You are on page 1of 42

STRATEGIA NATIONALA

SI
PLANUL NATIONAL DE
GESTIONARE A DESEURILOR

MINISTERUL MEDIULUI SI
GOSPODARIRII APELOR
Dr. chim. Mariana GHINERARU

Dezbatere publica SNGD si PNGD 2004


I. ASPECTE GENERALE
PRIVIND GESTIUNEA
DESEURILOR

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
MMGA prin DGDSCP

Coordoneaza elaborarea, promovarea,


implementarea si monitorizarea implementarii:
h STRATEGIEI NATIONALE DE GESTIUNE
A DESEURILOR

h PLANULUI NATIONAL DE GESTIUNE A


DESEURILOR

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Strategia Nationala si
Planul National de Gestionare
a Deseurilor

constituie instrumentele de baza prin


care se asigura implementarea in
Romania a politicii Uniunii Europene
in domeniul deseurilor.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Strategia Nationala Strategii si planuri
sectoriale
⇒ MAI
⇒ M EC
⇒ MS
PLAN NATIONAL ⇒ MTCT
DE GESTIONARE ⇒ M Ap N
A DESEURILOR
- plan de etapa - 2003

PJ
PL

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Strategia Nationala
Cadrul legislativ
• Situaţia existentă în domeniul gestionării deşeurilor
• Stadiul implementării

Date generale privind gestionarea deseurilor

Principii si obiective strategice


• Obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor
• Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri
• Obiective strategice generale pentru gestionarea deşeurilor
periculoase
• Obiective strategice specifice anumitor fluxuri de deşeuri
periculoase

Factori implicati
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Planul National de Gestionare a Deseurilor

Partea I Prezentare generala


Principii, obiective strategice si tinte
Cadrul legislativ
Partea II - Deseuri municipale
Situatia existenta
Prognoza
Alternative de atingere a obiectivelor
Plan de actiune
Finantare
Monitorizarea implementarii
Partea III - Deseuri de productie
Situatia existenta
Deseuri de productie nepericuloase
Deseuri de productie periculoase
Administrarea zonelor contaminate
Anexe
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Prioritati in abordarea gestiunii deseurilor

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Prevenirea generarii deseurilor si
minimizarea acestora

8Prevenirea reprezintă principalul pas într-un


sistem integrat de gestionare a deşeurilor, pe
termen lung. De aceea trebuie introdusă în
viitoarele planuri de dezvoltare economică.
8În al doilea rând prevenirea reprezintă
principala obligaţie /responsabilitate a
tuturor consumatorilor de bunuri.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Prevenirea generarii deseurilor si
minimizarea acestora

 Scaderea impactului negativ asupra sanatatii populatiei


si mediului
 Cresterea productivitatii prin cresterea ratei de
utilizare a materiilor prime
 Micsorarea costurilor de productie ca rezultat al
activitatilor de mai sus
 Conservarea resurselor naturale

- DEZVOLTARE DURABILA -

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Obiective strategice generale

2Dezvoltarea cadrului institutional si


organizatoric;
2Constientizarea factorilor implicati;
2Intensificarea preocuparilor privind
reducerea cantitatilor de deseuri generate;
2Exploatarea tuturor posibilitatilor tehnice si
economice privind recuperarea si reciclarea
deseurilor in vederea reducerii cantitatii de
deseuri eliminate;
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
II. Managementul deseurilor municipale
inclusiv aspecte privind deseurile
de ambalaje si deseuri organice

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Deşeuri municipale şi asimilabile
din comerţ, industrie şi instituţii, deşeuri din construcţii
şi demolări
Cf. HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea
listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase -codurile:

•15 Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante


şi îmbracaminte de protecţie, nespecificate în altă parte – cu
excepţia ambalajelor din deşeurile industriale şi a codurilor
15 02 02 şi 15 02 03

•17 Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din


amplasamente contaminate)

•19 08 05 Nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menajere

•20 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie,


instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Evolutia cantitatii de deseuri
municipale in perioada 1998-2002

10000000

8000000
t o n e /a n

6000000

4000000

2000000

0
1998 1999 2000 2001 2002

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Alternative de atingere a obiectivelor
strategice
•Utilizarea instalaţiilor pilot-demonstrative
pentru a cumula cunoştinţele şi experienţa
necesară pentru implementarea unui sistem
integrat de gestionare a deşeurilor.

•Dezvoltarea unor campanii de informare şi


instruire a populaţiei pentru a obţine acceptul
public necesar unor investiţii ulterioare.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Colectare
8Utilizarea întregii game de containere
disponibile.
8Asigurarea volumului necesar al
containerelor pentru toate gospodăriile
private.
8Dezvoltarea in Romania a industriei de
fabricare a containerelor de toate tipurile
8Asigurarea serviciului de colectare regulată
la nivel naţional.
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Colectare
Prognoza evolutiei colectarii deseurilor municipale si asimilabile

10000000

8000000

6000000 deseuri generate


deseuri colectate
4000000

2000000

0
2003 2007 2013

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Colectare
Populaţia care beneficiază de servicii pentru colectarea deşeurilor
municipale, în mediul urban dens, urban, rural şi pe ţară -prognoza-

100%

80%
mediu urban dens
60% mediu urban
mediu rural
40%
nivel national
20%

0%
2003 2007 2013

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Transport (inclusiv transfer)
8Numărul total şi capacitatea staţiilor de transfer va
depinde de planificarea detaliată a gestionării
deşeurilor în cadrul planurilor de dezvoltare locale
sau regionale.
8Transportul deşeurilor se va dezvolta şi va acoperi
mai multe sectoare.
8Sunt necesare măsuri pentru a minimiza distanţele
de transport şi a reduce impactul ecologic al
acestuia.
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare)
si energetica
8deşeuri de ambalaje, de hârtie
8deşeurilor biodegradabile

8deşeurilor din construcţii şi demolări


8nămoluri rezultate din epurarea apelor
menajere.
8deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice,
8vehiculele uzate
8anvelope uzate.
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Compoziţia procentuală medie a
deşeurilor menajere în 2002

altele hartie, carton


13% 11% sticla
5%
metale
5%

plastic
10%
textile
5%
organice
51%

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deşeuri de ambalaje şi hârtie de scris

Pentru a atinge ţintele stabilite în legislaţia


europeană şi naţională sistemul pentru
gestionarea deşeurilor de ambalaje va
cuprinde:
bcolectarea separată;
bsortarea şi procesarea;
breciclarea finală.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Evoluţia deşeurilor municipale colectate în
amestec şi colectate separat

2002 78% 6% 17%


deseuri municipale
2001 74% 1% 25% colectate

deseuri municipale
2000 76% 24%
colectate separat
1999 76% 24% deseuri municipale
necolectate
1998 73% 27%

0% 50% 100%

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deşeuri de ambalaje

•Indiferent de sistemul de colectare este


necesara si crearea iniţială a unor staţii de
sortare manuală, urmând a se îmbunătăţii
acest sistem prin implementarea unor
instalaţii mecanice şi automate.
•Dezvoltarea unor programe economice
speciale pentru a stimula industriile.
•Campanii de informare a publicului.
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deseuri biodegradabile
2Reducerea eliminarii pe depozite a deseurilor
biodegradabile:
cu 25% pana in 2011,
cu 50%pana in 2015,
cu 65% pana in 2016
2Romania solicita o perioada de tranzitie de 2
ani pentru atingerea primei tinte (respectiv din
07.2009 pana in 07.2011)

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deseuri biodegradabile

h soluţiile de reciclare disponibile sunt:


bcompostarea (digestia aerobă);
bdigestia anaerobă cu producerea şi
colectarea de biogaz.
h pentru a utiliza în mod eficient compostarea
este necesară o colectare separată a materiei
organice din deşeuri (in mediu urban mai putin
dens, in zonele verzi ale marilor orase)

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deseuri biodegradabile

8Colectarea neselectivă a biodegradabilelor în


zonele cu densitate mare a populatiei.
8Colectarea selectivă a 120-145 kg/loc.an
deşeuri biodegradabile.
8Capacitate de compostare pentru 680.000-
1.000.000 t/an deşeuri biodegradabile.
8Realizarea de staţii-demonstrative de
compostare.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deseuri biodegradabile

h Respectarea unor conditii minime de proiectare


si amplasare a statiilor de compostare pentru
minimizarea impactului negativ asupra
mediului si populatiei

h Realizarea unor proiecte de testare a pietei şi


de “utilizare” a compostului înaintea integrării
staţiilor de compostare în sistemul de
gestionare a deşeurilor.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Tratarea inainte de eliminare
Tratarea mecano-biologica

8Tratarea mecano-biologică este una din


tehnicile de bază pentu reducerea
cantităţilor de materie biodegradabilă şi
producerea de combustibili alternativi
obţinuţi din deşeuri.
8Pentru început se vor realiza câteva staţii
pilot de tratare mecano-biologică.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Tratarea inainte de eliminare
Tratarea termica (incinerarea)

Incinerarea este cea mai eficientă metodă de tratare a


deşeurilor colectate în amestec din surse diferite, înainte
de a fi depozitate final. Scopul incinerării este:
- să minimizeze volumul deşeurilor;
- să distrugă componentele periculoase biodegradabile;
- să inertizeze – trecerea într-o formă inactivă/inertă;
- să reducă carbonul organic;
- să recupereze energia conţinută în deşeurile incinerabile.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Tratarea inainte de eliminare
Tratarea termica (incinerarea)
8cantitatea de deşeuri municipale disponibilă
pentru incinerare să fie de minim 150.000
tone/an.
8nu există teren disponibil pe o distanţă
acceptabilă pentru amplasarea unui depozit;
8în regiunea respectivă există o cerere foarte
mare de căldură şi energie şi nici o altă metodă
de tratare nu este mai eficientă decât
incinerarea deşeurilor în ceea ce priveşte
generarea de energie şi căldură.
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Eliminare finală (depozitare)

2Inchiderea depozitelor de deseuri


neconforme cu cerintele UE;
2Extinderea depozitelor existente care nu
cunt conforme cerintelor UE, cu celule
noi conforme cerintelor si inchiderea
partii vechi neconforme, dupa studii de
risc si evaluarea proiectului nou.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Eliminare finală (depozitare)

2Capacitatea minimă de depozitare a fost


estimată la 100.000 tone/an în mediile urban
şi urban dens

214 depozite municipale noi conforme cu


standardele UE au fost deja construite

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Eliminare finală (depozitare)

2Abordare de tip regional a construirii


depozitelor municipale, tinand cont de:
beficienta economica, acoperirea costurilor de
investitie si operare, a costurilor de inchidere,
monitorizare post-inchidere, precum si gradul
de suportabilitate a costurilor de operare de
catre cetateni

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
III. Managementul deseurilor
municipale
aspecte privind deseurile din
constructii si demolari si deseurile
provenite din bunuri de consum

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Deşeurile din construcţii şi demolări

Evoluţia indicilor de volum privind lucrările de construcţii


faţă de 1998

120.0%

115.0%

110.0%

105.0% indicii lucrarilor in


constructii
100.0%

95.0%

90.0%
1998 1999 2000 2001 2002*

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deşeurile din construcţii şi demolări

8Cantitatea de deşeuri din construcţii şi


demolări va creşte substanţial.
8Deşeurile din demolări vor fi utilizate ca o
sursă alternativă de materiale de
construcţii.
8Materialele reciclabile utilizate trebuie să
nu genereze impact asupra solului şi apei
subterane.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Nămolurile din staţiile de epurare a apelor uzate
orăşeneşti
•Reducerea importantă a componentelor
nedorite din nămoluri.
•Impunerea de controale specifice pentru
calitatea nămolurilor atunci când acestea
sunt utilizate în agricultură.
•Investigarea altor metode de tratare sau
eliminare a nămolului.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Deseuri de echipamente electrice
şi electronice

•Colectarea separată a deseurilor de


echipamente electrice si electronice de catre
municipalitate.
•Reciclarea si recuperarea va fi realizata de
catre industria responsabila.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Vehicule uzate

•Implemetarea unui sistem de colectare a


vehiculelor uzate.
•Incurajarea societăţilor ce desfăşoară
operaţiuni de dezmembrare.
•Valorificarea fracţiei usoare şi reciclarea
materialelor reciclabile rezultate în urma
dezmembrării vehiculelor uzate.

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Valorificare materiala (reciclare) si energetica
Anvelope uzate
•Implementarea unui sistem de colectare a
anvelopelor uzate.
•Incurajarea reciclarii si valorificarii materiale a
anvelopelor uzate.
•Valorificarea energetică a anvelopelor se va realiza
numai in cazul in care nu este posibila valorificarea
materiala.
•Interzicerea depozitării sub orice forma a
anvelopelor uzate de la intrarea în vigoare a
Hotărârii de Guvern modificate privind depozitarea
deşeurilor.
Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU
Gestionarea deseurilor municipale
responsabilitatea Consiliilor Locale
+
responsabilitatea industriei (valorificare) =

COOPERARE

Dezbatere publica SNGD & PNGD 2004 Coordonator SNGD &PNGD – Dr. chim. Mariana GHINERARU