You are on page 1of 5

TEST I

1. c) domacinstvo,
d) organizaciona trzista
( pojedinac)
3. sa ekonomskog stanovista kada
odlucujemo koliko,vise ili manje da
radimo, onda razmisljamo na
margini ili granici (kada ekonomisti
posmatraju odluke oni iznose vise
karakteristika koje ukljucuje
dodatne oportunitetne trosk.-
odnosno donosenje odluka da svaki
potroseni KM ima istu prednost od
prethodonog.
6. b) ekonomska sloboda
c) ekonomska sigurnost, rast,
inovacija, predvidivoct…
8. Dijagram kruznog toka pokazuje
pregled kako pojedinci I poslovni
ljudi razmjenjuju novac,resurse I
proizvode na trzsitu.Unutrasnji krug
predstavlja tok resursa I proizvods.
Vanjski krug predst.tok novca.
10. a) tacno
13. …kombinaciju dobara x I y koji
podjednako doprinose u pogledu
nivoa zadovoljenja potreba te je
potrosac indiferentan koje ce dobro
koristiti
TEST II
15. u energetskom sistemu znaci da
usljed prevelikog kapaciteta sistema
je opterecen I dovodi do povecanja
cjena.
16. a) potraznja neelasticna
b) potraznja elasticna
17. I- ukupna korisnostce biti sve
manja I manja zbog opadanja
granicne korisnosti dobara koje se
koristi
II-poslije zadovoljena prve
potrebe, potrosac prelazi na
zadovoljenje druge.
18. jedna roba prodaje se za novac,
a druga se kupuje za novac:
R1-N-R2. Pretvaranjem robe za
novac I novca za robu, naziva se
kruzni tok.Osn.momenti tog ciklusa
su, proizvodnja, razmjena,
raspodjela I potrosnja.
TEST III
2. zakon opadajuci prinosa
predstavlja odnos inputa I outputa,
npr.firma koja proizvodi samo
namjestaj I u kojoj su zaposlei 4
radnika,zaposljavanjem prvog
tokom prvog
mj.200kom,zaposlj.drugog 300 vise
samo za 50% tj.100kom,dok
zaposlja.treceg I cetvrtog jos manji
50 I 30 kom.
3. Distributivna, selektivna,
alokativna i informativna
4. a) 6. c)
5. cjena proizvoda i usluga,
dohodak potrosaca i necijenovni
faktori (kvalitet
proizvoda,usluga,eknomska
propaganda i sl.)
TEST V
1. cjena substitua proizvodnje,
troskovi proizvodnje,tehnologija,
organizacija trzista,porezi u
subvencije, cjena inputa.
2. granicna korisnost se smanjuje
potrosnjom svake nove jedninice
proizvoda sto ujedno predstavlja
zakon opadsajuci prinosa, dok
preferiranje se odnosi na
maksimiziranje korisnosti. Logicno
je da potrosac zadovolajva one
potrebe koje su mu najvaznije.
3.

4. a) selektivna-
b) promotivna
c) monopolska (uljez)
d) distributivna
e) odbrambena (uljez)
f) informativna (uljez)
g) alokativna-usmjerava resurse
5. pokazuje pri svakom datom nivou
proizvodnje jednog dobra max.
kolicinu drugog dobra koja se moze
proizvesti.
6. c) d) e)
TEST VII
1. ekonomske nepogode i sankcije
2. pri svakom datom nivou
prizvodnje jednog dobra max.
kolicinu drugog dobra koja se moze
proizvesti.
3. alokativna( kada jednih dobara i
usluga ima previse, a drugi
nedovoljno), distributivna ( kada se
pojavi velika razlika izmedju bogati
i siromasni u drustvu,drzava je
odgovorna da obezbjedi
ravnomjernu distribuciju),
normativna ( kada dodje do gubitka
posla drzava mora da osigura
drugi), stabilizaciona ( drzava mora
dobro da stabilizuje privredu da
nebi doslo do veci problema).
5. konkurencija uzrokuje vise
proizvodnje i firme nastoje ostvariti
sto vece cijene. Rezultat je da
potrosaci dobiju zeljene proizvode.
Adam Smith je to nazvao
“nevidljiva rka”
6. cijena proizvoda i usluga,
dohodak potrosaca, necjenovni
faktori (kvalitet proizvoda, usluga)
7. b) ne
8. c)
9. MPL= TPL-TPL-1 / L1-L-1 =
TPL/AL
Ukupna proizvodnja koja je
izazvana jedinicnim povecanjem ili
smanjenjem tog faktora.
TEST IX
1. Ogranicenost utice na limitiranost
kolicine resursa koje srecemo u
odnosu na neogranicene zelje, jer ne
postoji niko ko bi do beskonacnosti
mogao ponuditi sve trazene
proizvode.
Oskudnost se javlja kada
proizvodjaci ne zele ili ne mogu da
ponude proizvode ili usluge po
tekucoj cijeni. Oskudnost uvijek
postoji posto su nase zelje i potrebe
uvijke vise neg sto je to ponudjeno.
2. Najpozeljniju alternativu napustit
cemo kao rezultat odluke koja se
zove OPORTUNITETNI TROSAK.
Npr.bolje je uctit nego gledati TV.
3. Recession, Depression, Recovery
i Prosperity
4. Trziste je mjesto gdje se srecu
ponuda i potraznja za nekom
robom. Karakterisitike su: faktori
proizvodnje, prodaja..
5. predstavlja kombinaciju
proizvoda koju potrosaci nemogu
kupiti raspolozivim dohotkom i pri
odredjenom novou cjena na trzistu.
6. ukus potrosaca, ocekivane
promjene u potrosnji, starosna dob,
broj stanovnika, cjena i dostuponost
dobara koji su povezani sa
dostupnim rpoizvodom.
7. predstavlja ostvarenje najbolje
kombinacije outputa.
TEST X
5. mjere ekonomske politike, odnosi
izmedju segmenata
6. faktor proizvodnje – f
Radna snaga –L
Y= f ( L,K )
7. Sta, Kako i Za koga prizvoditi
Sta( svako drustvo se mora odlucit
sta ce proizvoditi)
Kako(kako treba proizvoditi
proizvode i usluge, na najbolji
nacin)
Za koga( odlucujemo ko ce biti
potrosac nasih proizvoda)
8. slobodno formiranje cijena,
sloboda izbora
9. korisnost predstavlja subjektivno
zadovoljstvo koje pojedincu donosi
potrosnja. Korisnost se mjeri na
osnovu cijene proizvoda u
zavisnosti gdje se trenutno
nalazimo.
10. i beskonacno neelasticna
18. Ponuda predstavlja odredjenu
kolicinu proizvoda koje je
preduzetnik spreman da proizvede i
proda u odredjenom vremenskom
periodu. Traznja predstavlja
odredjenu kolicinu roba i suluga
koji su potrosaci spremni da kupe u
odredjenom trenutku i pri
odredjenoj cijeni.
TEST XI
1. neogranicene potrebe
3. ciklicno kretaje privrede nastaje
kao rezultat poremecaja na trzistu,
pojavljuje se u malim i velikim
ciklusima.
5. Efekat dohodka predstavlja uticaj
promjene cjena na potrosacev realni
dohodak
Efekat substitucije dolazi do
izrazaja u slucaju kada se cijena
jednog proizvoda mjenja u odnosu
na drugi proizvod.
6. b)
Ep= procanat povecanja trazene
kolicine / procenat povecanja cjena
7.

TEST XIV
3. b)
4.

5. Prvi Gossenov zakon- ukupna


korisnost ce biti sve manja zbog
tendencije opadanja granicne
korisnosti dobara koji se koriste.
Drugi Gossenov zakon- poslije
zadovoljenja prve potrebe potrosac
prelazi na zadovoljenje druge.
6. Pod ponudom se podrazumjeva
kolicina odredjene robe koju je
preduzetnik spreman da proizvede i
proda po odredjenom nivou cjena
determinante koji uticu na ponudu
su sljedece: troskovi proizvodnje,
tehnoligija, cjena inpita, cjena
substituta, organizacija trzista,
porezi..
8. Oskudnost se javlja kada
proizvodjaci ne zele ili ne mogu da
ponude proizvode ili usluge po
tekucoj cijeni. Oskudnost uvijek
postoji posto su nase zelje i potrebe
uvijke vise neg sto je to ponudjeno.
Racionalnost priznaje samo onaj
nivo troskova koji ima
odgovarajuce trzisno opravdanje.
TEST XV
1. kombinacija prirodni resursa,
resursi kapitala, vl.kapitala
( sposobnost da vodi poslove.)
2. Kada vrsimo odabir jedne
alternative onda se trebamo
zrtvovati najmanje za jednu
alternativu i odreci se koristi druge.
Ekonomisti to nazivaju mogucnost
odbijanja.
3. distributivna(na koji nacin trziste
vrsi raspodjelu), selektivna( trziste
orijentira ekonomske subjekte na
proizvodnju one robe za koju
postoji stvarni interes potrosaca),
alokativna ( ukazuje na pravce i
dinamiku privredni subjekata),
informativna ( pruza raznovrsne
informacije o kretanjima ponude i
potraznje.)
4. Onaj ko pokusa da pronadje tim,
da postane dio njeg ili da konkurise
svom kolegi mora biti svjestan da
zivi u drustvu konkurencije.
5. b)
6. Elasticnost potraznje predstavlja
odnos promjene potraznje na
promjenu trzisni cijena.Moze biti
cjenovna i dohodovna. Cjenovna
pokazuje koliko se promjeni
potarznja odredjenog proizvoda pri
promjeni njegove cjene. Dohodvna
predst.relativnu promjenu trazene
kolicine,u odnosu na relativnu
promjenu dohodka.
TEST XVII
1.

5. Trzisna ravnoteza je stanje gdje


nivo ravnotezne cijene kolicne robe
koju kupci zele kupiti, jednak
kolicini koju ponudjaci su spremni
prodati.
6. podrazumjeva se potrosnja za
proizvodima koji u velikoj mjeri
utice starosna struktura potrosaca.
Tj.kada imamo staru i maldu
populaciju, mladi preferiraju za
luksuznim prozivodima, a stari za
zadravstvene usluge.
7. c)
8. c) komsija “A” zaposlen, komsija
“B” ostao bez posla
d) komsija “A”,kao i komsija “B”
ostao bez posla
f) komsija “A” bez posla, komsija
“B” uspio naci posao
h) pored komsije “B” i komsija “A”
se zaposlio
9. Proizvod kao rezultat proizvodnje
predstavlja prouzvodnu funkciju
angazovani faktora prizvodnje,
radne snage i kapitala
10. Pozitivna se bavi ciljevima ili
naucnim objasnjenjima
funkcionisanja ekonomije.
Normativna nudi preporuke sto bi
vlada neke zemlje trebal da
preduzme.