You are on page 1of 2

Φτιάχτε ένα χάρτινο δέντρο

από μικρά αποτυπώματα παλάμηςΦτιάχτε ένα φανταστικό χριστουγεννιάτικο δέντρο από παιδικά αποτυπώματα
παλάμης. Είναι μια ωραία διακόσμηση για πόρτες ή για πίνακες στη τάξη.
Υλικά που χρειάζονται:
• ολ! πράσινο κανσόν
• "να κομμάτι καφέ κανσόν #για τον κορμό του δέντρου$
• "να κομμάτι κίτρινο κανσόν #για το αστέρι$
• "να μεγάλο κομμάτι καφέ χαρτί #ή χρησιμοποιήστε άλλο χρώμα$
• %ολ!&ι
• 'αλίδι
• (όλλα
• ροαιρετικά) *ρυσόσκονη+ χρυσόκολλα+ ή χάρτινα στολίδια για να κολλήσετε
στο δέντρο.
άρτε τα αποτυπώματα από την παλάμη του παιδιο! πάνω
σε πράσινο κανσόν.
(ό,τε το αποτ!πωμα. -υλίχτε πίσω τον καρπό.
Φτιάχτε πολλά χάρτινα χεράκια #ο αρι.μός που .α
χρειαστείτε εξαρτάται από το μέγε.ος του δέντρου σας$.
/ράφτε πίσω από κά.ε παλάμη το όνομα του κά.ε παιδιο!.
%πορείτε+ επίσης+ να γρά,ετε μια ευχή πίσω από κά.ε
παλάμη. %ην πείτε στα παιδιά γιατί κάνετε τις παλάμες.
0πλά ετοιμάστε το δέντρο και τοπο.ετήστε το στην τάξη+
.α εκπλαγο!ν και .α ευχαριστη.ο!ν. %πορείτε επίσης να
&άλετε το προσωπικό να γρά,ει ευχές πάνω σε χάρτινους
κ!κλους1αυτά .α χρησιμοποιη.ο!ν για μπάλες στο δέντρο.
2χεδιάστε ένα μοτί&ο δέντρου πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί.
(ό,τε ένα μικρό ορ.ογώνιο σε σκο!ρο καφέ χαρτί #αυτό .α είναι ο
κορμός$.
(ολλήστε το ορ.ογώνιο κάτω από το δέντρο.
(ολλήστε τις παλάμες πάνω στο δέντρο+ από τον
διπλωμένο καρπό. 0ρχίστε από το κάτω μέρος του
δέντρου. 3εκινώντας την δε!τερη σειρά+ προσέχτε τα
δάχτυλα να καλ!πτουν λίγο την προηγο!μενη σειρά.
(ό,τε ένα κίτρινο αστέρι για την κορυφή του δέντρου. (ολλήστε το στο
δέντρο.
/ράφτε ένα χριστουγεννιάτικο μ!νημα γ!ρω από το δέντρο.
ροαιρετικά) 4ιακοσμήστε το δέντρο σας με
χρυσόσκονη+ χρυσόκολλα+ ή χάρτινα στολίδια.
%πορείτε επίσης να φτιάξετε το δέντρο πάνω σε
τρίγωνο σχήμα χωρίς να φαίνεται φόντο.