You are on page 1of 2

LAPORAN RASMI BIRO KEBAJIKAN PERUBATAN

2010 / 2011
Tarikh: 10 November 2010

LAPORAN GERAK KERJA SEMASA BIRO KEBAJIKAN 2010/2011

Unit Tabung Kasih Sayang (TKS)


1. Mengedarkan borang kaji selidik kepada semua ahli PERUBATAN di Mesir dan membuat
analisis terhadap borang-borang tersebut bagi mengenal pasti para ahli yang layak
menjadi ‘sahabat TKS’ serta para ahli yang layak menyumbang ke dalam tabung kasih
sayang ini.
2. Melancarkan kutipan LE 50 bagi setiap ahli yang mendapat tajaan USD 220 dan ke atas
secara besar-besaran di seluruh Kaherah.
3. Melaksanakan penjumlahan wang terkumpul TKS di peringkat Kaherah, pemusatan wang
TKS bagi seluruh Mesir & pengagihan wang TKS ke seluruh muhafazah mengikut nisbah-
nisbah yang telah disepakati oleh semua ketua dan timbalan ketua unit kebajikan bagi
setiap muhafazah.
4. Memberikan sumbangan wang TKS kepada para sahabat TKS secara berkala (fasa pertama
pada bulan Mei 2010 dan fasa kedua pada bulan Oktober 2010).
5. Memberikan sumbangan kecemasan kepada para ahli PERUBATAN serta mahasiswa/i
pengajian Islam yang berkahwin, melahirkan anak serta kepada mereka yang ditimpa
pelbagai jenis musibah sepanjang tahun ini.
6. Menguruskan pinjaman wang TKS yang dipohon oleh para ahli PERUBATAN.

Unit Musyrif & Keselamatan


1. Mengemaskini jadual musyrif bertugas PERUBATAN sesi 2010/2011 serta etika-etika yang
berkaitan dengannya.
2. Memberikan surat lantikan rasmi daripada PERUBATAN kepada semua musyrif yang telah
dilantik melalui ketua batch masing-masing.
3. Menerbitkan jadual musyrif bertugas PERUBATAN sesi 2010/2011 di Yahoo Group (YG)
PERUBATAN Mesir, PERUBATAN Online (PO), buku panduan biro kebajikan PERUBATAN
serta The Zikr.
4. Mewujudkan garis panduan keselamatan bagi semua ahli PERUBATAN di Mesir.
5. Bekerjasama dengan JAKSI dalam memberi peringatan dan kesedaran kepada semua ahli
PERUBATAN berkenaan dengan penggunaan musyrif dan hal ehwal keselamatan mereka
di bumi Mesir ini.
6. Mengadakan jaulah pre-winter PERUBATAN (JUPITER) ke Abu El-Ila’ bagi para pelajar
akhawat Universiti Al-Azhar dan Ain Syams.

Unit Derma Kilat


1. Menguruskan kutipan derma kilat sebanyak 6 kali sepanjang tahun ini.
2. Mewujudkan tabung khas unit derma kilat bagi memudahkan urusan pengutipan wang
derma dibuat di setiap batch bagi setiap universiti.

Unit Kesihatan
1. Mengeluarkan direktori maklumat dan peta lokasi hospital-hospital penting serta
pusat vaksin di sekitar Kaherah.

© Hakcipta Terpelihara Biro Kebajikan


PERUBATAN 2010 / 2011
2. Mengemaskini etika unit kesihatan untuk dimuatkan dalam buku panduan biro
kebajikan.
3. Mengumpulkan sebanyak mungkin artikel-artikel kesihatan untuk diterbitkan di
dalam PO.
4. Membantu para ahli PERUBATAN yang ditimpa sakit yang kritikal bagi
mendapatkan rawatan kesihatan di hospital yang berkenaan.
5. Mengeluarkan satu senarai ubat-ubatan asas ada dijual di Mesir beserta dengan maklumat
lengkap berkaitan dengan ubat-ubatan tersebut yang untuk rujukan dan kegunaan para
ahli PERUBATAN serta para serta mahasiswa/i pengajian Islam.
6. Mewujudkan garis panduan penjagaan kesihatan sempena menghadapi musim sejuk.
7. Membuat perancangan asas bagi menubuhkan farmasi mini di setiap rumah badan
kebajikan anak negeri di Kaherah.
8. Membuat perancangan asas bagi mewujudkan khidmat kaunseling bagi para ahli
PERUBATAN yang memerlukannya.

Unit Informasi
1. Mencari informasi berkaitan dengan segala aspek kebajikan ahli PERUBATAN seperti
maklumat penyewaan kereta sewa, tremco, coaster, rumah atau bilik sewa, maklumat
pengangkutan awam di Kaherah (bas dan Metro), maklumat pengangkutan awam bagi
menuju ke muhafazah lain, maklumat bagi membuat/memperbaharui visa serta lain-lain
maklumat lagi.
2. Menerbitkan maklumat-maklumat tersebut di dalam buku panduan biro kebajikan
PERUBATAN.
3. Menguruskan hal ehwal informasi biro kebajikan di laman web PO.
4. Menyelaraskan serta menguruskan analisis bagi survey prestasi biro kebajikan
PERUBATAN sesi 2010/2011.

Unit Pengurusan Aduan


1. Mewujudkan laman “E-Aduan Biro Kebajikan PERUBATAN” bagi memudahkan para ahli
PERUBATAN menyalurkan sebarang permasalahan kebajikan kepada pihak biro.
2. Menguruskan segala aduan dan permasalahan yang dilaporkan kepada pihak biro
kebajikan PERUBATAN.

Unit Sambutan & Potokol


1. Menyambut dan menjemput para pelajar baru yang datang ke Mesir melalui Kementerian
Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) dari lapangan terbang antarabangsa Kaherah serta
membantu urusan penghantaran mereka ke universiti masing-masing.
2. Mewujudkan modul protokol khas untuk dipatuhi dan diaplikasi di dalam setiap program
rasmi PERUBATAN.

Gerak Kerja Umum


1. Melantik wakil dari setiap batch di setiap universiti untuk bertindak sebagai orang tengah
antara biro kebajikan PERUBATAN dengan batch masing-masing serta mengadakan
perjumpaan rasmi bersama mereka untuk penyelarasan tugas dan tanggungjawab.
2. Mewujudkan buku panduan biro kebajikan PERUBATAN sesi 2010/2011 untuk diedarkan ke
semua rumah para ahli PERUBATAN di Kaherah
3. Mengadakan mesyuarat ‘inter-cawangan’ bersama dengan ketua dan timbalan ketua unit
kebajikan muhafazah-muhafazah lain bagi membincangkan segala permasalahan dan
perancangan strategik unit kebajikan setiap muhafazah.

© Hakcipta Terpelihara Biro Kebajikan


PERUBATAN 2010 / 2011

Rate