You are on page 1of 9

Sprijin de la adulţi Tel.

(373 268) 95146


Fax (373 268) 73325
în proiecte pentru E-mail: pgm@fondultinerilor.md
tineri Web: www.fondultinerilor.md

PROGRAMUL DE GRANTURI MICI PENTRU TINERI


Runda I, septembrie 2010

FORMULAR DE APLICARE

I. GRUPUL DE INIŢIATIVĂ

1.1. Numele grupului de iniţiativă:


Inovatorii

1.2. Liderul grupului de iniţiativă


Nume: Creţu Veaceslav Vîrsta: 16
Ocupaţia: elev Telefon: 0268-57-639 Mobil: 069975290
Domiciliul: r-ul Ialoveni, c. Zîmbreni E-mail: slavutz@yahoo.com

1.3. Mentor
Nume: Paladi Prenume: Aurelia Vîrsta: 35
Ocupaţia: profesoară de informatică Telefon: 0268-57-532 Mobil: 069181166
Domiciliul: r-ul Ialoveni, c. Zîmbreni E-mail: auricapaladi@yahoo.com

1.4. Membrii grupului de iniţiativă


Nume: Creţu Prenume: Veaceslav Vârsta: 16
1 Ocupaţia: elev Telefon: 0268-57-639 Mobil: 069975290
Domiciliul: r-ul Ialoveni,c. Zîmbreni E-mail: slavutz@yahoo.com
Nume: Cărare Prenume: Dorin Vârsta: 18
2 Ocupaţia: elev Telefon: 0268-57-550 Mobil: 079177762
Domiciliul: r-ul Ialoveni, c. Zîmbreni E-mail: carare.dorin@mail.ru
Nume: Cazacu Prenume: Pavel Vârsta: 18
3 Ocupaţia: elev Telefon: 0268-58-431 Mobil: 060045570
Domiciliul: r-ul Ialoveni, s. Horeşti E-mail: pavelcazacu@yahoo.com

1.5. Descrierea grupului de iniţiativă


Grupul de iniţiativă „Inovatorii” a fost creat în anul 2008 cînd s-a fondat Consiliul Local al Tinerilor.
Grupul de iniţiativă „Inovatorii” este constituit din 3 membri , activişti ai Consiliului Liceal din Liceului
Teoretic Zîmbreni şi ai Consiliului Local al Tinerilor din comună . Programul grupului de iniţiativă are
drept scop implementarea şi realizarea ideilor,proiectelor inovatoare pentru modernizarea societăţii în
care activează. Grupul de iniţiativă „Inovatorii” activează deja de 2 ani cu succes în cadrul activităţilor
curriculare şi extracurriculare. Grupul de iniţiativă a participat la amenajarea parcului din localitate , a
realizat acţiuni de salubrizare, a desfăşurat acţiuni de binefacere pentru cei mai trişti decît noi (bătrîni,
oameni invalizi şi copii social - vulnerabili) şi a evaluat cu programe artistice în faţa populaţiei cu prilejul
anumitor sărbători şi aniversări. Grupul de iniţiativă participă activ în cadrul activităţilor şcolare care ţin
de instruire şi de ocupare a timpului liber al tinerilor.

II. DESCRIEREA ŞI ARGUMENTAREA PROIECTULUI


2.1. Titlul proiectului
Wireless(Wi-Fi) în liceu

2.2. Localizarea proiectului


Proiectul va fi implimentat în r-ul Ialoveni, comuna Zîmbreni în liceul din localitate.

2.3. Costul proiectului:


Suma solicitată de la Fondul pentru Tineri
Alte contribuţii
(cel mult 10 mii lei)
Grupul de iniţiativă „Inovatorii” are deja un buget în
Suma solicitată de la Fondul pentru Tineri este în
valoare de 730 lei acumulat din acţiuni de
valoare de 8950 lei.
voluntariat.

2.4. Perioada de desfăşurare a proiectului:


Data începerii proiectului: Data începerii Data încheierii proiectului: Data finisării
(nu mai devreme de proiectului este 1 (nu mai târziu de proiectului este 1
22 octombrie 2010) noiembrie. 10 decembrie 2010) decembrie.

2.5. Scopul proiectului


Proiectul are drep scop dezvoltarea şi progresarea domeniului informaţional în liceu.

2.6. Obiectivele proiectului


Obiectivele majore a proiectului sunt:
- importanţa beneficierii liceului de unde Wi-Fi ;
- familiarizarea beneficiarilor (elevi,profesori şi locatari) cu tipul de conexiune la internet;
- realizarea proiectului într-o perioadă cît mai scurtă de timp ,1 noiembrie - 15 noiembrie;

2.7. Justificarea proiectului


Proiectul se încadrează în domeniul TIC şi anume în tipul „Campanii de informare”. Problema pe care o
abordează proiectul este crearea unei reţele locale de calculatoare interconectate(LAN) cu acces la
internet fără fir. Cabinetul de informatică a fost recent dotat cu mobilier pentru calculatoare şi dispune
de conexiune la internet doar la doua calculatoare din cele 12 existente (în cabinetul de informatică şi
în cabinetul directorului). Membrii grupului de iniţiativă „Inovatorii” posedă abilităţi în domeniul dat şi a
principiul de funcţionare a undelor Wireless. Grupul garantează originalitatea, calitatea, funcţionalitatea
şi utilitatea proiectului pentru comunitate.

2.8. Potenţialii beneficiari (grupuri ţintă) ai proiectului


Potenţialii beneficiari ai proiectului sunt beneficiarii direcţi: elevii(375), cadrele didactice(26), beneficiarii
indirecţi : personalul auxiliar a liceului(17). În total 418 de beneficiari.

2.9. Descrierea detaliată a activităţilor


Proiectul va funcţiona pe parcursul anului de studiu cu excepţia zilelor de week-end. Cadrele didactice
şi grupul de iniţiativă vor fi responsabili de realizarea proiectului. Potenţialii beneficiari vor utiliza
oportunităţile undelor Wierless în timpul orelor numai cu permesiunea persoanelor responsabile.
Proiectul creează posibilitatea de a utiliza sigur, rapid şi confortabil tipul de conexiune la internet.
Detalii despre interconexiune şi modul de funcţionare vezi Anexa 1

2.10. Rezultatele aşteptate


Rezultatele proiectului vor fi evidente imediat după finalizarea lui. Datorită implementării proiectului se
va amplifica procentul de însuşire a curriculum-ului la toate disciplinele şcolare prin intemediul fluxului
de informaţie stocat din internet(prezentări 3D, grafice, de experimente ,filme tematice etc.) prin
conexiunea fără fir.

2.11. Informarea şi implicarea comunităţii în activităţile proiectului


Despre realizarea şi funcţionarea proiectului ,benificiarii vor fi informaţi prin intermediul afişului publicitar
plasat în localurile publice din comună.
2.12. Continuitatea proiectului
Proiectul are nevoie de un capital pentru realizarea lui. După finalizare, proiectul nu necesită alte
investiţii decît cele alocate iniţial şi nu are perioadă limită de funcţionare. Astfel, beneficiarii vor utiliza
oportunităţile undelor Wireless continuu.

III. BUGETUL PROIECTULUI

3.1. Bugetul detaliat al proiectului


Suma
Cheltuieli Număr Cost Cost solicitată de Alte
Unitate
(linii de buget şi subcapitole) de unităţi unitate total la Fondul contribuţii
pentru Tineri

1. Resurse umane

Creţu
1.1. Formator 1 100 lei 100 lei 100 lei O sumă în
Veaceslav
valoare de
Cărare 1000 lei
1.2. Expert 1 100 lei 100 lei 100 lei
Dorin din bugetul
primărie şi
500 lei din
bugetul
Cazacu
1.3. Consultant 1 100 lei 100 lei 100 lei grupului
Pavel
de
iniţiativă.

Total Resurse umane: 300 lei 300 lei 500 lei

2. Cheltuieli de deplasare

O sumă în
valoare de
1000 lei
din bugetul
3.1. Arenda automobil, primărie şi
1 1 200 lei 200 lei 200 lei
microbuz, autobuz 500 lei din
bugetul
grupului
de
iniţiativă.

Total Cheltuieli de deplasare: 200 lei 200 lei 500 lei

3. Utilaje

Wierless 1345.00 2690.00 O sumă în


3.1. Modems 2 2690.00 lei
ADSL lei lei valoare de
1000 lei
3.2. Network PCI 12 480.00 5760.00 5760.00 lei
din bugetul
equipement Wierless lei lei
primărie şi
LAN
500 lei din
Adapter
bugetul
D-Link
grupului
de
4. Specificaţii Detalii despre specificarea cheltuielilor vezi Anexa 2

Total Cheltuieli pentru utilaje: 8450 lei 8450 lei 500 lei

8950.00
TOTAL 8950.00 lei 1500 lei
lei

3.2. Bugetul narativ al proiectului


Valoarea bugetului necesar pentru implimentarea proiectului este de 8950 lei. Totalul de bani alocaţi
vor fi cheltuiţi pentru realizarea proiectului conform indicaţiilor din capitolul „Bugetul detaliat al
proiectului”. Implementarea proiectului necesită: resurse umane care vor participa la instalarea
utilajelor şi vor facilita realizarea proiectului în scurt timp, evident că formatorul, expertul şi consultantul
vor dori să beneficieze de un capital, cheltuieli de deplasare pentru transportarea utilajelor necesare
care sunt voluminoase şi multe la număr şi de utilaje necesare pentru funcţionalitatea proiectului care
sunt costisitoare şi depăşesc bugetul actual al grupului de iniţiativă şi cel alocat de primărie.
Anexa 1
Anexa 2