You are on page 1of 1

‫סמסטר ב' ‪ /‬שנה א'‬ ‫יסודות המשפט – תרגיל‬

‫מיטל אהרון‪-‬נוב‬ ‫מרצה‪ :‬עו"ד קרן מיידר )מתרגלת(‬


‫תרגיל ‪26.03.2006 – 1‬‬

‫משטר חוקתי‬
‫הנס קלזן פיתח תיאוריה שמתארת את מבנה המשטר‪ .‬הוא הציע שבמשטר חוקתי‪ ,‬הנשען על חוקה‪,‬‬
‫תיהיה מערכת נורמות משפטיות )נורמות גבוהות‪/‬נמוכות(‪ .‬נורמה‪-‬כלל התנהגות חברתי‪.‬‬
‫קלזן הציע את המדרג שלהלן‪:‬‬

‫נורמות‪:‬‬
‫חוקה‪-‬הנורמה המשפטית הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫כל העקרונות הקובעים מי אנחנו כחברה‬

‫חקיקה רגילה‬

‫תקנות‪/‬צווים – הם נוצרים מתוך‬


‫החקיקה‬

‫הנחיות‪/‬כללים – פרטי החוק ממש‬


‫נוגעים לפעילות הרשות עצמה‬

‫אם משווים מול הפירמידה של הנורמות תיהיה לנו פירמידה דומה של הרשויות שיוצרות את אותן‬
‫נורמות‪.‬‬

‫סמכות מכוננת‬ ‫רשויות‪:‬‬


‫)כנסת(‬

‫סמכות מחוקקת‬
‫)כנסת(‬

‫סמכות מבצעת‬
‫)ממשלה(‬

‫פסקה של ביהמ"ש העליון‬


‫ביהמ"ש‪ :‬העליון‪/‬המחוזי‪/‬השלום‬
‫קובעת ומנחה בתי משפט‬
‫נמוכים )"הלכה מחייבת"(‬

‫ישנה בעיה שכן הכנסת אמורה להיות הגוף המחוקק אבל בעצם בנסיבות מסוימות יש לה גם כובע‬
‫של סמכות מכוננת‪ .‬בישראל‪ ,‬אין הפרדה בין הסמכות שאחראית על יצירת החוקה לבין הסמכות‬
‫החוקתית הרגילה‪ .‬יש מדינות בעולם שלהם כן יש סמכות נפרדת‪.‬‬

‫ביהמ"ש העליון יכול ללבוש ‪ 2‬כובעים‪:‬‬


‫א‪ .‬בג"צ – עניינים של פגיעה בכבוד האדם נידונים מיד בבג"צ‪.‬‬
‫ב‪ .‬עירור – עירור על המחוזי או משהו שהגיע מהשלום למחוזי וממנו לעליון‪ .‬מתעסק בענייני‬
‫פלילים או אזרחים‪.‬‬