You are on page 1of 21

||||||||||  
 
||||||
||||||   
|||||  

||||||||
||||||||  
  
 
|
|||||
|||||   
 
  
|
||||
|||| 
  
 
 

|
 
||||
||||  
   


||
|| 
 ° 
|||
|||  
|||
|||°
||||
||||  
 
|
Aceasta nu este o sentinïă,
ci un garant al faptului că
vei avea alături o persoană
care va fi capabilă să te
susïină mereu, a°a cum o
faci °i tu...
A avea acelea°i drumuri presupune a gîndi
în aceea°i direcïie pe cît este posibil...
ëamilia este °coala unde e°ti °i profesor, °i
elev în acela°i timp, °i fericiïi sunt cei ce
învaïă cu straduinïă °i ³au doar note bune´«

 
   
 
Jucrurile plăcute şi utile facute înpreună
sunt
˜oţi suntem capabili să
însuşim această artă, însă cei
care mai ³chiulesc de la ore´,
nu privesc serios aceasta şi
mai şi ³fug după note´ fără a
depune suflet în ceea ce fac,
nu ajung să aibă o familie
care ar putea fi aproape de
ideal...
ëamilia este un pas important în viaţă. Aşa
că analizaţi bine dacă sunteţi gata pentru
acest pas şi dacă aţi ales însoţitorul potrivit