You are on page 1of 5

Chestionar Campanie Naţională ANOSR

Acesta este un chestionar elaborat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din


România în cadrul campaniei naționale privind dimensiunea socială a educației. Datele
furnizate de dumneavoastră vor fi folosite exclusiv pentru a releva neajunsurile sociale ale
studenților din România. Vă garantăm ca răspunsurile dumneavoastră sunt confidențiale și nu
vor fi transmise mai departe.

Universitatea : .....................................................................................

Facultate: …..........................................................................................

An studiu: .............................................................................................

Sex : M F

1. În care domeniu întâmpini cele mai multe probleme (mai multe


răspunsuri posibile) :

a. Taxe de studiu şi alte taxe percepute

b. Cămine

c. Cantină

d. Burse

e. Servicii sociale (cabinet medical, centrul de consiliere și orientare în


carieră, baza sportivă)

2. De ce buget lunar dispuneţi?

a. Sub 200

b. 200-400

c. 401-600

d. Peste 600

3. Care este sursa principală de întretinere pe perioada studiilor :

a. Parinţi

b. Lucrez

Page 1 of 5
c. Burse de orice tip

d. alte surse .........................................

4. Consideraţi că taxele percepute în universitate (de scolarizare sau


alte taxe) constituie un impediment în continuarea studiilor ?

a. Da

b. Nu

5. Pe o scală de la 1 la 5 (1 însemnând în foarte mica măsura și 5 în


foarte mare măsură). În ce măsură sunteţi de acord cu valoarea taxei
de studiu ?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

6. Pe o scală de la 1 la 5 (1 însemnând în foarte mica măsura și 5 în


foarte mare măsură). În ce măsură consideraţi că investiţia facută de
dumneavoastră reflectă calitatea educaţiei ?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5

7. Ce tipuri de taxe le consideraţi justificabile ?

a. taxa de înmatriculare

b. taxa de eliberare adeverinţe

c. taxa de bibliotecă

d. taxa de eliberare a diplomelor

e. altele: .....................................

8. Unde locuiți ?

a. Cămin (săriți direct la întrebarea 10)

b. Fac naveta

c. Sunt din localitate

d. Chirie/gazdă

Page 2 of 5
9. În cazul în care nu ai ales varianta a). la întrebarea anterioară, de ce
nu locuieşti în cămin ?

a. Nu vreau

b. N-am primit loc

c. Nu sunt mulţumit de condiţii

10. Cum consideri condiţiile de cămine ?

a. Foarte bune

b. Bune

c. Mai puţin bune

d. Proaste

11. În condiţiile în care căminele sunt subvenţionate de către stat,


cum apreciezi taxele percepute ?

a. exagerate

b. mari

c. potrivite

d. mici

12. Știi cum se justifică taxele de cămin ?

a. Da

b. Nu știu

c. Nu răspund

13. Cât de des mănânci la cantină ?

a. zilnic

b. o data, de două ori pe săptămână

c. o dată pe lună

d. deloc

e. nu există o cantină

Page 3 of 5
14. În ce masură sunteţi mulţumit de serviciile oferite de cantină?

a. foarte mulţumit

b. mulţumit

c. nemulţumit

d. nu știu/nu răspund

15. Cum consideraţi ca ar trebui să fie distribuite bursele?

a. sumă mare, număr mai mic de studenţi

b. sumă mică, număr mai mare de studenţi

16. Consideraţi că bursa primită acoperă costurile de cazare şi


masă ?

a. Da

b. Nu

17. Consideraţi că suma primită prin bursă este motivantă?

a. Da

b. Nu

18. Care din următoarele servicii vă sunt cunoscute? (răspuns


multiplu posibil)

a. Serviciul de pază și securitate a campusului

b. Centrul de Consultanţă Orientare Profesională (CCOP)

c. Cabinetul medical

d. Baza sportivă

19. De care din ele sunteți mulţumit?

a. Serviciul de pază și securitate a campusului

b. Centrul de Consultanţă Orientare Profesională (CCOP)

c. Cabinetul medical
Page 4 of 5
d. Baza sportivă

20. De ce alte servicii ați avea nevoie dar nu dispuneți în mediul


universitar ?

a……………………………………..

b……………………………………..

c………………………………………

21. Întrebări ale organizațiilor (care nu vor fi centralizate la nivel


național)

Page 5 of 5