You are on page 1of 2

Exemplaar 1 (wit) bestemd voor (eind)ontvanger DF 1001007B

13. AANTEKENEN
VRACHTBRIEF 12. Nummer:
14. Vracht aangeboden op DTG: 20. Vervoersorganisatie:

Nederlandse Krijgsmacht L 7 0 0 0 0 6 02-10-2008 a 08:30 DVVO


‘Verbeterd’ Ja: Nee:
Barcode:

15. Documenten 16. Totale waarde goederen in euro's:


bijgevoegd Nee Ja

1. Aan Eenheid: LBB-AGB 17. Specificatie Nee Ja namelijk:


vervoerscondities:

(Sub) Eenheid: Afd VZPL ELCO/UKC: V297 19. Afzender:


18. Verklaring(en) afzender: Ja:
Adres: Zeisterspoor 8 Postcode: 3769 AP a) De aangeboden stof is tot het vervoer over de weg toegelaten volgens de bepalingen Eenheid: 14 GNBAT
van het ADR; de aard, hoedanigheid en de (gezamenlijke) verpakking/de IBC/de
container en etikettering zijn in overeenstemming met het ADR
Woonplaats: SOESTERBERG Aflevercode GSVL (Sub) Eenheid: STAF Cie
b) Vervoer overschrijdt niet de in ADR-randnummer 1.1.3.6 voorgeschreven
vrijstellingsgrenzen. Naam: Sgt1 Donkerlo
Telefoon:
c) Vervoer volgens ADR-randnummer 1.1.4.2. Adres: Zeisterspoor 11
d) Overige verklaringen:
2. Van Eenheid: 14 GNBAT Woonplaats: Soesterberg
-
-
(Sub) Eenheid: Staf-Cie ELCO/UKC: V917 - Telefoon:

Datum:
Adres: Zeisterspoor 11 Postcode: 3769 ZK
Handtekening
Woonplaats: Soesterberg Aflevercode GSVL

3. Benaming (ingeval gevaarlijke goederen: UN-nr. stofopsomming, gevarenklasse, cijfer, letter, ADR) 4. Netto massa 5. Netto gew./kg 6. Bruto gew./kg 7. Aantal colli 8. Aantal pln 9. Verpakking 10. Afm lxbxh in cm
ontplofbare stof/kg

17-108-9209 geweer 5,56mm Diemaco 4x 1 kist


..-…-…. Kist, transport 1x

11. Totalen: 1
Chauffeur(s)/(Tussen)ontvanger(s) 26. (Eind)Ontvanger Bovenstaande zending(en) in goede orde ontvangen, cfm (in bijlage gevoegde) opmerkingen.

21. Naam 22. DTG 23. Kenteken(s) 24. Handtekening 25. Opmerking(en) Eenheid: Naam: Telefoon:

Adres: Datum: Tijd:

Woonplaats: Handtekening:

Exemplaar 1, (bestemd voor de (eind)ontvanger, om te behouden);


Exemplaar 2, (bestemd voor de (eind)ontvanger, om te gebruiken als ontvangstbevestiging richting de verzender);
Exemplaar 3, (bestemd voor de laatste vervoerder, om te behouden);
Exemplaar 4, (optioneel bestemd voor het eerste (DVVO) distributiecentrum, om te behouden);
Exemplaar 5, (bestemd voor de afzender, om te behouden).