You are on page 1of 1

Chestionar pentru Localnici

Stimabile Doamna/Domnule sunt ………………….., clasa ……………, specializare,


…………………………….. la Colegiu…………………….. din ………… .Realizez un
studiu privind potenţialul turistic si valorificarea lui in perimetru Bacăului. Vă rog să mă
sprijiniţi în realizarea acestuia răspunzând următoarelor întrebări legate de aceasta temă.
Numele si prenumele celui care răspunde……………………………………....

1) Se practica turismul în localitatea care locuiţi ?


a) da
b) nu
c) ocazional

2) Consideraţi oportună dezvoltarea turismului ?


a) da
b) nu
c) nu știu

3) Cunoaşteţi vreun obiectiv turistic ?


a) da ( care)
b) nu

4) Sunteţi dispuși să investiţi in turism ?


a) da
b) nu
c) poate in viitor

5) Considerați că legislația este favorabilă investiților in turism ?


a) da
b) nu
c) nu în totalitate

6) Cum considerați că vor fi relațile cu turiștii ?


a) amiabile
b) conflictuale
c) indiferente

7) Care este starea infrastructurii care deservește perimetru ?


a) buna
b) medie
c) rea