You are on page 1of 1

Xerrada gratuïta

Escola bressol
i malalties
Dra. Josefina Llagostera
coordinadora de l’Escola de Pares
de l’Hospital de Nens de Barcelona

dilluns, 13 de desembre a les 15.30h

a l’escola bressol CARABASSA

Organitza: AMPA