You are on page 1of 1

Ambasada _____ u Beogradu

Odeljenje za izdavanje viza

POTVRDA

Potvrđujemo da je ______, broj pasoša _______, rođena ______godine u _____, od


_________ zaposlena na neodređeno vreme u preduzeću ___________.”, na radnom
mestu _________ sa platom u iznosu od ________ din.

Ova potvrda se izdaje za potrebe pribavljanja turističke vize.

U Beogradu, datum Direktor