1 .Întreprinderea Alfa schimbă un teren situat în Timişoara cu un alt teren al societăţii Beta situat în Bucureşti.

Valoarea justă a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziţie fiind de 100.000 lei. Valoarea justă a terenului primit este de 150.000 lei. Schimbul se face cu o sultă de 30.000, TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. Care este incidenţa aplicării OMFP 3055/2009?

2.Se cunosc următoarele informaţii privind activele şi datoriile societăţii ALFA, în exerciţiile N+1 şi N+2: u.m. Active şi datorii Situaţia la Situaţia la 31.12.N+1 31.12.N+2 Cheltuieli de dezvoltare (1) 18.000 12.000 Imobilizări corporale (2) 640.000 500.000 Clienţi(3) 20.000 15.000 Cheltuieli înregistrate în 5.000 4.000 avans(4) 20.000 25.000 Alte active (5) Provizioane pentru riscuri şi 4.000 3.000 cheltuieli (6) 2.000 1.000 Amenzi de plătit (7) 2.000 Donaţii (7) 400.000 300.000 Alte datorii (5) (1)La inceputul exerciţiului N, s-au angajat cheltuieli de dezvoltare în valoare de 30.000 de lei, care au fost capitalizate în conformitate cu prevederile normei IAS 38. Managerii au decis amortizarea acestora prin metoda lineară, pe o durată de 5 ani. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile de dezvoltare au fost deductibile în anul angajării lor (N). (2)Imobilizările corporale cuprind clădiri şi utilaje. Clădirile au fost achiziţionate, la începutul exerciţiului N, la un cost de 700.000 um şi sunt amortizate contabil în 7 ani. Durata de amortizare fiscală este de 10 ani. La sfârşitul exrciţiului N+1, clădirile sunt reevaluate în conformitate cu IAS 16 la 600.000 um. Reevaluarea nu este recunoscută fiscal. Utilajele au fost achiziţionate, la începutul exerciţiului N-1, cu 100.000 um. Durata de amortizare contabilă este de 5 ani, iar cea fiscală de 4 ani. (3)La 31.12.N+1, creanţele clienţi aveau o valoare brută de 25.000 um şi un provizion pentru depreciere nedeductibil fiscal. Provizionul este reluat la venituri în exerciţiul N+2 . (4)Cheltuielile înregistrate în avans reprezintă o chirie plătită pe 5 ani ulteriori exerciţiului N+1, deductibilă atunci când are loc fluxul monetar. (5)Pentru posturile "alte active" şi "alte datorii" nu există diferenţe între contabilitate şi fiscalitate. (6)În cursul exerciţiului N+1, ALFA se află în litigiu cu un client. Managementul estimează, la sfârşitul exerciţiului, că despăgubirile ce vor fi plătite de ALFA se ridică la 4.000 u.m. pentru care constituie un provizion nedeductibil fiscal. (7)Amenzile şi donaţiile nu sunt deductibile fiscal. Cheltuielile cu amenzile au fost angajate, în exerciţiul N+1, iar cele cu donaţiile,â Îââ-ăşlllgfyfpăio-opk în exerciţiul N+2. O parte din amenzi au fost plătite în N+2. (8)La începutul exerciţiului N+1, ALFA a imputat contului de profit şi pierdere costurile unui proiect de cercetare în valoare de 20.000 de lei. Din punct de vedere fiscal, cheltuielile de cercetare se amortizează în 5 ani. Rezultatul contabil a fost un beneficiu de 154.000 de um, în N+1, şi 247.578 um, în N+2. Cota de impozit pe profit a fost 25% în N+1 şi 16% în N+2. La deschiderea exerciţiului N+1, exista o creanţă de impozit amânat de 7.500 um şi o datorie de 8.500 um. Să se determine şi să se contabilizeze impozitele amânate şi exigibile pentru cele două exerciţii şi să se prezinte informaţiile aferente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful