TATACARA PROSES PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DAN CFO MELALUI OSC A. PELAN BANGUNAN 1. Proses oleh PBT 1.1 1.

2 PBT menerima permohonan dan semak mengikut Senarai Semak A (Garispanduan Proses Kelulusan Pembangunan oleh KPKT). PBT menetapkan senarai agensi teknikal yang perlu dirujuk seperti senarai semak B (Garispanduan Proses Kelulusan pembangunan Oleh KPKT).

Senarai Semak B Butir-butir / Dokumen Yang Diperlukan a) Ulasan dari Agensi Teknikal (Yang Berkenaan) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. b) Jabatan Kerja Raya (Negeri) JKR Pihak Berkuasa Air Negeri (PBAN) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) Tenaga Nasional Berhad (TNB) Syarikat Tekekom Checklist

Surat Ulasan dari Agensi Teknikal Dalaman PBT (Yang berkenaan) i. ii. iii. iv. v. Jabatan Bangunan Jabatan Perancangan Jabatan Kejuruteraan Jabatan Taman & Rekreasi Jabatan Perkhidmatan Bandar

1

pemantauan akan dilaksanakan melalui sistem komputer oleh JKT dan MIDA. Rekod ini dimasukkan secara sistem berkomputer untuk memudahkan pemantauan dan analisa selanjutnya. Projek Perkilangan (MIDA) Bagi projek perkilangan. B6. B8. B3. B5. Rekod daftar OSC/PBT dan OSC/Negeri Setiap proses bagi semua permohonan akan direkod di dalam rekod daftar OSC/PBT dan OSC/N tersebut mengikut borang OSC/PBT/PB dan borang OSC/N/PB. 2 . B9).2. Proses diselaras oleh OSC/PBT Borang mengikut peringkat pemohonan kelulusan yang diselaras oleh OSC (rujuk carta lampiran A) Jenis Borang B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 Daripada OSC OSC OSC OSC OSC/PBT OSC/N OSC/N OSC/PBT PBT Kepada Pemohon Agensi Teknikal PBT Agensi Teknikal OSC/N PBT OSC/PBT Pemohon Pemohon Dokumen Penerimaan permohonan kelulusan pelan bangunan Permohonan bagi kelulusan pelan bangunan Permohonan kelulusan Pelan Bangunan Mesyuarat OSC bagi kelulusan Pelan Bangunan Permohonan kelulusan pelan bangunan untuk pertimbangan OSC/N Permohonan kelulusan pelan bangunan Permohonan kelulusan Pelan Bangunan Permohonan kelulusan Pelan Bangunan Permohonan kelulusan Pelan Bangunan 3. Setiap OSC/PBT diminta menghantar borang M tertentu bagi proses yang melibatkan projek perkilangan seperti di carta lampiran A (B1. 4.

perakuan DOSH tidak diperlukan. CFO 1. 3 . ** Untuk bangunan yang tiada lif.B.1 1.2 Bil a) • • Penerimaan dokumen oleh OSC Senarai semak permohonan CFO Butir-butir / Dokumen Yang Diperlukan JKR – surat pengesahan daripada perunding JPS – surat pengesahan daripada perunding Checklist b) Perakuan dari Agensi Teknikal (berdasarkan senarai semak B) Agensi Teknikal Luar • • • JPP JBPM * JKKP(DOSH) ** Agensi Teknikal Dalaman PBT (Yang Berkenaan) • • • • • Jabatan Perancangan Jabatan Bangunan Jabatan Kejuruteraan Jabatan Taman & Rekreasi Jabatan Perkhidmatan Bandar Nota: * Untuk perumahan kurang dari 18 meter tinggi. perakuan JBPM tidak diperlukan. Proses oleh OSC/PBT 1.

4 . C5. C3. C6. Setiap OSC/PBT diminta menghantar borang M tertentu bagi proses yang melibatkan projek perkilangan seperti di carta lampiran B (C1. C8. Borang mengikut peringkat permohonan kelulusan CFO oleh OSC (rujuk carta lampiran B) Jenis Borang C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 Daripada OSC OSC OSC OSC OSC/PBT OSC/N OSC/N OSC/PBT PBT Kepada Pemohon Agensi Teknikal PBT Agensi Teknikal OSC/N PBT OSC/PBT Pemohon Pemohon Dokumen Penerimaan permohonan kelulusan CFO Permohonan bagi kelulusan CFO Permohonan kelulusan CFO –Borang E Mesyuarat OSC bagi kelulusan CFO Permohonan kelulusan CFO untuk pertimbangan OSC/N Permohonan kelulusan CFO –Borang E Permohonan kelulusan CFO Permohonan kelulusan CFO Permohonan kelulusan CFO 3. Rekod ini dimasukkan secara sistem berkomputer untuk memudahkan pemantauan dan analisa selanjutnya. Rekod daftar OSC/PBT dan OSC/Negeri Setiap proses bagi semua permohonan akan direkod di dalam rekod daftar OSC/PBT dan OSC/N tersebut mengikut borang OSC/PBT/CFO dan borang OSC/N/CFO. Projek Perkilangan (MIDA) Bagi projek perkilangan.2. pemantauan akan dilaksanakan melalui sistem komputer oleh JKT dan MIDA. 4. C9).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful