Seznam 5500 krajev dežele Kranjske (Herzogtum Krain) z nemškimi in slovenskimi imeni Index of 5500 places in the Carniola

(Herzogtum Krain, Duchy Krain, Country Kranjska) with German and Slovenian names Verzeichnis von 5500 Orten im Land Kranjska (Herzogtum Krain) mit deutschen und slowenischen Namen This index can be published on this website with the authorization of Mr. Roberto Cannoni, Italy, who has the Copyright of this index.

Abfaltersberg, Sapodje Ablsberg Abtsberg, Opatovagora Adamsberg Adamsberg, Adamou Adelsberg Adelsdorf, Adleschitsch Aderdorf Adergaß Ahorn Ahorn in Unterkrain Ahorn, Afriach Ahorntal Ahrnau Aibel, Eibel Aich b. Hönigstein Aich in Oberkrain Aich in Unterkrain, Eich in Krain Aich, Eichenberg Ainodt in der Wochein Alben Alben b.Fulm Alben b.Grafenwarth Alben in Oberkrain Albinan, Labina Alpen Alpen in Oberkrain Älse, Dautscha Alt Ognitz Alt Sayrach Altainodt Altbacher Altdirnbach Altdobje Altenberg Altenberg b. Mitterlaknitz Altenberg b. Neudegg Altenberg b. Rovische Altenberg in Unterkrain Altenburg b.Illyr.Feistritz Altenburg, Sajouz Altendorf Altendorf b. Sayrach Altendorf b.Adelsberg Altenhammer Altenhof Altenmarkt Altenmarkt b.Dedenthal Altenmarkt b.Johannsbüchel Altforst Altfriesach Althof Althof b. Ratschach, Staridwor Altlack, Altenlack, Altlack Altlag, Altlaag Altlagbüchel Altlinden Altluben Altoberlaibach Altoßlitz Altsag Altsag,. Altsaag Altstangen Alttabor in Unterkrain Altvine, Altweinterd Altwinkel b. Obergraß Altwutschka Amberg, Weichau, Werchau Ambros, Sankt Amrbos Ambrosiberg, St.Ambrosi

Zapodje Ablji vrh Opatova Gora Vinkov Vrh Adamovo Postojna Postumia Adlešiči Račeva Adergas Javor pri Ljubljani Javor Javorje nad Škofjo Loko Javorjev Dol Planica Ajbelj Dobje Dob pri Domţalah Dob pri Šentvidu Pudob Soteska Podplanina Planina pri Rakeku Planina alla Grotta Planina pri Kostelu Planinca na Gorenjskem Labinje Labigna Planina (Sv. Kriţ nad Jesenicami) Planina pod Golico Davča Stare Ognice Ognizze Vecchia Stare Ţiri Hočevje Stari Breg Stara Sušica Sussizza Vecchia Staro dobje Staro Goro Stara gora Stara gora pri Mirni Stara gora Stara Gora pri Velikem Gabru Starod Starada Sajevče Saiecce Castelvecchio Stara vas pri Orehovici Stara vas pri Ţireh Stara vas Stara di Postumia Stara Fuţina Stari dvor Stari Trg pri Trebnjah Stari trg Stari Trg pri Ivančni Gorici Stari boršt Staro Brezje Stari Dvor Stari dvor Stara Loka Stari Log na Dolenjskem Starološki grič Stara Lipa Stari Ljuben Stara Vrhnika Stara Oselica Stara ţaga Stare Ţage Stara Sranga Stari Tabor Stare vine Stari kot Stara Bučka Vrh pri Kriţu Ambrus Ambroţ pod Krvavcem

Amtmannsdorf Andreasbach, Andreitsche Andreis Andul, Ahnthal Apfalter Apfelsdorf, Jablan Apnenigg b. St. Rupert Apnenik b. Haselbach, Heiligengeist b.Haselbach Apnenik b. St. Bartlmä Archsberg, Raschkiwerch Archsburg (die; i. Raka Archsburg, Arch Arenberg Ariopegg, Ariopek Arnau, Artitsch Arnsdorf b. Oberjessenitz, Arnitsche Arschische b.Gurkfeld Arschische in Oberkrain Artitsch b. Kreuzdorf Artscheuza Aschelitz Aschenberg in Oberkrain Asp Aßling in Oberkrain Aßling-Bleiofen Aßling-Sau auch: Laibach-Schlappe auch: Laibach-Wisowik Audorf in Unterkrain, Auerdorf Audorf, Podlippa b.Seisenberg Auen Auen Auental Auenthal, Werch b.St.Barthelmä Auersberg in Oberkrain Augustinenberg, Augustine Auritz Außergoritz Babendorf Babenfeld Babjodullno Bach b. Commenda, Potok Bach b. Hagebuch, Potok Bach b. Stein, Tschernabach Bach i.Oberkrain Bach in der Katzenthal, Potok Bach in der Wochein Bach in Oberkrain Bach in Unterkrain, Potok Bach, Potok Bachl Bad Margarethentherme Baibouz Baierhof in Krain, Kamentza Bainloka Bania Bania Banne ,Bannach Banouz Bärenberg in Oberkrain, Medwedjeberdo Bärendorf, Meduedie Bärenegg b. Unterdeutschdorf Bärenheim Barouz Baschel Batsche Battershof Baumgarten Baumgarten Baumgarten Baumgarten Baumgarten b. Hagebuch Baumgarten b. Islak Baumgarten b. St.Georgen Baumgarten b.Johannsbüchel Baumgarten in Oberkrain

Vavpča vas 1,2 Andrejče Brezovica Andol Jablanica (Litija) Jablan Apnenik Aplenik Apnenik Raški vrh Raka Archsburg) Raka Lipnik Goropeke Artiče Arniče Rţišče pri Krškem Rţišče na Gorenjskem Artiče Arčevca Ašelice Brezje pri Grosupljem Zasip Jesenice Jesenice-Plavţ Jesenice-Sava Ljubljana-Slape Lubiana-? Ljubljana-Bizovik Lubiana-? Jablana Podlipa na Dolenjskem Log pri Raku Loška vas Vrh pri Škocjanu Vrh pri Šentjerneju Turjak Avguštine Zagorice (Zagorica) Vnanje Gorice Babni vrt Babnopolje Babjo dolino Potok Potok Potok v Črni Potoki na Gorenjskem Potok v Mačjem dolu Potok Potoki Potoki Potok pri Stopičah Zapotok Zdravilišče Šmarješke Toplice Bajbovec 1,2 Kamnica na Dolenjskem Banja Loka Banija Banija Bane Banovce Medvedje Brdo Montorso Medvedje Brnek Medvedjek pri Travi Borovec pri Karlovici Bašelj Bačje Bater Pungert pri Osilnici Pungert pri Trebelnem Pungert pri Vel.Gabru Pungert pri Zminci Pungart Pungrt Pungart Pungert pri Ivančni Gorici Pungert na Groenjskem

Villa del Nevoso; Bisterza

Baumkirch in Oberkrain Behrmannsdorf, Pirmane Bei der Kirche in Oberkrain Beide Beim Brunnwirt Beischeid b.Domschale, Begscheid, Peischeit Beischeid b.Zirklach, Begscheid Beischona Bella b. Möttnig, Fellach Belline Belopetsch Benko Berdach b. Kropp Berdarz, Berdarze Berdo b. Gereuth Berdo b. Guba Berdze, Berdetz Beretschendorf Berg Berg b. Gereuth, Werch Berg b.Pfarre Berg b.Puch Berg in Oberkrain Berg unter Lindenberg Berg, Werch Bergain Bergaindorf, Bergainsellen, Bergainsello Bergel b. Weinitz Bergless Berinegg Berloschnik Bernau Bernhardstein, Bernardouz Berniglog Bernstein, Bresowitz Bersegg Bertschitz, Sankt Urban Beschenik, Sandberg 2 Besoullak Beteschitz Betsch, Wetsch Betschay Bettenau Beuka, Wepnersdorf Beuschek Beyersdorf Bilchenberg, ; Pohouza Bilcherei Bile Billiach, Bilach, Billach Billichberg, Polschnig Billichgratz Birk, Bresa Birkau Birkau, Bresje b.Archsburg Birkenberg Birkenberg in Krain Birkendorf Birkendorf b. Birnawass Birkendorf b. Treffeln, Bresje Birkendorf in Oberkrain Birkendorf, Bresje Birkenleiten i.d. W.M., Bresovareber Birkenleiten, Birkenbaum Birkenthal in Unterkrain Birnbaum Birnbaum b.Aßling Birnbaum b.Loitsch Birnbaum in Unterkrain Birndorf, Birnawass Birnwald Bischofsdorf Bischofsdorf b. Billichgraz Bischofslack Bischofspalast (i. Ljubljana Bititsch, Wittisch

Horjul Pirmane Pri Cerkvi Bajda Ograja Pšata pri Domţalah Pšata pri Cerkljah Bajšovna Bela Belinje Bela peč Benko Brda Brdarci Brdo pri Rovtah Brdo Brdce pri Trnovi Bereča vas Vrhovec Vrh pri Rovtah Vrh pri Fari Vrh pri Pahi Vrh nad Krašnjo Gabrje pod Limbarsko goro Vrh (pri.Sv. Kriţu) Bregana Bregansko selo Gorica Brglez 1,2 Berinjek Berloţnik Karaman Bernardovec Brnikov log Brezovica pri Ljubljani Zagrad pri Otočcu Brčice Peščenik Bezovljak Beteţico Beč Bečaje Betonovo Bevke Bevšek Bajer pri Šmarati Polhovica pri Orehovici Polţarija Bile Bilje pri Postojni Polšnik Polhov Gradec Breza Brezovo pri Raki Brezje pri Raki Breško goro Brezovska Gora Brezje pri Ţelimlju Brezje Brezje pri Trebelnem Podbrezje Brezje pri M. P. Brezova reber Brezova Reber pri Dvoru Brezovi Dol Hrušica pri Stopičah Hrušica pri Jesenicah Hrušica pri Logatcu Hrušica na Dolenjskem Birna vas Hruševo pri Ljubljani Škofjo riţo Škofijo Škofja Loka Škofijski dvorec Bitiče

Berze Vercovez

Bile

Grusizza Piro

Laibach)

Birkendorf b. Forsterhof Borst. St. Heiligenkreuz b. Smednik Brebern Breg b. Rupert Bregg b. Hom Bresje b. Smednigg. Heiligenkreuz Bresje. Birkendorf b. Bartlmä Bresje. Lambert Borje. Bogovoselo Bojanko Bojansdorf Bojanzen. Wreg Bregg b. Wresenza Bresiach Bresiach Bresiach b. Weinberg Bresje Bresje b. Plutsberg Bobouk Boden Bogawaß . St. Boginsdorf Bognetschdorf.Bittenberg Blasendorf Blath Blatnik Blodnik Bluschen Blutigenstein Blutiger B. Terschische Bresenz.Dobrowa Bresje b. Littai Bresnig Bresnig Bresnigg Bresnik Bresnitz Bitovsko goro Blaţeva vas Blate Blatniki Blodnik Bluţa (ob cesti v Log) Krvava Peč Dlenški vrh Krvavčji (Krvoški) vrh Bobovek Poden Boga vas Boga vas Boginja vas Bogneča vas Bogovo selo Bojanko Bojanja vas Bojanci Boldraţ Boriše Boriče Boričevo Borje pri Vači Borje Borje Borovak 1. Commenda. Logatcu Bransko Bratnice Smednik Breberno Breg Breg pri Borovnici Breg pri Temenici Breg od Velika Gabra Breg pri Komendi Breg Breg Zalog pri Škofljici Zalog pri Skočjanu Široka set Brekovice Brezovo pri Litiji Breţane Breško vas Breţnik Breznica pri Ţireh Brezje pri Novem mestu Brezje pri Mošnjah Brezje Brezje pri Ljubljani Brezje pri Roţnem dolu Brezje pri Vinjem vrhu Brezje pri Litjii Brezje Brezje Brezje pri Homu Brezje pri Dobrovi Brezje pri Lipoglavu Brezje pri Senušah Brezje Brezje Brezje pri Č. Breznik Breţnik Breznik pri Vači Breznik pri Zagradu Breznica pri Zminci Setsch) . Rosenthal Bresie. Grossdollina Bresje b. Brekowitz Bresau Breschane Breschendorf. Birkendorf b. Borovach Borschte. Boschitschberg Botschka Botschkau Brad. (bei Seè Blutsberg.Lipoglau Bresje b. Gottsdorf.Mühls Bresje. Bognetschawess Bogousello. p. Wagensdorf. Bogausellen. Bojanze Boldrase. Forst Bösenberg Bösendorf in Unterkrain Bositzawerch. Dobruine Bresje b. Kolowrat Borje b. Birkendorf b. Brod Bransko Bratenze. Gottsdorf Bogendorf. Woldersdorf Borische Boritsche Boritschewo Borje b. Straschische Breitenau in Oberkrain Breitenau in Unterkrain Breitensaat Brekauze. Aich Bresie Bresie. Breschkawess Breschnig b. Bogawess Boginawas. Bratnitz Braunsberg in Krain. Goisd Breg in Oberkrain Breg in Unterkrain Bregg Bregg b.2 Boršte Boršt pri Metliki Hudi Vrh Malo Hudo Boţič Vrh Bočka Bočkovo Brod pri Sp. Murndorf Borovak. St.

Ehrenberg Bresowitz b.Möttling Bresowitz b. Medweditz Bresowitz b. (bei Smrečnik Buchberg b. Hottemesch. Studena Gora Studena in Monte Pipanovo Miklarji Studeno na Dolenjskem Brusov grič Bobneči vrh Bukova gorica Feuchtbüchel) Podbukovje na Dolenjskem Bukova Gora Hrib pri Koprivniku Prigorica Bukovščica Bukov Vrh nad Visokim Bukov Vrh pri Gorjanah Pukštajn (pri Dramljah) Bukovo Buccova Podhom Bukovec na Gorenjskem Bukovico Bukovice Gurk) . Trojana Brid.Goldenfeld Bresowitz b. Studenz Brünndl. Tiefenbach Brine b. Brünndl b.Oberlaibach Bresowitz b. Heiligenkreuz Bresowitz b. Waldprod Brod.Nesselthal Büchelsdorf Buchen in Oberkrain Buchenberg Buchenberg in Oberkrain Buchenstein Buchheim b. St. Rupert Brine. Möttnig Bresowitz b.Kirchheim Buchheim. Braunegg Brunigg. Neul Brinne Brinoschitz Brische b. Mitterbuchberg Büchel b. Birkendorf Brezje.Aich Bresowitz b.Feistritz Brunnfeld Brunngereuth Brunnsee in Unterkrain Brusougritsch Bubnetschberg. Brood Brücke b. Braunegg Bruniggberg Brünndel. Bresouza Bresowitz. Sankt Anna b.2 Brine Brinovšica Briše Briše Brsnik Brod pri Črnučem Brod pri Stopičah Brod Brod v Bohinju Pred mostom Zamostec Bruhanja vas Studenec pri Raku Studenec pri Postojni Studenza Brunik (deloma.Bresnitz in Oberkrain Bresowar. Bründel b. Radeče) Brunk Brunška gora Studenec na Gorenjskem Studenec na Blokah Bruna vas Prudof Ig-Ig Studenec. Gabriel Brine b.Stopitsch Bresowitz b. Berdo in Oberkrain Brieg.Zwischenwässern.St. Tschernomel Brückel Bruhanawaß. Bobnetschwerch Buchb. Jablanitz Bresowitz b. Homberg Bukouz in Oberkrain Bukovitz Bukowitz Breznica pri Jesenicah Brezovar Brezovica pri Novem mestu Brezovica pri Ovšišah Brezovica Brezovica Brezovica pri Medvedica Brezovica Brezovica pri Mirni Brezovica Brezovica pri Dobu (Spodnja in Zgornja Brezovica) Brezovica pri Predgradu Brezovica pri Zlatem Polju Brezovica pri Metliki Brezovica pri Vrhniki Brezovica pri Šmarjeti Brezovica pri Stopičah Brezovica pri Medvodah Brezovica pri Ţelimlju Brezovica pri Tebelnem Brezovška brda Brezovo na Dolenjskem Brezje pri Trţiču Brezje pod Nanosom Brésie Deskova vas Prevoje pri Šentvidu Brezje pri Brusnicah Brezje Brdo nad Ihanom Briga Brinje Brinje Brinje Brinje 1. Wresowitz Bresowitz.Illyr.Johannsbüchel Buchberg in Unterkrain. Studenz Brunndorf Brunndorf Brunndorf in Oberkrain Brunnenberg b. večina v obč. St. Bindorf Brine b.Lambert Bresowitz b. St. Bresauer Bresowitz Bresowitz Bresowitz b.Adelsberg. Brucheindorf Bründl Bründl b. Birkendorf b. Treffeln Bresowitzberg Bressau Bressiach Bressiach Bretterdorf Brewoch Brezje. St.Adelsberg Brunig. Rupert Brische unter der Kum Brisnik Brod Brod Brod b. Neudegg. Bresouza Bresowitz b.Margarethen Bresowitz b.

Turn Boštanj Purgarija Ograda Koške Poljane Pridvori Ograja Podbreţje 2 Purga Pobreţje Pusti gradec Puštal Purkarče Zagradec pri Grosupljem Butajnova 1. Grad Turn Burg Weißenstein (i.Adelsberg Dallindorf.Primskau Chuiach. Russizza Cruscevie Cocce Pridilza . Burg Thurn (i. Ograda Burghausen Burghof Burghof b. Dolsch Debellihrib Deben Debenz Dedenberg Dedenberg in Krain Dedenfeld Dedenthal. Depelsdorf Derbogei Dergein Dermitschhof Dermoschnik Bukovica Bukovica Bukovica pri Škofji Loki Bukovica pri Litiji Bukovica pri Vodicah Bukovica pri Ribnici Bukovje Buliči Turjak Polhov Gradec II Kolovški Grad Gracarjev turn Hošperk Predjamski grad Ig Šrajbarski turn. Ig Burg Thurn am Hart. Kladje in Krain Commenda Sankt Peter Corpus Christi Cozach. Dellatsch Delnitz in Unterkrain Delnitz. Dalnawass. Dewenze Delze Delze b. Chruschuje. Choyach. Veit Bukowitz b.Großlupp. Predjama Burg Sonnegg (i. Polhov Gradec Burg Gerlachstein (Ort) Burg Gretzerthurn (i.Großlaust Burgstall b. Carìa Cristiani Crussizza. Cladje. Planina Burg Luegg (i. Gottschach. Hmeltschitsch Chrast. Prapretsch Bulitsch Burg Auersberg (i. Hütten b. Boštanj Burgerei Burgerhof.2 Buč Bučka Harije Hlavče njive Klevišče Hmeljčič Hrast pri Vinici Hrastenice Hrastje pri Grosupljem Hrastov Dol Hribarjevo Hrib pri Vrhniki Kristijan Krištlerji Hrušica pri Ilirski Bistrici Hruševje Huje Huje pri Kranju Kladje na Gorenjskem Komenda Trata pri Kočevju Koče pri Postojni Daljna vas Dalnji vrh Damelj Dane Dacarji Dolţ Debeli hrib Debeni Debenec Dedna gora Dedni Vrh pri Krškem Dedno polje Dedni Dol 1. Hruschewje Chuiach b.Woditz Bukowitz. Sagratz Butainowa. Wuttainowa Butsch Butschka Carian. Tallendorf. St. Dedendol Dednigg Dejan Dellatz.Bischofslack Burgstall b. Karian Chlautscheniwe. Chruschewje. Sankt Clementis von Buchen Bukowitz b. Babnapolitz Bukowitz b. Chrastoudull Chribarieu Chrieb Christianberg Christleren Chruschitz Chruseach.Bischofslack. Reifnitz Datzar Daus. Dobruin Deppelsdorf. Talnawas Dalniwerch Damel Danne b. Gracarjev Turn Burg Hasberg (i.Bukowitz b.2 Dednik Dejani Delač Delnice pri Kočevju Delnice na Gorenjskem Dilce Delce Depala vas Drbogaj Drganija Drnča Drmoţnik Auersberg) Billichgratz) Gretzerthurn) Alben) Luegg) Sonnegg) Thurn am Hart) Weißenstein) Kulpa) Carìe. Turjak Burg Billichgratz II (i. Hrast bei Weinitz Chrastelnitz Chrastje in Oberkrain. Unterdeutschdorf Burgstall Burgstall Burgstall Burgstall b. Kotschach.Littai Bukowitz b. Magdalenenberg Chrastuwdull. Buchenwald Bukuje b. Grünwald Chlewisch Chmeltschitsch.

Haydenschaft.Seisenberg Deutschdorf b. Wagensberg Dobrau.Landstraße Dobrawa b. Suchobresje Dirnthal Dobech Dobeno Dobeno in Oberkrain Doberlewo Doberlewoberg Döbernigg.St. St. Kandersche Drţina Drskovče Drescozze Drtno Dešeča vas Desinc Dečja vas Dečja vas pri Zagradcu Dečina Mavrlen Nemška Loka Nemška Gora Berkovci Gorenja Nemška vas Nemška vas 1.d. Dobach Doboule Doboutz b. Osredek Dobouz b.M.Laibach. Döbernik Döbetsche.Heidenschaft. W. Ratschach Dobravitz b. Andreju) Dole pod Sveto Trojico Dole pri Krašcah Dole .Gabru Dobravica pri Ovšišah Dobrunje Dobruša Dol Dol Dol Dol Dole (pri Sv. Dobrawa Dobrauskepolje Dobrauza Dobrauza Dobrava Dobrava b. Maierhof a. Kerschische Deutschendorf b.Peter Deutschendorf b. Salliloch Dicke Linde (B. Nikolai b. Hrastno Dol b.Gurk.Sittich Dobrawa b. Teutschau Deutschberg in Krain Deutsch-Berghaus Deutschdorf Deutschdorf Deutschdorf b. bei Pugled Dirnbirk. Seisenberg Dobrawa b. Debetsche Dobie Dobje Dobje b. Dobruine Dobrusche Dol b.d.d. Dobrowa in Krain Dobrawa b.Georgen Dobowitz Dobowo. St. Teutschach Deutsch-Fortsdorf i. Deutschgereuth Deutsch-Mittenwald Deutschstuben.Derschina Derskutze Dertno Deschetschendorf Dessnitz Detschdorf Detschdorf Detschina Deutsch Maierle (1348) Deutschau. Sauersche Dole Dole Dole Dole b. Grossdorf Dobrava b.Gurkfeld Deutschdorf b. Rupert Dobje b.Gurkfeld. Gurk Dobrawa b. Wazenberg Deutschendorf b. St. Heiligenkreuz Dobrava b.2 Nemška vas pri Krškem Stavča vas Slovenska vas pri Pivki Villa Sant’Andrea Hosto Nemška vas Tevče pri Ajdovščini Teuce Boršt Nemški Rovt Sredgora Zali Log Jazbec Hohenberg) Suho Brezje Suhi Dol Dobje pri Grosupljem Dobeno Dobeno na Gorenjskem Dobrljevo Dobrljevska brda Dobrnič Debeče Dobje pri Poljanah Dobje pri Gorenji vasi Dobje Dobe Dobovlje Dobovec Dobovec Dobovica Dobovo Dobračeva Dobračina Dobravo Dobrava pri Črnučem Dobravšce Dobravica pri Igu Dobravica pri Trati Dobravo Dobrava Dobrava Dobrava Dobravico Dobrava (Komendska Dobrava) Dobrava ob Krki Sela pri Ajdovcu Dobrova pri Ljubljani Dobrava pri Kostanjevici Dobrava pri Stični Cerkljanska Dobrava Dobrava pod Rako Dobrava pri Trebnem Dobravica pri Vel. Gora Dol b.Zirklach Dobrawa unter Archsburg Dobrawa. Heiligenkreuz Dol b. Radelstein Dobrawa Dobrawa a. Dobova Dobratschewa Dobratschina Dobrau b. Dobrau Dobrawitz Dobrawitz Dobruin..

Rupert Draga b. Tschermoschnitz Dornau in Krain.Politz Dole. Drabersdorf Draga Draga b. Doleine b. Nadollin Dolina b. Dolenze Dolz Dolze Dolze b. Dollinz. Gurk Dolene Dolentschitz Dolganiwa.Politz.Scharfeneberg Doline b. Werchegg Dolling!. Tscheleuz Dolina b. Waß Dörfern Dorn. Gora Dolina b. Großdorn Dornberg Dornegg Dougireth Dougoberdo Draboslouza. Uttik Dolze.Neustädtel Draga b. Roye Doleinach Doleinadobrawa Doleinadobrawa Doleinarowan Doleinaschettina Doleine Doleine b. Dumschall. Tragusch Dule Dole Dole Dol pri Borovnici Dole pri Polici Dole Dolenje v Brdih Dolegna del Collio Dolenja Dobrava pri Trati Dolenja Dobrava na Gorenjskem Dolenja Ravan Dolenja Ţetina Dolenje Dolegna di Vipacco Dolenje Dolenjsko selo Dolenje pri Krškem Dolenje na Gorenjskem Dolenčice Dolge njive na Gorenjskem Dolino Dolina Dolina Dolina Dolina Dolina Dolina Dolina Dol pri Zminci Dole pri Metliki Dol pri Krškem Dol pri Medvodah Doljani Dole (Občina Šmarje pri Ljubljani) Dole (pri Vel. Douze Domarihrib Dominitschhof Dominitschhof Domschale-Studa Domseldorf.Jelschane Dollinze. St.Pototsch Dragainsellen Draganjasella. Dolleine. Draga pri Škofji Loki Draga pri Novem mestu Draga Draganje Selo Drganja Sela Dragatuš Drage Dragomelj Dragoši . Dornigg Dorf in Unterkrain. Radelstein Dole b. Dras.Bischofslack. Weisskirchen Draga b. Stein Doll Doll Doll b. Radomle Doleinskosello Dolenach b. Herrenfeld! Dolina Dolina b. Daulnitz Dollschitz Dolnitz. Domschale Dorenze. Reifnitz Dolleinawaß. Dolle b. C.Gurk Doll in Oberkrain Dollan Dolle Dolle Dolle b. D>ergainsella Dragatusch Drage in Unterkrain Dragemel Dragisch. Terne Dornachberg b. Langenackern!. Dollenwerd Dollenz Dollina Dollina b. Dolle b. Bella Dolina b. Slepscheg Dole b. Jablanitz. Weißkirchen Dolina b.Franzdorf Dole b. Gabru) Dole Dole Dolenja vas pri Raki Dolenje Brdo Dolenjci Dolina pri Selski gori Dolina Dolenje pri Jelšanah Dolegne d’Elsane Dolince Dolšce Dolnice Dolec Dalce Dolce Dovce Domarjev hrib Dominiče Primostek Domţale-Študa Domžale Dornice Vas na Dolenjskem Dorfarje Trnje pri Pivki Tergni. Was. Dolleindorf Dollenwart. Pristaule Dolle b. Draas Draga b. Savenstein Dole b. Tregna Trnje Drnovo Drnovec Trnovo Torrenova di Bisterza Dolgi rt Dolgo Brdo pri Ljubljani Draboslovica Draga pri Zminci Draga Draga pri B.Dole b.

Dole Dol pri Šmarjeti Dulno. Dolino Dolino Dunei Dunaj (Mladevine) Dunei. Reifnitz Ravni dol Ebenthal in Unterkrain Polom Eckenberg Gradišča Eckendorf in Oberkrain Stranska vas na Gorenjskem Eckendorf. Edelhof Dvor pri Ljubljani Duorje b. Drenouz i. Troschotschan.Zirklach. Dragomelj Dragomelj ehem.W. Kompolje Kompolje ehem. Baumkircherthurn (Turm. Dröschnig Dreţnik pri Kostelu Dretschberg. i.Haselbach. Burg Billichgratz I (i. Drenowitz Drenovec pri Leskovcu Drenovetz b. Rogatec Stari grad ehem. Tretschberg. Burg Landstraße I (i. Illovagora Ilova gora ehem. Nadunei Dunaj Duor in Krain. Burg Burgstall (verschwunden.2 Suhi Potok 1. Duplitza. i. Polhov Gradec Polhov Gradec I ehem. Lesno Brdo-del) Baumkircherjev turn ehem. Goričane Goričane ehem. Burg Aich (verschwunden. Stranskawass Stranska vas pri Ljubljani Edling Koseze Egg b.2 Eben in Unterkrain Ravne pri Kočevju Ebenpforten. Dragoscheutz Dragoševci Dragotschain. i. i. Burg Iggendorf (verschwunden.Weichsel Stranska vas ob Višnjici Egidisberg. Tupplitz Duplica Dupplach Duplje Dürnbach Suha vas Dürrnbach in Unterkrain 1. Dritai Drtija Drönig Drenik Drulouk Druljevek Drulouk 2. durch Moravèe Dreta Drittai.Zirklach Grad pri Cerkljah Eggenberg Podkot Sotlo Eggendorf in Unterkrain. Podgrad Novi grad ehem.Krainburg Brdo pri Kranju Egg b. Savenstein Drenovec Drenovetz. i. Mengeš Stari grad ehem. Podbočje Kostanjevica I Moräutsch) Duple. Natunei. Dreßnik.Loitsch Grad pri Logatcu Egg b. Burg Altes Schloß (Geländemerkmale. Blagovica Blagovica ehem. Seitendorf a. Kaier Brdo Egg b. Burg Karstberg (Mauerreste.Dragomelsdorf Dragomlja vas Dragomer Dragomer Dragoschewitz. Gumpl.. Drenovec Dreschenbüchel Trebnja Gorica Dresnik. Dragotschein. Fl. Burg Hertenberg. Trulouk Drulovka Drusche Drušče Drutschitz Dručici Dull Dol pri Trebnjah Dulle. Zirklach Dvorje pri Cerkljah Dupelnigg. Gosteče Bosisen ehem. Jeternberg (Geländemerkmale. i. Burg Gimpl. Kumpelach (Geländemerkmale. Dretschwerch Drečji vrh Drieth (der. i.d. Hoff b. i. Iška vas Iška vas ehem. Draule Dravlje Dreine Drenje pri Toplicah Dreng Dren Drenje Drenje Drenouz b. Trochotschan Dragočajna Dragotsche Dragoče Dragouschegg Dragovšek Dragoweinsdorf Dragovanja vas Dragu Drago Dranbank Rampoha Drandul Travni Dol Draschgosche Draţgoše Draschitsch Drašiči Draschitz Draţica Draskowitz Draškovec Dratschdorf Drašča vas Draulach. i. Saloka Drenovec Drenouz b. Burg Glogowitz (verschwunden. Dob Dob ehem. Topol Jeterbenk ehem. Dobbia di Vipacco Aich) Mannsburg) Billichgratz) Gertshalp) Dragemel) Rogatz) Kumpelach) Glogowitz) Görtschach) Fieburg) Iggendf. Burg Görtschach (undeutl. Podbotsch Podpeč na Gorenjskem Ebensfeld in Krain Groblje na Gorenjskem Ebenthal b. Dupelne Dupeljne Duplitz. i.M. Burg Falkenberg (i. Burg Dragemel (Geländemerkmale.Wolfsbüchel Brdo pri Lukovici Egg b. i.) Neuhaus) Heiligenkreuz) . Mauerreste. Kayer.

Soze Soze ehem. Schloss Gerlachstein (undeutl. i. Schloss Risenau. Groblje Groblje ehem. Šinkov Turn Šinkov Turn ehem. Schloss Großdorf (i. Gradišek Vrhkrka ehem. Schloss Kerschstätten. Burg Voitsberg (verschwunden. i. Schloss Ossunegg (i. Ig Studenec ehem. i.Dreifaltigkeit) Repnach) Rothenbüchel b. Burg Rothenbüchel (i. Kittenhof. Čušperk Čušperk ehem. Dragomelj Dragomelj ehem. Olscheuk (i. i. Moravče Moravče ehem. Hometzer Turm (verschwunden. Schloss Lustthal (Ruine. Schloss Sosse (verschwunden. Ihan Ihan ehem. Hallegg. Dol pri Lj. Schloss Baumgartenhof (i. verschwunden. i. Schloss Eisenstein (verschwunden. Wesseuka (Geländemerkmale. i. i. Burg Schenkenthurn (i.) Češnjice ehem. Ljubljana Turn ehem. i.Adelsberg. i. Zalog ehem. Staje Staje ehem. i. i. Edling (verschwunden. i. Schloss Skalnitza (verschwunden. Pšata Pšata ehem. Burg Lindenberg. Šelimlje Kopija ehem. Zalog pri M. Oberweßnitz Besnica ehem. Vornschloss. Schloss Dornegg (verschwunden. Burg Repnach (i. i. Drittai Belnek ehem. Pergradu Predgrad Ehrengruben Crngrob Ehrental. Schloss Jauchen (verschwunden. Dvor. Olševek Olševek ehem. Brdo pri L. Schloss Jablanitz (Ruine. Burg Landstraße II (i. Mahovnik Mahovnik ehem. Kerschdf. Schloss Salloch (i. Medvode Preska ehem. Kolovški Grad Kolovec ehem. Novo mesto Pogance ehem. Burg Warthenberg (i. Ainödt Soteska na Dolenjskem Landstraße) Laibach) Gradischka) Olscheuk) Großlaust) Ehrenberg) Hl. Burg Ottenstein (i. Wippacher Turm (verschwunden. Ponikve Ponikve ehem. Weßnitzer Turm (i. Koseze Koseze ehem. in Škofja Loka Krancelj ehem. Gradišče pri V. Nazzarn (i. Burg Obergurk (Geländemerkmale. i. Hraschtsche Hrašče pri Postojni Eichenthal in Unterkrain Dobnidol Einöd in Unterkrain. i. Lessenberg (i. Ljubljana Glince ehem. Burg Rabenberg (undeutl. Veselka ehem. Burg Wildenegg (i.Feistritz) Unterdraga) Dragemel) Ebensfeld) Egg) Eisenstein) Gainitsche) Burg Gerlachstein) Laibach) Gline) Grafenwarth) Großdf. Limbarska gora) Lilj Limbar. Schloss Ponikel. Kostanjevica Kostanjevica II ehem. Ljubljana Marenček ehem. Jelšane Skalnica ehem. Sora Sora ehem. Unterburg (verschwunden. i. Schloss Dragemel. i. i. Schloss Gainitschhof (verschwunden. Veselka i. Schloss Bleiofen (i. Zavrh Marienburg ehem. Schloss Gline (verschwunden. Schloss Draga (verschwunden. Kokra Kokra ehem. Schloss Jauerburg (verschwunden. Zalog pri C. Schloss Moräutsch (i. Gajniče Gajniče ehem. Schloss Warthenberg (i.L. i. Spodnja Draga Draga ehem. i. Češnjevek Češnjevek ehem. Zalog ehem.ehem.) Schenkenthurn Gaberg) Warthenberg) Hometz) Bischofslack) Beischeid) Aßling) Bresje) Sonnegg) Domschale) Illyr. Kranzel (das. Poţenik Poţenik ehem. Schloss Seitz (i. Velika vas Velika vas ehem. i. Zalog ehem. Rakouz (i. i. i. Schloss Kopiehof (Geländemerkmale. Slovenski Javornik Javornik ehem. Schloss Marienburg ( i. Gabrk Voitsberg ehem. i. Babnik Babnik Eichendorf b. Predgrad Poljane ehem. Gradišče ehem. Strobelhof) Baumgartenhof ehem. Rakovica Rakovica ehem. Mauerreste. i. Stein (i. Burg Lilienberg (i. Grad Črnelo Črnelo ehem. i. Zalog pri M. i. Jablanica Jablanica ehem. Mauereste. Mali Osolnik Osolnik ehem. Glinje Glinje ehem. Brezje Brezje ehem.) Schneeberg) Seitz) Jelschane) Sosse) St. Burg Pölland (i. Domţale Domţale ehem. Brdo (Ek) ehem. Schloss Domschale (i. Grumlof Grumlof.Georgen) Staydf. Schloss Zobelsberg (verschwunden. Sneţnik Sneţnik ehem. i. Brdo Lesno ehem. Schloss Schneeberg II (verschwunden. Vipava Vipava Ehrenberg in Unterkrain. Drtija. Schloss Staydorf (verschwunden. Turmruine.) Warthenberg) Wesseuka) Zeyer) Zobelsberg) Laibach) Wippach) Wippach) Cràstie di Postumia . Turm. Schloss Gleinitz (verschwunden. Schloss Ebensfeld (verschwunden. Schloss Holzenegg. i. Schloss Poganitz (i. Poschenik (i. Grundelj ehem. Schloss Kerschdorf b. Jesenice Plavţ ehem.Trojica Koprivnik ehem. Schloss Brunndorf (verschwunden. i. i. Schloss Wesselkach. Velike Lašče Otenštajn ehem. i. Schloss Mooswald (verschwunden.A. Ponique ( i. Lesno Brdo-del pri H. Zgornja Besnica. Ţiče Ţiče ehem. ehem. i. Schloss Kassegg. i. Schloss St. Veliki Ločnik Ločnik ehem. Thurn (der. Vipava Spodnji grad ehem. Schloss Beischeid (i. Burg Maretschegg ( i. Drogembl (verschwunden. Schloss Rakowitz. Homec Homec ehem.) Grundelhof) Jablanitz) Jauchen) Jauerburg) Kanker) Kassegg) Kerschstätten) Zwischenwässern) Großlotschnig) Lustthal) Sawerch) Mooswald) Moräutsch) Kleinossunegg) Neustädtel) Ponique) Poschenik) Rakouz) Schelimle) Salloch b. Schloss Zeyer ( i. Šenčur Šenčur ehem. Schloss Egg (Ruine. Burg Olschwick. Dol ehem. Schloss Grafenwarth (Ruine.Z. Schloss Lotschnig (verschwunden. Schloss Bresje (verschwunden. i. Sv. i. Kostel Kostel ehem.Georgen (verschwunden. Schloss Kollenburg ( i. Schloss Grundelhof (Ruine. Schloss Poschenig. Repnje Repnje ehem. Schloss Kanker (verschwunden. Ilirska Bistrica Trnovo ehem. ehem.

d. Stojanskiwerch. Weichselburg Feldsberg in Oberkrain Fellach b. Frata b. Stojansberg Feistritz Feistritz b.Neustädtel Fiesberg in Heiligenkreuz Filach.Neumarkt. Neumarkter Feistritz Bistrica Bistrica Bistrica Bistrica Bistrica pri Litiji Bistrica pri Naklem Bistrica pri Trţiču Bohinjska Bistrica Prevoje pri Trojanah Polje Polje v Bohinju Bleči vrh pri Litiji Blečji vrh Bleči vrh Blečji Vrh Bela pri Ajdovščini Bella d’Aidussina Belca Hrib – Loški Potok Vrhovlje na Gorenjskem Besnica Festnitz) Besnica Hojke (Fojke) Topol pri Medvodah (Sv. Muhovo Smlednik Malo Hudo Fedransbergova graščina Bösendorf) Višnje pri Ajdovščini Visne Zavrh pri Trojanah Forme Podboršt pri Svibni Boršt pri Ajdovcu Boršt Boršt Zaboršt pri Krškem Boršt pri Dvoru Zaboršt 1. Ehrenau Erkenstein Erlach in Krain Erlach. Zirklach a. Goritz. Soteska. Treffeln Feldsberg b. St. Blatto Fleckdorf Fliegendorf. Oberfliegendorf Flödnig Fodransberg Födransbergschloß (i. durch Besnica Festnitz in Unterkrain Feuchertsdorf Fieburg Fiesberg b. Malo Hudo Fokerhaus Wischne Forcham. Eisenhof Emern in Krain. Ischka (Fl. Schelesnik Eisenstein in Oberkrain Eisnern a. durch Ička vas Eisdorf in Krain. Sateschka Eisbach. Gutenberg Feistritz in der Wochein Felbern.Einöd. Blato Flattach-Lichtenberg.2 Ragovo (grad Zaboršt ali Boršt) Beričevo Borovnica Preloge .Zeyer Eisnern b. Saborscht Forsthof Förtschach Franzdorf in Oberkrain Frattach. Tolsti Vrh Feistenberg Feistenberg in Unterkrain.. Goritze Finkenstein Fischbach in Unterkrain Fischeralpe Fischern Fischern in Oberkrain Fischern in Unterkrain Fitsch b.M. Großgaber Flachenfels Flattach. Jeusche b. Trţiška Bistrica.Katarina) Podgrad pri Novem mestu Planina v Podbočju Gorica pri Leskovcu Finkovo Ribjek pri Osilnici Ribčeva planina Ribčev laz Ribče Ribče (Spodnje in Zgornje Ribče) Bič od Velika Gabra Budanje Budagne Blato pri Trebnjah Blato Blekova vas Muha vas.Littai Feistritz b.Honigstein Erschische b. Töplitz Soteska pri Dolskem Iška Iggendf. Haidowitz Forst b.Großlupp.Troyn Formach Forst Forst b.G. Forst im Krain. auch: Sawerch b.. Unterjeline Feistritz b. Salloch Forst b.Naklas Feistritz b. Toustiverch Feistenberg. Tschernomel Feistritz b.d. Ischka Eisendorf Eisendorf in W. Marksdorf Ersenez Fahnenfeld Feichtbüchel Feistenb. Saworst in Krain Forst in Unterkrain Forst. Draga in Unterkrain Feld in der Wochein Feldsberg Feldsberg b.Heidenschaft Fellinz Fels-Laaserbach Ferchaulach Festnitz (Fl. Rupert Feistritz b. (i.) Iška Ţelezno Ţelezniki Gradišče pri Velikih Laščah Ţelezniki ob Sori Ţeleznica Virmaše Vitovec Jelša na Gorenjskem Jelše pri Mirni Peči Rţiše Rzenec Praprotno Smrečnik Tolsti vrh Feistenberg) Gracarjev turn Tolsti Vrh na Dolenjskem Stojanski Vrh Bistrica Muschenik z. Kaier Feistritz b. Prewoje Feld b.

Sankt Kanzian Gabrnik pri Skocjanu Gabernig b.Schneeb. Gabrou Gabrovo Gabrie Gabrje pri Toplicah Gabrie b. Verchau Vrhovo pri Ţuţemberku Freithof b. Babinagora Babna Gora na Dolenjskem Frauenberg b. Saberdje Zabrdje Galleneck Medija Galleneck Medija pri Podlipovici Gallenfels Golnik Gallenhof. Waatsch Bač pri Ilirski Bistrici Baccia di Bisterza Futschkovetz Fučkovci Gaber. Gaaberg Gaber Gaberg b.Naklas Britof pri Naklem Freithof in Oberkrain Britof pri Kranju Freudenau in Unterkrain Brezje pri Kumpolju Freudenau.Illyr. Gaberje Gaberje Gaberiach b. Moräutsch Gabrje Gaberiach b.St. Jereck Jereka Freihau.Laibach. Kneschina Kneţina Furth am Saue. Gabersberg.Feistritz. Gaberg Gabrk na Gorenjskem Gabrje b. Gabrskagora Gabrska Gora Gallenstein Podpeč pri Moravčah Gareliach Goreljek Garenstein Gora pri Pečah Gartschareuz Grčarevec Gargerezza Garzarollischloß (i. Grossdollina Gaj Gai b. Petkovetz. Massone Fürstendorf. Schlebitsch Ţlebič Friedrichsteiner Wald (bei Kočevje Stojna Gottschee) Friesach Breţe Froschau in Krain Ţabnica pri Brezovici (Kunstname) Froschdorf Ţabja vas pri Stopičah Fünfenberg in Oberkrain.Jantschberg Gabrje pri Jančah Gaberiach.. Gassendorf Gazice Gatschen Gače Gattein Gatina Gayerau Lisičje gefunden: St.Seisenberg. Studena (mündet i. Sauenstein Gabrnik Gabersberg Gabrška gora pri Poljanah Gaberze Gabrce Gabrau. Gallhof. Babnagoritz Babna Gorica Frauenberg. Gabrouschitz Gabrovčec Gadenwald Gadobol Gadovapetsch Gadova peč Gai b. Gabria Gaberje pri Ajdovščini Gabria Gaberiach.Honigberg Vrhovo pri Mirni Peči Freyhof b. Petkoitz Petkovec Fürstenberg a. Kostanjevica Studena Landstraße i.Illyr. bei Fridrihštajn Fridrihštajn Friedrichstein) Friedrichstein b.Veit) Gaspenau Gašpinovo Gassitz. Babinagora Babna Gora na Gorenjskem Frauenberg b. Islak Rove Gallenberg. Osredek Gabrje Gabrik. Untersauenstein. Rove b. Fridrihštajn Fridrihštajn Friedrichstein) Friedrichstein.Medwedjegg Gabrovica Gabrowschitz. Podnanos Zajčji grad St. Gaberiachsberg. Golle Golo Gallenberg.Gottschee. Krka Freudenberg. Salloch Gabrje Gabrje b.Billichgratz. Brood Brod Furth in Unterkrain Petrina Futsch b..Skofelza.Barthelmä Vrhovo pri Šentjerneju Friedrichstein (B.Kanzian in Oberkrain Škocjan pri Domţalah Gehag Seč pri Črmošnicah . Gabrounitz Gabrovnica Gabrouze Gabrovce Gabrovitz Gabrovico Gabrowitz b.Einöd Gabrje pri Soteski Gaberiach b. Maschyn Mašun Massun.Frauenberg b. Stein Gabrje Gabronza. Gabrje Gabrje pri Ljubljani Gabernig b. d.Feistritz Gabrk pri Ilirski Bistrici Gabrega Gaberiach b. Sekulitsch Gaj Gainitschhof Gajniče Gallenberg Gamberk Gallenberg in Oberkrain. Wesselagora Vesela gora Freudenthal in Oberkrain Bistra pri Vrhniki Freyhof b. Ruine Friedrichstein (i. Skofelza Škofljica Frauenberg b. Fürstenburg.

Kerschische. Girbelsdorf. Gerschdorf Gladesch Gladloka. Gabersberg Girible. Kletsch.2 Globoko Globočice Globočice pri Kostanjevici Globočico Globočdol Glogovica Blagovica Gmajna pri Črnučem Gmajna pri Mirni Gmajna pri Škrjančah Gmajna pri Trebelnem Gmajno 1. Grüble Girschitsch. Kompolle. Kamnitz Globel.Ehrenberg Gereuth in Oberkrain Gereuth ob Loitsch Gereuth. Luschari Germ b. Glatlok Glänich (Fluss Klivnik). Gemeine Gmajna. Villengrobl Globoko Globotschitz Globotschitz Globotschitz Globotschkidoll Glogouze Glogowitz in Oberkrain. Sosse Glanz b. Germath Germeck Germeschitz Germouschek Germulle Gerschetschendorf Gerschitz Gertrudswald Gertrudswald.Johannsbüchel Germ i. Woditz Gertschwerch. Scharfenberg Gleinach Gleinitz Gleinitz Gleinitz. Glinnach Gira b. Neumayer Gmein in der Krain. Mühlen b. Kumpole Gimpl. Dragmannsdorf oder Klanz Glanz in Unterkrain Glashütte b. Gertschberg Gertshalp. Gampole. Globowitz Gmajna Gmajna Gmajna Gmajna Gmajna Gmajna b.d. Gmaina in Krain Seč pri Novem mestu Laze Grbin Grdani Prelesje Grduni Rovt Rovte pri Podnartu Rovt pri Škofji Loki Rovt pri Dobrovi Laze pri Predgradu Dolina na Gorenjskem Rovte nad Logatcem Rovte pri Nemiljah Rovtarske Ţibrše Grgelj Kolovec Grm pri Podzemlju Grm Grm Grm pri Ivančni Gorici Grm Grm na Gorenjskem Grmada Grmki Grmečice Grmovšek Grmovlje Grţeča vas Geršiči Vodice pri Ljubljani Vodice Grč Vrh Gosteče Selce pri Lukovici Mrtvice na Dolenjskem Druţinska vas Podjetniško naselje Kočevje Kumpolje Kompolje na Dolenjskem Glinek pri Mokronogu Gora Giriblje Giršiče Gladeţ Gladloka Soze Klanec Klanec pri Gabrovki Glaţuta Glina Glinica Klance 1. Obergurk Gmajna.Gehag in Unterkrain. W. Weixelburg Germ b.2 Klanec 1. Reuth. Germ in Oberkrain Germada.3 Kalič Kleče pri Planini Glinje na Gorenjskem Glinek na Gorenjskem Glino Globel 1. Altenmarkt Gerdun Gereuth Gereuth Gereuth b. Gaberiachsberg. Route bei Nemile Gereuther Sibersche Gergel in Unterkrain Gerlachstein Germ Germ b. Laassen in Unterkrain Gerben Gerdani Gerdenschlag b.Bischofslack Gereuth b. Klanz Gleitsch Gletsch.2. Gostendorf Geschieß Geschwend in Unterkrain Gesindeldorf Gewerbegebiet Gottschee (Ort) Gimpelhof. Gumpoldsdorf Ginegg.2 Gmajna Gmajna pri Bledu Gmajna pri Kozarjem Gmajna pri Krškem Vodizze Sose Lubiana-Fucine Calicci . Deutsch-Gletsch Gline in Krain Glinegg in Oberkrain Glino.M.Dobrawa Gereuth b. Gehack Geräuth.

Goisdreck Goist Goldenfeld Golesch Golischberg.Gurkfeld Gollegg b. Oberdorf Goreinawas-Retetsche Goreinawaß-Retetsche Goreine b. Gorenje in Oberkrain Gorenz.Moräutsch Goritschitza in Oberkrain Goritz Goritz b. Gobnigg. Gojatsche Gora Gora b. Arch Goliwerch in Oberkrain Goliwerch-Suchidul Golleg Golleg. Gorenze Goreynach Göriach.2 Goli vrh Goli Vrh pri Krškem Goli vrh Goliwerch) Goli vrh Goli Vrh na Gorenjskem Goli vrh — Suhi dol Golek Golek pri Vinici Golek pri Krškem Golek pri Homu Goljek 1. Sankt Florian Görbing Goreinach!. Goriach Gorischenberg. Gorischkagora Gorischkawas.d. Dole. Weinitz Gollegg b.2 Golenberk Goli vrh Goljor Golo Brdo na Gorenjskem Golče Golčaj Golušnik (Karlovec) Gombišče Gomila Gomilo 1.W. St. Gumbische Gomilla Gomillo Gonatsch. Kolisch. Karlstein Gombische. Presser Goritschitz b. Primskau Gorelitz. Kahlenberg Golliverch b. Goli Vrh Goliwerch b. Gorene.2 Gojače Goiaci Gora Gora Cerovec pri Dolenjskih Toplicah Gorenje (pri Blagovici) Gorenja Dobrava na Gorenjskem Gorenja Ţetina Gorenja vas pri Trati Gorenja vas-Reteče Gorenja vas-Reteče Gorenje Goreljce Gorenje pri Kranju Gorenjci Gorenje pri Domţalah Gorje Goriani di Circhina Goriška gora Goriška vas pri Škocjanu Goriče Goriče na Gorenjskem Goričane pod Strmcem Goričane Goriška vas pri Mirni Peči Goričice Goričica pri Preserjah Goričica Goričica pri Moravčah Goričica pod Krimom Gorica pri Mošnjah Gorica Gorica Gorica pri Moravčah Lubiana . Ustie Gnadendorf Gobnik.Gmünd b.. Golek b.M.Heidenschaft Gmünd in Oberkrain.Veit Goliwerch Goliwerch (B. Gorischendorf 2 Goritschach Goritschach. Zavoden Gmünd. Gorenje Goreinadobrawa Goreinaschettina Goreinawas in Oberkrain. Goritsche Goritschanach Goritschane b. Gollowerdu in Krain Goltsche Goltschey Goluschnigg. Goritz in Krain Ustje pri Ajdovščini Ustie Sovodenj Savodegni Ustje pri Litji Gornji Mahovnik Gobnik Stavanje Godič Godičevo Godovič Godovici Godţe Bosco di Vipacco Gorica pri Radovljici Javorje Iavorie Javorje pri Blagovici Gojniče Gozd pod Kriško goro Gozd Reka Gozd pri Ajdovščini Bosco Zlato Polje Goleši Golišče Goliše Golice Golica 1. Tucheln Golitza Goliverch b. Untersavenstein Gollor Gollowerd. Petzenstein Goritschendorf Goritschitz Goritschitz b. Gorelze Gorene in Oberkrain. Gumbaldsdorf. Kollischberg Golische Golitz b. Kanderschhof Goritz i. i. Savoden. Trontselstein Goritschitza b. Gubnik Godenberg Goditsch Goditschewo Godowitsch Godschee Goeritz Gofriach Gofriach in Oberkrain Goinitsch Goisd Goisdreka.Hom Gollek Gollenberg.

Gallenberg. Schnoschet Grampenstein. (die) Stadt in Unterkrain Gottskirch Gowegg.Weichselberg Greischach. Grafenwart Grafenweg. Scherenburg. Gowejk Goweik Gowithal. Grahau.2 Grahovo Grahovše Gradac Gradec pri Krškem Gradec pri Svibni Gradnje pri Krškem Gradišče v Gori Gradišče pri Polici Gradišče pri Ţelimlju Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče Gradišče pri Leskovcu Gradišče pri Raki Gradišče pri Grosupljem Gradišče pri Litiji Gradišče-ko Gradišče in Poljane Gradišče-ko Šentlovrenc Gradiček Gradiško Gradnji hrib Gradovlje Kneţja Njiva Kneţak Fontana del Conte Kneţja vas Kneţja Lipa Kostel Senoţeti na Gorenjskem Grampovce Kramplje Grapa Hraše pri Medvodah Travnik Hrastje pri Ljubljani Gradišče pri Lukovici Gradec Gradec pri Litiji Greben Grebljenec Gredice Grgelj Kregarjevo Gabrovka pri Litiji Vrh pri Višnji Gori Griţe na Dolenjskem . Lichtenberg Gradische-OT Gradische und Polland Gradische-OT St. Heiligenkreuz Gradetz Gradetz Gradine Gradischberg. St. Motschviria Goschitsch Gosinek Gostenek Gostinberg. Savenstein Gradische b.Drittai Goriza Goriza Gorjusch Gorjuschach. Scheerenbrunn Gräst Grätz in Oberkrain Graz b. Landsberg Gradische Gradische Gradische b. Gratzdorf Greben Greblenz Greditz Gregel Gregersdorf Greifenberg b. Gostinze Gothendorf Göttenitz Göttenitzer Schneeb. Goweck. Rupert Gradische b. Tucheln Gradische b. Salloch (Mariafeld) Gradische b. Petruschendorf Gradische b. Grische in Krain Gorica pri Drtiju Gorico Gorico Gorjuše Gorjuša Goričane Gorica Gošič Gosinki Gostenjek Gostinški vrh Gostince Gotna vas Gotenica Goteniški Sneţnik Göttenitz) Gotenc Kočevje Stara Cerkev Govejk Govecco Govejek Goveji dol Graben Grebenje Graben v Grabnu Grabnovce Grabrovec Grabče 1.Großlupp Gradische in Unterkrain. Grampouze Grampl. Gostinwerch Gostinz. Grachowo Grachusche in Oberkrain Gradatz b. Graflinden Grafenwarth in Unterkrain. Grasberg.Goritza b. Schwarullach Graben b. Traunig. Kladje Grazdorf. Gowidull Graben Graben Graben b. Weichselburg Gradische b.Littai Greifenberg b.Archsburg Gradische b. Tröppe Grabnouz Grabrowetz. Hohowitz Gradische b. Grabrouz Grabtschach.Lorenz Gradischka in Krain Gradischko Gradnihrib Gradullach Grafenacker Grafenbrunn Grafendorf Grafenlinden. Krample Grappen Grasach Grasfeld. Goriusch Görtschach in Oberkrain Gorza b. Graze Grachau. (bei Gotenica Gottenz in Krain Gottschee.

2. Rossuple Grosuplje. Großgloboko Veliko Globoko Großgoba Velika Goba Großgras. Großlippoglau Veliki Lipoglav Großlipplach Veliko Lipje Großlipplein Velike Lipljene Großlippowitz.3 Gritsche Grivče Griuce Griwa.St. Großlessach Velike Lese Großlipoglau.Johannsbüchel Grintovec pri Ivančni Gorici Grintowitz b. Rakovnik (b. Großdulle Velike Dole pri Temenici Großes Hörndl (B.Gottschee Grintovec pri Kočevju Grintowitz. Rakounik. Grosslupp Velika Stara vas Großaltendorf in Oberkrain Velika Stara vas Großb. Gurkfeld Velika Dolina Großdorf in Oberkrain Velika vas na Gorenjskem Großdorf in Unterkrain Velika vas pri Krškem Großdorn Veliki Trn Großdule Velike Dole pri Gombišču Großdule b.Illyr. Grielsbüchel Grilov hrib Grimbschitz Grimščice Grimschitzhof Grimšče Grintouz b. St. Großkoren Veliki Korinj Großkostreinitz Velika Kostrevnica Großkumpale Veliko Kompolje Großkürbischdorf Velika Bučna vas Großlack in Oberkrain Velika Loka na Gorenjskem Großlasna Velika Lasna Großlaust Velike Lašče Großlerchendorf Velike Škrjanče Großlesse. Tucheln Hrib (Mali in Veliki hrib) Großhubainza Velika Hubajnica Großilysberg Velika Ilova Gora Großkaal Veliki Kal pri Ivančni Gorici Großkall Veliki Kal pri Mirni Peči Großkorein. Bartlmä) Rakovnik na Gorenjskem Großaltendorf b. Greifenstein Griva Gröble Groblje Grobschel. Grintouz Grintovec pri Osilnici Grintowitz. Tschernembl Grič Gritsch b. Unterthurn Grič v Sotesko Gritsch.Grenwald Nadanje Selo Nadagna Grenze Grenc Grest Hrastje pri Šenčuru Gretzerthurn Gracarjev Turn Griesenberg Vrh pri Račeve Grietsch in Krain. i. (i. Gritsch b.Gurkfeld Grič pri Krškem Grillohrib. bei Rajhenav Rajhenavski Rog Reichenau) Grossforst Veliki Boršt Großgaber Veliki Gaber Großgampole Velike Kompolje Großgelnigg. Weichselstein Veliki Vrh pri Litiji Großbrußnitz Velike Brusnice Großbukowitz b. Nesselthal Gradec na Dolenjskem Grodin Gradenje Groisenegg.Feistritz Velika Bukovica Bucovizza Grande Großdobrawa Velika Dobrava Großdolina b. Großlees. Grosslindenheim Veliki Lipovec Großlotschnig Veliki Ločnik Großlupp. Grietsch Grič 1. Obergras Trava Großgupf Velike Vrhe Großgupf b. Kleč Grintovec Kletsch) Gritsch Grič ob Trebnjega Gritsch b. Grintouz Grintovec pri Zagradcu Grintowitzbühel (der. Velike Uplje Grossmallenz Velike Malence . Grobsche Grobišče Grobisce Grodetz b. Großjeunig Veliki Jelnik Großgloboku.Marein Veliki Vrh pri Šmarju Großgutenfeld + Kleingutenfeld Dobro polje (Malo+Veliko Dobropolje) Großhrib + Kleinhrib b. Kroissenegg. Štravberk Veliki vrh Strahberg) Großbann Veliki Ban Großberdo Velika Brda Berdo Grande Grossberg Veliki Vrh Grossberg Veliki vrh pri Setnici Großberg Veliki vrh pri Stravberku Großberg Veliki vrh na Blokah Grossberg b..Themnitz.

Srobodnig Gutendorf Gutendorf in Unterkrain Gutenegg b. W. Sabitsche Gutenfeld (Gemeinde im Dobrepolje Gutenfeld (Ls. Guntzlech Gurk (die. Kosleuz. Großtrebellen Großtschernel. links der Sava Gustenfeld.Adelsberg Großpeze.Illyr. Großtschernelo Großtscheschenze Großubliskau. Großmrascheu. Gundersdorf Gunzle. Großubelsko Großweiden Großwillgainer Großwodenitz Großwurzen Großzdentsch Großzerouz.Feistritz.Barthelmä Gutenhof. Fl. Habach in Oberkrain.Großmeierhof b. Koslewz Gutenau. durch Novo mesto Gurkdorf Gurkdorf. Neustädtel) Zabice Castelvecchio. Gunzelsdorf.M. Großmlatschewa Großmraschau. Abloch. Gutenwerd.St.St. Griwatz Gschiess Guba. Grundelj Krţišče pri Čateţu Grundelj Primštal Zelena Rovan Grmače Zavrstnik Krušni vrh Gruča Gruče Grivac Sela pri Litiju Goba Gobovce Gudalji Odrga Kukenberg Gunte Gunclje Krka Krka pri Stopičah Krška vas na Dolenjskem Krško na Dolenjskem Koţljevec Senično Pristava pri Kranju Srobotnik ob Kolpi Dobrovška vas Dobruška vas Zabiče Dobrepolje Dobrepolje Dobravlje pri Ajdovščini Dobravica pri Šentjerneju Dobrava pri Škocjanu Srebotnik Kuteţevo Dobropolje Zajčji vrh Jablje Prestava Grande Ottocco Grande Sable Grande Oblisca Grande Rudolfswerth. Sabizze Gutenfeld Dobraule di Aidussina Cottesevo Poglie di Bisterza . Munkendorf Gurkfeld in Unterkrain. Großpetze Großpodloch. Gudelsdorf Guggenberg.Feistritz. Gutenwörth Guttenberg Guttenegg b.Galetov grad Groblje pri Prečni Grumlof.Illyr. Grosszerovetz Großzikawa Großzirnik Gruben Grubenbrunn Gruble Grundelhof Grundhof Grundthof Grünestal.2 Velike Ţablje Velika Ševnica Velika Lahinja Velika Slevica Veliki Slatnik Velika Štanga Veliko Trebeljevo Veliko Črnelo Velike Češnjice Veliko Ubeljsko Veliki Videm Velika Ligojna Velike Vodenice Veliki Koren Zdenc Veliki Cerovec 1.) Gutenfeld b.Canzian Großpreska Großrakitowitz Großratschna Großreberze Großriegel Großschablach. Preimsthal Grüngrueb Grünhof Grünhof in Unterkrain Gruschenberg. Guntzlach. Habbach Velika Pristava Veliko Mlačevo Veliko Mraševo Veliki Orehek Veliki Osolnik Veliki Osolnik Veliki Otok Velike Pece Veliki Podlog Veliki Podljuben Velike Poljane pri Škocjanu Velika Preska Veliki Rakitovec Velika Račna Velike Rebrce Veliki Rigelj 1. Großschabla Großscheinitz Grossschönberg Großsillwitz.d.Heidenschaft. Großmraschewo Großnußdorf in Unterkrain Großosolnigg Großossunegg Großottock b. Gubach Gubouza Gudal. Kutheschou Guttenfeld Haasenberg i. Dobrawa b.St. Dobrauliach Gutenhof. Großpudloch Großpodluben Großpölland b.Peter Großmlatschewo. Kruschniwerch Grutsche Grutsche Grybatz. Senitschno Gutenberg in Oberkrain Gutenberg in Unterkrain. Großsliwitz Großslatenegg Großstangenwald in Unterkrain Großtrebeln..2 Velika Cikava Veliki Cirnik Jama pri Dvoru Jama . Kuckenberg Gunde.

Naluschi Hammer b. Meretsche Hinnach Hinnitz Hinterberg in Unterkrain Hirisgruben.Alben.Dreifaltigkeit in Oberkrain Hladine Hlautscheniwe Hlebitz Hleptsche Hleusche. Stein Hammer b. Raubershof Hammer b. Hlewische Hlewenwerch. Sveti Kriţ pri Kostanjevici Sveti Kriţ pri Litiji Sveti Kriţ (Kriţevska vas) Sveti Duh Wieden) Podsmreka pri Dobrovi Herinja vas Mohorje Jerman vrh Podgraje Ermesburgo. Iderschek Hiillersberg. Neudegg Hammer b. Klenovrit Hobousche Hochstuhl (B. Jeleindol Hirschthal in Oberkrain Hittenau. Jelendol. Ardro Harlacken Hart Hartmannsdorf Hartwigsdorf. (bei Planina Hasberg b. Dolle b.Pölland Hammer in Oberkrain Hammer in Unterkrain Hammerstill Hammerstuhl Handlern Handlern Hantina Harder Harder. Gottschee Hirschdorf in Unterkrain Hirschgruben b.Bischofslack Heiligenkreuz (b. bei Potoki Hof Gabrje pri Stični Petelinje pri Pivki Petteline Gradišče pri Rovtah Log pri Zaplani Rakovica Koča vas Metulje Na Luši Fuţine Fuţine pri Mirni Fuţine pri Zagradcu Fuţine Fuţine Fuţine Fuţine pri Poljanah Fuţine pri Kranju Fuţina Namršelj Udje Handlerji Primoţi Hantina Ardro pod Velikim Trnom Ardro pri Raki Orlaka Arto Artmanja vas Artiţa vas Stari grad Alben) Hošperk Hasberg Leskovec pri Krškem Zajčji Vrh pri Stopičah Zajčje Polje Zavrh pri Lipniku Dole Mlaka pri Kranju Sveta Gora Sveti Vrh Sveti Duh (Krajič) Sveti Duh na Blokah Sveti Duh pri Škofji Loki Sveti Kriţ Sveti Kriţ Podbočje. Mlaka Heiligenberg Heiligenberg Heiligengeist Heiligengeist Heiligengeist b. Metulle (japider Metulum) Hallstall.Landstraße Heiligenkreuz b. Terstenig.Rieg Hirschtal. Kreuzdorf Heiliggeistb. Villa Podigraie Jetrbenk Podbočje Idršek Idresca di Dole Mereče Monte Sant'Ilario. Haasberg Haselbach in Krain Hasenberg in Unterkrain Hasenfeld in Unterkrain Hassenthal.Littai Heiligenkreuz. Artischawaß Hasb. Merecce Hinje na Dolenjskem Hinjice Novi Lazi Jelendol Jelenja vas Iskrba Jelendol pri Škocjanu Jelendol nad Trţičem Hiteno Sveta Trojica na Blokah Sveta Trojica na Gorenjskem Hladine Hlavče Njive Hlebce HIebče Hleviše Hlevni Vrh Monte Cléuni Hobovše Stol Bach) Dvor pri Kočevju . Aschenthal Hausbach. Grosslup Haußenstein. Jermannwerch Hermesburg Hertenberg Heuligenkreuz Hiderschegg.Hagebuch in Unterkrain Hahnsdorf Haidenberg Haidensbüchel Hallegg im Oberkrain.Dreifaltigkeit Hl. Sternberg Hl. Horindorf Hermagor Hermannsberg. Rakouz in Oberkrain Hallerstein Hallerstein. Jelenidol. Hirschgruben b.Dobruin Hammer b. Arder.. Gurkfeld) Heiligenkreuz b. Sagratz Hammer b. Nassenfuss Heiligenkreuz b. (bei Videm Hellburg in Oberkrain Hereindorf. Feistritz Hammer b.

Gabru) Hrib ob Trebnjega Hrib pri Podlipovci Hrib pri Ţuţemberki Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib pri Roţnem dolu Hrib Hrib Hrib pri B. Javoridol. Gollek Hrib b. Rosenthal Hrib b.Moräutsch Hoflein.Moräutsch Hrastno Hrastowitz Hrastulle.Krainburg Höflein. Oberlom Hrib b.Oberlaibach. Krasche Hrastegg Hrastje Hrastje Hrastje b. Salloch Hrib b. Gradesch Hof in Oberkrain Hof in Unterkrain.Brunndorf Höflein b. Gretzersrtein Hrastnig b. Burgstall i. Kreßnitz Hrib b. Hotaule Hottemasch. Krenowitz Hrib Hrib Hrib Hrib Hrib b.Hof Grades. Homdorf Homberg Homerau. Sarska Host Hotaule Hotederschitz Hotschevo Hottauliach. Gereuth Hohenwart. Sicherstein Hohenthal Hohenthal. Salloch Hrastje b.St. Gimpel Höflein b. Brunhof Hofdorf in Oberkrain Höfl b.Honigberg Hrastje b. Mathena Höflern Hofrain Hohenberg in Unterkrain Hohenegg in Unterkrain. Hölzeneck. Trojana Hrastnigg b. Jaworjudol Hornwald b. Roßbüchel Hrib b.Baumkirch. Heutschach Holldorf Hölldorf Hölldorf Holzenegg-Anteil b. C. Timaschach Hottemesch Höttisch Hraschach Hrasche Hrasche b. Windischmark Hohowitz Hojtsche. Klopze Hrib b. Morawitz Hometz Honigstein Hopfenbach in Unterkrain Hornberg in Unterkrain Hornsthal. Hotemesch. Duorje b. Lessenberg Hom Hom. Tschermoschnitz Hoßberg.d.2 Hotemaţe Hotemeţ Hotič (Zgornji+Spodnji Hotič) Hraše pri Lescah Hraše pri Preddvoru Hraše Hrašče pri Vipavi Craschie Hrastek Hrastje pri Klenoviku Hrastje pri Vači Hrastje Hrastje Hrastje pri Mirni Peči Hrastje pri Šentjerneju Hrastje pri Orehovici Hrastnik Hrastnik na Gorenjskem Hrastno Hrastovica Hrastulje Hrenovice Crenovizza Hrib (pri Vel. Oberfeld Hrib b. Lessenberg Holzenegg-Anteil b. Wolhardstein. Zirkle Hrastje b. Hrastoulle Hrenowitz.Barthelmä Hrastje. Weißkirchen Hrib b. Mrauen. Hoheneck Hohenstrass.Flödnig Hrasche. Hrib pri Fari Hasberg . Dörtscha. Neul Hrib b.Pfarre Gradeţ Grades Zadvor Dvor pri Ţuţemberku Dvorska vas Dvorec Strahomer Preddvor Dvorje pri Moravčah Matena Dvorska vas pri Velikih Laščah Breg pri Stari Trgu Pugled pri Starem Logu Onek Drča Prihodi Plavški Rovt Krupa 2 Hohovica Hojče Boga vas Pekel Pekel od Trebnjega Lesno Brdo-del pri Horjulu Lesno Brdo-del pri Vrhniki Hom pri Radovlji Hom Homska gora Morava Homec na Gorenjskem Mirna Peč Hmeljnik Rogati Hrib Javorjev Dol Rog Sarsko Hosta Hotovlja Hotedršica Gottedrasizza Hocevo Hotavlje 1.

Jablonitz Jablanitzbach Jablanitzer Lase.Hrib b. Iglenik IIruschko Illauk. Johannisthal Iwansche Iwansdorf. Iggdorf Iggenlack Iglenigg b. Pewen Jagerscheck Jagersdorf b. durch Ig Iggendorf in Oberkrain. Podretsche in Oberkrain Hülben in Oberkrain.2 Huje Hujevino Podreča pri Ljubljani Podreča na Sorškem polju Voklo Hrib pri Toplicah Pasjek Pasjek Hušica Pogled Iščica Iška vas Iška Loka Iglenik pri Novem mestu Iglenik 1. Teufelsdorf Hudikonz Hudikrai Hudirogatz Hudo Hudo.Kirchheim Jagodnig Hrib Hrib pri Zajčjem vrhu Hrib pri Cerovcu Hribi na Gorenjskem Hribe Hribi pri Čemšah Hribi Hribljane Hrib pri Bukovščici Hruševec Hrušice Hrušico Hrušice Hrušica pri Svibni Hruškarje Hruševka Hruševo Hrustovo 1. Leskouz Isvir. Katzenthal Hriblein. Langenberg Jablanze. Hruschevetz Hruschitz Hruschitz Hruschitz b.Illyr. Bisterza Villa del Nevoso-Torrenova Giavornico di Aidussina Castel Iablanizza Giaghersa . Immenberg Imeinesello Imowitz Inlauf Innergoritz Irnau Irrdorf in Krain Irtschdorf Isgore Islak Issbirk b.Radendorf Hrib bei Hasenberg Hrib bei Zerouz Hribach Hribe. Hruschiza Hruschkarje Hruschouka Hruschowa Hrustou Huchtersberg.. Hribbe Hribi Hribi b. Veit Hrieb Hruscheuz.) Villa del Nevoso. Fl. Eibendorf Jabernegg Jablanitz Jablanitz in Krain Jablanitz.Feistritz-Dornegg Ilovitz Imeine. isvier Ivie Iwaindoll. Imene.2 Iiruško Ilovka Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica-Trnovo Ilovico Imenje na Gorenjskem Imenje na Dolenjskem Imovica Inlauf Notranje Gorice Jerinov Grič Jerova vas Irča vas Izgorje Izlake Izvirk Izvir Ivje Ivanji dol Ivanjše Ivanja vas Javornik pri Postojni Jablanica pri Sv.Neustädtel Iglenigg. Tröppe Hundsdorf. Illouk Illyr.Feistritz Hujewin Hulbach Hulbach. Wakel Hundsdorf Hundsdorf b. St. Guchte Hudapollitza Hudeine. Wudendorf Hruschitz. Katzenberg Huhnendorf Huje b. Jablanitz Jägerdorf in Oberkrain. Huden 2 Hudej Huden Huderaune.2 Guhte Huda Polica Hudenje Hudej Hudeje Hude ravne Hudi Konec Hudi kraji Hudi Rogatec Hudo pri Radomljah Hudo pri Prečni Kurja vas 1. Pasjek Huschitz Huttershausen Igg (die. Kriţu Jablance pri Krškem Jablanica pri Ilirski Bistrici Jablaniški Potok Jablaniške Laze Jablanice Pevno Jagršče Jagodnik Crùssevo Cuie Brunndf.Feistritz Illyr.

Jaurowitz.Kirchheim Jessenitz. Jeschze Jeschouz. Jesenouz Jesserz Jesuskirche Jeuscha Jeuscha b. St. Jesenze b. Jelschevetz Jessenau Jessene Jessenitz b. Jasne Jastrebnigg Jauchen Jauerburg Jauerburg Jauerburger Gereuth Jauernig in Krain Jauersberg. Ifammach. Rupert Javorje b. Stuhlberg Javorje Javorje b. Rupert Jelschewitz Jemitz. Jurschach Jarstchesell. Stein Javorschitz Jaworje in Oberkrain Jedinschina Jelensche Jelitschenwerch. Jeranou Jerschanau Jerschitz. St. Ulrich Javorje b. St. Jamma Jama in Unterkrain Jamma Jamnig Jamnig Jankowitsch Jantschberg Japeth. Jerneisdorf Jeperjegg Jerenau. Gabriel Jessenovetz. St. Unter Sankt Lambert.Jakitschewo Jakobowitz in Oberkrain Jakovin Jama in Oberkrain. Gollek Jeuscha b. Jelschane Jelscheuz b. Jartschbach Jasbina b. Jellitschenwerch Jellenik Jellenk Jellowetz. Jerschitze Jeschenberg Jescheuz.d. Jartschinwerch Jartschindollina Jartschipotok. Jelowitz Jelscha Jelschanach. Kostreinitz Jeusche Jakičevo Jakovica Jakovini Jama na Gorenjskem Jama pri Novem mestu Jama pri Stopičah Jamnik Jamnik pri Kranju Jankoviči Jančje Pri Japetu Jarek 1. Javorje Javorje Javorje Javorščica Javorje pri Velikih Laščah Jedinščina Jelenšče Jelični Vrh Jelenik Jelenk Jelovec Jelše pri Novem mestu Jelšane Jelševec Jelševica Jemce Jerneja vas Jeperjek Jeranovo Jeršanovo Jeršiče Jeţni Vrh Jelševec pri Trebelnem Jeţica Jeţce Jelševec pri Krškem Jesenovo Jesenje Jesenice Jesenica Jesenice Jesenovec Jezerce Jezusova Cerkev Jeţa Jelša Jelša pri Litiji Jelše pri Svibni Iassena di Bisterza Iasne Castello Gewerkenegg Ieliccini Valzala Elsane Gessenizza . Kum Jasbine Jasbine in Krain Jasen in Krain Jasme Jassen. Juscheuz Jeschitz. Cheys. Jasen Jassenoraun Jaßnach. Jemze Jenersdorf. Jeschza Jeschitz. Jartschesello Jartschek Jartschinberdo Jartschinberg. Javorje.2 Jerengo Jarše pri Črnučem Jarše Jarčje selo Jarček Jarčje Brdo Jarči vrh Jarčja Dolina Jarčji potok Jazbina Jazbine pri Javorjach Jazbine na Gorenjskem Jasen na Gorenjskem Jazme Jasen pri Ilirski Bistrici Jesenova ravan Jazne Jastrebnik Ihan Javornik Slovenski Javornik Javorniški Rovt Javornik na Gorenjskem Javorje pri Litiji Javorovica Javorje pri Šmart. Rann Jessenitz b. Japid Jareck Järrengau Jarsche Jarsche.

durch Krmačina Kamenitz in Unterkrain Kamenitz. Apne und Raune Kalk. Idrien Kaltenbrunn b. Kaplawess Kaptol Karantanienberg Karlowitz in Oberkrain Karlshütten Karlstein Karlze. Karlitz.Werth Jivorje Johannisberg Johannisberg Johannisberg b. Kamenz Kamenwerch Kamenwerch Kamenz Kamenza.d. Cagnidol Collefreddo Campofreddo di Postumia Rupa Fredda Camigna Kermatschina) ? Goricce Carentano . Kamin. Sankt Leonhard i. Kamenze.Podkrai Jeusche b. Suschag Kaisersberg. Jugarje Jungberg Juntsche.Heidenschaft Kaal Kaal Kaal b.2 Monte San Giovanni. Apne. Popirnitz. Papiermuhle Kaltenbrunn b.Gurkfeld Jeusche b. Ratschach Johannisthal in Unterkrain Johannsbüchel Johannsthal ob Idrien.Michael. Kanderschhof Kandia Kanischaritz Kanker Kaplanau Kaplische Kappeldorf. Kamenitz Kamne. St.Zwischenwässern. St. Margarethen.Illyr. Karlsdorf Jelše Jelše pri Krškem Jelše Jelše pri Otočcu Jivorje Gora pri Begunjah Janeţovo Janeţevo Brdo Janeţi Šentjanţ na Dolenjskem Dvor Dvor pri Bogenšperku Ivančna Gorica Dole nad Idrijo Jevnica Podšentjur Jugorje pri Novem mestu Mlada gora 1.Lambert Kaal b. Studentschetz Kaltenbrunn in Unterkrain Kaltenfeld b. Aplenik Kalk und Raunach.M. St. Berdo San Giovanni Castel Iablanizza Rovine di Castel Iablanizza Dole Iursinzi Cal di San Michele Canidol. Weventza Jörgenberg in Unterkrain Jugorje b. Kaminau Kamenitz (Fl.Feistritz. Wapnik Kall Kall Kall i.2 Junčje Jurna vas Jurjevica Jurka vas Juršinci pri Ajdovščini Kal pri Litiji Kal pri Ţuţemberku Kal Kal Kal pri Šmihelu Kal pri Ivančni Gorici Kanji Dol Sušak pri Ţelimlju Čohovo Kake Husarjev kal Talčji Vrh Apnenik pri Velikem Trnu Apno Ravne Apno Kal pri Kočevju Kal pri Novem mestu Kal Kališče Kališe pri Ţeleznikih Mrzli Vrh pri Idriji Papirnica Studenčice pri Medvodah Mrzli Potok Mrzle Polje Mrzlo Polje na Dolenjskem Mrzla Rupa Mrzla luţa Kalce pri Mirni Kalce-Naklo Kamnje pri Ajdovščini Kamenica Kamenica na Dolenjskem Kamence Kamni Vrh pri Ambrusu Kamno brdo pri Leskovcu Kamenci Kamenca Kamnje Kamnjek Kandrše-del na Gorenjskem Kandija Kaniţarica Kokra Kaplanovo Kapljišče Kapla vas Kaptol Goriče pri Postojni Karlovica Glaţuta pri Travi Karlovec Karlče 1.Neustädtel.Jeusche b. Dolech Joinitz. Jungshof Jurendorf.. Kamene Kamnik Kandersch-Anteil in Oberkrain. Windischmark Kallische Kallische Kaltenberg b. Laatschenberg Kaal b.Bischofslack. Janeschewo Berdo Johannisdorf.W..d. Kadl Kaal in Unterkrain Kainthal. Johannes.Adelsberg Kaltenfeld in Unterkrain Kaltenrupp Kaltlacken Kalz Kalze-Nakio Kamenau. Johannis Johannistal Johannisthal b. Tschochowo Kake Kal Kälbersberg Kalchberg in Krain. Stein Jeusche b.St. Kanidol Kaiserberg. Jurndorf Juriowitz Jurkendorf Jurschinzen b.

Ledine Karst Kartause Sicherstein.Illyr. Johannes Kerschdorf b.Adelsberg Katzendorf b. Scharfenberg Kerschdorf b. Kerschdorf ob Piauschko Kerschdorf. Karner Vellach Karner.d.Neustädtel Kerschdorf b.Feistritz Kassian Katharinaberg (bei Plešivica Katscharit Katzegg Katzenberg Katzenberg Katzenberg Katzendorf Katzendorf Katzendorf b. Kronz Karnitze b.Honigstein Kerschdorf b. Gallenberg Kerschiunik Kerschle Kerschstätten b. Matschkouz Katzenthal Kauer in Oberkrain.Zirklach Kersingberg. Kerkowa Kermatschina Kermel Kerndorf in Unterkrain Kernitz.Bischofslack Kerschdorf b. Kersinwerch Kersische in Krain Kerstine Kertina Kertina Kertinaloka Kertschi Kesserhof. Kartuzija Pletrje Kartuzija Pleterje.Hof Katzendorf in Oberkrain Katzendorf. Kartause Pletriach (Ort) Kascha Kaschellowetz Kassegg b. Tschernomel Kerschdorf b. W. Kartuzija Pletrje Kašča Kuţeljevec Koseze pri Ilirski Bistrici Cossese Kozjane Cosiane Sveta Katarina Pleschitz) Kačja rid V Kacki Mačji hrib Mačkov vrh Mačkovina Mačkovec pri Veliki Loki Mačkovec pri Novem mestu Mačkovec Mačkovec pri Postojni Villa Caccia di Aidussina Mačkovec pri Kočevju Mačkovec pri Dvoru Mače Mačkovec pri Škocjanu Mačji dol Kovor Kavran Kovčice pri Ilirski Bistrici Calcizza di Bisterza Krbulje Krkovo pri Karlovici Krkovo nad Faro Krmačina Krmelj Mlaka pri Kočevju Krnica Krnice pri Novakih Krnče Češnjevek na Dolenjskem Češnjica pri Ovšišah Češnjica v Bohinju Češnjice pri Ljubljani Češnjice pri Trebelnem Češnjice pri Novem mestu Črešnjice pri Crkljah Češnjice Češnjica pri Selcah Češnjice Cerovec Črešnjevec Češnjice Češnjica pri Škofji Loki Češenjce Črešnjice na Dolenjskem Črešnjevec pri Oštrcu Črešnjevec Črešnjice nad Pijavškim Češnjice pri Zagradcu Krţajeva dolina Krţeti Krţišče Krţiše Kršivnik Kršlje Češnjice pri Domţalah Češnjevek na Gorenjskem Krsinj vrh Kriţišče Krštine Krtina pri Domţalah Krtina pri Veliki Loki Krtina Loka Krči Keseri . Kartause Pletriach Kartause Sicherstein. Tschernomel Kerschdorf b.M.Osterberg Kerschdorf i. Zirkle Kerschdorf b. kesser Koroška vas na Dolenjskem Koroška Bela Korošče Ţirovske Krnice Idrijske Krnice Carnizza d’Idria Ledinske Krnice Carnizza di Ledine Kras Kartuzija Pleterje.Karndorf in Unterkrain Karner Fellach. Selzach Kerschdorf b. Karnitze Karnitze b.Gottschee Katzendorf b. Kernitza Kernitze Kerntsche Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf Kerschdorf b. St.Domschale Kerschstätten b. Tscheschenze b.Sagratz Kerschejdolina Kerschet Kerschische Kerschische. Kayer Kauran Kautschitz Kerbulle Kerkou Kerkowo. Rann Kerschdorf b.Idrien. Korosche Karnitz. Kerschische Katzendorf b.

Kleinkoren Kleinkostreinitz Kleinkum. Kleindule Kleingaber Kleingaberje Kleingampole Kleingelnigg Kleingloboku. Ky Kidaunik Kirchberg-Struge Kirchdorf. St. Oberloitsch Kirchheim b. St.Preschgain Kleingupf in Oberkrain Kleinhall.Themnitz. Kleinlees.St. Kleindulle Kleindulle. Kleindolina Kleindorf Kleindorf i. Johannes Klampfer (Fl. Kleinmlatschewa Kij 1.Jobst) Klana Clana Klance Škofljica Klasec Podkluţe Čekovnik Ceconico Ostrog Mala Dolga noga Mali Log Mali Videm Mala Stara vas pri Grosupljem Mala Stara vas Mali Ban Mala Brda Berdo Piccolo Malo Brdo Berdo Minore Mali Vrh pri Mirni Peči Mali vrh pri Setnici Male Brusnice Mala Bukovica Bucovizza Piccola Mala Dobrava Mala Dolina Mala vas pri Butajnovi Mala vas v Dobrepolju Mala vas pri Grosupljem Mala vas na Dolenjskem Mali Trn Male Dole pri Temenici Male Dole pri Gombišču Mali Gaber Malo Gabrje Male Kompolje Mali Jelnik Malo Globoko Mala Goba Mala Goričica Male Vrhe Mali Vrh pri Preţganju Mali Vrh pri Šmarju Bukovje pri Postojni Bucùie Mala Hubanjica Mala Ilova Gora Mali Kal pri Ivančni Gorici Mali Kal Mali Kal pri Mirni Peči Mali Korinj Mala Kostrevnica Mali Kum Malo Kompolje Mala Bučna vas Mala Loka pri Dragomlju Mala Loka pri Višnji Gori Drenov Grič Mala Lašna Male Lašče Male Škrjanče Malo Lešče Male Lese Mali Lipoglav Malo Lipje Male Lipljene Mali Lipovec Male Loče Loccepiccolo Mali Ločnik Mala Lukovica Mala Pristava pri Pivki Prestava Piccola Malo Mlačevo .Gutenfeld Kleindorf in Oberkrain Kleindorf in Unterkrain Kleindorn Kleindule b. Bukuje Kleinhubainza Kleinilysberg Kleinkaal Kleinkal b. Podkrai Kladje b. Kleinlippoglau Kleinlipplach Kleinlipplein Kleinlippowitz. Podbesche Kittenberg in Unterkrain. Kütenberg Kladje b. Kleinlindenheim Kleinlotsche Kleinlotschnig Kleinlukowitz Kleinmeierhof Kleinmlatschewo. Kleinlessach Kleinlipoglau. Tschekaunigg Klebitzhof b.Illyr. Kleinkumberg Kleinkumpale.2 Kidavnik Pri Cerkvi-Struge Gornji Logatec Cerkno Circhina Kisovec Podbeţe Pobese Kitni Vrh Kladje Kladje Klamfer St.Key.Dragemel Kleinlack in Oberkrain Kleinlaibach.Idrien Kisoutz Kitschmann. Kleinlaschitz Kleinlerchendorf Kleinlesche Kleinlesse. Kleingloboko Kleingoba Kleingoritschitza Kleingupf Kleingupf b. Kleingumpoldsdorf Kleinkürbisdorf Kleinlack b. durch Šentjošt Klan Klantz-Skoflitz Klasitz Klausen Klausen i.Feistritz Kleindobrawa Kleindollina.Veit Kleinkall Kleinkorein. Drenougritsch Kleinlaschna Kleinlaust.. Bartlmä Klein Dolganoga Klein Lack Klein Weiden Kleinaltendorf Kleinaltendorf in Oberkrain Kleinbann Kleinberdo Kleinberdo Kleinberg Kleinberg Kleinbrußnitz Kleinbukowitz b.Idrien.

Kleinpetze Kleinpodgoritz. Kleinmrascheu. Kolariza Kolenzdorf. Kollentschinadulna. Kletschach Kletschet Klingdorf Klingenfels Klingstein in Unterkrain Klobze in Unterkrain Klönig. Klein-Sliwitz Kleinslatenegg Kleinstangenwald in Unterkrain Kleinstermitz Kleintrebeln Kleintschernel. Glötsch Kletsche Kletsche. Gletsch. Kollentschinadolina Kolitschewo Kolk Kolk Kollario Kollenburg. Kobile Kobillek Kobilze Koboldsdorf.Kleinmraschau. Klutscheviza Knappenberg Knappendorf in Oberkrain Kney Kobille b. Glenach Klopze in Oberkrain Kloster in Unterkrain Klutsch Klutschewitz. Kleintschernelo Kleintscheschenze Kleinubliskau. Klein-Zirnig Klemenz Klenigg Klenovik Klenowisch Kletsch Kletsch b. Raumschussel Kolluderje Kolschak Malo Mraševo Malo Naklo Mali Orehek Mali Osolnik Mali Osolnik Mali Otok Male Pece Mala Podgorica Mali Podlog Mali Podljuben Podstenjšek Male Poljane Malo Polje Mali Rakitovec Mala Račna Male Rebrce Mali Rigelj Male Ţablje Mala Ševnica Mala Lahinja Mala Slevica Mali Slatnik Mala Štanga Mala Strmica Malo Trebeljevo Malo Črnelo Male Češnjice Malo Ubeljsko Mala Ligojna Male Vodenice Mali Koren Mali Cerovec Mala Cikava Mali Cirnik Klemenca Klenik Klenovik Klenovišča Kleč Kleč pri Starem Logu Kleče pri Črnučem Kleče pri Dolu Klečet Klinja vas Klevevţ Klenovik Klopce na Dolenjskem Klenik pri Pivki Klopce nad Vinjami Klošter Ključi Ključevica Knapovec na Hrastju Knape Knej Kobile Kobile Kobiljek Zakobiljek Koboli Koblarji Koglo Kokošnje Kokrica Kolarica Kolenča vas Kolenčeva dolina Količevo Kolk Kovk nad Colom Kolarijo Preska pri Medvodah Kolnik Kolovrat Koluderje Kovšak Ottocco Piccolo Postegnesca Poglie Piccolo Sable Piccola ? Oblisca Piccola Clenico ? Ciochi . Kolowrat. Kleinpudloch Kleinpodluben Kleinpodstein. Kollentschinawas Kolenztal. Köflern Kogel Kokoschna Kokritz Kolaritz. Kleinubelsko Kleinwillgainer Kleinwodenitz Kleinwurzen Kleinzerouz Kleinzikawa Klein-Zirnik. Kobole (Cobolli) Koflern. Kleinpulle Kleinrakitowitz Kleinratschna. Kleinmraschewo Kleinnaklas Kleinnußdorf in Unterkrain Kleinosolnigg Kleinossunegg Kleinottock Kleinpeze. Prezka Kollnigg Kollobrat.Altlag. Kleinschabla Kleinscheinitz Kleinschönberg Kleinsillwitz. Gabersberg Kobille. Kleinpottstein Kleinpölland in Unterkrain Kleinpule. Lehmberg Kleinreberze Kleinriegel Kleinschablach. Kolobrat. Limberg. Kleinpodgoriza Kleinpodloch.

Komania, Kamania Komanija Komatz Komaca Kompanien Kompanija Komutzen Komolec Konearn Konjarna Konfin Konfin Königsberg b. Tschernomel Kraljev vrh Königsland b.Illyr.Feistritz Gomance Konschitz-Anteil in Unterkrain Konjšica-del na Dolenjskem Konz Konec 1,2,3 Kopazenz Kopačnica Kopriunig b. Oßlitz Koprivnik Kopriunik Koprivnik pri Litiji Kopriunik in Oberkrain, Kopriwnik Koprivnik pri Ţireh Kopriunik in Unterkrain Koprivnik pri Krškem Kopriunik, Kopriunigg, Kopriwnik Koprivnik v Bohinju Koreiten Koritno v Bohinju Korenitka Korenitka Koreno in Oberkrain, Korenu Koreno nad Horjulom Korita Korita Korita, Werth b.Gottschee Vrt Koritenz, Koritenze, Koritnize Koritnice Koritenza Koritnica pri Krškem Koritno Koritno Korito Korito Kornbühel (der; B., i. Stari Log Ţitna gora Korpe Korpe Korrektur: Laibach-Fuschine Ljubljana-Fuţine Korrita Korita pri Idriji Koschak Koščake Koschenitz, Koschenze Košenice Koschitz Košce Koschmann Koţmani Koselberg, Koslovogoro Kozlovo goro Koses und Kot Koseze Kot Koses und Raune Koseze Ravne Kosikall Kuzarjev Kal Kositzenb. (bei Spodnji Log Kozice Kositzenberg, Kositzen, Auf den Bergen Kozice Kosleck, Kosleg Koţljek pri Cirknici Kossari Kozarje Kossarisch b.Adelsberg Kozarišče pri Postojni Kossarisch, Kossarische, Schőnburg,Waldenburg, Schneeberg Kozarišče Kosses Koseze na Gorenjskem Kossiach b. Gollenberg Kozje Kossieck Dolenje Selce Kossieck Kozjak Kossieck Kozjek 1,2 Kostach Sviščaki Kostain Kostanj Kostreunitz Kostrevnica pri Zabavi Kotscharia Kočarija Kotschen Koče na Dolenjskem Kotschna Kočna Kotschno in Krain Kočno pri Krškem Kottel Kotel Kotti b. Smeregg Koti Kouskiwerch Kovski Vrh Kovatschihrib, Schmidbüchel Kovačev hrib Kradne Kradnje Krainberg Martuljek Krainburg Kranj Krainburg-Drulouk Kranj-Drulovka Krainburg-Primskau Kranj-Primskovo Krainburg-St.Margarethen Kranj-Šmarjetna Gora Krainburg-Sterscheu Kranj-Struţevo Krainburg-Wartenberg Kranj-Straţišče Krainburg-Zirtschitsch Kranj-Čirče Krainer Kreuzberg Stiška vas Krainer Schneeb. (i. Ilirska Bistrica Sneţnik Kraintsche Kranjče Krainzel, Werdenberg Kranjcelj Kraje Kraje 1,2 Kralm, Krale Kralji Kramsche Krančje Krapflern Občice

Cognarna

Gomanza

Coritenza di Bisterza

Altlag) Lubiana-? Corita d’Idria

Cosmani

Unterlag)

Casarsca di Aidussina

Cossese

Svisciacchi

Illyr.Feistritz)

Kraschelhrib Kraschenberg Kraschkendorf, Kraxendorf Kraschze Krassintz, Krassnitz Kratschal Kratsche Kratzenbach b.St.Peter, Parje Kraxen Kreil, Orklewitz Kreitberg Kremen Kremenig Kremenza Krenwerd Kressendorf in Oberkrain, Kressenbach Kreßnitz, Größnitz Kreßnitzberg Kreßnitzpollane Krestenitza, Krestenitz Kreutberg in Krain Kreuz b.Neumarkt, Heiligenkreuz Kreuzberg Kreuzberg in Oberkrain Kreuzberg ob Podkray Kreuzdorf Kreuzdorf Kreuzdorf b. Jessenau Kreuzdorf b. Oberradelstein Kreuzdorf b. Savenstein Kreuzdorf b. Weichselburg Kreuzdorf b.Johannsbüchel Kreuzdorf b.Möttling Kreuzdorf, Kreutzenberg, Krischate Kreuzdorf, Krischevje Kreuzenberg Kreuzendorf, Kreuzdorf Kreuzeneck, Pitschie, Kreuzenegg, Witschie Kreuzort, Krischpot Kreuzritterhaus Kriechenburg, Dobrawa bei Asp Kripser Krischmann Kriutschevo Krivenberdo, Kriv Kriwoglawetz Kroatisch Überfuhr (Ort) Krobatsch Krobatsch Krocharje, Krochersdorf Kroissenbach, Rakouz b.Würschendorf Krokarje Kronau in Oberkrain Kronberg in Oberkrain, Rau Kropnik Kropp, Krupp Krotz Krozhof, Knappenschlag Krupp Krusche Küchlein Kuckendorf Kühlenberg Kukenberg, Guggenberg Kukmagg Kullai Kulmenhof Kum, St. Jodok am Kumberg Kummerdorf in Unterkrain Kumpelach, Kompals, Gumpoldsdorf Kuntschan, Kuntschendorf Kuntschen Kunz, Rampersdorf Kuplenig Kureschek, Kureschegg Kuschel in Unterkrain

Krošljev hrib Krašnji Vrh Kraška vas Krašce Krasinec Kračali Krače Parje Krašnja Orkljevec Prikrnica Kremen Kremenik Kremenca Krajno Brdo Brebovnica Kresnice Kresniški Vrh Kresniške Poljane Hrastenice Grad Krumperk Kriţe pri Trţiču Kriška reber Kriţna Gora na Gorenjskem Kriţna Gora nad Podkrajem Kriţ ob Trebnjega Kriţišče pri sevnici Kriţe Kriţe Kriţ Kriška vas Kriška vas Kriţevska vas na Dolenjskem Kriţate Kriţevje Kriţni vrh Kriţevska vas Bičje Kriţev pot Kriţanke Blejska Dobrava Kripsar Kriţmani Krivčevo Krivo Brdo Krivoglavice Hrvaški Brod Hrovača Hrvača Kroharje Rakovnik pri Birčni vasi Krokarje Kranjska Gora Rova Kropnik Kropa Kroci Trnovec na Gorenjskem Krupa Krušče Kuhlarji Kukovo Kilovče Kukov breg (Kukenberg) Kukmaka Kuljaji Kumnov dvor Kum Kumrova vas Kompolje na Gorenjskem Kunčani Kunče Kunci Kupljenik Kurešček Kuţelj

Parie

Crastenizza

Montecroce di Tarnova

Santa Maddalena, Monte Chilovi

Kuschelitsch Kuschelouz Kutten, Kutna Kutzl Kwasitz, Quassitz Laag b.Bresowitz Laag b.Heidenschaft Laag ob Bischofslack Laag, Idriskilog, Iderskiloch Laak b.Mannsburg Laak i.d. W.M. Laas b.Fulm Laas in der Wochein Laase Laase b. Obertucheln Lachatsch Lachau, Lachou Lachek Lachowitz Lachowitz in Oberkrain Lack Lacken b. Seisenberg Lackner b. Altlag Lacknern Lacknern b. Seisenberg Ladendorf in Unterkrain Ladia Lag Lahnthal Laibach (die; durch Ljubljana Laibach (die; durch Ljubljana Laibach in Oberkrain (links der Sava Laibach in Unterkrain (rechts der Sava Laibach-Birnbaum Laibach-Breg Laibach-Brücken Laibach-Brunndorf Laibach-Dobruine Laibacher Burg Laibacher Moor Laibach-Feld Laibach-Gallenberg, Laibach-Kahlenberg Laibach-Gleinitz Laibach-Gunzle Laibach-Hof, Laibach - Scheyerhof Laibach-Jeschitzach Laibach-Josephsthal Laibach-Kaltenborn Laibach-Kaltenbrunn Laibach-Kaschel Laibach-Nadgoritz Laibach-Osterberg Laibach-Podgoritz Laibach-Pollan Laibach-Rudnigg Laibach-Sadobrowa Laibach-Schischka Laibach-Schrottenthurn Laibach-Slape Laibach-St.Jakob Laibach-St.Martin a.d.Sau Laibach-St.Martin unter Kahlenberg Laibach-St.Veit Laibach-Steinbüchel Laibach-Stephansdorf Laibach-Stoschitz Laibach-Tatzen Laibach-Tschernutsch Laibach-Weitsch Laibach-Wisowigg Laiplach, Liple Lakaunitz Lakauz (Fl., durch Sela pri R. Lamberg b. Deutschgereuth Lamovje, Landsberg

Kuţelič Kuţeljevec Kutna Kucelj 1,2 Kvasica Log pri Brezovici Log pri Ajdovščini Loga di Aidussina Log nad Škofjo Loko Idrijski Log Loga d’Idria Loka pri Mengšu Loka Loţ pri Rakeku Olisa Laz Laze pri Rakeku Laze Lahača Lacazza Lahovo Lahko Lahovice Lahovče Log pri Blagovici Log Luţa Luţa pri Kočevju Luţa Ledeča vas Ladja Kokrški Log Landol Landolo Ljubljanica Laibach) Ljubljanica Laibach) Ljubljana na Gorenjskem Sau; bildet m. Ljubljana na D. Ljubljana na Dolenjskem Sau; bildet m. Ljubljana na G. Ljubljana-Hrušica Ljubljana-Breg Ljubljana-Moste Ljubljana-Studenec Ljubljana-Dobrunje Ljubljanski grad castello di Lubiana Ljubljansko Barje Ljubljana-Polje Ljubljana-Šmarna Gora Ljubljana-Glinice Ljubljana-Guncle Ljubljana – Zadvor Ljubljana-Jeţica Ljubljana-Vevče Ljubljana-Zalog Ljubljana-Fuţine Ljubljana-Kašelj Ljubljana-Nadgorica Ljubljana-Sostro Ljubljana-Podgorica Ljubljana-Poljane Ljubljana-Rudnik Ljubljana-Zadobrova Ljubljana-Šiška Ljubljana-Viţmarje Ljubljana-Slape Ljubljana-Šentjakob Ljubljana-Šmartno ob Savi Ljubljana-Šmartno pod Šmarno goro Ljubljana-Šentvid Ljubljana-Rakovnik Ljubljana-Štepanja vas Ljubljana-Stoţice Ljubljana-Tacen Ljubljana-Črnuče Ljubljana-Vič Ljubljana-Bizovik Liplje pri Postojni Liple Lakovnice Lokavec Sella) Lome Lamovje Lansperţ

Lauterberg Lawerz Lebenitz Lechnak Ledinach. Lase Lassach b. Zameschko Langenacker Langenacker b. Sameschko.Heidenschaft Langenfeld in Oberkrain. St. Landestrost Landstraßer Schloß (i. Unterthurn. Motzviria Lase b. Bresowitz Latzenberg Laubbüchel Laubbüchel Lauersberg. Obergurk.Georgen Lase b.Oberdorf Lanzau.Landstraße in Krain. Lasse Lassina. Laibach Lanische b.Kirchheim Lasnig Lasnitz Lassach b. Lambert in Unterkrain Lase b. Lositz Lastouze Latschenberg Latschenberg. Sapotok Lauterskiwerch. Langenthurn Lanische Lanische Lanische b. 3 Dolge njive Dolga Raka Podlonk Dolga vas na Dolenjskem Dolgo Brdo pri Litiji Dolga Poljana Campolongo di Vipacco Dovje Smuka Lanišče (Občina Šmarje pri Ljubljani) Laniše Lanišče pri Ljubljani Laniše pri Gorenji vasi Lancovo Laporje pri Turjaku Lapušnik Lašče pri Borovnici Vošče Lašče na Dolenjskem Laze pri Novakih Laze pri Novem mestu Laze Laze pri Poljah Laze Laze Laze Laze pri Ţibršah Laze Laze Laze pri Domţalah Laze pri Gorenji vasi Laze pri Vačah Laze pri Kostelu Laze nad Krko Laze pri Borovnici Laseno Loški potok Lazec na Gorenjskem Lazec pri Cerknem Lasez Laznik Laznica pri Cerknem Lasnizza Laze pri Mirni Laze pri Krki Laze Laze pri Gorenjem jezeru Laze pri Logatcu Lase di Longatico Laze pri Planini Laze pri Postojni Lase di Aidussina Lazina Lozice Losizze Lastovce Lačni vrh Brezovica pri Borovnici Lačenberg Daleč Hrib Deleči vrh Lavrovec Lavrica Lovranovo Luţe Zapotok na Gorenjskem Lavtarski Vrh Laverco Lebenice Lechnjak Ledina Ledine Ledine Ledinica Zalešje Salessie Leše pri Grosupljem Leše pri Litiji Legarje Lanišče . Savenstein Lase b. Laurouz Lauerz in Oberkrain Lauranerberg.Oberdorf Lase in Oberkrain Lase in Unterkrain Lase ob Obergurk Lase. Mariafeld Lase b. Zirknitzzersee Lassach in Oberkrain Lassach. Lanische Kostanjevica na Krki Kostanjeviški grad Landstraße) Zameško Dolga njiva 1. Lauranovo Lausach in Oberkrain Lausenbach. Podlang Langendorf in Unterkrain. Ainodt Lassitz. Goisd Lase b. Kostanjevica Landwiese.Domschale. Archsburg Langenau in Oberkrain. Ledina Ledine ob Unteridrien Ledinz. Sibersche Lase b. Deutsch-Langenfeld Langenthon. Lanzowo Laperje Lapuschnik Laschitz Laschitz in Oberkrain. Wetsche Laschitz in Unterkrain Lase Lase Lase b. Lase Lassach b. Laase Lase b.Großlupp Leesch b. Laaserbach Lasitz Lasitz b. Langfeld. Grafenfeld Langeneck in Unterkrain Langenfeld b. Lassach Laseno Laserbach. Unterfeld Langenarch.Littai Legarie Leindorf in Krain. Lase Lassach. Rann Lase b.2. Laurinsberg. St. Ledinza Leesch Leesch b. Neudegg Lassach b.

Weichselburg Luče Leparaun Lepa ravan Leppenz.Johannsbüchel Leskovec pri Ivančni Gorici Leskouz b.Leiten Reber pri Ţuţemberku Leiten in Unterkrain Reber na Dolenjskem Leitenberg b. Gora Log Log b. → Litija Littai) . Liebenberg Liberga Lichtenbach in Unterkrain Svetli Potok Lichtenberg Prapreč Lichtenberg b. Lilienfeld Livold Lieschitz. Lippitz Lipica na Gorenjskem Lipnitz. Sau.2 Lesitschgraben. (i. Lieschze Liješce Limoutz. Lilienb. Stein. Littai in O. Litija na G. Lipouz b. Schiwogora Ţiva gora Lienfeld. Prapretsche-Niederdorf Praproče Dolenja vas Lichteneck. Prapörzhof Praproče pri Grosupljem Lichtenberg-Niederdorf. Fuchsberg Lisec Littai in Oberkrain (links der Sava Litija na Gorenjskem Littai in Unterkrain (rechts der Sava Litija na Dolenjskem Littai-Grazdorf Litija-Gradec Liukovo Livkovo Ljubgojina. Lipowitz in Unterkrain. bildet m. Savenstein Lipovec Lipovitz Lipovico Lipowetz in Unterkrain. Nassenfuss Log Log b. Litija na D. → Litija Littai) Littai in U. Johannes Leskovec Leskowitz Leskovica na Gorenjskem Leustuk Levstiki Leutsch in Oberkrain Luče na Gorenjskem Liberga.Moräutsch Češnjice pri Moravčah Lichtenegg b.Lambert in Unterkrain Leše Leschewje Leševje Leschnitz. Leskowitz Leskovica pri Šmartnem Leskovetz b. Leibitz. bildet m. Lipenza Lipnica Lipovetz. St. Lilienberg in Oberkrain Limbarska Gora Lipa b. Birnwald Log Log Log pri Opalah Log b. Sabau Log pri Zabavi Planina di Aidussina Lescovizza Piana dei Noccioli Lilienberg) Sau. Kerschdorf b. St. Lipowitz in Krain pri Kostelu Lipovec Lipp Lipa na Gorenjskem Lippa in Krain. Löschnitz Lešnica pri Novem mestu Leschuje Leščevje 1. Leskowitz Leskovica Leskouz b. Engelhaus Lipe Lippenach. Limbarska gora Limbarska gora Lindenberg in Oberkrain.Neustädtel Leskovec pri Novem mestu Leskouza Leskovica Leskouza. Neuringsdorf Lipovec Lippowitz Lipovec Lisitzberg. Limovetz Limovce Linden Lipa pri Kočevju Lindenb. Lepenze Lepence Lepstein Lep stan Lerchendorf Ševska vas Lerchendorf in Unterkrain Škrjanče pri Novem mestu Lesche b. Nesselthal b.Adelsberg.Themnitz Praproče pri Temenici Lichtenberg. Weichselburg Leskovec Leskouz b. Lubgoina Ljubgojna Lobitsch Lobič Lobtscheck Lobček Lobtschigg Lobček Loch Log pri Petkovcu Loch Log pri Zminci Loch b. Lindt Lipa Lipetz Lipce Lipitza in Krain..Moräutsch Podbrdo na Gorenjskem Lichtenegg in Oberkrain Bistra v Domţalah Lichtenfeld in Unterkrain Sušica na Dolenjskem Lichtenthal b.Heidenschaft Planina pri Ajdovščini Leitsch b.Littai Vrata pri Litiji Lichtenberg b.Adelsberg Leskova Dolina Liebegg Lebek Liebegg Potok pri Vači Liebelberg Libelj Liebenberg. Fuchsgraben Lesičje jame Leskau. Lippnach Lipje pri Ţuţemberku Lipplach Liplje pri Logatcu Lippouschitz Lipovšica Lippouz b.

Sadlog Lukasbühel (der. Lorenz Lorrein. Magounik Maichau Maierhof Makusch Malaraun Malarien Malgern Maline Malinschegg. Loschengraben Louskimwerda. Lügersburg Luegg in Unterkrain Lug b. Großbela. → Ljubljana Laibach) Longatico Longatico-Blecovavas Locavizza di Aidussina Lorin Großpodluben) Bischofslack) Liburna Castel Lueghi Salloga d’Idria Langenthon) Bella d’Idria Malosce .Idrien.Billichgratz . Loschetz Lotschna. Lomme Löschach Loschitz Losetz.. Lovrenca Lome Leše pri Trţiču Lošce Loţec Ločna Lovsko Brdo Ljuben Ljuben Ljubljana od Raki Lubnik Liburna Predjama Luknja Zadlog Lukaţ hrib Lukovek Lukovec 1.Adelsberg. Sadloch. i. Lukowitz.. Strascha St. B. Ratschach Loggerberg. Maline Malosche Log Log pri Polhovem Gradcu Logarji Logarše Log pri Poljanah Log Loška Gora Logatec Logatec-Blekova vas Logatec-Rovte Loka pri Orehovici Loka pri Novem mestu Loka nad Kovorjem Loke pri Litiji Lokavec pri Ajdovščini Loke pri Krškem Loke pri Prečni Loke Loke Lokve pri Novem mestu Lokvica Lom pri Rovtah Lom nad Volčo Lomno London Lontovţ Log pri Kranjski Gori Lopato Lokve Straţa sv. Malkouz Mallenz. Lupinza Luschari. → Ljubljana Laibach) Laibach in U. i. Malinschek Malkonz Malkovetz. Landhaus Loog b. Sauersche Log b. Lutschinach Luttergeschieß Lypp. Löwensberg Luben Luben (der..2 Lutrško Selo Liplje v Tuhinju Grčarske Ravne Mahence Mahneti Mihovec Idrijska Bela Magolnik Mihovo Pristava pri Kriški vasi Makoše Mala ravan Malarija Mala Gora na Dolenjskem Maline Malinišče Mali Konec Malkovec Malence Malinci Malne Malovše Logari Laibach in O. Veliki Podljuben Lubiana. Liple b. bei Škofja Loka Luburnien Luegg b. Podlimberg Loke b. Mallenze Mallinz Malne. Lack Lokach Lokawitz Loke Loke Loke b. Smuka Lukouk Lukowetz Lukowitz in Oberkrain Lukowitz in Unterkrain Lupinitz. Loschkagora Loitsch Loitsch-Fleckdorf Loitsch-Gereuth Loka Loka in Unterkrain Loka. Obertucheln Maasereben Machenz Machnet Machowetz Magdalenenberg. Luscharje Luschen Lustthal-Gallenberg Lutschine. Weisshof Lubnik (B. auch Idrianer Bela Magolnik. Waldung Log Logarje Logarsche Logg Logg b.Obertucheln Lokwe Lokwitz Lom Lom ob Wolfsberg Lomno in Krain Londen Lontousch. B.Log b. Lutschna.Kronau Lopato Loque Lorenzenwart. Rückenstein.2 Lukovica pri Brezovici Lukovica pri Krškem Lupinica Luţarji Luţa pri Novem mestu Dol pri Ljubljani Lučine 1.

Swur Meiersdorf b.Adelsberg Mausthal. Mertovetz Mertwitz. Mertwitze Metnai. Kaltendorf Mersliwerch in Krain Mersovetz. Maierhof Meierhof in Unterkrain Meierhof. Terschische Medwedza. Pristava Meistern in Oberkrain.2 Meglenik Mehovski hrib Moverna vas Pristava Pristava pri Šentvidu Pristava nad Stično Zbure pri Šmarjeti Maverc Spodnja Draga Pristava od Trebnjega Mojstrana Mejač Meja Meje Mekinje nad Stično Menguš Mirke Podpreska Mršeča vas Mrzlava vas Mrzli Vrh na Gorenjskem Mrzovec Mrzli Log Mirtoviči Mrtovec Mrtvice pri Krškem Metnaj Mance Zemono Massora Lose di Vipacco Unza Mattegna Fiesberg) Loga di Montenero . Moisterna Mejatsch Meje Meje b. Martinhrib Martinsbach Martinsberg Martinsberg in Oberkrain.Maltsch Mamol Mandl Mannsburg Mannsburg in Oberkrain Mantschach Margarethentherme Maria Au b. B. Mischithal Mautersdorf b. Prapretsche Mekine Mengsdorf. Sau Matschegg Matthäeus. Meierholz Marschitsch Marsko Martinfels. Mattos Matzkowetz. Nassenfuss Maschen. Chrib Mariae Virginis Mariafeld Mariathal in Unterkrain Marienthal Marienthal Marinek. Mersoutz Merstiloch. Maschel Masern Masora Mathildensruhe Matitz. Hopfenbach Meierhof b. Gasperl Marintschegg Marintschendorf. Mowerndorf..St. Mautschitz Mayerhof Meden!. Podgrad Meierdorf.Wippach Maria Virginia. Unterdraga Meirhof. Mersliloch Mertouz in Krain Mertouz. Medno Media Medwedjegg Medwedjegg b. Brisnik Meinholm. i.Adelsberg Mautschitsch. Miittal b. Sankt Nikolai Martinsdorf Martinsdorf b. Mauerndorf Meierhof b. Mengusch Merkat in Oberkrain Merleinsrauth Merschetschendorf Merslaudorf. Veit in Unterkrain. Medweditz Meglenik Meichau (der. Katzendorf in Windischmark Mauerz Maunitz b. Metnay Maliči Mamolj Mandli Mengeš Mengeš Manče Šmarješke Toplice Zemono Hrib nad Ribčami Za goro Plje (Devica Marija v Polju) Dole pri Litiji Marindol Marindol 2 Marinki Marinčki Marinča vas Markovec Markovo Mramorovo pri Luţarjih Mramorovo pri Pajkovem Marolce Maršiči Marsko Martinj Hrib Martinja vas (Medvedjek) Martinj vrh pri Opalah Martinj Vrh Martinja vas pri Veliki Loki Martinja vas Mašelj Grčarice Masore Jelenov ţleb Matico Mački Matvoz Mačkovec pri Suhorju Mavrc Unec pri Postojni Mišji Dol na Dolenjskem Matenja vas Mavčiče Marof pri Mokronogu Medno Medijo Medvedjek na Gorenjskem Medvedjek Medvedica 1.d. Marintschdorf Marksdorf Marksdorf Marmerau Marmerau Marolze.

Moraitsch Moravče na Gorenjskem . Mittergertschberg Srednje Grčevje Mittergraß Srednja vas pri Travi Mitterhart in Krain Srednje Arto Mitterjarsche Srednje Jarše Mitterkatel Srednja Kanomlja Canonla di Mezzo Mitterlaknitz Srednje Laknice Mitterlippowitz Srednji Lipovec Mittermooswald Srednji Mahovnik Mitterpiauschko Srednje Pijavško Mitterpotok. Theinitz Tunjiška Mlaka Mlaka b. Mittervellach Srednja Bela Mitterfesnitz Srednja Besnica Mittergamling Srednje Gameljne Mittergörtschberg. Frauenstein Velesovo Mikotte Mikote Mildenberg. Melze Mevce Meyerhof Pristava pri Borovnici Michaelsdorf Mihelja vas Michelstätten. Podklantz Mlake Mlake b.St. Rudnig Srednja vas Mitterdorf b. Treffen Stara Gora Millau.Bernstein Podplešivica Moosthal. Rupert Mlake Mleschow.2 Mlake b.Meukusch Mevkuţ Meutsche Mevče Meuze. Commenda Mlaka Mlaka b. St. Platnubresowatz. Zemlassen. Mleschou Mleščevo Modrusche Modruše Moeschnach. Leskouz Mlaka pri Leskovcu Mlaka b. Mitterpottok Srednji Potok Mitterradenz. Srednawass Srednja vas Mitterdorf b.Billichgratz Srednja vas pri Polhovem Gradcu Mitterdorf b. Altenberg b.Georgen Srednja vas pri Šenčurju Mitterdorf in der Wochein Bohinjska Srednja vas Mitterdorf in der Wochein Srednja vas v Bohinju Mitterdorf-Pölland Srednja vas-Poljane Mitterfellach. Vigaun. Mühlau Milava Miltschinowitsch Milčinoviči Milzberg Sela pri Zbura Mirtowitsch Mirtoviči Mischatsch Mišače Mischek Mišjek Mittendorf b. Platnubrezovatz Blatna Brezovica Mooswald in Unterkrain. Mladiza Mladica Mladje Mladje Mlaka Mlaka pri Javorjach Mlaka b. Vigaun Mlaka na Begunje Mlaka ob Luscha Mlaka nad Lušo Mlake Mlake 1. Mitterradenze Srednji Radenci Mittertiefenthal Srednji Globodol Mitterveitingen Srednje Bitnje Mitterwerd Srednje Brdo Mladewin. Mewze.Heidenschaft Moravče pri Ajdovščini Moräutsch in Oberkrain. Srednawaß-Goritsche Srednja vas-Goriče Mitterdorf b. Moschwald Mahovnik Moräutsch b. Tucheln Srednja vas Mitterberg b. Blatnabresouza. Mladevina Mladevina Mladine Mladine Mladitz.Dobrowa Srednji Vrh pri Dobrovi Mitterberg in Oberkrain Srednji Vrh nad Gozd Martuljkom Mitterbinkendorf Srednja vas (Podbrezje) Mitterbuchberg Srednja Bukova gora Mitterdobrawa Srednja Dobrava Mitterdorf Srednja vas pri Črmošnicah Mitterdorf Srednja vas pri Poljanah Mitterdorf – Goritsche. Möschnach Mošnje Mogounik Mogovnik Moisesberg Moţjanca Mokritz Mokrice Mokute Mokute Mölbacher Berg (Ort) Malenski Vrh Mönichsdorf Meniška vas Moos in Unterkrain Mlaka pri Kočevski Reki Moosthal Zablate Moosthal b.

Töplitz Nova Gora pri Dolenjskih Toplicah Neudach. Hrastno Močile Motschilla b. Klada Klada Neudirnbach Nova Sušica Sussizza Nuova . Nalogu Na Logu Namotzil. Jablanitz Nova gora Neuberg b. Sliphes Močila pri Slivni Motschilno Močilno Motschviria Močvirje Möttling Metlika Mrauen Mrava Mreschek Mreţjek Muchaber. Rupert. Senusche Senuše Mulche Mulhe Mullau in Unterkrain Muljava Munkendorf. Morowitz Borovec pri Kočevski Reki Moschach. Muchberg Muhaber Muchobran Muhobran Mucken. Oberjessenitz Močile Motschilla. St. Naredy Naredi Narein b.Littai Nova Gora pri Litiji Neuberg b. Streinach Strane Strane Mühldorf in Unterkrain Malenska vas Mühlen Malni Mühlen. Terschische Mostec Motschile b. Sankt Bastian b.Peter Narin Narini. Mille. Mile Milje Mühlensee. Mosche Moše Moschelnik in der Gottschee Mošenik Moschenigg Mošenik na Gorenjskem Moschenigg in Unterkrain Mošenik Möschniach Mošnja Moskrin Moškrin Moste b. Motschillach Močile Motschillach b.Großdorn Nova Gora pri Velikem Trnu Neuberg b. Nemile Nemilje Neschendorf. Naklo Naklo Naklas Naklo pri Kranju Nakrei Nakraj Naloch. Neschawas Špeharji Neschnitz Neţnice Nesselthal in Unterkrain Koprivnik pri Kočevju Nestopelsdorf Nestoplja vas Neuassenburg. Commenda Moste Mutzel. Mutzl Mucelj Nachudom Hudo na Dolenjskem Nadgoritz Nadgorica Nagmeina na Gmajni Najessach Na jezeh Nakel. Commenda.Drusche Nova gora Neuberg b. Tröppe Nova gora Neuberg b. na Dolenjskem Moräutschberg Moravška Gora Morobitz.St. Werch Vrh pri Hinjah Neubacher Novi Breg Neuberg Nova gora pri Črmošnicah Neuberg b. Narino Naschag Na Ţagi Nastuk Na Stuku Naverch na Vrhu Negastern Negastrn Neinerje Vnajnarje Nemichle. Motschilla b. Tschatesch Čateţ ob Savi Muraw Murave Murnetz Murnce Murngraben Murnov graben Muschenik Mošenik Neumarkt Bistrica Muschie Muţje Musgo Muzgo Mustach.Moräutsch in Unterkrain Moravče pri Gabrovki. Unterthurn Nova gora Neuberg b. Mlinsche Mlinše Mühls. Moste b. Muste Moste Mostetz b. Podpollane Močila Naple Naplje Napolle Na Polju Naraitz Narajec Naraitz Nerajec Narede.

Sagor am Sau Niederdorf b. Jablanitz Neuhaus b. Novach Neuweg Neuwelt Neuwelt in Oberkrain Neuwinkel Newerche. Grossdollina Neudorf b.Politz Niederdorf b. Neucastel Neustädtel-Froschdorf Neustädtel-Gurkdorf Neustädtel-Gutendorf Neustädtel-Katzendorf Neustädtel-Kürbisdorf Neustädtel-Poganitz Neustädtel-St. Fl. Hönigstein Niederdorf Niederdorf Niederdorf Niederdorf b. durch Gornje Ravne Neuringsdorf. Godeschitz Neusell Neusellen in Unterkrain. Doleinawas Niederfeld in Oberkrain Niedergraben Niederloschin. Untertiefenbach Niederwerd Niederwetzenbach Nieder-Willingrein. Neubergen Niededorf b. Kurtlaren Neumarkt in Oberkrain Neumarkter Sattel (i.Littai Neuenberg Neufriesach Neugereuth in Unterkrain Neugorau Neuhaus b. Novine Neudorf b.Illyr.Katharina) Nomenj Nova Oselica Nova reber Mirna Oberraune) Mirna vas Godešič (Godešče) Novoseli Nova Sela Novo mesto-Ţabja vas Novo mesto-Krka Novo mesto-Gotna vas Novo mesto-Mačkovo Novo mesto-Bučna vas Novo mesto-Pogance Novo mesto-Šmihel Novo mesto-Bršljin Novo mesto-Cegelnica Nova Štifta Novi Tabor Špitalič Novaki 1. Neuberg Neudorf b. Weichselburg Niederdorf b. Niedergereuth Nikolaiberg Nischeuz. Unterloschin Niedermosel Niedertiefenbach Niedertiefenbach in Unterkrain. Mirnawess Neusaß in Oberkrain.Feistritz Neukratschine Neul Neulag Neuloschin. Grahovše Neuming Neuoßlitz Neureber Neuring (die. Siegersdorf.Neudorf Neudorf Neudorf Neudorf b.Laibach Neudorf b.. Possruck Neuwach.Honigstein Niederdorf b. Norach.Neustädtel Niederdorf b. Neuvach.Michael Neustädtel-Werschlin Neustädtel-Ziegelhütten Neustift Neutabor Neuthal.Jelschane Neudorf b.Themnitz Niederdorf. Sairach Neudorf b.2 Novi Pot Novi Svet pri Logatcu Novi Svet Mondonovo di Sopra Novi kot Neverke Neverche Dolenja vas Dolenja Vas Dolenja vas pri Stopičah Dolenja vas pri Veliki Loki Dolenja vas Dolenja vas Dolenja vas pri Polhovem Gradcu Dolenja vas pri Mirni Peči Dolenja vas pri Novem mestu Dolenja vas pri Polici Dolenja vas pri Temenici Dolenja vas pri Bukovici Pšenična polica Spodnji Graben Dolnje Loţine Kočarji Dolenja Briga Dolnja Briga Dolenji Brdo Spodnji Vencenbah Dolenji Lazi Vrh Sveta Miklavţa Niţevec Njivica Njivice Noše .Großlupp Neudorf b.Fulm Neudorf b. Nischevetz Niutza Niwitz Noschach Nova vas od Višnje gore Nova vas pri Lescah Nova vas Villanova Nova vas Nova vas Novine Nova vas pri Rakeku Novavilla Nova vas na Dolenjskem Nova vas pri Preddvoru (Novi grad) Nova vas pri Jelšanah Villanova d’Elsane Nova vas pri Ljubljani Zavrh pri Litiji Novo Goro Laze pri Oneku Lapinje Novo goro Novi grad Podgrad pri Ilirski Bistrici Castelnuovo d’Istria Novokračine Cracinanova Nevlje Novi Log Nove Loţine Tržič Javorniški preval St.Höflein. Neverke.Billichgratz Niederdorf b.

Gurkfeld Nußdorf b. Oberweßnitz Oberfestnitz in Unterkrain Oberforst Oberforst in Unterkrain Oberfreihof Obergamling Obergereuth Obergolu. Orechach Nußberg in Oberkrain Nußdorf b.Moräutsch Oberfeld b. Obergruska Oberblaschowitz Oberbresawitz Oberbresowitz Oberbressau.St. Nassenfuss Oberdorf b. Katharina. Oberdorf Oberfeld. Ober Fesnitz. Rudolfswert Nußdorf b.Margarethen Oberdorf b.Töplitz Oberfeld b. Obervellach Oberfernig Oberfestnitz . Goisd Oberdorf b.Töplitz Oberdeutschau Oberdobrawa Oberdobrawa Oberdobrawa b. Neuvach. Novassech Nunskilog. Oberbresow Oberbressje Oberbuchberg Oberch b. Kirchheim. Neul Oberfeld b. Werchpolje Oberfeldsberg. Oberlom Ober Wetzenbach Ober Wresnig Oberaltendorf in Unterkrain Oberberg Oberberg Oberberg.Weichselberg Oberdraga Oberdulle Oberduplach Oberedlingen Oberereifnitz Oberfeld b.Adelsberg Nußdorf b. Oberbresowitz Oberbirnbaum. Nonnenwald Nussbach Nussberg b.Noschze Novake.Haselbach Oberdorf b.Heidenschaft Oberfeld b. Obergollau Obergomilla Obergöriach Obergörtschach Obergörtschberg.Barthelmä Ober Fesnitz. Lukowitz.Barthelmä Oberfeld b.Politz Oberdorf b. Gorene Oberfeld b.Zirklach Oberfeld. St.Georgen Oberdorf b. Obergertschberg Obergraben Noţice Novake Nunski log Orešje pri Tihaboju Orehek pri Cerknem Orecca a Valle Orehek na Gorenjskem Orehovica Orehovica Orehek pri Postojni Orecca di Postumia Orehovec pri Krškem Orehovica na Dolenjskem Spodnja Besnica na Dolenjskem Zgornje Gorje Zgornji Lom Gorenji Vencenbah Gorenji Vrsnik Gorenja Stara vas Gorenja Podgora Gorenji vrh pri Stopičah Gorenji vrh Trţiška Bistrica Gorenja Brezovica na Gorenjskem Zgornja Hrušica Pajkeţ Gorenja Brezovica na Dolenjskem Gorenja Brezovica Gorenje Brezovo Brezje pri Šentjerneju Gorenja Bukova gora Obrh pri Dolenjskih Toplicah Gorenja Loka Gorenja Dobrava Zgornja Dobrava Zgornja Dobrava pri Moravčah Gorenje Dole na Dolenjskem Gorenja vas pri Logatcu Gorenja vas pri Mirni Gorenja vas pri Novem mestu Gorenja vas pri Veliki Loki Gorenja vas ob Sori Gorenja vas Gorenja vas Gorenja vas Gorenja vas pri Leskovcu Gorenja vas pri Polici Gorenja vas pri Šmarjeti Gorenja vas pri Višnji Gori Zgornja Draga Gorenje Dole pri Krškem Zgornje Duplje Zgornje Koseze Zgornja Ribnica Gorenje Vrhpolje Vrhpolje pri Ajdovščini Verpogliano di Aidussina Vrhpolje pri Moravčah Gorenje Vrhpolje Gorenje Polje na Dolenjskem Praprotna polica Gorenje pri Bukovju Goregna di Bucùie Vrhpolje pri Šentvidu Zgornje Duplice Zgornja Bela Zgornji Brnik Zgornja Besnica na Gorenjskem Zgornja Besnica na Dolenjskem Gorenji Podboršt pri Veliki Loki Gorenji Podboršt pri Mirni Peči Gorenje Vrhovo Zgornje Gameljne Gorenji Lazi Gorenje Golo Gorenja Gomila Zgornje Gorje Hrib pri Preddvoru Gorenje Grčevje Zgornji Graben Neumarkter Feistritz) . Oberwerch Oberbernstein in Oberkrain.Moräutsch Oberdollech Oberdorf Oberdorf Oberdorf Oberdorf Oberdorf a. Oberduplitz Oberfellach in Oberkrain.St.Zeyer Oberdorf b. Podborscht Nußdorf b.d.St. Oberweßnitz Ober Goeriach Ober St.

Obermacharovetz. Werchpetsch Oberhopfenbach. Oberkatberg Obermitterdorf Obermladetitsch. Obrie. Oberbach Oberprapretsche Oberprawatsch Oberpreker Oberprekopa Oberprekope Oberradenz. Oberhottisch Oberhuben in Oberkrain Oberiach. Oberkremmen Oberkreuz in Unterkrain Oberkronau Oberlaak in Oberkrain Ober-Laassen. Oberlase Oberlaibach Oberlaknitz Oberlakonitz Oberlakonitz Oberlase Oberleibnitz Oberlogg. Gloknitz Oberorle Oberotok Oberpack Oberpalowitsch Oberperau Oberpettelnich Oberpiauschko Oberpiauschko Oberpirnitsch Oberpiroschitz Oberpockenstein Oberpölland Oberponikwe Oberpotok. Hidrien Oberigg Oberimpelhof Oberjablanitz Oberjarsche Oberjassenitz Oberjaworschitz Oberjeline Oberjeline. Oberhirschdorf Oberjeusche Oberjoinitz Oberkallische Oberkanker Oberkaschel Oberkassanthal. Obersanktmarten Oberlokwitz Oberloschin.Obergradische Obergupf Obergurk Oberhaydenschaft Oberhönigstein. Oberkoschana Oberkatel Oberkatzendorf in Unterkrain Oberkremen. Oberblato Obermosel Obermraschen. Rain 2 Oberluscha Obermacharouz Obermaharouz. Obermrascheu Obern in Unterkrain Obernassenfeld Obernassenfuß Obernassenfuss. Oberradenze Oberraune Oberrethie Oberrethje Oberrogatz Gorenje Gradišče pri Dolenjskih Toplicah Gorenji vrh pri Novem mestu Krka Gornji Ajdovec Vrhpeč Gorenje Karteljevo Zgornji Hotič Zgornje Danje Obrje Idrija Idria Gornji Ig Gorenje Impolje Zgornja Jablanica Zgornje Jarše Gorenje Jesenice Zgornja Javoršica Gorenje Jelenje Zgornje Jelenje Zgornje Jelše Zgornja Jevnica Gorenje Kališče Zgornja Kokra Zgornji Kašelj Gornja Košana Cossana Superiore Gorenja Kanomlja Canonla Alta Gorenji Mačkovec Gorenji Kremen Gornji Kriţ Gorenje Kronovo Zgornje Loke Gornje Laze Vrhnika Zgoraje Laknice Gorenja Lakonica Gorenje Lakovnice Zgornji Lazi Zgornja Lipnica Gorenji Log Gornja Lokvica Gornje Loţine Zgornja Luša Gornje Maharovec Gorenji Maharovec Gričice Zgornje Mladetiče Gorenje Blato Mozelj Gorenje Mraševo Gorenje pri Kočevju Gorenje Mokro Polje Gorenji Mokronog Laknice Gorenje Orle Zgornji Otok Gorenja Paka Zgornje Paloviče Zgornje Perovo Zgornji Petelinjek Gorenje Pijavško Gornje Pijavško Zgornje Pirniče Gorenja Pirošica Zgornji Pokštajn Gorenje Podpoljane Gorenje Ponikve Gorenji Potok Gorenje Prapreče Zgornje Prapreče Zgornji Prekar Gorenja Prekopa Gornja Prekopa Gorenji Radenci Gornje Ravne Gorenje Retje Gornje Retje Gornji Rogatec . Obermladatitsch Obermoos in Oberkrain. Idrien. Oberkarteleu Oberhottitsch. Obria. Obriach Oberidrien. Oberpottok.

Jessenwerth Okitsch Oklugg Okluke Okonitz. Sankt sebastian Obertappelwerch. Obersaga. Oberbresnig Oberwuschintz Oberzarz Oberzeroutz Obounu Obresche Obreschitz Obresie Obtschenach Obtschenach. Obtschina Ödenschloß Oedenmalin Oedenschloß Oedenwald Ogulin. Kriţu Pusti les Ogulin Jesenov Vrt Okič 1. Oberfeiding Obervertatsch Obervetern Obervodalle Oberwardenegg.Möttling.Kirchheim Obersaplanina Obersaue Obersauenstein Oberschach in Oberkrain Oberschischka. Obertschatschitsch Obertucheln Obertuffstein Oberveitingen. Oberstrascha Oberwarmberg Oberwerch Oberwerd in Oberkrain Oberwernegg. Oberschaga Obersabukuje Obersadobrawa Obersadobrrawa Obersallenberg Obersanktmarten Obersanktthomas b. Jessenawerth.2 Okljuk Okljuka Okonica Okrog 1 . Obersnitz Oberskopitz Oberslemen Oberstein b.2 Podstenica Gornje Dobravice Zgornje Stranje Gorenji Suhadol Gornji Suhor pri Metliki Komarna vas Gorenja Briga Gornja Briga Gorenji Globodol Vrh Trebnje Zgornji Čačič Zgornji Tuhinj Zgornji Tuštanj Zgornje Bitnje Zgornje Vrtače Zgornje Veterno Gorenje Vodale Gorenja Straţa Gorenja Topla reber Gornji Vrh Gorenje Brdo Gorenje Gradišče pri Šentjerneju Sadni Hrib Gornji Kot Gornja Bitnja Bittigne di Sopra Gorenji Vrsnik Versenico di Sopra Gorenji Bušinec Zgornja Sorica Gorenji Cerovec Obolno Obreţje Obreţice Obrezija Opčina pri Ţilčah Občina pri Novem mestu Stari Grad v Podbočju Pusti Malin Stari grad pri Sv. Obertappelberg Obertiefenbach Obertiefenbach in Unterkrain Obertiefenthal Obertreffen Obertschatsch. Obergradische Oberwetzenbach Oberwinkel in Unterkrain Oberwitting Oberwresnig. Ogulein Ohorn.Heidenschaft Oberstein in Unterkrain Obersteinberg Obersteinberg in Unterkrain Obersteindorf Obersteinwand in Unterkrain Obersternissenhof Oberstreine Obersuchadoll Obersuchor b. Oberziska Oberschleinitz Oberschönberg Oberschöndorf Oberschützen Oberschwerenbach Oberschwerenbach Oberseeland Oberselze Obersemenhof Obersenitza.Oberrothwein Obersaag. Okonza Okrog Zgornja Radovna Gorenja Ţaga Gorenje Zabukovje Spodnja Zadobrova Zgornja Zadobrova Zgornje Ţalje Zgornji Log Gorenji Novaki Novacchi Superiore Zgornja Zaplanina Gorenja Sava Gorenji Boštanj Obrše Zgornja Šiška Zgornja Slivnica Gorenji Podšumberk Gorenja Lepa vas Gorenje Sušice Gorenja Teţka voda Gornja Teţka Voda Zgornje Jezersko Gorenje Selce Gornji Zemon Zemon di Sopra Zgornja Senica Gorenje Skopice Gorenje Sleme Gorenje pri Ajdovščini Goregna di Aidussina Ţiben Gorenje Kamenje pri Mirni peči Gorenje Kamenje pri Novem mestu Gorenje Kamence 1.

Nassenfuss Osredek Osredek b. Waczadolach. Oberschgrill. Belopetsch Osredek Ossredek b. Otschadolule b. Katharina Čadovlje Otschadoule Čadovlje pri Kranju Ottalesch Otaleţ Ottaunik. Padua b. Ornuschendorf Ornuška vas Orsedek b. W. Ulrichsberg Otavnik Ottelz Otlica Ottensdorf. Ossoinig Osojnik pri Ţeleznikih Ossoinitz Osojnica Ossoje. St. Gurkfeld Osredek Ossredek Osredek pri Rovtah Ossredek b. Ostrovetz Ostrovec Ostrovetz. Oistriwerch Ojstri Vrh Osterberg in Unterkrain. Ozrideg Osredek pri Velikih Laščah Oßredegg ob Sittich Osredek nad Stično Ossredegg.M. Osterz Oštrc Osterberg. Podounza Podolnica Padowo.Okrog b.Stadtberg Osredek pri Trški Gori Oßredegg in Oberkrain. Padau. Sostru Sostro Ostersch Ostreţ Ostrogg Ostrog Ostroschnik Ostroţnik Ostrouz. Ottawitz Otavice Ottock in Unterkrain Otok pri Metliki Ottonitz. Sankt Barbara Okrog 2 Okroglina Okroglina Okroglo Okroglo pri Mekinju Okroglo b. Paka Paka pri Novem mestu Padesch Padeţ pri Borovnici Padesch b. Sagradische Osredek Osredek b.d. Ossilnitz Osilnica Ossoinik. Rupert. Hart Osredek Ortebin Vrtovin Orth in Unterkrain. Adlersdorf Orlje (Orle) Ornuschkawas.Pfarre Padovo pri Fari Ocroglina Oreccovizza Vertovino ? Ossoinizza Ottales Ottelza . Katharina Osredek pri Ljubljani Oßredegg b. Tonitz Otonica Ottotsche Otoče Ouschische Ovsše Ouseno Ovseno Outschihrib Ovčji hrib Overch. Ossoi Osoje Ossojnick i. Ostriverch Ostri vrh pri Novem mestu Osterberg.Krainburg.Georgen Padeţ Padesch b. Themnitz Osredek Osredke Osredke Osselze Oslica Ossiunitz. Woschardsdorf Oskrt Osredek Osredek pri Radulji Osredek b. Podborscht Osredek Osredek b. Ort in Unterkrain Konca vas Oskert. Oberskrill Zdihovo Ottersdorf. Nussdorf Orešje pri Šmarjeti Oreschje Orešje na Dolenjskem Orje Orje Orle in Oberkrain. Treffeln Padeţ Padesch in Oberkrain Padeţ na Gorenjskem Padomitz. Ottenstein. Osojnik Ossolnik Osolnik Ossredeck Osredek pri Rakeku Ossredeg. St. Otschadolach.3 Pack. Olscheuk. Osredek b. Scheuke Olševek Opalkou Opalkovo Oplass Oplaz Oppale Opale Orechegg Orehek Orechoule Orehovlje na Gorenjskem Orechowitz Orehovica pri Vipavi Oresche. St. Kandersche Osredek Osredek b. Naklas Okroglo pri Kranju Olschwick. St. Ottawitz Otovec Otterbach in Unterkrain Kačji Potok Otterbach.Georgen Osredek Osterberg in Oberkrain. Ostrouz Ostrovec Othschadalach.2. Butschka Osredek Osredek b. Oberberg Obrh 1. Oczadalach. St. Sankt Jodok b.

Drusche Petschitz b. Petsch Petzhof Peven Pfaffenbach.. Naklas Plainburg in Unterkrain. Papesch Pfarrdorf..Gutenfeld. Förchenberg Pilatovitz. Palitschje Pangerschitz Pangersgerm Panier Panze Paradeis in Krain Patendorf in Unterkrain Paulin Paulitsch Paulsdorf Pechdorf Pekel Perau Perau Perchajou Perchowitz. Petrinek.Padua in Unterkrain Paka i. Soteska b. Perchouz Perenstein Perinsdorf Perische Pernigg Perschein Perudin. Pack Paka. Peternegg Petersdorf. Pack Pakerz. Petschnik Pettane Pettane Pettelinek b. Pouhouze Pilpenrein. Gallenstein! Peterb. (bei Topla Reber Peterschiuz Petersdorf Petersdorf. Hrollin Pikounigg. Petelinze Petze in Krain Petzenstein. bei Laze Piuka b. Piroschkiwerch Pirschevo. Raplevo Pinberg. St. Klutscheviza Piroschenberg.Peterb. Unteridrien. Kotscharia Piavitz. Petrinze Petruschendorf Petsch Petschegg Petschenatz Petschitz b. Pilatouz Pilchberg. Pirsenstein Pirtsche Pischtschenigg (B. Unteridria Pfarre Pfarre in Unterkrain Pfarrerkal Pianagora Piautzbüchel Piauze b.Moräutsch Piraschitz Pirnitsche b. Neudegg Petschnig. Piauze Piker. Piauz b.2 Spodnje Perovo Prhajevo Prhovec Staje Perinja vas Perišče Perniki Perţanj Perudina Pešata Petelinje na Gorenjskem Kočevska gora. Hahnsdorf Pettelinz. Stein.Peter Petrţivec Petrova vas Petrinjek Petrinci Petrušnja vas Peč pri Višnji gori Pečki Pečenac Pečice Pečice pri Mirni Pečnik Petane Petanje Petelinjek Petelinec Pece Peče Podpeč pri Novem mestu Pebena Papeţi Spodnja Idrija Fara 1. Sv. Miechowitz Planina Planina Planina Padovo pri Osilnici Paka v Dobrepolju Paka pri Predgradu Bakerc Balant Paloviče Palčje Pangršica Pangrč Grm Belsko Pance Paradišče Petelinjek na Dolenjskem Pavlini Pavliče Pavla vas Smolenja vas Pako Perovo 1. Terschische. Perudine Peschate.2 Fara pri Kostelu Farški kal Pijana Gora Pijava Gorica Pijavce Pijavice Hreljin Pikovnik Pilatovci Polhovica Rapljevo Soteska pri Moravčah Peračica Pirniče Piroški vrh Pirševo Pirče Peščenik Pivka Mihovica Planina pri Ţibršah Planina pri Polhovem Gradcu Planina pri Vrhniku Palci Oblisca di Postumia Warmberg) Pecenico Idria di Sotto Piuca Laase) . Reichskappel Peteline. Wacherz Pallant Palowitsch Paltschach.

Heiligenkreuz Planina b. Blankhardstein Plankenstein in Oberkrain Planu.Gottschee Pluschnach b. Plossou Platsche Plaune.Bischofslack Podgora b. Ratschach Podborscht. St. Hof am Plech. Blankersberg. Gallenstein Pleß b. Planau Plasau. Unter dem Forst Podborst b. Veit.Moräutsch Pleß b. Kirchheim.Petzenstein Podgoritza b. Haselbach Planina b. Osterberg Podgratscheno Podgray. Obertucheln Podbregg.Georgen Podgoritza b. Pleschenberg Pleschiwitz Pless b. Podkray b. Plekaers Plesch Plesch Plesche Plesche Pleschewitz (B. Oberdobrawa Pleß b. Pluschne b.Bernstein.St.2 Pleče Plešivica Plešivica na Dolenjskem Plešivicapri Čemšah Plešci vrh Plešivica pri Ţuţemberku Ples Plešivica pri Brezovici Ples na Gorenjskem Plešivica pri Ţalni Pleček Pleterje 2 Pleterje Pleterje Slepčjek Pleš Ples pri Kočevju Pluţnje Pljuska Pluska Pokojišče Pokštajn Podbrdam Podbrdo Podblica Podboršt Podboršt pri Črnuče Podboršt Podbransko Podbreg Podbreg pri Vipavi Podbukovje pri Vačah Podbukovje pri Krki Podbukovje Podgorje Podgora pri Ljubljani Podgora pri Oslici Podgora pri Škofji Loki Podgora pri Dolskem Podgora v Dobrepolju Podgora pri Zlatem Polju Podgoro Podgorica pri Dolskem Podgorica pri Grosupljah Podgorica pri Pečah Podgorica pri Podtaboru Podgorica pri Šmarju Podgorica v Dobrepolju Podgorica Pod gradom Podgrad pri Ljubljani Podgračeno Podkraj Podgrič Podhojni Hrib Planina di Circhina Placce Einöd) Plusina di Ottales Piediriva Pogricci .Seitenhof Pletscheg Pletterhof Pletteriach Pletterie b. bei Soteska Pleschitz in Unterkrain Pleschiuza Pleschiverch. Podbrech Podbukuje Podbukuje b.. Islak Podgritsch Podhoinihrib Planino Planina Planina Planina pri Stični Planina pri Raki Planina nad Horjulom Planina pri Ivančni Gorici Planina pri Cerknem Planine Planica na Gorenjskem Planica Plankarico Gradišče nad Pijavo Gorico Plano Plosovo Plače Plavne Pleker Pleš pri Črmošnicah Pleš pri Hinjah Pleše 1. Feistritz Podgrad Podgrad in Krain. Plaun Plecher.Kirchheim Pluska Pluska Pochaische Pockenstein Podberdam Podberdo b. Kappeldorf Podgoritz Podgoritza Podgoritza b. Radelstein Plintenbach Plösch Plösch b. Unterforst Podbransko Podbregg b. Seisenberg Podgier Podgora Podgora Podgora b.Marein Podgoritza in Unterkrain Podgorza b.Planina Planina b. Sittich Planina b. Dole Podblitza Podborscht b.Thalberg Podgora in Unterkrain Podgoram Podgorau b.St. Obergurk Podbukuje b.Archsburg Planina in Krain Planina in Unterkrain Planinach Planine Planitza Planitzathal (größte Skiflugschanze der Welt) Plankaritz.

Ratschach Podkrai b. Podlanischam Podlase b. Wittig. Pocrai Podlaniscia Popese Podplescia Podraga ? Postegna . Podworstein Podworst in Unterkrain. Podpletscham Podporsen Podporwelza. Nassenfuss Podlog in Unterkrein Podlom Podmachoutz Podmull Podnart Podobenim Podorich Podpesegg. Podkogou Podkostaneulla Podkrai Podkrai b. Rupert Podstudenz Podullaka Podulze Podutik.Georgen Podlipa in Oberkrain. Pokrey Podkrei Podlanische. Vittighauser. Podjelsche Podkamen Podklanetz Podklantz Podklantz Podklanz in Oberkrain Podkogel. Podworstam.Domschale Podroye Podrupo Podsaverch Podschaga Podschmereka Podschunouz Podsemmel Podsid Podskreinik Podstein.2 Podstrmec Podstudenec Podulaka Podulce Podutik Podvin Podvrh na Gorenjskem Podvrh na Dolenjskem Pod Vihrom Podboršt pri Komendi Podboršt na Dolenjskem Podčelo Podsmrečje Pogonik Pogance Poganka Poljšica Pocreo di Piro. Pottstein Podsterm Podstermetz Podstermetz b. Sankt Britz in Oberkrein Podlipoglau. Unter der Forst Podzello Podzesta Poganick Poganitz Poganska Pogelschitz Podjelje Podjelovo Brdo Pod Jeţo Podjelše Podkamen pri Svibni Poklanec Podklanec nad Dolenjskem Podklanec pri Petkovcu Podklanec na Gorenjskem Podkogelj Podkostanjevlja Podkraj pri Velikih Laščah Podkraj Podkraj Podkraj pri Zabavi Podkraj pri Ajdovščini Podkraj na Dolenjskem Podlanišče Podlaze Podlipa pri Vrhniki Podlipoglav Podlipovica Podlipa pri Krškem Podlisec Podlog pri Mirni Podlog pri Svibni Podlog Podlog in Dolenjskem Podlom Podmahovec Podmilj Podnart Podobeno Podoreh Podpesek 1. Pulverstein Podrack. Podlippoglau Podlipowitz.Gurkfeld Podlisec Podlog Podlog Podlog b. Vittich Podwein Podwerch in Oberkrain Podwerch in Unterkrain Podwicher Podworst b. Podpesek Podpetsch Podpetsch b. Tuffstein Podkray Podkray. Commenda. Podlipouza Podlippa b. St. Podrag Podreber b. Gutenfeld Podpetsch in Unterkrain Podpletsche. St.Podjelle Podjelowoberdo Podjescho Podjeusche. Schelimle Podreber in Oberkrain Podreber in Unterkrain Podretsche Podretsche b.2 Podpeč pri Mramorovu Podpeč Podpeč pod Skalo Podpleče Podporezen Podpulferca Podraga Podreber Podreber na Gorenjskem Podreber Podreča Podrečje Podroje Podrupo Podzavrh Podţaga Podsmreka pri Velikih Laščah Podţunovec Podzemelj Podzid (Pod zidom) Podskrajnik Podstenje Podstrm Podstrmec 1.

Podstenice Pogorelec Obersteinwand) Pogorelzbühel. Ratschach Potok Potok in Unterkrain Potok pri Muljavi Potok in Unterkrain. Pulle Polje pri Vodicah Politz b. Poilschitz Poljščica Ponawitsch Ponovče Pöndorf in Oberkrain Ponova vas Ponigl Ponikve 1. Rupert Polje Polle in Unterkrain. Woditz Polje Pole. Dretschberg Polje Polle b. Bachsdorf.Kirchheim.2 Pöllitsch. Pogorelz Pogorelec pri Dolenskih Toplicah Pogorelzbühel (der. Obertucheln Podbreg Potok b.Klan Klanska Polica Pian della Secchia Politz in Oberkrain. Pottok b. Planino Pollanort Poljane pri Skofji Loki Polle b. Kirchheim Police pri Cerknem Polizze Politz b. Obergurk Potok pri Krki Potok b. Poretsche bei Wippach Poreče Porecci del Vipacco Posablena.Peter) Poklegg. Wallenburg Poţenik Pösendorf Hudo od Višnje gore Poßhardt Brce Berze di Torrenova Poßnikou Poznikovo Postendorf Poštena vas Posterwitz Postrvica Postervizza Potendorf Potov Vrh Potiskauz Potiskavec Potkray Podkraj pri Litiji Potock Potok pri Pleš.2. Heilige Alpe Poljane pod Sv. B. Bach b. Pogrelz Pogorelec Poig (der. Kermel Polje Polle b. Kirchheim Poče Poce Potschakovo Počakovo Potscheck Poček .d. Gora Poljane Pollane u. Pöllan Poljane pri Cerknem Poliano Pölland in Oberkrain Poljane Pölland in Oberkrain Poljane nad Škofjo Loko Pölland in Unterkrain Poljane pri Kočevju Pöllandl Poljane pri Toplicah Pollane Poljane pri Mirni peči Pollane b. Pototsche in Krain Potoče na Gorenjskem Pototschendorf Potočarska vas Pötsch Peč Potschach b. Neul Poreber Poretsch. durch Pivka Pivka St. Sella del Bivio Polschetz Polšece Polschetze Polšeče Polschitz. Penk Ponikve v Dobrepolju Ponowitsch Ponoviče 1. Grafenwarth pri Kostelu Potok Potoschkawass. Popou.2 Pölland Poljane pri Rakeku Pölland Poljane pri Ţuţemberku Pölland b. Pogled Pogled pri V. Poklek Poklek Pokoinza Pokojnica Pölan Poljane pri Bledu Polane ob Glogowitz Poljane nad Blagovico Pole. Popovo Popovo Poreber b. Feld in Unterkrain Polje pri Višnji Gori 1. Polle b. Potoschendorf Potoška vas Pototsch in Oberkain. Poschenik. i.3. Lamberg Pozabljeno Posautz Posavec Poscharie Poţarje Poschenig.2 Popotinz Popotnico Popowitsch Popoviči Poppau.Grafenwarth. Politsch Poljče Pöllsolk Selo na Vipavskem Sella nella Valle del Vipacco. Metnaj Potok Potok b. L. Polle in Krain.. Fl. St. 4 Ponique.Pogledt. Polane Poljane pri Primskovem Pollana Poljana 1. Pöllitz Polica pri Grosupljem Politz in Unterkrain Polica pri Višnji Gorici Politza Polica pri Naklem Pollan Poljane pri Ljubljani Pollan Poljane pri Smarjeti Pollan. Potok b.

Premagouz Prescha Poštanje Potarska vas (Potarje) Potok pri Idriji Potocco del Confine Potok Potok pri Ţelezniki ? Potoče pri Ajdovščini Potocce di Aidussina ? Povodje Povlje Površnica Povšija Polšina Polzelo Površje Povir Povir Ţeje pri Postojni Zeie Pozirno Prelog Brankovo Prapreče pri Šentjerneju Praprotnica Prapretno Praprotno brdo Prapreče Prapreče Prapreče ob Trebnjega Prapreče pri Novem mestu Prapreče pri Stopičah Prapreče pri Ţuţemberku Prapreče Prapreče Praproče pri Polhovem Gradcu Prapreče. Brankou Prapratschach. Praschach Praschnik Prästranegg Präsuln. mündet i. Penderstein Praprett Praproth Praprotsche Praprotsche Praprotsche im W. Pourschnitz Pouscha Pouschina. Prelesje Preloge Prelogi Prelok. pri Orehovici Prapreče pri Straţi Praprot Praproče pri Mošnjah Praproče pri V. Prapretsch Prapretnitz Prapretno Prapretnoberdo Prapretsch b. Prebatschau Prebin Predale Predassel. Fawir Pozech. Bach bei Eisern Pottotsche Poudje Poule Pourschenza. Prelaß Prelesje b.L: Praproče Prerigelj. Presuln Präwald Präwald Prebal Prebatschewo.Idrien.Pottenstein Pottersdorf Pottock b. Krka Prečna Preţek Preţenjske njive Prekmica Bršljinski potok Neustädtel i. d.Eisnern.Großlaust Prelesje in Oberkrain Prelessie Prelessie. St. Sagor Prapretsch b. Prädaßl Predgrische Predmea Predmost Predstrug Preg in Krain Pregariach. Prankau. Wazenberg Prapretschach. Preloge Prelogi Preloka Prem Primano Premrle Gradišče pri Vipavi Castellaro Premagovce Preša . Predrigelj Praše Prašnik Prestranek Prestrane Preţulje Preval Razdrto pri Postojni Prevallo Prevalje pri Blagovici Prebačevo Prvine (Pervinje) Predale Predoslje Predgriţe Pregrise Predmeja Predméia Predmost Predstruge Breg pri Zagradcu Pregarje Pregara di Bisterza Prečna Tschetschendf. Prapretsche Prapretsche Prapretsche Prapretsche Prapretsche b. Präluegg Prankou. Präriegel.M. Prem Premerle Premerstein Premogowitz. Prälack Premb. Pretschna Preisegg in Unterkrain Preiseggerfelden Prekmitz Prekopa (mündet i. Polschin Pousello Powersche Powier. Češča vas Preisch in Unterkrain. Krka Prekope Prilesje pri Lukovici Prelesje Prilesje pri Velikih Laščah Prelesje na Gorenjskem Prelesje pri Trati Prelesje pri V. Potok b. Skrounigg Pottok b. Novo mesto Prekope. Lukowitz Prapretsche b. Obertucheln Prapretsche in Oberkrain Prapretsche. Karlsdorf.L. Scheje Pozirn Prälueg. Pregarje Preisch (die.Idrien Pottok b. d. i. Rupert Prelesje b. Prebatschou. Preriegel Prasche.

auch Engelsberg Vranja peč Rabenstein in Oberkrain Gabrje pri Ilovi Gori Rabenthal. Kriţu Pristava in der Gurkfeld Pristava na Krškem polju Pristava. Klutscheviza Prevale Prevolle Prevolje pri Raki Prewald.Littai Prevalje Prewole b. Pribinze. fr.Neustädtel Pristava pri Novem mestu Pristawa b. Meierhof Pristava pri Stopičah Pristava.2 Prewek. Heiligenkreuz Pristava pri Sv. Prevale. Pressrene Prezrenje Prettel. Prinskau. Schloss Arschische (verschwunden.Seisenberg. Sonntag im Unterkrain Radatoviči Radein b. Gutenberg in Oberkrain Pristava pri Trţiču Pristawa unter Archsburg Pristava pod Rako Pristawa. Prösse Preţa Prosnik Prazniki Pruschendorf Prušnja vas Pruschnigg a. Eichenberg Pudob pri Rakeku Pugled Pugled Pugled in Oberkrain Pogled na Gorenjskem Puglei Puglej Puklach Puklek Puschawa Puščava Pusche b. St.Haselbach Pristava pri Leskovcu Pristawa b. Kestenboch Pristava pri Polhovem Gradcu Pristawa b. Pristaulendorf Pristavlja vas Pristava b. Meierhof Pristava pri Veliki Loki Pristavo b.Schönbüchel Preserje pri Radomljah Preßlenowitz Bršlenovica Preßlenowitz 2 Bršljinovec Pressrein. Gaberje Gabrje pri Novem mestu Rabensberg. Rţišče Rţišče Arschische) Rabenau in Unterkrain.Billichgratz. ehem.d. Sankt Anna Pribinci Pribische.Bernstein Preserje pri Brezovici Presser b.Heidenschaft Radenci pri Ajdovščini Radenzi Gurk) Castello dei Lueghi . Prettle Pretle Prettersch Pretrţ Prevalle Prevalje pri Litiji Prevalle b. Prewegg Preveg Prewole b. Pristauza Pristavica Pristowa Pristavo Pritiska Pritiska Pröse.Preschgain Preţganje Presidt Prezid Preska Preska nad Kostrevnico Preska Preska nad Ribnico Preska Preska pri Novem mestu Preska b.Saue Prusnik ob Savi Psina. Pribinzi.Barthelmä Pristavica pri Šentjerneju Pristawa in Oberkrain. Epsin Psina Puch Paha Pudop. Buschmannsdorf. Obersauenstein Puše Puschendorf Bušeča vas Puschmanitz. Meierhof Pristava pri Orehovici Pristawitz. Balkoutz. Permsdorf Primča vas Primskau.St. Puschmanze Puţmanice Puschze Pušče Pustihrib Pusti hrib Putterhof Zgornja Dolina (s Puterhofom) Putz Puc Raaschendorf. Kerschische Presko Presser b. Savenstein Preska Presko b. Prinzgau Primskovo Pripetsch Pripeče Pristaule. Preewald Prevole Prewole in Oberkrain. Prewale Prevalje pod Krimom Pribinz. Balkovitz Balkovci Primoschitsch Primoţič Primsdorf in Unterkrain. i. Gabrouka Gabrovka pri Zagradcu Rackaun Reka pri Cerknem Recca San Giovanni Radatowitsch. Edelhof Predole 1. Pribischje Pribišje Prilessje Prilesje pri Blagovici Prilipe Prilipe Prilossje Prilozje Primaglitz.Johannes Pristavo Pristawa Pristava pri Svibni Pristawa b.

Kanker Breg ob Kokri Ranndorf a.Eich Breg pri Dobu Rann in Oberkrain Breg pri Ţirovnici Rann in Unterkrain Breg pri Litiji Ranndorf a.Sau Breg ob Savi Ranndorf b.Radeindorf Radanja vas Radelbach (durch Dolenje Radulje Radulja Radelstein Radeljica Raden Turen Radendorf. Landstrass Rakovnik Rakounik. durch Gmajna Račna Räuberkommando Ravbarkomanda Rauenstein b. Selzach Selca Rainsbacher Tal (bei Selca Selška dolina Raisele. Rattesch Rateţ Ratetsche. Retetsche.d. Orehl Rakovec na Dolenjskem Rakulig Rakulik Ramsriegel Ramsrigelj Randul.d. Raspotje Razpotje 12. Krebsenbach Rakovnik pri Stopičah Rakouz b. Ratecevo in Monte Racizze Gmaina) Casa dei Banditi . Sliphes Rove pri Slivni Rauna in Krain Ravni Raunach Ravne pri Cerknici Raunach Ravne v Bohinju Unterradelstein) Rodoccova Rainsbach) Rachiteni Raccolico Carso.Sankt Canzian (San Canziano) Rakov Škocjan Radleck Radlek Radna Radna Radno Radno Radockendorf b. Ratheschouberduer Turm Ratečevo Brdo Rathje Ratje Ratkowitsch Ratkoviči Ratscha Rača Ratschach-Matten Planica Ratschenberg in Oberkrain Račni Vrh Ratschendorf Račja vas Ratschitz Račica Ratschitze Račice Ratschna (Fl. Reinersberg Rajnovšče Rainsbach. Raschitze Rašica pri Turjaki Räsdert Razdrto Rasderth Razdrto pri Šmarju Raslak Razlake Rasorch Razori 1. Uranschitz Rašica Raschitz. Reischele Rajšele Raitz Rajec 12. Auretschach. Aich in Krain Breg Ranndorf b. Rafoltsche Rafolče Rain in Unterkrain. Ratschach in Oberkrain Rateče Ratesch. Rajakowitsch Rajakovici Rake Rake Rakitnig Rakitnik Rakouke Rakovke Rakounig b.Adelsberg Radohova vas pri Postojni Radockendorf in Unterkrain. Radnawess Radnja vas Radgonitz Radgonica Radig. Heiligenkreuz Breg Ranndorf in Unterkrain Breška vas Rapelgeschieß Račje selo Rasbor b.2 Rasore Razore na Staro Vrhniko Rasore Razore na Vrhniko Raspoth. Kartschenfeld Breg pri Kočevju Rainovische. Ratheschouberdu. Rannthal Randol (Ravni dol) Rann Breg pri Breznici Rann b. Rassberg Rasperk Raßweindorf Sela pri Hinjah Rast in Unterkrain Hrast pri Jugorju Ratendorf. Rodockendorf Radohova vas na Dolenjskem Radosch Radoši Radowitsch in Unterkrain Radoviči Radowitz in Unterkrain Radovica Radule Radovlja Radullo Raduljo Raffoltsdorf.Möttling. Uretetsche Reteče Ratetschewoberdo.. Troiana Razbor Rasbore Razbore Raschburg.

Rupert Reber b. Raun Raunatz Raunborscht. Lilienberg Raune b.Peter Reinthal in Unterkrain Reitelstein. Königsberg Raunach. Rebberg Rebro b.Eisnern. Richpouz.St. Rupert. St. Rovne Ravne na Blokah Ravne pri Ajdovščini Ravne pri Ţeleznikih Ravnace Ravni boršt Ravni Dol pri Ivančni Gorici Ravne Ravne Ravne Ravne Ravne Ravne Ravne pri Litiji Ravne pri Ţireh Ravne pri Cerkljah Ravnik na Blokah Ravnik pri Ljubljani Ravnik pri Hotedršici Ravnice Ravno 1. Swile Reitenburg Reka b. Laase Reva Ribjek Ribnig Ribnitz. Stanische Rettne. Rauna bei Haidenschaft Raunach.Georgen Reber. Petzenstein Renke Reparje Repitschadraga Repnach.Raunach b.Peter Raunach. Posthof Reuß in Oberkrain Reutenberg Reutenberg. Ressburg Rethie Retschitsch Retschitz Retschitz Retschitz. Podkrai Raune b. Obertucheln Raune b.St. St. Liberga Reber b.Zirklach Raunig Raunig Raunig in Oberkrain Raunitz b. Raune b. Kleinstermitz Reber b. Woditz Repousch. Ebenforst Raundoll Raune b.Georgen Raune b.Littai Raune b.St. Raunach Raune b. Salloch Reber b. Rupert. Zwile.Sairach. Richpovetz Reichenberg in Oberkrain Reichersberg Reifen Reifnitz b. Raunze Rauno Rauno Raunoberdo Raunoberdolasse Ravine Reber Reber Reber b. Neuthal Rechbach in Unterkrain Reck Regersdorf Reichenau in Unterkrain Reichenber. Roune Raune b. Grossdlaust Ravne pri Cerknem Ravne pri Pivki. St. St. Savenstein Raune b. Ribenza Rieg Riegel b.Laseno Reber b. Reippen Repne b.Kirchheim Raunach b.2 Ravno pri Krškem Ravno Brdo Ravno brdolaze Ravine Reber pri Šmarju Reber pri Škofljici Reber Reber Reber Reber pri Homu Reber Reber Reber pri Trebelnem Reber Potok pri Gorenji Straţi Reko Regerča vas Rajhenav Rihpovec Savske Jame Riharjevec Ribno Ribnica pri Pivki Rajndol Zbilje Lučarjev Kal Reka Renke Reparje Repičja draga Repnje Repnje Repovţ Repče pri Ljubljani Razdrto na Dolenjskem Resa pri Škocjanu Razbore pri Veliki Loki Retje Rečica Rečica pri Bledu Rečice Rečica pri Ilirski Bistrici Staniše Retnje Osredek pri Dobrovi Čreteţ Kranji vrh Laze pri Črmošnicah Reva Ribjek Ribnik pri Črmošnicah Ribnica pri Veliki Loki Kočevska Reka Rigelj Raune d’Idria San Michele di Postumia Raune di Aidussina Ribenizza Recizza . Retschitza Rettenberg in Oberkrain. Repphaus Repsche Resderth Reßen Reswure. Kreinwerch Reuter.

Podgrad Ruine Neues Haus (i. Roseck. Podkrai Ruden.2 Podrošt Rodica Grad Črnelo Rdeči Kal pri Ivančni Gorici Rdeči Kamen Radovna Mitterrothwein) Rotarjev Vrh Rovtarica Pod Roviščem Rova Roviškovec Rovišče Roje Roje pri Šentjerneju (Velike in Male Roje) Roje pri Veliki Loki Ribnik Ruhna vas Ruhtna vas Ruda Rudno Rudna vas Rudnik na Gorenjskem Rudnik Rudnik pri Moravčah Rudnik pri Rovtah Rudolfovo Novo mesto. Kolovški Grad Ruine Grafenwarth (i.Wippach. Potoče Ruine Ortenegg (i. Fl. Neustädtel in Unterkrain Ruine Altes Schloß (i. Rudolfovo Stari grad 2 Gabrou) Stari grad Auersberg) Bistrica Illyr.Unterkrain Roßbach Roßbüchel Roßbüchel in Oberkrain Rossbüchel in Unterkrain Rössen in Unterkrain.Feistritz) Smlednik Flödnig) Kolovec Burg Gerlachstein) Kostel Grafenwarth) Gotnik Sabitsche) Jablanica Jablanitz) Mehovo Fiesberg) Novi grad Pototsche) Ortnek Großlaust) . Smlednik Ruine Gerlachstein (i. Roschanz Rosenberg Rosenberg Rosenberg Rosenbüchel Rosenegg b. Velike Lašče Lazec pri Kočevju Rigel.Malgern Riegelberg Rink Riple Rischnaria. Radomle Rudnigg Rudnigg Rudolfsberg Rudolfswerth.Lambert in Unterkrain Roye Roye Roye Rübnig Ruchendorf Ruchtendorf Ruda b. Ressen in Unterkrain Rostberg Rothenbüchel Rothenbüchel b. Rogavilla Roitz Römergrund Römergrund Roob. Billichberg Rogatschitz Rogatz Rogoville Rogoweil. Gabrovo Ruine Altes Schloß (i.. Gehack Riegel b.2 Rojc Remergrund Rimsko Rob Rosalnice Roţanec Roţič vrh Roţicno Tisovec Roţek Roţnik Roţanče Roţenberk Roţna gora Roţni vrh Roţempelj Loţe pri Vipavi Lose di Vipacco Roţni dol Konjsko Konjski hrib Konj Konj Resa 1. St. Reissnerhof Robidnitz Rodein Rodein. Leonhard b.2 Replje Riţnarija Robidnica Rodine na Gorenjskem Rodine na Dolenjskem Rodni vrh Rodeţ Rogačice Rogatec nad Ţelimljami Rogovile Rogovila 1. Ilirska Bistrica Ruine Flödnig (i. St. Tisovetz Rosegg in Unterkrain Rosenbach in Oberkrain.Aich Rothenkaal Rothenstein in Unterkrain Rothwein (der. Rodine Rodenberg Rodesch. Jablanica Ruine Meichau (i. Rosenbrunn Rosenbach. Ropp Rosalnitz Roschanz Roschitzenberg Roschitzna Rosegg in Oberkrain. Rigle. Rigelj pri Mali Gori V gori Rink 1. Rogavil. Rogauel. Zabiče Ruine Jablanitz (i. Rotersberg. Turjak Ruine Feistritz (i. Kostel Ruine Gutenegg (i. durch Srednja Radovna Rottersberg Roudaritz Rovische Rowa Rowisch Rowische b. Deutschenberg Rudendorf Rudnig Rudnig b.Lienfeld. Roseneck Rosenthal i.Riegel b.

Saab. Sveti Kriţ Castel Santa Croce Rekštajn (Rukenštajn) Rumanja vas Romanja vas Runarsko Runčec Rupa Podgrad pri Stopičah Ruperč vrh. Pfarrendorf Safnitz Safnitz.Adelsberg Sagor am Sau Sagoritz Sagoritz Sagoritz Sagoritz Sagoritz Sagoritz b. Rudolfseck (i. Primskau. Višnja Gora Ruine Weißenstein (i.Ruine Osterberg (i. Sala Saap. Preimsthal Ruppe b. Nikolai b. Vinje Ruine Sternberg Ruine Weichselberg (i. Vipava Ruine Zobelsberg (i. Radulle Sagoritz b. Selnig Sackersheim Sad Saderz Saderz Sadinsdorf Sadnig Sadobje Sadraga Sadulle Safara. Sagor. Podgrad Ruine Rosegg. Ruperčvrh Rupa Ruppa Rupa Rupe Rupe na Gorenjskem Rovišče Rus Ručetna vas Zala v Davči Sap Bukov vrh pri Poljanah (Sveta Sobota) Sopotnica Sobatovci Zabava Zabrdo na Gorensjskem Dolnje njive Sabonje Sabogna Zaboršt pri Domţalah Zaboršt pri Dolu Zabrače Zabreza Zabrezje Zabrezje Zabreţnik Zabreznik Zabreţnik Zabreznica Zabuka Zabukovje pri Mirni Zabukovje pri Raki Zabukovje na Gorenjskem Saša Zakriţ Sacris Sad Zaderc Zadrc Sadinja vas pri Ljubljani Zadniki Zadobje Sadobie Zadraga Zadolje Zafara Ţabnica pri Kranju Ţabnica Ţaga Rog Ţagolič Zagolici Zagon Sagona Zagorje ob Savi Zagorica pri Mirni Zagorica pri Mirni Peči Zagorica pri Novem mestu Zagorica pri Veliki Loki Zagorico Zagorica pri Radovlji Zagorica pri Rovah Zagorica pri Dolskem Zagorica Zagorica v Dobrepolju Zagorica pri Vel. Gabru San Michele di Postumia . Sapotnitz Sabatsdorf Sabau. Primskau Rupertsberg (grad Ruperč vrh) Rupertshof in Unterkrain Rupp Ruppa b. Ruppa b. Čušperk Ruine Zum Kreuz. Sagoritza Sagoritza Ostri vrh Podgrad) Roţek Weinthal) Kalec Calez Višnja Gora Weichselberg) Boštanj Weißenstein) Stari grad Bischofslack) Divja loka Gabrou) Vipava Wippach) Čušperk Zobelsberg) Vipavski Kriţ.auch Gereuth. St. Rundstein Rup b. Ruine Heiligenkreuz Rukenstein Rumannsdorf Rumannsdorf Runarsk Runtschetz. Boštanj Ruine Wildenlack (bei Škofja Loka Ruine Wildenlack (i. Grosslaust. Sappach Sabatberg Sabatberg in Oberkrain. Gabrovo Ruine Wippach (i. Gereuther Ruppe in Krain Rusch Russ Rutschetendorf Saal. Garkschab Säge Hornwald (Ort) Sagolz Sagon b. Goisd Sabresnig Sabresnig b. fr. Sabawa Saberdam Sabetich Saboine Saborscht.Kronberg Sagoritz in Oberkrain Sagoritz in Untergkrain Sagoritz. Schwabendorf. Kronberg Saborsten Sabratsche Sabresach Sabresje Sabresje b. Sagor Sabresnig in Oberkrain Sabresnitz Sabuka Sabukuje Sabukuje Sabukuje in Oberkrain Sachsendorf b.

Altenberg Sagradberg Sagradische Sagraz.Krainburg Salog Salog. Commenda Saloka Saloke b. Sairachberg b. Rupert Sankt Magdalena in Krain Sankt Margarethen Zagozd Za gradom Zagrad Zagrad Zagrad pri Novem mestu Zagradska gora Zagradišče Zagradec na Dolenjskem Zahrib 1. Neumarktl Sankt Brizi Sankt Clementis Sankt Fabius.Savoss Salloch in Unterkrain. Salloch b. 3 Ţiri Ţirovski Vrh Ţirovski Vrh Svetega Antona Ţirovski Vrh Svetega Urbana Zajasovnik Zajelšje Zaielse Zajelše Sajevce Zaklanec Zakojca Coizza Zakotje Zakraj Zalisec Zales Zala Zalog Zalog pri Poljah Zalog pri Cerkljah Ţaloviče Zalog pod Sveto Trojico Zalog pri Ajdovščini Saloga di Postumia Zalog na Radulji Zalog pri Prečni Zalog pri Šmarju Zalog pri Kranju Zalog pri Setnici Zalog Zaloka Zaloke Zaloke Zaloko Zaloše Samoglav Samotorica Sanabor Senabor-Val Bella Kriţevska vas na Gorenjskem Peščenik Jagnjenica Sveti Ambroţ Jermendol Sveta Ana Rtiče (Sveti Btic) Klemenčevo Fabci Fabice Fortuna Gabrijele Šentjurje Sveti Jurij (St Jurij) pod Kumom Šentjur na Orehovico Sveti Kancijan na Vrzdencu Šentgotard Sveti Gregor Sveta Helena Šent Jakob Sveti Jakob ob Savi Jošt Šentjošt Javornik nad Idrijo Giavornico d’Idria Šent Janţ Staro Apno (Škocjan) Šentlambert Lenart na Luši Lemerje Praprotno Zakal (za Kalom) Šent Lovrenc Sveta Magdalena Šmarjetna gora Lubiana-Rozzano . Sairachberg b. Mariafeld Salloch in Oberkrain. Fabze Sankt Fortuna Sankt Gabriel Sankt Georg Sankt Georg unter der Kum Sankt Georgen Sankt Getzian Sankt Gotthard Sankt Gregor Sankt Helena Sankt Jakob Sankt Jakob am Sau Sankt Jobst Sankt Jobst Sankt Johann. Stein Sankt Lorenz b.Anton Sairachberg Urbani. Lukowitz Salloch b. Senabor Sancta Crucis in Oberkrain Sandberg in Krain Sankt Agnes Sankt Ambrus. Jabernegg ob Idrien Sankt Johannes b. Nassenfuss Sankt Kanzian in Oberkrain Sankt Lambert in Unterkrain Sankt Leonardi Sankt Leonhard Sankt Leonhard b. Ehreneck. Sagratz Sahrib Sairach Sairachberg Sairachberg Antoni.Urban Sajasounig.St. Arch Saloke b. Sankt Ambrosi Sankt Andreas Sankt Anna b. Sallog b. Salog Sallog Sallog Saloch Saloch. St.Sagost Sagrad Sagrad Sagrad b. Saklanz Sakoitz Sakotje Sakrei Salais Saleis Sallach Salloch b. Landstrass Saklantz. Zajasovnik Sajelsche. Saglantsch. Schallowitsch Salloch unter Heilige Dreifaltigkeit Salloch. Sajeusche Sajeusche in Krain Sajowitz b.St. Sumetorz Sanaburg. Rasbor Saloko Salosche Samoglau Samotoritza. Rochersberg. Samatortze. Fabatz. Hrastno Sagrad.2.

Sapusche Sapota in Unterkrain Sapotok. Eriacci Smrje Santa Maria Šmartno (Šmartin) v Tuhinju Šmaver Sveti Miklavţ v Beli Pavlica Paulizza Svetog Petra hrib Sveti Peter na Gorenjskem Sveti Primoţ Sveti Primoţ Praprotno—Sveti Primoţ Brdce Sveti Rok Sveti Rok Sveti Urh Sveti Valentin Sveti Vid pri Cerknici Sveta Valburga (Sentomperga) Zapadeţ Zapuţe pri Šentjerneju Zapuţe pri Kostelu Zapuţe pri Ljubljani Zapeče Zaplaz Zaplaz Oberberg) Zapleš (Zaplesjo) Zaplečje Zapolje Zapuţe pri Ribnici Sopota na Gorenjskem Zapotok nad Ribnico (Veliki in Mali Zapotok) Zapreval Zapudje Zapuţe v Begunje Zapuţe Zapuţe pri Orehovici Zarečje Sarecce Zarečica Sarecizza in Val Timavo Zasap Za Savo Zasavje Zazer Zastava Zastopje Podstran Zatrnik Sava pri Litiji Sava Završje Zavrtače 1.Bella Sankt Paul.2 Savlje Savnik Zavratnik Zavratec pri Idriji Saurazzi Zavratec pri Raki Zavšenik Zavrh pri Raki Zavrh pri Borovnici Zavrh Zavrh Zavrh Zavrharji Zavine Zavode pri Sv. Sapolschach Saretsche Saretschitz Sasapp Sasau Sasavje Sasserdorf Sastau. Sastawa Sastopie Sastrein. Podkrai Sauersche b. Untersauenstein Sapusche. bei Gornji Vrh Saplesch Sapletsche Sapolle b. Sittich Sankt Roch b.Georgen Sauertatsche Saulle Saunig Sauratnig Sauratz Sauratz.Grafenwarth Sapelschach Sapetsche Saplas Saplas (B. Hart Sankt Primus b. Forst. Möttnig Saverch b. Saprewolam Sapudje Sapusch Sapusche b. Reifnitz Saprewalam . Rasbor Sankt Primus b. Sastraino Satternig Saue Saue b. St. Savinak Sawitz Sawogle Saworst.Stein Sankt Roch Sankt Roch b. Billichgraz Saverch b. Mariathal Saverchar Savine Savode Savoden Savodo Sawerch Sawerch Sawerch Sawerch b.Sankt Margarethen Sankt Maria Sankt Maria Sankt Martin b. Unterjessenitz Sankt Ulrich Sankt Valentin b. Bergain Sapoltsach.. Sankt Markus b. Trojana Sawerch unter Gallenberg Sawinetz. Kriţu Savodenj Savodegna Zavoda (Za vodo) Zavrh Zavrh na Blokah Zavrh pri Ţuţemberku Zavrh (Za vrhom) Zavrh pod Šmarno goro Zavinek 1. Paulitza Sankt Peter im Gebirge Sankt Peter in Oberkrein Sankt Primus b. Sapuse in Unterkrain. Tucheln Sankt Mauer Sankt Nikolai b. Zapotok. Sapusche Sapelsach. Sawurst Sveta Marjeta Erjavče Eriauce. Sauratitz Sauschenik Saverch Saverch Saverch b.2 Savica ZavogIje Zaboršt pri Šentvidu . Lilienberg Sankt Veit Sankt Walburga Sapadesch Sapelsach. Sapusche b.

Stein Schaga b. Unterschaag Schabiegg b. Schklemeuz Schkerian Schkeriantsche Schkeriantsche Schkeriantsche Schkerjantsche b. Schereauk Scherjowing Scheule Scheye Scheye Scheyenberg Schgainar Schibounig Schihousella Schillerdauber. Woinsdorf Schalkendorf Schalkendorf in Unterkrain Schallenberg.Idrien Scheraunitz in Oberkrain Scherenbüchel Scherendorf . Sallenberg b. Laibach Schagar b. Zege Schellenberg i. Trojici Šipek Ţerovnica Širmanski Hrib Ščit Škabce Škemljevec Škrjan Škrjanče pri Ivančni Gorici Škrjanče pri Mirni Škrjanče pri Stični Škrjanče Škrabče Škufče Ţ1ebine Slaba Gorica Ţelimlje Sembie Sebreglie Scheraunitz) Zironizza.Krain.Naklas. i. Zatzer Schaufeln Schebrellia Schefernigg Schegendorf Scheina Scheinig Scheinitz Scheje b. durch Ţirovnica Scheraunitz b. Serovenza Weitenberg) Scilze . Schiuze Schilze Schipegg. B. Tabor Schiltze.Domschale Scheje b. Schembie Scharfenberg Scharfenstein Schascher.. Schillertabor (der.Großlaust Schagar b. Schabendorf Schabjeg Schabjegg in Heiligenkreuz Schable Schabsche Schachouz. Commenda Schambach. Radomle Schkrabtsche Schkuftsche Schlebine Schlechtbüchel Schlimlach. Schrött Schkabez Schkemlewetz.Sawrekowim Sawresnig Schaagleiten b. Schelimle Zabrekve Zavrsnik Reber Ţabjek Ţabjek Ţabjek pri Veliki Loki Ţabja vas 1. Scherndorf Scherjauka.2. Schaumbach Schämbl. St. Schaschar. 3 Ţabjek pri Sv. Schönbach. Gabriel Schabiek Schabiek Schabjawaß .. Kriţu Ţabjek v Podbočju Ţablje Ţabše Šahovec Ţadovinek Ovčarija Ovčjak Ţaga Ţaga pri Velikih Laščah Ţagarji Ţagarji Ţeleče Šalka vas Ţeje Ţamboh Šembije Svibno Selo Ţaţar Lopata na Dolenjskem Šebrelje Šefert Šegova vas Ţejno Ţejnik Ševnica Ţeje pri Domţalah Ţeje pri Naklem Bojanji Vrh Šemnik Ţenje Brezovica v Podbočju Šenkov turn Šinkov Turn Ţirovnica pri Cerknici Ţirovnica Ţirovnica pri Idriji Ţirovnica na Gorenjskem Češenik Črneča vas Ţerjavka Ţerjavin Ševlje Ţeje pri Ţibršah Ţeje pti Kozarjem Ţeje pri Medvodah Ţganjarji Ţibovnik Ţihovo Selo Šilentabor Ţilce Ţilče pri Sv. Scheine Schenkenbüchel Schenkenthurn Schenkenthurn Scheraunitz Scheraunitz (Fl. Schipek Schiraunitz Schirmannsberg Schitt. Bojanwerch Schemnigg Schenjem. Schachovetz Schadowinegg Schäferhütte Schäflein Schaga b.

Ljubljana Schloss Sallenberg Schloss Schefernigg (i.L. Mala Loka Schloß Kreutberg (i. Brdo Schloss Ehrenau (i.) Neustädtel) Obergörtschach) Großlaust) Podgrad) Ehrenberg) Prapörzhof) Preisegg) Raunach) Repnach) Rosenegg) Rothenbüchel b. Schkerlewo Schloss Großschablach (i. Štorje Schloss Thalberg (i. Hrib Schloss Ortenegg (i. Škofja Loka Schloss Braunturn.P. Tivoli (i. Ljubljana Schloss Katzenberg Schloss Kieselstein (i. Sv. Dobravica Schloss Duplach (i. Grad Krumperk Schloss Kreuzdorf. Puštal Schloss Deutschdorf (i. Hmeljnik Schloss Kaltenbrunn. Ljubljana Schloss Burgstall (i.A. Goričane Schloss Grafenweg Schloss Grailach. Golnik Schloss Gayerau (i. Jablje Schloss Hammerstill (i. Podgrad Schloss Pepensfeld. Valburga Schloss Frauenstein Schloss Freudenegg Schloss Freyhof. Velike Lašče Schloss Osterberg (i.v. Sellenburg Untersemenhof) Smeregg) Neustädtel) Neustädtel) Laibach) Duorje) Strobelhof) Strugg) Sturiach) Thalberg) Laibach) .R. Krischate (i. Schloss Neuhof (i.) Laibach) Schefernigg Scherenbüchel) Großberdo) Schneeberg) Krainburg) Seitenhof) Sello b. Ljubljana Schloss Lichtenberg Schloss Liebegg Schloss Lilienberg Schloss Luegg (i. Struga Schloss Sturiach (i. Sneţnik Schloss Schrottenthurn (i. Hoflack (i. Seli pri R. Schloss Gallenberg Schloss Gallenfels (i. Ravne Schloss Repnach (i. Laibach) Schloss Pölland (i. Loţe Schloss Rothenbüchel (i. Vrhovo pri M. Ljubljana Schloss Stermolle (i. Luknja Schloss Mannsburg (i. Spodnje Duplje Schloss Egg (i. Kriţate Schloss Leopoldsruhe (i. Nemška vas Schloss Dobrawa (i. Zabiče Schloss Habach (i. Dolsko Schloss Thurn (i.) Dobrauza) Unterduplach) Egg) Heiligengeist) Walburga) Freyhof) Gallenfels) Gayerau) Castellarchi Oberidrien) Görtschach) Großschablach) Sabitsche) Habach) Hammerstill) Hopfenbach) Laibach) Krainburg) Kleinlack) Kreutberg) Krischate) Laibach) Luegg) Mannsburg) Maria Au) Meierhof ob S. Namršelj Schloss Hopfenbach (i. Novo mesto Schloss Obergörtschach (i. Pristava n. Velike Ţablje Schloss Gutenegg (i.Duh Schloss Erkenstein Schloss Flödnig (i. Zemono Schloss Meierhof (i. Fuschine (i. Ljubljana Adlershofen Baumgartenhof Škofja Loka Podturn Puštal Nemška vas Dobrava Dobravica Duplje Brdo Ajmanov grad Erkenštajn Smlednik Kamen 3 pri Cerkljiu Freudeneck Vrhovo Gamberk Golnik Lisičje Podvelb Idrijski grad Goričane Kneţija Škrljevo Velike Ţablje Gotnik Jablje Namršelj Hmeljnik Fuţine Kacemberg Kieselstein Mali grad Mala Loka Krumperk Kriţate Cekinov grad Lihtenìmberk Ljubek Limberk Luknja Mengeš Zemono Pristava Kamen Hrib Ortnek Ostri vrh Galetov grad.). Podsmreka Schloss Stauden (i. Preţek Schloss Raunach (i. Freiturn (i. Idrija Schloss Görtschach (i. Predgrad Schloss Prapörzhof (i. Dvorje Schloss Strobelhof (i. Češenik Schloss Schickelhof (i. Dobrava pri Kost.St. Lisičje Schloss Gewelb Schloss Gewerkenegg (i. Fajfarjev grad Poljane Praproče Preţek Ravne Repnje Loţe Črnelo Rocen Ţalski Gradič Šefert Češenik Šikulje Sneţnik Ščempeterski grad Brinje Selo Zemon Podsmreka Grm Pred malim mostkom Rakovnik Strmol Bokalce Struga Štorje pri Ajdovščini Dolsko Kodeljevo Bischofslack) Laibach) Burgstall) Deutschdf. Dobrauza (i. Mengeš Schloss Maria Au (i. Grad Črnelo Schloss Rutzing (i.) (Villa Sant'Andrea) Dobrawa b. Brinje Schloss Sello (i. Praproče pri Gr. Velika Brda Schloss Schneeberg I (i. Schloss Preisegg (i. Kranj Schloss Seitenhof (i. Schloss Zizaburg (i. Kranj Schloss Kleinhausel Schloss Kleinlack. Šefert Schloss Scherenbüchel (i. Novo mesto Schloss Steinbüchel (i. Novo mesto Schloss Steinbrückel (i. Schloss Semenhof (i. Dolnji Zemon Schloss Smeregg (i. Schloss Dobrawitz.Schloss Adlershofen Schloss Baumgartenhof Schloss Bischofslack (i. Repnje Schloss Rosenegg (i. Bokalce Schloss Strugg (i.

Paul in Oberkrain Schönberg b. St. Leppiverch.Schloss Thurn (i. Schönbrunn in Oberkrain. Grad Tuštanj Schloß Tuffstein (Ort) Schloss Turn Schloss Vordersdorf (i. Zavrh Schmalzendorf Schmartschna Schmarza Schmetschitz Schmiedbüchel Schmieddorf Schmieddorf Schmilk Schneckenbüchel. Tscherniwerch Schwarzenberg in Oberkrain Schwarzenberg ob Idrien Schwarzendorf in Unterkrain Schweinberg Schweinberg Schweinberg. Wersdenitz.Gertrudswald. Turn Schloss Tuffstein (i. Visoko Schloss Weichselberg (i.Littai Schwarzenberg Schwarzenberg b. Schöneich in Unterkrain Schöneich. Altlag Schönberg b. Podsidam Seebach Seebach b. Lachine Schönberg. Sapoge Seebergsattel (bei Zgornje Jezersko Seedorf Turn Thurn) Tuštanj Schloß Tuffstein) Grad Tuštanj grad Turn Visoko Vordersdf. Svinsko Schweinbüchel Schweineberg Schweitzdorf Schwörtz Sdeno. Schuitze. Stein Sdusch Sedesche Sedy. Schwarulle Schwarzenbach Schwarzenbach Schwarzenbach b. Auf der Schut. Schwabou Schwarullach. Schukou Schumnig Schunoutz Schupeleutz Schupeno Schuppo Schurkau Schurke Schusternsdorf Schutna Schutt (die).Altlag Schönberg in Oberkrain Schönberg.Laaser Tal Schnoschet Schnoschet in Unterkrain Schönbaum.2 Ţupelevec Ţupeno Ţupo Ščurkovo Ščurki Sestranska vas Šutna na Gorenjskem Šutna Strelac Ţvabovo Ţvarovlje Črni potok Črni potok pri Trebnjah Črni Potok pri Kočevju Črni Potok pri Litiji Črni Vrh Črni vrh Črni Vrh pri Polhovem Gradcu Črni Vrh nad Idrijo Montenero d’Idria Črna vas Sinji Vrh Vrh pri Kočevju Svinjsko Sinja Gorica Jasnica Švajc Ţvirče Zdeno Zduša Sedeše V Zideh Mlino Zapoge Jezerski vrh Oberseeland) Pri Jezeru Elsane Palazzo Vescovile . Obertucheln. Schubnach Schuitz.Gottschee Schwarzenbach b. Otoèec Schloss Zaverk (i. Aichelburg Schöpfendorf in Unterkrain Schöpfenlag Schostaritsch Schriauka Schubejevo Schubna. Schutten Schützendorf in Unterkrain Schwabach. Suckendorf Schneeberg i. Lachina bei Mittenwald. Nersdenitz Schönbüchel in Oberkrain. Schwitze Schukovo. Višnja Gora Schloss Werneck Schloss Werth (i.) Višnja Gora Weichselberg) Vernek Otočec Werth) Zavrh Zaverk) Šmalčja vas Šmarčna Šmarca Smečice Kovačev hrib Kovača vas Kovačije Šmilk Ţapuţe pri Trebnjem Sneţnik Nevoso Senoţete pri Krškem Senoţet Šentpavel pri Domţalah Šenberk (Lepi hrib) Šenberg Lepa Gora Lahinja pri Sredgori Lepi vrh Vrzdenec Radomlje Hrast pri Novem mestu Lepi dob Sadinja vas pri Dvoru Sodevci Šoštariči Ţrjavka Ţubejevo Ţubna Šujica Ţukovo Šumnik Ţunovec 1.

Gurkfeld sellen b. Sagor Sellen b. Seisenburg Sela b. Kriţu Selo pri Mostah castello del Monte Nevoso II Monte Nevoso castello del Monte Nevoso I Castelsora .d. Schalna Seitz in Oberkrain Sejenitz.Neustädtel Seitenhof Seitenhof b. Heiligengeist Sela b.3 Sekuliči Sela pri Prečni Sela pri Svibni Sela pri Grosupljah Sela pri sv. Glaanberg Sellen b.Marein Sella b. Billichgraz Selische b.Grafenwarth.Jugorje Sella b.Seedorf in Oberkrain Seedorf in Unterkrain. Klampferbach Sela bei Niederdorf Sela bei Sagoritz Sela bei Strauberg Selenatratta Selische b.Scheraunitz Sellen. Hrastno Sela b. Gora Sell.Sairach Sellen b. Sellen Segoine Seidendorf b. Tucheln Sela b.Jauchen. Sello b. Panze. Jessero Seehof Seele. Sello Sellen. Sellu b.Goldenfeld Seidendorf b. Sello Sellen. Selo Jezero na Gorenjskem Jezero na Dolenjskem Zaselo Ţeljne Segonje Preserje pri Zlatem Polju Preserje pri Lukovici Ţdinja vas Ţuţemberk Stranska vas pri Stopičah Stranska vas Stranska vas pri Novem mestu Brinje Brinje pri Ljubljani Brigne Ţalna Ţiče na Gorenjskem Sejenice 1. Neul Sela b. Windischmark Selle Sellebei Sellen Sellen b.Töplitz Sella b. C. Gurk. Sello b. Sliphes. Roye Sella b.Strahberg Sella b.Archsburg Sella b.Ratesch Sella b. Nassell Sellen b. Juscheuz Sella b.Grafenwarth Sella b. Duhu Sela Sela Sela pri Pancih Sela pri Rečicah Sela Sela pri Ţuţemberki Sela Sela Sela pri Zajčjem vrhu Sela pri Dolenji Vasi Sela (pri Zagorici) Sela pri Stravberku 1 Zelena trata Selišče Selišče Selo pri Vodicah Sela pri Šmarjeti Sela pri Toplicah Sela Sela Sela pri Polici Sela Sela pri Rudniku Sela pri VB. Politz Sella b. Sela Sela pri Raki Sela pri Dobu Selo pri Kostelu Selo pri Zagorici Sela pri Jugorju Sela pri Šmarju Sela pri Osilnici Sela pri Rateţu Sela pri Štravberku 2 Sela pri Dolenjskih Toplicah Sela pri Višnji Gori Sela pri Šumberku Seljan Sela Zelje Zelebej Sela pri Sobračah Selo Selo Selo pri Krškem Selo Selo pri Slivni Selo pri Ihanu Selo pri Ţireh Selo pri Ţirovnici Sela pri Otovcu Selo pri Mirni Selo pri Sv. Zillenbach Sella b. Kwassitz Sella b.2. Rudnig Sella b. Savenstein Sela b.Honigstein Sella b. Nasellech Sela b. Retschitz Sela b.Eich Sella b. Sela bei Otawitz Sellen.Laibach Seitenhof. Birnwald Sellen b.Weichselberg Sella bei Schönberg Sellan Sellau i. Sellen. Semitsch Seitendorf b. Tuffstein Sela bei Hasenberg. Sejenze Sekulitsch.Gertrudswald Sella Sella Sella b. Aich Sellen b. Weißkirchen Sella b. Zecklerdorf Sela Sela Sela Sela b.Wolfsbüchel Seidendorf in Unterkrain Seisenberg Seitendorf Seitendorf b.Ossiunitz Sella b. Naselich.

B.Loitsch Sicherl-Anteil b. St.Sellen. Zilje) Pevska gorica Fliegendf.Paul Sello b. In Gor.Radockendorf.. Podsitarjouz. Billichgratz Sellenberg. St.Billichgratz Setnitz-Anteil b.. Selzach in Krain Semenitschhof Semmel Senenadolina Senitz Senitz Senitz b. Silberau Sille. Sankt Anton-Sille Singerbühel (der.Arch Senusche (Fl. Sevno na Trški gori.Panze Sello b. Seunig Sello Sello bei Sct. Selskagora Sellische Sellnig. Suchadolle.Barthelmä Sello ob Billichgratz Sellog b. Sellen Selno Selogollo Seltschach in Krain. Setschjesello Seuno Seuschek Seuschtschek Seuza. durch Senuše Seriuze Sernjagg. Tabor Škamevec Skavrini Skednje Škemljevec Škrjančevo Škrlovica . Sellen Sello b. Sgornarawan Sgosch Siberau Siberau Sibersche Sibersche Sibersche Sicherl-Anteil b. Sebene Siegenberg Siegersdorf in Oberkrain Silberdorf..2 Selce pri Pivki Selze di San Pietro Selce Selce Selce Selce pri Moravčah Zgonče Gorenja Ravan Zgoša (Zgoše) Gradenc Gradenec Ţibrše (Rovtarske) Zibrše (Hotenjske) Ţibrše Zaplana-del pri Logatcu Saplana Zaplana-del pri Vrhniki Sidol Sidraţ Ţebnik Sebenje Sikonijsko selo Ţiganja vas Srebrniče Zilje (Dol.Moräutsch Sello b.Zwischenwässern Setsch in Oberkrain Setsch in Unterkrain.St. Sred. Salloch Seuze b. Selo.Lambert in Unterkrain Seuze in Krain Sgontsche Sgornarowan. Ebenthal Setschesell.Kreßnitz Sellschach Sellu b. Sittichberg Sittersberg. Sankt Jodok b.Oberlaibach Sidol Sidrasch Siebenegg Siebenfeld. Podsitarjevetz Sittich Sittichsdorf Sjo Skadolach.) Sinovica Sinčna gora Skaručna Ţirovše Sitni kal Podsitarjevec Stična Stiška vas Sijo Tabor Suhadole Castel di sotto.Ropp. Sernak Setnik Setnitz-Anteil b. Andrä Sello b. Mariathal Seuze b. Seuze Seuze b. Pavlu Selo pri Moravčah Selo pri Pancah Selo pri Radohovi vasi Sela pri Šentjerneju Selo nad Polhovem Gradcem Zalog pri Kresnicah Sose Zelše Selo pri Robu Zelno Selo Golo Selce pri Leskovcu Semenič Zemelj Senena dolina Senice Senico Senice Senuše Mühls) Serjuče Srnjak Setnik Setnica-del pri Polhovem Gradcu Setnica-del pri Medvodah Seč na Gorenjskem Seč pri Kočevju Sečje selo Sevno na Trški Gori. Sankt Clementis Skameuz Skaurin.bei Muha vas Sinowitz Sintschenberg Sirlachstein. Skaruzno Sirousche Sitnikall. Skavrin Skedne Skemlouz Skerjantschu Skerlowitz Selo pri Polhovem Gradcu Selska gora Selišče na Dolenjskem Selnik Selo pri Borovki Selo pri Subračah Selo pri Št. Sevno pod Trško Goro Selšek pri Ljubljani Selšček 1.

Smeschkauz Sminz Smokutsch Smoldein Smollewa Smolnik b. Sleindorf Slamnig Slamnigg b.2 Skovine Skrajnek Skrilje Škrilje na Gorenjskem Skrinjarjevo dolino Skrovnik Sekirišče Slab mrt Slamna vas Slamniki Slamnik Zlan Slaniše Slančji vrh Slap Slapnica Slape Slape 1. Slatnach. bei Rogati Hrib Skouz Skovine Skreinegg Skrill b. Schlauenburg Slawine Slemen Slendrouz.Skofle Skopitz Skorten (B. Snakou Snanovetz Sneberje. Neumarktl Slapnitz. Schlappe Slappersdorf. Skrinarevodollino Skrounigg. Windischreuther Slavina Slawen.2 Slaparska vas Slatnik Slatino Slatna Zlati rep Zlatenik Gradišče pri Primskovem Slavski Laz Slavina Slavina pri Postojni Slavinje Sleme 1. Schklendrowetz Sleuz. Hom Slappen. Schneckenberg. Slawenburg. Gradische Slauskilas. S Smutschenthal Snakau. Agatha Slappe b. Snoille Snoille b. Smeregg. St.2 pri Krki Znojile Snovik Sobenja vas Sodraţica Hornberg) Scrilla ? Villa Slavina Slavigne Smèria muck . Sobindorf Soderschitz Škoflje na Dolenjskem Skopice Škorten Skovec 1. Slatner Slatirep Slattenegg in Oberkrain Slattenegg in Unterkrain. Sneberiach.3 Šklendrovec Slevec Slevo Slinovke Slinovec Slinovce Slivna pri Litiju Slivje pri Krškem Slivje pri Sv. Slapenza b. Slantschiwerch Slap b.Heidenschaft Skrill in Oberkrain Skrinarevodulno. Slokaberg Slokarie Slokarje Sloppe Slpescheg Slugau Smeje Smerje. Sniberia. Lukowitz Snoile b.Domschale Slan Slanische Slantschenberg. Kriţu Zloganjska gora Zloganje Sloka Gora Zlokarje Zlokarje Slope Slepšek Slugovo Smeje Smrje Smrjene Smeškavec Zminec Smokuč Smoldno Smoljeva Smolnik Smolnik na Gorenjskem Podsmreka pri Višnji Gori Smrečje na Gorenjskem Smuk Smuči dol Snakovo Znanovce Snebrje Seničica Znojile Znojile Znojile 1. Sniberwald Snitschitza Snoile b. Slapp.. Slapdorf Slatenegg Slatina Slatina. Sovinapetsch Smounig Smreck. Skrounik Skürsche Slabmert Slamdorf. Slevetz Slevo Slinouke Slinouz Slinowitz Sliphes Sliwje Sliwje Slogainberg. Neul Snoile in Unterkrain.2. Slogainskagora Slogaine Slokagora. Smerien Smerjene Smeschkavetz. Sagor Snovig Sobendorf. Gallenhof Smretsche Smuck.

Woditz. Kanzian b.Anna b.Feistritz St. Neumarktl St.Anna b.Johannsbüchel St. Georgensbüchel St.Jakob ob Höflein Sodji vrh Sodinja vas Uršna Sela Ig Ig-Studenec Sončnik Sapnik Sopoti Zorenci Sotla pri Mirni Sovinja peč Špaga Grafenlinden) Podgora pri Verdu Špital Ponikva pri Kočevju Srakovlje Zrasle 1.Jacob in Unterkrain St. Srassle Srednek Srednigg.Krainburg St. Jodizi St. Kneţja Lipa Spiegelsberg.Großlupp St.Georgen b.Antoni in Unterkrain St.Agatha in Krain . Michael St.Wippach St. Kanzian b.Georgen b. Veit St. Luzia St.Georg b.St.Krainburg St.Andrä b. Peter St. Martin. Sapnig Soppoth Sorentz.Florian ob Wildenlack St. Stefan St. Katharina b.Barthelmä in Unterkrain St. Spechlsberg Spithal Sporeben Srakoule Srassel. Jurschitz St. Zorenze Sottelbach Sovinapetsch Spaach (die. Martin am Sau St. Marein St.Großlupp St. Katharina b.Illyr.Hermagoras in Krain St.Canzian in Unterkrain St.Georgen b. Georgen St.2 Srednjek Srednik Srednik Osrečje Srjuče Srobotnica Srobotje Srobotnik pri Velikih Laščah Srebotnica Sveti Florijan Florjanovo Stjurij Šentjurski hrib Šentjakob v Roţu Šentjošt pri Novem mestu Sveti Jošt nad Kranjem Škocjan pri Turjaku Škocijan Lom (Sv.Großlupp St.Illyr. Jodoziberg. Katarina) Sveta Katarina Sveta Lucija Šmarje pri Jelšah Šmarata Šmartno (Šmartin) ob Savi Šmartno pod Šmarno goro Zaplanina Šmihel pri Novem mestu Šentpeter pri Novem mestu Sveti Jeronim na Petkovcou Sveti Štefan Šentid nad Ljubljano Laze pri Dolskem Sveti Andrej pri Domţalah Sveti Andrej pri Grosupljem Sveti Andraţ na Gorenjskem Sveti Andrej nad Zmincem Sveta Ana na Dolenjskem Sveta Ana na Gorenjskem Podljubelj Štangarske Poljane Sveta Barbara na Gorenjskem Šentjernej Škocjan pri Turjaku Škocjan pri Novem mestu Preloţe pri Ilirski Bistrici Prelose Sant’Egidio Florjan nad Zmincem Jurišče Giursici Slap pri Vipavi Slappe di Vipacco Šenčur pri Ljubljani Šentjurij pri Grosupljem. Uttik St.Anna b.Gottschee St.Barbara in Oberkrain St.Andrä ob Wildenlack St. Floriansberg St.Gotthard b. Jakob im Rosental St.Georg in Oberkrain St. Neumarktl St.Jakob b.Neumarkt St. Grosskahlenberg St.Georg b.Andrä b. Srednik Srednik b. St.. i. Laase in Oberkrain St. Martin u.Sodieverch. Srobotniz Srobotje Srobotnigg auch: Srobotnig Srobotnitz St. Saplanina St. d.Feistritz St.Domschale St.Georgen b. Sodjewerch Sodindorf Sommeregg in Unterkrain. B. Rom St.Egidi b. Jobst St. Podtabor na Gorenjskem Šentjurij na Dolenjskem Podtabor pri Ilirski Bistrici Pieditabor Šentjurje Šenčur pri Kranju Nanos Nanos Sveti Mohor na Gorenjskem Šentjakob Utik Sveti Jakob na Gorenjskem Castel-Sturie . Kostanowitz Sretscha Sriutsche Srobotenza.Wippach St.Peter.Andrä b. Sommereck Sonnegg in Krain Sonnegg-Brunndorf Sontschnig Sopnik.Jodoci. Florian St. Auersberg St. Oberjassenitz St.Canzian in Oberkrain St. Jödotzi.Honigstein St.Georgen b. Margarethen St.

Boschiakau. St.Veit in Unterkrain Stadtb.d.Leonhard b.Littai St.St.Illyr.Johann b.Jobst b. (i.Oswald b.Nikolaus b.Laibach St.Idrien St.Veit b. Stan Steinbach Steinberg Steinberg Steinberg b.Eisnern St.Adelsberg St.Karst St.Lorenz St. St.Marein-Sapp St.Peter i.Zirklach St.Jobst ob Baumkirch St. Schloss Stein Stein.Laibach St. Ostroschno Berdo Stattenberg Staydorf.Wippach St.Gurkfeld Stadtberg b.Zirklach St.Wolfsbüchel St.Nikolai b.Paul b. Staricheneberg Starkenberg a. Schlebe St. Stefanowitz Stegberg Stegnek Steigen.Krimberg Stein.Jobst in Unterkrain St.Königsberg St. Steblevek Stefansdorf.Gurkfeld Steinberg b. Wied St.Martin b.Thomas in Oberkrain St. Moste in Oberkrain Steinbüchel Šentjošt pri Ljubljani Šentjošt na Dolenjskem Šentjošt nad Horjulom Sveti Ivan San Giovanni d’Idria Goče Gozza Goričica pri Ihanu Sveti Lenart pri Ţeleznikih Sveti Lenart pri Ljubljani Sveti Lenart pri Cerkljah Lenart nad Lušo Šentlovrenc (ob Temenici) Sveti Lovrenc na Dolenjskem Sveti Lovrenc na Gorenjskem Boţakovo Šmarje na Dolenjskem Šmarje-Sap Pševo Šmarjeta na Dolenjskem Rjavče Eriacci Šmartno pri Litiji Polţevo Šmartno pri Cerkljah (Šmartin). Kalze Steinberg.Leonhard ob Luscha St.Michael a.Lorenzen in Oberkrain St.Martin b.Weinbüchel Steinbrücken Steinbrücken in Oberkrain.Reka.Niklas in Unterkrain St.Lorenz b. Šentvid pri Vipavi San Vito di Vipacco Šentvid pri Lukovici Šentvid pri Stični Trška gora Stadtberg) Trška Gora pri Krškem Trška Gora pri Novem mestu Loke na Dolenjskem Štale Štalcerji Stalcerji Stan Staneţiče Stankovo Štance laze Štance Starihov vrh Ostroţno Brdo Monforte del Timavo Statenberg Staje Stebljevek Stepanja vas Podšteberk Stegnjek Stegne Kamnik pod Krimom Kamen 2 Stan pri Mirni Kamni potok Kamni vrh Kamna Gora ? Kamna gora Kalce pri Krškem Kamno Brdo Gurk) Kalce pri Logatcu Villa Caccia di Longatico Kamna gora Vina gorica Zidani most (Stamprha) Moste pri Jesenicah Zapriče . Staidorf Stebleweg.Zwischenwässern.Feistritz St.Skrill St.Weichselberg St.Martin b.Thomas b.Maria b.Geb.Magdalenen.Leonhard b.Oswald b.Johannsbüchel Steinberg.Peter i.Nikolai in Oberkrain St.Veit in Oberkrain.Kunigund in Krain St. Ţlebe pri Medvodah Šmihel pod Nanosom San Michele di Postumia Šmihel pri Ţuţemberku Sveti Miklavţ na Dolenjskem Katarija Sveti Miklavţ na Gorenjskem Sveti Miklavţ pri Postojni San Nicola Sveti Miklavţ pri Moravčah Sveti Oţbolt na Gorenjskem Šentoţbolt Šentpavel pri Ljubljani Šentpavel na Dolenjskem Svetega Petra Hrib Pivka San Pietro del Carso Stomaţ pri Skriljah San Tommaso di Scrilla Sveti Tomaţ na Gorenjskem Podnanos. Pescheu St. St. Trška Gora Stadtberg b. Boschiakou St. Schwarullach Steinberg b.Paul in Unterkrain St.Margarethen in Unterkrain St.Wippach St.Leonhard b.Laibach St. Skarutschna Staneschitz Stankau Stantschelase Stanze Starichaberg.Bischofslack St. Naklo Stan b.Marein in Unterkrain St.Michael in Unterkrain St.Littai St.Neustädtel Staingenberg Stalldorf in Unterkrain Stälzern Stalzern b.Marein-Sap.Katharina b.Nikolaus in Krain St.Martin b.Margareth in Oberkrain. Steigno Stein a.Moräutsch St.

Möttnig Stermetz b. Stroblhof Strochein Kamna gorica Kamna Gorica Stajngrob Štebalija Podstene pri Kostelu Stelnik Zdenska vas Štefanja Gora Strgarijo Strgovec Strletje Strmca 1. St.Gabru Stranska vas pri Grosupljinem Stranska vas pri Ţuţemberku Stranje pri B. Warth Strascha. Stest Steyer in Unterkrain Stirpnik Stockendorf Stockendorf i. Sdenskawas Stephansberg in Oberkrain Stergariu Stergouz Sterlete Stermetz Stermetz Stermetz Stermetz Stermetz b. Sturie. Kamnagoritz Steinbüchl in Oberkrain Steingrab Steinwald Steinwand in Unterkrain Stelnik Stenskedorf. Wart b. Gabriel Straßdorf b. Winkel Straßendorf. Stranje pri Novem mestu Streklje Štrekljevec Strjak Strit Dvor pri Polhovem Gradcu Bokalce Strahinj Kulpa) . St.Adelsberg Stermitz in Oberkrain Stermoreber. Stara Loka Strain Stralegg Strascha b.Archsburg. Storian Storovje Storschitz Storschitzhütte Storunigg Stoschze.Steinbüchel. Stranskiwerch Streindorf Streindorf Streindorf Streindorf b. Strekel Streklowitz Striagg.C.2 Strmec Strmec pri Zaplani Strmec pri Idriji Stermez Strmec Strmec Strmec Strmec na Gorenjskem Strmca pri Trebelnem (Velika in Mala Strmca) Strmco Strmica Strmica pri Postojni Stérmizza Strmica pri Škofji Loki Strmo rebro Pungrt Struţevo (Strţevo) Steţice Štajer Stirpnik Stehanja vas Planina Stojdraga Stolnik Stopiče Stopno Stope ? Štorovo Štorje pri Ajdovščini Storie di Aidussina Štorovje Lom pod Storţičem Dom pod Storţičem Štoroje Stoţice Strahovlje Štravberk Starološki grad Altenlack) Stranje pri Skočjanu Štrlek Straţa Straţa sveta Valentina Straţa pri Lukovici Straţa pri Moravčah Straţa pri Raki Straţo Straţa pri Krškem Straški hrib Straţberk Strašperk Cesta pri Ajdovščini Strada Cesta pri Kočevju Cesta na Gorenjskem Štravberk pri Novem mestu Stranski vrh Stranje pri Vel.d.Heidenschaft Straßen.Gurkfeld Straschkihrib Straßberg Strassberg b. Striak Strit. Stoschitz Strachoulle. Ropp Stermetz b. Gerlachstein. Valentin. Warthof b.Weißkirchen Streine Strekle. Strasche b.Wolfsbüchel. Streitberg Strobelhof in Oberkrain Strobelhof in Unterkrain. Rovische Strascha b. Kamnagorza. Stöpitsch Stopno Stoppe Storau Storiach. Storien. St. Stermareber Sternissenhof Sterscheu Steschze. St.Valentin Strascha b. Gottschee Stojdraga Stolnik. Wartenberg in Oberkrein Strascha in Unterkrain. Stermza Stermitz Stermitz Stermitz b. Zesta Strauberg Streinberg. Warth Strascha in Oberkrain. Stuhlenegg Stopitsch. Rupert Stermetz in Oberkrain Stermetz.Dole Strasche b. Strachulle Strahberg Strahlschloß (i.

Schurgen Suscha Suschagg. Sterscheu Tenetisch Tenetische Terbia. Suschak Susche b.Gottschee Suchen in Oberkrain. Lichtenberg Svetje.Neustädtel Suhor b. Techouz. Techoutz. durch die Šutna Susse Sverschevo Svetinie. Struschnitsch Studenau. Darroch Suchenreuther Suchor in Unterkrain Suhor Suhor b. Svirkaberg Swith Swur Taatzen.Laibach Tauberg. Tazen Tabor in Unterkrain Tannendorf in Oberkrain Tannenwald. Weinitz Suchen b. Trebia Terbinz.Tauschle Tehowetz. Terbinetz Terdnau. Scharfenberg Taubenbrunn b. Schweindorf Swalle Swersake Swirkenberg.Töplitz Suhorje Suino Supetschendorf Sürgern. Golobinek b. Jelouza. Terdnawa Štrukljeva vas Struga Strušče Struţnica Studeno na Blokah Studeno pri Postojni Studeno Studeno na Gorenjskem Studenčice pri Lescah Studence Studenec pri Stični Studenec Studenec pri Krtini Studence pri Svibni Studor pri Oslici Studor pri Gorenji vasi Šturm Stučnik Subrače Suhadole pri Slavini Draga pri Borovci Dragarji Suha pri Škofji Loki Sušje pri Koprivnici Ograja Suhor pri Kostelu Suhor pri Prečni Suhor pri Novem mestu Suhor pri Dolenjskih Toplicah Suhorje Succòria Zavino Svino Župečja vas Ţurge Suša pri Gorenji vasi Sušak Sussa Sušje Sušje Sušica Töplitz) Sušica Kreuzdf. In der Stigler Tanzberg Tanzbüchel Tatern Tatre Tattintz Taubenb. Zauchen Suchen. Tachautz Teltsche Teltschitz Temnik b. Subratschach Suchadolle Suchen b. i.. Zgornje Tenetiše) Trebija Trbinec Trdnjava . Suschle Suschitz (Fl. Lichtenegg Svibnig Svine. Tabor b. Kolpa Sušica Schutt) Suša pri Lukovici Svrţevo Svetinje Svetinja Svetje pri Medvodah Svibnik Svinje Zvale Svrţaki Zvirkov vrh Svit Zbure Tacen Hrib pri Hinjah Zajele Saiele Jelovica Tanča gora Tanči Vrh Taterno Tatre Tatre Tatinec Golobinjek Oberforst) Golobinjek pri Mirni Peči Golobinjek Golobinjek Tabor Podtabor Tavţlje Tehovec Telče Telčice Temnik Tenetiše pri Litiji Tenetiše pri Kranju (Spodnje. Nesselthal Tauber b..Goreinawaß Sturm Stutschnik Subratsche. Neul Studenz b. Allerheiligen Svetinie.Kertina Studenze Studorf Studorf b. (bei Gorenji Podboršt Taubenberg in Unterkrain Taubenberg. durch Dolenjske Toplice Suschitz (mündet i.Struckeldorf Strugg Strusche Strusnitz. Borje Suschie. Naklas Tauschel. Kriţevska vas Suschitza (Fl. Studenu Studenfeld Studenim Studentschitz Studenz Studenz Studenz b. d.

St. Terschitsch Terstenig Terstenig Terstenig b. Thomatschewo. Sagor Töplitz in Unterkrain Töplitzel Topolach Topole Topole Topoll Topolovetz. Teufelsdorf Teufelsdorf. Toschkozelle. W. Topolouz Toppol Toppolz. Traschavnik Trata Trata i. Terptschane Terschina Terschische Terschlauz Tersein Tersen Tersitsch. Matschau Thörl in Unterkrain Thull in Krain. Thomaschine Tomeine. Unterkrain Thal. Sankt Helena Theinitz Themnitz in Unterkrain. Torchberg Torou Toschkotschello. Tratta b. Techaboi Tiefenreuther Tiefenthal in Unterkrain Tiefenthal. Globodul Tiefenthal. Themenitz Theresienfeld in Krain.Tschernembel Thal i.Tomigne Tomišelj Toplice Toplice na Cerknem Toplice Dolenjske Toplice Topličice Topolje Topole Topolje na Gorenjskem Topol na Blokah Topolovec Topol pri Sveti Vidu Topolc Topolza Torka Torovo Torovo Toško Čelo Toscocello Tosec Tolčane Tralh Draţevnik Trata na Ljubljano Trata Trata pri Velesovem castello di Torrenova .2 Trnovica Trnovec pri Metliki Trnovče Trpčane Terciano Trščina Trţišče Tršljavec Trzin Trzen Trţič na Dolenjskem Trstenik na Gorenjskem Trstenik pri Mirni Trstenik Hudo Brezje Hudo pri Dolenj vasi Hudi konec Temna Luza Conca Calda Dol pri Črnomlju Dol Zgaga Dolsko Tunjice Temenica Ţelodnik Tomaţja vas Tomačevo Vratno Dole pri Škofljici Turn na Dolenjskem Grad Turn Straţa pri Cerknem Straza Turn na Gorenjskem Turn pod Novim Gradom. Strascha Thurn Gallenstein Thurn unter Neuburg Thurnsee Tichoboj. Dulle in Krain Thurn Thurn am Hart (Ort) Thurn b. Trata. Turn pod Novim gradom Turnše Tihaboj Trnovec pri Kočevju Vrbovec pri Kočevju Globodol Globočji dol Tirna Tišenpolj Tisje Tičje Brdo Tičnico Tlaka Tlake na Gorenjskem Tlačnica Todraţ Tomaţini Tomassini Tominje Tomigna. Schelodnigg Thomasdorf in Unterkrain Thomasdorf. Titschiberdo Titschenza Tlaka Tlake Tlatschnitz Todrasch Tomaschin. Tomischel in Krain Toplitz Töplitz Töplitz b. Treptschane. Tominian Tomischl in Oberkrain. Dolschko. Chudigons Teufelsgarten Thal b. Gogen. Taustutschell. Wart. Hudobresie.Ternau in Oberkrain Terne Terne Ternouza Ternowetz in Unterkrain Ternowitz in Oberkrain.Michelstätten Trnjava Trnje na Dolenjskem Trnje na Gorenjskem 1. Globotschidul Tirna Tischenpoll Tissie Titschenwerd. Sgaga Thalberg in Oberkrain. Turskzell Tositz Toutschane Tralch Traschounig .M. Ternoutsche Terptzen. Rupert Teufelsbirken.Kirchheim. Topoltz Torka.d. Hudikonz.

Tschepna Tschepplach Tschepplach b.d. Kolpa Gore nad Idrijo Gora Čudno selo Čumer Tuji Grm Tolsti vrh pri Slivni Tupaliče Turkova Draga Turriaco . Skrounigg Traunig Trauniverch Trebanskiwerch. Trebelno Trebelnick Trebentsch Trebesbach. St. Kanderschhof Tratta b. Kerschdorf Tscheschneve Tscheschnitze. Werchegg Trebesch in Krain Trebeschengraben. Tschöplach Tschepleß Tschepnau. Osilnica Tschudenberg Tschudensell Tschummer Tuigerm Tulstiverch b. Ulrichsdorf Treppenberg. Terboje Trebesch b. Zille Tschemsche Tschemschenig Tschemscheniggerberg Tschep Tscheplach. Kum Tschatschjamlaka Tschatteschberg Tschebine Tschedno. Trebenwerch Tributsch Triebsdorf in Unterkrain Trillegg Trobelno Tröppe Troschein Troyn Tschabratsche Tschadresch Tschagosche Tschagosche-Widem Tschatesch Tschatesch b. d. Trebeschnograben Treffeln Tremnitz in Oberkrain. Tscherniloch Tschernitschach Tscherniutz Tscheschenze b. Gramez. Sliphes Tupalitsch. Rowanpass Tschetsche. Kremnitz in Krain. Tscheschenze b.Veit. Oberfliegendorf Trata Trata (Za Trato) Trata pri Škofji Loki Trate pri Ţibršah Trato Travnik pri Cerknem Traunicco Travni vrh Trebanjski vrh Trebelno pri Palovicah Trebelnik Trebenče Trebence Trboje Trebeţ Trebeţ na Dolenjskem Trebeţni graben Trebelno Kremenica Trebnji vrh Tribuče Trebča vas Trilek Trille Trobelno pri Selah Tepe Troščine Trojane Čabrače Čadraţe Čagošče Čagošče Videm Čateţ pri Veliki Loki Čateţ Čučja Mlaka Čateška Gora Čebine Čedem (Gramci) Čelevec Čelje Ceglie Čemše Čemšenik Cemšeniška brda Čep Čeplje pri Kočevju Čeplez Ceples Čepno Ceppeno Čeplje na Gorenjskem Čeplje Čeplje Črmošnjice Črmošnjice pri Stopičah Črna Črnec Črni Gozd Črni log Črniče Cernizza Goriziana Črnivec Češnjice (Velike in Male Češnjice) Češnjevje Češnjica na Dolenjskem Četena Ravan Četeţ pri Turjaku Češča vas Četeţ pri Strugah Čevica Čimerno Čisti Breg Čolnišče Čošenka Čreteţ pri Krškem Čabranka Ossiunitz i.Laibach Tschetenarowan. Triebenberg. Gramsdorf Tscheleuz. Pogelschitz Tratta. Billichberg Tschepplach b. Tuppolz Türkensuche. Tschelevetz Tschelje. Tschettesch Tschetschendorf Tschettesch Tschewitz Tschimerno Tschistibreg Tscholnische Tschoschenka Tschretesch Tschubranka (mündet i. Natratem Tratte Tratto b.Stopitsch Tscherna Tschernetz Tschernigost Tschernilog. Trebeinberg Trebeln. Lukowitz Tschermoschnitz Tschermoschnitz b. Tschepanu. Unterfliegendorf.Tratta b.

Haidowitz Unterhopfenbach. Unter Fesnitz Unterforst in Unterkrain Unterfreihof Untergamling Untergehag Untergolu.Töplitz Unterfeldsberg. Tabor Wippach) Dolenje Vrhpolje Dolenje Polje Spodnje Duplice Spodnja Bela Spodnji Brnik Spodnja Besnica Dolenji Podboršt pri Mirni Peči Dolenje Vrhovo Spodnje Gameljne Podhosta Dolenje Golo Dolenja Gomila Spodnje Gorje Dolenje Grčevje Dolenje Gradišče pri Dolenjskih Toplicah Podgunte Dolenji vrh pri Novem mestu Spodnje Fuţine Dolnji Ajdovec Dolenje Karteljevo Spodnji Hotič Spodnje Danje Dolenje Impolje Dolenje Otave Spodnja Jablanica Spodnje Jarše Spodnja Javoršica Spodnje Jelenje Dolenje Jesenice Sable Grande . Woinsdorf Unterdorf. Untervellach Unterfernig Unterfestnitz. Unterbresowitz Unterbirkendorf Unterbirnbaum. Jaxitz Unteraltendorf in Unterkrain Unterbärenthal Unterberg Unterberg Unterberg Unterberg b.Feistritz Unterbernstein in Oberkrain. Unterkossess Unteres Schloß.Turnegg!.St. Unterwerch Unterbergen b. Untergertschberg Untergradische Unterguntersdorf. Thurnisch Turnlack Tuschental Tutschna Überfuhr Überfuhr in Steiermark Uckenberg Udmath Udnowass. Unterbresow Unterbuchberg Unterdeutschdorf Unterdobrawa Unterdobrawa Unterdobrawa b. Unterhottisch Unterhuben in Oberkrain. Tabor (i. Michael in der Wochein Ukrog Ukrog b. Augosch Ukanz. Unterhirschdorf Unterjessenitz Straţišče Turnišče Loško Tušev dol Tučna Brod pri Dvoru Brod v Podbočju Ukenberg Vodmat Udnjo vas v Gošči Ukanca (Ukanec.Illyr.Moräutsch Unterdollech. Moräutsch Ulrichsberg in Oberkrain Unter Podpollane Unteralben.Peter Unterberg. Unterduplitz Unterfellach. Vipava Unterfeld b. Unterdulle Unterdorf Unterdorf b. Untergruska Unterblaschowitz Unterblaschowitz Unterbresawitz Unterbresowitz Unterbressau.Neustädtel Unterberg b. Straschische Turnisch. Doleinawas. Untergollau Untergomila Untergöriach Untergörtschberg. Unterkarteleu Unterhottitsch. Konec) Okrig Okrog Šenturška Gora Dolenje Podpoljane Jakšiči Dolenja Stara vas Dolenje Medvedje selo Dolenji vrh pri Stopičah Podgora pri Lozu Podgora pri Prečni Podgora pri Novem mestu Zagorje pri Pivki Sagòria Dolenji vrh Podgora pri Ilirski Bistrici Podgora Dolenja Brezovica na Gorenjskem Dolenja vas (Podbrezje) Spodnja Hrušica Blaţevice Spodnja Blaţevica Dolenja Brezovica na Dolenjskem Dolenja Brezovica Spodnje Brezovo Dolenja Bukova gora Dolenja Nemška vas Dolenja Dobrava Spodnja Dobrava Spodnja Dobrava pri Moravčah Dolenje Dole Dolenja Vas pri Šmarjeti Dolenja vas Dolenja vas pri Ţeleznikih Spodnje Dole Spodnje Duplje Spodnje Koseze Spodnji grad. Udendorf Ugosch. Podgunde Untergupf Unterhammer Unterhaydenschaft. St.Barthelmä Unterfeld b.St. Unter Daine Unterimpelhof Unterittau. Wartenberg. Unterottawe Unterjablanitz Unterjarsche Unterjaworschitz Unterjeline. Doleinawaß in Krain Unterdulle Unterduplach Unteredlingen.

Podlaas Unterlag. Unterschaag. Unterribenza Unterrethie Unterrethje Untersabukuje Untersaga. Unterskrill Unterschischka. Unterschuschitz Unterschwerenbach Unterschwerenbach Unterseeland Unterselze Untersemenhof Untersenitza. Unterschaga Untersanktmarten Untersanktthomas b. Adlersdorf Unterotok Unterpack Unterpalowitsch Unterpettelnich Unterpiauschko Unterpirnitsch Unterpiroschitz Unterpockstein Unterpodborst Unterpölland Unterponikwe Unterpotok. Unterziska Unterschleinitz Unterschönberg Unterschöndorf Unterschützen. Pottelosch. Untersteindorf Untersteindorf Untersteinwand Untersternissenhof Unterstreine Dolenje Kališče Spodnja Kokra Spodnji Kašelj Dolenja Košana Cossana Inferiore Spodnja Kanomlja Canonla Bassa Podkočna Dolnji Kriţ Dolenje Kronovo Spodnje Loke Podloţ Spodnji Log pri Kočevju Spodnje Laknice Dolenja Lakonica Dolenje Lakovnice Spodnji Lazi Laze pri Novem mestu Spodnja Lipnica Dolnja Lokvica Spodnja Luša Dolenje Maharovec Dolenji Maharovec Podmeţaklja Spodnje Mladetiče Spodnje Blato Dolnje Mraševo Dolenje Mraševo Dolenje Mokro Polje Dolenje Orle Spodnji Otok Dolenja Paka Spodnje Paloviče Spodnji Petelinjek Spodnje Pijavško Spodnje Pirniče Dolenja Pirošica Spodnji Pokštajn Dolenji Podboršt Dolenje Poljane Dolenje Ponikve Dolenji Potok Dolenje Prapreče Spodnje Prapreče Spodnji Prekar Dolenja Prekopa Dolnja Prekopa Dolenji Radenci Dolnje Ravne Spodnja Ribnica Dolenje Retje Dolnje Retje Spodnje Zabukovje Dolenja Ţaga Dolnja Ţaga Spodnji Log pri Litiji Dolenji Novaki Novacchi Inferiore Dolenji Boštanj Pod Svibnom Škrilj Spodnja Šiška Spodnja Slivnica Dolenji Podšumberk Dolenja Lepa vas Dolenje Sušice Dolenja Teţka voda Dolnja Teţka Voda Spodnje Jezersko Dolenje Selce pri Novem mestu Dolnji Zemon Zemon di Sotto Spodnja Senica Dolenje Skopice Dolenje Kamenje Dolenje Kamenje pri Novem mestu Dolenje Kamence Podstene pri Kočevju Dolnje Dobravice Spodnje Stranje Torre di Vipacco ? Vipacco .Kirchheim Untersauenstein Unter-Scharfenberg Unterschgrill. Unterkoschana Unterkatel Unterkotschna Unterkreuz in Unterkrain Unterkronau Unterlaak in Oberkrain Unterlaas. Unterradenze Unterraune Unterreifnitz. Katzendorf Untermeschachel Untermladetitsch. Unterlack Unterlaknitz Unterlaknitz Unterlakonitz Unterlase Unterlase in Unterkrain Unterleibnitz Unterlokwitz Unterluscha Untermacharouz Untermaharouz. Unterpottok Unterprapretsche Unterprawatsch Unterpreker Unterprekopa Unterprekope Unterradenz. Untersnitz Unterskopitz Untersteinberg Untersteinberg in Unterkrain.Unterkallische Unterkanker Unterkaschel Unterkassanthal. Unterribnitz. Unterlaag. Unterschaag. Unterschaga Untersaga. Untermladatitsch Untermoos in Oberkrain Untermraschen Untermrascheu Unternassenfeld Unterorle. Pottlosch.

Benete Verbatsch Verbindorf.Seisenberg Unterwald in Windischmark.Georgen Verchatsch Verchnig. Werchnik Verchoulle Verchovetz.Möttling Unterwardenegg. Heiligenkreuz Verlug Verscha Vertatsch b. Uscheuza Uschte Uschte b. Unterbresnig Unterwuschinz Unterzarz Uranek Uranke Uscheuck. Jugorje b. Birnawass Vidine Vidosch Vier b. Weiersberg Velben in Oberkrain.Möttling Untertappelwerch. Untertschatschitsch Untertuffstein Unterveitingen Unterveterne Unterwald Unterwald b. Verbouz Verch Verch b. Sliphes Vertetsch b. Weschnitz Videm b. Felbern in Krain Veldes Veldes in Unterkrain. Untergradische Unterwetzenbach Unterwildbach Unterwinkel in Unterkrain Unterwitting Unterwresnig. Wolfsfeld Utschkofzen.Domschale Vier b.Zwischenwässern Vier in Unterkrain Dolenji Suhadol Dolnji Suhor Topli vrh pri Črmošnicah Podturn pri Dolenjskih Toplicah Podturn pri Trebelnem Dolenji Globodol Spodnji Čačič Spodnji Tuštanj Spodnje Bitnje Spodnje Veterno Zagozdac Podgozd na Dolenjskem Jugorje pri Metliki Dolenja Straţa Dolenja Topla reber Dolnji Vrh Dolenje Gradišče pri Šentjerneju Mokri Potok Spodnja Bilpa Dolnji Kot Dolnja Bitnja Bittigne di Sotto Spodnji Vrsnik Versenico di Sotto Dolenji Bušinec Spodnja Sorica Vranjek Vranke Viševek Uševk (Olševek) Viševca Ušte Ušte Zide (V Zideh) Uzmani Volčje njive Učakovci Dvorišče Valeti Vanjek Vedrina Vejerje Vrba pri Lukovici Bled.2 Vrh pri Ţelimlju Vrh pri Borovki Vrh Vrhač Vrhnika pri Lozu Vrhovlje Vrhovci Ferderb Verderb Podlesje Verderbška Gora Ferdreng (Verdreng) Brlog-del na Gorenjskem Brlog Frluga Vrša Vrtače pri Ţuţemberku Vrtače pri Slivni Vrtača Veţnica Videm Vidine Vidoši Vir Vir pri Domţalah Verje Vir pri Stični . Utschakouze Valentinshof. Untertappelberg Unterthurn Unterthurn Untertiefenthal Untertschatsch. Seifenberg Vertatsch b. Grad Poljane pri Stični Benečija Benete Vrbače Vrbinska vas Vrbovec Vrbovce 1. Unterstrascha Unterwarmberg Unterwerch Unterwernegg. Semitsch Veschenza. St. Hallerstein Uscheuk Uschewitz.Georgen Usidich Ußmann Utscheniwe. Duorische Valet Vanek. Pollan in Unterkrain Venedig Venet. Wannegg Vedrina Vejerje.Untersuchadoll Untersuchor b. Werderb Verdräng Verdränger Berg (Ort) Verdreng Verlog-Anteil in Oberkrain Verlogg b. Neul Vier b. Werbendorf Verbovetz Verbovetz. St. Verchovatz Verderb Verderb. Borovak Verch b.

Weinberg b.Neustädtel Vinji Vrh pri Novem mestu Weinberg i. Gratz Gradec pri Pivki Walderstein Slivije Wald-Gereuth Gozd Rute Waldhof. Poltin Boltija 1. Bognetschdorf Vinski vrh Weinberg b. Weißkirchen Vinji vrh pri B. Strascha Straţa Wecharsche Veharše Wechselhof Novi dvor Weichersberg. Graz b. Rupert. Walchenberg Vauknov grič Wazenberg b. Vaditsch Vadiče Wagensberg Bogenšperk Waisach in Oberkrain Visoko pri Kranju Waitsch Vič Walburga Valburga Wald in Oberkrain. Großberdo Veliko Brdo Volenak Volenjak Vollaka Volaka Vollounig Volovnik Vondeul. Podroţnik (i.Gottschee Topla Reber Wartenberg b. Straschenverch Straţni vrh Warthenberg in Krain Zalog pri Moravčah Wasseno. St. Wisockheim.2 Walitschendorf Valična vas Wallenburg. Kriţu Weinberg b. Wodoulle Bodovlje 1. Waschze Vašca Watschnach. Postetje. Wodalle Vodale (Spodnje) Voditz b. Wassenau Vaseno Wasze.Georgen Voda Vodalle. Lilienberg Vodice Vodlan Vodlan Vogelsberg Zadnji vogel Vogtberg. Ullaka Ulaka na Gorenjskem Wälschendorf Vlaščansko selo Waltendorf in Unterkrain Valta vas (Vavta vas) Wardenegg Straţa pri Novem mestu Warmberg Topli Vrh Warmberg b.St. Winu Vino Weinberg Vinji Vrh pri Sv. Waixel.Vigaun.2 Vordersdorf in Oberkrain. Wisoko Visoko pri Poljanah Vormarkt Predtrg Vornschloß in Unterkrain Gradac pri Metliki Vosounik Vozovnik Vukobrath Vukobrati Vuxitsch Vukšiči Waatsch Vače Wachstetten. auch Wald Matujegg. Wigaun Begunje pri Cirknici Villa Rosenbichl.Unterkrain Vinji vrh Weinbichel Vina gorica Weindorf in Unterkrain Vinja vas Weineck Kravjek Weineck. Walde.St. Wicher Viher Weichselbach in Unterkrain. Wallenberg Pusti grad Wälschberg in Oberkrain. Watschna Bačne Wauchenberg. Bodoulach. Weinegg Pristava pri Višnji Gori Weinhof Sela pri Druţski vasi Laibach) Berdo di Elsane Grazza Slivie Vecarsce . Velben Vrba pri Jesenicah Weidergahl Viderga Weigelsbach Ustje na Gorenjskem Weigelstein. Lase Gradiške Laze Weikersdorf Goriča vas Weinau. Boštetje Wachtenberg in Oberkrain Vahtenberk Waditsch. Strassenberg. Littai Vinji Vrh pri Litiji Weinberg b. Wallenberg Waldenberk Waldenburg b. Wissotsche Visoče Voda b.Billichgratz Briše pri Polhovem Gradcu Wartenberg.C.St. Krainberg ozd Martuljek G Waldenberg. Verben.Peter. Ljubljana Podroţnik Virje Virje Vischeunik Viševnik Vischneuz Višnjevec Visotche. Weichsel Višnje na Dolenjskem Weichselberg in Unterkrain Višnja Gora Weichselburg Zalog pri Novem mestu Weidenegg in Oberkrain. Arch Vinji vrh Weinberg b. Boltin.Peter.

Werchovo Werche in Oberkrain Werche in Unterkrain Werchegg. Jablanitz Welkiverch. Werbowo Werbersbach. Grische Werch b. Werthl Weretzendorf Werigandstein Werlog Wernegg Werschlin Werstoutz Wertatscha.Sommeregg Werdun b. Weißenbach Weisseneck. Schwarullach Werch b. Werchau b. Beutsch Wendiach. Heiligenkreuz Werth b. Bendia Wenische Werbau b. Werbitsche Weißenstein in Oberkrain Weißenstein in Unterkrain Weissenwasser Weißkirchen in Oberkrain Weißkirchen in Unterkrain Weitenberg ob Grafenbrunn Weitenthal Welischendorf Welkaraun Welkaraun b. Sveti Peter pri Novem mestu Drama Brvi .Thalberg Weinthal in Unterkrain Weinzierl Weißbach in Oberkrain. Rupert Werch b.Thalberg Werch bei Dolsch Werch bei Luben Werch bei Subratsche Werch i. Savenstein Wellim Welsb.Neustädtel. St. St. Pekalo Weißenfelser Schloß (i.Großlaust Werch b. Beautsch. Jesenice Weissenhof.St. Trojici Vrh Cerkljanski Vrh Passo di Circhina Vrh Vrh Vrh Vrh Vrh pri Velikih Laščah Vrh pri Površju Vrh nad Ţelimljami Vrh pri Dolskem Vrh pri Dolţu Vrh pri Ljubnem Vrh pri Subračah Vrh pri Ljubnu Vrh Svetih Treh Kraljev Verco dell’Alta Carniola Vrh pri Trebelnem Vrh pri Rakeku Vrhovo pri Trebnjah Vrhe Vrhe pri Dolţu Vrhek Vrhovo Vrhovje Vrhovska vas Vrhovo pri Veliki Loki Vrhulje Verd Verdun pri Uršnih Selih Verdun pri Stopičah Otok pri Rakeku Bereca vas Jamrovec Brlog Vernek Bršljin Brstovec Vrtača pri Krškem Otočec. Werblene Werbie b.Moräutsch Weinthal b. Belza Weißbach in Unterkrain. Nikolaiberg Werbnach Werch Werch b.Illyr.Weinitz Weinitz b. Treffeln Werch. Savenstein Werch b. Nabervi Vinice Vinica pri Šmarjeti Šmarje na Vipavskem Santa Maria Vinje pri Moravčah Vinje pri Dolskem Vinje Vincarje Belica na Gorenjskem Belica na Dolenjskem Pekalo Kosova graščina Aßling) Vrbičje Boštanj pri Grosupljem Beli Kamen Bela Voda Gumnišče Bela Cerkev na Dolenjskem Tabor nad Kneţakom Tabor di Sémbie Velika Dolina Belšinja vas Velika ravan Velika ravan Veliki vrh Belo pri Topolu Somova gora Hohenegg) Belči vrh Vevče Bendije pod Brusnicami Veniše Vrbovo Verbovo Vrbljene Vrbje Vrbica Verbizza Vrbje pri Krškem Vrbnje Vrh pri Sv.Kärnten Werch in Oberkrain Werch. Rupert Werbitz Werble. Weltschberg Weltsche. Grossberg b. (bei Onek Weltsberg.Feistritz. Lichtenberg Werchau.Neustädtel Werth b. Verdach Werdun b. Wird. Berg b.Schelimle Werch b. Kirchheim Werch b.Powersche Werch b. Scharfenberg Werchouje Werchovendorf Werchow Werchulle Werdenberg in Oberkrain. St.Barthelmä Wervi.Margarethen Weinstegen i. Weissenstein.St.Stopitsch Werdyl. Reifnitz Werch b.Peter b.Wippachtal Weinthal b. Beltsch-Werch. Verchek Werchou.

Wetterniwerch Vetrni vrh Widem b. NO-Istriens.Werze in Krain Brvace Wesselegore Vesele gore Wesselkach.Gutenfeld. Moräutsch Vodice Woditz b. Widem b.) Castel Garzarolli Kleinschabla) Vipacco Vittosce Bittigne Vodizze . Kroatien) Čičarija Winkel Kot pri Novem mestu Winkel b. Rakitnitz Kot pri Rakitnici Winkel b. Weichardsberg Vikrče Wildbach Divji potok Wildbach (durch Črmošnjice Črmošnjičica Wildenegg Perovc Willach Bile Willingrain Breg pri Ribnici Wilpen auch Wildbach Bilpa Wimol Vimolj pri Kostelu Wincharje. Werloch Virlog Wischelnitz Višelnica Wischgarje Viţgarje Wischigerm Višnji Grm Wischmarje Viţmarje Wischze. St. Windisches Uskokengeb.Themnitz Videm pri Temenici Widem b. an d.Nanos Vipava Wirlach. Sankt Peter und Paul Vintarjevec Wippach (Fl. durch Male Ţablje Vipava Wippach a. Windischmark. Feichting Bitnje Wittingdorf.. Wesgowitz Bezgovica na Dolenjskem Weßnitz Besnica pri Ljubljani Westert Vešter Wesze Vesca Wetternberg. Liberga Bič Witschendorf in Unterkrain Biška vas Witting. Bitnawess Bitnja vas Witzenstein b.. Wissoku Visoko pri Igu Wissiacherthal Bizjakova dolina Wissokikal Visoki Kal Witousche. Podmolnik Podmolnik Woinsdorf Vojna vas Tschermoschnitz b. Veitsberg Videm v Dobrepolju Widern. Widmannsdorf Videm pri Dolu Widerzug Vimolj pri Predgradu Widoschitz Vidošiči Widoslau. Kotti Koti pri Svibni Winomer Vinomer Wintersberg Vintarji Wintersberg in Unterkrain. Reifnitz Kot pri Ribnici Winkel b. Obergurk Videm pri Krki Widem b. i. Gorjanci Windischer Tschitschenboden (Geb. Sankt Paul.Großsillwitz Kot pri Veliki Slevici Winkel id. Kot Winkel in Oberkrain Kot pri Igu Winklern in Oberkrain. Widen in Krain Videm pri Krškem Widem b.Wolfsbüchel Videm pri Lukovici Widem in Unterkrain. Woditz Vodice v Dobrepolju Wodmolnigg.Bischofslack Binkelj Winkel b. Witterz. Josef i.d. Vistie Bišče Wisgarn Bezgarji Wisowik Bizovik Wissaitz Visejec Wissak.M.Lustthal. Stein Vodice Woditze Vodice pri Ajdovščini Woditze i. Wogle Voglje na Gorenjskem Winklern. Rakitna Rakitna Wiesendorf. St. Witolsdsdorf Vitovšče Witsch b. Roßbüchel Osredek Wobousche Vobovše Wocheiner Vellach Bohinjska Bela Wodeschitz Bodešče Woditz b. Wesseuka Veselka Wesskowitz in Unterkrain. Widen. Rakitnitz Rakitnica Wikertsche. Lambert Vodice Woditz b.Gurkfeld.St. Widern. W. Wincherstein Vinharje Windgarten Vrsče Windisch-Älse Davča (Leskovška Davča) Windischdorf in Unterkrain Slovenska vas pri Kočevju Windischer Sichelberg. Grenze z. Doslowitsch Dosloviče (Doslovče) Wieden in Unterkrain Videm pri Kočevju Wiesendorf in Oberkrain.

Gereuth Sovra pri Rovtah Zamberg in Unterkrain Pristava pri Šentjerneju Zäppelsdorf. Wudigamsdorf Budganja vas Wuje Buje Wukouza Bukovica pri Selcah Wukowitz. Wrodel Brode na Gorenjskem Wröst. Savenstein Volčja Jama Wolfsgruben b.Littai Volčja Jama pri Litiji Wolfsthal Volčji dol Wolfsturn Belo Wolkenberg. Drachenhof Cerina Zerkwische Cerkvišče Zerou.d.Peter. Zerouschegg Cerovšek Zeroutz b.Großlupp Bukovica pri Grosuplju Wultschak Učak Würgal Jordankal Würschendorf in Unterkrain.2 Worst Boršt pri Prečni Wortoutz Vrtovče Wosche. Wollich Vojsko na Gorenjskem Wojnthal Vojni dol Wolaule Volavlje Wolfsbach Volčje Wolfsbach. Voische Vojsko nad Idrijo Woisku. Sucha in Oberkrain. Freihof Cerov Log Zerouschek. Treffeln Cerovec pri Trebelnem Zerouz a. Wasse Vaše Wossayl. Voische Volzana di San Pietro Vertoce Versenico Buie ? . Kreiner Zauchen. Wichre Vihre 1. Uranowitsch Vranoviči Wrege in Krain Brege Wresnik Vršnik pri Idriji Wresnitza Breznica pod Lubnikom Wressiach Brezje pri Cirknici Wreßje in Heiligenkreuz Brezje v Podbočju Wretzen Brezje pri Črmošnjicah Wrische b. Zerovetz Cerovica Zerouz b. Görbing. Wosail Bosljiva Loka Wotitz in Unterkrain Vodice pri Gabrovki Wousche. Trontelstein Cerovo Zerouloch.St. Woepulach. Seisenberg Volčje jame Wolfsgruben b.Woiska ob Idrien. Woutsche Volče pri Pivki Wolfsberg in Oberkrain. Wolfsbichel Volčji potok Wolfsberg b. Kandersche Briše Wrodech. Wösail. Bertouz. Ouschische Vovše (Ovsiše) Woutschach Volče na Gorenjskem Wranowitsch. Wiher.Reka. Tschepule Čepulje Zauchen. Woutschach Volča Wolfsbüchel in Oberkrain. Ulrichstein. Lukowitz Lukovica pri Domţalah Wolfsdorf Vukovci Wolfsdorf in Unterkrain Volčkova vas Wolfsgruben Volčji svet Wolfsgruben b. Pertoutsch Prtovč Wollach Voljaka Wollautschach Volavče Wopoule Vopovlje Woppolach. Vopolje pri Cerkljah Worg. Bukowitz b. Wirtschendorf Birčna vas Wurz Koren na Staro Vrhniko Wurz in Oberkrain Koreno pri Lukovici Wurzbach Grm Breg Wurzen in Oberkrain Podkoren Wuschinsdorf Bušinja vas Zaier b. Folzach. Oblagoritz Obla Gorica Wolkensberg. Galletstein Brest Wudendorf Budna vas Wudigansdorf. pri Predosljah Suha Zaverk Zavrh pri Grosupljem Zegelnik Cegelniki Zegelnitz Cegelnico 1.Neuberg Pusti Cerovec Voschia.2 Zegounza Cegelnica Zeline Celine Zellach Selo pre Bledu Zellach Selo pri Ribnu Zellay Celaje Zelline in Krain Celine Zenta in Krain Centa Zerina.

2 Zirkenz. Stroitsch Strojiči Zum Kreuz. W. Waldensberg. Waltenskirch.d. Sveti Kriţ pri Vipavi Croce di Aidussina Santa Zum Teufel v Peklu Zumstein in Oberkrain. Marz Matschnitz. Kermel Cerovec Zeroviloch. N) Ziegelhütten Cegelnica pri Prečni Ziegelstatt Cegelnica pri Dvoru Ziegenfels Kozji hrbet Zikawa Cikava Zikawa in Oberkrain Cikava na Gorenjskem Zikawa. Rudolfswert Cerovi log Zesta Cesta pri Mirni peci Zesta Cesta pri Vel.d. Pristava na Krškem polju Omotta Omota Perlipe Lipa na Dolenjskem Pöllandel.Zerovetz Cerovec pri Mirni peci Zerovetz Cerovec pri Litiji Zerovetz Cerovec pri Toplicah Zerovetz. Wazenberg Cvikla Zwischenwasser in Oberkrain Medvodje Zwischenwässern in Oberkrain Medvode Zwischenwässern-Kollenburg Medvode-Preska Zwischlern Cvišlerji Chmellen Hmelno Deschne Dešen Heilige Alpe Sveta Planina Kotschevje i. Wildeneck. Zuschnawess Cuţnja vas Zwetesch Cveteţ Zwible Cvible Zwibu. Maschnitz. Kočevje Lase b. Zirkenze Cirkence Zirklach a. Kranj Sorško polje Krainburg i.M. Heiligenkreuz b. Filipp und Jakob. Waldeneck Belnek Zamberg Pristava pri Krki Babna Polica Bavdki Bedenj Bezuljak Bistričica Bločice . Rußbach Blatnik pri Črmošnjicah Schabnitz.Sairach Sovra Zeyer b. Zwibel Cvibelj Zwickel b.Wippach Vipavski Kriţ. Svirtschach. Treffen Repče Russbach. Zoklaviza Coklovca Zoll ob Heidenschaft Col Zolla Zollnern Colnarji Zraitsch. Gurk Cerklje ob Krki Zirklach in Oberkrain Cerklje na Gorenjskem Zirklanska Cerkljanska Zirkusche Cirkuše Zemon di Sotto Zirnig Cirnik Zirtschitsch Čirčiče Castelzemono Zirtschitsch. Sroitsch. Zirtsche Čirče Zobelsberg Čušperk Zoklavitz. O u.Zwischenwässern Sora Zeyerfeld (Safnitz i. Gabru Zesta Cesta v Dobrepolju Zesta b. Nikolai b. Zeroutz b. Gmajnz. Valtenskork Waltarskiwerch Valtarski vrh Wartenberg unter Heilige Dreifaltigkeit Straţni vrh pod Sveto Trojico Wildenegg. Gurk. Zickau Cikava pri Trebelnem Zillen Ţelin Zelin Zillenbach Cilpoh Zinken Frata Zinkenbrunn Cink Zirje Cirje 1. Pöllandl Kočevske Poljane Repitsch b.Großlaust Laze pri Velikih Laščah Leschniak Lešnjake Marzdorf (Marzi) Marzi. Pristawa a.Gurkfeld Cesta pri Krškem Zeste Ceste Zeyer b. Gmajnza Gmajnica Mayrhof. Swirtschach (Trţič) Zvirče Zurilla Curile Zuschendorf.d. Zirkle a.Gurk Pristava ob Krki. St.d. Schabenze Ţabnico Schaffern Šafarji St.

Alben (Britti) Brod (Št. Kot Kotredeţ Kozarišce Koţljek Krajic Laze Letence Lipoglav Lipsenj Loke pri Zagorju Loţ Maček Martinjak Migolska gora Migovica Modraguza Nadlesk Nasoviče Nova Lipa Nova Vas Otok Otoška Dol Plemberg Podcerkev Podgora pri Rakeku. Vid nad Ljubljano) Butoraj Cajnarje Cerknica Dane Dobec Doblice Dolenj Jezero Dolenja Podgora Dolgo brdo Dolšaki Gora sveta Lovrenca Gorenje Olave Gornji Jezero Gradnik Grahovica Grajševka Gumbreg Hrašiče Hrib Iga Vas Ivanje Selo Jelševnik Kandrše Klanska Gora Kneţa pri L.Bloke Bloška Polica Bojna Vas Briše Britih = Brittich b. Podgora. Wolfelinstein Podhruška Podloţ Podslivnica Radljek Rakek Ravne Ravnik Runarsko Rţiše Sajevce Selšcek Šivce Škrilje Slivce Stara Sušica Stari Trg Štrancarji = Stranzerdorf (Stranzari) Studenec Studeno Teţka Voda Zironizza .

Bl. Unec Uštini [Guštini]) = Gutstein (Usteini) Velike Bloke Višovek Zabočevo Zavrh Ţerovnica Zgornje Koseze Ţilce pri Sveti Vidu Ţimarice Županje Njive . pri V.Ulaka na Blokah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful