You are on page 1of 25

STUDENTII ANUL UI IV

1. ALEXANDRA MUNTEANU GR. 403


2. ANDREI ALINA GR. 402
3. VASILIU DANIEL GR. 403
4. KIRALY ANDREI GR. 406
5. DINCA DANIEL GR. 403
6. RUSU MIHAI IONUT GR. 403
Professor Daniel Klein, 1.7.2004
Populaie16.3 milioane (2005)
Densitate21,880 loc/km²
Suprafa 603.45 km²
-
V 
 

    
V    
 
 
   
  
 
 
  

  

 
  !"
 
 
 # 
     $%%&'
   (

 

    

  
(   

  )
  
V 
- este capitala comercial± a Indiei ·i
g±]duie·te importante instituii
financiare cum ar fi Banca Indiei
- este situat Bollywood, epicentrul
hindi al industriei de film ·i
televi]iune
- are un port adânc natural, este
totodat± cel mai mare port din India
vestic±, desf±·urând jum±tate din
traficul de pasageri al Indiei.
 

  *  +
#' 
 
 

   ,


Numele Mumbay este un eponim, derivat
etimologic din Mumba ³ numele ]eiei
locale hinduse Mumbadevi ·i Aai ³
însemnând mam± în limba marathi.
- era format la început din ·apte
insule.
K K  
 
  

- În secolul al III-lea î.e.n., erau
parte a imperiului Maurya condus de
împ±ratul budist Ashoka
- În 1534, portughe]ii ·i le-au însu·it
de la ·ahul Bahadur de Gujarat. Au fost
cedate lui Carol al II-lea al Angliei în
1661 ca ]estre, mai precis, drept cadou
de nunt±
- populaia a crescut de la 10.000 de
locuitori, în 1661, la 60.000, în 1675
- În 1687 Compania Indiilor de Est ·i-a
transferat sediul de la Surat la Bombay.
- În timpul R±]boiului Civil din America,
(1861 1865), ora·ul a devenit principala
pia din lume a bumbacului, ceea ce a
dat un impuls economiei ·i populatiei
- Mai târ]iu a devenit un centru al mi·c±rii
pentru independena Indiei, Mi·carea
ÅP±r±sii Indiaµ numit± a·a de c±tre
Mahatma Gandhi, din 1942 fiind cel mai
de seam± eveniment.
- La sfâr·itul anilor 1970, în Bombay s-a
construit mult ·i populaia a acrescut
datorit± afluxului de imigrani;
- . În 1995, ora·ul a fost redenumit Mumbay,
urmanduse o noua politica de a înlocui
numele instituiilor coloniale cu nume
istorice locale.
Mumbay este situat pe
Insula Salsette care se
g±se·te la gurile râului
Ulhas pe coasta vestic±
a Indiei în regiunea
 rmului cunoscut sub
numele de Konkan.
- Cea mai mare parte a ora·ului Mumbay se g±se·te
la nivelul m±rii ·i în±limea medie este curpins± între
10 ·i 15 metri.

-Partea nordic± a ora·ului este deluroas±, cel mai înalt


punct al ora·ului se g±se·te la 450 metri. Mumbay se
întinde pe o suprafa de 438 km² .

-În ]ona metropolitan± se g±sesc trei lacuri: Tulsi,


Vihar ·i Powai. Primele dou± sunt incluse în Parcul
Naional Borivali ·i furni]ea]± o parte din apa potabil±
a ora·ului.

-Mumbay are ·i trei râuri mici care au i]voarele în


Parcul Naional Borivali. Zona de rm a ora·ului are
numeroase golfuri. La est, o ]on± ml±·tinoas± de
mangrove, de mare biodiversitate, ocup± cea mai
mare parte a regiunii.
Clima din India,
cuprinde o gama larga
de stari meteorologice
ce acopera un areal
geografic mare, si o
topografie variata,
facand dificila
generali]area
 - 
  
 
 #  ' # 
 '
 
 

#
   ' 
 


 #

 '

K 
    

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 K 

- Muntii Himalaya actionea]a ca o


bariera in fata vanturilor descendete reci
ce vin din Centrul Asiei
Mumbai est orasul contrastelor extreme
prosperitate si saracie crunta, tehnologia secolului XXI si
mi]erie medievala, culminata cu cersetorii si schilo]ii care ]ac
sub reclamele luminoase ale companiilor de pe internet.
- Aici se afla cea mai frumoasa colectie de cladiri Victoriene din
Asia si o multime de temple si moschee. Totusi 55% din
populatie locuieste in mahalale cel mai mare procentaj din
marile orase ale Indiei.
Mumbai este plin de oameni (are o
populatie de peste 16 milioane,
aflata in crestere rapida), stra]ile
sunt blocate de trafic, aerul este
poluat de misiile abia controlate ale
fabricilor si autovehiculelor si multe
cladiri se darama incetul cu incetul
w  

   

   
  

   
 
  
 
Totusi orasul inca are multe de oferit.
Mumbai este plin de culoare (sari-urile,
ba]arele, soarele indian), vibrant, energic si
prietenos, cu o istorie variata si bogata si
multe motive de a privi viitorul cu incredere.

-Mumbai este centrul financiar al Indie si


ga]da multor companii multinationale.

- Este un important centru de comert cu


pietre pretioase, iar industria filmului
(Bollywood) este o institutie nationala.

- Pentru multi vi]itatori, orasul este doar un


punct de sosire, o cale de a ajunge in sud sau
in nord.
m    
  ° 
 
  

 
 
 
 K  

      
 V    °    
  

w 
    
K 
 

   

 !"#
 
 

 $  % 

&
  
 '
 

 ( 
 
 

 


   )   

* 
     

     


 +

M  V 
M
  
  ,% 
   
  ,K

M
   
 
 ) 
 ( (
  % - * 
M
   
  

 
(K 
(  ° 


 
  !
"  


  °( !
#  $(%


&  '()*


 & & 
  
!
$( %

  
+ $ %!
 & 
  , &  $(%
  

 
  
 &&!
 
 
 - + -
.

 
/**
0& 
/1*

  
Y
6 

2
 °  & + 
&
  , 
 ,& 
 
&&& 2
+!
3 & 


 &

 & + & &!

3 2
 
 &

  


 &!

  & 


& &

 
 , +   

,&!
&,   + 

 
     
 + 
 !
4
& 

+ + &&  


  .
 &
 
,
 
 
$ %
 
   5
 

  

 

   !
2 

   
  6

 

 1*7

 
'8


 
 
 9 
 

 2 


  
  !
? 

a
2
& 
( 
Kw
  
 
 : 
K( 2    
;

K
 
,   
Kw
  < = % .2 
 
 
( ( 

> $ '  


/

   
01""2 $ % 1 
1""!
>

 
/3 K
 4 w 

& 1""!
> '5  6+  7 1""
>$3 
>
'  
/

   
$ % 
> 5/ 8 
, 
>+

,
) 01* 1""#2  
 
  
+  1""KK
1
>6 
K   9
 : 
1"";
>$ : &w9 888