You are on page 1of 1

Laborator 9: Instrucţiuni de operare la nivel de bit şi operaţii pe şiruri

Se vor edita şi testa programele prezentate la curs, şi apoi cu modificările solicitate:

1) Determinarea numărului de biţi 0 dintr-o variabilă.

2) Afişarea în octal a conţinutului perechii de registre BX:AX.

3) Afişarea în binar a conţinutului registrului BX.

4) Determinarea numărului de perechi de valori egale din două şiruri.

5) Determinarea primei şi ultimei apariţii a unei anumite valori într-un şir. Este vorba
de indexul din şir, care eventual poate fi tipărit în octal utilizând programul 2.
Dacă nu este găsită de loc se va tipări un mesaj corespunzător.

6) Determinarea existenţei şi a poziţiei (indexul) unui subşir de caractere într-un şir.

7) Inserarea / eliminarea unui anumit element, specificat fie prin poziţie fie prin
valoare, dintr-un şir.

8) Concatenarea a două şiruri de caractere, cu afişarea lor înainte de concatenare şi


după aceasta.

9) Rescrieţi programul de test pentru memorie, ce utilizează algoritmul lui March,


astfel încât să preia configuraţiile de test (AAh, 55h, FFh, 01h, 00h) dintr-o zonă
de memorie (fără a utiliza artificiul cu registrul DX, din curs), în această ordine, şi
comparaţi timpii de execuţie (ai acestui program cu cel din curs). Pentru a
determina timpul de execuţie utilizaţi funcţia DOS, 2Ch (citire oră sistem).