You are on page 1of 3

c  

   


Lucrare de laborator
Determinarea căldurii specifice a unei substante solide

1. Teoria lucrarii :

Pornim de la definitia caldurii specifice: marime fizica scalara numeric egala cu


caldura absorbita sau cedata de 1 kg, de substanta respectiva, atunci cand temperatura
lui variaza cu un K .
Experimentul are la baza mai multe principii care stau la baza functionarii lui:

a. Principiul echilibrului termic. Mai multe corpuri cu temperaturi diferite formând un


sistem izolat, dacă sunt puse în contact, după un timp oarecare, vor ajunge toate la
aceeaşi temperatură.

b. Principiul egalităţii schimbului de căldură. Când se efectuează un schimb de căldură


între două sisteme de corpuri, există totdeauna egalitate între căldura cedată de un
sistem de corpuri şi căldura primită de celălalt sistem.

c. Principiul egalităţii cantităţilor de căldură ce intervin în fenomenele inverse. Când un


fenomen se petrece într-un sens cu absorbţia unei cantităţi de căldură, la fenomenul
invers se va degaja aceeaşi cantitate de căldură. Adică încălzind un corp cu un număr
de grade, el va absorbi o cantitate de căldură egală cu aceea pe care o degajă când se
răceşte cu acelaşi număr de grade.

Pentru calcularea si prelucrarea datelor, se va folosi formula:

G  

C= G 

Ştiind că:

Capa = 4180 J/Kg*K ;


mapa =Vapa *ǒapa (ǒapa = 1000g/m3) ;
c  
   


2. Instrumente folosite :

a. Calorimetru : dispozitiv cu proprietarea de a izola termic un sistem compus din


doua vase de metal izolate (ebonită). Întregul sistem este izolat prin aer.
b. Cilindru gradat;
c. Termometru cu mercur;
d. Corp cu masă cunoscută;
e. Apă;

3. Mod de lucru :

Se măsoară un volum de apă si se toarnă in calorimetru. Se introduce un corp


încalzit apoi se masoară temperatura apei din calorimetru. Se repetă apoi procedeul
de câte ori este necesar.

4. Tabel cu date experimentale :

Masa corpului cazurile este egală cu 100g.

Vapa t1 t2
Nr. Exp. (temp. apei) (temp.corp) tf

5
c  
   


5. Prelucrarea datelor experimentale :

Nr. Vapa
Exp.
t1 t2 tf m C C |ƦC| dž


6. Concluzii :

In urma calcularii datelor experimentale am aflat ca exista o marja de eroare.


a.p erorile pot si de mai multe tipuri :
b.p erori de calcul ;
c.p erori in masurarea temperaturii apei ;
d.p erori in masurarea teperaturii corpului ;
e.p erori datorate scaderii temperaturii corpului ;

Posibil mod de reducere a erorilor :

Pentru evitarea acestor erori ar trebui folosite instrumente mai performante, de


exemplu termometre electronice.De asemenea pot exista defectiuniale calorimetrului.