You are on page 1of 1

TEZA

clasa a XI-a profil real

VI
1.Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
• Unei variabile de tip referinţă i se alocă în timpul com-
pilării un spaţiu de memorie
• Variabilele dinamice se mai numesc indicatiri de
adrese VI
• Variabilei de de tip reper se alocă intr-o zonă de Se consideră o matrice a[n,m] a cărei componente sunt
memorie numită heap numere întregi. Să se determine suma elementilor care sunt
• Nici una din afirmaţii corectă divizibile prin a şi de numărat cîte componente sunt şi de
aflat media lor
V II aplicînd procedura, aplicînd variabele globale.
1.Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
• Numărul de variabile dinamice ce pot fi create in
cadrul unui program este nelimitat V II
• Orice variabilă de tip referinţă poatr fi deperată Se consideră o matrice a[n,m] a cărei componente sunt
• Procedura predefinită dispose(r) ,unde r este o numere întregi. Să se determine produsu elementilor care
variabilă de tip referinţă ,alocă spaţiu de memorie pentru sunt divizibile prin c sau b şi de numărat cîte sunt în matrice
o va-riabilă dinamică şi returnează adresa respectivă aplicînd procedura, cu aplicarea variabelelor globale
prin variabila r VI
• Nici una din afirmaţii corectă Scrieţi un program care aplică un subprogram reczrsiv
VI ( funcţie) pentru calcularea sumei
2.se consideră declaraţiile: P(n)= 7+11+15+…
type ref_int=^I; V II
I:integer; Scrieţi un program care aplică un subprogram reczrsiv
Var ( funcţie) pentru calcularea produsului
A::ref_int; P(n)= 8*13*18*...
B:^integer;
Ce se va afisa dupa executia secventii de program: VII
New(a);new(b); Elaboraţi un program cu aplicarea funcţiei care va înlocui
A^:=8;B^:=A^ mod 3; silab‘ an’ cu silaba ‘to’intr-un şir de caractere
Writeln(A^, A^ div B^); aplicînd variabile globale
a) 8 2 b) 8 4 c) declaratiile nu sunt valide
d) Nici una din afirmaţii corectă VI
Elaboraţi un program cu aplicarea funcţiei care va aclcula
V II numărol de apariţii a silabei ‘ an’ intr-un şir de caractere
2. se consideră declaraţiile: aplicînd variabile globale
type ref_car=^char;
Var
A::ref_car;
B,C:^integer;
Ce se va afisa dupa executia secventii de program:
New(a);new(b);
A^:=’A’; b^:=10;
C:=b; new(b); b^:=1;
Writeln(b^, succ(a^), c^);
a) 1B1; b) 1B10; c) 10A10;
d) Nici una din afirmaţii corectă

Teza a fost discutată şi aprobată la şedinţa


catedrei ştiinţe reale pe data de ___
decembrie 2010 şi prezentată pentru apro-
bare directorului liceului.