You are on page 1of 8

L4

LAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING


SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR
TAIPKAN NAMA
1. NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH SEKOLAH DAN
ALAMAT WALAUPUN
RUANGAN SEL TIDAK
MENCUKUPI.
2. KOD SEKOLAH 3. TEL JANGAN GUNAKAN
TANDA '-'
(SENGKANG)
4. DAERAH UNTUK SETIAP DATA
YANG DIMASUKKAN
DALAM SISTEM INI.
5. NAMA PENGETUA

6. NAMA GURU KAUNSELING 1


2
3
4
5

7. ENROLMEN PELAJAR
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH BESAR
M C I L JUM M C I L JUM
0 0 0

8. STATISTIK GURU KAUNSELING SEPENUH MASA


MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN
JUMLAH
L P L P L P L P
Doktor Falsafah 0
Sarjana 0
Sarjana Muda (Kaunseling) 0
Sarjana Muda (Psikologi) 0
Sarjana Muda Kaunseling (PJJ) 0
Sarjana Muda Psikologi (PJJ) 0
Dip.Kaunseling IAB 0
Lain-lain 0

9. STATUS BAKI PERUNTUKAN WANG PCG BIMBINGAN DAN KAUNSELING


BIL KETERANGAN RM
1 Baki Tahun Lepas Yang Dibawa Ke Hadapan RM-
2 Peruntukan Yang Diterima tahun Ini RM-
3 Jumlah Besar Peruntukan (1+2) RM-
4 Jumlah Perbelanjaan RM-
5 Baki Peruntukan Sehingga 15 November RM-
9. BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING INDIVIDU
LELAKI PEREMPUAN
PERKHIDMATA JUMLAH
BIL N M C I L M C I L
TAIPKAN NAMA
SEKOLAH DAN 1 Akademik 0
ALAMAT WALAUPUN
2 Kerjaya 0
RUANGAN SEL TIDAK
MENCUKUPI. 3 Psikosoial 0
4 Keluarga
JANGAN GUNAKAN 0
TANDA '-' 5 Peribadi 0
(SENGKANG)
6
UNTUK SETIAP DATA Disiplin 0
7 Dadah
YANG DIMASUKKAN 0
DALAM SISTEM INI.
8 HIV/AIDS 0
9 Lain-lain 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. BILANGAN PELAJAR MENDAPAT PERKHIDMATAN KAUNSELING KELOMPOK


PERKHIDMATA
LELAKI PEREMPUAN
JUMLAH
BIL N M C I L M C I L
1 Akademik 0
2 Kerjaya 0
3 Psikosoial 0
4 Keluarga 0
5 Peribadi 0
6 Disiplin 0
7 Dadah 0
8 HIV/AIDS 0
9 Lain-lain 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. BILANGAN PELAJAR MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)


MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
TING JUMLAH
L P L P L P L P L P
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6R 0 0 0
6A 0 0 0
JUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. BILANGAN PELAJAR YANG MENGIKUTI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

LELAKI PEREMPUAN
BIL BIDANG JUMLAH
M C I L M C I L
1 Akademik 0
2 Kerjaya 0
3 Psikososial 0
4 Keibubapaan 0
5 Masalah Pelajar 0
6 Mentor-mentee 0
7 Lain-lain 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disediakan oleh :

Tandatangan ……………………………………………

Ketua Kaunselor

Nama ……………………………………………

Tarikh ……………………………………………

Disahkan oleh :

Tandatangan ……………………………………………

Nama ……………………………………………

Cop Jawatan

Tarikh ……………………………………………
500 1
1001 0
2001 0
3001 0
4001 0
5000 0
5001 0