You are on page 1of 2

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cc
c

  c c
 c ccc cc c c
c
c c c c cc
 c c  cc
 c 
c    c
c c  c 
 c
 c  c c c
 c 
 c
c c c
c
 c c c c c c  c c 
 c

 c c cc c c


c cc c c c c
 c c c
c
 cc c c
cc

 c c c c c c c c
 c
c c
 cc c c c 
cc ccc c c c c
c !
 c c  c c c c !c c  c !c
c
 c c c c
c  c c  c  c
 c 
c
 c
c c
 c c c
 
c 
c !c c c c Ú c c c  c !c
  c c c c c
 c" c c
c c
c

c c cc c


 c cc 
c
 c c
 c c!c
c c cc
#  c
c c c c c c  c " c $ c
 c " c c
c c c  c c $$% c
&c  
c
 c  c 

 c " c 
c  c " c  c
c

 c % c c
'c c c % c
'cc ' ' 'c
cc c c
c  c c c 'c c  c c c $ c
( c
c) c c c* c%cc' c c c
 cc
Situată într-o regiune deluroasă, străbătută de apa pârâului
Blahniţa, staţiunea arheologică de la Săcelu a intrat în literatura de
specialitate încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
Ferma a fost identificată în punctul Turiţa, amplasat pe malul
drept al Blahniţei unde cercetările arheologice au evidenţiat urmele
unei construcţii dotate cu instalaţie de încălzire. Inventarul arheologic
recuperat era alcătuit din materiale de construcţii (tuburi, ţigle,
cărămizi), vase ceramice fragmentare, monede de argint şi bronz
emise de împăraţii din secolele II-III d.Hr.