Program Pra Sarjana Muda Pengajaran KPM-OUM

BIMBINGAN DAN KAUNSELING HBEF 2203

BIMBINGAN DAN KAUNSELING HBEF 2203
‡ PRASYARAT : Tada ‡ OBJEKTIF : Pada akhir kursus ini pelajar akan dapat 1. Memahami prinsip dan proses kaunseling 2. Memahami ciri dan peranan kaunselor 3. Menggunakan teknik-teknik kaunseling untuk membantu pelajar bermasalah 4. Memahami dan menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori - teori kaunseling behaviorisme dan teori pemusatan insan

SINOPSIS
‡ Dimulakan dengan perbincangan tentang kepentingan profesion kaunseling dalam masyarakat; penerangan tentang ciri-ciri yang perlu ada pada kaunselor; meneliti matlamat kaunseling ; tahaptahap proses kaunseling dan didedahkan dengan dua teori kaunseling beserta contoh.

KANDUNGAN ‡ Terdapat tiga unit utama Unit 1 : Pengenalan dan Proses Kaunseling Bab 1 : Pengenalan Kaunseling Bab 2 : Proses Kaunseling Unit 2 : Teknik-teknik Kaunseling Bab 3 : Kemahiran berkomunikasi Bab 4 : Kemahiran Peranan .

Unit 3 Teori-teori Kaunseling Bab 5 : Teori kaunseling Behaviorisme Bab 6 : Teori Kaunseling Pemusatan Klien .

Penilaian berterusan On line interaksi Tugasan (1) Ujian B.‡ ‡ KANDUNGAN AMALI : Tiada PENILAIAN : Penilaian Kursus ini melibatkan dua komponen. iaitu Penilaian berterusan dan penilaian akhir 50% 5% 20% 25 % 50% A. Peperiksaan akhir Tempoh 2jam Bahagian A Bahagian B Jumlah A+B 100% 20% 30% .

‡ SYARAT LEMBAGA AKREDITASI NEGARA (LAN) Syarat lulus kursus ini (GRED C) anda mestilah mendapat 25 % markah dalam Komponen markah peperiksaan akhir (50%) RUJUKAN : MODUL HBEF 2203 -BIMBINGAN DAN KAUNSELING (Buku bahan rujukan dalam modul) Lavari myLMS hahagian Ebrary .

BAB 5 INTERAKSI .BAB 5 DAN BAB PENYERAHAN TUGASAN INTERAKSI -BAB 6 MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN 3 JAM 3 JAM 3 JAM 3 JAM 1 MINGGU 3 JAM 3 JAM 3 JAM 3 JAM 3 JAM CATATAN 12. 24-28 Ogos 8.BAB 4 INTERAKS1 . 27-31Jul 3.BAB 2 INTERAKSI.CADANGAN AKTIVITI /TAJUK YANG AKAN DILAKSANAKAN MINGGU 1. 11 ± 15 feb 6.BAB 1 INTERAKSI .4 Sep 9. 15-23 Ogos 7. 3-7 Ogos 4. 12-16 Oktl 3 JAM . 21-24 Julai 2. 28 Sep-2 Okt 13. 14-18 Sep 11.bAb 2 INTERAKSI ± BAB 3 CUTI INTERAKSI .BAB 4 INTERAKS1 . 21-25 Sep AKITIVITI PENDAFTARAN PENYERAHAN TUGASAN INTERAKSI. 10-14 Ogos 5.BAB 3 INTERAKSI. 7-11 Sep 10. 5-9 Oktl 14. 1.

PEMBENTANGAN KUMPULAN MENGIKUT TAJUK YANG DIBERIKAN .CARA PENYAMPAIAN A. KULIAH B.

Bincangkan ciri-ciri kaunselor yang berkesan 3. Nyatakan perbezaan diantara kaunseling kelompok dengan bimbingan kelompok. 2. . Huraikan matlamat kaunseling dan berikan peranan kaunselor untuk mencapai matlamat tersebut. Berikan maksud kaunseling kelompok.TAJUK-TAJUK YANG DICADANGKAN UNTUK PERBINCANGAN 1 . Keberkesanan sesuatu sesi kaunseling dipengaruhi oleh kehebatan kaunselor.

Terdapat 5 tahap proses kaunseling iaitu Membina hubungan Penerokaan Membuat keputusan Pelaksanaan Menamatkan sesi Berikan contoh sesi dailog bagi setiap tahap proses kaunseling diatas dan nyatakan ciri-ciri bagi setiap tahap tersebut. 5. . Bagaimana untuk menghadapi klien yang degil dan huraikan bagaimana makiumat klien diperolehi.4.

‡ 10. Sesi temubual kaunseling pertama sangat penting untuk menjayakan sesuatu sesi kaunseling . Huraikan jenisjenisnya beserta dengan contoh untuk membezakan respon aras tinggi dengan aras rendah. ‡ 9.‡ 6. Nyatakan maksud µperanan memberi tumpuan¶ . Huraikan jenis aksi (Kaunselor dan klien) beserta µtunjuk cara¶ bagi setiap aksi tersebut. Huraikan jenisjenisnya dan berikan contoh untuk membezakan respon aras tinggi dengan respon aras rendah. Bina sesi dailog bagi tujuh kemahiran komunikasi dalam sesi kaunseling. . ‡ 7. Bincangkan fasa-fasa dalam temubual tersebut. Berikan maksud µperanan membuat penjelasan. ‡ 8. Aksi bukan lisan sangat penting dalam proses kaunseling.

. Huraikan teknik role-play dan latihan asertif dalam strategi membantu klien. Nyatakan pandangan Carl Rogers terhadap manusia. bagaimana Rogers menjelaskan konsep fenomenologi. ‡ 12.‡ 11. Nyatakan maksud µperanan menyokong¶. Huraikan jenis-jenisnya dan sertakan contoh untuk membezakan respon aras tinggi dengan respon aras rendah. Berikan perbezaan antara prinsip pelaziman operan dengan pelaziman responden. Huraikan ciri-ciri seseorang yang mengalami kecelaruan emosi ‡ 13.

.BAB 1 PENGURUSAN KAUNSELING .Kaunseling Kelompok .Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling .Perbezaan Antara Kaunseling Dan Psikoterapi .Matlamat Kaunseling .Kerahsiaan Dalam Kaunseling.Definisi Kaunseling .Peranan Kaunselor .Ciri-ciri Kaunselor .

.KAUNSELING ‡ Perbincangan secara individu / kelompok yang bermasalah ± bersamasama memikir cara penyelesaian dengan beberapa alternatif penyelesaian untuk dipilih dengan bantuan kaunselor.

Perbezaan Antara Kaunseling Dan Psikoterapi -EMOSI -ATASI MASALAH PERTUMBUHAN KENDIRI -MASA PENDEK -OUTPATIENT -EMOSI + PEMIKIRAN -ATASI PERUBAHAN RECONSTRUCTIVE -MASA LAMA -OUTPATIENT DAN INPATIENT .

.Matlamat Kaunseling ‡ MEMUDAHKAN PERUBAHAN TINGKAH LAKU ‡ MENINGKATKAN KEUPAYAAN KLIEN UNTUK MEMULAKAN DAN MENERUSKAN PERHUBUNGAN ‡ MEMBANTU KEBERKESANAN KLIEN MENGURUS DIRI ‡ MENGGALAK PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN ‡ MEMBUAT PERKEMBANGAN DAN PENCAPAIAN POTENSI KLIEN.

Peranan Kaunselor Bantu kepada aspek: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kesihatan Fizikal Keperluan Sosial Kesihatan Mentel Keperluan Emosi Keperluan Kerohanian .

Ciri-ciri Kaunselor ‡ Meliputi aspek pengetahuan . Kepercayaan Kepada Klien Pengetahuan kemahiran Penglibatan Diri Mengena l Diri Klien Unik Berharga Berkeupayaan untuk berubah Ilmu pengetahuan Komitmen yang tinggi Sanggup melibatkan diri Komitmen yang tinggi Sanggup melibatkan diri . sikap. kendiri dan pengalaman.

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Pengajaran dan latihan Kaunseling Pengambilan Ujian .

Kaunseling Kelompok .

Kerahsian ‡ Klien + Kaunselor bersama-sama tidak membocorkan rahsia. ‡ Prinsip ± Tanggung jawab kaunselor menjaga rahsia bukan muktamad ± Kerahsiaan bergantung kepada bende yang hendak dirahsia. .

BAB 2 ‡ Tahap-tahap proses kaunseling ‡ Klien yang enggan bekerjasama ‡ Mencari maklumat tentang klien .

Proses Kaunseling ‡ Tahap-tahap proses kaunseling Membina Hubungan Membuat penerokaan Membuat Keputusan Melaksanakan Keputusan Menamatkan sesi .

.

.

.

.

.

KLIEN ENGGAN BEKERJASAMA ‡ Klien yang degil dan tidak komited -terima hikikat -harapan realistik -faham punca -sikap kaunselor ‡ Klien degil tapi komited .

‡ Menghadapi klien degil -elak reaksi negatif -terima klien -sikap tidak putus asa -fahami punca kedegilan -atasi kedegilan dengan positif .

C. MENCARI MAKLUMAT KLIEN ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pengetahuan peribadi klien sebelum sesi Kenyataan dari orang terdekat Kaji selidik sejarah hidup Pemerhatian klien dalam situasi tertentu Pemerhatian bukan lisan .

BAB 3 Kemahiran Komunikasi ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mempelajari kemahiran kauseling Persediaan Awal Temubual Kaunseling Pertama Kemahiran Khusus Kemahiran Asas Komunikasi .

Persediaan awal sesi .Kemahiran Komunikasi 1.Persekitaran perjumpaan/bilik .Prosedur pengambilan klien .Pembelajaran .Kaunselor dan kerahsiaan . mempelajari kemahiran kaunseling .Pengalaman 2.

Temubual Kaunseling Pertama .3.

Kemahiran Khusus Tingkah Laku Bukan Lisan KLIEN Anggota Badan -Tumpuan Mata -Mata -Cara Duduk -Riak Air Muka -Gerak Tangan dan Lengan Nada Suara -Kelajuan Bercakap -Ketinggian Suara -Bahasa Persekitaran -Jarak -Keadaan dan kedudukan fizikal -Pakaian .4.

Tingkah Laku Bukan Lisan Kaunselor ‡ Kemahiran Penumpuan Mata Postor Terbuka Menghadapi Individu Condong ke hadapan sedikit Bersahaja dan rileks .

Kemahiran Asas Komunikasi ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sodam Terbuka / Tertutup Kesenyapan Mendengar Pernyataan Semula Merefleksi Perasaan Meringkaskan isi perbincangan Meringkaskan perasaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful