Tratamente contabile privind reevaluarea stocurilor

Tinand cont de Art. 21, alin. 4, lit. c din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal „ cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, ” stim ca reprezinta cheltuieli nedeductibile fiscal. Va prezentam in continuare un studiu de caz ce vine in intampinarea dificultatilor de intelegere si clarificare a ceea ce inseamna evaluarea stocurilor si monografia contabila aferenta diferentelor de inventar. Sa se inregistreze in contabilitate diferentele de inventar constatate in urma efectuarii inventarului la sfarsitul exercitiului financiar 200N avand in vedere lista de inventariere si situatia scriptica .

Lista de inventariere
Situatia scriptica : Data 31.12.200N

Sa se inregistreze in contabilitate diferentele constatate la inventarierea marfurilor efectuata la sfarsitul exercitiului financiar 200N, daca situatia faptica este redata de lista de inventariere, iar situatia scriptica este urmatoarea: - Carti = 11 bucati - Caiete= 18 bucati

Cota medie de rabat calculata la sfarsitul perioadei este de 20%. Marfurile sunt inregistrate la pretul de vanzare cu amanuntul. Valoarea de inventar a marfurilor este: - Carti = 1.400 lei - Caiete = 310 lei

Daca valoarea de inventar este mai mare decat valoarea contabila, in listele de inventariere se inscrie valoarea contabila. a) Inregistrarea minusului de inventar la articolul,,Carti,, - Minus de inventar = (cantitati faptice –cantitati scriptice) x pretul de inregistrare in contabilitate = (10 -11) x.1.500 = 1500,00 lei ; - TVA neexigibila aferenta marfurilor lipsa: 1.500 * 19 :119 = 239,00 lei; - Adaosul comercial aferent marfurilor lipsa: (1.500 - 239) x 20% = 252,20 lei - Costul de achizitie al marfurilor lipsa la inventar: 1.500 - 239 - 252,20 = 1.008,80 lei; 607 = 371 1.008,80 lei ‘’Cheltuieli privind marfurile’’ ‘’ Marfuri’’ 378 = 371 252,20 lei ‘’ Diferente de pret la marfuri’’ ‘’ Marfuri’’ 4428 = 371 239,00 lei

TVA nexigibila Pentru a se evita creditarea conturilor de cheltuieli.96) x 20% = 100. conform unuia dintre principiile contabilitatii si anume principul prudentei.. va recomandam inversarea formulei contabile si scrierea sumelor cu semnul „-”.80 lei · Costul de achizitie al marfurilor in plus: 600 . Diferentele valorice in plus.000 lei. Diferente de pret privind marfurile 371 = 4428 96.80 lei Marfuri.00 lei Marfuri.00 lei . se calculeaza TVA aferenta costului de achizitie al marfurilor in minus. TVA colectata c) Retinerea debitului pe statul de salarii : 421 = 4282 1.00 lei Alte creante in legatura cu personalul.00 lei Personal – salarii datorate.00 lei Cheltuieli privind impozite taxe si varsaminte assimilate. Plus de inventar: (20 . sub forma unei ajustari pentru depreciere: 6814 = 397 192.00 lei Alte creante in legatura cu personalul amenzi si penalitati.20 lei Marfuri.000 lei ) a marfurilor constatate faptic la inventariere nu se inregistreaza in contabilitate. ca urmare a scaderii pretului. Cheltuieli privind marfurile 371 = 378 100.00 lei · TVA neexigibila aferenta plusului de inventar: 300 * 19 :119 = 96.b) Imputarea catre vanzator a minusului de inventar: 4282 = 7581 1261. Alte creante in legaturacu personalul In cazul in care minusul de inventar este neimputabil si nu s-au incheiat contracte de asigurare.008.80 = 403.18) * 300 = 600. Ajustari pentru deprecierea marfurilor e) Inregistrarea plusului de inventar la articolul. Caiete. dintre valoarea de inventar (310 x 20 = 6. Venituri din despagubiri 4282 = 4427 239..00 lei Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante.20 lei 371 = 607 403. TVA colectata d) Inregistrarea deprecierii marfurilor cu 1.500. care se include in cheltuieli nedeductibile fiscal :1. 635 = 4427 192.80x19% =192.00 lei · Adaosul comercial aferent marfurilor in plus: ( 600 .200 lei ) si valoarea contabila (300x 20 = 6.96 -100. .

110 din Reglementari). Potrivit pct. In functie de tratamentul contabil adoptat pentru fiecare grupa de imobilizari corporale. dupa caz. la casare sau la cedare. imobilizarilor corporale se reflecta in situatiile financiare la valoarea de intrare. b) La data inventarierii. imobilizarile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ”. Acesta reprezinta tratamentul de baza pentru evaluarea imobilizarilor corporale. atat evaluarea acestora in situatiile financiare. este necesara mai intai clarificarea aspectelor referitoare la evaluarea acestor elemente cu ocazia intrarii in entitate. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. la momentul inventarierii. cu modificarile si completarile ulterioare si se refera la aspecte legate de evaluarea imobilizarilor corporale pe toata perioada lor de utilizare. care reprezinta valoarea justa la data bilantului. Cele mai importante reglementari contabile legate de imobilizarile corporale sunt cuprinse in Sectiunea 7 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene. valoarea de aport. se va reflecta in contabilitate. determinata in urma reevaluarii” (conform pct. cu respectarea prevederilor subsectiunii 7. acestea se evalueaza conform reglementarilor mentionate mai sus si normelor emise in acest sens de Ministerul Economiei si Finantelor. inregistrarea rezultatelor reevaluarii se efectueaza avand in vedere urmatoarele aspecte: . entitatile pot prezenta in situatiile financiare anuale. la incheierea exercitiului. imobilizarile corporale la valoarea reevaluata. 111. In acest caz. avand in vedere valoarea acestuia. la incheierea exercitiului financiar si la data iesirii din entitate. c) La incheierea exercitiului financiar . 1. alin. care reprezinta: costul de achizitie. Astfel.Aspecte contabile privind cedarea imobilizarilor corporale In vederea prezentarii tratamentului contabil privind cedarea imobilizarilor corporale.2.752/2005. diminuata cu ajustarile cumulate de valoare (ajustari permanente. in continuare prezentam cele mai importante prevederi referitoare la tratamentul contabil al imobilizarilor corporale: a) La data intrarii in entitate. iar “regulile privind amortizarea se vor aplica activului.1 „Reevaluarea imobilizarilor corporale”. „valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. denumite amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare). Ca tratament alternativ. sau valoarea justa (in cazul activelor primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere). (4) din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene.5. costul de productie. cat si scoaterea lor din gestiune.

in creditul contului 1068 „Alte rezerve”. direct sau indirect. valoarea de aport. aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii. In situatia in care. atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului „Capital si rezerve”. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii. atunci aceasta se trateaza astfel: • • ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului „Capital si rezerve”. cu exceptia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat. daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ. situatie in care surplusul din reevaluare reprezinta castig efectiv realizat (pct. sau valoarea justa – in cazul activelor primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere).” „Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete. iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca si cheltuiala (pct. In acest caz. pentru evaluarea acestora. 111. societatea utilizeaza tratamentul alternativ. alin. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. sau ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita. (8) din Reglementari)”. d) La data iesirii din entitate. imobilizarile corporale se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea determinata in urma reevaluarii. costul de productie. In acest caz. Imobilizarile corporale se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea de intrare (costul de achizitie. 111. o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate. (3) din Reglementarile contabile). „Castigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea. surplusul din reevaluare reflectat in contul 105 „Rezerve din reevaluare” este capitalizat prin transferul direct in rezerve.„Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta. ” (pct. (5) din Reglementari). alin. valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului. . in cazul utilizarii tratamentului contabil de baza cu privire la evaluarea la data bilantului. 111 alin.

Situatia privind valoarea de intrare (costul de achizitie) si durata de utilizare economica a acestoraseprezinta astfel: Tabelul nr. respectiv costul de achizitie (tratamentul de baza).040 lei/10 ani) .Grupa „Echipamente tehnologice” – la costul istoric.000 „Constructii”. Inregistrari contabile a) Inregistrarea achizitiei imobilizarilor corporale (pentru simplificare. 1 Situatia imobilizarilor corporale achizitionat Nr.amortizare lunara = 1. In anul 2007.Grupa „Cladiri” – la valoarea justa. nu se ia in considerare taxa pe valoarea adaugata): 212 = 404 360.Exemplu S.000 lei (360. ALFA S. societatea utilizeaza metoda liniara.12. inclusiv cladirea si echipamentul tehnologic achizitionate in luna ianuarie 2005.crt.040 30 10 Pentru determinarea amortizarii contabile.000 lei/30 ani) . astfel: · pentru cladire: .000 lei/30 ani/12 luni) · pentru echipamentul tehnologic : . utilaje si instalatii de lucru)”. societatea este nevoita sa vanda o parte din active.C. determinata prin reevaluare (tratamentul alternativ). in urma unui plan de reorganizare. „Furnizori de imobilizari” b) Calculul amortizarii contabile a activelor Pe baza datelor cuprinse in Tabelul nr. Societatea are urmatoarea politica de evaluare a imobilizarilor corporale la data incheierii exercitiului financiar: . 1.amortizare anuala = 2. Denumirea elementului de Valoare de intrare Durata de utilizare activ (costul de achizitie) economica (ani) 1 2 Cladire Echipament tehnologic 360.amortizare lunara = 167 lei (20. a achizitionat in luna ianuarie 2005 o cladire si un echipament tehnologic.2006 se reevalueaza cladirea de catre un evaluator specializat. La data de 31. valoarea justa atribuita acesteia fiind de 400.004 lei (20. care au fost inregistrate in contabilitate in categoria imobilizarilor corporale.000 20.A. se determina amortizarea contabila lunara si anuala.000 lei.amortizare anuala = 12.040 lei/10 ani/12 luni) .000 lei (360. .040 „Echipamente tehnologice (masini. „Furnizori de imobilizari” 2131 = 404 20.

astfel: Amortizarea lunara: 400. dupa reevaluare Deoarece valoarea rezultata din reevaluare substituie costul de achizitie al imobilizarii corporale.000 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”. animalelor si plantatiilor” d) Inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii La 31.12.000 20.000 16. . Denumirea Valoare de Amortizare Amortizare elementului de intrare ian.190 lei/luna x 8 luni).c) Inregistrarea lunara a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale: 6811 = 2812 1.190 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”.032 Inregistrarea rezultatelor reevaluarii se efectueaza prin metoda anularii amortizarii.000 2.000 lei.000 lei/ 28 ani/12 luni = 1.000 2. costul de productie sau orice alte valori atribuite anterior acesteia. pe durata de viata economica ramasa.520 lei (1. „Amortizarea constructiilor” 6811 = 2813 167 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”. 2005 an 2005 an 2006 activ (lei) 1 2 Cladire Echipament tehnologic 360.040 12. mijloacelor de transport.004 Valoare ramasa neamortizata 336.12.2006 se efectueaza reevaluarea cladirii de catre un evaluator independent.000 „Constructii” „Rezerve din reevaluare” e) Recalcularea amortizarii cladirii.190 lei/luna (valoarea reevaluata) Inregistrarea amortizarii lunare. amortizarea se va calcula in functie de noua valoare rezultata in urma reevaluarii. astfel: · anularea amortizarii din valoarea contabila bruta a activului 2812 = 212 24. „Amortizarea instalatiilor. valoarea justa atribuita acesteia la data bilantului fiind 400. ianuarie – august 2007: 9.crt. 2 Situatia activelor inainte de reevaluare 31.000 „Amortizarea constructiilor” „Constructii” · majorarea valorii cladirii in urma reevaluarii: 212 = 105 64. „Amortizarea constructiilor” Determinarea amortizarii aferente perioadei.2006 Nr.004 12. Tabelul nr. in anii urmatori reevaluarii: 6811 = 2812 1.

000 „Debitori diversi” „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital” Scoaterea din evidenta a imobilului vandut: % = 212 400. respectiv la scoaterea din evidenta a acelui activ.la data iesirii din entitate.august 2007 Lunar.480 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” si. in urmatoarele conditii: . g) Vanzarea imobilizarilor corporale La data de 1 septembrie 2007 societatea vinde activele. realizarea castigului din reevaluare in urma vanzarii cladirii: 105 = 1068 64. atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat. Inregistrarea vanzarii cladirii (pentru simplificare.696 „Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital” NOTA Din cele prezentate mai sus.imobilizarile corporale evaluate la incheierea exercitiului financiar potrivit tratamentului alternativ (in cazul nostru.336 lei. se efectueaza urmatoarea inregistrare contabila: 6811 = 2813 167 Amortizarea cumulata pentru perioada ianuarie – august 2007 este in suma de 1.cladirea. imobilizarile corporale pentru care se utilizeaza tratamentului contabil de baza (in cazul nostru. . la pretul de vanzare de 16. nu se ia in calcul taxa pe valoarea adaugata): 461 = 7583 450. . echipamentul tehnologic) se scad din gestiune la valoarea de intrare (cost istoric). . Surplusul din reevaluare este transferat direct in rezerve.000 „Rezerve din reevaluare” „Alte rezerve” Inregistrarea vanzarii echipamentului tehnologic (pentru simplificare.f) Determinarea si inregistrarea amortizarii echipamentului tehnologic.000 lei.000 lei.000 2812 9. cladirea) se scad din gestiune. nu se ia in calcul taxa pe valoarea adaugata): 461 = 7583 16. la data iesirii din entitate. rezulta urmatoarele . concomitent. determinata astfel: 167 lei/luna x 8 luni.344 6583 14. pentru perioada ianuarie . la pretul de vanzare de 450.040 2813 5. la valoarea determinata in urma reevaluarii.echipamentul tehnologic.520 6583 390.000 „Debitori diversi” „Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital” Scoaterea din evidenta a activului vandut: % = 2131 20.