You are on page 1of 2

5.10.

2010 11:06:14

GORAŽDE

PREDSJEDNIŠTVO BIH

Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska 12246

Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji 12241

Nevažeći neoznačeni glasački listići 785

Nevažeći ostali glasački listići 342

Ukupan broj nevažećih glasačkih listića 1127

Ukupan broj važećih glasova 11.112

Ukupan broj svih glasačkih listića 12.241

Politička stranka, koalicija ili nezavisni / neovisni kandidat Kandidat Broj važećih glasova

GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I SPAHIĆ IBRAHIM 69


HERCEGOVINE

SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH RADONČIĆ FAHRUDIN 1.937


FAHRUDIN RADONČIĆ

BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES AJANOVIĆ KEŠETOVIĆ IZUDIN 27

DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ BIH ĐEDOVIĆ IBRAHIM 17

BPS - SEFER HALILOVIĆ DEMIROVIĆ MUJO 114

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU SILAJDŽIĆ HARIS 2.126

STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda LATIĆ ĐEMAL 36

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE IZETBEGOVIĆ BAKIR 1.462

JUSIĆ AIDA - NEZAVISNI KANDIDAT JUSIĆ AIDA 19

HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA KRIŠTO BORJANA 40


BOSNE I HERCEGOVINE

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH KOMŠIĆ ŽELJKO 4.707

KUTLE MILE - NEOVISNI KANDIDAT KUTLE MILE 5

GALIĆ PERO - NEOVISNI KANDIDAT GALIĆ PERO 15

HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH RAGUŽ MARTIN 24

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO 500

GALIĆ FERDO - NEOVISNI KANDIDAT GALIĆ FERDO 11


5.10.2010 11:06:14

Related Interests