Seminar pedagogie – Obiectivele instruirii – FIŞA 1

Obiective operaţionale – verbele categoriilor taxonomice (B. Bloom)
Nivelul
1. Cunoaşterea 1.1.1 Cunoaşterea terminologiei 1.1.2 Cunoaşterea faptelor particulare a defini, a distinge, a identifica, a aminti, a recunoaşte a aminti, a recunoaşte, a dobândi, a identifica vocabular, termeni, terminologie, semnificaţie(ii), definiţie, referenţi, elemente, fapte, informaţii faptice, surse, nume, date, evenimente, persoane, locuri, perioade de timp, proprietăţi, exemple, fenomene

Infinitivul

Complementul direct

1.2 Cunoaşterea mijloacelor care permit utilizarea datelor particulare 1.2.1 Cunoaşterea convenţiilor 1.2.2 Cunoaşterea tendinţelor şi secvenţelor

a aminti, a identifica, a recunoaşte, a dobândi a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica

formă(e), convenţii, uzanţe, utilizări, reguli, modalităţi, mijloace, simboluri, reprezentări, stil(uri), format(e), acţiune(i), proces, mişcare(ări), continuitate, dezvoltare(ări), tendinţă, secvenţă(e), cauze, relaţie(ii), forţe, influenţe arie(ii), tip(uri), caracteristică(i), clasă(e), ansamblu(ri), diviziune(i), aranjare(ări), clasificare(ări), categorii, criterii, baze, elemente metode, tehnici, abordări, utilizări, procedee, tratamente principiu(ii), lege(i), propoziţie(ii),

1.2.3 Cunoaşterea clasificărilor şi datelor 1.2.4 Cunoaşterea criteriilor 1.2.5 Cunoaşterea metodelor 1.3 Cunoaşterea reprezentărilor abstracte 1.3.1 Cunoaşterea principiilor şi legilor 1.3.2 Cunoaşterea teoriilor

a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica

a aminti, a recunoaşte, a dobândi a identifica

teorii, baze, interrelaţii structură(i), organizare(ări), formulare(ări) semnificaţie(ii), exemplu(e), definiţii, abstracţii, reprezentări, cuvinte, fraze

2. Comprehensiunea 2.1 Transpunere a traduce, a transforma, a exprima prin propriile cuvinte, a ilustra, a pregăti, a citi, a reprezenta, a schimba, a scrie din nou, a redefini a interpreta, a reorganiza, a rearanja, a diferenţia, a distinge, a face, a stabili, a explica, a demonstra

2.2 Interpretare

pertinenţă, relaţii, fapte esenţiale, aspecte, punct(e) de vedere nou(i), caracterizări, concluzii, metode, teorii, abstracţii

1

a extinde. a planifica. a restructura. a argumenta. concluzii.1 Crearea unei opere personale a scrie. a clasifica. sofisme. generalizări. enunţuri (de intenţii). a distinge. tehnici. a diferenţia. erori. Analiza 4. generalizări 3.3 Căutarea principiilor de organizare a analiza. fapte schematice. standarde. a detecta. implicaţii. soluţie(i). a decide a judeca. efecte. a produce. a transfera.2.3 Derivarea unor relaţii abstracte a produce. Evaluare 6. taxonomii. evidenţă. temă. abstracţii situaţii. efecte. specificare(ări). a categorisi. enunţuri (de fapte). precizie. a valida. alternative. model(e). compunere(i) plan(uri). a documenta a propune. argumente. cauză(e). utilizate. fenomene. teorii. a deduce. produs(e). a deduce a analiza. a organiza. probabilităţi principii. procese. a relata. a se servi de. a compara. a recunoaşte. a contrasta. ipoteză(e). a interpola. mijloace fenomene. particularităţi relaţii. părţi. argumente. a determina. a distinge. operaţii. a formula. a produce. a evalua. a modifica 6. abstracţii. a conchide. punct(e) de vedere. a considera. a deduce 5. a detecta. a sintetiza. relaţii. semnificaţii. a induce. comunicări. căi indirecte forma(e). patern(uri). planuri de acţiune. a evalua 6. a standardiza. a argumenta. Sinteza 5. consistenţă(e). a povesti. aranjament(e). performanţă(e). a deduce consecinţe. ipoteză(e). a crea. a stabili legături. teorii. a deriva. descoperire exactitate(ăţi). a proiecta. lacune. modalitate(ăţi). pertinenţă(e). structură(i). concluzii. supoziţii. modalităţi. a alege. a completa.2 Elaborarea unui plan de acţiune 5. schemă(e). grad de exactitate eficienţă. a constitui. veracitate. scop(uri). a modifica. scopuri. a transmite.2 Căutarea relaţiilor 4. interrelaţii. a organiza. mijloace. Aplicare 4. a clasifica. legi. factori. organizare structură(i).3 Extrapolare a estima. generalizări. temă(e). a generaliza. a prevedea. pertinenţă. percepţii. concept(e). efort(uri). obiective. a clasifica a distinge. a stabili a aplica. a extrapola. a compara.2 Critică externă 2 . a contrasta. a specifica 5. a identifica.1 Critică internă a judeca. concluzii. a discrimina. a dezvolta. lucrare(ări). fapte specifice. idei. metoda teorii. economie(i). a modifica. a utiliza.1 Căutarea elementelor 4. a combina. a dezvolta. ramificaţii. mijloc indirect. efect(e). procedee elemente.