You are on page 1of 1

Lista proiectelor recepţionate în runda I , septembrie 2010

Numărul Data Numele grupului de Liderul grupului de


Localitatea Titlul proiectului Suma solicitată
dosarului recepţionării iniţiativă iniţiativă
01 28.09.2010 Zîmbreni Inovatorii Veaceslav Creţu Wireless (WiFi) în liceu 8950,00 lei
Lipsa spaţiului de odihnă şi socializare
02 28.09.2010 Ruseştii Noi Activiştii Mihaela Erhan 9580,00 lei
pentru tineri
03 29.09.2010 Zîmbreni Ecologiştii Denis Beliman Un viitor sigur se află în mîini sigure 10000,00 lei
Protecţia mediului este un lux
04 29.09.2010 Văsieni Tinerii Cineaşti Eugen Nacu 9454,00 lei
pe care ni-l putem permite
05 29.09.2010 Ialoveni Fenix Tatiana Bordei Ialoveni în viitor 9844,00 lei
Tinerii pentru promovarea
06 29.09.2010 Ulmu Speranţa Mariana Vlas 9422,00 lei
mediului sănătos de viaţă
07 29.09.2010 Ulmu Pro Young Veronica Bîrcă Tinerii - resurse ale viitorului 8600,00 lei
Informarea la timp şi corectă
08 29.09.2010 Mileştii Mici Elevii clasei a XII-a B Natalia Andronachi 9370,00 lei
este o cerinţă a timpului
Implicarea tinerilor în activităţi culturale
09 30.09.2010 Mileştii Mici Elevii clasei a XII-a A Rodica Căpăţînă 9920,00 lei
şi sociale - o necesitate a timpului
10 30.09.2010 Suruceni Tineri pentru tineri Radu Boişteanu Parcul Tinerilor din satul Suruceni 10000,00 lei
11 30.09.2010 Ţîpala fără nume Gheorghii Rotari Informarea - un pas sigur spre viitor 10000,00 lei
Amenajarea miniparcului din preajma
12 30.09.2010 Ialoveni The future Ion Delinschii 7320,00 lei
Policlinicii raionale Ialoveni
13 30.09.2010 Ruseştii Noi Tinerii activişti Victor Gandrabur Promovarea Tinerilor 10000,00 lei
Informarea elevilor liceului şi persoanelor
14 30.09.2010 Ialoveni Prin noi înşine Constanţa Munteanu interesate 2402,00 lei
despre activitatea L.T. "P. Ştefănucă"
15 30.09.2010 Cigîrleni Pro-Eco Diana Josu-Branişte Mini-parc în curtea Casei de cultură 8970,00 lei
16 01.10.2010 Răzeni Imago Marin Harabagiu Constituirea clubului "Imago" 6130,00 lei
O zonă de agrement
17 01.10.2010 Mileştii Mici Noi soluţii de la tineri Sergiu Gîsca 9875,00 lei
pentru o localitate rurală
18 01.10.2010 Răzeni PleBiLu Ana Pleşca Laborator de limba engleză 10000,00 lei