You are on page 1of 1

Cuprins:

1. Analiza situaţiei firmei (SWOT sau alt tip de analiză)


2. Dilema cazului (întrebarea majoră la care se caută răspuns) + cauzele pt.
probleme/slabă performanţă
3. Variantele posibile (strategice/tactice) pentru rezolvarea dilemei
4. Evaluarea fiecărei variante:
a. Criterii calitative: relaţia cu clienţii/furnizorii
b. Criterii cantitative: cotă de piaţă, notorietate, grad de loialitate clienţi,
satisfacţie clienţi, rată pierdere clienţi
5. Selectarea uneia/mai multor variante din cele evaluate
- pe termen scurt + pe termen mediu şi lung
6. Cerinţele pentru implementarea variantei/variantelor strategice selectate

• tb. răspuns la întrebările studiului de caz (importanţă acordată fiecărei întrebări)


• prezentare PPT
• prima pag/cuprins/bibl – tb. complete