You are on page 1of 2

Mikroişlemciler LAB.

Çalışması 3

İşlem seçim ledleri

B1 Prg1

Prg2
B2
Prg3
B3

M_CW saat yönü dönüş


B4
M_CCW saat yönü tersi dönüş

Motor işlem çıkışları

Elemaların tanıtımı:

Yukarıda blok diyagram olarak verilen sistemde:


B1, B2,B3,B4 normalde açık Push butonlardır. Butona basıldığında porta “0”
uygulanmakta, bırakıldığında ise buton eski konumuna gelmektedir. Butona basılmadığında port
“1” değerine sahiptir.
Prg1, Prg2, Prg3 seçilen işlemi gösteren ledlerdir. Girişlerine “1” uygulandığında
yanmakta, “0” uygulandığında ise sönmektedir. Aynı anda 3 programdan sadece bir tanesi seçili
olabilir. Program başladığında Prg1 seçilidir.
M_CW ve M_CCW çıkışları motorun saat yönü ve saat yönü tersi döndürmek için
kullanılan çıkışlardır.
M_CW=0, M_CCW=0 ise motor durur
M_CW=1, M_CCW=0 ise motor saat yönünde döner
M_CW=0, M_CCW=1 ise motor saat yönü tersi döner

Senaryo:

B1 butonu ile işlem seçimi gerçekleştirilmektedir. B1 butonuna her basışta bir sonraki
işlem seçilir ve ilgili led yanar. Program ilk başladığında Prg1 ile başlar (Prg1 ledi yanar). B1
butonuna basıldığında Prg2, tekrar basıldığında Prg3, tekrar basıldığında Prg1 seçilir.
B2 butonu işe işlem başlar ve seçilen programa ait aşağıda tanımlanmış işlemler
gerçekleştirilir. B3 butonu ile işlem durdurulur. B2 butonu ile işlem tekrar kaldığı yerden başlar.
Program çalışması esnasında B1 butonu ile seçim yapıldığında işlem durur ve yeni işlem seçimi
yapılır. Her yeni işlem seçimi sonrasında işlemler başlangıç noktasınan başlar.
B4 butonu ile işlem başlangıç noktasına taşınarak durdurulur.
İşlemler :

Prg1: motor saat yönünde 1 sn döner, 1 sn durur, motor saat yönü tersine 1 sn döner ve 1
sn durur. Bu işlem sürekli olarak tekrarlanır.
Prg2: motor saat yönünde 2 sn döner, 1 sn durur, motor saat yönü tersine 2 sn döner ve 1
sn durur. Bu işlem sürekli olarak tekrarlanır.
Prg3: motor saat yönünde 3 sn döner, 1 sn durur, motor saat yönü tersine 3 sn döner ve 1
sn durur. Bu işlem 5 kez tekrarlanır ve işlem sona erer.

Yapılacak Çalışma:

a. Yukarıda belirtilen işleme ait programı hiçbir kesme işlemi kullanmadan yazmanız
istenmektedir. Belirtilen işlem senaryosuna ait algoritmayı çiziniz.
b. Belirlediğiniz algoritmayı 8051 temelli mikrodenetleyici için kodlayınız. Kodlama
içerisinde gerekli açıklamaları yazınız.
c. Kesme işlemi kullanmadığınız için zamanlama işlemlerinde oluşabilecek hatayı
nedenleri ile kısaca irdeleyiniz.
d. Aynı programı zamanlama kesmesi kullanarak tekrar yazınız.

Rapor Hazırlanışı: Her gurup tek rapor hazırlayacak. Raporda yukarıda istenen program
kodlarınız gerekli açıklamaları da içerecek şekilde verilecektir.
Hiçbir gurup bir başka guruptan yardım almayacaktır. Bir başka kişinin
kodları kullanılmayacaktır. Her gurup kendi çalışmasını kendisi kodlayacaktır.
Yazdığınız programları Lab. çalışmasında Simülatör üzerinde çalıştıracaksınız.

Rapor teslim tarihi 13 Aralık 2010 saat 16:00 (2. Eğitim)


14 Aralık 2010 saat 16:00 (1. Eğitim)