You are on page 1of 14

2010-12-03

Szabó Antal: New Age, út a jelenbe


A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

Szabó Anti
Sokan úgy gondoljuk, hogy kapunk itt valamit, nyerünk itt valamit. Ezért vagyunk itt, és
hálásak vagyunk. Ez Isten miatt van. Ez Istennek egy gondoskodása. Különleges módon
tanít minket az Eredményes Élet Találkozókon keresztül, különleges embereken keresztül.
Ez ugyanolyan értékű gondoskodás, mint bármi más, amiről Isten gondoskodik. Nem
nagyobb, nem kisebb, hanem ugyanaz, mert Istentől van. Ha eljut hozzád, akkor biztosan
hatni fog az életedre Isten személye miatt.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki jelen van, elsősorban a bizalmat, hogy egyáltalán
ideállhatok. Másodsorban azt jó látni, hogy akárhogy esik a hó, esik az eső, vagy fúj a szél,
mindig sokan és egyre többen vagyunk.
Az előadások anyagai eljutnak emberekhez az interneten keresztül is.
Kedves Olvasó! Tudnod kell, hogy annak ellenére, hogy nem ismerjük egymást, ugyanolyan
értékes vagy Isten számára és a mi számunkra, mint aki jelen van. Jó lenne belenézni a
szemedbe, jó lenne tudni azt, hogy ki vagy. Jó lenne tudni, hogy miben segíthetünk. Jó lenne
egyszer a találkozón látni! Ha nem is látunk, jó lenne csak egyszerűen tudni, hogy Isten adott
neked valamit ezen keresztül. Szeretnélek bátorítani arra, hogy olvasd / hallgasd tovább
ezeket az anyagokat, és a régebbieket is megtalálod a honlapokon.
Van egy különleges kérésünk Sanyival, Gyurival együtt. Ha valaha kicsit is megáldott, vagy
adott az életedhez az Eredményes Élet Találkozóknak a tanítása, akkor tedd meg azt, hogy
add tovább valakinek, vagy hívd fel valaki figyelmét ezekre az előadásokra, akinek úgy
gondolod, hogy segítene. A legtöbb, amit tehetsz ebben az esetben, hogy add tovább, amit
kaptál. 2004-től az összes előadás hanganyaga, és KETA tanítások is elérhetőek a
weboldalakon. Isten elkészítette, és áldás van benne.
Van egy új vendégünk Kecskemétről, aki a bevezetőre egy élő válasz.

Endre Gábor: Majdnem két éve hallgatom az anyagokat. Az utóbbi hetekben többször
hallottam, hogy beszéltetek arról, hogy mekkora munka van, amit nem ti végeztek ebben.
Amit ti végeztek, az szuper jó, mert különben nem végezhetné Isten rajtatok keresztül ezt a
munkát. Azonban azt, amit Isten végez ezekkel az anyagokkal, el sem tudjátok itt képzelni. A
legutóbbi, amiről tudok, hogy egy ismerősöm – aki erősen kezdett csalatkozni, mert nem
kapott megfelelő információkat – egy nap alatt tért vissza így Jézus Krisztushoz.
Az előbb Ernővel már beszélgettem arról, hogy az Apologetika mennyire hiányzik a frissen
megtért, világból jött hívőknek. Ezeken az anyagokon keresztül megkapjuk azt a tudást,
azokat a bizonyságokat, ami nagyon hiányzik mostanában. Rajtatok keresztül érkeznek meg
ezek az információk rengeteg emberhez. El sem tudjátok képzelni, hogy milyen sok ember
hallgatja!
Titeket is, akik itt vagytok, csak arra buzdítanálak, ha te vagy az egyetlen ilyen, vagy ha csak
az előadó van itt :-), akkor is készüljön róla hangfelvétel, mert nagyon sokan vagyunk azok,
akik munka, mosogatás, autóvezetés közben hallgatjuk, és ezek által töltődünk fel.

Szabó Anti
Köszönjük! Elgondolkodtam azon, hogy mi az értéke egy-egy tanításnak. Felbecsülhetetlen,
ha csak a saját életemre gondolok. Ez a szívemen volt, és örülök, hogy így megalapoztad
azt, amit szeretnék elmondani.
Ti is biztos visszaemlékeztek rá, hogy az életetek különböző korszakaiban mik voltak azok a
dolgok, amikre úgy gondoltatok, hogy „az életemben ez a legnagyobb érték”. Amikor

1
gyerekek voltunk, akkor teljesen más volt; fiatalon alapvetően boldog szeretnék lenni,
családot szeretnék, házat szeretnék, kocsit, kinek mi. Amikor már biblikusabban
gondolkodtunk, akkor „csak szeretnék az Úrral járni, szeretnék boldog kiegyensúlyozott
életet élni”. Ilyen terveink voltak. A legnagyobb érték, amikor békesség van a családban,
amikor szeretjük egymást.
Mostanában feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mi az én életemben az, amit a
legmagasabbra teszek. Őszintén. Nem a nyilvánosság előtt, hanem a kis titkos kamrámban.
Valóban a legnagyobb értéknek azt tartom, amikor Isten szól hozzám. Amikor egyszerűen
csak hozzám szól. Ezek szavak, de akinek volt és van ebben tapasztalata, az tudja, hogy
ezeket nem lehet kifejezni, és nem is kell feltétlenül. Ha van valami érték az életemben,
akkor az, amikor Isten megszólít. Nem azért, mert sokkal okosabb leszek utána, nem
kimondottan azért, mert valami olyat árul el, amit soha nem tudtam, összefüggéseket vagy
bármit. Egyszerűen csak az a tény, hogy az élő Isten velem beszél, az lenyűgöző – de nem
igazán tudok erre jó szót, tedd hozzá a saját szavaid –, és dicsőség érte Istennek.
Említetted, hogy nagyon sok emberhez eljutnak ezek a felvételek. Sok emberhez eljut Isten
Igéje ezeken keresztül. Én abban látom az értékét, hogyha Isten meg tud szólítani, akkor –
azt gondolom – megkaptad azt a legnagyobbat, amire valaha is ember vágyhat. Az élő Isten
szól hozzád és az megváltoztatja az életedet. Olyat tesz hozzá, ami örökre megmarad. Ha
kicsit megismerhetsz Belőle, ha kicsit is megérint a valósága, azt gondolom, hogy lehetsz a
legszegényebb ember, élhetsz a legrosszabb életkörülmények között, de mérhetetlenül
gazdag vagy. Ezért becsüljük ezt, és ezért így szolgáljunk vele mások felé, hogy tudjuk,
micsoda nagy értéke van.
Új Világrend – New Age
Ez alkalommal alapvetően a New Age-ről beszélek. Inkább a vázát, a gerincét mondanám el
a dolgoknak, és némileg megtöltöm olyan tartalommal, amivel tovább tudsz menni.
Rövid visszatekintés. Végignéztük a korokat egészen a Teremtéstől. Az XVIII. századnál
lefékeztünk. Ott újra megvetettük az alapot, és onnan indulunk tovább. A 2010.09.03-i #5 A
sötét középkor c. előadás foglalja össze és rendszerezi az összes addigi információt. Tehát
azt érdemes meghallgatni / elolvasni, aztán ha kedvet kapsz hozzá, akkor egyesével az
összeset. A 2010.09.10-i #6 A humanizmus csapdája c. előadás pedig arról az időszakról
szólt, amiből továbbindultunk. Ez a két előadás egy-egy olyan pillére az előadássorozatnak,
amire felépül a rendszer.
Fontos tudni, hogy a reformáció utáni idők, a XVI-XVII. sz. – amikről olyan sokat beszéltünk
– rendkívül fontos korszak ahhoz, hogy megértsük a mai korokat. Ezért nagyon igyekeztem
azt megalapozni, és most is azt teszem.
A 2010.10.01-i #8 Szabadkőművesek c. előadás után soha nem látott példányszámban
fogyott el Gyula Szabadkőműves szakdolgozata. Az értékekért, amik benne vannak, és a
megközelítésért Istené a dicsőség. Köszönöm mindazoknak, akik eddig elkérték vagy ezután
el fogják kérni. Szívesen küldöm változatlanul. Írj az info@eredmenyeselet.hu-ra, és küldöm.
Van egy egészen alapvető dolog, amit a mai ateista társadalom alapjaiban tagad. „Aki
ateista, vagy egyáltalán nem foglalkozik a nem anyagi világ kérdéseivel, az nem vallásos
ember. Az csak egy olyan ember, akinek van saját gondolkodása. Ez nem egy vallás. Éppen
ezért veszélytelen a vallások és a hit szempontjából.” Rengeteg ember él így ma a világban.
Ezt a gondolkodást szeretném alapjaiban megrengetni, megtámadni, mert ez nem igaz.
Minden embernek van egy hite. A hitével kapaszkodik valamibe, támaszkodik valamire. Az
alakítja ki a gondolatait. Az alkotja meg a neveltetése, a kulturális ráhatások során az
értékrendjét. Az értékrendje és a gondolkodása alapján tűzi ki az ember a céljait. És a
legfontosabb, hogy azok az eszközök, amiket használunk az életünkben, azok mind ezek
2010-12-03
Szabó Antal: New Age, út a jelenbe
A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

alapján születnek. Milyen eszközökkel érjük el a céljainkat, az jellemez minket. Ezek az


eszközök igazán megmutatják, hogy mi kik vagyunk. Hit, gondolkodás, értékrend, célok és
eszközök – minden emberre igaz.
Aki azt mondja, hogy nem hisz valamilyen természetfelettiben, az nem jelent problémát, mert
hisz valami másban. Legtöbbször önmagában vagy egy rendszerben hisz, amit a társadalom
odatett az asztalára. Nincs különbség abban, hogy valaki éppen egy Zeuszban hisz, vagy
éppen önmagában hisz. Mindkettőnek van következménye, mégpedig az, hogy kialakítja a
gondolkodását és az értékrendjét.
Éppen ezért fontos, hogy amikor a humanizmus elterjedt, akkor alapvetően a katolikus
egyház, a nagy egyház kiegyensúlyozására jött létre, és a humanista gondolkodás az embert
helyezte a középpontba. Ez egy “új vallás” lett. Az ember a meghatározó, a maga ura. Az
ember istenség, az alfája és az ómegája a saját életének. Ennek lett történelmi mellékhatása
is abban az időszakban. Halált kiáltottak az addigi abszolút rendszerekre, ami a
kereszténység és a judaizmus volt.
Az abszolút, az isteni tekintélyt a Szentíráson keresztül – ami azért mégiscsak ott volt a
korokban – lett megtámadva a humanista gondolkodásban. „Nincs abszolút igazság. Nincs
abszolút tekintély. Semmi ilyen nincs. Az abszolút tekintély és az abszolút igazság maga az
ember.” Ez a humanista gondolkodás következménye a kockázatok és mellékhatások
tekintetében. Ezek nem kis következmények. Ez egy fontos alapgondolat.

Egy másik alapgondolat, amire szeretnék építkezni – beszéltünk sokat erről – óriási harc
folyik értünk. A szívedért, a lelkedért, a gondolataidért, az érdeklődésedért, az életedért, és
azért, hogy mi a te szereped ebben az életben. Beszéltünk Isten mérhetetlen szeretetéről, és
arról hogy mennyi mindent tett értünk, de beszéltünk arról is, hogy az ördög nem alszik.
Ismerős ez a mondás?
Az ördög valóban nem alszik. Hihetetlen sokat tesz azért, hogy elérjen téged, hogy
megnyerjen téged, és hogy használjon téged. Ebben nincs nehéz dolga, mert ha
egészségesen erre a világra születtél, akkor már vesztett helyzetben vagy. Isten dicsősége
nélkül élsz és nem ismered Istent. Erről nem te tehetsz. Ez egy helyzet.
Minden világra született ember úgy születik, hogy nem ismeri Istent. Nem rendelkezik Isten
dicsőségével, nincsen kapcsolata Istennel. Az ördög – ezt kell, hogy mondjam – a harc első
felét már régen megnyerte, a második feléért ostromol kőkeményen. Ha ez így is van, úgy
nőj fel, úgy is élj, úgy is halj meg, hogy ne ismerd meg soha az élő Istent, ne ismerd meg
Jézus Krisztust. Ennek a célnak az elérésben az ördög rendkívül hatékony.
Ha valaki azt gondolja, hogy az ördög még mindig alszik, és ebben az álmosító
társadalomban, a mai világban igazából csak vegetál, az óriásit téved. Minél mélyebben
beleásunk dolgokba, annál inkább látjuk, hogy hihetetlen erővel, felépítettséggel,
rendszerezettséggel, a történelmi korokon keresztül húzódva, minden rést kihasználva az
ördög igenis támad.

Képzeljük magunkat a reformáció utáni időkbe és onnan nézzünk előre felé. Akkor óriási
fegyvertény volt az, hogy a nagyegyház hatalma megtört, és létrejött a humanista
gondolkodás. Mint amikor a palackból kiszabadul a szellem, ez ugyanúgy szabadult ki, és
beterítette az egész világot. Nem kis hatékonysággal.
Az ördögnek vannak nagyágyúi. Ezeket én neveztem el így. Ebből kigyűjtöttem nyolcat. A
szabadkőművesek lehetnek a kilencedik, de lehetne éppen 109 is. Ezek olyan hihetetlen

3
erőteljes ágyúgolyók, amik keresztülmentek kb. 300 éven. Ami az útjukba került, azt
letarolták. A mai kort és az Új Világrend felé vezető utat alapjaiban kikövezték.
Az egyik ilyen volt – amiről már sokat beszéltem – a humanizmus. Az a humanizmus, ami a
katolicizmus ellentéteként jött létre. Nem az egészséges humanizmus, hanem az, ami azután
elterjedt.
A második ágyúgolyó a Teozófiai Társaság. 1875-ben Helena Blavatsky (Jelena Petrovna
Blavatszkaja, 1831-1891) nevű hölgy alapította. Őrületes súlya és hatása volt a maga korára,
ami egészen a mai korig eljut. Ez a társaság a zoroasztrianizmus, a hinduizmus, a
gnoszticizmus, a manicheizmus, a kabbala, és a platonizmus tanításainak a keveréke.
Ezeknek utána tudsz nézni, ha részletesebben érdekel. Ki fog alakulni egy kép.
Helena volt annak a kornak a modern boszorkánya. Óriási tudású valaki volt. Hatalmas
hatása volt, politikailag is. Az orosz cár udvarában is megfordult.
Az ő jelenlétében alakult egy következő ágyúgolyó, amit úgy hívnak Ordo Templi Orientis
(O.T.O.), a Keleti Templom Rendje. Erről a mozgalomról azt mondták, hogy olyan széles
körű tagsággal rendelkezett – ezzel az OTO gyakran dicsekedett –, hogy valamennyi okkult
titkot ismer a La Manche csatorna mindkét oldalán.
Ez a két társaság, a Teozófiai Társaság és az OTO volt az, aki abban a korban
összegyűjtötte az ismert világban – ebben benne volt a keleti világ is, Tibet is, mert Helena
Blavatsky járt Tibetben a nagy guruknál – a kegtöbb létező okkult rendszert, és
rendszerezte. Ezen felül hihetetlenül professzionális módon és nagy hatékonysággal
elterjesztették a világon ezeket a rendeket.
Helena-nak volt egy tanonca: egy angol hölgy – veszélyesek a hölgyek és az angolok,
mindig tudtuk :-), de hogy ennyire? –, Alice Bailey (1880-1949). Nagy hatással volt egyik a
másikra. Ő későbbi férjével együtt alapították az Arcane School-t (Misztikus Tanok Iskolája)
New York-ban. Európában is csináltak kirendeltségeket. Ők alapították a Lucis Trust-ot,
amiről korábban (2010.07.23. #2) már beszéltem. Ennek a szervezetnek 2007-ben több mint
1000 aktív tagja volt. Ők publikálják a Lucis Trust Publishing Company-t, és ők alapították
meg a World Goodwill (A Világra kiterjedő jóakarat) nevű szervezetet.
Ez azt jelenti, hogy Helenából – aki a mai fogalmaink szerint csak egy kis boszi volt –
kinőttek ezek a társaságok. Végigolvastam Helena Blavatsky – sok könyvet írt – egyik
tanulmányát, amelyben leírja, hogy miben hisz és mit tanít, mi az alapja. Nagyon mélyen
megalapozott az egész okkult világban, és nem csak ott. Összefoglalta, összehasonlította és
rendszerezte a régi – görög, perzsa, régi pogány – vallásokat.
Ő volt talán az első, aki meglátta, hogy valójában teljesen mindegy, hogy milyen kultúrában,
milyen környezetben jön létre egy vallás, többnyire ugyanaz a rendszer, és ugyanaz a
szellemiség áll mögötte. Ő a sötét oldalt képviseli, és elmondta azt, amiről idáig én is
többször beszéltem. Az istenek és a mögötte álló szellemiségek ugyanazok, teljesen
mindegy, hogy milyen időszakban és kultúrában ismered meg őket. Ő ezekből alkotott egy
rendszert, megfogalmazta, és letette az alapjait. Ez egy nagyon kifinomult rendszer. Nem
teszem meg neki azt a szívességet, hogy itt ismertetem.
Egy dolgot tudunk, hogy Alice Bailey-t – aki az Helena Blavatsky tanonca volt – hívják a New
Age anyjának. Az ő nevéhez fűződik az egész New Age mozgalom. Amikor arról beszélünk,
hogy mi az a New Age, akkor tudnunk kell, hogy ez 3 olyan ágyúgolyónak a következménye,
amit az ördög egy adott pillanatban, egy adott helyről kilőtt. Ezek fékezés nélkül mennek
előre a történelemben. Ha egy kicsit utánanézel, hogy milyen hatással van mára a világra,
akkor azt látod, hogy nagyon figyelemreméltó. Bő hat milliárd emberből kb. 4 milliárdnak
közvetlen hatással volt már a sorsára, és lesz is még. A maradék két milliárdnak csak azért
nem, mert olyan környezetben élnek, ahol nem oszt, nem szoroz ez a dolog jelenleg. Ezek
2010-12-03
Szabó Antal: New Age, út a jelenbe
A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

nem kispályás mozgalmak, nem kispályás hatásokkal.


Egy érdekesség: A Teozófiai Társaságban volt egy Rudolf Steiner nevű ember, aki kiszakadt
onnan, és megalapította az Antropozófiai Társaságot. Ez is egy ágyúgolyó, amiről nem
akarok részletesen beszélni. Rudolf Steiner több dolog miatt érdekes. Az egyik, hogy
ismereteim szerint ő egy legmagasabb fokozatú szabadkőműves mester volt. A másik, hogy
abban a szellemiségben, amiről itt beszéltünk, élenjáró volt. Megalapította ezt a társaságot.
Ez a társaság a saját doktrínái szerint, hitvallásában luciferiánus. Alapvetően ők felvállalják
ezt. Ez nem sátánista, hanem olyan fajta teológia, amiben a mi Istenünknek, Adonainak és
Jézus Krisztusnak csak kis, és alapvetően negatív szerepe van, de az egész egy nagyon
más vallás.
Mellesleg ő dolgozta ki a Waldorf iskoláknak a teljes tanító anyagát, teljes szellemi, lelki
tanítását, pszichológiáját; hogyan kell azt felépíteni, hogyan kell tanítani. Én ismerek egy-két
gyereket, akik odajártak, és a szülőket is. 20 évvel ezelőtt találkoztam először ezzel, akkor
még kakukktojás volt. A waldorfos embereket messziről meg lehetett ismerni. Mi akkor azt
kérdeztük: hogy lehet tudatosan ennyire egoista embereket nevelni, és hogy lehet ennyire az
ego körül forogni? Ez a fajta gondolkodás a Waldorf iskolából származik, ettől az
úriembertől. Ha ezt elmondanák azoknak, akik a beiratkoznak egy ilyen iskolába, hogy ki fia
borja az alapítójuk, és milyen szellemiséget képvisel, akkor lehet, megduplázódna az iskolák
látogatottsága :-(, vagy megszűnne.
Még egy érdekessége, hogy az Antropozófiai Társaság eljutott az időben egy olyan pontra,
amikor – ezek mindig globálisan gondolkodnak, soha nem a saját környezetükben, hanem
világméretekben – azt mondták, hogy kell az emberiségnek egy olyan tanító, aki minden
valamire való vallást összegyúr. Ez Helena Blavatsky gondolkodása, aki meglátta azok
mögött az egységet. Értelemszerű, hogy amikor meglátta az egységességet a dolgok
mögött, akkor a következő az volt, hogy kontrolláljuk is ezt az egységességet. Legyen egy
olyan tanító, aki tanítja ezeknek a vallásoknak azt, hogy miben egységesek, és hogyan lehet
az embereket egy fedél alá hozni vallásban, hitben, gondolkodásban.
Rudolf Steiner volt az, aki felkérést kapott arra, ahogy találja meg azt a valakit, aki ezt a
tanítást elvégzi. Itt jött be a képbe Benjamin Creme (már beszéltem róla, 2010.08.27. EÉT)
és a „Maitreya”. Benjamin Creme vállalta, hogy kapcsolatban van a világszellemmel, és a
szellemvilág régóta kezdeményezi nála, hogy kell egy ilyen tanító. Megmutatták neki, hogy ki
az az ember, aki ezt a tanítást elvégzi. Az egész Benjamin Creme sztori innen születik.
Tehát Benjamin Creme nem csak egy brit művész, nem csak egy valaki, akinek ilyen a
hobbija, hanem ennek a rendszernek része, és a New Age egyik vezéralakja. Ő az egyik, aki
katalizálja ezt is, és sokak szerint a szabadkőműves mozgalmat is.
Egy érdekesség, hogy az ENSZ – elvileg azért alakult, hogy összefogja a népeket, és a
népek javát szolgálja – ezeknek a mozgalmaknak a katalizátora, mivel úgy tűnik, hogy közös
a cél, össze akarja fogni az emberiséget, jót akar. Ezeknek a szellemi mozgalmak ugyanaz a
céljuk: összefogják az embereket vallási és filozófiai alapon. A kettő együtt tud működni
bizonyos dolgokban. Az ENSZ szervezeteiben megtalálható ez a két áramlat oda-vissza, és
az is látható, hogyan dolgoznak együtt.
A tanulság az, hogy az ördög nem alszik. A tanulság az, hogy amikor kilő egy ilyen
ágyúgolyót, akkor az nem véletlenül van. A tanulság az, hogy amikor találkozol az utcán,
vagy az életedben egy-egy jelenséggel – mint a Waldorf iskola, vagy bármi, amiről úgy
érzed, hogy nem kimondottan keresztény kultúrából kinövő dolog –, akkor ezek nem a réten
nőttek a páfrányok alatt, nem a korsarából esett ki valakinek, hanem ezek ágyúcsőből jöttek

5
céllal és nem véletlenül. Vedd őket komolyan, és tudd azt, hogy ki áll a háttérben.
Ezért mondtam azt: lehet, hogy ateista vagy; lehet, hogy nem gondolkozol
természetfelettiben, de azok, akik hatnak az életedre, azok, akik megváltoztattak
társadalmakat, vagy a New Age mozgalom, ami alapvetően átrendezte az 1960-70-es
évektől az egész világot; azok igenis gondolkodnak abban, igenis rendkívül kifinomult hitük,
hitvallásuk, istenképük, teológiájuk, céljaik, eszközeik vannak; mindenük megvan. Lehet,
hogy ezt neked nem mondják el, de ezt azért nem teszik, mert a mai társadalom elhitette
veled, hogy ha nem hiszel valamilyen istenben, akkor te rendben vagy, és te egy kis
autonóm sziget vagy. Nem vagy autonóm sziget, hanem egy nagy jégszigeten csücsülsz,
mint egy pingvin, és azt hiszed, hogy az “a világ”. Közben pedig a jégszigeted úszik
valahonnan valahova.
Van még három nagy ágyúgolyó. Nem fogom rendszerbe ezeket sem, csak párhuzamos
síkokban beszélek róluk.
Egy ismertebb úriember, akit talán nem foglalnánk az imáinkba: Charles Darwin (1809-
1882). A nevéhez fűződik az evolúció elmélet. Ugyanaz az időszak. Ő is angol. Alapvetően
geológusként dolgozott, földtannal és hasonlókkal foglalkozott. Egy „véletlen” folytán került
egy olyan expedícióba, ami végigutazta a földet. Végigmentek mindenféle olyan környéken,
ahova nagyon sok tudósnak esélye sem volt eljutni. Darwin ezen az útján rengeteg
gyűjtőmunkát végzett. Nagyon sok információt, anyagot szerzett be.
Jóval később fogalmazta meg az elméletét, ami azután átrendezte a tudományos
társadalmakat. Egy kisebb méretű, de őrületesen nagy sebességű ágyúgolyó. Abban az
időben, amikor kilőtték, nem kimondottan tűnt veszélyesnek, de ahogy a társadalmak és a
korok később változtak az 1900-as évektől, nincs olyan ember közöttünk, és nincs olyan
ember ma már a nyugati világban, akinek az egész életére ne hatott volna ki az
evolúcióelmélet. Ma már a kereszténység küzd azzal, hogy ellensúlyozza. Annak idején,
amikor Darwin ezt megalkotta, akkor csak „egy potyautas matróz volt, aki kitalált valami
őrültséget”.
A darwini elmélettel két nagy bibi van. Az egyik, hogy maga Darwin soha nem állította, hogy
ez egy abszolút igazság. Kijelentette, hogy hiányoznak a kulcsbizonyítékok, amik az egyes
lépcsőfokok között, az egyik fejlettségi állapotból a másik fejlettségi állapotba való átmenetet
bizonyítanák, csak a lépcsőfokok vannak meg.
Darwin nem tudott kiásni egyetlenegy olyan bizonyítékot sem, amivel az elméletét alá tudta
volna támasztani, hogy a köztes fajok léteznek. Nincsenek köztes fajok, nincsenek rá
bizonyítékok. Ennek ellenére a tudomány ezt elfogadta, és nyilván egy eltorzított formában
ebből vallás lett. Az ateista vallás, hit alapja a darwinizmus.
P. Bendegúz többet tud ezzel a témával kapcsolatban. Ő az evolucionisták és a reacionisták
harcának a nagy tudója.
A darwini elmélet nagyon kihat a gondolkodásra, de ezzel meg kell tudnod birkózni. Röviden
összegezve teljesen keresztbe tesz a Szentírásnak, a Szentírás tekintélyének, a
kereszténységnek és a judaizmusnak. Alapjaiban tagadja az egészet. Ha az evolúció igaz,
akkor a Biblia nem igaz. Ennyire egyszerű. Ha ezt kicsit végiggondolod, akkor rájössz arra,
hogy a darwini elmélet feloldozhatatlan ellentétet támaszt. Rést üt a teremtéselmélet Biblia
igazságán, a hat nap alatt való teremtésen.

Rögtön emellett az ördög szükségesnek látta, hogy még egy rést üssön. Igazából kettőt.
Időben a legelső: James Hutton írt egy könyvet A Föld elmélete címmel, ez 1795-ben jelent
meg. Abban a korban ez volt az első olyan könyv, ami nagy publicitást kapott a világon, és
alapjaiban rengette meg a keresztény gondolkodást. Kétséget ébresztett az emberekben
2010-12-03
Szabó Antal: New Age, út a jelenbe
A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

arról, hogy a föld valóban hatezer éves. Komoly hatása volt a nyugati világra.
Ezután Thomas Chalmers 1814-ben kitalálta a réselméletet. Ennek a lényege, hogy a
hatnapos teremtésben a napok nem huszonnégy órában értendők. Az Ige azt mondja
1Mózes 1-ben, hogy Kezdetben teremté Isten az eget és a földet, és rajta mindent. Az egész
rendszerben ez kulcsfontosságú, amelyet a Szentírás kőkeményen véd. Azt mondja, hogy
minden, amit Isten teremtett, azt ez alatt a hat nap alatt teremtette. Mindent. A mennyet, a
földet, és a földön levő dolgokat. Ebbe beletartoznak az angyalok is.
A pogány vallásoknak – Helena Blavatsky rendszerezésében – van egy közös tulajdonsága:
azok alapjaiban tagadják a Szentírás tanítását úgy is, hogy az egész szellemvilág, az egész
természetfeletti világ keletkezését, létét sokkal visszábbra keltezik, mint a bibliai teremtés
időpontja. Azt mondják: „Anyag mindig is volt. Voltak istenek. Az istenek nászából, életéből
keletkeztek a dolgok. A görög vallás olyan istenekről szólt, akik házasodtak, születtek lények,
lejöttek a földre, …”
A réselmélet gyakorlatilag egy nyugati, abszolút racionális alapon felállított elmélet, ami azt
mondta, hogy ezek a napok nem 24 órásak voltak, hanem korokat jelentenek, korszakokat
(Ages), és a teremtésben az ember teremtése előtt nagyon hosszú idő telt el, az egy nagyon
hosszú korszak volt.
A réselmélet lényege, hogy a teremtés hat napját felbontja és réseket, de legalább egy nagy
rést ékel be közé. Olyan réseket, amiken gyakorlatilag kimegy a történelem. A réselmélet
Episcopius (1583-1643) ötlete volt. Ő keresztény volt. Amikor ő ezt megírta, még nem volt
akkora hatása a világra, de később, ahogy a XIX. században publicitást kapott, nagy hatása
lett.
A réselmélet keresztény szempontból alapvetően összehozza a pogány, okkult vallások
gondolkodásmódját a kereszténység gondolkodásmódjával New Age-es módon, ami arra
tanít minket, hogy nyugodtan gondoljuk azt, hogy a Föld és a Teremtés több százmillió éves
is lehetett, és a kettőt össze lehet fésülni. A darwinizmust, az evolúcióelméletet, a pogány
vallások tanításait, mely szerint százmillió években kell gondolkodni, a Bibliával harmonizálni
lehet.
Sokan képviselik ezt az elméletet. Keresztény körökben is találkoztam ezzel. Főleg
karizmatikus környezetben tanítják azt, hogy a Föld kora lényegesen több mint 6000 év, és
amikor Isten megteremtette a Földet, akkor már csak helyreállított egy olyan földet, amin
régen mindenféle angyali, démoni lények éltek. Az egész démonológia tan ebből merít.
Tehát a réselmélet figyelemreméltó, mert egy olyan szándék, ami megpróbálja harmonizálni
az okkultat és a keresztény hitet.
A nyolcadik ágyúgolyó egy kis nüansz. Méghogy nem számítanak a kicsik! Ezt a „Szent”
embert úgy hívták, hogy Jeromos. Szent Jeromos (331-420). A katolikus egyház egyik
nagyon elismert és kiemelkedő alakja volt. A vulgátát ő fordította. A latin írásokból nagyon
hosszú munkával létrehozta a latin katolikus Bibliát. Jeromos Palesztinában, tehát Izrael
területén volt, amikor ezt fordította. Kimondottan ezért megtanult héberül, illetve elismert
héber rabbik segítségével végezte a fordítást.
Ezt a munkát mi is elismerjük, hatalmas értékű munka. A későbbi korok sokat köszönhettek
ennek a műnek. Volt benne azonban több probléma.
Én csak egyre szeretném felhívni a figyelmet, ami nagyon hatékony ágyúgolyónak bizonyult.
Elkövetett egy „merényletet”. Én egy az egyben az ő számlájára írom, mint szabad akaratból
elkövetett bűnt. :-) A korok ezt lehet, hogy másképp értékelik.
1Mózes-ben, amikor az ember elbukik, Isten rendezi a kérdést, és megígéri a szabadítót, és

7
azt mondja az asszonynak, hogy a te magod a kígyó fejére tapos. A vulgátában a „te
magod”-at nőnemű névelővel látta el. Ez azt jelenti, hogy a katolikus Bibliában a mag, aki a
Sátán fejére tapos nőnemű. Miért foglalkozunk egy ilyen kis fordítási hibával? Mert az
evangélium üzenete az, hogy aki a Sátán fejére tapos, az Jézus lesz, Ő pedig nem
kimondottan nőnemű.
Ebből utána komoly harcok voltak. Sokan próbálták ezt megfellebbezni. Az egyház azonban
megvédte ezt a fordítást, és a mai napig ez így szerepel a katolikus Bibliában. Ez azért
fontos, mert a Mária-kultusz, és az egész Éjkirálynő-jelenség, ami mentén a vallások az
utólsó korokban egyesíthetőek lesznek, az Mária körül fordul meg, és ő az a nőnemű valaki,
aki a kígyó fejére tapos. Én azért tartom ágyúgolyónak, mert bevitt a köztudatba egy olyan
gondolkodást, amiben az emberek a végidőkben a megváltást és a problémák megoldását
nem Jézustól, hanem Máriától várják.

Összegezve. Az ókori vallások behozták az ember számára azt a gondolkodást, hogy több
Isten van. Az istenek születnek, van nászuk, szaporodnak. A görög, a hindu vallások, az
egész világon elterjedt nagy vallások mind ezt sugallják. A keletkezésüket nem oda teszik
ahova a Biblia, hanem lényegesen korábbra.
A keleti vallásoknak van egy olyan tanítása, ami azt mondja, hogy a bűn oka nem a teljes
romlottság tana, hanem a bűn oka az anyagba való beszorulás. Minden rosszért az felelős a
Földön, hogy egy tiszta tökéletes szellemi lény kénytelen megelégedni azzal, hogy anyagba
zárva él, és az anyag felelős mindenért. Minden, ami az anyaghoz köthető, az a bűn
lényege. Ez a gondolkodás több keleti vallás fő tanítása. Erre a megoldás a megtisztulás és
a reinkarnáció. Ez azt jelenti, hogy ebben a testemben próbáljak tanulni a hibáimból, aztán
meghalok, és újra kezdem egy következő körben. Mivel az idő végtelen, egyszer csak majd
helyreáll a dolog.
A New Age rendszerezi és megmagyarázza az összes vallás közös gyökerét. Azért
életveszélyes Helena Blavatsky, mert ő is meglátta azt, amiről mi beszélünk, hogy minden
valamirevaló vallás mögött ugyanaz a szellemiség áll, csak különböző módon magyarázzák.
Ő ezt megmagyarázta, rendszerezte, és megtette azt a szívességet nekünk, hogy abszolút
szembeállította ezt az egész tant a kereszténység és a zsidóság Istenével. Helyből
levadászta a keresztényeket és a zsidókat, és minden tanítását úgy fogalmazta meg, hogy
180°-kal szembeállította a kereszténységgel. Mondhatom azt is, hogy szemrebbenés nélkül
felvállalt ellenmozgalom volt ez helyi környezetben 1800-as években Angliában, azután
Amerikában. Igen ám, de mivé nőtt mára: láthatjuk a New Age mozgalmat. Ebben soha nem
volt helye, szerepe sem a kereszténységnek, sem a zsidó gyökereknek. Sőt, ellenkezőleg!
Aztán behozza a keleti okkult praktikákat, és hozzáteszi a nyugati okkult praktikákhoz – ez a
New Age szellemi gondolkodásának az alapja –, aztán keveri ezeket, és újakat hoz belőle
létre. Ha felmész egy ezoterikus weboldalra – ne tedd meg –, azt találod, hogy mindennek a
keveréke létezik. Lehet fél lábon délnek fordulva kézrátétellel úgy akupunktúrázni, hogy
közben mantrát mondasz, és a csakrád kifordul. :-) Mindent kevernek, ami csak lehetséges.
Újakat hoznak létre, és azoknak látszólag nincsenek mély történelmi gyökerei, de a
szellemiségükben, a mondanivalójukban, és a mögöttük álló szellemi hatalmakban
ugyanazok. Az ártalmatlannak látszó dolgoknak, mint ami például a Waldorf iskola volt, vagy
bármi olyan, amit a New Age-be sorolunk – meditáció, kézrátétel, bioenergetika, … –,
azokkal nagyon vigyázz, mert a háttere mindig ugyanaz.
Egy érdekessége az egésznek – itt kapcsolódik a témánkhoz még inkább –, hogy Alice
Bailey, akit a New Age anyjának hívunk, nyíltan felvállalta, hogy a mozgalom célja egy új
világrend megteremtése, egy új világkormány és egy új világvallás létrehozása. A mozgalom
2010-12-03
Szabó Antal: New Age, út a jelenbe
A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

politikai célja pedig a világuralom. Helena Blavatsky és Alice Bailey nagyon komoly irodalmat
állítottak össze; a gondolkodásukat, a tanításaikat onnan ismerjük. Tehát ezeket ők maguk
állítják magukról.
Amikor azt mondjuk, hogy Új Világrend, és látszólag csak gazdasági, vagy látszólag csak
politikai vagy katonai, vagy bármilyen alapon működnek a dolgok, ez nem igaz. Ezért
kezdtem így az előadást, hogy nem létezik, hogy valaki nem hisz. Lehet, hogy te nem hiszel,
de akkor ezeket a szellemi eszméket szolgálod ki, ha ennek a gépezetnek vagy a része. Ha
akarod, ha nem. Mindig először a spirituális, a lelki dolgok jönnek, a hit – miben hiszek, mi a
célom –, aztán minden e köré épül fel.
A New Age-ről ennyit szerettem volna átadni. Honnan jön? Hová tart? Mik a fő irányvonalai,
amik elképesztő módon megváltoztatták a történelmet? Mik azok az elemek, amivel nap mint
nap találkozhatsz, és hat az életedre, vagy a környezeted életére? És szerettem volna
kihangsúlyozni, hogy a mögöttük álló szellemiség nem csak valami, hanem nagyon komoly
rendszerbe foglalt, hosszú távú célokkal rendelkező dolog.

Végezetül egy gondolat. Van egy rész az Igében, ami évtizedek óta foglalkoztat:
Ján 16:8-11 8És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében: 9Bűn
tekintetében, hogy nem hisznek én bennem; 10És igazság tekintetében, hogy én az én
Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; 11Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak
fejedelme megítéltetett.
Olyan sokszor olvastam ezt az életemben, és az esetek zömében nem értettem ezt a
gondolatmenetet: bűn tekintetében meggyőz minket a Sz.Sz., hogy nem hiszünk Jézusban.
Mi köze ennek a bűnhöz? Nem az a bűn, hogy ellopom a pénztárcádat? Nem az a bűn, hogy
csúnyán beszélek? Nem az a bűn, hogy …? Nem! Itt azt mondja, hogy meggyőz téged Isten
Szelleme a bűn tekintetében arról, hogy nem hiszel Jézusban. Vagy hiszel.
Igazság tekintetében, én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet
tekintetében e világnak fejedelme megítéltetett.
Amiért most előhoztam, hogy választ ad az egész probléma körre, ami körül forog a
gondolatunk. A millió vallásos kérdés, a millió szellemi megközelítés kérdése, amit támadnak
a New Age vallások, és ami a kereszténységgel szembe megy, azt gondolom, hogy a körül
forog meg, hogy hiszel-e Jézusban, vagy sem. Ha egyszerű választ akarsz kapni erre a
nagyon bonyolult, nagyon árnyalt nagyon összetett kérdésre, ez az egyetlen kérdés van,
amit a Sz.Sz. megkérdez tőled: hiszel-e Jézusban, vagy sem?
Az egész tudomány, amit eddig elmondtam, vagy elmondhatnék, mehet a kukába, a szónak
abban az értelmében, hogy ha nem tudtak meggyőzni a részletek arról, hogy mi az igazság,
akkor csak erre az egy kérdésre kell választ adni. E körül fordul meg minden. Vagy hiszel
Jézusban vagy nem. Ha hiszel benne, akkor tudod, mi a bűn kérdése a Földön. Ha nem
hiszel benne, akkor teljesen mindegy, hogy mivel magyarázod. Hihetetlenül kifinomult módon
lehet ma már magyarázni, hogy nem vagyok bűnös, és Isten engem elfogad, de a Biblia
Istene ezt az egy kérdést szegezi nekünk: hiszel-e a Fiamban, Jézusban? A történelmi Jézus
Krisztusban. Nem abban a Jézus Krisztusban, akiről sok más vallás beszél.
Mi az igazság? Rengeteg igazság van. Könyvek, tanítások, több ezer éves vallások. Erre mit
mond Isten? „igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok
engem” Ez milyen bejelentés? Uram, mi az igazság? „Az, hogy Én fölmegyek az Én mennyei
Atyámhoz.” Ez válasz a kérdésre? Odamegy hozzád egy krisnás, és megkérdezi tőled, hogy

9
mi az igazság, akkor te azt mondod-e, hogy igazság tekintetében a Sz.Sz. azt mondja: Én,
Jézus Krisztus az Én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok Engem. „Válaszolnál a
kérdésemre? Én nem ezt kérdeztem.” Isten pedig ezt válaszolja.
Azt gondolom, hogy a mi hitünk, és az a tanítás, amiben mi hiszünk, a teljes romlottság tana,
és a bevégzett munka tana épül erre a két kérdésre. Egyetlen kérdés van, hiszel-e
Jézusban, és a másik, hogy Isten elvégezte a munkát. Jézus Krisztus bevégezte a munkát,
lezárta a munkát, semmit nem lehet hozzáadni.
Ez az üzenet – Én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok Engem – nekem azt
mondja, hogy az igazság kérdése egy lezárt, befejezett dolog. Jézus Krisztus keresztjén, és
az Ő feltámadásával befejeződött. Semmit nem lehet hozzátenni. Semmit nem lehet
átrendszerezni. Nem lehet máshogy értelmezni. 2000 évvel ezelőtt ez a tárgyalás
megtörtént, lezárták, jegyzőkönyvezték és bezárták. Az igazság nem vitakérdés. Ott lett
kijelentve az igazság.
Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett. Ha megnézed a keleti
vallásokat, a New Age mozgalmakat, hogy mit gondol a bűn kérdéséről, vagy a vallások
általában hogyan rendezik a bűn kérdését, akkor azt látod, hogy mindegyik azt mondja:
csinálj valamit, hogy megváltozz, és ha megváltozol, akkor közelebb kerülhetsz ahhoz a
mércéhez, amit a te istened, vagy a te hited neked állított. „Én megtanítalak téged, csinálj
valamit, légy engedelmes, légy kitartó; te ilyen, vagy olyan úton, módon közelebb kerülsz a
mércéhez; vagy nagyon távol.” Valamilyen rendszerbe tesz.
Erre mit mond Isten Igéje? Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.
Ez megint látszólag nem ad választ a kérdésre. Pedig ez ugyanolyan válasz, mint az előző.
A bűn kérdése le lett zárva 2000 évvel ezelőtt a kereszten; elvégeztetett, a Sátán
megítéltetett, az asszony magva rátaposott, és nem rá fog taposni. Értem az én Istenem
már semmit nem tud tenni. Mindent megtett ott és akkor. Ez is a bevégzett munka része.
Nincs új a nap alatt. A kereszténység Istene, Jézus Krisztus semmit nem tud hozzátenni
ahhoz, amit már elvégzett. Minden elvégeztetett ott. Ezt azért mondom, mert az ítélet
kérdése hihetetlen mozgatórugója az embereknek a valláshoz; a hithez, az Istenhez való
viszonyulásban. A Biblia teljes mértékben kizár minden olyan filozófiát, ami azt tanítja, hogy
te ma bármit tehetsz az üdvösségedért, a szónak abban az értelmében, hogy azért tehetsz
valamit, hogy Isten téged elfogadjon.
Egyetlen dolgot tehetsz, hogy hiszel az Ő Fiában. A Biblia zéró toleranciát hirdet hirdet
minden olyan megközelítésnek, ami Jézus Krisztus személyén kívül gondolkodik. Ezt azért
sulykolom ilyen erőteljesen, mert a Ján 16:8-11-ben ez az Igerész erről szól. Ilyen egyszerű
kérdések körül fordul meg a valóság és a hazugság.
A New Age-ről ennyit akartam mondani. Még egy-két alkalom van hátra, amikor summázom,
hogy mi van ma, és hogyan tovább. Az Új Világrend kérdésében mire kell figyelnünk?
Beszéltünk az aranyfejű szoborról, ezt fogom még egy kicsit kifejteni, habár már valószínűleg
sejted, hogy a mai társadalmakban hol vannak jelen ezek az ideológiák, ezek a
szellemiségek, és hogy ez hová tart.
Kérdés: A réselmélet lyukat üt azon a zártrendszeren, hogy a Földtörténet 6000 éves.
Mennyire lényeges ragaszkodni a rendszerhez, a 6000 évhez?
Anti: Két megközelítés van. Ha azt kérdezzük, hogy Föld történelme hány ezer éves, akkor
ebben a Bibliát vesszük tekintélynek. Ha abban keresed a választ, akkor erre az eredményre
jutsz, hogy a Föld nem lehet sokkal idősebb, mint 6000 év. Egyszerűen azért nem, mert az
időszakok meghatározásában Isten egy olyan rendszert használ, amit ha következetesen
végigviszel a Biblián, akkor ez jön ki.
A másik megközelítés. Ha sikerül rést ütni a rendszeren, és azt mondjuk, hogy nem biztos,
2010-12-03
Szabó Antal: New Age, út a jelenbe
A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

hogy hatezer éves a Föld, hanem x évvel több, akkor ebben megvan az a veszély, hogy
neked elég ez a kis finomítás, de másoknak nem, és mostmár arról beszélnek, hogy 12 millió
év. Ha sikerül rést ütni a bibliai rendszeren, és sikerül eljutni odáig, hogy a Föld 5 millió éves,
akkor nagy bajba kerül az egész üzenet. Azért, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy az okkult
vallások, a New Age filozófia és az, amiben most élünk, és ami felé megyünk, az pontosan
ezen a résen megy ki, és az egész szellemvilág létjogosultságát, Isten és a szellemi lények
létezését a Föld teremtése előtti időszakra teszik, és olyan módon magyarázzák, hogy a
magyarázat közben feloldják a Biblia összes más igazságát is. Tehát vigyázni kell erre a kis
résre, mert ahogy oda-vissza járkálunk rajta, az egész Biblia tekintélye kerül veszélybe.
Kálmán Ernő: Jézus Krisztus 21-szer idéz az Mózestől, és az az első szótól az utolsóig
igazság. Ha valaki kétségbe vonná a teremtés hatnapi voltát, akkor kétségbe vonná Jézus
Krisztus szavait.
Anti: Jézus Krisztus megerősítette, hogy Mózes minden szava igaz. A mózesi
teremtéstörténet kijelenti, hogy a teremtés hat nap alatt történt. Jézus Krisztus szavainak
tekintély és az igazság össze van kötve. Ha az egyiket támadjuk, azzal a másik is támadva
lesz.
A Bibliának ez a része héber nyelven íródott, és az a szó, ami a napokat jelzi, ez nem ott
fordul elő utoljára, ahol a Teremtés történetéről beszél, hanem végigvonul az Ószövetségen.
Soha nem fűznek hozzá lábjegyzetet, hogy pl. ez a szócska Ezékiel idejében 24 órát jelöl,
régebben meg mást jelentett.
Vannak ma már olyan bibliafordítások pont a réselmélet védelmére, ahol egy az egybe ezt
korszaknak fordítják. „Az első korszakban Isten teremtette a csillagokat …” Ezzel megint az
a gond, hogy ugyanaz a héber szó, amit ma korszaknak fordítanak, elég rosszul jön ki, mert
Dávid egy korszak alatt érte el a csatában a filiszteust, mert ugyanaz a szó van ott. Csak ott
már nem úgy fordítják.
Ha erről többet kéne tudnunk, vagy máshogy lenne, akkor Isten jelezné. Gondoskodott is a
Bibliában sok más területen ilyenről, hogy ne lehessen félreérteni. Mondanak mindenfélét az
emberek, hogy más volt a forgási sebesség. Lehet, hogy picit más volt, de annyira biztosan
nem volt más, hogy millió éveket tévedjünk.
Sanyi: A Teremtésnél mindig odateszi, hogy este és reggel zárja, nyitja a napokat.
Anti: Nagyon jó! Akkor itt már csak egy pici rés van. :-) Az hogy az elején volt úgy is
világosság, hogy még nem is volt nap.
Kérdés: A földönkívülieknek ki a gazdája? Honnan vannak?
Anti: Honnan nincsenek? Erre az egyszerűbb válasz az, hogy mindent Isten teremtett. Más
Teremtő nincs.
Másrészt a New Age-hez kapcsolva, annyiféle természetfeletti jelenségről tudósít a New Age
világ ma. UFO-k, asztráltestek, szellemi tanítók, démonok, … Egy regiment. Emberek ebben
hisznek és komolyan is gondolják. Sőt a több ezer éves vallások tekintetében ezt nem
nagyon lehet kikezdeni.
Isten Igéje pontosan felsorolja, hogy Isten kiket teremtett, és ott nyoma nincs ezeknek a
bigyóknak. Már az egyik előadáson felsoroltam, hogy vannak a Jelenések könyvében, Dániel
könyvében, Jób könyvében és még sok helyen beszél arról, hogy milyen lények vannak:
kerubok, lelkes állatok, angyalok, bukott angyalok, aztán külön démonok-arról nem beszél
sokat, hogy ezt pontosan hogyan kell érteni. Nincs világszellem, de van Sz.Sz., és van az
ember, és növények és állatok. A Biblia nem tesz említést másról. Ha bölcsek akarunk lenni,
akkor ehhez ragaszkodunk.

11
Ha lennének, és az univerzum részei lennének, akkor Isten beszámolt volna róla, de nem
tette. Ezzel is vigyázni kell: „Persze, Isten nem mondta, de azért lehetnek!” Van egy
hierarchia a teremtés alapelméletében és alapgondolatában. Isten az embert akarta úrrá
tenni a teremtésen, és az összes többi lényt, az angyalokat és egyebeket szolgává
teremtette. Szolgáljanak Istennek, és szolgáljanak az embernek. Az eredeti tervben, amikor
a teremtés megtörtént, akkor a csúcson az ember állt, és minden alá volt rendelve. Ha érteni
akarod, hogy miért nem lehetnek más lények, az ezért van, mert ha lennének olyan lények,
akik minket szolgálnának, akkor azt Isten elmondta volna. Én tartom magam ahhoz, hogy az
összes többi kitaláció.
Kit teremt magának
A boldogtalan,
S mint védangyalának,
Bókol úntalan.
/Csokonai: A reményhez – részlet/
(-Lehet, hogy ez a „Teremtsünk magunknak isteneket” mozgalom első előadása. :-)
Az isteneknek azért van ilyen hatalmas száma, mert az ember teremti magának arra, hogy
ellensúlyozza a boldogtalanságát. – szólt Sanyi.

Filmajánlat. A címe: Az élet rejtélyének megfejtése. Ha bárki szeretné megnézni, és nem


tudja, hogy honnan szerezze meg, az írjon az info@eredmenyeselet.hu-ra. Ott pontosan
megírjuk, hogy hogyan juthatsz hozzá. Ez egy hi-tech-es tudományos ismeretterjesztő film.
Olyan bizonyítékokat tesz le az asztalra, amit Darwin kért arra, ha bárki ilyet szállít, akkor
visszavonja az elméletét. „Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy vannak ilyenek, de Darwin már
meghalt, és az elmélete kiszökött a palackból.” :-)
Ha valakit azonban konkrétan az igazság érdekel, akkor az nézze meg ezt a filmet. Arról
szól, hogy létezik olyan legkisebb élő rendszer, amely bizonyítja, hogy rendkívül intelligensen
és összetetten és bonyolultan és tervezetten van megalkotva az a legkisebb valami, amit mi
végkövetkeztetésképp még soha nem találtunk meg, illetve ha megtaláltuk volna, akkor
ebből indultunk volna ki. Minél tovább egyszerűsíted a képletet, annál bonyolultabb lesz ez
az üzenet, és kiderül, hogy Isten áll mögötte.
Szabó Peti: Ezt úgy hívják, hogy egyszerűsíthetetlen összetettség. Van erre egy jó
szemléltetés. A példa a derékszíj. Ahhoz, hogy működjön, ellássa a funkcióját – be lehessen
csatolni és tartson –, ahhoz néhány összetevőre szükség van. Kell a bőrszíj; a csat, aminek
van tengelye, nyelve és kerete; és a lyuk a szíjon. Öt darab elem. Ettől a szíj működik. Ha az
öt elemből egyetlenegy 1-2% hibával nincs a helyén, akkor a rendszer nem működik,
szétesik. Arra gondolok például, hogy ha a tengely picit meghajlik, akkor a nyelv nem
támaszkodik fel a keretre, átbillent, és az öv nem tart. Egyetlenegy tényezőnél egy apró
eltérés.
A lottó is erről szól. Csak öt számot kell eltalálni a kilencvenből, de ha megnézed
statisztikailag, hogy mennyi esélyed van arra, hogy öt találatod legyen … Ha csak egy picit is
nem találod el, akkor nincs lottó ötösöd. Egy átlagemberbe háromszor belecsap a villám
(annak sincs túl nagy esélye), mire öttalálatosa lesz. :-) Ezért hívják tovább nem
egyszerűsíthető rendszernek, mert öt eleme van, és ha bármelyik nincs a helyén, akkor a
rendszer nem működik.
Mivel nem egyszerűsíthető tovább, tuti, hogy az evolúcióval nem jöhetett létre, mert az
evolúció azt mondja, hogy az alkotóelemek folyamatosan fejlődtek, és a fejlődés útján állt elő
az egész. Van azonban egy olyan tovább nem egyszerűsíthető dolgunk, ami az ennél
egyszerűbből nem jöhetett létre, mert az nem volt működőképes. Tehát nem kezdődhetett
2010-12-03
Szabó Antal: New Age, út a jelenbe
A modern kor leplezetlenül – Van-e jövőd az újvilágrendben #9

úgy, hogy volt a szíjunk és rajta a lyuk.


Az evolúcióelmélet másik képlete a természetes kiválasztódás, hogy csak az életképes
dolgok maradnak fenn, vagyis ami nem működőképes, az elpusztul. Az öv csak akkor
életképes, ha mind az öt alkotóeleme a helyén van. A biológia tele van ilyennel. Például az
emberi szem. Kérdezz meg egy biológust, hogy az emberi szemnek hány alkotóeleme van,
és mennyire a helyén kell lenni ahhoz, hogy az működjön. Ezek nem jöhettek létre
folyamatosan, mert az egész rendszer csak akkor működik, ha teljesen kész. Félkész
állapotban nem működik.
Anti: Ennek a summája a darwinizmusra visszavetítve, hogy a legkisebb alkotóelem: a sejt –
a nadrágszíj – olyan, mint Chicago. Őrületesen bonyolult, jól működő rendszer. A teljes
tudomány – aki nem ért ezzel egyet – azzal van elfoglalva, hogy bebizonyítsa, hogy a
fehérjék véletlenszerűen találkozva létrehozhatják ezt a sejtet. A filmben szereplő
tudóscsapat bebizonyította, hogy – az RNS és a DNS a két kulcskérdés – az RNS
tartalmazza azt az információcsomagot, ami megmondja azt, hogy a fehérjéket hogyan és
milyen sorrendben kell összerakni. Ez bizonyítja az intelligens tervezést.
Ma már be tudták bizonyítani, hogy a legkisebb alkotóelemre az RNS-ben ott van minden
esetben tökéletesen leírva a recept, hogy azt hogyan kell összerakni. A receptre nincs
magyarázat. Az evolucionistáknak nincs erre válasza.
A film nagyon jó, csak akkor nézd meg, ha érdekel az igazság. Ha bárki nem érti a modell,
Peti szívesen kölcsönadja a nadrágszíját. :-)
Kérdés: A tudomány és a Biblia mennyire van összhangban? A tudomány ma markánsan
képviseli azt, hogy tudományos módszerekkel bizonyítani lehet dolgok életkorát, és ezek az
életkorok az esetek zömében lényegesen, nagyságrendekkel vagy hatványozottan
hosszabbak, mint hatezer év.
Anti: Dr. Kent Howind nagyon aktív és hatékony harcosa az evolúcióelmélet támadásának
és a kreacionista elmélet megvédésének. Van egy video sorozata, amiben beszél erről. Nem
kifejezetten rokokó stílusú az ember. Ő egy amerikai “hívő jenki”, akinek megvan a maga
bukéja. Viszont a felkészültsége és hatékonysága rendkívüli. Nagyon sokat lehet belőle
tanulni.
Alapvetően az ő válasza erre a kérdésre az, hogy szénizotópos módszerrel vizsgálják, hogy
minek mennyi a kora. Ennek a vizsgálatnak van egy kulcsa, hogy olyan anyagokból tud
kiindulni, amik a szerves vegyületekből maradtak vissza. A szerves vegyületek
keletkezésének van egy törvényszerűsége. A szénizotópos vizsgálat végkövetkeztetése igaz
lenne, ha az alap, amire azt fölállították, igaz lenne, de az alapot csak akkor tudod helyesen
megérteni, ha hiszel a teremtésben. Ha nem hiszel a teremtésben, akkor azt az alapot, amire
ez felépül, ki kell dobnod a kukába. Ezt teszi a tudomány, és továbbmegy a
következtetésben, és visszavezeti az egészet egy olyan időszakra, ami kinyúlik a hatezer
évből és elmegy a csodába.
Dr. Kent Howind nagyon sokat beszél arról, hogy a Teremtés és az özönvíz közötti
időszakban nagyon más körülmények voltak a Földön. A Biblia szerint a Földet, az
atmoszférát körülvette vagy egy vízburok, vagy egy jégburok, és amikor az özönvíz volt,
akkor ez a burok esett le csapadék formájában. Ez a bibliai tanításokkal teljesen
megvédhető. Az, hogy a Föld egy ilyen jég- vagy vízburokban volt, ez olyan mértékben más
körülményeket idézett elő, ami sok mindenre választ ad. Például a hatalmas állatokra, pl.
dinoszauruszukra, és a későbbi kipusztulásukra is.
Amikor az ez a burok megszűnt, akkor “elszökött” az oxigén nagy része, és elpusztultak ezek

13
az állatok. Egy dinoszaurusz nagyságához képest olyan kicsi orrlyuka volt, mint ma a lónak.
Egy olyan méretű állat, ahhoz hogy megtöltse a tüdejét levegővel, miközben szívná be,
leégne a gégéje. Valószínű, hogy amikor azok éltek, olyan mennyiségű oxigén volt a
levegőben, amiben elég volt kis mennyiséget beszívni egy akkora állatnak, és tudott létezni.
A lényeg, hogy a Bibliával alátámasztható elmélet, miszerint egy ilyen burokban volt a Föld,
az választ ad a szénizotópos módszer pikáns kérdéseire is. Ha elveszed ebből a
környezetből, és úgy csinálsz mintha ez nem lett volna, akkor pedig akár millió éveket is
kimutat.
Josh McDowell-nek vannak jó könyvei ebben a témában: Bizonyítékok a keresztény hit
mellett; Kérdezz bátran Istenről, hitről, vallásról; Válaszok a keresztényhitet vizsgáló nehéz
kérdésekre; Ne dobd el az agyad.
Az www.istenletezik.hu-n, illetve a elérhető KETA előadások között az Apologetikában van
olyan előadás, ami az evolúcióelmélettel foglalkozik, és abban nagyon jó válaszok vannak
ezekre a kérdésekre.