You are on page 1of 1

Teoria teatrului în secolul XX

- Seminar –

Săptămâna 1 (02.09.2007) Secolul XX, un secol al „crizei”


Transformările socio-politice ale veacului al XX-lea şi influenţele lor asupra
gândirii artistice.
1. Cordoş, Sanda, Literatura între revoluţie şi reacţiune, ed. Apostrof, Cluj
Napoca, 2002. (capitolul O criză etalon: Modernismul occidental, pag. 11-41

2. Russ, Jaqueline, Aventura gândirii europene. O istorie a ideilor occidentale,


Institutul European, Iaşi, 2002 ( partea a IV-a: Secolul al XX-lea: o raţiune cuprinsă de
vertij, 267-301)
Săptămâna 2 (09.10.2007) Teatralitatea:o posibila definire a conceptului
1. Josette Féral, Theatricality: The specificity of Theatrical Language în limba
engleză în revista Substance, volume XXXI, nr. 2&3, 2002, pp.94-109 sau în
limba franceză în Poétique, Paris, Sept. 1988, pp.347-361.
2. Nicolae Mandea, Teatralitatea-un concept contemporan, UNATC PRESS,
Bucureşti, 2006
Săptămâna 3 (16.10.2007) Teatralitate şi spectacol
- Giorgio Strehler, Livada de vişini – VIZIONARE
- George Banu, Livada de vişini, teatrul nostru. Jurnal de spectator, în româneşte
de Anca Măniuţiu, Ed. Allfa, 2000.
- Jean Pierre Sarrazac, The invention of theatricality: Rereading Dort and Barthes
în limba engleză în revista Substance, volume XXXI, nr. 2&3, 2002, pp. 57-71
Săptămâna 4 (23.10.2007) Teatralitate şi politic (Bertolt Brecht, Omul cel bun
din Sîciuan)
Discuţia de la seminar va fi axată pe următoarele puncte:
1. „Forma dramatică”/ „forma epică” a teatrului. Relaţia teatru-politică
- Bertolt Brecht, Scrieri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti, 1977 (pp.73-83)
- Bertolt Brecht, Omul cel bun din Sîciuan în Teatru, ESPLA, Bucureşti, 1958
- Joachim Fiebach, Theatricality: From Oral Traditions to Televised „Realities” în
revista Substance, volume XXXI, nr. 2&3, 2002, pp. 17-40 (O perspectivă
marxistă asupra fenomenului teatralităţii)
- Arthur Miller, On politics and the art of Acting, Viking Adult, New York, 2001.
2. Intenţionalitate auctorială vs. Intenţionalitate regizorală.
- Giorgio Strehler, Omul cel bun din Sîciuan (1958) –VIZIONARE
- Giorgio Strehler, Goldoni şi Brecht, discurs cu ocazia primirii premiului Goethe
la Hamburg în 1971, în limba franceză în Les Voies de la creation theatrale, nr. 16, Paris,
1989, p 213-214 (trad.n.)
Săptămâna 5 (30.10.2007) Giorgio Strehler şi commedia dell’arte.
Teatalitatea gestului
- Commedia dell’arte şi revoluţia teatrului în Commedia dell’arte, antologie,
traducere, prefaţă şi note de Olga Mărculescu, Ed. Univers, Buc., 1984, pp. 5-24
- Giorgio Strehler, Arlechino, slugă la doi stăpâni – VIZIONARE