Realizarea unor Slide-uri PowerPoint

Evitarea celor mai comune greèeli

Câteva mici îndrum ri despre... 
    

Cuprins Structura Slide-urilor Font-uri Culori Background Grafice Despre Spelling èi Grammar Concluzii Întreb ri

Cuprins 

Realizaìi primul ori al doilea slide ca un cuprins al întregii voastre prezent ri (mini-cuprins)
±

Ex: slide-ul anterior acestuia 

Menìineìi ordinea cuprinsului de-a lungul întregii prezent ri. Plasaìi numai cuvintele cheie principale în slide-uri.
±

Ex: Folosiìi-v de subtitlurile cuprinsului ca titluri principale în slide-uri

Structura Slide-urilor ± CORECT  

Folosiìi maxim 1-2 slide-uri pe fiecare minut al prezent rii voastre Scrieìi ideile cât mai succint, nu în propoziìii întregi Maxim 4-5 idei pe fiecare Slide Evitaìi cât mai mult folosirea cuvintelor adiìionale. Concentraìi-v numai pe cuvintele cheie ale Slide-ului.

Structura Slide-urilor ± INCORECT 

Aceast pagin conìine prea multe cuvinte pentru un Slide. Nu exist absolut nicio centrare asupra ideii principale, f când-o dificil atât pentru voi de prezentat cât èi pentru audienì de urm rit. Deèi exist cam atâtea idei cât cele prezentate în Slide-ul anterior despre cum se redacteaz corect un Slide, totul arat destul de complicat èi greu de înìeles. Pe scurt, audienìa va petrece foarte mult timp chinuindu-se s citeasc ce scrie aici, în loc s v urm reasc .

Structura Slide-urilor ± CORECT 

Prezentaìi numai o idee odat :
± ± ±

Va ajuta audienìa s se concentreze exact pe ceea ce ziceìi Va împiedica audienìa s citeasc înainte V va ajuta s menìineìi prezentarea cât mai concentrat

Structura Slide-urilor ± INCORECT 

Nu folosiìi animaìii prea complicate èi greu de urm rit Nu dep èiìi m sura cu prea multe animaìii P straìi consistenìa animaìiilor folosite 

Font-uri - CORECT 


Folosiìi minim m rimea de 18-points Folosiìi m rimi diferite pentru ideile principale èi alte m rimi pentru cele secundare.
±

acest font are m rimea 24-points, cel folosit la prezentarea ideilor are 28-points, iar cel din titlu are 36-points. 

Folosiìi numai Font-uri standard precum Times New Roman sau Arial

Font-uri - INCORECT 

Dac folosiìi un font de m rime mic , audienìa nu va putea s urm reasc ceea ce este scris. 

FOLOSIiI LITERE CU MAJUSCULE NUMAI CÂND ESTE NECESAR ACEST LUCRU. SUNT FOARTE GREU DE CITIT ASTFEL DE PROPOZIiII. Nu folosiìi fonturi complicate 

Culori - CORECT 

Folosiìi o culoare a fontului care contrasteaz foarte puternic cu backgroundul
±

Ex: de exemplu un font de culoare albastr pe un background alb 

Folosiìi-v de alte culori pentru a înt ri logica structurii prezent rii
±

Ex: titlu de un albastru deschis èi text albastru închis 

Folosiìi-v de culoare pentru a pune emfaz pe o idee
±

Dar folosiìi acest format doar ocazional

Culori - INCORECT Folosirea unei culori a fontului care nu contrasteaz cu backgroundul este foarte dificil de citit Folosirea culorii pentru decoraìiuni distrage atenìia èi este sup r toare. Folosirea unei alte culori pentru fiecare idee este nenecesar
±

Folosirea unei alte culori pentru subpunctele unei prezent ri este de asemenea nenecesar. 

Creativitatea poate d una UnEoRi

Background - CORECT 

Folosiìi-v de backgrounduri precum acesta, simple dar èi atractive în acelaèi timp Folosiìi-v în general de backgrounduri deschise cu un impact cât mai mic pentru ochi Folosiìi acelaèi background, în mod consistent pe durata întregii prezent ri 

Background ± INCORECT 

Evitaìi backgroundurile care sunt inadecvante èi fac prezentarea greu de urm rit Întotdeauna p straìi consistenìa backgroundurilor folosite

Grafice - CORECT 

Folosiìi grafice în locul statisticilor èi cuvintelor
± ±

Datele din grafice sunt uèor de înìeles cât èi de reìinut decât datele statistice Trendurile sunt mai uèor de urm rit într-o form grafic 

Daìi întotdeauna un titlu graficelor folosite

Grafice ± CORECT 

Datele statistice precum acestea nu prea îèi au rostul
January lue alls 0 Re alls 0 e ruary 7 Marc 90 April 0

Grafice - CORECT

Grafice - INCORECT
100 90 90

80

70

60 ue Balls

50

Red Balls 38.6 34.6 30.6 31.6 27.4 20.4 20.4

40

30

20

10

0 

© ¨

¦¥ ¤

£¢¡

Januar

 

ruar

ar

r 

§

 

Grafice - INCORECT 

 

Liniile mici din planul secundar al unui grafic sunt nenecesare Fontul este prea mic Culorile nu au logic Titlul lipseète Umbrirea graficelor distrage atenìia

Despre Spelling èi Grammar 

Verificaìi-v întotdeauna slide-urile pentru:
± ± ±

greèeli de ortografie folosirea repetitiv a unor cuvinte dezacorduri gramaticale folosite 

Dac limba prezentat de voi este alta decât Român rugaìi pe altcineva experimentat s v verifice prezentarea!

Concluzii 

Folosiìi o încheiere eficient èi puternic
±

Audienìa îèi va reaminti cu siguranì ultimele cuvinte folosite de voi 

Alternativ, folosiìi un Slide de concluzie(ca acesta) pentru:
± ±

Sumarizarea ideilor principale ale prezent rii Sugerarea de noi idei legate de, dar altele decât ideile prezentate în Slide

Întreb ri?? 

Încheiaìi prezentarea cu un Slide cu o întrebare simpl pentru a:
± ± ±

Invita audienìa s pun alte întreb ri S suplineasc subiectul pe care se pune accentul Evitaìi încheierea abrupt a unei prezent ri

Credite: Premiile merg c tre... 

Lui gTEFAN Bogdan-Adrian, Grupa 334AA, Facultatea de AUTOMATIC gI CALCULATOARE pentru anduranìa dovedit în realizarea acestui SLIDE. Doamnei Teodora Chicioreanu pentru prezent rile amuzante din timpul cursurilor de Pedagogie precum èi IAC. (: