You are on page 1of 2

Laborator 6 – Instructiuni

Instructiuni :
- instructiunea expresie;
- instructiunea compusa ;
- instructiunea if;
- instructiunea switch;
- instructiunea while;
- instructiunea do - while;
- instructiunea for;

Instructiunea switch:

switch (expresie)
{
case expresie_const_1: instructiune_1;
case expresie_const_2: instructiune_2;
case expresie_const_3: instructiune_3;

default: instructiune_n;

Instructiunea while: - structura repetitiva;

while (expresie )
instructiune

Instructiunea do – while :

do
instructiune
while (expresie )

Instructiunea for:

for (expresie_1; expresie_2; expresie_3)


instructiune
Exercitii:
1. Sa se calculeze pentru n dat, termenul de rang n din sirul lui Fionacci.
Relatia de recurenta pentru sirul lui fibonacci:

F(n ) = F(n-1) + F(n-2) pentru n>2; F(0) = F(1) = 1 ;

2. Se citeste de la tastatura o secventa de numere nenule terminate cu o valoare


nula. Sa se stabileasca daca acestea :
- formeaza un sir strict crescator;
- formeaza un sir crescator;
- formeaza un sir descrescator;
- formeaza un sir descrescator;
- sunt identice;
- nu sunt ordonate;

Tema: ( Cerchez )

1. Fie un numar natural nenul. Scrieti un program care sa determine numarul de


fractii ireductibie care au numitorul si numaratorul din multimea {1,2,..n}
2. Se citeste de la tastaura o succesiune de caractere, terminate cu spatiu. Scrieti un
program care sa verifice daca succesiunea de caractere citita poate fi consideratea
un numar natural scris in baza 10.
3. Fie n un numar natural. Sa se afle numerele naturale de trei cifre xyz care au
proprietatea ca n/( x2+ y2+ z2) este un numar natural.
4. Se citeste de la tastaura un numar natural n < 5000. Scrieti un program care
afiseaza numarul n in scrire cu cifre romane.
5. Se citesc de la tastatura doua numere naturale S si x( 0 < S < 10000, 0 < x < 100).
S reprezinta o suma care trebuie platita, utilizand un numar minim de bancnote.
Bancnotele au ca valori numai puteri ale lui x. Presupunem ca dispunem de un
numar destul de mare de bancnote. Sa se scrie un program care afiseaza pe ecran
o modalitate de a plati suma, utilizand un numar minim de bancnote.