baza cotatiilor zilnice ale actiunilor OIL

Din graficul de mai sus se poate observa ca linia trasata de catre media mobila s-a mentinut, in
general, aproape de dreapta drescrisa de catre cotatiile actiunilor OIL, sustinand trendul ascendent
manifestat la nivelul preturilor de tranzactionare a titlurilor companiei.

Pe parcursul perioadei urmarite, actiunile OIL au prezentat o volatilitate destul de ridicata, dupa cum
se poate observa din graficul de mai jos:

Evolutia pretului actiunilor OIL in perioada


5 ian 2009 - 18 ian 2010
20.00%

15.00%

10.00%
modificare

5.00%

0.00%
3/5/2009

4/5/2009

5/5/2009

7/5/2009

9/5/2009

10/5/2009

1/5/2010
1/5/2009

2/5/2009

6/5/2009

8/5/2009

11/5/2009

12/5/2009

-5.00%

-10.00%

-15.00%
data

Graficul a fost realizat pe baza cotatiilor zilnice ale actiunilor OIL

22 ianuarie 2010 4
Lichiditatea titlurilor companiei prezentate s-a mentinut la un nivel moderat, pe parcursul
intervalului urmarit. In primele doua saptamani ale anului curent actiunile OIL au castigat 7%,
continuand astfel cresterea de peste 60% inregistrata anul trecut.

Informatii suplimentare:

OIL si-a estimat pentru 2009 venituri totale in valoare de circa 114.46 mil. lei, cu 16.4% sub nivelul
realizat in 2008, concomitent cu diminuarea cheltuielilor cu 16.8%, pana la 112.74 mil. lei. La
septembrie 2009 societatea isi realizase veniturile previzionate pentru intreg anul in proportie de
84.4%. Compania si-a bugetat obtinerea unui castig de 1.7 mil. lei, in urcare cu 18.5% fata de
profitul inregistrat in 2008.

Pe baza aspectelor punctate anterior, urmatoarele concluzii pot fi desprinse:

- domeniul in care activeaza OIL (manipularea titeiului) coroborat cu parteneriatele incheiate


de catre OIL cu principalele societati din domeniul petrolier pot constitui puncte importante
in aprecierea stabilitatii activitatii desfasurate de catre aceasta
- in primele noua luni ale anului trecut compania a consemnat o diminuare a eficientei cu care
isi desfasoara activitatea, conform valorilor ratelor de rentabilitate determinate anterior, pe
fondul reducerii castigului obtinut
- OIL si-a mentinut redus gradul de indatorare, pe parcursul perioadei selectate, dar
concomitent cu inregistrarea unui nivel modest al indicelui de lichiditate
- titlurile societatii urmarite au prezentat, pe parcursul intervalului analizat, o volatilitate destul
de ridicata, pe fundalul unei lichiditati moderate.

Disclaimer:
Materialul de fata este redactat cu scop pur informativ, neconstituind o recomandare. Evolutia anterioara a activitatii
societatii/societatilor la care se face referire in materialul de fata nu reprezinta o garantie a evolutiilor viitoare
inregistrate de catre aceasta/acestea. Active International si autorii materialului nu isi asuma responsabilitatea pentru
tranzactiile efectuate pe baza acestor informatii si nici nu pot garanta corectitudinea si completitudinea datelor furnizate.
Datele utilizate pentru intocmirea materialului sunt obtinute din surse disponibile publicului larg. Remunerarea autorilor
acestui material nu este conditionata de tipul datelor prezentate. Active International si autorii materialului ar putea
detine in diferite momente valori mobiliare la care se face referire in acest material sau ar putea actiona drept formatori
de piata pentru acestea.

22 ianuarie 2010 5