You are on page 1of 2

Nhìn vào chỉ số P/E trung bình của các quốc gia trên thế giới, có thể thấy

mức P/E của


các quốc gia đang ở mức khá cao trên mức 10 lần (thời điểm tháng 6/2010), đây cũng là
những thị trường đã trải qua quãng thời gian dài xây dựng và thiết lập ổn định, cơ hội đầu
tư ít nhiều bị hạn chế đối với những thị trường đã phát triển mạnh như vậy. Xét riêng đối
với thị trường chứng khoán Việt Nam, là một thị trường hấp dẫn, chúng ta có thể nhận
thấy điều này qua chỉ số P/E trung bình của TTCK Việt Nam dự phóng cho năm 2010
vào khoảng 9,5 lần (Source : Vinacapital). Nếu như so sánh với một số thị trường cạnh
tranh trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Singapore có mức cao hơn 40% (P/E
hiện tại của 2 quốc gia lần lượt ở mức 17.03 và 13.45), chứng khoán Việt Nam hiện tại
đang ở mức giá khá hấp dẫn. Mặt khác, mức P/E ở mức 9,5 lần dự phỏng cũng chịu ảnh
hưởng nhiều từ các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn, trong khi có đến hơn 60% các cổ
phiếu có mức P/E ở mức dưới 8 trên thị trường niêm yết lại tập trung nhiều vào các cổ
phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ.
Đánh giá tổng quan : Trong giai đoạn ngắn hạn, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tỏ rõ sự thận
trọng trong đầu tư trước những lo ngại về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, lo ngại
các vấn đề về lạm phát, cán cân thanh toán và tiền tệ. Tuy nhiên nếu đặt kỳ vọng đầu tư
trong khoảng thời dan dài hạn trong vòng 3-5 năm, việc thu hút dòng vốn đầu tư mạnh từ
nước ngoài vào Việt Nam là hoàn toàn khả thi. Xét về mặt bằng chung đối với các quốc
gia trong khu vực, Việt Nam là một thị trường mới nhiều tiềm năng và đang là kênh đầu
tư rất hấp dẫn, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng đang ở mức rẻ với P/E dưới 10
lần như hiện nay.