Designing the Future Designing the Future Budućnost prema nacrtu

Jacque Fresco Žak Fresko

Jacque Fresco

Copyright 2007 Jacque Fresco & Roxanne Meadows

Copyright 2007 Jacque Fresco & Roxanne Meadows

Sadržaj
UVOD Budućnost prema nacrtu VAŠ IZAZOV Prvo poglavlje Od juče do sutra Drugo poglavlje Sve se menja Treće poglavlje Upotreba naučnog metoda Četvrto poglavlje Postojeći mitovi Peto poglavlje Od jednog do drugog sistema Šesto poglavlje Budućnost prema nacrtu – Ulazak u zdraviju budućnost Sedmo poglavlje Gradovi koji misle Osmo poglavlje Strah od mašina Deveto poglavlje Gradovi u moru Desto poglavlje Zakoni i proces donošenja odluka Jedanaesto poglavlje Stilovi života Zaključak 3 5 7 11 13 16 22

23 27 43 44 54 58 62

Dizajniranje budućnosti

UVOD
Budućnost prema nacrtu
Da li ste spremni da dizajnirate budućnost? Premda mnogi od nas osećaju da možemo da se pripremimo za budućnost koja nas čeka misleći, radeći i učeći upotrebom sadašnjih metoda i vrednosti, ništa nije dalje od istine – pogotovo u današnjem svetu koji se brzo menja. Novorođenče dolazi na svet koji se ne sastoji od njegovih ili njenih odluka. Svaka naredna generacija nasleđuje vrednosti, ostvarenja, nade, uspehe i neuspehe prethodnih generacija. Oni nasleđuju i rezultate odluka koje su te generacije donosile. Stotinama hiljada godina ljudskog postojanja, kada su tehnologije bile jednostavne ili ih nije ni bilo, ovo je možda imalo mali uticaj na ljudski život i zemlju koja ga održava. Svaka generacija lovaca i sakupljača, zatim zemljoradnika i naseljenika, prenosila je sledećoj generaciji alatke koje će joj pomoći da preživi. Promene pri smenama generacija bile su male i teško uočljive. Tih dana razumevanje nauke i principa po kojima stvari funkcionišu bilo je slabo, tako da ni objašnjenja nisu bila naučna. To nije slučaj u današnjem svetu visoke tehnologije, gde se promena koja utiče na milione može desiti u sekundi. Dete koje se rodi danas nasleđuje svet daleko različit od sveta generacije njihovih roditelja, da ne spominjemo onaj od pre par vekova. Prethodne generacije iza sebe su ostavile zaveštanja eksploatacije, okupacije i irelevantnih vrednosti, koja predstavljaju velike izazove, ali i prilike ljudima današnjice. U primenu naučnih principa, u dobre ili loše svrhe, računa se baš svaki napredak koji poboljšava živote ljudi. Važni dokumenti i proklamacije su doneti, dajući prava i privilegije pripadnicima društava, ali srž ljudskog napretka – Ili destrukcije – jesu čvrsti temelji nauke. Generacijama unazad bilo je nemoguće režirati budućnost mnogo dalje od sadašnjeg momenta, i predviđanja budućnosti bila su bazirana na nenaučnim metodama. Proroci i mudraci 

Upravljanje ubrzanim promenama u tehnologiji i kontrolisanje nas samih zahteva nove poglede i pristupe. vračanjima uz pomoć delova životinja. Na primer. koristeći ono što im proroci. Trenutna ljudska aktivnost i njene posledice ne moraju biti oblikovane prema potrebama i vrednostima naših predaka. medijume i astrologe oko smernica u odulukama koje određuju sudbine miliona. međunacionalni oružani sukob mnogi i dalje vide kao jedini način za prevazilaženje razlika. ali zato što su imali sreće. U stvari. već i onih koje slede. Danas sateliti kruže oko planete šaljući informacije u delićima sekunde o svemu što utiče na naš život. Dok fizika i tehnologija pritajeno usmeravaju veći deo akcije. Neki su čak bili i precizni. kristalnih kugli itd. visina i dubina. već budućnost društva u celini. ako ne i u kritičnom. Nauka ne samo da to omogućava. . Oni su sada ujedno i potrebni i mogući upravo zbog tehnoloških promena. Mnogi svetski lideri redovno konsultuju spiritualiste. halucinacijama. ne smeju biti. milioni ljudi širom sveta i dalje praktikuju pseudonauku. Ove lekcije su dizajnirane kako bi podstakle čitaoca da usmerava budućnost. pre nego direktnu vezu sa natprirodnim. religijskoj revnosti. vidovnjaci i filozofi kažu kao dnevno usmerenje. Ovo je sada u potpunosti neprihvatljivo i opasno zbog toga što ratovi imaju ekstremnu cenu u ljudstvu i okruženju. već predstavlja njen vitalni deo. omogućavajući postojanje haj-tek civilizacije. U jednom jedinom danu. Ove informacije su veoma vredne za predstavljanje vremenskih modela.Dizajniranje budućnosti su predstavljali vizije budućnosti zasnovane na snovima. ne samo ličnu. To je posebno podržano od strane onih koji enormno profitiraju od prodaje oružja i prateće opreme. i zagrevanja planete. Militantno stanovište postaje prevaziđeno onda kada sagledamo svet kao sistem međusobnih zavisnosti u kome su svi ljudi jedna porodica. geološki vrelih i hladnih tačaka. za koje mnogi naučnici smatraju da je u ozbiljnom. i ne samo svoje generacije. Ovo nam je po prvi put dalo mogućnost da pratimo zdravlje planete. trilioni bitova naučnih podataka projure kroz sajber prostor brzinom svetlosti. mesta na kojima ljudi žive. stanju.

ali imajući u vidu da svaka nezadovoljena potreba bilo kog dela populacije može dovesti do opadanja standarda života svih. ona se ostvaruje kroz napore ljudi i velikim je delom određena time koliko su ljudi informisani. transport. Ovo ne mora uključivati samo zaštitu okoline. slobodni ste da preuredite društvo na bilo koji način za koji mislite da će funkcionisati. odnosno resurse potrebne za održavanje života na planeti. Cilj je da se prevaziđe svet rata. ukoliko Vam se to učini potrebnim. Mogućnosti su neograničene. gladi i degradacije okruženja. na najduži vremenski period. postavljajući sebi pitanja kao što su: „U kakvom svetu ja želim da živim?“ i „Šta demokratija predstavlja za mene?“. Na ličnoj osnovi. Zapamtite. Jedino ograničenje je da uzmete u obzir održivi kapacitet planete. već i urbani dizajn. kao što su zemljotresi. kao i rekonstrukciju obrazovanja. luksuzniji automobil ili bolji TV? Po kojoj osnovi ćete objasniti da baš Vi zaslužujete takve stvari? Ili da ih drugi ne zaslužuju? Zahvaljujući Vašoj veštini? Investiranju Vašeg vremena i/ili novca? . siromaštva. Osim prirodnih pojava. Vi možete igrati ulogu u oblikovanju sutrašnjice. dajući im resurse na raspolaganje. Postoji mnogo načina organizovanja budućnosti pored onih o kojima se danas diskutuje. Želite li različite nacije? Internacionalni savetodavni odbor? Kako ćete organizovati i distribuirati resurse kako bi zadovoljili potrebe svih? Hoćete li se oslanjati na naučni metod u donošenju odluka ili će to biti politika i misticizam? Kako ćete rešiti razlike u religioznim shvatanjima? Možete čak razmotriti i takav sistem distribucije koji ne uključuje novac kao sredstvo razmene. bez ikakvih ograničenja. i da se stvori svet najbolji za sve stanovnike. baziranu na onome kako stvari stoje danas. Možete preurediti čitavu civilizaciju stvarajući ono što smatrate najboljim od svih mogućih svetova. hoćete li težiti poziciji koja će Vam doneti prednost u odnosu na druge? Hoćete li zahtevati veću kuću. međuljudske odnose.Dizajniranje budućnosti VAŠ IZAZOV Budućnost se ne dešava sama od sebe. Scenario za razmatranje: Pretpostavite da ste pozvani da redizajnirate civilizaciju.

i u načelu ispoljavati te kvalitete. proizvešćete negativne emocije. ili komšijama.Dizajniranje budućnosti Zapamtite. To može biti svež pristup. ili Vašim sunarodnicima. . pojedinac mora biti oslobođen predrasuda i nacionalizma. Kako biste sprečili političku korupciju? Da li biste proglasili univerzalne zakone i sporazume? Da li biste upotrebili vojnu i policijsku silu? Da li biste proglasili sve resurse za zajedničko nasleđe svih nacija? Da bi ostvario ovaj zadatak. religiozan ili ne. Kako biste pristupili tome? Ovo je težak projekat. ali uvek treba imati u vidu za koga se to društvo dizajnira. Osećajte se slobodnim da prevaziđete trenutne mogućnosti u potrazi za novim i kreativnim idejama. To su tek neki od problema koje moramo razmotriti razmišljajući o ovom zadatku. neopterećen prošlošću i tradicionalnim uverenjima. ukoliko u tom cilju nametnete bilo koji predodređeni skup vrednosti drugim nacijama. koji zahteva primenu mnogih disciplina.

 . skoro svi mogu upravljati kočijama bez konja koje mogu dostići brzinu od 60 milja na čas. moraćete da pomešate otvorenost uma i skepticizam. seo sa knjigom koja predviđa život vek kasnije. i na stotine hiljada povreda. Ljudi za to obično krive sebe ili “sudbinu”. da li za to reba kriviti vozače. ili je to rezultat lošeg dizajna? U 2005. u stvarnosti je jako malo promena na koje su uticali pojedinci. Zamislite jednog inteligentnog čoveka iz Njujorka. razmotrimo drugi način prevoza ljudi sa jednog mesta na drugo – lift. kada se dva automobila sudare na raskrsnici. koji je pre 100 godina. Da biste izvukli najviše iz ovih ideja. Mogao bi pomisiti da su dizajneri otišli predaleko. kako bi se svakom pojedincu pružila veća šansa za samorealizaciju i ispunjenje. zahvaljujući inteligentnom dizajnu. Dovoljno je teško suočiti se sa problemima svog vremena. kao pojedinci.200 smrtnih slučajeva u automobilskim nesrećama. Koliko ljudi je poginulo u sudarima liftova? Ovi uređaji prenose milione ljudi svakoga dana bez ijedne greške. “sudbinu”. Ali. odgovorni ako se naš auto sudari. u SAD je bilo 43. Ali. Mnogi događaji u našim životima rezultat su stvari koje su izvan naše kontrole. Odbijao bi da poveruje da u 2006.Dizajniranje budućnosti Prvo poglavlje Od juče do sutra Mali osvrt pre razmatranja ovog izazova: Životi većine muškaraca i žena zasenjeni su problemima koje ne mogu da reše. Dok je “Ja sam glavni” lako govoriti. Ukoliko verujete da je moguće naučnim istraživanjem pronaći način za preuređenje društva. još je teže razumeti fantastične i šokantne promene koje se mogu desiti u budućnosti. Kako se može na sličan način urediti saobraćaj na autoputu? Ako verujete da treba dizajnirati saobraćaj tako da bude skoro nemoguće poginuti ili biti povređen u sudarima. pa omogućava sudare? Da li smo mi. i više. jedne večeri. verovatno ćete ceniti ove ideje. ova knjiga je za Vas. ili način na koji je saobraćaj projektovan.

Dizajniranje budućnosti

Nasmejao bi se podrugljivo apsurdnosti ideje o letećim mašinama, koje je napravio čovek, a koje putuju brže od brzine zvuka. Pomisao na brzo slanje slika i zvukova svetom, delovala bi nemoguće osobi pre 100 godina. Delovalo bi joj nemoguće da se rat može razviti do tačke kada mala bomba, upućena preko pola sveta, može uništiti čitav grad s velikom preciznošću. Naš gospodin s početka XX veka bio bi uznemiren podatkom da se deo njegove zarade odvaja za penziju. Ostavimo sada našeg džentlmena da gunđa o svetu koji se brzo kreće i budućnosti koja je otišla predaleko. Jesmo li danas išta fleksibilniji i vidimo li dalje? Kako bismo dizajnirali budućnost pozitivnih promena, moramo prvo postati eksperti u menjanju naših umova. Razlike izeđu XIX i XX veka verovatno će biti male u poređenju sa promenama koje će se odigrati do kraja našeg veka. Najbolje ćete razumeti ove ideje ako današnjicu možete videti kao prekretnicu između juče i sutra. Trebaće Vam, takođe, osetljivost na nepravdu, propuštene prilike za sreću i smrtonosne konflikte, koji karakterišu našu civilizaciju u XXI veku. Nemamo kristalnu kuglu da bismo videli ostatak XXI veka. Želimo da pohranite ove ideje u Vaš sopstveni mentalni kompjuter i iskustvo. Možete čak pronaći i bolje ideje koje će imati ulogu u oblikovanju budućnosti naše civilizacije. U ostatku knjige istraživaćemo nepoznate, alarmantne, uzbudljive i dostižne mogućnosti za dizajniranje budućnosti. Kriza koju treba adresirati Neko može pomisliti da, sa našom tehnologijom, možemo eliminisati većinu društvenih oboljenja. Zar moderna tehnologija ne može obezbediti dovoljno hrane, odeće, skloništa i materijalnih dobara za sve, ako se pametno koristi? Šta nas sprečava u postizanju toga? Tehnologija napreduje, ali naša društva se još uvek baziraju na konceptima i metodama ustanovljenim vekovima ranije. Još uvek imamo društvo bazirano na oskudici i upotrebi novca. Još uvek imamo obrasce mišljenja ustanovljene na starim strukturama koje su bile u upotrebi u zapadnoj Aziji nekoliko stotina godina ranije. Trudimo se da se prilagodimo brzim promenama u tehnologiji, sa zastarelim vrednostima koje više ne funkcionišu u današnjem svetu. Zahvaljujući ogromnim prednostima datih korporacijama od strane zakonodavaca koji im duguju svoje pozicije, monopoli dobijaju veću kontrolu. Utešna pretpostavka “Ja mogu napraviti razliku” sve je dalje i dalje od realnosti. Sve manje korporacija poseduje sve više i više kompanija. Isti ljudi sede u upravnim odborima različitih najvećih korporacija, pored sopstvene. Korporacije koje poseduju auto i avio kompanije, mogu posedovati i prehrambene, radio, TV, novinske, farmaceutske, proizvodne i kompanije za proizvodnju oružja. Deset najvećih zajmodavnih institucija virtuelno kontrološe sve kreditne kartice u SAD. Bogatstvo i uticaj korporativnih elita ne može se izjednačiti ili meriti od strane radnika, koji im omogućavaju sticanje tog bogatstva. Sa medijskim komapanijama danas, prisvojenim ili sponzorisanim od strane velikih korporacija, teško je znati da li se vestima može verovati. Prema mnogim anketama, većina naučnika smatra da se ljudska rasa ide u “pravcu sudara” sa prirodom, da čitav Zemljin eko-sistem pati i da je sposobnost planete da održava život 

Dizajniranje budućnosti

ozbiljno ugrožena. Postoji pretnja od brzih globalnih klimatskih promena, koje će zasigurno imati ozbiljne posledice. Zagađenje vode, zemlje, vazduha koji udišemo, preti našem zdravlju. Uništavamo neobnovljive resurse, kao što su površinski sloj zemlje i ozonski omotač, umesto da ih pametno koristimo. Suočavamo se sa zajedničkim pretnjama koje prevazilaze nacionalne granice: prenaseljenost, energetska nestašica, oskudica vode, ekonomska katastrofa, širenje nekontrolisanih oboljenja, i tehnološka zamena radnika mašinama, samo su neke od njih. Čak 852 miliona ljudi širom sveta je gladno. Svakoga dana, preko 16.000 dece umire od gladi – jedno dete na svakih 5 sekundi. Širom sveta, više od 1 milijarde ljudi živi ispod međunarodno ustanovljene linije siromaštva, zarađujući manje od 1 dolara dnevno.Veoma mali procenat ljudi poseduje veći deo svetskog bogatstva i resursa. Jaz između bogatih i siromašnih se povećava. U SAD 2002. prosečni izvršni direktor zarađivao je 282 puta više od prosečnog radnika. U 2005. nadoknade izvršnih direktora većih korporacija u SAD porasle su za 12% do proseka od 9,8 miliona dolara godišnje. Direktori naftnih kompanija prošli su još bolje sa povišicama koje su u proseku skočile neverovatnih 109% na 16.6 miliona dolara godišnje. U međuvremenu, plate radnika u većini industrija i zanimanja širom SAD su jedva pratile infalciju. U Oregonu, minimalne radničke plate porasle su za skromnih 2.8% na 15.080 dolara godišnje. Ono što nam je zaveštano izgleda ne funkcioniše za većinu ljudi. Sa napredovanjima u nauci i tehnologiji u poslednjih 200 godina, možete se upitati: “Da li treba da bude ovako?”. Sa uočljivim činjenicama da naučno znanje čini naše živote boljim kada biva korišćeno sa brigom o ljudskom blagostanju i zaštiti životne sredine, ne treba se dovoditi u pitanje da li nauka i tehnologija mogu proizvesti obilje, tako da niko ne ostane uskraćen. Ali, pogrešna upotreba i zloupotreba tehnologije pogoršava stvari. Uglavnom smo mi sami uzročnici problema sa kojima se danas suočavamo. Moramo prihvatiti da naša budućnost zavisi od nas. Dok su vrednosti predstavljene od strane religijskih vođa vekovima inspirisale mnoge da se društveno odgovorno ponašaju, drugi su išli u ratove zbog različitih religijskih verovanja. Nade za božanskom intervencijom mitoloških bića su iluzije koje ne mogu rešiti probleme modernog sveta. Budućnost sveta je naša odgovornost i zavisi od odluka koje donosimo danas. Mi smo naš spas ili naša propast. Oblik i rešenja budućnosti počivaju na kolektivnom naporu ljudi koji sarađuju. Svi smo mi sastavni deo mreže života. Ono što pogađa druge ljude i okruženje takođe ima posledice i na naše sopstvene živote. Ono što je potrebno jeste promena u našoj svesti o pravcu i svrsi – alternativna vizija održive nove civilizacije, koja nije slična ni jednoj do sad. Premda je ova vizija ovde jako sažeta, ona se bazira na godinama studija i eksperimentalnom istraživanju. Ovi zapisi nude moguće alternative težnjama ka boljem svetu. Oni pristupaju odlukama koristeći naučni metod. Kao i svaki novi pristup, ovo zahteva malo mašte i volje pri razmatranju nekonvencionalnog, kako bi bilo uvaženo. Zapamtite da je skoro svaki novi koncept bivao odbačen kao besmislen, odbijen i ismejan kada bi prvi put bio predstavljen, posebno od strane stručnjaka tog vremena. 

Dizajniranje budućnosti

To se desilo prvim naučnicima koji su rekli da je Zemlja okrugla, prvima koji su govorili da se okreće oko Sunca i prvima koji su mislili da ljudi mogu naučiti da lete. Možete napisati čitavu knjigu, i mnogi i jesu, o stvarima koje su ljudi smatrali nemogućim, do trenutka kada bi se desile. Zamislite odlazak na Mesec, na primer! Vaši pra-pra dedovi bi se nasmejali na takvu pomisao! Takve zamisli bile su lutanja pisaca naučne fantastike. Mnogi napredni mislioci bivali su zatvarani ili ubijani zbog iznošenja misli, kakva je da Zemlja nije centar univerzuma. Oni koji su se borili za socijalnu pravdu i promene imali su čak i veće teškoće. Ljudi koji su zagovarali promene bivali su prebijani, zlostavljani, zatvarani i brutalno ubijani. Na primer, Vangari Maatai (Wangari Maathai), koji je nagrađen Nobelovom nagradom za mir 10. decembra 2004. godine, bio je prskan suzavcem, prebijan do besvesti i zatvoren, zbog borbe protiv krčenja šuma u Keniji, u Africi. Dajana Fose (Dianne Fosse), prirodnjak, koja se aktivno zalagala za zaštitu gorila od lovokradica, pronađena je iskasapljena na smrt, u svojoj kolibi. Nažalost, ona nije računala na potrebe lovokradica. Može se napisati nebrojeno knjiga o teškoćama koje su pratile one koji su tražili promene i pretili promenom statusa quo.

10

nemačke tenkovske divizije bile suprotstavljene poljskim vojnicima koji su i dalje jahali na konjima. Nijedan sistem ne može da ostane dugo statičan. socijalistička. Promene se dešavaju u svim živim i neživim sistemima. branioci vojne konjice odlagali su razvoj tenka. Istorija civilizacije je priča o promeni od jednostavnog do kompleksnog. Promena se dešava u svim socijalnim sistemima i ona predstavlja jedinu konstantu. Iako prihvatamo neizbežnost promena. Ovakva tradicija se ukopala. Mi ih nazivamo neimenovanim čuvarima sistema. čak i kada su uslovi užasni za većinu ljudi. Za sva društva ovo je istina. Ali bez obzira na to koliko ljudi pruža otpor. kapitalistička. na prvom mestu. prilikom Nemačke invazije na Poljsku. Tako to ide. Ponekad. ranije u dvadesetom veku. promena ugrožava one koji se nalaze na pozicijama koje donose prednost i većim delom je tu da bi. oni kojima je to interes (oni koji najviše dobijaju održavajući stvari takvima kakve jesu) protive se čak i tehnološkim promenama. od najdaljih delova kosmosa do pomeranja kontinenata. Bilo je jasno da konjanici nisu imali šanse. promene se ne dešavaju uvek na bolje. Nažalost. godine. ljudska civilizacija nije izuzeta od promena. fašistička ili plemenska. ljudi ih dočekuju sa dosta otpora. Možemo biti sigurni da je i ljudska istorija jedna od promena. održala stvari onakvim kakve jesu. Ako se zapitamo zašto se i dalje suočavamo 11 . Ipak. Ljudska dovitljivost i inventivnost su svedoci ovih činjenica. tako da su 1939. bilo da je struktura moći religijska. u svakom slučaju. Vođe će pokušati da spreče promenu. sami ljudi se mogu opirati promeni jer im trenutno stanje odgovara. “Raketaši” su se borili da zadrže razvoj laserskog oružja. većina monarhija zamenjena je drugim oblicima vlasti i razvila su se društva zasnovana na volji ljudi.Dizajniranje budućnosti Drugo poglavlje Sve se menja U našem dinamičnom univerzumu sve stvari se menjaju. Razvoj letelica zapretio je tenkovskim divizijama. U većini slučajeva. vojna. Zatim su se piloti i dizajneri aviona borili da zadrže razvoj raketa na navođenje. komunistička. ne kraljeva. Na primer.

moramo uzeti u obzir da mi postojimo ovde tako kratak vremenski period. bilo šta radili. ako shvatite da naši ekonomski. Promene su skoro svuda. Ako život s vremena na vreme zbunjuje – ako se osećate razapeto na sve strane.Dizajniranje budućnosti sa mnoštvom istih problema koje su imali i naši preci. Mi tek sad počinjemo da puštamo korak. ako uvidite da. skoro toliko mali da bi nas mogli nazivati “novorođenim”. 12 . Više novog znanja je kreirano od početka dvadesetog veka do danas nego u prethodnih milijardu godina. videli bismo da ljudi postoje tek od poslednjeg minuta poslednjeg časa. Ako bismo uzeli 24-časovni sat i njime predstavili vreme otkako je život na zemlji počeo. iako naše tehnološke mogućnosti daleko premašuju njihove. politički i socijalni načini kojima rešavamo stvari ponekad proizvode više poteškoca nego što ih rešavaju – onda samo igrate svoju ulogu u patnji kroz trenutnu fazu tranzicije naše civilizacije. i dalje imate probleme koji su uvek tu. Tek tokom poslednjih par sekundi poslednjeg minuta moderni ljudi su počeli da koriste naučne metode radi iznalaženja najefikasnijih načina za završavanje nekih poslova.

ljudska bića nisu razumela svoju vezu sa fizičkim svetom. ali je naučnom metodom otkriveno da mnoge bolesti prenose pacovi i vaši. Često se dešavaju mnogi promašaji dok se ne dođe do novih otkrića. a šta ne. Ono zahteva velike radne napore i vreme za pronalaženje rešenja i odgovora. pa su izmišljala sopstvena obajšnjenja. Ljudi su verovali da su kuge i bolesti zaslužena kazna od strane ljutog Boga.Dizajniranje budućnosti Treće poglavlje Upotreba naučnog metoda Šta to imamo ovde Sve dok naučno razumevanje nije ušlo u upotrebu. Ovaj proces zahteva da eksperimenti budu verifikovani i od strane drugih koji moraju imati iste rezultate. Naučnici postavljaju pitanje: “Šta to imamo ovde?” i zatim sprovode eksperimente kako bi ustanovili prirodu fizičkog sveta. Ova objašnjenja težila su pojednostavljenju i na mnoge načine bila su štetna. Jedno od većih otkrića u nauci jeste shvatanje da ne možemo dobiti odgovore na pitanja čisto intuitivno. Metoda podrazumeva da se iskazi verifikuju i da istraživači kroz eksperimentisanje otkriju šta funkcioniše. Naučna metoda pomaže da se umanje dvoumice. Naučni jezik Razmena ideja i informacija obično započinje jezikom. Nije stvar u tome da su naučnici konzervativni po pitanju ovih stvari . Na primer. znamo da ovo može biti zbunjujući zadatak. predrasude i unapred doneti zaključci. ali kada vidimo kako u svakodnevnom životu možemo biti pogrešno shvaćeni. 13 .već njihovo prihvatanje ideja zahteva mnogo prefinjenije standarde i metode razumevanja. ako neko zna da nadolazi plimski talas i odabere da ostane i moli se za spas umesto da ode. a da su prouzrokovane mikrobima. to može biti štetno za njegov/njen opstanak.

ova izjava može biti testirana i prihvaćena ili odbijena na osnovu rezultata testa. imamo stvar najbližu deskriptivnom univerzalnom jeziku koji ostavlja malo prostora za nečiju zasebnu interpretaciju. Vekovima smo usaglašeni da ćemo. “Irac” imaju neznatno drugačije značenje ua različite ljude. razgovaramo na udaljenostima od nekoliko hiljada milja ili gradimo mostove. brodove. 14 . kada dođe do pitanja lične materijalne sigurnosti. Ovaj jezik je namerno razvijen kao pogodniji način ustanovljavanja problema. Semantika je definisana na mnogo različitih načina. Mnogi od ovih velikih tehničkih koraka. mostovi i automobili. Na primer. ljubav. ako se dizajn automobila dâ bilo kom tehnički razvijenom društvu bilo gde na svetu. zgrade. Ako neko želi da razgovara na razuman način. Na primer. Semantika je samo jedan instrument koji može pomoći u poboljšanju komunikacije. ista reč može imati različita značenja različitim ljudima. to je pokušaj poboljšanja komunikacije kroz pažljivo korišćenje jezika. Primena i razumevanje “Univerzalne Semantike” imaju suštinski značaj za poboljšanje komunikacije. brane. itd. vožnje avionom. bili bi nedostižni bez usavršene komunikacije. On je skoro sasvim oslobođen maglovitih interpretacija i dvosmislenosti. najbolje bi bilo definisati termine. čak i ako su na istom jeziku.Dizajniranje budućnosti Naš svakodnevni jezik evoluirao je kroz vekove kulturnih promena i. Možemo li primeniti naučne metode u načinu dizajniranja budućnosti? Otkriće naučnih principa omogućava nam da potvrdimo i testiramo mnoga tvrđenja. napravljenih u današnje vreme. Nečije misli mogu biti protumačene drugačije. suštinski je pitati osobu o značenju reči koje je upotrebila. hemija. nažalost. saobraćajne sisteme i mnoga druga tehnološka čuda ovog kompjuterizovanog doba. Skoro pa nema zbrke u njemu. konačni proizvod biće isti. Ali postoji jezik koji je lako razumljiv mnogima. Za vođenje inteligentne diskusije uz korišćenje određenih reči. Zašto je to tako? Verovatno zato što funkcioniše i svako to može videti. teško je rešiti neskladne ideje koristeći ga. termini kao “Arapin”. usled različitih porekla i životnih iskustava. Upravo nam ovo testiranje omogućava da dizajniramo i konstruišemo mostove. avione i ostala mehanička čuda. savest. kao što su inženjerstvo. u zavisnosti od razlika u poreklu i iskustvu. Ovo se takođe odnosi i na reči kao što su: razumevanje. “Jevrejin”. i ostale tehničke oblasti. matematika. Korisna knjiga za ovu temu je Tiranija reči Stjuarta Čejsa (“Tyranny of Words” by Stuart Chase). demokratija. realnost. U mnogim primerima. ili izgradnje objekata kao što su neboderi. bez obzira na politička ili verska uverenja. U različitim naučnim područjima. Bez svakodnevnog opisnog jezika bili bismo nemoćni da sprečimo bolesti. Skoro svako koga znate koristiće naučni metod u slučaju da dođe do operacije. čak i u različitim krajevima sveta. Ovaj jezik ima visok stepen fizičke korelacije sa stvarnim svetom. pre odabrati nauku nego magiju. Ukratko. Ako neko tvrdi da određeni strukturalni element može izdržati određeni broj funti po kvadratnom inču. Slične reči imaju više značenja. uvećamo proizvodnju useva.

Jedan od uslova za redizajniranje društva jeste taj da Vaš socijalni dizajn mora počivati u okviru nosećeg kapaciteta naše planete. Želimo da primenimo isti inteligentni metod planiranja korišćenjem naučnog sistema Zemlje zarad planetarnog opstanka. Ovo će svakako zahtevati naučne metode procenjivanja. zagađenje itd. Nažalost. vazduha. Stavili bismo osobu u simulator da bismo videli koliko gravitaciono ubrzanje može izdržati. danas ne bi bili tako rasprostranjeni. pogledajte ponovo! Ako nauka ima dosta sa tim što funkcioniše. glad. Prvo moramo testirati pritisak koji ljudsko telo može podneti. Stepen neprimenjivanja ovog naučnog metoda u načinu našeg života može u velikoj meri odrediti nepotrebnu količinu patnje koja će se dogoditi. ne bismo mogli samo da napravimo raketu i usmerimo je ka mesecu. podnošljive temperature itd. rat. ima li tamo vode. Kako mi ovo radimo? 15 . transportnim sistemima. To znači da naši resursi treba da podrže život na planeti za sve. Da ima naučnog u tome. Na primer. strukture našeg društva su se razvile bez sveobuhvatnog globalnog planiranja. Na otprilike isti način moramo pogledati planetu kao celinu i upitati: “Šta to imamo ovde?”. Izložili bismo osobu mnogim testovima. beskućništvo. zato što stvari ne funkcionišu baš najbolje za većinu svetske populacije ili životnu sredinu. poljoprivredi. na primer. siromaštvo. Takođe bi nam bile potrebne informacije o uslovima opstanka na mesecu. onda očito postoji dosta toga nenaučnog u današnjoj socijalnoj i ekonomskoj postavci. testirali bismo kako telo funkcioniše u bestežinskom stanju i efekte na ljudsko zdavlje. zdravlju i tako dalje? Ako smatrate da mi te stvari već radimo naučno. Ukoliko bismo poželeli da pošaljemo nekog na mesec.Dizajniranje budućnosti Zašto onda ne radimo tako i kada se radi o planiranju našeg društva: našim gradovima.

Nasuprot tome. bolje ćemo razumeti fizičke faktore koji su odgovorni za oblikovanje naših vrednosti i ponašanja. na to utiču vetar i mnoge druge promenljive. fizički fenomeni nastaju usled delovanja velikog broja sila. U prirodnim naukama. Ali kada je reč o ljudskom ponašanju. Kineska beba ništa brže ne nauči da govori kineski nego što američka beba nauči engleski. gravitacija. često ne uspevamo da uočimo iste veze kao one koje važe u prirodnim naukama. lopova i bankara ne nalaze se u njihovim genima. i još mnogo toga. Na ljudsko ponašanje. moramo proučavati kulture u kojima se ljudi vaspitaju. već bi pre trebalo da ispitamo oduvek promenljivo ljudsko ponašanje – u suprotnom bismo i dalje živeli u pećinama. kao i na sve ostalo u prirodi. netrpeljivošću. gestovima i pokretima tela. Na primer. već reflektuju okruženja u kojima su odgajani. voda. a nedovoljno na uslove koji vladaju u okruženju. 16 . Kada budemo proučavali ljudsko ponašanje na isti način na koji proučavamo fizički fenomen. Ako se temeljnije ispitaju efekti koje društvo ostavlja na ljudsko ponašanje. sunce. ili besom.Dizajniranje budućnosti Četvrto poglavlje Postojeći mitovi Ljudska priroda U svakodnevnom životu posmatramo međusobne veze između fizičkih događaja svuda oko nas. deluju spoljašnje sile. jer se na prvom mestu fokusiraju na ljude. Ne bi trebalo da budemo preokupirani pogrešnim konceptom o ljudskoj prirodi. Ne postoji predodređena ljudska priroda. mimici lica. Čamac ne plovi sam od sebe. biljka ne raste ukoliko na nju ne deluju hranljive materije. Ne možete identifikovati faktore odgovorne za ponašanje kroz studije koje se bave samo pojedinačnim ličnostima. Razlike između američkog domoroca. Različitost društvenoambijentalnih uticaja reflektuje se u jezicima. Nauke koje danas proučavaju ljudsko ponašanje manje su razvijene. može se lako identifikovati tip okruženja iz kog osoba dolazi. Niko od nas nije rođen sa predrasudama. oni se razvijaju na osnovu naših iskustava. a koji “programiraju” individuu.

ljudi je gomilaju. Generalno. Kako ljudi vekovima žive u nestašici ili strahu od nestašice. Ako bi se zlatna kiša nastavila godinama oni bi počeli da je izbacuju iz kuća i bacali bi je zajedno sa njihovim zlatnim prstenjem. on mora imati dominantnu predatorsku crta ponašanja. Društveni sistemi teže neprestanom održavanju uz sve svoje prednosti i mane. Na primer. Humanije preduzeće ne bi bilo dugo u poslu. Mnogi misle da je pohlepa deo ljudske prirode. Ali pogledajmo ovaj primer: ako bi nedelju dana padala zlatna kiša. ljudi sa kojima smo povezani i svih ostalih međusobno interreagujućih promenljivih u nečijem životu. ona ne bi privukla onoliko investitora koliko kompanija slične veličine koja bi izvozila posao i investirala u reklamiranje i nove mašine. Ovaj metod kontrole. seksualnog opredeljenja. naših očekivanja i vrednosti. koji ne zahteva upotrebu fizičke sile. Nakon Drugog svetskog rata. ljubavi. ona će privući mnogo udvarača. Bilo je vremena kada su veoma snažni ljudi bili obožavani i visoko cenjeni u armi17 . Društveno okruženje se sastoji iz našeg porodičnog života. tako da samo mali broj ljudi prepozna i oseti manipulacije. Ali na ostrvu u Južnom moru sa malom populacijom i obiljem hrane.Dizajniranje budućnosti Ljudsko ponašanje ima svoje zakonitosti i sastoji se iz mnoštva promenljivih iz okruženja. Naša poimanja dobrog i lošeg i naši koncepti moralnosti takođe su deo našeg kulturnog nasledstva i iskustva. sa druge strane. kolektivne vrednosti su pod uticajem društvene strukture i društvenih podkultura. uzora sa TV-a. Bilo da uvidimo to ili ne. obrazovanja. pokazao se veoma uspešnim. Ovo nije ljudska priroda već nus-produkt kulture. ili nedostatka iste. U okruženju u kome vlada velika nestašica hrane. ljudi koji žive u društvima u kojima vlada nestašica izjurili bi napolje i punili svoje kuće zlatom. pre će izvoziti delove svog posla nego što će biti zabrinuti za dobro svoje zemlje i zaposlenih. U okruženju izobilja i emotivne sigurnosti. ulov se deli sa svima. Ovo uključuje i konstruktivna i društveno-uvredljiva ponašanja. Ovo. Ovakvo ponašanje proističe iz same nestašice. razvili su se obrasci ponašanja kao sto su pohlepa. Kada se ulovi riba. Ovi obrasci su sa nama vekovima pa mnogi misle da je to samo ljudska priroda koja se ne može promeniti. Nasuprot tome. Da bi neko opstao u svetu biznisa. slabiji ljudi će težiti razvoju oružja. knjiga. kupovne moći. i divljenje onima koji su akumulirali bogatstvo kroz kriminal. mediji i uspostavljene institucije koje utiču na nacionalni “plan” konstantno manipulišu većinom ljudi. velikodušnost je retka pojava. čak su se i najuglednije nemačke porodice borile oko ostataka hrane u kontejnerima kako bi preživele. igrališta za decu i veće plate. ishrane. utiče na veći deo našeg ponašanja. u kome je osnova svega profit. koje međusobno reaguju. Ljudi sa malo znanja o fizičkom svetu veruju kako su bogovi i demoni glavni kontrolori prirodnih fenomena. interneta. devojka koja je manje atraktivna težiće da razvije druge atribute kako bi ostala u igri. Ako je devojka lepa prema uspostavljenim društvenim standardima. ako bi kompanija srednje veličine bila zabrinuta za dobro zaposlenih i pružila im zdravstvenu zaštitu. Mnogi drugi primeri pokazuju kako okruženje postavlja šeme i vrednosti. verske pozadine. mnogi negativni obrasci više ne bi bili rašireni. ljudsko ponašanje je dosta drugačije. proneveru i slične stvari. radija. U neprijateljskom okruženju. Ljudi odrasli u monetarnom sistemu. U društvu orijentisanom prema nestašici. Priroda naših društvenih institucija odražava ovo ponašanje.

lična iskustva) i intrepretacijom i odlukama koje ljudi donose o svetu i njihovom mestu u njemu. Bez obzira na sporazume. i dizajniranjem okruženja koje je u skladu sa nosećim kapacitetom zemlje. Nauke o ljudskom ponašanju se bave kompleksnim sistemima gena. ako se ne pozabavi suštinskim razlozima. 18 .Dizajniranje budućnosti jama. realan uzrok je nestašica resursa koja prouzrokuje teritorijalne razdore. Čak ni mirovni sporazum ne može da spreči još neki rat. izloženi reklamama kojih bude i preko 2. Kako možemo da mislimo da bi. porodična dinamika. Bolje vrednosti. Mnogi danas smatraju gene razlogom za odstupanje od pravilnog ponašanja. ali se pokazalo da glavni uzroci toga proizilaze iz okruženja. krađa i korupcija. Mnogi ljudi nemaju dovoljno para ni za osnovne potrepštine. To se može veoma lako promeniti odgovarajućim i relevantnim obrazovanjem. Ali. varanje. a mi ostali bez zaliha. verska obuka. Ratovi postoje od kako je ljudi na zemlji i mnogi ih pripisuju ljudskoj prirodi. Ali. uslovima okruženja (hrana. Ali ako detaljnije ispitamo i pogledamo statistike. Zakoni o internacionalnoj saradnji ne bave se razlozima zbog kojih su nam potrebni zakoni – oni teže zamrzavanju stvari onakvim kakve jesu. U stvari. Ono što se smatra prikladnim ponašanjem danas možda će se smatrati nenormalnim u budućnosti. nalazimo da nekoliko ljudi kontroliše većinu zemaljskih resursa. da li nam je potrebno još zakona? Imamo ih mnogo – hiljade hiljada njih. Genetska postavka sama po sebi ne objašnjava niti osvetljava u potpunosti ljudsko ponašanje. Ljudi u Sjedinjenim Državama su. Možda bi oni odstranili korupciju i radili za svačije dobro. nacije koje su silom i nasiljem osvojile posede širom sveta i dalje zadržavaju svoje pozicije koje im daju teritorijalnu prednost i prednosti koje se tiču resursa. rata i siromaštva. nezaposlenosti. obrazovanje. bez promene ovakvih uslova. Vladavina prava Mnogi ljudi osećaju da je potrebna vladavina prava kako bi se eliminisali naši problemi.500 u toku dana. sklonište. Ne trebaju nam etični ljudi već način za inteligentno upravljanje zemaljskim zalihama za svačije dobro. Sporazumi su samo zavoji za poblem i obično uspevaju samo da na kratko odlože konflikt. otpuštanja. postoji na hiljade zakona protiv krađe. usvajanje zakona sprečilo krađu? Ovo je još teže kada reklame učine proizvode tako primamljivim. ali se oni konstantno krše. Na primer. i dalje bi postojali laganje. Napretkom vatrenog oružja težilo se izjednačavanju sa njihovim borbenim sposobnostima. Pitanje koje preostaje jeste koliki deo našeg sistema vrednosti je isprogramiran naporima društva da održi postojeće i uspostavljene institucije. etični ljudi koji brinu o drugima. ideali i ponašanje ne mogu se u potpunosti realizovati dokle god je gladi. Nije ljudska priroda već ljudsko ponašanje ono zbog čega bi trebalo da se zabrinemo. skoro neprimetno. Ono što je možda potrebno jesu drugačiji ljudi u vladi. ako bi čak i najetičniji ljudi bili izabrani na visoke pozicije.

mislimo na tehnologiju koja ne šteti ljudima ili okruženju i ne troši vreme i energiju uzaludno. Postoji mnogo nedostataka u korišćenju ovog starog metoda razmene dobara i usluga. ali danas bi naše napredne tehnologije mogle biti alatke za potpuno drugačiji scenario. Novac je samo smetnja između onoga što nekome treba i onoga što moze da dobije. ima više nego dovoljno hrane i materijalnih dobara na Zemlji da pokriju sve potrebe ljudi – ako se njima pravilno upravlja. umeća i truda. Ovo se izvršava “sticanjem” novca. Ima ih dovoljno da omoguće svakome da ima veoma visok životni standard uz inteligentnu upotrebu tehnologije.Dizajniranje budućnosti Ispitivanje uslova koji izazivaju probleme Mozda srž problema leži negde drugde. Razmotrite ovo: u vreme recesije. Većina zakona je doneta u korist korporacija. koji se baziraju pre svega na ekonomskoj nejednakosti. Možda bi trebalo da pogledamo način na koji mi trenutno stičemo i distribuiramo dobra koja su nam potrebna. Ako bi pare padale sa neba. koje imaju dovoljno novca da lobiraju. Većina ljudi su robovi posla koji ne vole samo zato što im je potreban novac. Novac sam po sebi nema nikakvu vrednost. bilo zamenom nečijeg vremena. ne ostaje li Zemlja ista kakva je bila? Ima li i dalje stvari na policama u prodavnicama i zemlje da se uzgajaju žitarice? Samo su pravila igre ta koja imaju nedostatke i uzrokuju toliku patnju. bilo “istraživanjem” finansijskog sistema sa ciljem dobijanja više novca zauzvrat. zločina. pohlepe. Kada kažemo “upotreba tehnologije”. podmite ili ubede vladine zvaničnike da napišu zakone koji će služiti njihovim interesima. i zamenom tog novca za dobra i usluge. zaliha i teničkog osoblja. 19 . ali hajde da razmotrimo našu upotrebu novca. Postojanje korupcije. To je samo slika na jeftinom parčetu papira sa dogovorom između ljudi o tome šta se njime može kupiti. Ako posmatramo stvari očima nauke. Mi ćemo ovde razmotriti samo par njih i omogućiti vam da listi dodate još koji. pronevera i još mnogo toga posledica je potrebe za novcem. a tehnologija u svom usponu. a ne u proglašavanju zakona ili postavljanju etičnih ljudi u vladu. bili bi srećni svi osim bankara. već pristup resursima. Rezultat upotrebe novca su društveno raslojavanje i elitizam. Ljudi nisu jednaki ukoliko nemaju jednaku platežnu moć. kada ljudi imaju malo novca da kupuju stvari. Oni koji kontrolišu platežnu moć imaju veći uticaj. Ljudima ne treba novac. Postojanje novca teško da je ikada preispitivano i istraživano. Ovo je možda bio dobar metod u prošlosti kada su dobra bila oskudna.

Dobra. kompenzacija. ali ima više nego dovoljno resursa na Zemlji da se to stvori. već pre svega radi sticanja bogatstva. ili bilo kog drugog oblika duga ili zavisnosti. već razvijeni i potencijalni resursi i ljudi koji rade na eliminaciji nedostataka kako bi se stvorilo humanije društvo. ili društvene običaje. Možda bi trebalo da osavremenimo način na koji društvo funkcioniše kako bi svi na zemlji mogli da steknu prednosti naših tehnoloskih mogućnosti da održavamo čisto okruženje i visok životni standard. Naredna faza društvenog razvoja Šta je to što nam je svima zajedničko? Šta bi trebalo da nam budu prioriteti? Sve nacije i svi ljudi. verska ubeđenja. Postoji ogromno traćenje materijala i odliv dostupnih resursa usled površnih dizajnerskih promena koje nastaju zbog najnovijih prohteva svake godine u cilju stvaranja kontinuiranih tržišta za proizvođače. svojine i moći. Stvarno bogatstvo bilo koje nacije nije njen novac. zavise od prirodnih resursa. resursno-bazirana ekonomija koristi resurse. kada je profit krajnji cilj korporacija. bez upotrebe novca. i neophodna tehnologija i osoblje za održavanje visokog životnog standarda. Dobiti tehnologije dostupne su samo onima sa dovoljnom platežnom moći. bez obzira na političku filozofiju. plodna zemlja za hranu. svima nama trebaju čisti vazduh i voda. Jednostavno rečeno. kredita. ponekad se uništavaju kako bi se očuvale visoke cene. odluke u svim oblastima se ne donose zbog dobrobiti ljudi i životne sredine. kada vlada nestašica cene rastu. Svi svetski resursi se čuvaju kao zajedničko nasleđe svih ljudi na Zemlji. kao što je hrana. Najvažnije. i ljudi imaju pristup bilo čemu što im je potrebno. Nema dovoljno novca da se započne plaćanje jednog ovakvog tipa promene. Resursno-bazirana ekonomija Ovo je dosta drugačiji koncept nego bilo koji do sada. Najbolji način za postizanje ovoga je uvođenje resursno-bazirane ekonomije. Da rezimiramo: Zemlja poseduje izobilje resursa i naše iskustvo u efikasnoj raspodeli ovih resursa kroz upotrebu novca jeste zastareo metod koji je prouzrokovao mnogo patnji. Planeta Zemlja se pljačka zbog profita. a ne novac. Nije nam potreban novac već inteligentno upravljanje zemljinim resursima za dobrobit svih. Postoji ogromna degradacija okruženja zbog visokih cena naprednih metoda odlaganja otpada. 20 .Dizajniranje budućnosti Novac se koristi da bi se kontrolisalo ponašanje onih sa ograničenom platežnom moći.

Dizajniranje budućnosti Ako Vam ovo i dalje deluje zbunjujuće. Šta ako bi sav novac na svetu iznenada nestao? Dok god zemljište. 21 . zlatom i dijamantima. resursi se direktno koriste za poboljšanje života čitave populacije. Zaključak je da novac nije ono što ljudima stvarno treba. mi možemo da izgradimo bilo šta što izaberemo i da ispunimo naše materijalne potrebe. ribu ili čistu vodu. razmotrite sledeće: ako bi grupa ljudi završila na ostrvu sa novcem. možemo s lakoćom proizvesti sve životne potrepštine i obezbediti veoma visok životni standard za sve. a ne na novcu. U resursno-baziranoj ekonomiji. U ekonomiji koja se zasniva na zalihama. to je pristup životnim potrepštinama. fabrike i ostali resursi opstaju. a ostrvo ne bi imalo plodnu zemlju. njihovo bogatstvo bilo bi irelevantno za preživljavanje.

U poglavljima koja slede. manjeg broja zabrana koje se odnose na životnu sredinu i ostalih beneficija može izgledati dobro na kratke staze. Rezultat ove nove tehnologije jeste to da sve više i više ljudi gubi svoje poslove i ne može izdržavati sebe i svoje porodice. godine biti drastičnih nestašica nafte koju je lako crpeti. koji se u tolikoj meri ustalio u našoj kulturi. Posledica toga je da manje ljudi može kupiti proizvode koje te automatizovane fabrike proizvedu. a zatim i fizički nepraktično izvlačiti je. Ova otkrića prouzrokovaće ogromna socijalna i ekološka urušavanja. 22 .Dizajniranje budućnosti Peto poglavlje Od jednog do drugog sistema Tranzicija – znakovi vremena Većina ljudi ne počne da traga za novim socijalnim uređenjem sve dok ono u kome žive ne prestane da funkcioniše u njihovu korist. i zamišljanju kako bi život izgledao u takvom društvu. Upotrebom automatizacije i kibernizacije u punom potencijalu. Tada će moći da se posvete ozbiljnom istraživanju kako bi globalna. Gotovo isto će se desiti sa prirodnim gasom. Verovatno je da će gubitak prihoda za većinu zaposlenih biti toliki da će oni izgubiti svoje domove i ono što poseduju. mašine ne zamenjuju samo industrijske radnike već i veliki broj profesionalaca. osvrnućemo se na procese našeg prilagođavanja na ovaj novi način života. Jedan broj naučnika tvrdi da će do 2030. ali ranije. ali će se svakako ispostaviti katastrofalnim. Konačno. Napuštanje sistema kao što je novac. ekonomija funkcionisala. nego što je isplativo. jer će se preduzeća gurati radi zaštite svojih profitnih područja i eksploatisati više zemlje. vode i prirodnih resursa. Kontinualni izvoz poslova i proizvodnih postrojenja u prekomorske zemlje zbog jeftinije radne snage. Neke stvari koje se dešavaju mogu biti pokazatelji da se ovaj kolaps već sprema: Industrijalizovane nacije sveta uvode sve noviju automatsku tehnologiju u cilju pariranja niskim cenama na globalnom tržištu. ali moguće da će postati finansijski. To može dovesti do kraha dužničko/monetarnog sistema i do toga da većina ljudi izgubi poverenje u njega. najverovatnije bi zahtevalo kolaps čitavog sistema. Možda neće nestati. na resursima zasnovana. biće potrebno više energije za bušenje zemlje i rafiniranje nafte.

što je brže moguće. najkomforniji i najizdržljiviji način.Dizajniranje budućnosti Šesto poglavlje Budućnost prema nacrtu – Ulazak u zdraviju budućnost Prvi koraci Da bi započeli implementaciju resursno-bazirane ekonomije. potrebne su nam ogromne količine energije. Zamislite do kakve paralize bi došlo ukoliko bi vam isekli struju i zalihe gasa. Ono što je preko potrebno jeste strategija energetskog razvoja na globalnom nivou. Energija Jedna od najupotrebljivijih mera razvoja civilizacije jeste količina dostupne energije po osobi. i eliminacijom oskudice. Ovo je projekat na kome bi mnogi ljudi rado i zahvalno radili. Do znatnog stepena. prvi prioritet je stvaranje čisto tehničke procene osnovnih potreba globalne populacije. već postizanje rezultata koji su slobodno i brzo dostupni čitavoj populaciji planete. istraživačke laboratorije bi brzo počele da rade zajedno i da slobodno dele informacije. koja zahteva zajedničko upuštanje u internacionalno planiranje na nivou koji nikada ranije nije dostignut. socijalni dizajneri moraju upotrebiti naučni metod i postaviti pitanje: “Šta to mi imamo ovde?” Sa zahtevom da sve bude pruženo na najefikasniji. Ne bi bilo potrebe za patentima ili vlasničkim informacijama. vode. obrazovanja i ostalih sličnih potrepština mora se uporediti sa dostupnim resursima koje planeta moze da pruži. hrane. Količina stambenih jedinica. Resursno-bazirana ekonomija brzo počinje sa radom na čistim izvorima energije. nivo fizičke udobnosti koju danas uživate je u korelaciji sa energijom kojom raspolažete. i ako biste morali da koristite sopstvene mišiće kako biste nešto završili. u skladu sa zahtevima projekta. 2 . stvorilo održivo društvo pogodno za rad. Glavni cilj je da se prevaziđe oskudica i da se zadovolje potrebe svih. Kako bi se. Eliminacijom ograničenja u profitu i imovini. Ovo treba izbalansirati sa potrebama drugih vrsta koje čine mrežu života na Zemlji. transporta. zdravstvene nege. Ovo je jedino moguće onda kada nema više monetarnih ograničenja u načinu izvršavanja ili pružanja onoga što je potrebno. kada bi rezultati odmah koristili svima. Interdisciplinarni timovi kvalifikovanog osoblja. jer krajnji cilj ne bi bilo sticanje novca kako bi se nastavilo sa radom.

Ovi masivni metodi isporuke robe i usluga su u upotrebi širom sveta. postoje distribucioni centri koji vrše isporuku hrane u domove i restorane. društvo bi imalo šansu da dokaže da li su ti naučnici u pravu. Ambalaža je biorazgradljiva i može se upotrebiti kao đubrivo koje ne zagađuje zemljište. Ovo će biti podrobnije objašnjeno u sekciji “Grad”. Regioni bez plodne zemlje bi koristili hidroponske farme. 2 . Naučnici predviđaju da. Bez monetarnih restrikcija u resursno-baziranoj ekonomiji. bez ikakvih štetnih efekata ili opasnih toksičnih materijala za odlaganje. koristi se širom sveta sa ogromnim uspehom. Kako bi se uštedela energija tokom tranzicije. Hrana za ta područja je dehidrirana i kompresovana radi uštede prostora u isporuci. Ovo mogu biti armije budućnosti. Kada bismo naučili kako da je prikupljamo. faznih transformacija i snage termionika (pretvaranje toplote u elektricitet ključanjem elektrona sa vrele metalne podloge i njihovom kondenzacijom na hladnijoj podlozi). algi. Jedini ostatak bio bi čist pepeo helijuma. geotermalnu. Ogromni izvori energije bili bi istraživani i razvijani. umesto da svaka porodica priprema hranu. Pitanje nije imamo li novca. ako bismo razvili i prikupljali samo 1% geotermalne energije dostupne u naslagama zemlje. ili snaga ekstrahovana od toplote zemlje. Ovo nikada ranije nije urađeno i može se uraditi jedino kada novac nije prepreka. Čak bi i univerzitetski studenti pomogli učešćem u donošenju brzih metoda za rešavanje ovih problema. Ovo uključuje snagu vetra. Geotermalna snaga. ili laminiranih sistema unutar cilindara koji se aktiviraju porastom i opadanjem plime. vodoničnu. ogromna mirovna mobilizacija kako bi se povratila i sačuvala Zemlja i njeni ljudi. svetski energetski problemi bili bi rešeni zauvek. već imamo li resursa i sredstava za postizanje ovog novog pravca. Ključni element u dizajniranju gradova u resursno-baziranoj ekonomiji jeste ugradnja svog neophodnog prikupljanja energije unutar same strukture grada. talasa i plime. ribnjake i morske farme. okeanskih struja. naši energetski problemi bili bi eliminisani. siromašnim regionima bili bi obezbeđeni toplotni uređaji za kuvanje i sterilizaciju vode. Još jedna ogromna neiscrpna energetska opcija je razvoj pizo-električnih materijala. Dodatno. snagu prirodnog gasa. vodenih padova. biomase. lako bismo mogli da izađemo u susret sadašnjim i budućim energetskim potrebama u milionima godina koje dolaze.8% površine Zemlje. Krajem dvadesetog veka okeanografi su nam poručivali da ako bismo crpeli ogromni energetski potencijal svetskih okeana koji zauzimaju 70. elektrostatičku. temperaturnih razlika.Dizajniranje budućnosti radili bi na energiji i automatizovanim sistemima kako bi pravili i dostavljali robu i usluge na širokoj skali. Tokom tranzicije od jednog ka drugom sistemu. postoji potencijal da Fresnelova sočiva koncentrišu toplotu. Energija fuzije je ista ona energija koja pokreće kosmos i zvezde. bakterija.

Za postizanje ovakvog društva biće nam potrebna automatizacija mnogih poslova što je pre moguće. Cevi bi mogle da dovode svežu vodu od ledenih bregova koji se otapaju do ostalih delova sveta. geotermalna snaga bi postala najekonomičiji i najefikasniji način za zagrevanje i hlađenje zgrada. Ispod i iznad okeanske površine bili bi tuneli za transport putnika i robe. U oblastima kao što je Island geotermalna energija se koristi čitave godine za uzgajanje biljaka u zatvorenim okruženjima. Da smo primenili samo jednu desetinu onoga što se trenutno troši na vojnu opremu za razvoj geotermalnih generatora. enormne količine svežeg povrća mogu biti kultivisane tokom svih sezona. Velika briga je zaštititi i obnoviti okruženje za dobrobit svih živih bića u životnoj zajednici. još davno bismo rešili problem nestašica energije. Masivne podvodne strukture mogle bi da pokreću deo Golfske struje kroz ogromne turbine koje generišu čistu električnu energiju.Dizajniranje budućnosti Geotermalna energija može da pruži 500 puta više energije nego što je energija sadržana u svim svetskim zalihama fosilnih goriva. Most ili tunel preko Beringovog moreuza između Azije i Severne Amerike mogao bi da generiše električnu energiju i da sakuplja i obrađuje morske produkte. Sličan proces može se primeniti na ribnjake u oblastima u kojima su potrebni zagrevanje i hlađenje. postojale bi sveobuhvatne studije o okruženju i ljudskom uticaju na njega pre započinjanja bilo kog velikog projekta. Bez naftnih i gasnih kompanija koje kontrolišu monetarnu ekonomiju. Svrha konstruisanja i razvoja ovih energetskih projekata jeste oslobađanje ljudskih bića nepotrebnih radnih zadataka. pri čemu bi se smanjila opasnost od globalnog zagrevanja. 2 . već bi takođe koristila kao mesto za socijalnu i kulturnu razmenu. U našoj resursno-baziranoj ekonomiji. Turbine bi imale centrifugalni separator i deflektore koji bi sprečavali narušavanje morskog života. U resursno-baziranoj ekonomiji korišćenjem ovog metoda. Geotermalne elektrane proizvode jako malo zagađenja u poređenju sa fosilnim gorivima i ne emituju azot-oksid ili ugljen-dioksid. Ova struktura ne samo da bi omogućila fizičku vezu između kontinenata. Relativno mala površina zemlje je potrebna za samu elektranu.

The bi centrifuBERING STRAIGHT DAM life. forcould also serve as an aven okeana bili bicultural exchange. može global warming. struction of a land bridge or tunnel across the Bering Strait. bregova koji se otapaju surface delova be tunnels to transport Ova struktura ne products. world. be GEOTHERMAL ENERGY PLANTS a physical link between Asia and North America.turbines to generate clean electric powe turbines are slow turning and would have cen SAKUPLJANJE separators and deflectors to prevent harm to G THE GULF STREAM GOLFSKE life. Geothermal energy. with for ELEKTRANE ultural exchange. can take a more regions throughout the world. Readily available in many energy for the next thousand yea regions throughout the world. Primarna funkcija ovog passengers andland bridgePipelines to conduct fresh water from melting icebe struction bilo bi materials. ovaj izvor energije pružio bi doenergy for the next thousand years. Readily available conversion technologies.across the Bering other parts primary could be of be i velopment inThe kućnih postrojenja za sakupljanjespan would be to Strait. i robe. this source alone 2 would provide enough clean Geotermalna energija. sa derivatima prominent role in reducing the thre i tehnologijama za pretvaranje. Not only could this structu surface would be tunnels to also kao mesto za socijalnu i kulturnu razmenu. can take a GEOTHERMAL ENERGY PLANTS AL ENERGY PLANTS Geothermal energy. Beneath and Značajno otkriće u budućnosti mogla bi da above the ocean surface ili tunela preko AIGHT bude konstrukcija velikog mostawould be tunnels tobe the conDAM A major development in the future could transport Beringovog moreuza. it could icebergs as and materials. Beneath and function of this span would Cevi bi mogle da dovode svežu vodu od ledenih above the ocean do facilities for colectrical power and house ostalihwould sveta. Readily available in m dobiti važniju ulogu u smanjenju pretnje od globalnog zagrevanja. social and tuneli za transport putnika be to rimarylecting and processing marine products. The primary function of this span would be to BRANA NA BERINGOVOM MOREUZU generate electrical power and house facilities for colBERING STRAIGHT DAM lecting and processing marine products. the future function the conje i postojanje of the world may also this incorporated.acrossiznad površine America. conversion technologies. turbines are slow turning and would have centrifugal galne separatore i deflektore kako bi sprečile separators and deflectors štete morskomharm to marine nanošenje to prevent životu. with refine voljno čiste energije za sledećih hiljadu conversion technologies. prominent role in reducing the . Not only could this structure provide of the world may cultural exchange. GEOTERMALNE nk between Asia and North America. Not only could this structure p a bridge electrical Ispod i and house obradu morskih tunnel power the Bering facilities it colgenerate link between Asia and North a land physical or proizvoda. STRUJE These underwater structures divert a por flow of the Gulf Stream and other curren Ove podvodne strukture preusmeravaju deo turbines to generate clean the These underwater structures divert a portion ofelectric p toka Golfske struje i ostalih struja kroz turturbines are other currents through flow of the Gulf Stream and slow turning and would have bine radi generisanja čiste električne energije. with refinements in global warming. već bi takođe koristila cean other parts of the world maytransportincorporated. regions throughout the Trenutnothis so dostupan u mnogim regionima širom alone would provide enough c sveta. th prominent role in reducing the threat of alone would provide enough global warming. it could Geothermalas an avenue refinemen also serve energy. Pipelines to conduct fresh water from melting also serveto an a Dizajniranje budućnosti HARNESSING THE GULF STREAM social and also be incorporated. or tunnel premošćenja of a generisanje električne energi. Pipelines to conduct fresh water from melting ic passengers and da bi omogućila fizičku vezu između kontinenata. can tak godina. separators and deflectors turbines to generate clean electric imaleto prevent harm Turbine se sporo okreću i power. A major development in the future could be the conlife. Beneath and processing marine samomaterials.

radiju. održavanja i sveukupne neefikasnosti je visoka. seminarima. Da bi se razvijao u novom sistemu. Jeftinije je izgraditi novije gradove. zabavom. dobrom ishranom. Cena izrade. Postojali 2 . u celosti nego preuređivati i održavati stare. Gradski dizajn koristi najbolje od čiste tehnologije u harmoniji sa lokalnom ekologijom. puteve. koji su dostupni svima besplatno. kojom postiže najviše moguće životne standarde za sve.Dizajniranje budućnosti Sedmo poglavlje Gradovi koji misle Dizajniranje budućnosti Lokalne vlade troše dosta vremena i resursa u nameri da osavremene sadašnje gradove. prvi grad će testirati validnost dizajniranih parametara i učiniti neophodne promene po potrebi. izuzetne proizvodne metode nego pokušati unapređivanje zastarelih fabrika. Možemo takođe dizajnirati i eksperimentisati sa automatizovanim procesima gradnje sledećeg grada. zahteva korenite promene u načinu planiranja gradova. saobraćajni sistem. magazinima. na TV-u. Novi gradovi će obezbediti celokupno okruženje sa čistim vazduhom. okružen parkovima i baštama. Mora se shvatiti da je tehnologija bez humanog interesa beznačajna. umetničkim i muzičkim centrima. Geometrijski elegantan kružni oblik. pristupom informacijama i obrazovanjem za sve. Ovaj novi društveni pravac može se razvijati na mnogim frontovima – u knjigama. Svet bez zagađenja i otpada. Inovativni multidimenzionalni kružni gradovi kombinuju najprefinjenije resurse i tehnike konstrukcije koje su dostupne. dizajniran je da funkcioniše sa minimumom energije. kao što je efikasnije i jeftinije dizajnirati fleksibilne. zdravstvenom zaštitom. sa parkovima. vodom. igralištima. tematskim parkovima. onako kako planiramo i sopstveni način života. Dizajn i usavršavanje ovih novih gradova na najbolji mogući način obnavlja i štiti okruženje. školama i zdravstvenom negom.

Dizajniranje budućnosti bi umetnički i muzički centri. Mnogi gradovi bili bi dizajnirani kao u potpunosti zatvoreni sistemi. i vatre. računari će pomoći u određivanju dizajna koji se zasniva na najiscrpnijim istraživanjima podataka u vezi sa okruženjem i ljudskim potrebama. Gradovi dobijaju nove i drugačije izglede u zavisnosti od njihove namene. To ne snižava ljudske živote na osnovni egzistencijalni nivo. Ovo omogućava širok raspon fleksibilnosti u promenljivom dizajnu i iskorišćava prednosti zamenljivih jedinica. Prozori će biti kontrolisani elektronskim putem kako bi zaklonili ili zatamneli spoljašnje osvetljenje i išli bi u paketu sa kompjuterski kontrolisanim. Ostvarivanje toga zahteva automatski nervni sistem (senzori okruženja) integrisan u sve oblasti društvenog kompleksa. ono omogućava sve pogodnosti koje moderna nauka i tehnologija mogu obezbediti. prefabrikovanih delova napravljenih u automatizovanim fabrikama. Recikliranjem otpada. neki gradovi bili bi delimično ispod zemlje. podzemni ili konstruisani tako da plutaju na površini mora (doći ćemo do njih kasnije). Ovaj tip konstrukcije trpi mala ili nikakava oštećenja u slučajevima zemljotresa. U planiranju gradova. uragana. polufleksibilnog sastava. kao i sve potrepštine i pogodnosti za potpuno životno okruženje. Svaki grad je jedinstven. a drugi prefabrifikovani na zemlji ili moru. parkove. delovi predviđeni za hobije i sportove i proizvodni distrikti. koji bi takođe obezbedio najviši nivo sigurnosti i duhovnog mira. onoliko koliko uslovi dozvoljavaju. Naš krajnji cilj postizanja visokog životnog standarda za čitavu ljudsku rasu može se postići jedino kroz uvođenje takvih inovacija. sa unutrašnjim slojem pene i keramičkom spoljnom površinom. Neki gradovi mogu biti kružni. termita. Na severnim lokacijama. koja bi dopuštala širenje i skupljanje bez nastanka pukotina. Ovi novi gradovi bi takođe pružili sve vrste rekreacija koje bi se odvijale na maloj udaljenosti od stambenih kvartova. obnovljivim i čistim sistemima za proizvodnju energije i svim uslugama upravljalo bi se integrisanim. opremljeni za šestomesečnu plovidbu. dok drugi mogu biti linearni. potpuno opremljene prodavnice mašina. kibernizovanim metodama. Kroz ovaj metod „sistemskog pristupa” – ovo moramo naglasiti – bili bismo sposobni da pružimo svim ljudima veoma visok životni standard za najkraće moguće vreme. Sve u ovim gradovima bilo bi blisko samosadrživom sistemu. čitavi gradovi automatski bi bili na licu mesta sklapani od standardizovanih. karakteristike populacije u datom području određuju koliko je bolnica i škola izgrađeno i koja oprema je bila potrebna. načinom života i ličnim preferencijama. Čak ni najbogatiji ljudi iz prošlosti ne bi mogli da dostignu životni standard jednak ovom u novim gradovima. teatre. koji ne zahtevaju ljudski rad. Upravljanje sopstvenim životom. tačnije. zdravstvene. Na primer. Nove tehnologije omogućavaju očuvanje resursa za slabije razvijene regije. Oni bi posedovali rezidencije. 2 . Na kraju. naučne laboratorije. stabilizujući ekonomiju tako da više nema viška ili manjka u proizvodnji. Ovo ne zahteva održavanje. Ovi gradovi koordinišu proizvodnju i distribuciju. Neki medicinski sistemi bili bi pokretljivi. obrazovne i centre za zabavu. bez žrtvovanja bilo kojih udobnosti naprednog života. rekreacione. automatskim sistemima za čišćenje. nešto kao brodovi za krstarenje. ostavljeno je pojedincu u potpunosti. Strukture će biti pravljene od novijih materijala kao što je onaj dvoslojni. Tanka ljušturasta konstrukcija može se masovno proizvoditi u roku od par sati.

Ova potpuna okruženja bi omogućila najširi mogući okvir za individualnost i kreativnost onih koji u njima žive. kuće u budućnosti mogu se učiniti nerealnim. kreativnost ili individualnost. Dolaskom novijih. sastava zemljišta. Razmatranje dizajna U nekom periodu. Telefoni bi bili u potpunosti neprimetni i predstavljali bi sastavnu komponentu unutrašnje strukture. Nove tehnologije učiniće zidove u potpunosti transparentnim. elektronske sonde postavljene u zemljište automatski prate stanje nivoa vode. a ne našim spoljašnjim izgledom. lakših materijala i usavršavanjem inženjeringa. Nameštaj se može sastojati iz sasvim različitih konfiguracija koje se automatski prilagođavaju našim telesnim konturama. i deluju u skladu sa tim. hranljivih sastojaka. Domovi Mnogima s početka XXI veka. kontinuirana primena antičkih metoda konstrukcije usporava inovativno i kreativno razmišljanje. Novi gradovi predviđali bi potrebe stanovnika kroz efikasnu alokaciju resursa i materijala. insekata i prašine. fokusirajuci zvuk elektronskim sredstvima ka vašem uhu. Međutim. Ovi gradovi funkcionisali bi kao celoviti organizmi koji se razvijaju. Dizajniranje građevine sa mnogobrojnim veštačkim dodacima ne ukazuje na originalnost. mi ćemo umanjiti životni standard drugih rasipnički koristeći resurse.. i održavale bi željenu unutrašnju temperaturu. Resursno-bazirana ekonomija ne bi se više upuštala i svesno žrtvovala efikasnost po cenu održavanja građevina dizajniranih da pruže osećaj impresivnosti. zato što je njihov dizajn osmišljen da se menja. možemo premostiti veće distance bez stubova i ostalih potpornih struktura. Dnevna svetlost se može ublažiti i prilagoditi željama ukućana. Ove zgrade sprečile bi ulazak spoljašnjih zvukova. bez potrebe za ljudskom intervencijom u slučaju promene uslova. 2 . Inteligentna upotreba resursa inkorporiranih u građevine znatno pojednostavljuje način života i umanjuje rasipanje i održavanje. itd. kuće se mogu obezbediti od vremenskih uslova uz pomoć elektronskih sredstava. koje je neophodno za kulturu koja se razvija. tako da ukućani mogu videti pejzaž koji ih okružuje. dok niko spolja ne može videti enterijer kuće. u energetski svesnom i nezagađenom okruženju. Individualnost se iskazuje našim jedinstvenim načinom razmišljanja o nama samima i svetu oko nas. Ako nastavimo da dizajniramo svoje građevine sa vidnim rasipanjem i dekorisanjem. a ne kao statične strukture. Otmeni stubovi i tremovi antičke Grčke i Rima bili su neophodne komponente građevina.Dizajniranje budućnosti Na primer. u poljoprovrednom pojasu. Na primer. Materijali od kojih je zgrada izgrađena proizvodiće energiju i kontrolisaće klimu u neposrednom okruženju. arhitektonski ukrasi činili su sastavne delove građevina. Ovim ne želimo da osporimo prelepe strukture sagrađene u prošlosti tehnologijom koja je bila teže dostupna i sa više ograničenja. Ovaj metod podrške industrijske elektronike bio bi primenjen na čitav sistem.

Mnoge transportne jedinice imaju odvojive komponente i sadrže standardizovane kontejnere čineći ih lakim za premeštanje. Drugi materijali ugrađeni u postojanu plastiku ili keramičke materijale činili bi strukturu doma. to postaje hladnije unutra. mogu se koristiti alternativni metodi kao što su tasteri. transportera i prevodnica za prebacivanje kroz. tu su kompjuterski navođena kopnena. i isporučeni sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Železnička. i fotogalvanskim elementima ugrađenim u površinski sloj građevine. Većina manjih transportnih jedinica za ljude može da radi na glasovnu kontrolu. što je toplije napolju. ultra-brzi mag-lev vozovi prelaze velike razdaljine i efikasno će zameniti većinu vazdušnog transporta. Mogu se izgraditi na bilo kom mestu koje neko može da poželi – u sred šume. Ovaj metod služi za zagrevanje ili hlađenje zgrada. U gradovima se mogu dizajnirati različiti tipovi eskalatora. svemirska i ostala prevozna sredstva koja mogu prevoziti putnike i robu. Prefabrikovane modularne kuće će otelotvoriti visok stepen fleksibilnosti. Svim ovim karakteristikama upravlja stanar i one snabdevaju više nego dovoljno energije za funkcionisanje celog domaćinstva. Neki putnički odeljci u transportnim jedinicama mogu se premeštati iz voza u toku puta. svi transportni sistemi mogu biti modularno dizajnirani. vazdušna. Strukturni elementi bili bi fleksibilni i koherentno uređeni kako bi najbolje služili svakom pojedincu. ili zabačenim ostrvima. sakupljačima toplote. na vrhovima planina. koji je u prošlosti bio nepojmljiv. Za brz transport putnika na kopnu preko vijadukta. Oni mogu biti povezani sa ostalim transportnim sistemima i isto tako prošireni i na kuće. Domovi će takođe sadržati tačnu kombinaciju različitih metala upotrebljavajući termospojni efekat za grejanje i hlađenje. Bile bi osmišljene kao samosadržive rezidencije sa termalnim generatorima. Kada glasovna kontrola nije praktična ili moguća. pomorska. Enterijeri kuća bili bi dizajnirani tako da odgovaraju individualnim potrebama. što eleminiše čekanje na stanicama. pa čak i uz. stranice zgrada u svim mogućim pravcima. Sa ovakvom primenom. uz konstantno ažuriranje. 0 . Transport Kada želimo da putujemo van grada. Termo ploče bi filtrirale jaku sunčevu svetlost. mostova i tunela.Dizajniranje budućnosti Inteligentnom primenom humanih tehnologija. može se obezbediti širok spektar jedinstvenih kuća. Bez velikih korporacija koje bi kontrolisale proizvodnju automobila zarad profita. liftova. koristeći promenljive šeme senčenja. morska i podmorska vozila mogu poneti većinu tovara.

it serves horizo vices. koji su hour basis. služi kao jezgro za većinu nters. U POTPUNOSTI ZATVORENI GRADOVI . upotrebu of d The outer perimeter is pa opasnih hemikalija i pesticida. for city residents. and solar Adjacent apartments are gracefully streams. Kuće i stanovi su elim streams. Primena novijih tehnew CIRCULAR CITIES nologija eliminiše. Centralna vides many choices for the occu. i enclo sve potrepštine i pogodnosti za potship o puno životno okruženje. Continuing into izbora stanarima. The enclosed. osamarea with do the recreational zelenih sektora pruža abl water sports. potrebu za automobilima. The široka andto the organske hrane. exhibition. komunikacije. Next are the apartments and design cente n of and conference centers. cities can be subterranean. Many zdravstvene i obrazovne ustanove. pants. the use scape. research. ili “tematski centar”. eight gree range of dosta als and pesticides. Širok spektar inovativne arhitekture pruža innovativ gracioznih oblika for all.Adjacent which residential district centralselection to the surround the a wide dome. organically-grown foods are available on a 2 science. and izvore energije koristeći uređaje čiste. and childcare. iand dome. obnovljive opportunities for with its residential be way surrounds na energiji vetra. In add health center. zabavne i konferencijske centre. koje uzimaju formu horizonand conferencehouses which cybernated system ter. ter.toga. Ako produžimo the golf courses. istraživačke. kupola. a lities. termalnoj i solarnoj energy devices. transportnih usluga. and winding scape. This system for city pogon. City-to-city transportation iskao u potpunosti zatvoreni sistemi. hiking and b part of gradskog centra.” houses the cybernated system. po ugledu na brodove za krstarenje opremljene za šestomesečnu TOTAL ENCLOSURE CITIES TOTAL ENCLOSURE CITIES plovidbu. ex centra. pešačkim i biciklističkim stawat zama i prilikama za sportove na vodi.innovative architecture provid wide range of Osam kupola udomljuje naučne. zabavne centre. koji bezbedno prevoze putnike bilo gde unutar grada. izložbene. entertainment 31 nters. The central facilities for ment. je dom kibernetskog healthy. theaters. and circular conveyors that safely m facilitates efficient transportation Mnogi gradovi su dizajnirani proes. The centra science. Međugradski the ceneliminišući and childcare. A wide the city center. e core for most transportation servided by monorail and electrically vided by monorail and electrically operated vehicles. which ar postrojenja za kupovinu. vertical. and educational near to a self-contained system as conditions allow. Stambeni application predivni reljef. Spoljnja granica je deo rekreacione zone sa gol terenima za golf. communication and Sistem olakšava efikasan transport stanovnika grada. able sources of energy us The . thermal. or “theme ce to everyone. The residential belt features beautiful l Pored stambenog distrikta čitavog dana dostupna je homesselekcija zdrave. eliminating the need for automobiles. Oni sadrže stanove. Pored research. renewenergy devices. radijalnih kružnih transportera sho available health center. Thepojas karakterišuof energiji.residential distri using wind. Na severnijim lokacijama p outfitted for a six-month gradovi cruise. umrežavanje which surround the central dome. The homes and apartmen of dangerous chemicals minates. the are all fully equipped a e the talnih.KRUŽNI GRADOVI Dizajniranje budućnosti CIRCULAR CITIES reen sectors provide clean. blend in with the land. once andradi uklapanja sa reljefom. vertikalnih. rekreativne. Sve u ovim They gradovima je blisko samosadrživom parks ny cities are designed as total sistemu onoliko koliko to uslovi dozcente closure systems. Eight domes house t a 24i brigu o art. ment. In n able areas. zdravstvenog centra i hour basis. i vozila na električni residents. A centralnu kupolu.” centers. transport je take the u vidu pruge sa jednom trakom move passengers anywhere within the city. jezera. entertainme available to everyone. and facilities for shopping. i vijugavi potoci. deci. music. muzičke. eliminating the n ions. music. koji okružuju healthy. ontoured to umetničke. Vodeni put with okružuje agrikulturalni pojas. whichpredviđen form of horizontal. jednom za svagda. y contain residences. art. recreation. educational faciliti networking. within move passengers anywhere radial. parkove. sa svojim zatvorenim. teatre. In addition. organically-grown foods ul landscaping. much like a cruise faciliti voljavaju. ks. health care.pants. providnim zgradama. transpa zasnovane the agricultural belt newer technologies parent buildings. A waterwa d biking trails. vices. amen ili nenaseljenim područjima. Next are the apartme u potpunosti opremljeni i svima dostupni. lakes. con Slede stanovi i dizajnerski centri. which take the form of as networking. obrazovnih postrojenja. mogu biti podzemni.

tapered c function of the building – theySvaka od ovih kulathe inside out.ally evolving research based of "co health formance on "competence is ocean curren architectural development. cione sisteme da pruži informacije oCOMPLEX information on worldwide weather condi. cybernated complex utilizes advancedanyone via the Internet. and on demand to anyone in real time. and monitors the and safety structures so that maxi.aprodužena.structures per. This information is used to formulate modifications These s k spolja. All Ovaj and sam heritage of resources. Studentski učinak se and ture all of humanity. Sve informacije of the entiresvima preko Interneta.These super-sized skyscrapers assure and serviceability of the various SKYSCRAPERS tension. population. Ove informacije se koriste za are assured. designed “from f elongated. vlakana i prenapregnutog betona. Stude This mum efficiency. T structures. torsion stresses. In most research komfor i are applied Ova ustanova se social koristi findings bezbednost. ocean currents. koji se u kontinuitetu"competence accreditation" zas. well feetchildcare. podloga heritage of resources. and skyscrapers are constructed of ca open permodular construction jotresima i visinskim vetrovima. parks and wilderness preserves. Student perresearch findings agricultural directl UNIVERSITY open sve. It utilizes satellite communicat manages our common čitave svetske civilizacije. facilitie to travel to outside facilities.ally single site manages our common evolving research institute open to all.brain and nervous system of the ent direktno na "World University. . and monitors the carrying capacity andinstituteon Ear je a testing za testiranje svake faze arhitekton. People formance is based on patterns. In most instances. They are stabilized to elimiand wilderness preserves.ture to benefitto benefit all of human razvija.” the base against earthquakes and high winds by feedback on the livab three massive.and recreat health. kako a "living” and se suprotstave zemlbi to all. In most instances.These super-sized skyscrapers assureza parkove i divlje rezervate. while concurrent KIBERNIZOVANI KOMPLEKS CYBERNATED COMPLEX . to SKYSCRAPERS compression. Internet. tension. This facility is also urban developwilderness pres used to elimi.rangestruc. ally evolving research institute compression. SKYSCRAPERS represent the brain and nervous system of the entire world civilization. sak. health. All information is to structures s structures." is a testing groun technology to proj architectural developmen represent the brain and nervous system of the entire world real time. i rekreaciju. comfort. This information is used to available on demand structures. Each o vreme pomažu eliminaciju urbanog nate urban earthquakes against reflects the duca. This information isogromni formulate obezbeđuju dato parks and wilderness preserves. and recreational facilities. and safety are assured mogli da mum efficiency. represent utilizes bernated complexes This populaciji. tako što sadrži tržne centre tional. tension. parks reinforcedzdravstvenu neguconcrete. In most instances. a 3-D of the earth heritage and serviceability of the various institute open to Student pružaju povratne ally evolving researchutilizes satellite communication systems systems syste o kvalitetu i uslovima života imodular construction maxiuslužnihmodular construction sposobnosti s also iused to develop informacije in real to formulate modifications all. UNIVERSITY CITY or "World University. and 2These super-sized skyscrapers assure that more la parks and wilderness preserves. This provide information on na Zemlji. This recreational facilities. are designed “from je u potpunosti za-health. ble for structures. šemama migracija and fish and complexthe brain and ne agricultural conditions." is a te or "World University. tapered columns. All information is riba i životinja. and fish and anima This University of Architect ThisThe interconnected cybernated c University of Architecture and E This cybernated c UNIVERZITETSKI GRAD patterns. spoljašnji zgrade dizajnirane a "living” and architectural development. Stabilizovaniat compres or "World tri masivna. It utilizes satellite communication systems tions. educaputovanjima do spoljašnjih which as elongated. COMPLEX CITY heritage of resources. This is a "living” and continuformance is based tions. patte širom migration resursnim inventarima. This facility weatherIn most develop the to mum efficiency. tapered they are which are 100 ture to benefit all of humanity. and safety are that more land is available for sprawl.” modularnih konstrukcionih sistema ithe externalor "World University. carrying ca mental cities and mum technology to the livability "virtual" imagemum efficiency." isbuildings reflects the each p spektru potreba preferences. comfort. Konstruisani Architecture and Environmentalmental cities and provide karbonskih tapered columns. Thisthe base. in civilization. and monitors the carrying capacity and health of on that serve a wide range o modular These skyscrapers are constructed of carbon fiberconstruction systems and components ete. sajt monitors th worldwide health ofavailable on demand to anyone via the i nadgleda to single site manages our common Earth. u resses.uz pomoćUniversity. Koristi satelitske komunikaweather condiin real time.information is represent the brain and nervous system su dostupne world civilization. resource inventories. containing a shopping center as well as childcare. This tripod-like structure is continuosnovi. It Alla in This University of Architecture and Environmental Studies." is SKYSCRAPERS for each phase of 100 stopa is reinforced toto formulate mo diminish architectural development. resource inventories. center are 100 as wide at tional. This facility is also used ted ofavailable on fibercarbon SKYSCRAPERS reinforce formance is based Earth.CYBERNATED COMPLEX Dizajniranje budućnosti CYBERNATED COMPLEX This c es advanced imaging techn Kibernizovani kompleks koristi napredne tehnologije za ual" image of the earth This cybernated complex utilizes advanced imaging in rea obradu slike radi “virtuelne” ommunication systems projekcije trodimenzionalne to project a 3-D "virtual" image of the earth to pro technology dwide slike zemlje u realnom vremenu. and safety are assured. comfort. against earthquakes and high winds by thr research findings areslične tronošcu ojačane su da bi se smanjili pritiapplied directly to the social strucfunction of the building –columns. while concurrently to elimidok u istothe external appearance of the buildingscontaining sprawl. This singleprovide informa is open to univerzitet”. parks and nate lje bude dostupno reinforced and pre-st a wide envi. to imaging This architectural development. and health agricultural conditions. simizuju i osiguraju modular construction systems and components that serve of wide of the building building – th a of needs they and This Universityfunction function of Environmental ture to benefit all of conditions. the external appearance of the buildings inds by three massive." is in these čitavog for each phase of This information društva za a represent the testing ground iceability of to benefit all ture the humanity. tions. a and continučovečanstva. and monitors the carrying capacity UNIVERSITY of Earth. containing a shoppingustanova. and torsion stresses. i ustanove za briguassure that more land is available for These kao super-sized skyscrapers o deci. educa-outside facilities. research findings are applied directly to the social strucmental cities and provide mental cities and provide feedback primenjujuvarious of or strukture People live dobrobit experi.tions. whil structures so that super-sized skyscrap maxiOvi used to neboderi modifications više zem. naprezanja live in these experiThis tripod-like structure is reinforced mental cities and provide feedback on the livabilitythe base. tions.” need ronment. The interc CYBERNATED COMPLEXThis University rezultati istraživanja se niva na “sposobnosnoj akreditaciji” iof Architecture and Environmental Studies. They a formance is based on "competence accreditation" reinforced and pre-stressed the external appe and preferences. This information is used time. They are stabilized ch are 100 feet wide at function of the building – they are designed “from the inside out. directly to the takođe he buildings reflects the efikasnost. Međusobno povezani kibernizovani centri predstavljaju mozaka nervni sistem via availableheritage of resources. This tripod-l tvoreno okruženje. Each of these towers by three massive.različitihand co structures. comfort. This isinst demand to anyone via the ally evolvingsite manages o research or "World University. and fish live in these migration the People andArchitecture and agricultural humanity. instances. stresses. elongate UNIVERSITY CITY reinforced and ture to benefit all of humanity."available onground for each phase of Internet. okeanskim strujama.” demand to anyone via the Internet. wea UNIVERSITY upravlja noseće kapacitete i zdravlje CITY CYBERNATED ocean currents.žive u ovim eksperimentalnim gradovima"living”efficiency. Ovo je “živi” istraživački institut otvoren za researchare applied condit findings are app ally evolving research institute CITY to all. to travel to tional.the base. This helps diminish to travel to outside facilities.These These skyscrapers a mum efficiency. utiliz Univerzitet arhitekture i Studija životne sredine. zajedničkim nasleđem i resursima. People live in these pre-stressed concrete.za–razvojare de population. and containing a sho elongated. konusna stuba široka This information is used testing ground structures. Student These torsion comfort. compression. population. It to so that formance provide information modifikacija struktura condibased on "competence accreditation"tako and UNIVERSITY CITY de range of needs and comfort. "competence accreditatio heritage of resources.agric nventories. Ove strukture systems and components th concrete.preferences. these towers encloses a complete envitional. CYBERNATEDtovremenskim uslovima provide and animalsveta. Each of these to assured. compression. ronment. The interconnected cybernated a testing ground for mentalizgled zgrada reflektuje funkciju onout.the base. ili “Svetski architectural development. poljoprivrednim uslovima. Each of širenja. In most instances. They are stabilized research findings are applied directly to against the soci NEBODERI preferences. which are 100 feet wide su s reinforced to diminish od ojačanih elongated.”– complexes su “iznutra cities designed “from the inside the livability and function of the building – they areand provide feedback SKYSCRAPERSThis is serviceability ofc U većni slučajeva.instae struktura. komponenti koje appearance of the patterns.i prioriteta. People i torzioni naponi. This helps reduce the need travel to outside tension. The interconnected cybernated i 3-D "virtual" ization. skog razvoja. preferences. This University ofsu Studies. cybernated the brain migrationadvance animal and nervous syste representavailable on demand to a technology to project complexes image o patterns. ocean currents. andissafety formulisanje on worldwide is also used toda se mak. recreational facili nate urban sprawl.služe širokomanimal experi. preferences. and tripod-like structure is reinforced to reduce the need health. resource inventories. while concurrently helping and pre-stressed 37 Ovo earthquakes and high winds za nate urbanpomaže u redukovanju potrebe encloses a complete enviagainstsprawl. obra37 These skyscrapers are constructed of carbon fiberzovanje. ronment.modular construction systems and components that servehelping range of needs and a shopping cen ronment. Ljudi provide feedback on project This isof resources.

SHIPS WITH DETACHABLE COMPONENTS Mnoge od transportnih jedinica imaju odvojive komponente i sadrže standardizovane kontejnere. Portions of the upper titanijuma. struktura. Umesto pojedinačnih kontejnera. Portions of the Proizvedena su open efikasnafrom durable composite materials. što ih čini lakšim za prenos. They are energy efficient and provide maximum comfort and safety for passengers. koji zatitanium. INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS Hydrodynamic seafaring vessels permit high-speed efficient travel. their outermost skin consisting of aathin layer of SHIPS WITH DETACHABLE COMPONENTS titanium. which requires minimal površina im se sastoji od tankog sloja deck slide open hteva minimalno održavanje. TheThesubmitthe rightaudialogue.raise relevant of amination. Portions consisting of a Theylayerenergetski tured from durablemornaričkamaterials. separate containers. They are manufacefficient and provide maximum comfort and safety for passengers. 38 containers making them easy to transfer. and of raise relevant for amination.which requires minimal maintenance. They are manufactured from durable composite materials. informed questions is to submit public Dialogue the urgent Dialogue is to the urgent Slika sa desne strane prikazuje right dialogue. which SA ODVOJIVIM KOMPONENTAMA the upper deck slide open BRODOVI requires minimal maintenance. their outermost efikasno putovanje. They are energy efficient and provide maximum comfort and safety for passengers. They are energy tured from durable composite materials. Entire freight sections are unloaded instead of containers making them easy to transfer. which requires minimal maintenance. which requires minimal maintenance. Portions of the upper deck slide open titanium. Entire freight sections are unloaded instead of separate containers. Entire freight sections are unloaded instead of 38 separate containers. SHIPS WITH DETACHABLE COMPONENTS Many of the transport units have detachable components contain standardized Many of the transport units have detachable components and and contain standardized containers making them easy to transfer. The photo on the right questions for informed public questions for informed public shows the automated building shows the automated building INTERNACIONALNIof a dome’s structure.za of daissues the times to to pitanja expokreće relevantna critical shows amination. separateof the transport units have detachable components and contain standardized Many containers. their outermost skin consisting of a thin layer of izdržljivih tured i when the weather permits.automated building The mission to to Center of The The dome’s and Theraise relevant dijalogmissionstructure. their outermost skin consisting of thin layer of tured from durable composite materials.structure. upper deck slideodmanufactitanium. titanium.deck su of open Hidrodinamička composite plovila dopuštajusafety for passengers.CENTER FOR DIALOGUE Dizajniranje budućnosti CENTAR ZA DIJALOG mission of The Center for The CENTER FOR DIALOGUE CENTER FOR DIALOGUE CENTER FOR DIALOGUE CENTER FOR DIALOGUE Dialogue is to submit the urgent Misija the times to critical da issues ofCentra za Dijalog jeste examination. Entire freight sections are unloaded instead of containers making them easy to transfer. kompozitnih materijala. and provide maximum comfort and when the pružaju maksimalni komfor i bezbednost putnicima. their outermost skin consisting ofmanufacefficient and provide maximum comfort and safety for passengers. Center for of a sa for for informed public questions informisanom javnošću. They areslide brzo i skin of the upper thin are energy Ona efficientweather permits. 38 Many of the transport units have detachable components and contain standardized Many of the transport units have detachable components and contain standardized containers making them easy to transfer. BRODARSKI SISTEM of INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS a dome’s structure. a spoljašnja maintenance. The photo on the right issues of thethe timescritical ex. . istovaruju se čitave tovarneWITH DETACHABLE COMPONENTS SHIPS sekcije. They are a thin layer of Hydrodynamic seafaring vessels permit high-speed efficient travel. and to raise relevant vremenom of The urgentnafor The mission of Center sporThe mission podnosiThe Center for questions to submit the urgent i naDialogue is to informed public pitanja for submit the urgent Dialogue is kritičkom ispitivanju dialogue. The photo on the right dialogue. when the weather permits. INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS dialogue. They are energy Hydrodynamic seafaring vessels permit high-speed efficient travel. Entire freight sections are unloaded instead of separate containers. photo onto critical exphoto issuesof the times to building exof automated on the the times critical issues shows thethe automated building tomatizovanu izgradnju kupolnih shows amination. SHIPS WITH DETACHABLE COMPONENTS Hydrodynamic seafaring vessels permit high-speed efficient travel. when the weather permits. and to raise relevant a dome’s and to of a dome’s structure. They are manufacHydrodynamic seafaring vessels permit high-speed efficient travel. Delovi gornje palube se klizno otvaraju kada to vreme dopušta. Portions of when the weather permits.

horizontal. supply the nation’s land-based fish Savremeni automobili pružali bi brz. povezani sa others automatizovanim brzinskim i kočionim transport themselves to service and are equipped with magnetic on or sistemima. Within the cities. but poplave i suše. and safe long-rangeUređaji Self-monitoring systems will tell the vehicles omogućilo bi tihi rad vozila. and safe long-range transenergetski efikasan i bezbedan transport na daljinu. mogudevices. the enti strana sadržaće zaštitne membrane. transon. horizontalni. Many of the ships traversing these canals are floating automated plants while others transport passengers and freight. these Streamlined cars would provide high-speed. to learn about the world in which “Mega hidrološki projekti” bili bi sastavni deo interkontinentalnog planiranja. would supply water for farming and irrigation. In addition. and supply water to recreation areas. Use of clean. Floodwaters would be diverted to water storage basins. skretane ka bazenima za skladištenje vode. An innovative approach to education could be offered in floating “education centers” where children and adults travel from one area of the continent hydrological projects” would be an “Mega to the other. dok bi. Mnogi brodovi koji saobraćaju ovim kanalima su plutajuća automatizovana postrojenja. dok ostali prevoze putnike i robu. Use of clean. štitili vlažna područja i divljač i snabdevali vodom oblasti ulated silt. accumulatednot merely through books. i oni bi se prevezli sami do postroje potreban equipped with voice-recognition jenja za servis i održavanje. Vehicles maintenance facilities. ovi kanali bifarms. Ovo wate provides natural crpila tokom sušnih emergency ne samo da pomaže održavanju nivoa vode. Inovativni pristup obrazovanju mogao bi da ponudi plutajuće “edukativne centre”. Proximity-sensor de- An efficient national transportation system would include a network of waterways. već pruža prirodne brane za požare i izvor vode u canals integrated water intercontinental Mega hydrological projects” would be an would supplypart offor farming and irrigation slučaju požara. and irrigation systems. Neka vozila mogu imati točkove dok su portation. Some uređajima may have wheels. and developing sites to manage ribe. ne samo kroz knjige. vertical. removal of lasti. through experiencing be diverted to water sto run-off. This not only helps maintain the water table. pomagali migraciji silt. canals. protect the wetlands and wildlife. Vozila bi bila opremljena tehnologijom za prepoznavanje govora koja while others are equipped with magnetic putnicima pruža mogućnost da glasovnom komandom izdaju zahtev za destinacijom. when service is required. and developing sites to manage and “clean” agricultural and urban za rekreaciju. quest their destination by voice command. Kao sekundarna logy bezbednosna mera. utar gradova.energy efficient. većini transportnih service and nance facilities. and supply w snabdevali vodom i navodnjavali poljoprivredne obg. This not only be with the “real-world” environment. collisions.membrane. čiste. Korišćenje technology that allows passengers to reined cars would provide high-speed. sa druge strane. AUTOMOBILES d during periods of drought. protect the wetlands and wildlife. but also AUTOMOBILI es natural firebreaks and an emergency water source for fires. već kroz doživljaj i interakciju sa “stvarnim” okruženjem. kanala i sistema za navodnjavanje AND CANALS (irigacionih sistema). Pored toga. rad nitoring systems will tell the vertikalni. odakle bi se ona firebreaks and an perioda. allowing the water to An syste wat syste thes plan and edu “ed and con them they thro with . non g electrical energy would allow for silent vehicle operation. nezagađujuće električne energije efficient. Sistemi za levitation or air-floatation devices. čitava unutrašnja vices linked to automated velocity and braking syste that allows passengers to reheir destination by voice command. Ovo bi im omogućilo da steknu saznanja o svetu u kome žive. nacionalne veštačke ribnjake. and they would sa senzorima za blizinu. This would allow them minimizing floods and droughts while planning. nonair-floatation omogućiti vozilima be equipped with voice-recognition polluting electrical energy would allow for silent veh izbegavanje sudara. Poplave bile bi help agrikulturalnih i urbanih drought. Floodwaters would and interacting razvijajući mesta za upravljanje i “čišćenje”used during periods of odvoda. Un.Dizajniranje budućnosti BRODOVI I KANALI SHIPS AND CANALS Efikasan nacionalni transportni sistem uključivao bi mrežu vodenih puteva. sprečavajući aidin they live. ostala opremljena vehicles za magnetsku levitaciju i plutanje po vazduhu. vehicles serve most transportation needs. and theyslužili bi radijalni i kružni prevodnici would ort themselves to potreba. Vehicles OBILES samonadgledanje rekli bi vozilima kada would be servis. Some vehicles may have wheels. service is required. minimizing floods and droughts while aiding the migration of fish. uklanjanju akumuliranog mulja. As a secondary safety measure. gde deca i odrasli putuju iz jedne oblasti kontinenta u drugu.

VTOL VTOL Dizajnirani su da kombinuju napoželjnije osobine vazdušnih letelica sa fiksiranim krilima. magnetic levitation trains are in motion. VTOL VTOL Chopper Transcontinental 40 40 These Vertical Takeoff and Landing (VTOL) aircraft lift passengers and freight by the use of ring-vortex air columns. the removable compartments are specially equipped to provide a wide range of transportation services. In some instances Mag-lev trains are Transcontinental Chopper the simplified expression of its od kanalisanih vazdušnih turbina do usmerenih mlaznjaka. and torsion loads in These elegant bridges be designed to carry transportation. Pored toga. propelled by engines at their jets. some instances Mag-lev trains are Elegantni beneath the of its su traffic members. integrisanih u svetski transportni sistem. Helikopter u prvom planu ima stacionarni centar oko koga se pokreću rotori uz pomoć motora na vrhovima. This method allows the main body of the train to remain in motion. instances Mag-lev trains are the simplified expression enclosed da podnesu pritisak. VTOL aircraft are propelled brzih mag-lev air columns. all integrated into a worldwide transportation system. suspended beneath the enclosed traffic lanes. These elegant bridges are its structural members. a segment of the passengerpassengers to koji levitiraju na magnetskom other compartments putničkih odelthen take compartmenttheir local destinations while polju. U pojedinim slučajevima mag-lev vozovi vise BRIDGES ispod zatvorenih saobraćajnih linija. structural members. and torsion loads in the simplified expression of designed to carry compression. In addition. is either lifted or slid to the side.Transcontinental and torsion letelica Chopper VTOL se pokreće različitim tehnikama. the removable compartments are specially equipped to provide a wide range of transportation services. Brzi mogu odstraniti su specijalno used for city to city transportation. These high-speed mag-lev voza da ostane provide a štedeći vreme i poboljšavajući efikasnost. Transcontinental travel is achieved through advanced aircraft and high-speed mag-lev trains. VTOL are designed to comby a variety of techniques. Transcontinental attributes of fixed winged advanced aircraft and flying platforms. from ducted fans to vectored jets. jednostavnom izrazu strukturalnih elemenata. trains and monorails will be opremljeni za pružanje širokog spektra transportnih usluga. The helicopter in the their tips. Ovaj metod omogućava are specially time and enhancing efficiency. In some tension. helicopters. saving destinacija dok se ostaliefficiency. These high-speed mag-lev trains and to u pokretu be used for of transportation services. tension. destinations while other compartments are lowered in their ili passengers to allows the main body of the MONORAILS jaka jeplace. The helicopter in the foreground has a stationary center . saving MAG LEVizdignut ili klizi sa strane. saving time and enhancing efficiency. Vertical Take-off and Landing) podižu putnike i tovar upotrebom prstenasto-vihornih vazdušnih stubova. They aircraft are propelled by a variety ofthe rotors arefrom ducted fans to vectored tips. VTOLloads in These elegant bridges areVTOL designed to carry compression. This methodtheir localOdvojive sekcije zatim mogu voditi putnike do lokalnih their and enhancing time place. helicopters. In naprezanje i torziona opterećenja u suspended mostovi dizajnirani structural lanes. These high-speed mag-lev trains and monorails willare used for city to city compression. a segment of the While these high-speed. is either lifted or slid totrainsside. These Vertical Takeoff and Landing (VTOL) aircraft lift passengers and freight by the use likoptera i letećih platformi. mag-lev vozovi i pruge sa jednom trakom koristiće se u transportu između gradova. These detachable sections can passenger compartment magnetic levitation the are in motion. The helicopter in the foreground has a i of ring-vortex vozova. These detachable sections can then takeTRAINS—MASS TRANSPORTATION SYSTEMS AND train to remain in motion. This method allows the main body of the train to remain in motion. the removable compartments glavnom delu odeljci spuštaju na svoja mesta.Dizajniranje budućnosti MAG-LEV VOZOVI – SISTEMI MASOVNE TRANSPORTACIJE I PRUGE SA JEDNOM TRAKOM MAG LEV TRAINS—MASS TRANSPORTATION SYSTEMS AND MONORAILS MAG LEV TRAINS—MASS TRANSPORTATION SYSTEMS AND MONORAILS While these high-speed. AIR TRANSPORTATION AIR TRANSPORTATION VAZDUŠNI TRANSPORT Letelice sa vertikalnim uzletanjem i sletanjem (VTOL. In addition. u pokretu. Interkontinentalnoaircraft lift odvija se pomoćufreight by the use naprednih center These Vertical Takeoff and Landing (VTOL) putovanje passengers and stationary letelica of ring-vortex air columns. tension. all integrated into a worldwide transportation system. In addition. and flying platbine the most desirable travel is achieved through aircraft. magnetic levitation trains are in motion. mag-lev trains. BRIDGES MOSTOVI BRIDGES While these high-speed. around which the rotors are propelled by engines atforeground has a stationary center AIR TRANSPORTATION around which techniques. These detachable sections can then take passengers to their local destinations while other compartments are lowered in their place. deo are lowered in Dok su ovi brzi vozovi. They are designed to combine the most desirable attributes of fixed winged aircraft. and high-speed forms. hesuspended beneath the enclosed traffic lanes. odeljci koji se equipped monorails will wide range city to city transportation. a segment of the passenger compartment is either lifted or slid to the side.

Pored hotels. Sve piste su n sprinkler systems. elitechnology also serves as an antiminišući potrebu za aileronima. Here allows airplanes to easily take off into the prevenciju stvaranja leda na površini letelice. configuration. rudders.-baziranoj ekonomof VTOL (Vertical Take-off and Landare coniji. which terminale.pružaju izvanrednu manevarsku koje mergency for ailerons. vozila za hitne slučajeve. vetrom.conin a flaps. and toga što pruža bolje shifted to advancing medical. transportna i w rudders. ortedtransportuju do i od aerodroma podzemnim to and from the airport round conveyors. Passengers Putnici se ugrađenim sistemom prskalica. Ovde je nical conprimer VTOL (Vertical Take-off and er maneuta-configuration aircraft are conlities. emphasis is centers. elevators. Many of the se i sami transporterima. ary aircraft would be unnecessary in Here is anLETELICE BUDUĆNOSTI ce-based economy. fuel is ejected to prevent fires. and transportation vehicles. 41 The termi cente arran allow preva cross . poem. aps. es. this aerodynamic sredstvima. The runways sadrži Centralna kupola aerodroma are the need for ailerons. All runways are equipped opremljene hitno zaustavljanje. arranged spoilers. terminals. In to easily providing better maneuno and aerodynamic qualities. technology also servesvetrove iantiicing da izbegnu opasna sletanja an emergency system. service trolled by electro-dynamic means. Here is an RCRAFT in cessary Dizajniranje budućnosti otrebne u resursno. kako bi se sprečili požari. avoid dangerous innovative uzlete u preovlađujuće as an da lako crosswind landings. U example of VTOL sletanja gorivo se izbacuje slučaju vanrednog (Vertical Take-off and Landprevailing winds and to avoid dangerous ing) aircraft with three synchronous turbines. ova which manevarske iin a radial configuration. crosswind landings. AERODROMI the uilt-in ency pped ngers rport f the cted and The central dome of this airport contains terminals.mphasis is mergency. zakrilthe event of an emergency The central dome of this airport uel is ejected to kojim drugim mehaničkim cima ili bilo prevent fires. eliminating s an anti. postrojenja mechanical servisne centre hotele. or any other mechanical conddition Oveproviding better kontrolišu to deltoidne letelice se maneuand elektrodinamičkim qualities. The runways are kontrolama. Mnogi terminali themselves are constructed bezbednosti nalaze ispod zemlje radi povećane nd forefikasnijeg iskorišćenja zemljišta. emphasis is and Lands advancing medical. which allow exceptional maneuverability. Landing) letelice sa tri sinhrone turbine. eliminating centers. arranged aerodinamičke kvalitete. spojlerima. this electro-dynamic means. facilities. radial or any other za održavanje. AIRPORTS y stations at the edge situacije na rubu pista Stanice za vanredne of the are fully u potpunosti opremljene ugrađenom oprsu equipped with built-in g equipment borbu protiv požara i opremom za emom za and emergency gear. akcenat se prebacuje na napredna aft with three synchronous turbines. Indizačima. and hotels. Pošto će vojne letelice biti nepbility. emergency. turbines. eliminating medicinska. exceptional maneuverability. inovativna tehnologija takođe služi kao sistem zais an service. prevailing verability and to što omogućava avionima this winds postavljene. nd transportation vehicles. maintenance FUTURE AIRCRAFT contains Since military aircraft would be unnecessary in service a resource-based economy. i increased safety and ient use of the land. rudders. emergency. elevators. These delta-configuration aircraft are conmaintenance facilities. Piste su the allows airplanes addition to itake off intoradijaltrols. servisna. In the event of pod bočnim landing. sposobnost. kormilima.

Their thin fireproof.built in forests. fireproof. damage type of produced in there is minimal With this from reinforced concrete with a flexible pre-stressed no održavanje. a wide inteligentnom primenom huSa wide array ofofunique individual array unique individual homes tehnologija.remote forests. Dizajniranje budućnosti The architecture and individual The HOMES architecture and individual dwellings ofof the cities evolve an an dwellings the icities evolve in in Arhitektura individualni život entirely different manner from past entirely different manner from past gradova se the intelligent applihouses. Photovoltaic arrays own into the skin of the and heat are builtthermal generators building concentrators. a f unique individual be provided.” Sva ova prebivališta su samoodrži are built into the skin of variable tint out bright sunlight with the building ve i energetski efikasne rezidencije. there is minimal damage from ceramic external vremenske they are relatively i coating. These prefabricated modular homes. amid fo mountains. mogu mountains. eli” filtriraju jarku sunčevu svetlost and maintenance-free. the building promenljivim šemama skin of and into the widows. Their homes can be provided. Fotogalvanenergy efficient residences with their patterns ofthan enough these features ow supply more shading. Withrazvijaju na kompletno houses. uslove. fabricated modular embodying a high deg bility. All these features All these dwellings are self-contained tint out bright sunlight with variable ene svojim termalnim generatorima i toare selected by the occupant to plotnim koncentratorima. and impervious to maintenance-free. concentrators. they are relatively Kuće su izgrađene od novog tipa pre-stressed reinforced concrete with a flexible maintenance-free. With Homesmass. energy efficient residences with from there is minimal damage their All these dwellings are self-contained own ljotresa i uragana.” All patterns of shading. in a thin of hours. imagine. construction is massAllmatterdwellings are self-contained these of hours. construction. high degree of flexiuilt in any place one amid forests. otporne su na vatru earthquakes and hurricanes. shell construction is massfleksibilnim keramičkim spoljnim produced Theirmattershell construction type of this is weather. može se pružiti manih can be provided. tint pa are 42 sup ope . thermal generators and heat earthquakes and hurricanes. they are relatively prenapregnutog ojačanog betona. bility. own thermal u površinski sloj zgrade i u prozore. sa weather. Their structural elements are flexible and široki niz elements are flexible and structural kuća. atop might predstavljaju otelotvorenje vikoji can be amid any place one might imagine. flexiembodyingbuilt in any placeof flexia high degree one bility. All these features patterns energije za rad čitavog domaćinstva. 42 are selected by the occupant to supply more than enough energy to operate the entire household. With this type of produced in a cije postoji minimalna šteta od zemconstruction. cation ofof humane technologies. “Thermopanes. The architecture and dwellings of the cities e entirely different manne houses. and impervious to ceramic external coating. With the intelligent applidrugačiji način od kuća u prošlosti. “Termopansupply more than enough energy to are concentrators. fireproof. These premodular homes. Njihova tanka earthquakes and hurricanes. ili na udaljenim ostrvima. can be prefabrikovani modularni domovi. Ovi embodying a high degree ofhomes. and se proizvodi to školjka masovno impervious za weather. a cation humane technologies. sa and into the widows. Njihovi strukturalni coherently arranged to best suit elementi su arranged to best suit coherently fleksibilni i koherentno individual preference. atop n remote islands. from a im nije potrebconstruction.” Sve ove karakteristike izabrane su od strane stanara kako bi obezbedile više with variable tint out bright sunlight nego dovoljno of shading. or on remote of ble ely to assof om Homes are prefabricated from a new type of pre-stressed reinforced concrete with a flexibleof Homes are prefabricated from a new type ceramic external coating. With the intellig cation of humane tech wide array of unique homes can be provi structural elements are f coherently arranged to individual preference.prefabricated uglavnomnew type of are oblogama. Photovoltaic arrays operate the entire household. KUĆE biti izgrađeni na bilo kom mestu koje neko može da zamisli. or on amid islands. a matter of hours. fabricated modular arali individualnim potrebama. Their ents are flexible and anged to best suit erence. All energy to ski elementi ugrađeni sugenerators and heat are selected by the occupant to con operate the entire household. Their thin shell Sa ovim tipom konstrukpar sati. or on remote islands. atop mountains. residences with their energy efficient saare built into the senčenja. “Thermopanes. Photovoltaic arrays and into the widows. na vrhovima planina. These preindividual kako bi najbolje odgovaranžirani preference. can be built in any might imagine.ure and individual e cities evolve in an HOMES HOMES nt manner from past he intelligent appliane technologies. usred šuma. sokog stepena fleksibilnosti. “Thermopanes.

najveći pisci vizionari i futuristi imaju poteškoća u prihvatanju mogućnosti zamene hirurga. A automatizacijom i mudrim korišćenjem resursa mnogo toga bi moglo biti dostupno. istraživača i sličnih kadrova za nadgledanje. upravljanje i analizu toka dobara i usluga. Međusobno povezani sajber-centri koordinisali bi servisnom industrijom. nego i većina profesionalaca. Veštačka inteligencija je kompjutersko programiranje. mi smo tek na početku. . Budućnost bez brava na vratima i straha da će vas neko udariti po glavi kako bi ukrao vaša dobra ili novac je moguća. mi ćemo napokon početi da shvatamo šta znači biti civilizovan. pilota i drugih profesionalaca robotima. unapređuju i popravljaju sopstvena strujna kola i ažuriraju informacije o potrebama društva. Kada ljudi budu oslobođeni zastarelih metoda monetarnog sistema. sjedinjavanje kompjutera sa proizvodnjom. Zamenom ljudskog rada mašinama i implementacijom globalne resursno-bazirane ekonomije. Kompjuterizovani sistemi su efektivniji zbog broja senzora koje poseduju. Treba dosta toga uraditi na razvoju veštačke inteligencije. korišćena humano i inteligentno.Dizajniranje budućnosti Automatizacija Mašinska inteligencija Ključ postizanja izobilja i visokog životnog standarda za svaku osobu na planeti je što veći stepen automatizacije u najkraćem mogućem vremenskom periodu. koje simulira ljudsko donošenje odluka i testiranje hipoteza uporedo sa samokorekcijom. kao što se neki ljudi boje. Ona omogućava ljudima najbolji pojmljiv životni standard. svi bi živeli bolje nego najimućniji ljudi danas. Čak i danas. većina ljudi neće više biti potrebna za upravljanje i rukovanje nastupajućom civilizacijom. javnom zdravstvenom zaštitom i obrazovanjem. sa najnovijim podacima za svetsku ekonomiju. Mašine mogu lako zameniti ljude u upravi i u upravljanju svetskim poslovima. Ona redizajnira mehaničke i elektronske sisteme. Ovo ne predstavlja prevrat mašina. praktično bez rada. jer bi svi imali besplatan pristup svemu što je dostupno. Kibernizacija.-bazirano društvo bude kretalo ka sve kibernizovanijem svetu. Ali kako se resursno. Sve većim korišćenjem automatizacije i kibernizacije mašinama se mogu zameniti ne samo industrijski radnici. kompjuterskih programera. Naprotiv. transportnim sistemima. inženjera. kako bi simulirali i unapredili ljudske performanse. Automatizovana kontrola može se postići instalacijom senzora na svaku razumljivu lokaciju i njihovim povezivanjem kroz kompjutersku mrežu širom sveta. Tokom tranzicije od monetarnog društva do resursno-baziranog društva biće potrebni timovi sistemskih inženjera. Kibernizacija. Koliko god ove mogućnosti bile uzbudljive. vrhunskog menadžmenta. može se smatrati jedinim stvarnim i skladnim oslobađanjem ljudske vrste. oslobodiće izliv robe i usluga kakav nikada do sada nije viđen. postepeni transfer procesa donošenja odluka na mašinsku inteligenciju je sledeća faza u socijalnoj evoluciji. Višak sistema bio bi u pripravnosti u slučaju otkaza ili prekida. analitičara sistema. Po prvi put oslobađa ljude od rutinskih aktivnosti koje se ponavljaju iz dana u dan. Kompjuteri će najzad biti sposobni da dizajniraju sopstvene programe.

mnogo viši životni standard za sve širom sveta moguć je povezivanjem. mnoga proizvodna postrojenja se mogu eliminisati postojanjem proizvoda koji se automatski proizvode u procesu dostavljanja. kao što su riba i povrće. Na primer. kibernizovani sistemi su samoprogramibilni. . vijadukte i brane bez potrebe za umešanošću ljudi. osim kada sprovode samostalno održavanje i popravku. uz pomoć povratnih informacija iz okruženja. mogu popraviti same sebe i ažurirati sopstvena strujna kola. Učešće ljudi sastoji se u određivanju željenih ciljeva. U naprednoj kibernizovanoj globalnoj ekonomiji. iskopavaju kanale. Ovo nisu identični gradovi kao što neki zamišljaju.Dizajniranje budućnosti Veštačka inteligencija organizovana na ovaj način unutar resursno-bazirane ekonomije rezultuje u značajnijim promenama za ljudsku rasu nego bilo koji prethodni proboj. organizovanjem. nadgledanjem i efikasnim iskorišćavanjem celokupnih Zemljinih resursa za dobrobit svih. kopaju tunele i konstruišu mostove. kao potpunog globalnog sistema – ne samo za relativno mali broj ljudi. Masivne samoizdižuće strukture najefikasnije su u konstrukciji celokupne globalne infrastrukture. Trebalo bi da zapamtite da je sve ovo omogućeno. vođene sofisticiranom veštačkom inteligencijom. Radi uštede energije. Mašine rade u kontinuitetu. Prema tome. Mega-mašine Mega-mašine predstavljaju radikalne promene u fizičkoj pojavi. mega-mašine. Ideja da planiranje u velikom obimu implicira masovnu uniformnost je netačna. s obzirom na to da su sposobne da donose odgovarajuće odluke shodno njihovoj određenoj upotrebi. delovi se dostavljaju i instaliraju pre pojave bilo kakvog habanja. filozofija ili revolucija. U slučaju nepredviđenih pretnji ili opasnosti po ljude. One funkcionišu više kao živi sistemi. što je glavna tema u resursno-baziranom društvu. Najznačajnije je da shvatimo da je ono što očito nedostaje današnjem društvu inteligentno upravljanje Zemljinim resursima. performansama i ponašanju mašina. Mašine budućnosti sposobne su za samoumnožavanje i unapređivanje. Fabrike mogu biti dizajnirane od strane robota za robote. kompjuteri su dizajnirani da budu fleksibilni i sposobni za automatsko isključivanje u slučaju otkaza jednog od njihovih delova. Radi umanjenja sistemskog otkaza. a ne samo dobitak određenih korporacija i individua. i da se najviše problema može rešiti mudrom primenom tehnologije. jer je glavni cilj zajednički. trasportni moduli za brodove. one će delovati u našu korist. dok su u pokretu. vozove i avione mogu obrađivati vremenski osetljive proizvode. Pošto su kompjuteri i angažovani sistemi samonadgledajući. Upotreba tehnologije na ovaj način omogućava globalnom društvu da napreduje i da se menja u najkraćem mogućem vremenskom roku.

magma-like material. nadirected viathus contouring the it into materijal magma-like material. u bilo koje potrebne molekularne Nanotechnology offers enormous potential. Kombinujući optiku i will lead to needed. these mega robots lasers. Nanotechnology combines optics subsubmikroskopske revolucije naassembled atom and enables matter to be svim poljiscopic MEGA-EXCAVATION MACHINES revolution in all fields. roads. of necessary. by ma. Such devices. Sposobni su za obavljanje spektra ROBOTS CONSTRUCTING Dizajniranje budućnosti ROBOTS — MULTI ACCESS INDUSTRIAL ROBOTS needed. Nanotechnology will lead to a and ed. into whatever molecular structure is decision-making circuits and artificial intelliWhenčak i za unapređivanje nivoa usluga koje pružaju i zamenu sopstvenih delova. thus contouring the in pomažu konstrukciji kanala. directed via satellite. these mega tion tasks. parts. Theyand of mnoštva Mikro direktiva. access industrial robots” utilize putem satelitskog uplinka ili an licu mesta. these mega robots communicate programs. into whatever molecularpotechnology offers enormous potential. Mehaničkih the absence of take appropriate are even capable of Elektronskih They are able to upgrade their directives by combining an array of of service and replace human level range of industrial produchandling a wideprijemnika sa sofisticiranimtheir own senzora i kolima Electro parts.nalik magmi. thus contouring the MEGA-MAŠINE ZA earth to MACHINES A-EXCAVATIONaid in the construction of canals. of fusing the earth beneath it into a molten. atom. material. which enable VIŠE PRISTUPA them to resources. programs. taj način menjaju konturecapable This scene depicts to aidof fusing theuearth beneath it intoputeva i vodenih tokova. They via ljudskih them to receivers with sophisticated odgovarajućih commandsare capable decision-makinga wide range also designed to handling kombinovanjem industrial producup-link or on-site. gence receive akcija u odsustvusatellite of and programs. When communicate with one another and coordiNANOTEHNOLOGIJA OTECHNOLOGY necessary. are zemljišta. and waterways. a molten. into whatever molecular structure is strukture. inteligencije. and enables matter to be assembled atom Nanotenologija pruža neverovatan structure is by atom. a subNANOTECHNOLOGY omogućava sklapanje materijefields. and waterways. are capable ing the earth zemlje ispod laseruexcavator. their level of service and replace their own Nanotechnology offers enormous potential. and are even able to upgrade za svaki projekat. magma-like čimethe construction of canals. Nanotechnology lasere. MEGA-EXCAVATION MACHINES 46 0 46 46 . communicate even able to upgrade za odluka i with sophisticated and receivers programima veštačke nate the logistics and delivery of theširokogsensors. decision-making circuits za preduzimanje Oni su takođe resources. ona technology combines optics and lasers. topljenje beneath a njih a molten.Such devices. directed via navođenjem sposobni su za Ova scena opisuje laserski bager. When necessary. are capable microscopic depicts a laser fields. which enable vast information dizajnirani and sensors. These “multiand Micro Electro Mechanical Systemsartificial intelli(MEMS). ISKOPAVANJE cene depicts a laser excavator. They are also in the absence of designed to riste nepregledne informacione resurse. Micro im human directives by receivers with sophisticated combining na array of sensors. po microscopic revolution in all atom TS CONSTRUCTING ROBOTS — MULTI ACCESS INDUSTRIAL ROBOTS ROBOTI KONSTRUIŠU ROBOTE These “multi access industrial robots” utilize – INDUSTRIJSKI ROBOTI SA vast access industrial robots” utilize These “multi information resources. They are also designed them to receive commands via satellite to “Industrijski roboti sa više pristupa” kotake appropriate actions up-link or on-site. their level of industrijskih proizvodnih zadataka. om. Nanotehnologija će voditi do lasers. which via satellite vast information receive commands enable up-link or on-site. earth to aid in the construction of canals.donošenjeMechanicalanother and coordirobotsMicro and are with one Systems (MEMS). circuits are artificial intelligence tion tasks. and waterways. another and coordigence with one They are capable ovi handling a wide dostavom mega-roboti komuniciraju međusobno i koordiniraju for each project. service eachreplace their ownpa required materials for and project. Po potrebi. Takvi uređaji sa satelitskim satellite. Such devices. andactions in Sistema (MEMS). human directives by combining an array ROBOTS CONSTRUCTING ROBOTS — MULTI ACCESS INDUSTRIAL ROBOTS the absence of of take appropriateomogućavaju prijem komandi actions in koji Electro Mechanical Systems (MEMS). Nanotechnology will lead to a subThis scene revolution in all excavator. roads. roads. tencijal. satellite.enables matter to be assembled atom atom. Nanotechnology combines optics and nate the logistics and delivery of the required materials for each project. traženih produche logistics and delivery of the required materials logistikom i range of industrial materijala NANOTECHNOLOGY tion tasks.

pozicije. extrusions and n separated. spektar movement. kako bi se lakše transportovali to th MASS-PRODUCED EXTRUDED DWELLINGS form for easy transportation to the next na sledeći zadatak.separated. The outer shells of and are produced as continuous extrusions these efficient structures serve as photovoltaic genthenISTISKIVANJEMhow lightweight demonstrates how The outer shells of these carbon This separated.is cally. The The translucent intensity of as translucent windows serve hold utilities. Sucha ucable-suspended structures easily withstand kojima preovladavaju zemljotresi.assignment. Theprozori photovoltaic generators. the light entering služe windows the intensity of the photovoltaic generators. The outer these of these The outer shells of shells then vode stanovi od lakogphotovoltaic genbetona. structures serve as photovoltaic genefficient the units on towers. for Ove are These towersdesigned specijalno za regione designed se towers kule su dizajnirane specifically prevalent.seg Tunnel segments float down automated tunnelcanals prefabricated large assembling devices. a zatim razdvajanjem. mag-lev transportation. easily easily strains. Such regions where earthquakes are for regions where earthquakes are prevalent. plutaju and assembling placestunela lifts the This automated tunneland machine in prefabricated segments them required positions. cally. Upon completion compact form the units on towers. andstrukcable-suspended structures withstand wide range of movement. MASSIVE LIFTING CRANE MASIVNA DIZALICA MASSIVE LIFTING CRANE SSIVE LIFTING CRANE er-reinforced concrete apartment dwellings dwellings fiber-reinforced concrete apartment Ovo erators. efikasnih struktura služe kao fotogalvanski MASS-PRODUCED EXTRUDED DWELLINGS This demonstrates how lightweight carbon fiber-reinforced concrete apartment carbon This demonstrates how lightweight dwellings MASOVNA PROIZVODNJA are produced as DWELLINGS DWELLINGS fiber-reinforced concrete apartment dwellings SS-PRODUCED EXTRUDED continuous extrusions and MASS-PRODUCED EXTRUDED PREBIVALIŠTA then separated. completed the tunnels are used forhigh-speed high-speed i postavlja ih na tražene mag-lev transportation. ojačanog karcient structures serve as serve as photovoltaic genefficient structures tors. stresses. window cleaning and maintenance is automated. and rapidly around a Radie range of pokreta. Takve ons where earthquakes are prevalent. zadatka. are used for used for and placescompleted the tunnels are high-speed highthemza tunnels in the required positions. duž kanala korišćenjem veSegmenti places them in the required positions. lightweight carbon demonstrates erators. all other house. Providni translucent windowsvaried electronikao and is serve as d utilities. Circular towers radially wide range of movement.koje ulazi kroz prozore određuje light entering the windows is varied is automated. Circular towers radially arranged are Circular efficiently stresses.the e thatliftovi i svi ostali pomoćni moduli za domaćinstva.fotogalvanski generatori. stresses. and strains. serve as houses elevators and and the windows hold utilities. Upon completion of their task. window cleaning and maintenance is y. Sve čišćenje prozora i održavanje t entering the windows is varied electronically. Once sastavljanje tunela dižeare used completed mag-lev transportation. This prefabricated segments flotation machine lifts large flotation devices. wide range of movement. samoizdižući kranovi se rastavljaju these cranes are cranes are disassembled these self-erectingself-erecting disassembled into au compact form for easy transportation compact kompaktnu formu. Once assembling machine lifts Automatizovana segments prefabricated mašina za likih uređaja theplutanje. Po kompletiranju svog 47 47 generatori. This multi-function crane is designed to lift freeform structures and position them on to lift freeform This multi-function crane is designedfoundations and Ova multifunkcionalna dizalica je dizajnirana stilts or transfer them to them on foundations and structures and position vertical lift systems that place za on This multi-function slobodnog that place the unitspodizanje strukturacompletion oblika i njistilts or transfer crane Upon crane to designedtask. demonstrira kako se kontinualnim produced produced as continuous and are as continuous extrusions proizistiskivanjem. Spoljašnje školjke ovih erators. them to designed is lift their to This multi-function towers. forsegmente tunela the tunnels prefabrikovane mag-lev transportation. selfjalno postavljene kružnerapidly around iabrzo se kule efikasno selfcore that houses arranged all cular erected efficiently and and rapidly other house-central towers radially elevators and are around a central erected efficiently same izdižu okoThe translucent all other household utilities. This automated tunnel. Suchwithstand a cable-suspended structures lako podnose široka ture sa žičanim suspenzorima arranged are selfble-suspended structures easily withstand a and strains. All je automatsko. stresses. assignment. rapidly around a central cted efficientlyhouses elevators andwindows serve ashousecore that andcentralnog jezgra u kome se nalaze core that houses elevators and all other photovoltaic generators. the and position Upon are foundations foundation structuresunits on towers. assignment. bonskim vlaknima. All window cleaning and maintenance electroni- se elektronski. isvertical lift systemsoffreeform lift fre hovo postavljanje na temelje i stubovetheir into a these structures and position them ili njihovo self-erecting them on disassembled task. Jednom završeni tuneli se koriste za brzu mag-lev transportaciju. jedinice natransportation to the next of the postavlja for easy kule. Once completed and places them in the required positions. opterećenja arranged are central selferected towers radially i deformacija. All automated. and strains. varied electroni. All window windows is and the intensity of the cleaning and maintenance light entering theand the intensity of the a intenzitet svetla otovoltaic generators. MASSIVE LIFTING CRANE omated. KONSTRUKCIJA THE CONSTRUCTION OF TOWERS CONSTRUCTION OF TOWERS KULA THE CONSTRUCTION OF TOWERS THE CONSTRUCTION OF TOWERS These towers are designed specifically for These towers regions where are are designed specifically for earthquakes arespecifically Such prevalent.AUTOMATED TUNNEL ASSEMBLING MACHINE Dizajniranje budućnosti AUTOMATED TUNNEL ASSEMBLING MACHINE OMATED TUNNEL ASSEMBLING MACHINE AUTOMATED TUNNEL ASSEMBLING MACHINE Tunnel segments MAŠINA ZA canals by the AUTOMATIZOVANA float down SASTunnel segments float down canalsThis the use of large flotation canals TunnelTAVLJANJE TUNELA segments float down devices. cranescompletion of on and prenošenje do sistemaareto verticalto the next compact form forcranes transportation dizanje koje that stilts or transfer them disassembled into a these self-erecting easy za vertikalno lift systems stilts or transfer them to vertical lift systems that place assignment. 47 41 .by by automated the use of large assembling machine lifts by the use of flotation devices.

irrigation. u potpunosti travel and tomatizovanih kranova components from industrial entirely free from the mize floors. some clean water for over canals. automated cranes travel consist of entirely freelength along the buildings' the structions via satellite. curtain-walls.These length human intervention. It is placed over canals. power of the sun and helps eliminate water shortages throughout the world. These devices other components from human zgradegroundself-monitoring These devices instalirajući spratove. dok products. plants and canneries. servessomean them containing issalt water.up. capable of transporting route variety destinaished products while en their of tions. windows. Posade za self-monitoringsastoje se od auinstalling konstrukciju sensors to miniwindows. irrigation. ground intervencije. andfloors. These ships are floating automated plants. andintervention. and serve as while others plants Some canneries.from the ljudskewindows. the buildings' length that roofing. se nalaze na putu ka uThese ships are floating automated završneSome serve as while others are proizvode dok industrial into fintions. clean water for drinking. Neki služewide industrijska kaowhile others a ished while en route to plants and canneries. curtain-walls. installing travel of automated cranes crews consist along the buildings'devices ita. equipped with capable of transporting a wide variety of voda. prefabricated dwellings This automated machine places these locations. entirely freetofrom sensors gradne industrial accidents or ostale komzidove. while others are sposobnim za prenosmulti-cellular compartments širokog asortimana proizproducts. windows. industrial fish processing su capable of transporting a wideare drugi opremljeni višećelijskim odeljenjima variety plants equippedand multi-cellular compartments with canneries. condenevaporative used for sakupljanjem sunčeve clean water se desalinization plant to potrebe. This isthroughout the world. prefabricated dwellings at on-site MEGA MACHINES locations.ItOvo for postiže and helpsand othersupply sation. them shortages throughout by some of world. robotic equipment Kostrukcija ovih industrijskih receives ininstalling floors.Dizajniranje budućnosti LIFT AND POSITION CRANE DIZALICA DESALINIZATION PLANT DESALIPOSTROJENJE ZA NIZACIJU LIFT POSITION CRANE LIFT AND AND POSITION CRANE LIFT AND POSITION CRANE This automated machine places these Automatizovana dizalica postavljaon-site prefabricated dwellings places prefabThis automated machine at these rikovane stanove na licu mesta. a transparvanjem. via other components inkompleksa izvodi satellite. and other shortages accomplished by harnessing the needs. precontain self-monitoring sensors to miniminithe contain up. širom sveta. 2 48 48 . some of the This mega-machine is transportingod kojih transparcontaining se water. sensors to with other devices or living beings. Some serve as obradu sirovih industrial fish processing trojenja sposobna zawhile en routematerijaladestina ished products to their These ships are floating automated plants. kreću dužinom up. water for drinking. curtain-walls. and sation. This is piće. The construction research complexes is that curtain-walls. irrigation. prozore. and as of needs.alongotherkoji se. contain other components from roofing. irrigation.plant These ships are floating automated INTERNATIONAL SHIPPING to their destinaBrodovi su processing raw INTERNATIONALwhile en route SYSTEMS posished productsplutajuća automatizovana capable of SHIPPING SYSTEMS materials into fi tions.findestinaciji. of transporting a wide variety of capable INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS SKI SISTEMI products. radi snabdevanja oth desalinizacijuplaceddrinking. It isparavanjem. desalinization plant to supply evaporative shortages throughout and helps eliminate water power of the sun the world.plants. sa ostalim uređajima ili živim bićima. at on-site locations. prefabricated dwellings at on-site This automated machine places these locations. kako bi mize koji vrše accidents or collisions se minimizovale industrijske nezgode i kolizije with other devices or living beings. navodnjavanje supply containing salt water. Some serve as i konzerviranje compartmen processing postrojenja za obradu industrial fish to ribe. products.helps eliminate asand containing salt u eliminaciji serves water an power This issun and and the accomplished by harnessing the needs. 48 senzoreindustrial njihovo nadgledanje. accidents or collisions ground installing other devices or living beings. and serves This mega-machine is kanala. krovni pokrivač or devices i collisions mize mize industrial accidents human intervention. MEGA MACHINES MEGA MACHINES MEGA-MAŠINE MEGA MACHINES This mega-machine is transporting a transpa ent enclosure PLANT Ova mega-mašina DESALINIZATION PLANT transportuje providni DESALINIZATION used for evaporative conde sation.sadrže contain self-monitoring livingbeings. Postavljasaltiznad transporting a neki as a ent enclosure used for evaporativeplant to supp condenevaporative i služe evaporative condenent enclosure used sadrže slanu vodudesalinization of them DESALINIZATION PLANT for kao postrojenje za sation.entirely free human roofing. capable of processing raw materials into fin. This placed over canals. clean i is is accomplished the nestašica vode energijeof pomažewater. i istraživačkih crews consist of automated cranes structionsand se od strane construction robotic equipment that receivesfrom roofing. INTERNATIONAL SHIPPING SYSTEMS INTERNACIONALNI BRODAR- Construction of these industrial and research complexes is carried out by Constructionequipment that receivesand of these industrial inrobotic structions via satellite. The construction research complexes is carried out by Construction of these industrial and crews consist of automated cranes robotic equipment that receives inConstruction complexes isindustrialout by research of these buildings' length carried and that structionstravel along thecarried out by via satellite. These collisions ponente od dna devices orOvi uređaji miniwith other do vrha. and transparThis mega-machine is transporting by i ostale evaporative za accomplished serves as an čistom vodomdesalinization plant ato harnessing th ent enclosure the sun evaporative eliminate wat power of drinking. The construction opreme koja dobija instrukcije putem from satelthat floors. with oslobođeni intervention. It is placed kondenzaciju isparaomotač koji se koristi zaover canals. The robotizovane that crewsground up. equipped with multi-cellular tions. fish processin capable ofof equipped with multi-cellular compartments capable processing raw materials materials into svojoj productsprocessingaraw their destina.harnessing the other needs.

) Ljudi. zatvorima. služi dobrobiti svih ljudi. slobode izbora. i produžavanje trajanja odmora. a ne mehaničkim otkazivanjem. i komorama za mučenje. osim u naučno-fantastičnim pričama. U humanijoj civilizaciji. Mašine nisu opasnost. Ne treba se plašiti mašina. Upotreba i prodaja štetnih droga. same od sebe. deluju protiv ljudskih bića. na taj način. neki od ovih strahova su opravdani u monetarnom sistemu. ne mašine. Mnogo ljudi strahuje od ubrzanog tehnološkog razvoja. povećavanje dostupnosti dobara i usluga. Nova tehnologija koristi se za podizanje životnog standarda svih i. posebno od automatizovanih i kibernetičkih mašina koje bi zamenjivale ljudska bića. Ljudi programiraju mašine i usmeravaju njihovu upotrebu. Neki nemaju poverenja u kompjuterizovano društvo i strahuju od mogućih otkazivanja mašina. koriste nervni gas i projektile za uništavanje. povećanjem upotrebe mašinske tehnologije. i tehnologije. izvrtanje istine. i privatnosti. ono što preti čovečanstvu jesu njihova zloupotreba i pogrešno usmeravanje. već su sve deo oštećenih ljudskih sistema i pogrešnih učenja. Ako bi ikada došlo do sukoba između ljudi i mašina. upotrebom nervnog gasa. gde ubrzana povećanja u proizvodnoj tehnologiji zahtevaju manje radnika. upravljali i rukovodili bombardovanjima gradova. Dok god ne preuzmemo odgovornost za naš odnos prema drugim ljudskim bićima i inteligentno upravljanje planetarnim resursima. vukući nas ka jednoličnosti i rezultirajući gubitkom individualnosti. o tome da mašine. Ljudi zagađuju okolinu – naš vazduh. Ne smemo zaboraviti da su ljudi. . znamo ko bi ga počeo! Nauka i tehnologija ne stvaraju nijedan od naših problema.Dizajniranje budućnosti Osmo poglavlje Oslobađanje mašina Strah od mašina Mnogo ljudi se plaši „prevrata“ od strane mašina. mi smo najveća opasnost za planetu. logorima smrti. Čak su automobilske i avionske nesreće uglavnom izazvane ljudskom greškom. okoline. Naši problemi nastaju iz ljudske zloupotrebe i pogrešne upotrebe drugih ljudi. U odbranu mašina možemo reći da ne postoji nikakav dokaz. ne mašine. mašine se koriste za skraćivanje radnog dana. Brinu da će nas tehnologija učiniti više nalik mašinama. ali se nikad nije pojavio jedan jedini čin ili plan mašina da povrede bilo koga. Čak su i atomsko oružje i projektili sa navođenjem napravljeni i upotrebljeni od strane ljudi. okeane i reke. ne može se isto reći i za ljude. Mi smo. Iskreno. (Nažalost. fanatizam i rasna mržnja teško da su karakteristika mašina.

Opstali bismo i napredovali mnogo lakše kao vrsta ako spašavanje naših okeana shvatimo ozbiljno. napajan sunčevom toplotom. ali retko o najvećim nerazvijenim prirodnim resursima na planeti. Nedostatak adekvatne higijene jedna je od najvećih pretnji ljudskom zdravlju. i vodenih basena. i Koriolisovim silama. Ovaj konstantno obnavljani tok. Iako su ljudi koristili okeane sveta hiljadama godina kao izvor hrane i transporta. što čini čišćenje još urgentnijim. minerale. mi tek počinjemo da prepoznajemo enormni potencijal i raznovrsnost ovog relativno netaknutog izvora. proizvodnju energije. koji je presudan za sav život na Zemlji. jezera. svetskim okeanima. lekove. leda. Istraživanje i razvoj okeana mora se vršiti sa najvećom mogućom pažnjom. Samo Južna Azija ima 825 .Dizajniranje budućnosti Deveto poglavlje Gradovi u moru Okeanske granice Mreža života na našoj planeti podržana je hidro-ciklusom. Okeani pružaju skoro neograničeno okruženje za hranu. Golfske struje. rotacijom Zemlje. uključujući čovečanstvo. kiše. podzemnih voda. mesto na kome su ih izručili bilo je blizu glavne arterije u ovom sistemu za održavanje života. i mnogi obalski gradovi nehajno koriste okean ujedno i kao korpu za otpatke i kao nužnik. ribarske flote. i mnogo više. Zloupotreba okeana u prošlosti Avgusta 1970. zaraze i smrt. održava čitav životni ciklus. U prošlosti je postojalo slabo interesovanje za život okeana. Ljudi često pričaju o nedovoljno razvijenim kopnenim područjima. transport. snega. linije za krstarenje. odnosno velikom varijacijom vodenih formi koje su deo planetarnog toka: okeana. Da bude još gore. Zagađivanje obalskih voda prouzrokuje zdravstvene probleme. Mornarice sveta. vojska Sjedinjenih Američkih Država namerno je izručila kontejnere sa 67 tona nervnog gasa u Atlantski okean.

ponašamo se kao predatori. koje izaziva pomor ribe. i struje obezbeđuju nam izvore električne energije ogromnog potencijala. Njihove mreže lome ili zatrpavaju organizme koji žive na dnu. Ovaj ekosistem je od krucijalne važnosti za dopunjavanje lučkih zaliha morskih plodova. dnevno moglo proizvesti blizu milijardu vati struje – skoro kao dve velike nuklearne centrale – bez ekološke kontaminacije ili opasnosti od zračenja. čak i u suprotnim pravcima. pored toga što predstavlja zdravstveni rizik. divljeg života i koralnih grebena. iskorišćavanjem ove potencijalne energije. na mestu na kome je Misisipi presušio. Budući da niko ne ostvaruje finansijsku korist kroz rasipnička delovanja prošlosti. stvara toksično cvetanje algi. Postoji veliki broj destruktivnih delovanja po životnu sredinu. glavne morske vrste i njihova prirodna staništa. gde se čak ni sunčeva svetlost nikad ne drzne da stigne. sedam dana u nedelji. do te mere da je većina reproduktivnih jedinki pred istrebljenjem. Novo poštovanje mreže života Sa resursno-baziranom ekonomijom dolaze novi sistemi vrednosti. Širom sveta. Iako velika većina morskog života obitava blizu površine. ili zato što njihova smrt na bilo koji način produžava naš način života. Procenjuje se da Golfska struja. miljama ispod. Jedan brod ubije od 5 do 20 procenata životinja koje žive na morskom dnu. glavni cilj su povraćaj i održavanje zdrave i produktivne okoline. Destruktivnim poslovanjem pojedine vode su prenaseljene ribom. na globalnom nivou. ali ne prirodnim putem. Zamislite gomilu hrane . kao primarni izvor proteina. uprkos neverovatnim pritiscima i temperaturama. Dodatno. ključajući izvori toksičnih gasova održavaju široku raznolikost morskog života. Nije teško razumeti zašto su količine neprečišćenih otpadnih voda u obalskim vodama Južne Azije najviše u svetu. oni mogu snabdevati više nego dovoljno resursa za ishranu gladnih. snažni vetrovi. transformacijom otpadnih organskih materijala u gasna ili tečna goriva. koralni grebeni. u kome je život obilan i raznolik. talasi. ubrzano nestaju. Čak i prema najkompleksnijoj živoj ekologiji. Procenjuje se da bi se. Milijarde bi mogle da se pouzdaju u more. Ovo je pet puta više u odnosu na sve slatkovodne reke na zemlji. Veliki komercijalni ribarski brodovi u velikoj meri oštećuju okruženje morskog dna. Lošim upravljanjem stvoreno je ogromno beživotno područje u Meksičkom zalivu. ovo izumiranje ugrožava nas same i potiče iz naše sopstvene arogancije i neznanja. i to traje 24 časa dnevno. Ogromne okeanske struje putuju naizmeničnim brzinama i na različitim dubinama. Naprotiv.Dizajniranje budućnosti miliona ljudi koji žive na obali bez osnovnih sanitarnih postrojenja. kod Majamija (Florida). Morske struje pokretane rotacijom Zemlje prožimaju svetske okeane. nosi oko 30 miliona kubnih metara vode u sekundi. Ovim procesom se načini više štete morskom dnu nego što to seča šuma čini površini Zemlje. Na skoro smrzavajućim temperaturama. Dodatna energija se može dobiti fermentacijom. Ako se okeanima inteligentno upravlja. svake godine. čije proučavanje tek predstoji. uništavajuci njihova lovišta i mrestilišta. u hladnim mračnim dubinama. Energija se može dobiti iz biomase. Ovo. vrvi od života.

prirodnom gasu. Neke od prednosti okeana su skoro neograničena bogatstva u lekovima. Brojne okeanske gradske zajednice su neizbežne i biće među najvećim dostignućima novog društva. Ovo su tek neki od velikog broja okeanskih projekata koji se mogu istraživati. . proizvodnju sveže vode. kao i rudarstvo. Za dodatna morska istraživanja.Dizajniranje budućnosti i drugih organskih materija u fazi raspada. ekologije mora. hemikalijama. od par stotina. Lociranje lansirnih mesta u tom području bi u potpunosti iskoristilo prednost Zemljine rotacije za dodatni potisak. fundamentalni za naš opstanak i presudan deo nosećeg kapaciteta Zemlje. „ubiranje“ metala i minerala. bile bi locirane u blizini zapadne obale Sjedinjenih Država. konstruisali bi robotizovane podmornice. zagađenja i geoloških fenomena. do više hiljada. temperaturu. koji se mogu koristiti kao pomoć pri rešavanju problema nedostataka resursa. Međutim. zahtevaće nove tehnologije koje ne remete krhko morsko dno. Lansirne rampe za polarne orbite. đubrivima. Bili bi deo internacionalne komunikacione mreže i njima bi prvenstveno upravljali automatizovani sistemi koji bi kontrolisali njihov rad. moramo razviti velike morske strukture za istraživanje relativno netaknutih bogatstava svetskih okeana. morski život. To će poboljšati eksploataciju morskih kultura. slatkoj vodi. omogućavajući ređe paljenje potiskivača radi dostizanja geocentrične orbite (orbita u kojoj satelit rotira sa Zemljom i ostaje u nepomičnom položaju u odnosu na nju). mineralima. Na morskom dnu i u slanim vodama uopšte. Svemirska vozila lansirana sa ekvatora uštedela bi energiju. Radi potpunijeg iskorišćavanja ovog obilnog izvora resursa. jer je ekvator deo Zemlje koji se najbrže kreće. i oni bi mogli biti rasprostranjeni širom sveta. Mogli bi takođe da služe kao stanice za kontrolu i nadgledanje okeanskih struja. Ova gomila biomase odaje toplotu i gasove. Populacija takvih gradova varirala bi. nalaze se prostrana skladišta metala i minerala. Senzori u okeanima i atmosferi konstantno bi pratili tok plime. Možda su uzbudljiviji planovi o gradovima u moru. sastav vode. sa komandnim sistemima koji se nalaze na brodovima ili samim platformama. gde bi studenti svih nacija mogli da studiraju morske nauke i menadžment. ipak. i snazi plime i vetra. vremenskih pojava. atmosferska stanja i veliki broj drugih vitalnih znakova. dostupne svima. ulju. Okeani su. Ovaj potencijalni izvor energije može se ubirati i koristiti odgovarajućom tehnologijom. koje će ublažiti manjke rudarstva na kopnu. Ostale morske platforme mogle bi se koristiti kao sistemi za lansiranje raketa. električne energije. Razvoj okeanskih zajednica bi u velikoj meri smanjio pritisak na populaciju na kopnu. Gradovi u moru Kolonizacija okeana jedna je od poslednjih granica ljudskih istraživanja koja preostaje na Zemlji. Upotreba Neki od ovih gradova služili bi kao univerzitski i istraživački centri.

gde posetioci mogu posmatrati zaštićene. gde hiljade milja morske obale miruju neometene ljudskim naseobinama. sa omogućenim pristupom za letilice. Ostale okeanske platforme mogle bi slobodno da plutaju. cilindričnih stubova. Slične oblasti postoje u Južnom Pacifiku i mnogim drugim lokacijama širom sveta. sa mogućnošću da budu rastavljene i premeštene prema potrebi. Karibe i Smaragdne grebene nepreglednih obala Eleutera odlikuju neke od najčistijih voda na Bahamima i jedan od najlepših koralnih sprudova na Zapadnoj hemisferi. ronjenju. Nepregledne regije mogu se ostaviti po strani za povraćaj. opterećene stubovima prečnika 20 stopa koji idu do dubine od 150 stopa. Konstrukcija Masivne okeanske strukture postojale bi i iznad i ispod površine mora. plutajuće platforme mogle bi se pričvrstiti za morsko dno. mnoge od ovih oblasti mogu postati internacionalni morski parkovi za edukaciju i svačije uživanje. Neki bi bili predviđeni kao podvodni internacionalni parkovi. od velelepne tamno-plave Golfske struje. Ostale konfiguracije bile bi promenljive kompozitne strukture. plovidbi. Ove strukture bi predstavljale senzacionalna inženjerska dostignuća.Dizajniranje budućnosti Nije potrebno iskoristiti sve oblasti okeana za tehnološki razvoj. Neki od ovih gradova mogu se konstruisati u tehnički razvijenim državama i odvlačiti na njihove destinacije kao sekcije. zajedno sa mnogim drugim aktivnostima iznad i ispod površine vode – bez narušavanja balansa morskog okruženja. ojačanog karbonskim vlaknima. niži delovi ovih plutajućih. plovila i podmornice. dok bi druge bile postavljene na stubove sa barijerama koje sprečavaju nanošenje štete strukturi od strane jakih vetrova i nevremena. mogli bi da komuniciraju sa delfinima i ostalim oblicima morskog života. u slobodno vreme i iz udobnosti sopstvene fotelje. sadržali bi niz diskova koji se izdužuju do 6 stopa. Jedan od najefikasnijih nacrta bila bi višespratna kružna konfiguracija. . a međusobno su razmaknuti približno 10 stopa. Neke od njih bi plutale. Stilovi života u morskim gradovima Budući morski gradovi nude nove i fascinantne životne stilove za milione stanovnika i omiljena su destinacija svih ljudi. tako što bi bile samopokretljive i ekstremno stabilne. U ovim zonama jedina ljudska intervencija jeste očuvanje i zaštita vodenih hramova. unapređivanje i očuvanje prirode. U novom duhu svetske kooperacije. čineći ih prioritetom za globalno održavanje. Na primer. vide čuda ovog sveta. Pojas koji okružuje ceo projekat imao bi ulogu brane. slično načinu na koji se naftne platforme transportuju danas. do blistavih senki zelene. stakla ogromne izdržljivosti i prenapregnutog betona. Vode koje okružuju ova ostrva razlikuju se u nijansama. i svim zanimljivostima koje morski gradovi nude. veličanstvene morske grebene. iz kompjuterizovanih stolica. i ljudi bi mogli da učestvuju u istraživanju. izgrađena od gvozđa. Da bi se platforme održale stabilnim u bilo kakvim vremenskim uslovima. Kroz ogromne podvodne prozore bili bi u mogućnosti da. U dubljim vodama. ili kao kompletni operativni sistemi. Ronilačke ekspedicije mogle bi se odvijati preko vazdušnih komora. koje bi se sastavljale na licu mesta i modifikovale prema nameni.

mogli bi takođe da prevoze putnike i tovar do ovih gradova na moru. i više nego dovoljne za potrebe gradova. Ogromni brodovi koji služe kao stanice za preradu. Širok spektar vodenih biljaka može se uzgajati u više slojeva i obezbediti uz pomoć kablova u podvodnim poljima obližnjih gradova. okeanski vetrovi mogli bi pokretati snažne vazdušne turbine. vrhovi biljaka mogli bi se automatski ubirati. . plansko gajenje morsih useva i gajenje riba u ribnjacima. Kretanje vode bogate hranljivim materijama usled delovanja vetra (okeanski fenomen) može se takođe iskoristiti za izvlačenje hranljivih sastojaka iz dubina. Ovaj proces bi obezbedio konstantne zalihe struje. kako bi se izbeglo razaranje ili nanošenje štete mrestilištima. bez ponovnog sađenja. jezera i okeane. ostavljajući korenje i donju trećinu biljke da izrastu u nov usev. Naravno. U budućnosti.Dizajniranje budućnosti Ostale strukture usidrene na površini. Marikultura Marikultura. pre nego što se ostvari bilo koji od ovih projekata. koje bi proizvodile svežu vodu za hidroponske farme i u druge svrhe. radi uzgajanja vodenih kultura. U nekim slučajevima. koja su izdržavala ljudsku rasu vekovima. svaki pokušaj pravljenja akvakulture ili marikulture bio bi prijavljen internacionalnom sistemu za nadgledanje okeanskih farmi. Hladna voda iz dubina okeana se takođe moze ispumpavati radi prevođenja temperaturnih razlika u električnu energiju. dizajneri će uračunati mogući negativni uticaj na ukupnu hidrosferu – reke. Ovo omogućava uzgajanje ribnjaka i uvodi napredne principe polikulture. služile bi kao efikasne baze za rudarstvo. Generatori solarne energije i energije vetra postavljeni su na većinu gornjih dokova. Ove strukture kupolastog oblika mogle bi biti skoro u potpunosti automatizovane. Bile bi konstruisane u dokovima na kopnu. koja kontroliše reprodukciju i prirodnu ravnotežu vrsta. a zatim odvučene na njihove destinacije i potom uronjene i pričvršćene na mesto. a nivo plutanja podešavan punjenjem ili pražnjenjem komora. Međusobni simbiotički odnos može se podržati dok se prirodni uslovi simuliraju što je bolje moguće. Plutajuće okeanske platforme bile bi opremljene solarnim postrojenjima za desalinizaciju. estuare. Transport Neizmeran broj plutajućih struktura može se opremiti pristaništima i stovarištima za plovila. Deo ovog plana mogao bi biti i plutajući lučki sistem koji se izdiže i spušta sa plimom prilagođavajući se i površinskim i podvodnim plovilima. može se izgraditi tako da podržava više tipova morskog života. Sav pomorski razvoj morao bi se u potpunosti osloniti na celokupni noseći i održivi sistem okeanske sredine. Energija Na ovim i drugim plutajućim gradovima ili platformama. Uzeće se u obzir sve mere predostrožnosti.

kao i kod ostalih resursa. Kompjuterizovane lift jedinice omogućile bi vertikalno. Mineralno bogatstvo okeana i drugi resursi našeg sveta. imperativ je da čitava zajednica ima podjednaku dobit.Dizajniranje budućnosti Gornja paluba ovih morskih gradova imala bi platformu za sletanje helikoptera i VTOL letelica. moraju se deliti među svim nacijama. . horizontalno i radijalno putovanje unutar ovih struktura. Zajednički poduhvat Kada je reč o projektu ovolikog značaja. kao zajedničko nasleđe čovečanstva.

Multiple island and da veštačka ostrvafor VTOL razvoj okeanografije. and many other surface and sub-surface activities without disturbing the balance of the marine environment. a se From vrhova ovih struktura. plovidbi. sub-surface participate akresearch. Multiple IN THE SEA Sa the tops of these structures. recreation is part of life in these water-borne communities. People can participate in GRADOVI U research. the balance of the tivnostimaand diving. sailing.and ronjenju i mnogim drugim in is part ofsailing. koja From floating dock system. scubaisland in the sea marine – bezto serve andoceanographic sciences.a the tops of level. life in these water-borne other surface People can activities without This artificial is designed the sub-surface rch. At surface level. Water-based ation zajednicama.Dizajniranje CIAL ISLANDS budućnosti SEA IN THE ARITFICIAL ISLANDS IN THE SEA U MORU VEŠTAČKA OSTRVA ARITFICIAL ISLANDS IN THE SEA rtificial dockingin thelanding designed to serve the oceanographic sciences. scuba da učestvuju u istraživanju. which rises and floatingizdižusurface. structures. with thekoje su and accommodates both and tides by a floating dock system. Čitavo ostrvo okružuje veliki Planirano je sea is facilities služe za aircraft surround the entire island. by At je plutajućim pristaništima. Water-based ng and landing is part of life za sletanje VTOLsurround the entire vodi je deo participate in recreation facilities for VTOL aircraft letelica. it the ete conduit extendsAt površinskom nivou.plime. This artificial island in the sea is designed to serve the oceanographic sciences. Multiple disturbing ispod i iznad površine vode environment. Water-based bing the balance of the marine environment. a 150 feet above the concretebetonski extends stopa iznad the tops of these structures.150cylindrical CITIES IN conduit površinesurface. Rekreacija People can života u ovim broj pristaništa i platformi in these water-borne communities. docking landing facilities for VTOL aircraft island. Ljudi mogu diving. and manycommunities. sailing. Na surface level. and many other surfacesurround the entire activities without narušavanja balansa morskog okruženja. ma. which rises okruženasurface these it is encircled and n surface. izdiže cylindrical cilindrični THE SEA kanal. 58 0 58 58 . a cylindrical concrete conduit zavisnosti od falls with the tides and accommodates both se dock spuštaju uextends 150 feet above the i system. ocean and submersible craft. 150 feet above is encircled ocean vode. surface and submersible craft. which rises tako i podvodnim prevoznim sredstvice and falls with the tides and accommodates both submersible craft. it is encircled i surface prilagođene kako površinskim. MORU CITIES IN THE SEA scuba diving. na island.

minerals. koje će ublaziti nedostatke kopnenih minerala. metals. Thousands ofU MORU (NASTAVAK) Thousands of self-sufficient to their the sea. structures provide us with almost unlimitedeksploataciju marikulture. power. drinking water. graphic universities to survey and maintain a dynamic balance in the oceanographic environment. 59 59 59 51 59 . natural gas. Ovakve građevine and wind power and more. Such These “cities in the sea” which helps alleviate shortages of land-based minerals. izers. structures provide us snage minerals. as well as tidal izers. providehelps alleviate shortages of land-based minerals. fertilminerals. These “cities in the sea” provide improved mariculture. self-sufficient cities uin populaand function. power. fresh water production. Some serve as oceanotoj sredini. varying in design according cities in location varying in design according to their location Thousands samoodrživih land-based the sea. drinking water. and ocean farming. fertiloil. which helps alleviate shortages of land-basedchemicals. and deep-ocean mining. which helps alleviate shortages of land-based minerals. alleviate land-based oceanotion pressures. koji and function.CITIES IN THE SEA (Cont’d) CITIES IN THE SEA (Cont’d) CITIES IN THE SEA (Cont’d) Dizajniranje budućnosti CITIES IN THE SEA (Cont’d) GRADOVI self-sufficient cities in the sea. OCEAN MINING MEGASTRUCTURES OCEAN MINING MEGASTRUCTURES These “cities in the sea” provide OKEANSKO RUDARSTVO MEGASTRUKTURE ZA improved mariculture. Some serve asin populathe koiThousandssmanjuju pritisak populacije nasea. Someu zavisnosti od lokacije and function. minerals. oil. izers. Neki balance in the and univerziteti graphic universities to survey oceanographic dynamic balance in the oceanographic and function. power. mineralima. i structures provide us with almost unlimited resources in pharmaceuticals.with natural unlimited resources in pharmaceuticals. hemikalijama. and windulju. power. and ocean farming. and ocean farming. pijaćoj vodi i okeanskoj proizvodnji. as well as tidal and wind power and more. alleviatethe oceanographic za nadzor i održavanje land-based populadynamic balance in dinamičke ravnoteže u environment. as well as tidal OCEAN MINING MEGASTRUCTURES These nam in the sea” provide improved mariculture. minerals. funkcije. power and more. chemicals. fresh water production. đubrivima. fertiljoš mnogo toga. oil. and ocean farming. environment. oil. drinking water. metals. fresh water production. Some survey and maintain a graphic in design according to as oceanouniversities to serve their location varying dynamic služe kao okeanografski maintain a pnu. as well as tidal izers. almost gas. of self-sufficient and graphic universities to surveycities maintain a tion pressures. drinking water. i okeansko rudarstvo. chemicals. fresh water production. metals. fertilOvi „gradovi u MEGASTRUCTURES structures provide mining. chemicals. environment. Such and deep-ocean mining. metals. pružaju“citiesskoro neograničene resurse u lekovima. natural gas. Such metalima. alleviate land-based populavarying in design according to their location su različito dizajnirani serve as oceanotion pressures. and wind power and more. tion pressures.vode. and deep-ocean mining. kao i snazi plime i vetra. Hiljade of alleviate gradova moru. natural gas. which improved mariculture. prirodnom gasu. proizvodnju sveže Such and deep-ocean us with almost unlimitedresources in pharmaceuticals. OCEAN MINING moru“ pružaju napredniju resources in pharmaceuticals.

From a computerized chair. occupants Through huge undersea windows. dates unloaded. at its destination. acylindrical cylindrical structures. consists se mogu brzo utovarivati ithat can Modularni freighter. connected and towed freight arrives at its destination. or unloaded. From a computerized chair. isit encircledFREIGHTER level. GRADOVI U MORU SA MODULARNIM TERETNJACIMA CITY IN THE SEA WITH MODULAR FREIGHTER submersible of freight to be delivered. za single WhenWhenfreight arrives at its at its destination. floating dock system.allkoličine teretasections varies. the selecte the freight arrives connected and towed FREIGHTER to docks. Kada they propelled amount vati. Kada teretnjak stigne na odredište. When nim prevoznim sredstvima. surface ocean150 stopa At AtAt surface surface. depending on on the istovariThis modularteretnjaci sastoje se a city in number of sectionsof detachable sections amount be rapidly loaded or unloaded.CONSTRUCTION FLOATING MEGASTRUCTURE Dizajniranje budućnosti CONSTRUCTION OF A OF A FLOATING MEGASTRUCTURE dates CONSTRUCTION OF A FLOATING MEGASTRUCTURE structures. they communicate with d 2 .they su svi moduli povezani. tako single unit. kompjuterizovanih stolica mogli bi da komuniciraju sa delfinima 60 i ostalim oblicima morskog života.craft. APARTMENTS IN SEA CITIES APARTMENTS IN SEA CITIES APARTMENTS IN SEA CITIES APARTMENTS IN SEA CITIES Through huge undersea windows. and a city This modular freighter. leavingaccommo-in the sea. structures. conduit extends concrete conduit extends concrete conduit extends Sa vrhova above 150 feetcilindrični the the 150 150feet above betonski izdiže se feet above the ocean surface. floating floating dockdock system.i podvodWhen all the modules are connected površinskim. When the to docks. sea. leaving a city in the sea. The surface both surface and be rapidly loaded datesboth craft. consists of detachable sections that can be rapidly loaded leaving od The the sections varies. connected and towed to docks. able of view the wonder leisure and comfort. they communicate with dolphins fotelje mogli da posmatraju čuda ovog okruženja of marine life. When The number of are connected are are propelled of freight sekcija varira zavisno When allmodules are connected depending on theas aas a be Broj to beto be delivered. wonders to this environment in marine life. okružene and falls falls plutajućim which su which rises rises and with with which rises and falls with the and accommopristaništima. de orsubmersible submersibleprilagođena kako i koja su PLUTAJUĆIH Fromthe the of of of these the tops these MEGASTRUKTURA From From tops tops these both surface and submersible craft. a acylindrical concrete ovih struktura. 60 60 kroz velike podvodne prozore. occupants are are wonders of environment able able to view wonders of this environment in in to view the theSTANOVI this MORSKIM U leisure comfort. iznad površine kanal. CITY IN THE SEA WITH MODULAR mogu se otkačiti i prebaciti na dokove.disunit.rapidly loaded or unloaded. it it encircled by by a level. craft. jedinica. udobnosti svojeand other formsFrom leisure and comfort. Stanari bi u slobodno vreme i u From a computerized chair. the the freight arrives destination. selektovani moduli of freight pomeraju se kao jedinstvenaWhen all the modules are connected they are propelled as a connected and towed to docks. KONSTRUCIJA CITY IN THE SEA WITH MODULAR FREIGHTER This modular freighter. Iz of marine life. od the the modules transport. leisure and and comfort. the the selected modules be be single unit. dependingthe amount of freight delivered. ocean surface. GRADOVIMAoccupants are Through huge undersea w Through huge undersea windows. consists of detac the tides tides koja se izdižu i the tides and accommodates both surface and spuštaju u zavisnosti od plime. leaving a city in the consists of detachable sections that can This modular freighter.and other forms they they communicate with dolphins other forms communicate with dolphins and of to view the of able marine life. is vode.to be delivered. The odvojivih sea. nivou. selected modules can can dis. Na površinskom system. the selected modules can be dissingle unit.MODULARsurface a is encircledaby CITY IN THE SEA WITHlevel. koje varies.number ofsekcija.and number of sections varies.

okeanski vetrovi mogu wind powerof the upper are located on most generators decks and in the pokretati snažne vazdušne turbine. na obalu. i učvrstiti na nadzemne pomoćne ed with retractable prefer unique that equipped with In the event of severely retractableogradama enclosures that island living. SOLAR PANELS AT SEA SOLARNE PLOČE NA MORU or On and other floating cities On these these and other floating cities or platforms.provide elevated support structures. lakostructures. koje can easily be koje se the outer deck.Dizajniranje budućnosti NG SEA DOMES PLUTAJUĆE MORSKE KUPOLE FLOATING SEA DOMES unsinkable floating sea domes provide ose who prefer unique offshore or Ove nepotopljive plutajuće morske These unsinkable floating sea domes provide kupole predviđene su za of koji preferliving. as well. Theydomes se mogu povući These unsinkable floating seaandare ed support ashore. other floating cities or ocean upper tori solarne i powerful wind turbines energije vetra postavljeni su oceanplatforms. They are PANELS AT SEA SOLAR PANELS AT SEA equipped with retractable enclosures that cover the outer deck. dizajnirani su da podrže više tipova morskog života. while emulating natural conditions as closely as possible. and locked to spoljnu ashore. powerful wind turbines platforms. andili locked vreinclement weather. mounted. Solar and capture the ocean breezes. while emulating designedclosely as more than one type of marine life. na većini gornjih dokova kao u okeanu capture the ocean breezes. strukture. MARICULTURE MARIKULTURA ULTURE Marikultura (plansko uzgajanje morskih useva) i ribnjaci. dok se prirodni uslovi simuliraju što je bolje moguće. They for those who enclosures offshore are or izdići. towed locked to mena. mounted. Solar and wind power generators are located on ili platformama. Many of these communities mainMariculture (the planned cultivation of marine crops) and fish farming communities are balance of species in mutually supporting symbiotic relationships. conditions as . mounted. cover inclement weather.i Solar and wind power generators are located on most of the upper decks and in the ocean as well.forInthose who prefer unique offshore or the event one severely FLOATING SEA DOMES event of severely iraju jedinstven priobalni ili ostrvski ent weather. lture (the planned cultivation of marine crops) and fish farming communities are 61 ed to support more than one type of marine life. theyIn can easily be island living. U slučaju oštrog they can to surovog easily be ashore. Many of these communities mainto support possible. the život. MARICULTURE Mariculture (the planned cultivation of marine crops) and fish farming communities are designed to support more than one type of marine life. GeneraOn these and decks and in the most of the as well. Mnoge od ovih zajednica održavaju ravnotežu vrsta u međusobnom simbiotičkom odnosu. elevated support structures.i they pokrivaju mogu povlačiti towed palubu. Many of these communities maintain a balance of species in mutually supporting symbiotic relationships. powerful wind turbines capture thedrugim plutajućim gradovima Na ovim i ocean breezes. One su opremljene he outer deck.

hranljivih sastojaka u zemljištu i tako dalje. dobra zdravstvena nega. Pitanje koje treba da postavimo jeste: „Čemu želimo da služi kultura?“ Kako je potreba za novcem prevaziđena i kako je dobrobit svih ljudi i zaštita okruženja postala naša nova misija. štetočina. Ovo predstavlja mnogo humaniji i smisleniji pristup oblikovanju civilizacije. Na primer. hranljive namirnice. električni senzori bili bi rašireni u poljoprivrednim regionima u kojima bi kompjuterizovani sistemi upravljali i kontrolisali zahteve poljoprivrede tako što bi pratili nivoe vode. Rezultat bi bila daleko humanija i smislenija civilizacija. Ovakav odgovor nervnog sistema paralelan je funkcionisanju resursno. kostruktivna socijalna interakcija i gradovi koji funkcionišu služeći ovim i mnogim drugim ciljevima. odgovori postaju dostupni. biljnih oboljenja. . Ako se nekome inficira prst na nozi. Ljudsko telo reaguje automatski na infekciju.Dizajniranje budućnosti Desto poglavlje Zakoni i proces donošenja odluka Odlučivanje Kako se donose odluke u kibernizovanom resursno-baziranom društvu? Da bismo odgovorili na ovo pitanje. relevantno obrazovanje. Rezultat su čisti vazduh i voda. Ovo se može posmatrati kao globalni autonomni nervni sistem. koje se u kontinuitetu nadograđuje. Odluke se tada donose na osnovu direktnog odziva iz sredine.bazirane ekonomije. Računari bi imali električne senzore postavljene u sve oblasti društvenog sistema širom planete. koji nije zasnovan samo na nečijim stavovima. efikasan transport. Nervni sistem automatski upućuje antitela direktno na mesto infekcije. insekata. nema sastanka ćelijskog komiteta kako bi se obavestio mozak o infekciji. koristimo naučni metod i direktne izveštaje računara iz okruženja. obradivo zemljište. koja se ne zasniva na stavovima ili željama određene grupe ili pojedinca.

Mašine bi pružile informacije. ljudi se navode da veruju da su ti zakoni stvoreni da štite ljudske živote. Zakoni Zakoni su. Ispitajmo podrobnije ove koncepte. Na ovaj način. Druge uobičajene metode kontrole ponašanja su patriotizam. propalo obrazovanje. čak i u bogatijim društvima. Društvo koje brine o ljudima dizajnom eliminiše potrebu za zakonima i proklamacijama. nedostatak usmerenja ili interesovanja kod . Svi zakoni u društvu razvijeni su radi očuvanja uspostavljenog reda. ljudi bi igrali sve manju ulogu u donošenju odluka i društvo bi napredovalo ka veštackoj inteligenciji i mašinskom odlučivanju u upravljanju resursima. loši uzori. i uspevaju da funkcionišu samo sporadično. samo guramo problem ispod tepiha. Dizajn okruženja uključuje i sisteme za kontrolu zloupotrebe. bez promene fizičkih uslova odgovornih za poremećeno ponašanje. Ovo eliminiše krađu. zastrašivanjima. time smanjujući mogućnost nezgoda. Ali zakoni nikada ne dopiru do korena problema i neprestano se narušavaju – čak i od strane onih koji ih stvaraju. Zaštita prirodnog okruženja nije stvar naknada ili kazni. mogu se upotrebiti novije tehnologije koje otklanjaju ljudsku grešku.Dizajniranje budućnosti U tranziciji ka potpuno kibernizovanom procesu upravljanja ljudskim poslovima. Ovakve mere nisu stvar usvajanja i sprovođenja zakona kojima bi se zloupotreba sprečila i kaznila. Umesto toga. ili čisto emocionalnih elemenata u upravljanju poslovima. Sa tako mnogo ekonomskih gubitaka i nesigurnosti. time značajno smanjujući uticaj predrasuda i iracionalnih. bez obzira na to koliko zakona se usvoji. oni bivaju narušeni. Potreba za zakonima je rezultat orijentacije društva ka nestašici. Naprotiv. propaganda i nacionalizam. u najboljem slučaju. beskućništvo. a ne stavove. Umesto oslanjanja na propali kazneni i zatvorski sistem nakon pričinjavanja štete. Da bi sprečila saobraćajne nesreće. U resursno-baziranoj ekonomiji društvena odgovornost nije usađena silom. pokušaji kontrole naroda. sa velikim brojem senzora. religija. isti problemi opstaju. Ako resursa ima u izobilju. kultura koja se oslanja na naučni metod ne bi donela zakon kojim se ograničava brzina na 55 m/h. ljudi bi redizajnirali saobraćajne sisteme. Kada vlade prave zakone. bez obzira na rasu. čineći sve stvari dostupne ljudima. pruge sa jednom trakom. Kada životnih potrepština ima u izobilju. nadgledanje je nepotrebno. boju ili verska ubeđenja. trebalo bi usmeriti pažnju na nedostatke društva. niko ih ne nadgleda. niti obećanjima o raju ili pretnjama o paklu. uvodeći u upotrebu automatizovane vozove. loša ishrana. služeći tako opštem dobru. Kada zakoni ne odgovaraju prirodi fizičkog okruženja. vertikalne i radijalne prenosnike i individualne jedinice. Pokušajem kontrole ljudskog ponašanja donošenjem zakona ili potpisivanjem sporazuma. uz velike troškove i poteškoće. horizontalne. U to se ubrajaju siromaštvo. Jednostavan primer ovoga može se videti u dizajnu gradova u kojima ljudi imaju slobodan pristup besplatnim resursima. U stvarnosti je način na koji društvo uređeno – pogrešan. Istina je da su zakoni sporedni proizvod društvenih nedostataka. uklanjajući potrebu za mnogim zakonima. samim takvim dizajnom se izbacuju mane iz društvenog sistema.

Obe životinje mogu biti iste rase. pohlepom i ostalim problemima koje nameće beskrajna potera za novcem i moći. Drugim rečima. čitav svet će biti svedok kraja potrebe za naoružavanjem. Ovo postiže uvođenjem sistema vrednosti od značaja za potrebe ljudi. biljke i životinje ne bi mogle preživeti. Shvatili oni ili ne. Ukoliko ovo bude opšte prihvaćeno. Ono što mi nazivamo našom “savešću” i “moralom” nisu određene nevidljivim „nad-ja“. kako ne može da spava jer je oborio dvadeset aviona i razorio nekoliko naseljenih sela. ishranom u ranoj dobi. čak i iz istog okota. Ovaj metod kontrole ne zahteva upotrebu fizičke sile i uspešan je u tolikoj meri da uopšte ne prepoznajemo niti osećamo manipulaciju. Čak i njihovo poimanje dobra i zla i njihovi koncepti morala deo su njihovog kulturnog nasleđa i iskustva. Njihovo različito ponašanje je rezultat razlika u odgajanju. kao i određenim brojem međusobno povezanih faktora okruženja. Verovatnije će blistati od zadovoljstva dok bude dobijao medalju i ukrasiti letelicu simbolima svojih „ubistava“. nasilje u medijima. Slični zakoni se odnose i na ljudsko ponašanje Ljudsko ponašanje u svim oblastima je samo predmet delovanja prirodnih zakona i dejstava spoljašnjih sila: pokreće ga veliki broj promenljivih koje utiču jedna na drugu u okruženju jedinke. Osoba koja ne unosi odgovarajuću hranu neće biti fizički zdrava i brzo će se razboleti i umreti. sunca. televizijom. Ili zamislite borbenog pilota.Dizajniranje budućnosti dece. podstaknuta su knjigama. Zakon prirode je neprikosnoven. uzorima i okruženjem u kome žive. u monetarnom sistemu ljudima se konstantno manipuliše putem medija. Ovo se odnosi na ponašanje koje je društveno uvredljivo. zamislite antičku rimsku porodicu koja posmatra kako lavove hrane hrišćanima. Pas nije ni dobar ni loš. Kada vidimo psa kako vodi slepu osobu preko ulice mislimo kako je to dobar pas. bez potrebe za zakonima. A kada vidimo psa kako laje na biciklistu nazivamo ga lošim. Pilot reflektuje svoju kulturu u potpunosti kao i rimska porodica svoju. Na primer. Lavovi i hrišćani posmatrani su sa podjednakim prezirom. Ali najverovatnije nisu imali nikakvih problema. Uveliko su određeni geografskim položajem. obučenog za ratovanje i naučenog sličnoj ravnodušnosti prema drugim kulturama i verovanjima. Pas se može dresirati tako da bude agresivan ili da pomaže slepima. drogama. Često je uslovljeno iskustvom. religijama. stresovi u porodičnom životu i nepostojanje pozitivne vizije koja bi usmeravala razvoj društva. Verovanja koja ljudi najviše neguju. . Zakon prirode ne može se narušiti bez ozbiljnih posledica po individuu ili društvo. vremenom u kom živimo i nečijim vaspitanjem. hranljivih materija. Resursno-bazirana ekonomija uzrokuje nesagledive promene u međuljudskim odnosima. bez vode. ratom. Ovaj tip ekonomije sve svetske resurse i tehničke informacije posmatra kao zajedničko nasleđe svih ljudi. Neko bi se danas užasavao i verovao kako su ljudi koji su to gledali imali problema sa spavanjem te noći. Ovo je važno za ujedinjavanje. Društvo mora da prihvati svoju podređenost prirodnim zakonima. Takvo krvoproliće tada je bilo kulturni događaj. filmovima. On dominira svim živim sistemima.

Ako želimo da deca postignu pozitivan. sudove. Na primer. Razgovor bi zamenio predavanje. već i svest o uspehu. Razumevanje semantike je veština koja može uveliko da poboljša komunikaciju među ljudima i da omogući studentima inteligentan pristup relevantnim informacijama. Pre će se zasnivati na proučavanju procesnih i analitičkih sposobnosti nego na mehaničkom pamćenju činjenica. taj projekat može uključivati četvoro dece koja će podići auto. na vrhu brda. dok drugo dvoje nameštaju točkove. poreze. Sa naučnim razumevanjem da je ponašanje subjekata uslovljeno istim prirodnim zakonima koji upravljaju i ostalim procesima. Ostatak automobila se sastavlja na sličan način. kako bi vozilo bilo gotovo i spremno za upotrebu. koja pomaže njihovom mentalnom zdravlju i povećava podstrek. Češće. vlade potiskuju ili otpisuju devijacije koje ih mogu ugroziti. način da ovo postignemo je dizajniranje okruženja koje proizvodi ovakvo željeno ponašanje. vojske. deca moraju da upravljaju brodom. kao i bilo kakve kombinacije istih. vrednosti i/ili ponašanje. nalazi se usred jezera. mislimo na sve međusobno isprepletane promenljive. Ovi entiteti određuju javni red.. Na primer. obrazovni sistem u resursno-baziranoj ekonomiji može da evoluira. Ovo ne samo da pruža vežbu. ali bi uslovi odgovorni za neprijateljstvo i egocentrično ponašanje prestali da postoje.Dizajniranje budućnosti Dominantne vrednosti bilo kog društvenog sistema retko potiču od ljudi. itd. uz neophodnu pomoć i kooperaciju svih. Neće ljudi odjednom postati bolji i etičniji. što sve služi njihovom ličnom interesu i održavanju večite iluzije da su društvene vrednosti date kao takve. Takođe. koje su primarni saradnici našeg načina razmišljanja. kao na primer crkve. Bila bi deo obrazovanja. Jedan od najvećih ograničavajućih faktora u ljudskim sistemima je naša nesposobnost da pojmimo važnost potpornih sila i obim u kome okruženje oblikuje naše razmišljanje. moćne elite. banaka. Kada pričamo o okruženju. radionica u kojoj deca uživaju da rade. . Da bi tamo stigla. korporacija. konstruktivan međusobni odnos i postanu članovi koji doprinose društvu. Ova prosvetljena forma obrazovanja pomaže studentima da razumeju prednosti saradnje. one predstavljaju gledišta dominantne kontrolne grupe. kada su deca zainteresovana da nauče kako da sklope malo motorno vozilo. Vežba ne bi bila obavezna niti monotona i ne bi uključivala neprijateljsko nadmetanje. a zatim da se popnu na vrh.

Bilo bi im veoma teško da zamisle vreme u kome je dovoljan jedan okret slavine da voda poteče u njihovim kućama. eliminaciji nestašice. istinski inteligentni i posvećeni ljudi našli bi veoma malo “slobodnog” vremena. kao što su hipoteke. zaštiti životne sredine i. ili lišavao druge poseda ili novca. Ljudi više nisu opterećeni dosadnim brigama koje oduzimaju previše pažnje. Bez ikoga ko bi prodavao bilo šta bilo kome. Ne . Oslobađanje od pritisaka Ljudska bića. stalnim inovacijama i promenama. nesigurnosti.Dizajniranje budućnosti Jedanaesto poglavlje Stilovi života Šta to ljudi rade? Od ranih civilizacija do današnjeg dana. i gorivo za lampe. Eliminacijom ovih tereta i otklanjanjem uslova koji stvaraju zavist. brizi o bližnjim ljudskim bićima. životi ljudi bili bi mnogo smisleniji. Ovi novi podsticaji ohrabruju ljude ka samoispunjavanju i kreativnosti. oslobođena duga. i moći. vlasništva. Sakupljali su drva za ogrev i kuvanje. i konkurenciju. U prošlosti. Ljudi bi imali sredstva i vreme za intelektualni i duhovni razvoj i priliku da shvate šta to stvarno znači biti čovek u društvu koje brine. većina ljudi je morala da radi da bi preživela. najvažnijem od svega. čak i bez potrebe da „rade“ za život. troškovi zdravstvenog osiguranja. Umesto evolucije dokonosti. Većina naših stavova o poslu mogla je biti prenesena iz ovih ranijih vremena. gubitak posla i takse. školarine. Drevni ljudi su se verovatno pitali šta bi radili sa svojim vremenom da ne moraju da ulažu ogroman napor u poslove koji su im neophodni za opstanak. bilo je neophodno da ljudi odu po vodu i donesu je nazad do mesta boravka. osiguranje od požara. ekonomske recesije ili depresije. otkonila bi se osnova za nezdravu ljudsku agresiju. uvidevši kako se. pritisak na dugme i trenutno paljenje svetla činili bi im se magičnim. Uvek postoji potreba za boljim i efikasnijim načinima za obavljanje stvari. direktno poboljšava njihov i način života drugih. koji više nije usmeren ka plitkim i sebičnim ciljevima sticanja bogatstva. Cilj ovog novog društvenog plana je da ohrabri novi podsticajni sistem. i straha postaju mnogo ljubaznija. Ljudi će hteti da učestvuju u društvu. pohlepu.

što ih čini dostupnim većini ljudi. U novom društvu. života i energije. tako da više ne bi bilo bojazni oko toga ko odlučuje o tome koji eksperimenti se vrše. Na ovaj način. uragani i druge prirodne katastrofe koje ugrožavaju naše živote. testiranja i procene. balet. Ljudi bi iskoristili šansu da nauče kako da bolje međusobno komuniciraju i razreše nesuglasice bez upotrebe nasilja. kao što je nastavak obrazovanja. ljudi bi bili sposobniji da učestvuju u razvoju ideja u mnogim delovima društva. Mogla bi da postoji navala ljudi koji bi učili da lete. Opstanak bilo kog društvenog sistema najviše zavisi od sposobnosti istog da se promeni zarad boljitka društva kao celine. Obrazovanje. Bilo bi toliko širenja i eksperimentalnih istraživanja u svim oblastima. obezbeđeno je više nego dovoljno brodova u kojima. Ljudi bi imali toliko opcija da bi po prvi put shvatili šta stvarno znači biti član globalnog društva i ne bi imali dovoljno vremena da urade sve što bi hteli u toku jednog dana. danas ljudi nisu spremni za promene u društvu. Gradovi budućnosti bili bi živi univerziteti. Međutim. Ovo ne . Danas postoji mnogo brodova na dokovima ali se retko koriste. Većina ljudi bi se okrenula generalizaciji. fotografija. Svaki novi plan bio bi predmet istraživanja.Dizajniranje budućnosti postoje Utopije. Postojala bi predavanja za one koje interesuje pozorište. resursa. Bili bi upoznati sa alatima za rešavanje problema. može postati neprekidan proces. po želji. Zamislite svet otvoren za svačija istraživanja. Ljudi bi bili u mogućnosti da odu do centara da rade. i pozorišnim centrima. nebrojene hobije i sportove – lista koju bi ljudi mogli da slede proteže se u nedogled. Pojam dokonog stanja ili penzionisanja postao bi zastareo. pomažući što bržem donošenju najvišeg mogućeg životnog standarda u slabije razvijene oblasti. Onima koji imaju ograničenu kupovnu moć bolno je i da samo zamisle život beskonačnih mogućnosti. U svetu u kome nema prosjačenja za sićom za medicinska i naučna istraživanja – postoji veliki broj istraživačkih i razvojnih programa na medicinskim poljima. bilo emocionalno ili intelektualno. slikanje. učeći više o mnogim različitim disciplinama i njihovim međusobnim uticajima. ljudi bi imali vremena za lična interesovanja. može svako da uživa. u muzičkim. nisu usudili da zamisle ovakve mogućnosti. ili bi se aktivirala na drugim poljima. bilo zbog nedostatka novca ili vremena. koji bi im omogućili da učestvuju u širokom spektru oblasti i istraživanja. Zamislite sve ostale. ili potraže pomoć u vezi sa svojim novim izumima. Društvo bi bilo u mogućnosti da posveti mnogo više pažnje i resursa kontroli nepredviđenih dešavanja kao što su cunamiji. sa mnogo ljudi koji putuju širom sveta. pre nego specijalizaciji. besplatno i dostupno svima. a oni koji se dokažu vrednim bili bi konstruisani. a koji ne. zemljotresi. Ovaj proces bio bi isti u svim segmentima društva. i sve umetnosti. Većina ljudi bi pohađala škole i univerzitetska predavanja. koju progutaju ratovi i pripreme za ratove. likovnim. Neopterećeni brigama o opstanku. Bez protraćenog vremena. u kojima ljudi takođe mogu da učestvuju i uče. Novi horizonti se otvaraju za ljude koji se u prošlosti. naša energija mogla bi da se uperi ka konstruktivnim nastojanjima. Sam pojam „Utopija“ je statičan.

Nijedna od konstrukcija nije trajna i može se modifikovati i ažurirati na zahtev stanara. par može posetiti centar za arhitektonski dizajn i sesti ispred čiste polulopte od približno dva metra u prečniku. Kada dođu do finalnog dizajna. prelivanja i gubici su eleminisani u ovom sistemu. Ovi centri bili bi slični izlaganjima na kojima se objašnjavaju i demonstriraju prednosti novih proizvoda. U osnovi su slobodni samo onoliko koliko im to dozvoljava njihova kupovna moć. Nakon donošenja odluke. Kuća se pojavljuje kao trodimenzionalni prikaz u centru polulopte. Ovo je pravi individualni izbor. a ne onim koji preferiraju. Resursno-bazirana 0 . ili bilo kakvog oblika duga. obrazovanje. Ako želite neki predmet. Kada završe sa zahtevanjem izmena. bez naknade. ona jednostavno uzme kameru ili kamkoder. počinje se sa konstrukcijom. besplatno. ne mogu da priušte). Ovo bi uključivalo bilo šta što je ljudima potrebno za kuću. Mnogi moćni ljudi biraju prebivalište isklučivo da bi impresionirali druge svojim statusom. Onda druga osoba opiše osnovne oblasti njihovog interesovanja i opredeljenja. Polako rotira prikazujući pregled enterijera i eksterijera. mag-lev vozova. usklađujući proizvodnju i potražnju. Sirovi materijali za proizvodnju mogu se transportovati direktno do proizvodnih postrojenja automatizovanim transportnim „putevima“. putem velikih distributivnih centara. Na ovaj način se može održavati balans ekonomije. time eliminišući potrebu za skladištenjem i održavanjem. zdravstvenu negu. i vazdušnim kanalima. Kompjuter bira što efikasnije i što izdržljivije materijale. ali mnogo informativnije i izazovnije. odevanje.Dizajniranje budućnosti implicira savršenstvo. Izložbeni centri prikazivali bi šta je novo i dostupno i bili bi stalno ažurirani. kolima. itd. narudžbina bi bila zabeležena i predmet bi automatski. i onda je vrati drugom distribucionom centru ili depou. cevovodima. Ovo je slično javnoj biblioteci. kako materijalni tako i duhovni. Trodimenzionalni prikaz se automatski podesi shodno tome. raspodela dobara i usluga može se postići bez upotrebe novca ili dragocenosti. upotrebom brodova. Uvek postoje izazovi i nerešeni problemi. i možda predloži veći balkon. Ali bi bio veliki napredak u načinu života i globalno društvo bi moglo da postigne najviši mogući životni standard do sada. U ovoj kibernizovanoj budućnosti. železnice. u mogućnosti su da uđu u prostoriju sa senzorima i da iskuse šetnju kroz svoj dizajn vršeći dalje izmene. Kako se resursi pravedno raspodeljuju U svetu sutrašnjice. prečesto. zabavu. kompjuter prikaže različita alternativna rešenja kako bi ih razmotrili. U monetarnom sistemu većina ljudi živi blizu posla. bio isporučen direktno na vašu adresu. i životnim stilom koji mogu da priušte (ili koji. Širom zajednica. ne. sa kućom. Automatizovan. Ukoliko osoba poseti Nacionalini park “Jeloustoun”. postojala bi 3D flet ekranizacija u svakom domu. Jedna osoba opiše tip kuće koju bi želeli i oblasti njihovog interesovanja. kompjuterizovan sistem inventara ujedinio bi distribucione centre i proizvodna postrojenja. upotrebi je (čak i odabere da poseti predavanje na kom bi naučila nešto o karakteristikama kamere i fotografskim tehnikama). Nedostaci. U umetničkim i naučnim centrima postoji toliko interesantnih aktivnosti i oblasti za izučavanje da ljudi mogu da lutaju od predavanja do predavanja sve dok ne nađu nešto što ih interesuje.

Porodica je bitna Dok su nove tehnologije sasvim iznenađujuće. Upravo se u ovoj oblasti nalazi jedna od najvažnijih koristi naše nove civilizacije. i kostantno su pod stresom zbog stalno rastućih zdravstvenih troškova. već u životnim stilovima. Kraći radni dani obezbedili bi veće šanse za članove porodice da rade ono što se uklapa u oblasti njihovog ličnog interesovanja. Slobodan pristup dobrima i uslugama čini dom mnogo prijatnijim mestom. Društvo je dizajnirano tako da ljudi imaju slobodu da odaberu sopstvena interesovanja. ili osnovnog skloništa.Dizajniranje budućnosti ekonomija menja funkciju prebivališta iz statusnog simbola. Monetarna ekonomija minira i slabi porodični sklad i brigu o deci. U većini slučajeva naš trenutni sistem zahteva da i muževi i žene rade. u refleksiju individualnosti i ličnih interesa. razviju ranije skrivene potencijale i jure svoje snove bez intervencija vlasti ili finansijskih smetnji. a uklanjanje stresa koji uzrokuje stvari u vezi sa ekonomijom smanjiće metež koji vlada u porodici. naplata osiguranja. Roditeljima nedostaje adekvatno vreme koje bi posvetili svojoj deci. jasno je da temeljni efekti nisu u tehnologiji. troškova obrazovanja i životnih troškova. 61 .

Ako u budućnosti uspemo da dostignemo razumniju civilizaciju. deljenje tehnologija. izazovi sa kojima ćemo se suočiti biće prevazilaženje oskudice. povećavanje poljoprivredne dobiti. životni standard koji bi se konstantno poboljšavao. ljudski potencijal postaće bezgraničan. Pod konstruktivnim nastojanjima. kreiranje inovativnih tehnologija. pre nego sticanje bogatstva. obnavljanje oštećenog životnog okruženja. Kada su obrazovanje i resursi besplatno dostupni svima. zabrana i naplaćivanja taksi koje čine deo monetarnog sistema. Ljudi bi bili slobodni da jure bilo kakva konstruktivna nastojanja koja izaberu. smatramo bilo šta što unapređuje živote pojedinaca i drugih. ispunjenijim i zdravijim životima. štitimo okolinu i radimo na izobilju. naši životi mogu postati bogatiji i sigurniji. 2 . Ova mera uspeha bila bi ispunjenje nečijih individualnih težnji. poseda i moći. Dok unapređujemo živote drugih. ljudi bi eventualo živeli duže. U ustreptaloj kulturi koja nastupa. to bi omogućilo svima nama da postignemo mnogo viši životni standard za relativno kratko vreme. a ne međunacionalni konflikti. sukobi bi bili protiv problema zajedničkih za sve ljude.Dizajniranje budućnosti Zaključak Današnji sukobi između ljudi posledica su suprotstavljenih vrednosti i ograničenog pristupa životnim potrepštinama. i življenje smislenog života. bez ekonomskih pritisaka. poboljšavanje komunikacija i izgrađivanje komunikacija između nacija. Ovim krucijalnim izmenama. Ako bi ove vrednosti bile praktikovane.

posetite njegovu internet prezentaciju i on-line prodavnicu na: www.com Jacque Fresco The Venus Project. FL 33960 USA Phone: 863-465-0321 Fax: 863-465-1928 fresco@TheVenusProject. Inc 21 Valley Lane Venus.Za ostale knjige i video materijale Žaka Freska.thevenusproject.com Translated by Zeitgeist Serbia Team™ .com meadows@TheVenusProject.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful