You are on page 1of 2

LAPORAN RASMI BIRO KEBAJIKAN PERUBATAN

2010 / 2011
Tarikh: 10 November 2010

LAPORAN GERAK KERJA SEMASA BIRO KEBAJIKAN 2010/2011

Unit Tabung Kasih Sayang (TKS)


1. Mengedarkan borang kaji selidik kepada semua ahli PERUBATAN di Mesir dan membuat analisis terhadap
borang-borang tersebut bagi mengenal pasti para ahli yang layak menjadi ‘sahabat TKS’ serta para ahli yang
layak menyumbang ke dalam tabung kasih sayang ini.
2. Melancarkan kutipan LE 50 bagi setiap ahli yang mendapat tajaan USD 220 dan ke atas secara besar-besaran di
seluruh Kaherah.
3. Melaksanakan penjumlahan wang terkumpul TKS di peringkat Kaherah, pemusatan wang TKS bagi seluruh Mesir
& pengagihan wang TKS ke seluruh muhafazah mengikut nisbah-nisbah yang telah disepakati oleh semua ketua
dan timbalan ketua unit kebajikan bagi setiap muhafazah.
4. Memberikan sumbangan wang TKS kepada para sahabat TKS secara berkala (fasa pertama pada bulan Mei 2010
dan fasa kedua pada bulan Oktober 2010).
5. Memberikan sumbangan kecemasan kepada para ahli PERUBATAN serta mahasiswa/i pengajian Islam yang
berkahwin, melahirkan anak serta kepada mereka yang ditimpa pelbagai jenis musibah sepanjang tahun ini.
6. Menguruskan pinjaman wang TKS yang dipohon oleh para ahli PERUBATAN.

Unit Musyrif & Keselamatan


1. Mengemaskini jadual musyrif bertugas PERUBATAN sesi 2010/2011 serta etika-etika yang berkaitan dengannya.
2. Memberikan surat lantikan rasmi daripada PERUBATAN kepada semua musyrif yang telah dilantik melalui ketua
batch masing-masing.
3. Menerbitkan jadual musyrif bertugas PERUBATAN sesi 2010/2011 di Yahoo Group (YG) PERUBATAN Mesir,
PERUBATAN Online (PO), buku panduan biro kebajikan PERUBATAN serta The Zikr.
4. Mewujudkan garis panduan keselamatan bagi semua ahli PERUBATAN di Mesir.
5. Bekerjasama dengan JAKSI dalam memberi peringatan dan kesedaran kepada semua ahli PERUBATAN berkenaan
dengan penggunaan musyrif dan hal ehwal keselamatan mereka di bumi Mesir ini.
6. Mengadakan jaulah pre-winter PERUBATAN (JUPITER) ke Abu El-Ila’ bagi para pelajar akhawat Universiti Al-Azhar
dan Ain Syams.

Unit Derma Kilat


1. Menguruskan kutipan derma kilat sebanyak 6 kali sepanjang tahun ini.
2. Mewujudkan tabung khas unit derma kilat bagi memudahkan urusan pengutipan wang derma dibuat di setiap
batch bagi setiap universiti.

Unit Kesihatan
1. Mengeluarkan direktori maklumat dan peta lokasi hospital-hospital penting serta pusat vaksin di sekitar
Kaherah.
2. Mengemaskini etika unit kesihatan untuk dimuatkan dalam buku panduan biro kebajikan.
3. Mengumpulkan sebanyak mungkin artikel-artikel kesihatan untuk diterbitkan di dalam PO.
4. Membantu para ahli PERUBATAN yang ditimpa sakit yang kritikal bagi mendapatkan rawatan kesihatan
di hospital yang berkenaan.

© Hakcipta Terpelihara Biro Kebajikan PERUBATAN 2010 / 2011


5. Mengeluarkan satu senarai ubat-ubatan asas ada dijual di Mesir beserta dengan maklumat lengkap berkaitan
dengan ubat-ubatan tersebut yang untuk rujukan dan kegunaan para ahli PERUBATAN serta para serta
mahasiswa/i pengajian Islam.
6. Mewujudkan garis panduan penjagaan kesihatan sempena menghadapi musim sejuk.
7. Membuat perancangan asas bagi menubuhkan farmasi mini di setiap rumah badan kebajikan anak negeri di
Kaherah.
8. Membuat perancangan asas bagi mewujudkan khidmat kaunseling bagi para ahli PERUBATAN yang
memerlukannya.

Unit Informasi
1. Mencari informasi berkaitan dengan segala aspek kebajikan ahli PERUBATAN seperti maklumat penyewaan
kereta sewa, tremco, coaster, rumah atau bilik sewa, maklumat pengangkutan awam di Kaherah (bas dan
Metro), maklumat pengangkutan awam bagi menuju ke muhafazah lain, maklumat bagi
membuat/memperbaharui visa serta lain-lain maklumat lagi.
2. Menerbitkan maklumat-maklumat tersebut di dalam buku panduan biro kebajikan PERUBATAN.
3. Menguruskan hal ehwal informasi biro kebajikan di laman web PO.
4. Menyelaraskan serta menguruskan analisis bagi survey prestasi biro kebajikan PERUBATAN sesi 2010/2011.

Unit Pengurusan Aduan


1. Mewujudkan laman “E-Aduan Biro Kebajikan PERUBATAN” bagi memudahkan para ahli PERUBATAN
menyalurkan sebarang permasalahan kebajikan kepada pihak biro.
2. Menguruskan segala aduan dan permasalahan yang dilaporkan kepada pihak biro kebajikan PERUBATAN.

Unit Sambutan & Potokol


1. Menyambut dan menjemput para pelajar baru yang datang ke Mesir melalui Kementerian Pengajian Tinggi
Malaysia (KPT) dari lapangan terbang antarabangsa Kaherah serta membantu urusan penghantaran mereka ke
universiti masing-masing.
2. Mewujudkan modul protokol khas untuk dipatuhi dan diaplikasi di dalam setiap program rasmi PERUBATAN.

Gerak Kerja Umum


1. Melantik wakil dari setiap batch di setiap universiti untuk bertindak sebagai orang tengah antara biro kebajikan
PERUBATAN dengan batch masing-masing serta mengadakan perjumpaan rasmi bersama mereka untuk
penyelarasan tugas dan tanggungjawab.
2. Mewujudkan buku panduan biro kebajikan PERUBATAN sesi 2010/2011 untuk diedarkan ke semua rumah para
ahli PERUBATAN di Kaherah
3. Mengadakan mesyuarat ‘inter-cawangan’ bersama dengan ketua dan timbalan ketua unit kebajikan muhafazah-
muhafazah lain bagi membincangkan segala permasalahan dan perancangan strategik unit kebajikan setiap
muhafazah.

© Hakcipta Terpelihara Biro Kebajikan PERUBATAN 2010 / 2011

You might also like