You are on page 1of 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;

Facultatea: Marketing, Cod: 09


Domeniul de licenţă: Marketing, Cod: 8 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Marketing, Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Anul universitar: 2008-2009
Promoţie: 2008 - 2011

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 1, Semestru : 1

Condiţionări Nr. Nr.


Nr. Denumirea disciplinei în Tip Cat. Codul Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei (cod ore/semestru pct. Observaţii
crt. limba străină dis. dis. disciplinei verificare disciplina
disciplină) C S L/P T credit
F 090981OF115101 Economie şi Politici
1 Microeconomie Microeconomics O 2 2 - 4 E 4
Economice
F 090981OF113103 Contabilitate, Audit şi
2 Bazele contabilităţii Accounting Fundamentals O 2 2 - 4 V 4
Control de Gestiune
3 Dreptul afacerilor Bussiness Law O F 090981OF113402 3 1 - 4 E 4 Drept
Matematică aplicată în Applied Mathematics in F 090981OF111405
4 O 2 2 - 4 E 5 Matematică
economie Economics
5 Limbă străină 1 Foreign Language 1 O F 090981OF110216 - 2 - 2 V 4 Limbi străine
Filosofie, Politologie şi
6.1 Psihologie Psychology 090981OF117307
Sociologie
O F 2 2 - 4 V 4
Geografia economică Economic Geography of the Istoria Economiei şi
6.2 090981OF110302
mondială World Geografie
7 Management Management O F 090981OF117106 2 2 - 4 E 5 Management
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 13 13 - 26 4E + 3V 30
Physical Education and 090981SC114201
8 Educaţie fizică şi sport S - 2 - 2 C 2 Educaţie fizică şi sport
Sports C
TOTAL GENERAL 13 15 - 28 4E + 3V+1C 32
Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte.

DECAN,
Prof.univ.dr. Valerică Olteanu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Marketing, Cod: 09
Domeniul de licenţă: Marketing, Cod: 8 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Marketing, Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Anul universitar: 2008-2009
Promoţie: 2008 - 2011

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 1, Semestru : 2

Condiţionări Nr. Nr.


Nr. Denumirea Denumirea disciplinei în Tip Cat. Codul Forma de Catedra care susţine
(cod ore/semestru pct. Observaţii
crt. disciplinei limba străină dis. dis. disciplinei verificare disciplina
disciplină) C S L/P T credit
Informatică F 090981OF121208
1 Economic Informatics O 2 - 2 4 V 4 Informatică Economică
economică
2 Statistică Statistics O F 090981OF121312 2 2 - 4 E 5 Statistică şi Econometrie
3 Finanţe Finance O F 090981OF126106 2 2 - 4 V 4 Finanţe
F 090981OF125102 Economie şi Politici
4 Macroeconomie Macroeconomics O 2 2 - 4 E 4
Economice
Economie C 090981OC120104 Relaţii Economice
5 European Economy O 2 2 - 4 E 4
europeană Internaţionale
6 Marketing Marketing O F 090981OF129101 2 2 - 4 E 5 Marketing
7 Limba străină 2 Foreign Language 2 O S 090981OS120217 - 2 - 2 V 4 Limbi străine
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 12 12 2 26 4E + 3V 30
Educaţie fizică şi C 090981SC124201
8 Physical Education and Sports S - 2 - 2 C 2 Educaţie fizică şi sport
sport
TOTAL GENERAL 12 14 2 28 4E + 3V+1C 32
Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte.

DECAN,
Prof.univ.dr. Valerică Olteanu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Marketing, Cod: 09
Domeniul de licenţă: Marketing, Cod: 8 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Marketing, Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Anul universitar: 2009-2010
Promoţie: 2008 - 2011
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 2, Semestru : 1
Condiţionări Nr. ore/semestru Nr.
Nr. Denumirea disciplinei în Tip Cat. Codul Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei (cod pct. Observaţii
Crt. limba străină dis dis. disciplinei C S L/P T verificare disciplina
disciplină) credit
Comportamentul S 090981OS219106
1 Consumer Behaviour O 2 2 - 4 E 5 Marketing
consumatorului
2 Tehnici promoţionale Promotional Technics O S 090981OS219121 2 1 1 4 E 6 Marketing
Sisteme informatice în Marketing Information S 090981OS219119
3 O 2 - 2 4 V 5 Marketing
marketing Systems
4 Econometrie Econometrics O F 090981OF211302 2 2 - 4 E 6 Statistică si Econometrie
5 Limba străină 3 Foreign Language 3 O S 090981OS210218 - 2 - 2 V 4 Limbi străine
091081AC210105 Relaţii Economice
6.1 Economie mondială World Economics 2 2 - 4 E 4
Internaţionale
6.2 Monedă şi credit Currency and Credit 090381AC216206 2 1 - 3 V 4 Monedă
Fundamentele ştiinţei Fundamentals of Science 090281AC212202 Merceologie şi
6.3 A C 2 - 2 4 V 5
mărfurilor Goods Managementul Calităţii
Bazele tehnologiei Fundamentals of 090181AC211204
6.4 2 - 2 4 E 5 Informatică Economică
informaţiei Information Technology
6.5 Instituţii de credit Credit Institutions 090681AC216211 2 2 - 4 E 5 Monedă
4E + 2V/
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 10 8/9 3/5 21/22 30/31
3E+3V
7.1 Limbă străină 1 Foreign language 1 090981FS210222 Limbi străine
Programe informatice de F S 090981FS219115 - 2 - 2 V 4
7.2 Marketing IT Applications Marketing
marketing
8 Educaţie fizică şi sport Sports S C 090981SC214201 - 2 - 2 C 2 Educaţie fizică şi sport
TOTAL GENERAL 4E + 3V+1C/
10 10/11 3/5 25/26 36/37
3E+4V+1C
Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte.

DECAN,
Prof.univ.dr. Valerică Olteanu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Marketing, Cod: 09
Domeniul de licenţă: Marketing, Cod: 8 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Marketing, Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Anul universitar: 2009-2010
Promoţie: 2008 - 2011
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 2, Semestru : 2

Nr.
Nr. Denumirea disciplinei în Tip Cat. Codul Condiţionări Nr. ore/semestru Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei pct. Observaţii
Crt. limba străină dis. dis. disciplinei (cod disciplină) C S L/P T verificare disciplina
credit
1 Relaţii publice Public Relations O S 090981OS229117 2 1 1 4 E 5 Marketing
2 Cercetări de marketing Marketing Research O S 090981OS229105 090981OF129101 2 1 1 4 E 6 Marketing
3 Marketing direct Direct Marketing O S 090981OS229110 2 1 1 4 V 5 Marketing
4 Logistică Logistics O S 090981OS229108 2 2 - 4 E 6 Marketing
5 Limba străină 4 Foreign Language 4 O S 090981OS220219 - 2 - 2 V 4 Limbi străine
6.1 Managementul proiectelor Project Management 090781AC227115 2 - 1 3 V 4 Management
Tehnologia operaţiilor de Technology Operations of 090281AC222303
6.2 2 2 - 4 E 4 Turism-Servicii
turism Tourism
6.3 Cultura antreprenorială Entrepreneurial Culture 091181AC220402 2 2 - 4 E 5 UNESCO
A C
Managementul resurselor Human Resources 090781AC227116
6.4 2 2 - 4 E 4 Management
umane Management
Tehnica operaţiunilor de Techiques of Foreign Trades 091081AC220117 Relaţii Economice
6.5 2 1 1 4 E 4
comerţ exterior Operations Internaţionale
4E + 2V/
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 10 8/9 3/4 21/22 30/31
3E+3V
7.1 Limbă străină 2 Foreign Language 2 090981FS220223 Limbi străine
F S - 2 - 2 V 4
7.2 Baze de date de marketing Database Marketing 090981FS229103 Marketing
4E + 3V/
TOTAL GENERAL 10 10/11 3/4 23/24 34/35
3E+4V
Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte.

DECAN,
Prof.univ.dr. Valerică Olteanu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Marketing, Cod: 09
Domeniul de licenţă: Marketing, Cod: 8 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Marketing, Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Anul universitar: 2010-2011
Promoţie: 2008 - 2011
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 3, Semestru : 1
Nr. Nr.
Nr. Denumirea disciplinei în Tip Cat. Condiţionări Forma de Catedra care susţine
Denumirea disciplinei Codul disciplinei ore/semestru pct. Observaţii
crt. limba străină dis. dis (cod disciplină) verificare disciplina
C S L/P T credit
1 Marketingul serviciilor Services Marketing O S 090981OS319114 2 2 - 4 E 5 Marketing
2 Marketing internaţional International Marketing O S 090981OS319111 090981OF129101 2 2 - 4 E 5 Marketing
3 Cybermarketing Cybermarketing O S 090981OS319107 090981OF129101 2 - 2 4 E 4 Marketing
4 Limba străină 5 Foreign Language 5 O S 090981OS310220 - 2 - 2 V 4 Limbi străine
5 Tehnici de vânzare Sales Techniques O S 090981OS319120 1 - 1 2 V 4 Marketing
6 Proiecte de marketing Marketing Projects O S 090981OS319116 - - 4 4 V 4 Marketing
Mărfuri alimentare şi securitatea Foods Goods and Consumer 090281AC312205 Merceologie şi
7.1 2 - 2 4 V 4
consumatorului Securities Managementul Calităţii
Tehnologie hotelieră şi de Technology for Hotel and 090281AC312304
7.2 2 2 - 4 E 4 Turism-Servicii
restautant Restaurant A
C
7.3 Asigurări şi reasigurări Insurance and reinsurance 090681AC316103 2 2 - 4 E 6 Finanţe
Economic and Financial 090781AC313301 Analiză Economico-
7.4 Analiza economico-financiară 2 2 - 4 E 5
Analysis Financiară
7.5 Multimedia Multimedia 090181AC311210 2 - 2 4 V 4 Informatică Economică
4E + 3V/
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 9 6/8 7/9 24 30/32
3E+4V
8.1 Limbă străină 3 Foreign Language 3 090981FS310224 Limbi străine
F S - 2 - 2 V 4
8.2 Simulări de marketing Marketing Simulations 090981FS319118 Marketing
4E + 4V/
TOTAL GENERAL 9 8/10 7/9 26 34/36
3E+5V
Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte.

DECAN,
Prof.univ.dr. Valerică Olteanu
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI APROBAT;
Facultatea: Marketing, Cod: 09
Domeniul de licenţă: Marketing, Cod: 8 RECTOR,
Specializarea de licenţă: Marketing, Cod: 1
Durata programului de licenţă: 3 ani Prof.univ.dr. Ion Gh. Roşca
Forma de învăţământ (ZI, ID): ZI
Anul universitar: 2010-2011
Promoţie: 2008 - 2011
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu : 3, Semestru : 2
Denumirea Nr. ore/semestru Nr. Catedra care
Nr. Denumirea Tip Cat. Condiţionări Forma de
disciplinei în limba Codul disciplinei pct. susţine Observaţii
crt. disciplinei dis. dis. (cod disciplină) C S L/P T verificare
străină credit disciplina
Marketing social- Socio-Political S 090981OS329112 090981OF129101
1 O 2 2 - 4 E 4 Marketing
politic Marketing
Business to Business to S 090981OS329104 090981OF129101
2 O 2 2 - 4 E 4 Marketing
business marketing Business Marketing
3 Marketing turistic Tourism Marketing O S 090981OS329113 090981OS319114 2 2 - 4 E 4 Marketing
Marketing S 090981OS329109
4 Agro-food Marketing O 2 2 - 4 E 4 Marketing
agroalimentar
Analiza informaţiilor Analysis of Data S 090981OS329102 090981OF129101
5 O 2 - 2 4 V 3 Marketing
utilizând SPSS using SPSS
6 Limba străină 6 Foreign Language 6 O S 090981OF320221 - 2 - 2 V 4 Limbi străine
7 Practică (3x30) Practice (3x30) O S 090981OS329122 - - - - C 3 Marketing 90 ore
8.1 Pieţe de capital Capital Markets 090681AC326208 2 2 - 4 E 5 Monedă
Dreptul Uniunii European Union 091081AC323404 E 4 Drept
8.2 2 1 - 3
Europene Law
Managementul Operational 090781AC327108 E 5 Management
8.3 2 - 2 4
operaţional Management A C
Managementul Customer Relations 091181AC320408 E 5 UNESCO
8.4 2 2 - 4
relaţiilor cu clienţii Management
Managementul Intercultural 091181AC320405 V UNESCO
8.5 2 1 - 3 4
intercultural Management
TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII ŞI OPŢIONALE 5E+2V+1C/
12 11/12 2/4 25/26 30/31
4E+3V+1C
TOTAL GENERAL 5E+2V+1C/
12 11/12 2/4 25/26 30/31
4E+3V+1C
Legendă: C – curs; S – seminar; L – lucrări practice în laborator; P – proiecte.
DECAN,
Prof.univ.dr. Valerică Olteanu