You are on page 1of 4

c

O Europă paşnică - începuturile cooperării


c 
cc c
cc ccc c c
c
ccc
c
 c cc
cccc ccccc
cc c
cc !"c
c c# c
c c 
cc cccc$c c#c
c%
c cc%
c$c&c $c
c cc c
c
%c$ c c c c'c(c)c* c+,c$c-
cc. c/c
0!"c ccc
cc c c$c1 cc c 
cc  cc
 !2c# c# cc c c cc c 3c#cc

c !4c c5 
c c#c c c cc c c
c  c cc cc5 6cc7 c#c !4c7 cccc c
c%
cc c8%9c 
c$c ccc:;c
<cc

Explozivii ani '60 - o perioadă de creştere economică


cc02"c 
cc cc
 c: cc <c(c c' c c
c
c  cc ccc cc c$c c#c c c
c cc c$cc$ c c cc cc 
c
 
c c ccc c 
c$c c
c
c c# 
c
cc c ,c
c#cc =cc cc c cc
c, cc
 cc c cc c c c 
ccc  c
 c$c#cc c# 
c=cc  cc cc+cccc
 2>cc c
c 
c$
c $ ccc ccc; c c c
=
c
 ccc 
c$cc  cc
 c cc cc
$ c:c02><c

O comunitate în creştere - primul val de


extindere
c*c$c c c
cc c 
c
ccc 4?c
c cc@c cc

c$cc 
c
c c
c cc
 c 4?cc c 
cc
c 
c$c c
cccc c c cc
 cc cc $ c
cc
cc5cc; c#cc 4Ac$c
c cc(c#c5 c#c 4!c;c c c cc c
# c
c c c cc ccccc
c$cc  
c#c
cc
c* c; c c c c c$ c 4 c c
c#ccc c c c$c c c
c c c cc
c c
c
 c

c c c c c 4" 4 c


c

±chimbarea la faţă a Europei - căderea zidului Berlinului


5 c c5BCc$cc
c+=cD ccc#c c$c#cc#c
cc cc c$ cc) 6cccc >"cc >c)c
ccc"ccc c c
cccc cc5 c$c; c
c >4c c c/ c c c cc cc  cc ccc c
c c$ cc c 
c c ccccc
 c#c
c/ cc$ c:;c
<c cc > c c cc =
c c@Ec
cc'c$c c c
c
cF>ccc c =cc c)cc
 c$ccc1 c c)ccc#cc c "cc

O Europă fără frontiere


&
cc
c c#c c% 
c$cc c cc
$cc cc ?c;ccc c
cc: c
<Ecc
cc
 c c c$c c/c0 "c c
$cc#ccc c c
c  c7 c c c
 
c c7 ccc = c#c ?c$c7 ccc
/ c#c c&cc cc cc$cc
cc
cc#c cc  c$c
cc !c c c
, cc#
c c cc/ c(c$c5c cc$cc+,c5=c
ccc
ccccc c  c
c c
c

 
c


ccc c c $ cc
ccc c 
cc c#c c
cc
@ c c%c c ccc#ccc$c c

cc# c
c c  c
 cc$c cc

Un deceniu de extindere
; cc cc cc
c ccc c
F""cc 
cc:
c# c <c
c cccc
cc c
ccGHcI6c$cD = c5 ccc c# c
cc
c c#c c c
cc cc c c$c c
 c c#
 c#cF""Ac
cccc cc"cc cG$c c
 
c
cc  ccc c
c
cc c c#
cc c$c
c c
c
cc c c cc c
cc#c c c c c c

c =
c

ccF""Fc

5 c c c$ccc7


c c$c c c#cFc
c
 cc c 
ccc c5 c c#cc c>"ccc
cc' c cc c c c
cccc 
c
ccc

cc$cc cc 
cc
c7 c
cc( c
cc c8 cc
c cc9c cc
cc cc c
ccc ccc

?c cF""?c

cc c c, c$cc  c c 


c cccc
c#c
'cc# c#c c 
c* 
ccc$c c#c' c$cJcc
cc c c# c cG/7&c;c c c cc
ccc
cc c  c$c@ c c c
c
c 
c#cF""c

ccF""Ac

& c
cc c% 
c$cc cc c%=
c c+ c+ c c
;c5c$c5cc
cc c
c c
c
c c ccc ccI c#c
cc2"ccc
% c$c ccccccc c

c5 cEc)c(c* c-
cc. c'c+,cc
*c c c)c5 c; c/ c(c$c5c

Gc cEc c%=


c% c c+ c+ c c c
;c5c$c5c

-
c Ec'cc$c7c

F c cF""Ac

%cF!cc ccc c 


cc7 cc ccc% c c
 c5 c
c cccc  c ccc c$ccc
ccc ccF!c$c=cc c cc c c$ccc
 cc c cc c, c7 c c
c c  cc ccF!cc
 c# ccc c c#cc%c c
cc(c$ccc&cc c
# c% cc ccF""!cc cc c
c 
cc
: 
cc <c

h 
   
  

 

 
 
 
   
   
  

  
  
    

  
 !
    

ccF""4c


c
c
cc cc c'c$cc
cc c
c cc
 cccF4c%c c
 
c* 
ccc$c7c c$cc ccc

1c= c
cc
 ccc, c

c5 cEc)c c(c c* c c-


cc. c c'c c
+,c cc c*c c c c c)c c5 c c; c
c/ c c(c c5c c c%=
c c% c c c c+ c
c+ c c c c c c;c c5c $c5c c

Gc cEc'c $cc c

-
c Ec%c c c 
c* 
ccc $c7c c

?ccF""4c

%cF4cc
cc c 
c7 ccc+ cc 
c7 c
 cGc c c c cccc ccc 
c$c
 
c#cc c$c c  cccc cc c
 cc  c$c c
c