You are on page 1of 3

Buy Pinoy, Build Pinoy!

By Rep. Teddy Casiño (Bayan Muna)


Chairperson, House Committee on Small Business & Entrepreneurship Development

Keynote Speech for the Mega Balikbayan & OFW Expo 2011
December 10, 2010
Megtrade Hall, SM Megamall

A pleasant morning to everyone! Thank you for inviting me to today’s opening ceremonies of the
Mega Balikbayan and OFW Expo 2010.

Let me congratulate and commend Ex-link Management & Marketing Services Corporation for
your continued efforts to bring Filipino business and entrepreneurship to new heights by tapping
the creativity and resourcefulness of our kababayans abroad.

Nais kong bigyan ng pagpugay ang ating mga balikbayan at OFWs! Sa nakaraang tatlong
dekada, halos ang ating mga kababayan sa ibayong dagat ang bumubuhay sa ating
naghihingalong ekonomiya. Kung hindi dahil sa kanilang sipag, tiyaga at pagmamalasakit sa
pamilya at sa bayan, matagal nang lumubog ang ating bansa.

Gayunpaman, ako'y naniniwala na ang isang bansa ay hindi kailanman uunlad hanggat
nakasandal sa pag-eeksport ng kanyang sariling mamamayan. Oo nga't malaki ang nakukuha
natin sa mga remittance ng mga migranteng Pilipino. Subalit mas malaki ang pakinabang ng mga
kumpanya at bansang pinagtatrabahuhan nila. Ang remittances na kanilang pinapadala ay
katiting na bahagi lang ng yamang nililikha nila para sa ibang bansa. Ano kaya kung ang
kanilang talento at husay ay nailaan para sa sarili nating agrikultura at industriya? Siguro'y
matagal nang naging first world country ang Pilipinas. Dito ako nanghihinayang.

A nation that can sustain itself through a solid internal source of growth, instead of relying on the
export of human resources as its primary source of income, and foreign capital as the
determining factor for business expansion, is what we envision the Philippines to be.

We don’t want to be reduced to being a country perpetually sending its skilled workers and
intellectuals to first world and oil rich countries. What we need is a sustainable income
generating capacity that will compel our kababayans to stay. Sa totoo lang po, wala pa akong
nakakausap na migranteng hindi nagsabi na kung sila ang papipiliin, mas gusto nilang dito na
lang magtrabaho at manirahan. Kaya lang dito wala namang trabaho at oportunidad na kumita ng
sapat.
Ang tanong, kaya ba nating likhain ang mga trabaho at oportunidad para hindi na kailangang
mangibang bayan? Ang sabi ng maraming nasanay na sa dollar remittance, “Imposible! Mahirap
para sa isang maliit at mahirap na bansa gaya ng Pilipinas ang makapagsarili at maging world
class.”

Ang sagot ko naman, walang imposible kung paiiralin ang pagmamahal sa sariling atin kasabay
ng mga agresibong hakbang upang protektahan, suportahan at payabungin ang mga industriyang
Pilipino.

Ito po ang dahilan kung bakit agad kong tinanggap ang inyong imbitasyon. Ang inyong Expo ay
tugmang tugma hindi lang sa adbokasiya ng komiteng aking pinamumunuan sa Kongreso ngayon
– ang Committee on Small Business and Entrepreneurship Development – kundi pati sa
kasalukuyang kampanya namin sa Bayan Muna na tinawag naming “Buy Pinoy, Build Pinoy!”
Kami po ay naniniwalang dapat nating itaguyod ang produktong Pilipino at i-angat ang
industriyang Pilipino para lumikha ng higit pang trabaho at oportunidad sa lahat.

Sa ilalim ng panawagang Buy Pinoy, Build Pinoy, layunin naming pagbuklurin di lamang ang
Filipino business community, kundi ang malawak na hanay ng mamamayan – mga mambabatas,
ekonomista, mga taga akademya, ang mga manggagawa, magsasaka at iba pang maliliit na
sektor, at siyempre ang ating mga balikbayan at OFWs – upang sama-samang itaguyod ang
matatag na pundasyon at pangmatagalang pag-unlad ng ating domestic o panloob na ekonomiya.
Ito ang magbibigay daan sa paglikha ng mas maraming hanapbuhay sa bansa, pagpapalawak ng
negosyo, dagdag na kita at sahod, pagpapahusay ng industrial technology, at ang pagpapalakas sa
kakayahan ng produktong Pilipino para sa pandaigdigang kumpetisyon.

Dalawa po ang aspeto ng aming panawagan. Ang una, Buy Pinoy.

Buying Pinoy-made products and services help local industries survive the global economic
crunch. Patronizing local goods will help save local industries and preserve jobs. We can help the
economy while being proud of our locally-made products, particularly the native items with
colorful ethnic designs, at the same time develop among younger generations a sense of
patriotism. By encouraging Filipino consumers to love Pinoy-made products, we build the
foundation for the growth of local industries.

Panahon na para basagin ang napakaraming maling pananaw at attitude sa mga produkto at
kulturang Pilipino, gaya ng pangmamaliit sa local brands at pagsamba sa anumang gawang
banyaga.

Ang pangalawang aspeto ng aming panawagan ay ang Build Pinoy.


Ang pagtangkilik sa sarili nating mga produkto ay magdudulot ng pag-unlad ng lokal na
negosyo. Dapat ito'y magtuluy-tuloy hanggang sa maitatag natin ang malalaking mga industriya,
modernong agrikultura, at kakabit nito ang mas mahusay pang service sector.

Ang isa ho nating problema, masyado nating pinapapasok ang mga imported na produkto at
kapital kayat nauudlot ang pag-unlad ng sariling atin. Ito po ang problema sa globalization,
partikular ang trade liberalization kung saan ang mga produktong banyaga, na ilang dekada nang
sinusuportahan at sina-subsidize ng kanilang mga gobyerno, ay tinatambak dito.

Sa pamumuhunan naman, ang patakaran sa investment liberalization ay nagpatindi sa bias para


sa foreign investors laban sa namumuhunang Pilipino. Sabayan pa ng deregulasyon sa mga
industriya, nawalan na ng makabuluhang suporta at proteksyon ang sarili nating mga negosyo.

This is why government support is always necessary to achieve any level of industrial
development. We need major changes in our economic policy and development framework. We
are also campaigning for greater and more meaningful government support and incentives for
Filipino agriculture and industry through, as appropriate, the implementation or amendment of
current laws such as procurement laws, investment laws, tariffs and customs code, or the creation
of new legislation if necessary. Incentives may come in the form of tax benefits and the like.

Sadly, in the Philippines, it is often government that is the problem, with its policies that hinder,
rather than push, development. That is one of our frustrations in Bayan Muna, having been in
government for some years now. But that is another matter that we can discuss some other time.

In conclusion, let me say that in putting up your own business, you are not merely engaged in
making money. This is not just about augmenting your income. By engaging in business, we are,
in fact, engaged in nation building. In providing jobs for our people and in creating the building
blocks for a truly strong, self-reliant and robust domestic economy that benefits our own people
first, before others. Bayan Muna bago ang dayuhan. Kaya nga Buy Pinoy, Build Pinoy!

Maraming salamat muli. Magandang tanghali at mabuhay kayo!#