You are on page 1of 2

@enska F1 tepa~ka? Ne, nikako...

Ova pove}e li~i na "ferka"


vo koja ednata e strastven fan na trkite na formula 1, a
drugata strastven qubitel na brzinite... @ile i Caci, br-
zozborkite bez koi ne mo`e da se zamisli Siti radio, ovoj
pat se najdoa vo F1 duel... Koja pobedi? Pobrzata!!!

F1 PRAVILA
1. Nikoga{ ne bi mu dozvolila na Alonso da ja vozi tvojata kola
bidej}i...
- Premnogu si ja sakam mojata kola, a na~inot na koj toj gi vozi
avotmobilite ili negovata profesionalna deformacija po
pra{awe na vozeweto, bez dvoumewe me naveduva na odgovor NE!!!"
2. Poprvo bi slu{ala turbo-folk, otkolku da mu dozvolam na
Masa da...
- Te{ko da slu{am turbo folk muzika pod bilo koi uslovi! A
Masa ? Koj e pa Masa? Me znae toj mene?
3. Trkite {to se vozat vo sprotiven pravec od strelkite na
~asovnikot, treba da se...
- Vozat vo rikverc!
4. Hostesite na sekoja trka moraat da... @ivkica \ur~inovska - Lea
- Imaat zameseno dobra gibanica. Neli voza~ite tro{at mnogu
energija, pa }e im se najde. go proma{i patot?
5. Pobedata najdobro se proslavuva koga se pravi... - Se nadevam deka tolku nemam gre{eno vo `ivotot za da mi se
- Stoj na race, pa most (gimnasti~ka ve`ba). desi slui~i koj bilo od ovie maleri.

JAS I F1 F1 DUEL
1. Ti nudat basnoslovna suma pari za da ja vodi{ promocijata 1. Caci ti e timski kolega vo F1 ekipata. Pod koi uslovi bi i
na noviot bolid na Reno, no vo toj termin ima{ dogovor za sni- popu{tila da te pobedi na "dogovoreno"?
mawe xingl vo Metropolis za na{a lokalna kompanija za proizvod- - Da me smeni dve nedeli vo radio, da trknam na zimuvawe de-
stvo na leblebija. Kako }e go re{i{ problemot? novive!
- Mnogu ednostavno :) 2. Nirburgring - ti i tvojata timska kole{ka Caci razrabotu-
2. Kimi e poznat po zaglavuvaweto vo no}ni klubovi i pieweto vate strategija za 1-2 pobeda, no "zaglavuvate" vo pivnica so dobro
bez merka koga e vo dobro dru{tvo. ]e mu se ponudi{ li da go vozi{ dru{tvo. [to }e napravi{ pred trka za sebe i za nea, sepak da
doma ili }e mu se pridru`i{ so ideja deka }e si odite so taksi? bidete vo forma?
- Ne razbiram, zo{to voop{to bi mu se ponudila na Kimi, - Laden tu{, sprint na kej i top spremni }e sme. A i }e i ka`am
nemam ama ba{ nikakvi pretenzii kon nego, taka {to ... Neka pie, deka Robi Vilijams }e bide na fini{ot i ima da trgne vo sekunda.
neka se `urka, kolku {to saka. 3. Nekoe konkurentsko radio (primer, Antena 5) saka da bide
3. Paparacite go brkaat Hamilton kade i da se nao|a, no ti mu Va{ sponzor. Sednuvate so Caci da razmisluvate i odlu~uvate deka
se nudi{ da go prenese{ bez da ve ulovat. [to }e napravi{? toa e mo`no samo dokolku ponudata e - kakva?
- Ama pra{awava se postojano so nudewe i sli~no. Ne znaev - Prijatelska.
deka dotolku se provokativni i posakuvani voza~ite na formula 4. Za da ti go odvle~e vnimanieto i da te pobedi, Caci ti pra}a
1. [to se odnesuva do Hamilton, te{ko deka bi mo`ela da go pre- zgoden tip da te zavede, no otkriva{ deka tipot sepak go preferira
nesam bez da me zabele`at, pa neli, i mene me sledat paparaci, ha, ma{kiot pol... Kako }e i se revan{ira{?
ha... - Odbivam da odgovoram, zo{to ako dojdeme vo takva situacija
4. Uspeva{ da i go donese{ na Caci vo emisija Nik Hajdfeld, }e znae kako }e go napravam toa. Vaka, umno }e si mol~am i }e si
li~no i personalno, no poradi negovoto "francusko r", ne uspe- ~ekammmmmm...
vaat da se razberat, pa mora da intervenira{. Kako? 5. Se dogovarate so Caci na krajot od sezonata da organizirate
- Bidej}i studiram francuski jazik mislam deka }e uspeam zabava so mnogu momci i Xoni Voker. Koj }e odi vo {oping, a koj }e
nekako, a ne se somnevam ni vo talentot na mojata kole{ka, taka nosi de~ki?
{to ne veruvam deka }e treba bilo kakva intervencija od moja - ]e i gi prepu{tam na kole{kata de~kite (bez da znae soprugot
strana. nejzin, ha, ha, ha. Jas ne{to vo posledno vreme doma}inski film
5. [to e pogolem maler, da zaglavi{ vo lift so tatko mu na "vozam", pa }e trknam do pazar~e.
Hamilton, ili da te vozi Niko Rozberg na nastap za Lajv Aid i da

57
- Pa|a dogovor so @ile…jas odam na promocija, a @ile }e
snima reklama
2. Kimi e poznat po zaglavuvaweto vo no}ni klubovi i
pieweto bez merka koga e vo dobro dru{tvo. ]e mu se ponudi{
li da go vozi{ doma ili }e mu se pridru`i{ so ideja deka }e si
odite so taksi?
- Ni{to od muabetot…skapo }e me ~ini! Pa, Kimi ne `ivee
vo Skopje :)
3. Paparacite go brkaat Hamilton kade i da se nao|a, no ti
mu se nudi{ da go prenese{ bez da ve ulovat. [to }e napravi{?
- ]e go odnesam kaj Davor Dior da mu stavat perika i da go
na{minkaat, pa }e se {etame kako dve drugarki !
4. Uspeva{ da i go donese{ na @ile vo emisija Nik Hajd-
feld, li~no i personalno, no poradi negovoto "francusko r",
ne uspevaat da se razberat, pa mora da intervenira{. Kako?
- A, ne be{e Hajdfild Germanec…?
5. [to e pogolem maler, da zaglavi{ vo lift so tatko mu na
Hamilton, ili da te vozi Niko Rozberg na nastap za Lajv Aid i
da go proma{i patot?
- A, zo{to bi se zaglavil liftot i zo{to Rozberg bi go
proma{il patot?
Slavica Stavrevska Milevska-Caci
F1 DUEL
F1 PRAVILA 1. @ile ti e timski kolega vo F1 ekipata. Pod koi uslovi bi
1. Nikoga{ ne bi mu dozvolila na Alonso da ja vozi tvojata i popu{tila da te pobedi na "dogovoreno"?
kola bidej}i... - POD NIKOI!
- Da,be, da mi se voobrazi kolata. 2. Nirburgring - ti i tvojot timski kolega @ile razrabotu-
2. Poprvo bi slu{ala turbo-folk, otkolku da mu dozvolam vate strategija za 1-2 pobeda, no "zaglavuvate" vo pivnica so
na Masa da... dobro dru{tvo. [to }e napravi{ pred trka za sebe i za nea,
- [to saka mo`e da pravi, JAS NE SLU[AM TURBO-FOLK! sepak da bidete vo forma?
3. Trkite {to se vozat vo sprotiven pravec od strelkite na - Tr~ame tri kruga po pateka i se e pod kontrola.
~asovnikot, treba da se ... 3. Nekoe konkurentsko radio (primer, Antena 5) saka da
- Vozat vo rikverc! bide Va{ sponzor. Sednuvate so @ile da razmisluvate i
4. Hostesite na sekoja trka moraat da ... odlu~uvate deka toa e mo`no samo dokolku ponudata e - kakva?
- Bidat “provereni” od Brijatore - Da mi go prepi{at radioto na moe ime, so dvajca svedoci
5. Pobedata najdobro se proslavuva koga se pravi ... na notar!
- Proja (pra{ajte ja Daniela od Siti)! 4. Za da ti go odvle~e vnimanieto i da te pobedi, @ile ti
pra}a zgoden tip da te zavede, no otkriva{ deka tipot sepak go
preferira ma{kiot pol... Kako }e i se revan{ira{?
JAS I F1 - ]e i ja pratam Daniela da i udri “dva boksa i glava”
1. Ti nudat basnoslovna suma pari za da ja vodi{ promoci- 5. Se dogovarate so @ile na krajot od sezonata da orga-
jata na noviot bolid na Reno, no vo toj termin ima{ dogovor za nizirate zabava so mnogu momci i Xoni Voker. Koj }e odi vo
snimawe xingl vo Metropolis za na{a lokalna kompanija za {oping, a koj }e nosi de~ki?
proizvodstvo na leblebija. Kako }e go re{i{ problemot? - Se i prepu{tam na @ile. Pa pomlada e :)

58