Anexa 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.

2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE

EDUCAŢIE MUZICALĂ
CLASELE a V-a – a VI-a
Aprobate prin ordin al ministrului Nr. 5097 /09.09.2009

Bucureşti, 2009

a – aVI. care devin obligatorii atunci când se optează pentru curriculum extins (2 ore pe săptămână la clasele a V-a a VII-a şi 1 oră pe săptămână la clasa a VIII-a). NOTĂ: Prezenta programă este valabilă şi pentru şcolile în care predarea se face în limbi ale minorităţilor naţionale. la decizia şcolii. • necesitatea proiectării concentrice a conţinuturilor. structura actualului curriculum cuprinde:competenţe generale. racordate la tradiţiile învăţământului muzical românesc. sugestii pentru audiţii muzicale proiectate pentru fiecare clasă. acestea se pot desfăşura fie în alternanţă cu orele de educaţie plastică. parte integrantă a parcursurilor de învăţare oferite elevilor în contextul şcolarităţii obligatorii. exemple de activităţi de învăţare/ conţinuturi. Repertoriul poate fi extins prin includerea unor cântece populare aparţinând zonei folclorice respective.NOTĂ DE PREZENTARE Proces complex şi unitar. care aparţin curriculum-ului nucleu. a capacităţilor de exprimare şi receptare muzicală. fie grupate într-un singur semestru. prin activităţi practice de cântare (vocală şi instrumentală) şi prin audiţii muzicale. curriculum-ul conţine atât competenţe specifice şi conţinuturi obligatorii. În ceea ce priveşte distribuţia orelor alocate clasei a VIII-a. Opţiunea pentru acest curriculum a pornit de la premisele următoare: • imperativele reformei învăţământului. • proiectarea curriculum-ului pornind de la finalităţile şi obiectivele învăţământului. În lecţii se poate include material vocal şi instrumental (exemple: reproduceri de cântece şi audiţii) conform specificului naţional. • centrarea competenţelor pe formarea de capacităţi şi atitudini esenţiale în formarea personalităţii. În acest context. cât şi altele.a VI-a.a VII-a şi 1/2-1 oră pentru clasa a VIII-a). standarde curriculare de performanţă. urmărite pe parcursul întregii etape de şcolaritate obligatorie. ce se desfăşoară stadial. sugestii pentru repertoriul de cântece. competenţe specifice. educaţia muzicală are drept scop dezvoltarea sensibilităţii estetice a elevilor. Sugestiile privind repertoriul de cântece sunt orientative.a 2 . asigurând continuitatea şi progresia de la o clasă la alta. Dată fiind plaja orară prevăzută în planul cadru (1-2 ore pentru clasele a V-a . Acestea din urmă sunt marcate cu asterisc. Educaţie muzicală clasele aV. Documentul de faţă reprezintă curriculum-ul de educaţie muzicală pentru clasele a V-a .

Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical 4.a 3 . Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale) 2. a imaginaţiei şi a creativităţii musicale şi artistice Educaţie muzicală clasele aV.COMPETENŢE GENERALE 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale 3.a – aVI. Cultivarea sensibilităţii.

2 1. − exerciţii de frazare. a tempoului şi a nuanţelor. a unor cântece la unison sau în aranjamente armonico-polifonice simple.1 audierea cu atenţie a lucrărilor muzicale. comentarea impresiilor dobândite în urma participării la concerte.a 4     . dicţie.exerciţii de intonaţie. reliefând valenţele poetice ale textului. 1.3 exprimarea propriilor impresii privind compozitori. folosind corpul sau diferite obiecte sonore şi instrumente de percuţie.a – aVI. Dezvoltarea capacităţilor interpretative. − interpretare vocală la unison.CLASA A V-A COMPETENŢE GENERALE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE COMPETENŢELOR SPECIFICE 1. recunoaştere a înălţimii şi duratei sunetelor recunoscând elementele de limbaj muzicale. fluier.1 Competenţe spcifice interpretarea vocală. cu ison. respectând indicaţiile de interpretare şi gestica dirijorală Exemple de activităţi/conţinuturi − exerciţii de respiraţie. în canon. − acompaniere ritmică. vocale şi instrumentale 1. chitară. sesizând fragmentului audiat. − cântare vocală pe 2 voci. emisie. învăţate audiţii muzicale.3 acompanierea ritmică a cântecelor interpretate folosirea în mod corect a tehnicii instrumentale specifice anumitor instrumente 2.). comparare şi 2. Competenţe specifice Educaţie muzicală clasele aV. identificarea lucrării muzicale sau a 2. muzica audiată pregătire şi participare la concerte. − exerciţii de tehnică instrumentală (stabilirea tehnicii de mânuire a claviaturii şi de emisie sonoră la diferite instrumente: orgă electronică. identificarea timbrului. − cântare alternativă. anumite diferenţe sau similitudini dezbatere pe baza biografiei marilor 2. block flötte etc. − cântare expresivă. individuală sau în grup. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale Exemple de activităţi/conţinuturi exerciţii de reproducere.2 compararea fragmentelor audiate. prezentarea familiilor de instrumente muzicale. .

Se poate recurge la ajutorul elevilor ce învaţă instrumente în şcolile de artă.2 identificarea în lucrările interpretate sau audiate elementele de limbaj muzical 4. articulaţia modalităţi de cântare: individuală şi în grup. 2 3 1 A se consulta sugestiile pentru repertoriul de cântece. fluiere) sau a unor instrumente specifice zonei. a celor de suflat (block flötte. Se recomandă utilizarea instrumentelor de percuţie. organizare de momente artistice. desen. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical 3.1 Competenţe specifice participarea afectivă în cântat Exemple de activităţi /conţinuturi interpretare muzicală.a 5 4. analiza gamelor Do Major şi la minor.      Competenţe specifice *3. . cluburi etc. concurs: “Recunoaşte instrumentul!”.3 identificarea isonului la o melodie dată   4.a – aVI. citire ritmică. realizare de desene reprezentative pentru lucrările muzicale studiate. jocuri muzicale. exerciţii de recunoaştere a înălţimii şi duratei sunetelor. emisia. improvizaţii muzicale utilizând intervalele şi formulele ritmice învăţate. Celelalte competenţe specifice. în dialog. dicţia. concursuri cu teme muzicale. culoare. serbări. în canon pe două voci) repertoriu de cântece2 Practica instrumentală:3 deprinderi de tehnică instrumentală repertoriu de lucrări instrumentale Competenţele specifice şi conţinuturile marcate prin asterisc sunt integrate în segmentul “Curriculum la decizia şcolii”. exerciţii de sesizare a expresivităţii intervalelor muzicale. audiţii muzicale. audiţii muzicale.2 improvizaea ritmică pe o temă dată CONŢINUTURI 1. Educaţie muzicală clasele aV. conţinutul sugerat de muzică  4. solfegiere. exerciţii de citire şi scriere a notelor muzicale. participare la spectacole muzicale. recunoaşterea tempoului şi a nuanţelor.4 reprezintarea prin mişcare.3. identificarea structurii cântecelor. a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice 4. activităţi de învăţare şi conţinuturi constituie segmentul “Curriculum nucleu” definit în calitate de “Curriculum de bază”. vers. medalioane muzicale. improvizaţii de mişcări adecvate unui cântec. utilizând elementele de limbaj învăţate1 Exemple de activităţi/conţinuturi exerciţii de intonaţie. monodică şi *polifonică (cu ison. respiraţia. Practica muzicală Practica vocală: deprinderi specifice de cânt: ţinuta corporală. Cultivarea sensibilităţii.1 descifrarea cântecelor scrise în tonalităţile Do major şi la minor.

Teodorescu T. moderato. Educaţie muzicală clasele aV. Pann C. optimea.D. Popovici D. în măsurile de 2/4. mezzopiano Timbrul vocal (voci de copii. Popovici. Kiriac Audiţii muzicale5 Sugestii pentru repertoriul de cântece6 Deşteaptă-te. femei. andante Nuanţele: piano. ci vor fi valorificate ca instrumente pentru analiza lucrărilor muzicale interpretate-audiate. tematica Compozitori: A. Mozart.G. Mezetti D. v.a 6 . La clasele. repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale poate fi completat cu lucrări muzicale aparţinând minorităţii respective. pasăre sură Cântec de primăvară Copilul şi floarea Cântecul gamei 4 A. D. T.A. nota întreagă. Brahms R. forte. W. Ritmul: duratele sunetelor şi ale pauzelor muzicale şi valorile corespunzătoare (pătrimea. autorul textului. A se consulta sugestiile pentru audiţiile muzicale.2. Cartu melodie tradiţională melodie tradiţională melodie tradiţională Al. secţiile. Elemente de limbaj muzical4 Melodia: sunetele şi notele muzicale cuprinse întredo1 şi do2(si do 2) şi sol (octava mică) şi sol 2 (octava a II-a) intervale muzicale organizări sonore: tonalităţile Do Major şi la minor natural. Porumbescu T. şaisprezecimea) punctul de prelungire (doimea. Rogers 5 6 Conţinuturile incluse în acest capitol nu vor constitui subiectul unor lecţii teoretice. Popovici I. Chirescu I.A. Haydn. Porumbescu.D.a – aVI. L. bărbaţi) şi instrumental (familii de instrumente muzicale) Structura muzicală a cântecului: strofă. Vivaldi. mezzoforte. române! Tricolorul Marşul lui Iancu Barbu Lăutarul Bardul din Mirceşti Revedere La oglindă Limba românească Sfinte Dumnezeule Prohodul Domnului Hristos a Înviat Fie numele Domnului binecuvântat Colinde Hora mare (Frunză verde de cicoare) Mândru-i jocul Haţegana Fata de păstor Moara A ruginit frunza din vii Răsună codrul Cucule. refren. Elemente de cultură muzicală Date despre lucrările muzicale abordate: titlul. J. doimea.G. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 3/4. pătrimea şi optimea cu punct) combinaţii ritmice cu duratele învăţate. Kiriac I. Beethoven. allegretto. Chirescu W. compozitorul. Podoleanu populare popular popular T. Mozart J. rând melodic 3.G. Kiriac T. 4/4 Tempoul: allegro. C. Popovici P.

A.a – aVI. Popovici D. Dimitrescu C.C.G. Mozart A.Sugestii pentru audiţiile muzicale7 Antologie de folclor (Cântece şi jocuri populare) Trompetele răsună La oglindă Morarul Pe cărare sub un brad Imnul eroilor Mama Rugăciune Doruleţul Marşul lui Tudor din oratoriul Tudor Vladimirescu Dans ţărănesc Baladă pentru vioară şi pian Trei jocuri româneşti Dansuri româneşti Cântec de leagăn Repetiţie de concert Mica serenadă Alla Turca din Sonata pentru pian în La major nr. Vivaldi 7 La clasele. Mozart W.A.D.D. Brătianu I. 11 Anotimpurile T. Alexandru G.a 7 . Chirescu I. Bartok W. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale poate fi completat cu lucrări muzicale aparţinând minorităţii respective. Chirescu I.D. Chirescu Gh. Educaţie muzicală clasele aV.A. Musicescu T. Constantinescu B. Porumbescu P. secţiile. Dumitrescu C. Kiriac I. Mozart W. Mozart W.A.

2 audiţii muzicale.1 Competenţe specifice interpretarea vocală. 2. 2. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical Competenţe specifice *3. fluentă şi expresivă.1 Exemple de activităţi /conţinuturi 3. sesizând dezbateri pe tema lucrărilor muzicale audiate. intervenţii instrumentale cu caracter de improvizaţie. interpretare vocală pe două voci (în canon sau armonică).3 interpretarea instrumentală a melodiilor învăţate vocal  1. muzicale de diferite genuri. solfegiere. frazare. identificarea tipului de muzică.4 3. participare la concerte.3 recunoaterea unor lucrări muzicale. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale Competenţe specifice 2.CLASA A VI-A COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE COMPETENŢELOR SPECIFICE 1. Educaţie muzicală clasele aV.1 descifarea cântecelor scrise în tonalităţi majore şi minore cu o alteraţie la cheie identificarea şi * redarea formulelor ritmice învăţate diferenţierea în audiţie a caracterului major sau minor al tonalităţilor învăţate identificarea în lucrările audiate temele muzicale şi analizarea structurii acestora Exemple de activităţi/conţinuturi exerciţii de citire ritmică şi melodică. 2. vocale şi instrumentale 2. expresivitatea elementelor de limbaj concursuri de recunoaştere a temelor muzicale muzical caracteristice.2 îmbogăţirea cântarii vocală cu intervenţii instrumentale     1.3 3.a – aVI.4 exprimarea preferinţelor muzicale. audiţii muzicale. identificarea temelor muzicale în lucrările audiate.    1. vizionarea de emisiuni sau filme muzicale TV. cântece aparţinând diferitelor tipuri de muzică Exemple de activităţi/conţinuturi exerciţii de cultură vocală (respiraţie. construire după model a gamelor majore şi minore cu o alteraţie la cheie. interpretare vocală la unison. *exerciţii de recunoaştere (dictee ritmice-muzicale). individuală sau în grup.2 sesizarea apariţiei temelor caracteristice exerciţii şi concursuri de recunoaştere a în discursul muzical şi fredonarea acestora lucrărilor muzicale. argumentându-le comentarea lucrărilor muzicale audiate. exerciţii de tehnică instrumentală. emisie. la unison şi în diferite aranjamente armonico-polifonice. . Dezvoltarea capacităţilor interpretative. concursuri de interpretare.a 8  3. identificând tipul de muzică şi autorul lor audiere de emisiuni muzicale radio. exerciţii de delimitare a temei muzicale şi de determinare a elementelor ei componente. dicţie). audierea cu interes a unor lucrări comentarea lucrărilor audiate.

a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale/ artistice 4.4 Educaţie muzicală clasele aV.a – aVI. concepere de programe artistice. exerciţii de continuare a unei linii melodice începute pe un text dat.1 Competenţe specifice cântarea nuanţată. construire de teme muzicale pornind de la un motiv dat. audiţii muzicale. jocuri muzicale. serate sau momente muzicale.a 9 sesizarea momentelor de intervenţie instrumentală în cadrul unei cântări vocale valorificarea aptitudinilor muzicale ca interpret    4. participarea la pregătirea şi susţinerea unor serbări muzicale. Cultivarea sensibilităţii.2 4. corelând interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis diversificarea şi îmbogăţirea interpretarii muzicale Exemple de activităţi/conţinuturi interpretare muzicală. . exerciţii şi jocuri muzicale.3 4.4.

în canon pe două voci.a – aVI. re minor Ritmul: combinaţii ritmice în măsurile de 2/4. * Competetele specifice.CONŢINUTURI 1. 9 Acest conţinut va fi abordat sub aspect practic. Practica muzicală Practica vocală deprinderi specifice de cânt cântarea monodică şi *polifonică (cu ison. armonică pe două voci) repertoriu de cântece8 Practica instrumentală: deprinderi de tehnică instrumentală repertoriu de lucrări instrumentale 2. 8 Educaţie muzicală clasele aV. Fa Major. bi. Elemente de limbaj muzical Melodia: modificarea înălţimilor sunetelor prin semnele de alteraţie organizări sonore: tonalităţile Sol Major.a 10 . prin cântări specifice. 4/4 (actualizare) sincopa contratimpul Tempoul: accelerarea şi rărirea mişcării (accelerando şi rallentando) Nuanţele: crescendo şi descrescendo Timbrul: formaţii vocale: corul de voci egale şi mixt formaţii instrumentale: orchestra de muzică simfonică Elemente de structură: tema muzicală forma mono-. activităţile / conţinuturile marcate prin asterisc sunt integrate în segmentul “Curriculum la decizia şcolii”.şi tripartită \ A se consulta sugestiile pentru repertoriul de cântece. mi minor. 3/4.

Porumbescu Al. blues-ul. suita. Bizet. cântecul de joc şi melodia instrumentală de joc *muzica religioasă9 creaţii muzicale culte: miniatura instrumentală. Musicescu G. Schubert Fr. Enescu Audiţii muzicale10 Sugestii pentru repertoriul de cântece11 Deşteaptă-te. Gh. Schubert Fr. La clasele. A se consulta repertoriul de audiţii muzicale. van Beethoven Fr.3. Educaţie muzicală clasele aV. Oancea G. Pann C. Şerban popular D. Musicescu L.a 11 . G. Schumann. G.a – aVI. Schubert 9 10 11 Acest conţinut va fi abordat sub aspect practic. Musicescu. Musicescu cântare bisericească populare L.F. Kiriac P. Profeta popular N. tangoul. Dima. Fr. române! Pe-al nostru steag Hora Unirii Biruitorii Trompetele răsună Ca o zi de primăvară Stejarul Plaiuri părinteşti S-a dus cucul de pe-aici Pitpalacul Pe lângă plopii fără soţ Ciobănaş cu trei sute de oi Pe cărare sub un brad Primăvara Coborâi din deal în vale Veniţi să ne închinăm Hristos a înviat Cu noi este Dumnezeu Colinde Oda bucuriei Teiul Cântec de leagăn Păstrăvul Ave Maria după A. Fr. Cucu. Schubert Fr. Schubert. rapsodia muzică de divertisment: valsul. Strauss. secţiile. prin cântări specifice. Gh.G. muzica folk Compozitori: G. Händel. R. Flechtenmacher G. Chopin. repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale poate fi completat cu lucrări muzicale aparţinând minorităţii respective. Ciorogariu popular cântare bisericească G. J. Musicescu G. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Elemente de cultură muzicală Tipuri de muzică şi genuri reprezentative: muzica populară: cântecul propriu-zis.G.

Vlaiculescu L.Fr. Enescu G. Grieg E.a 12 . Händel G. secţiile.I. Negrea 12 La clasele. repertoriul de cântece şi audiţiile muzicale poate fi completat cu lucrări muzicale aparţinând minorităţii respective. Brahms Fr. Schubert Momente muzicale Păstrăvul Lacul lebedelor (fragmente) Spărgătorul de nuci Bolero Dans spaniol Badinerie din Suita 2 în si minor pentru orchestră Visare Suita Muzica apelor (fragmente) Rapsodia albastră Suita I.I. Bartholdy L. Händel G. Schumann G. Granados J. van Beethoven L. Enescu G. Grieg M. Drăgoi Pr. Strauss Fr. Cucu S. Enescu T. Cucu Gh. Ceaikovski P. Imaginile dimineţii Suita a II-a Peer Gynt (fragment) Tablouri dintr-o expoziţie Messias Rapsodia română nr. Bach R.S. Educaţie muzicală clasele aV. Brediceanu M. partea I. Chopin A. Brahms J.a – aVI. Schubert P. 2 Suita Impresii din copilărie Poema română Suita La seceriş Suita În Munţii Apuseni Gh. Ravel E. Dumnezeule Haz de necaz Miniaturi pentru pian Brâul amestecat Menuet Cântece fără cuvinte Für Elise Contradansuri Valsuri Dansuri ungare Vals brillant Humoreska Valsuri Impromptu-uri Fr. Ceaikovski M. Boccherini F. Gershwin E.M. van Beethoven J.Fr. Dvorak J. Mussorgski G. şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale. 1 şi nr. Schubert Fr.Sugestii pentru audiţiile muzicale12 Miluieşte-mă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful