You are on page 1of 11

• I

~- .... '"

•• :., 0 • ~ •• ' r\ni..r

, r , ...

~ • . I_, • _ _. I

fIJ)

~---

8

.

M djill

. : .' .

ese, .'

Dioembrer

'-000'

2 '.'~ \.'.:-", .: .... -. t,

" ~-'-' .. " , .. :,._.

P"-'~i& '~n_

- __ ". -. ,

N· um-' ····er~· -~-.

. - ~ '.

,r '0,

• ." _ -i _ •

I

I

~

DSO .. , - 'ilBiEiiII

vita di,

.eIIa-." " -

,;;

,,_ ~_ __ J

1 .. _ •

c

P , fta -- mil., ,

, j .a.. ,,', ,:-

, Is' ," paxIamava la '

~" -', ~q., Ii!UIi '-::-' ~:' ':-':'-:-,-, ,:-', " '.,r".-" ',~n ,,~.I!fii'

'1IciI'~1IL =>!!!!!! .. ~ ;--_,,_._. _ _",_, _! '.~ ill

" ,il SIp'tJl' ':'£ ci [daN un agno~ Eeco la l!1-rgi,'" concB;p;m • p",~on,,-iJ1 'UII jligiioj, die dJ;ttm;ers ,Em'III '_,: - '1"" D"'(J con' no ,'. t .. {ISo. 1~ J OJI ABe ~,. - ·1

:' "me" It ecGl que le' eli a ).(,,-,,' .~. ~- t, 'C -', ~'

II salata leIi, ICSWl.ta.ndo I,"

~"I ,S:i:-:--ore per _~'Do eh:, ill I,ej,

compitd:u: ~ D '0'11. III poi' ,."e le ,ellertlZloni ",:1 CR;[QmeL-tlIIlnD ,6"01_- ~~, I ,pond, cose ha Iilil'o tn InI ~On",iptJ'elllie [:'.'0 ,:-' , ;',1 &1W ,,,O,,,,,.p!jl (Lc~ ,I" ,4:9 J

'NataJr" ' ~ :-, ,,-, ~:ria~-[II! BIB G, '0 lID

DO,rre-i ~'-_, Idj, ' '~. '~-' :' ,e mi .. : ~~canti, - n' y;o]aI", far' [si I' -['~ ~', f_ .dlla lara, ,-'

.,

DllrI" ':Z'DI ' ,8 '" BIO[, '

!," }-r,' ''''~',nn ;~',~.~ ,,!,n" ,- iPSDft.,"ln J:n ptIII::- ,-' ,,~~[ m.

"~IIIfF-~',lItrlrl~'."·IIJ "·~1I1 ~1!1!~~ 1'~lj '~Ml ... " __ ,_.I~·I'·11!f IIitH

. , -

~~m .aJ.,~ ~n- - ,~, ~l1n-" H::- i" 'iII.flI[ ,. !, .. ,-[J..... ,"'" ,-:'ftllJf.'l'd 'l~(J' -,

!iiliUT;MI![~" II ~:U'_. ,; IirMr'L- _ ,j,I'_ 1,1 ~J_.I .'~._ I~u '_ .I~W' ~~-fl'~ .

ftft!~le'_lID ~,',"-, ... ", ,~tl···~ ,jl_", I"A",:-A"-!~;.iiUJI,'tJ·:-, .·1IIt , ... j~_~,JM'_

~""' ,,~ . ili"ifDl'~~ _ I ..... - [IL" J~'R!!"Ii~M;J'i_ 1-' . II!IC':rl' ~

(' ,-, :~ w 6·7)~

~l'n,Gfi'A 1m 'l1IKm •• I di,': ,_:_'.~ ...:_r , lCOaviven7JL '1_' '_, i1 cri~-,jaaa 6 :Itl :_'~:

[-"'IJIi-'II'!IIIC:

I '

'"

'prmJ'- ,

I •• UO _.

, '

I

raat:i II

_""'["'-ii'B_:! ,all [ _

.-~! ~,,,.~, (_IV .&.IU~""'I

da),

B·U,·,,"N·"

[, ", ' -

- -' --

"[ ' ••• ". IMmlllli#d." ,n IA

~. :-- " ; J'

~m ,j!jj~.IiiiiI., _:bI", '~,~ .~- ,~", ,,~. ,1,?OI,NtU~ S. Man' Mnm_ ..

• •

iii II 'Ii .. '. '.' '* '.' ,!II '.' ;I 'II .' II! 'II! il, II • II' ii' II IiII '. 'il ,!iii ,~ .' 'ill .' ill II '" '. 'Ii' ." II! 'iii ~i_' _

....

<

. I

I

da II. G1orir:li. &:!: IofIla Dtmrenim i!iiill COrlli,. __ : dsJ .me"" ., Nil)

, ., ., '

, .

, .

" •

'Ej,' 11'11("0""1" dapl)1 _~A:~~' ~\~""~;"u~i

.J:iil ILl' l l!IJ/ y,r-. '!JJ~·u~u ~Uiil:WlIIPUU ••

,dell'·.vaa laiu,hilare .. :Per' ca,mp,.rmdIN' il aign:i:&IClto deD'I.m.duII,lm'za, occorm paltire dIJ ._ della, :Pea.iteua :(~' 'C'QD:'fiisioa " il La IclottriDa • JI~ :p - III -.l_, mdulB8ft;Ze~ Ide·Da

dbiesa IDIlG sl:fsa:ameutl legate 'l1!1i l'fIIti. del . saCfiIJ'WBtDl .. ", I '., , '-enza'j ,La CbilSa,( lvendo ,riClWlO cIa, Crista if pctere eli perdCJDlrI in, SDO ,DDItII'11 I, ,DII, mmrda, la 'PfBICD'4t1 viva'ldeU'lDlofl I

.a: D'"' .• L,.. - ."",,'1.... -

'W _'.:1Q, ~ si tDifna 111. QPi 1DJ1ana dBbolezza,

per I'cc'oglierla Dell' ab'bmccia dall. ; sua misericardiai'

'II, sleramln~to del_J1; lem_;rl, ogre' al

P- ~;ilIIIi"\i"I;.all,- pnS'i!l~'b" iI-·· ',;:.Ji ~,: - . ,.~,- ,Il eli' Ii

~~.,:.-u ,M, . ~"uu .' .. ,;1".'1..:. ~ 'W, canrvetJl.l~:.I1. e '.:- .'

re.cupllfllll' I. zmzia 4e11a IiUSitiftca,z1DDlt

C......_,A-.J._' ;;; I", ,'iI' :1 _..31 Ii

UJU.nSiBlW 1 p •. r(Rl'D p~'lCcatJ u ~1,'cUBIlte, ncav8'

- - - - - .' ~:~r'. I.]"". . '_' _... _' l . _"" .-.. . _) '--_ - .' _.

dawero :d, ~perd'QD~o epuo· di BUoya prenaarl:

P-IItI· '.- aD'-I"i-' carcsaa," ~ - de" na'~ ntmvIIa~'

{_ , ... ', " .. : 'D"'-" "',. ~ftni"lia RF!Q!IA ....-, ", u •••• ,

'_ ,"_ "_' .. '." 1"' '" .\. __ " " .. _ .•.• '.~ -~ _.) i~UWJ ~v ': _ ._ "_ ~:!I [I'J -_ ~.I~} _'.';.-.'_~.~.''' __ ''

C amllDiama cc:a, il P·lek .. : II la sua ICbiesa,~

I.~

.,

, " , ,

'CCII r_-"r ........ ~ .",'-, ~·.i;"A 'ii.:- -:. nr·· ta:a:i <c- '-d,GiW ai, ID L,I_'" ill un D ii, ~

.'.. - , ''',. , '''- ' - -". :,. '.- _ "'-

P· -,~: . _'ii _.' '!I' I!I _ !! _-I !II' '0;.. .

!AWl cnstilDl leaD. I t , -'.' I ,!I!'l '_!~ilIIiiiii-ii: __ , 'lOla

I _ .~ • ~ , ..... ~ - - • _ - -';" '. ;-- -.- --- ll!lJ _ II.Iit.I;illJUI_ _ _

'tt'" m'~ beDi·' iribmli"~ 'Ii,

Icam~ltD .. ~-, _.·· •. ·.---t sp~' ... "._' ',- .

'La d ...I~II "I:-d·IIi ... I.

I ··' .. J.·pra~ca IUCue W.·_~IC-

"D 'fedel- di'~' • C'I~"MA . :~- -,- .JI· d-',· _'.' " . .. _,' , .. ' e I,' -_.~YW ,II .p .. f!, _fIIO

,_'

.11~:m,dwP1Z1, "er se I' p·sr gli altri 1q8lDldo si,

decide: a ccmvertilsi,i ,,,BI1dol n carrmUno .indicatal

...:1-. '11' Chias" -.'1 Ii; .. do' al '"'dU- 'Il

naIll' '. ,.1---';1'· .. '"n:ntn'i'giI\I;'- ,_. ,~'1R. ifiirI,D~ n-I'-", ~', _,

~-~~, . '.~' r __ .",. __ ", V 'WWJI-!l~LtiiJ.l&·- '_, ' __ 'j~~V -lr'~AIIIii' " _._ .' ) .... ,_" .'_ 1

:SeDlP·re dalla,- Chicsa,~ ,

QuaD saao 'Ie' caodj'zioai? TlItto mmia can. una :sia:Clra, 'w),ootB eli. mnve n iamB" .egu., la

,~rm~S.CI!;;I"tnI~ .~I~~nii~.i!!'iI'I-d, in~:;'··~ '~f"'.'la ,""..1 'ID:!!' - ~ "'.nBT'll ~~t;.iJ~WMf1il! ~~rl.l"·lj~ fW __ W·V':IUU •. ,., inti [' i·_W.r~_

che 'p'arta ·ana caDwniane ,e~ alla pURzr., dill 'GUaN;

_ .. 1'. ...... !-.: .... PAn. ·1!. p-<IiiIi,~,~'ii-.;g:';''''''. _,"!!!i'E"u' .~._ . _ .'i, .. ~,_ •

~UU1l1Di1- ~ iii] ;:·CII.'~ _, .. ~~.I iIU ,~,,~_._ '_,":_ ' __ . _'>'~ __ ' __ .' ~J

, "

ria'li'IZZI ~,-~ ~ommtiaBI COD n.:~ .eli ~~ llii '~lli-' .. ~ e'i,

_ .___ llill ... " _. .. .. _. '.' I. 1 [Ulw w ~~ - _l B~", 'J iUIi&_' '~'I ".'

acccJD;PIJData Ida'~b, p~r.i; .. per it 'Pcatefice~ dilj, ,~ di cai~ita .:I, di:~ p~1tIM'l'~ I' I~_il p.-'I'IAC1'ftn!!l,D"l7in

,aViriJ!I@Il .' _ ..... '._~.' . ~ 'liil '_. I .. 1 r~'~l ..... IIiII .: ""~!Wr,[~~'"WI"

aDe Cbj;ISI 1ta1:i;ilite~ ,PI-lmBsSD' che i malati, • !chi" comlmqul' ,",OIl, PUOi usc·ire 1m caR" pCltram,g acquista,fI idul_PD,g· IIDmdc:si ~p:irimaJm_!1 I, Iql11nti compiQlo Del .madp t\rldin:arj;o JllapllJDl I'fresc'rlttl qu .. ' ,a~:' s·~ "', 11'iI!~1 ii ad Amn'lDI~ -~; pa-r

". ~'~ ju.. ~ .', I., - ~wau . WUlW ..ru .... ~-':.J.r'" ' ~a ~ .. 'itJ.' .

I.cq~stare r·.iodulprrm gi,U'bilarl~

Duve' e Iq.·~ .aodo

. ,

AnzitutkJ '81·0;.::1 0':, 11":,Di!!,di iindi<:~ ~~Q'" ;!Iii .. '., '-::-'ma" - - " ~ .. ~

_ __ .~, ' '_' .~,. __ lIi' ',' _._ .I!!if.lliil!1!!ii!r. 1lU/;. _ ~'''''''''''" .. ,,' ,'_ .,

'I B-' '~liah p-' Ii ,-,~ '1' T S'

pmsso II ':1I1_I~e ':iatnarcsil, lB. ··.·,etl~a·'mta I!

-:'11 1"'1, ........... ...1-6· ..d: ...... 'U'·1 ,0; 'D'o; ,,. _'t........:'~ ..

Bllmfll. I~d ,- u=:. II 'n.FMOB I' .', ioeeslll'ww 1I t . 1,,"

I -- - -.. . -- .. '- . 'r'~ ~r' .' '_' - ,,,, .~. '.~ , ,

'b- n·::'~..I~_1 'I,r . ..:1-. __ , ,j, 'Ii aDa' S'

I .il :'-wl\i;lj w .. yescaV'al 'WW' ,~;i P':B··-;:ftaAiinB·", 1-,,' I-I '-'anta

__ .. - _.. ._ ,- . ., -" ._ _.,!IiN .. _I~-r'- --- -' _" -,.'

- -

M'" '.Dm,Ii!!!i~ '0',"·, '!!!Ii'Jtr.,. -"§ l'IIal'IAb-, '~i~~"" .' ". I-~iil' .li, ,.' .: d-I .--

,'.-, .~~ .~.' .. _ • 'W·:~~.~OftI~ILUIBICI a '."'·'1 aDa,

P-:rati~~ ldi: ,i 'n_ ~ ·11.· .. ' ~ii"'!ii:t:I~'~-D-'~'-, ~.Afi! 'flll": '~,,,,-- 'D"Itra,

, ... !...a. 'F' ---", ... ,.~-"Id t, ~ ~ ~,r~UU;1_M'-'_"

la 'P' ·r~~··,;;!liftl' di'-'~ &~-, Ii!Ii 'l-'''mll-''''ilAClIIi''''''rD ,.-'1'liS·· 'lIIi1,-.4ia

ti '_' _ ', __ WJ:~~II~I.: " lDLIa w ~ .. ,\'" :"'IU'~ ~~.~ ,lUJ.' __ ' II:lllil!LCI

1;'~I"- roine' 1'-6 ... ..,.1;:,.;,. S" '1·' p- AlIC!LI!;I!"U!lI'iO'-' ,~_'AiIl!!iiIiii; 'i!Ii.ti'I.'"'!IiL_,~' ,'~

yl.~,_~_ .. I, .. ' )l.YUU;.IiI,,,, i .... ,,~ _' ~,g' , .... ;wa ,m BW-I.

modi e·.·. p~·reci~\I!!I~.ft impS'O'n!'~Ift'l,.;l ...... -;; ,in, 1A1"i~IA,:.

~ ., '. ~,' ,_,~_I:JIIM~~W I .. : ~ , ... ~_...~QW, [liP ~r:'W1I,V WI

0;, t. ~'I sh·· .. di· ~ _. i'~l

cafllta 'Del DO ,-. ," 'I .. ' : soitBPAn!lJ'a ~ni'la, a':crt - --' • .' .

. ," ':_.:'. '.'-.i " ' . .'"" ~._'_>._ .:,' _I. '. ~_. > _. __ ~."'l.J~O~l ~1._1_!Qi , ..... ~~r.:. I ~J __ _:,

It'Ii_g'~~1 'n'''' ~""'!I:IA-m; iAf'!!lii~ 113 ;tI!i!A'm:· Ii:iii 'po -Dr' I ,,£t,t p~. atri ·attmem···: -- - -;-

I ~,liiif.-W,\I,. . ,I ,1iitW''IH~~&JIi ~ ~ .. ' lil!i ". lWi ~JI ,.... " ,..... ,

. , .... ,_., ._ '_' _" _" .'~"!Ii'"'' " __ ._ ._.. . . , ., "" .' _' ,,' _. )

'I"~' d-' 1-' Bdj-- iii' - II... ~ '." iI' Ii' II'

10, , . '0· 'D'm1':~: 'I'n, : 4nr'",1i;I ·TFlHIi' •• ~hV··" la, P' . ea'!IEmn["ti~= "

"'1 ··'.--·a~_ ~~", _~-L~ .11\&. .. ~.j"" 1iII_lIaiIiii"- 'Ii!

'_,;i!iiIIIi; .~.-- - . Im-'-- .. - .. - .-. - - ," .- ~ -, -. ..1,_. -. '-.- . __ ,Iii,

la~~SlGDI: I"'~· "IDD p' ~.: BI'" DB 1D1:omo lUll, CDIlIUD1l

- ~,-, - - -- -- -----,- - -- . . .".. , lr,·- . - _' -, ._ , -.

m:m erfI 0' c'; la,!"'~ft 'a·:-·jl .... __ ll1'").~. ofRJ , ,:~ ,_- .... 'OJ ,

""~r ". .".... \!BIOw" .- .J£IXD,/:, .... , _', .1 I· lal poven,;

'~b .~. ad di~' - U' ~ sociale'

1CDDD-I· .... · ... ' ,.',:j ~ __ ' '~'~'\iS~ '''-D1~A'' ."--,'.-:- .. -

'.' '~, -_. _" .. _ !lUUI _'_.~ "r~"l .~ -. !lWAE1 __ LI&1IV tI~ I~UiIU W ~ .' ,.'. _' ." . , .'~il

3

. ,

_.

I ~:-'

, .

1 • I

S-'P;'" e RJq-'-""

. -j I ',' . I

~. I __ " " I' .. :, .~". - JI

I_. -. [

...

I 'S"ANNIT- "-1-'

I -,_ , .. ~: • '". ,~: " '(_~" "

.,

,

I"iI;I!!Ij-...i .•• ,r.,-.!',n-'_' d_i! Wi~ ,-'l'nn' of'll '

""'~"'ilIlI','~V':ft!' GU', .-_nftOI'·u 'rlio ~'"

:E"~"".!ft '"!,"~,a,,i7 :IlD...r- .. ~ ~-"O - - ~-,

r~~·. ~V~ I~' '.IP II .• ift:~i(I[-"~.", [_"

- .

'~I

I J.

- .",.,..'H ~ ,g~,,_

,jjli-- ...... ..il''''',......_ • .;I'1I! _ !li!lL __ .--!~.-= ... .i·"" puw. __ - .... _'

-La zona areheaia,gica CU, Pietrabbo:ndan_te, dDmiina:ndD it Matile Ida. m~illl mctri dl altl728, coD.le,

Ble- mffi'ftMe ~'L-:;"iiiI!!i+I'iI'~ -·-m-~· ... illii"!!'L - Pfti~"~-;'iII!!!i!'iD 1 .... ,

iii.. J 1'_ J;:_~_gg~'I."_:'.· · ... ,_IU,·IW •. '~,!fIi _ '. I ':'Ulilij . -'J willY .'~I.r. llil

_ Imma,piil,·pmziosa, dlU"~ '.,- 10.·. ganNtica"

AdI6uI- La II";'.

,. di· ~ .. ·_L:'I 1- - Ro D~ --

m Iqwn~, meV1.·~'J,\e ,'0. SCOIlUOILm; .··.~-_ma e n

.',r •. , ... ;:, SanJli'8,~, ] SsnDi-ti Pea. 'U-Diti. a1'I··. tribli del

'J ill'

.... ~, .... "', "'i.i'~''';'m· " Ca dini' .' -, .,...;,- i!; c" .~~ft'i.;jIfiiI"V!i-'~:·si"·

~41.I ... ,iI,· _, 2ry]l~-A . Iii;I;'JI:"'Dl" I .. -O~M"4Ui.!iWnO Clt 1

Da - ..-.ii!iii -"._ ...1)_, m ft 10...... ..Jw._ ,i

que _' JJOteDMi ICOiu~ntZ1;anc ~: 'i£mlw COlD 'O;pl,

, -

.-,--..m_1 A;:' co~·· ---~p.lare I" . ~-~ ~ .. ------~ ',' iii ... ··,M';u:-:-:-, ~~ ~.e .. ,o-' W~.· . .uU:IiGIL: " _: ,.~~ DJI.. e-spaDSIDm~"c,.·· lUI.

'D'-mar ·TII'iiZit1. ft'iI'IiIIl1 111_1,80' -C !iC,'!g'ft. ,,'·n..ft ~-,rUHA ""'1.. .... , , - ftU; . __ ;;;, 6_ :-U ... ~ ...... ;tjIi. - . ~CD11IW\....,~WJJILL.U ,-Dg 'VB

satlO it nome de l . ~rre fllDrle' lIJ.lIII"itlcll·~ dUrate,

~~, -30" iiiliftnri ,Mft ,'I'~ ri'i!~\j'I4'liI'iI'JI 1.n-aa-- ~ ,..,1';, i :.- - -- ~,'I' .. L._ ","U;!liI!Q, =-.:1." UlL&J,IiI 'lii!VD Ol"w:,~ ~'WiGU._, ~ YA . ,-tiU-e cam~ IC,I.lti'

fiuttarDlla"- ,- -,- ',-- '11 ...... ---., beD-- - 2"4' --, ~'. --aD' -

, -', -, - " ,!jgI1 ruJDIiI - .','-' . I" _1\ • "

_ _ __ _' . MI. ._~ _ . ['iii !IIi

':fa ,in ,questa pedo do , ·DCl. 321 a~C~" I che' i roDJIB-i CDD~--, '; ~~.i· - II 'pia ',umilli~ante disfD eli 'blD 'Is

ID'PI'Ii lDtm1 st-rl'TPinii mile'U"", AB;'II~_,' ·• ~L .... "_.~_.JI.~,"........" ft .....

I ,~~v I" 'r. " u{,_-~, ~~LUt, IWW~ 1C-~.· ~ ..... _ rilYl

- --- ~)- u-'" '"to sa !Of,fti, N'" ,II 2'on C-- fu~ _ .... 1'

~pem,' en serer-: GD"ll·N;L,_·e, ,~~,7U1 I .. .; n CO~;USI

"- 'D,_ft, Se-I~' .. ~, - -- -

Ia pace COD ~,UJiI 1·:·-'Q1ltt"nno·· ",ran: il!-j'!I!ft,D""1 ~.n .... ',Ila·-;-

'_' ~ .~.' -_.' .1. _ ~_~. ~ '_ .It~¥'· - . - ~"'ia. ~ - ~II :lWw 111,----

,ii ddeDa ~,.iI' #:1 C'I''' l. - - - - C

~. '.- "---"'-1 -t"'~.""'~~T.l!'· _.1 1m IICDla-:- a-' --. C~L,;oIi;,

'wVQ;a _. -.- . -.' 1~1' 'I' MoI..:_, _:'. __:_,.,.HI;l !'- - _:-:'~' ,--__:_I -_ • I .' -", .:___:1J1Ii.

. '

, .

4

I,

I I

_ T

vi., aBCOtB ;gli Ida 'Dl1Did, I asscrtati (-.=-, hllerta., Tl\ .rminaQ II pmu il favora I" \1' 'Rom&, sWa, 'm :0

~,~n,ln."',,: A.D.', ~nDj,a: _ IJS1Clli- ,..... ... ,. lWi,ftto ~L-, ," D'~-l .,en ';

:MIi&_L-_"IU&~ UIa -l~__. • • ~ _,. WIl_. ftUl'l .... l

1ID8' tWrBi-' 1111_ ,"";]111« jincl' / .. ,- rim" •• , it ',Ita l1li ~diJ ,S_'*'"'~ L,'mm IlegiO:D; ",' eone

I :1_raJmeDte, stenailll1a c .. U ;t ,~·~SlD ldel, -'_DnaiOl

lliercito S;muita, sconfifto :neIll battaglia dI Porta Qd'JiDl, pmsso Ra, --. ,~ :aeD'l2 LC~ ,prefcri .esitiare ill,

Spa,I".· ,avzichi toma ,·~·~'D pa1ria I _ire ,IIi, iDwmmi :massacri daI Vmcitarei

Satta .A1Jgusto :iI SanDio' '\'I'eMf:: 'inclusal ~!Y!iiit

IV~ D_ .~ e,_L.J_.. ar. :'",_, _oil ,. ~' ..... : __ = -!II C ... __ ,

JruiS10De ,_UJi. 111 ~W;g ~, 1 ~11. J,w1uBO

parificaU alII ICQ,D_dizio..~ .:-- '. Citladi:B'j R.omani Di questa mel,a abbastlinra IUDpll., pii rlcca teltim01li.an7JI .~' qu' 'Da tGmam alia 'lace sol .osau Mon .. : .SallceDO~ cite comprlllde la, 'necropOli ,e .Ia,

.r"'A-~.a - .t ~ - . 1 ''''Ii 112' t ,.4: al'-a--i'lftIliiA:_A 111_- - - - ~ IW-UlIC8ZIDDC: I £-",.1'; m '", 'w ,'. '. l~~',. ' 'an=a :SIIwa

~ m';;\ m'"' ~'~~A ii"i.i:A--:--~ c-·L-':iJln'g--,·n· A ·dal··-I'I f!i,-~,";iii,~'D'-'..-_,_ rtg I: . UiI~ ~n, 'U;::::;:;:~" _~,-g,_AU I:" ',,~_U.lIIiUlf·-

al -- "' L ~ ....,'tl IT .. - ,-'0; fi .. ~.nd •

. , TC~p1ID ~aDlCO, *-"em-PletID, ed tn_~D '. jJ ,~~~:

T~~ Tam .. -pl" '!," 'ii"'!',t'!L'mpI-~ ,'.ftI'i< _ _:-;n-=-I"r,A .~' :..,.,_11 9_'.--·~1 a'l ,Ie.' .,

&~UU ~~.. ,,~ _~~ IJICl _ ~ - .•.. !I.

-' '_ .

D Tatro· 'T~piD mppresenta c:ena_mmte~

,ninA Aft ii; m' n.ft1I'I~ft'lA?!I,'fii...il: ~. DmQ". ,c.-'-:;-n *-iiJIi!lIIi, 1 . ft.'I¥\1'R IiiI!UU..,J '. ri,il.u!"YuWM'U YJ ; -' .. ~ ~,.1 ~D.lV lu·a '--::: ~r-'~

pia note, dill SanDio. ~ 1Ul t 'BCa retllngo'!aH eli S:S per 19ot .1IIt een :0 'Teal - .. ' D, ,DB . :__' .. auwria- .' ,:, n

Tempio affian,cata Ida dUe: ldifiei De'lla .~- ".'~_ pal1.lriorel 'n ~ •. _:. ;-,tn) !,"-I :0 T;empio ,IO,DDI 'p)Sd sullo .SSO' Bssemail qlID\te.tdiveDe; :il Teatro in 1ba.sso cd :'!.-. Tempi.lo :m, alto COD VB disJiv,aIlo di lcirca 91 aB-

Sano arieBWi sul iCCJISD ,del Sole' Del,senso Est 'M' IBud :Est 'm :modo ,da 'lnWIrSi ill .... " - e COD _:i1 :pmto iD cui so,rge il :lDle ,nel,solsDzio 1m ,invemoi

C -II! olltiDa'-

'"

I

~-!- '-:-" -- .t4- --.

_.. r

S":! t: ''-'I,·

, 11;1 ,"- .. '

. -

'" "!b~b' - m-- Ii,

.... ~ ::"', ,-, .1_0 _Bra·

[T' - EJ;o d ·'Er,I •• J!-. ,~

''--.IIQI:',~ 'I:' £j:u.;u~' '11:118

SWID,plO Nica,ia

D' SaIvo- OJ- 'i!

•. '1- [- ,,' ." 111·i!IBIrrn.A

-"I-·, __ , .. ',~.'"

Sforza- . Ada-" IiDaIl

.~_ .. '. . .: _ ' 1-: -.~

~ : - ... '.. ' . . - ' . .' '

··--cinl

lYJ.IIII __ I - 1[. •

[]11 · Ida-I ,- GiDwmliDa---, ill ~"

, -iIiiIIit''#!iiIIi - '" . . .-, -, -. - --- ----. ",

. ,~" _:__._. 1_. __ :,~_. _ . . ~ :__

n- ; I:o····'na:~:-~ r-=rn]llannfa ~ 11 II!-. "__:. U,lv9'_"

' .. 1

I

. .

I· .. '·mo

Camzza, Mlrinunzia

m- - · [1""'·""'1 '~I,.~,. __ ) ~Iu _~~IU

Mandai, Renatar,

• A"ft !iiiiI!Iio11 JiIIii, 'T' . a~g_

~;~ .. ~~

I M<e.IanlpG- ... ,_~l_

, ~ __ ------., _ ~ ~¥Ia.I£III

I Pesa MAurol

~Saatao:_' D 'Viocenzj'na

I II

- ,~ .. - .. ,,--.

[ . , . .--

[ _ (.: - l_ .. Ii

• 10'1. lucile'

'.-' . 70 .A......._ .. ·~

.~,

.' 27 matriIamIi

-

'MartiJto, '- -, -' i, - Qi' [~DY8DDI- - _."

I - " I .. ' -'" - -- u .. ' - r .

. '. . 1 . , . _ I, '.', I ~, .. _ ~ .

_-_ "_ - _.' ._. .... -.

Ne1),'augo 1JJ1

lIZ iiI-

o _-J.

16 - · ldJISII

I ._ _ _ _. "_,

5 I'd'

• Wiiil'mJIIU

I &IMII ~ . .... I '!

(I'_j.'~ ---II -- I~, -- -- " - ')

, _ '-GlI' (5fl';': ... ~IIIJ ' ..... Ie_-

.'

15D'~~~~~~~~------~~~~~~~~~~--~ ,- 00 ~~~ ............ - ............... -__",.....,......,.._~~_,..~~-__..........~ .............. ~ ............... -~-....~~,

I'

I

5D,~""",

D~', ~_._~ .....

"'_:

1911

T'taDo'- -, . dai- _. m' ceo' .- . mi'" E eli'" . . )As .... , '"-- -~' .

. :-: r.:,,'.·:., :"---'."'. '." D~rftn: .'. . nrt ..... il"!!l .•

• ~ ' __ .!-_ - .•• ~_ '! _ - .. ' _ 'u.i.U&a . .:. __ . - ;I~

1 !Ii '," -.. ii ~

a gaa strtm:mzita SORiI-J-LI.

--ii d

di ·.·rcmaro occolllen- per

1- t! 'I

........ ...,...;:,'t<.. ..e 'oecellanle spele, ID

LJA.L,:",:Z' ·:!lIa

~,~ "'''''"''''''UI .. c;g~. III n. :.,'.

A n--o-H:e·-;-· ,c.o· . n da~--'~' d'· 'aC~';;aA

_ .. - ... -l'l~ .. ,1.t~. _ ' __ .. ~_.~.:.~

d< ,j n iarnt· · rare' ~. ,'. ;a-:-' ea asa

. . ~ [ rw1l.a. _' I _ _ ," __ . - __ ~~J

Bllicallando barco,Ilancio", lungo ,0 percorsc volle

tinnarelL

'Spi'raVI un '-.'stid:iolo venticeD,o iTo,ntaie. ch,e disturbava 1·,llcctmsio:D:-. Idel

It oa-ro· 'p' r: ""'::O'!i· do 'po-' .' 'm"-- 0-1ti~ ~ '.' AftAfo'fI'tiiU'i 11' ," 'II"'-AiClA

l,r ",~ ,- '·''liiiiil,'_. " .:...1_, _ ' . . !l~·, 1_ ,1If1.U.a .. -:I! .... ., 1'_ Ii. WDw

ceete che doveYi' . parsi~ Finalmeat'e -~~,:Ici 'UIII, b'ODcata di 'filmo che 10 riaaiJl),QI ,:'

[I!i D'.- ,~

. p·:.fole~·u1r. :-1, , ,cammmo ..

.I -111:1'-- -..._.-

leallmB'Da, e .. ' ICI~mminl. si ri,tro,va d'i

DUOVO :'".c_ iqull di P'e5co'lancian,D daYlJltl aIla bene amata cauun&,

Ac-'c -n' - mil, d eD'; "accad··-ut .. '0'--' n[ligua-d- . ~ D~'

····~···O:·'··'· o·· .. ·,·····_. "--.' '''".:;'':1'' .... ,. ' __ ' '. "'Igp!- ··0 .. ··

r ., ..... '- •• ,~. -" • .') :-._ .~.- '.'-' '_.' ,- :_ •. -. .~._Il_/.··-. _! ~', ",,'. '.' . -_ .. ~ .,.1. _::., . 1 l

. . .

boseo e q:.- uin - ,I~: all" r''''''al' bL._ 'I,ii'i;; ;C'i.I.. i~a" dove

" .~. ~' .. ~~ _:: .-~ C' '~ '.~ "'M, IlL 1NJI'IILii:.t" :' ~;'Y''I;Ii

I,D,'" a·· tt'-·'·"nd.· .:ra I'a preo ~'·"C-"·!JIp-:-.'(JI",n, Mati..- ,>~.-" iuec ~"I'~' ~,

['_:.- _' .. J"tL_> _ _:_-.I"'I¥,_ [_. ," ... ~ ... '_'~U; --giG ._,' ... __ ,._- ..... ~ .. _- ._·_·-iI

t' h "

P'er 'Sdnumlll{ iZ7are se ne usci dicendo

"Ve. MllriuccilJl C'tIlII:· .;' Ii tmiWD'

• ..,.._ ..... ,1;1(. I· ~I:'I.,O; .. · ,"::", -r~ "..1-.,- :....,,oI ... '~' II;''' Vl"iI''''~d',gIVIi'.'' ~ U' ••.. " --' -\ .... '11' - " - IW ,y," ~.1 .' '"'

H ,j, .-'

·1II'i(IIl· "11_,nl aJ...d,~"", uai u ...... J: ll'tlH&ru"

Un ',Btti'yita melte in yoga, qualche t~pol fa. ,e~ .' , 'quell,,_, d,el c"carbo'naio" F 81:11, Iii :wolgew .n,ei=olti, 'b1o"scbi che, cireondano it

n---o····~Q· , .. ,a~'o'-;··n-~o··· 'C-:'o' m+PI'li.' -aD' " .. " ')"1' "":.I'll -, :'" .. -'"

-.DId! I '~,,'I'" .' , "II .. _: -.'owu.a'v;_ ... 0 _,~ I, "'S. _ zg,

dl'~I'I·p·al··D"II,"'d'lo--·· '.' fo'-''''rma-'' ,,' coeiea '1-,A "ram ·'·e··n-:e'"

. '. " .. r ~r • ,-,'it&&, _:. ...... J'! . __', u·· _' .w _' _,!!III! _ .. ~ _" _ 1. I.' ->

(7Qm~I' eli pl~cr;'(JI,,' ,dimll1lSltlllB dji l~gn,o

IlIgliati '1IIJtjoTmcemenle), 'Ias,ciaudol ad centro

it .' 1~1:' dri- i, "'1" '~ie_~1

una CI..· " , ~IHD-- ~ I. r- . ca.· ~- 'n-l,e'~~,iI;:I!s'-: S~'~~J.~·· 'po ~ 'a''-'

. __ _ _' • . " ~... 1. _ I •.• ~ • ~ .I .. _ .' ,.,11 '__

C·'om,'b-··Uist·'I:I!!!O·~IDe··· e q-'U·-·lDiII!'-'.I~ Id< 0'::: "p:',"O"'-:;-' una q .. ual ehe

- ... :>" -_ ",' __ .' .':.," '. ' .. -' "'-":"'_' W ''':: ':-,:-" ,I .:_... ..:.... :_ .. " ._.".;., ,,,,..'

~1ai+:'fti'Ir'i!!iUl"llal --- pr '" D::: d·--· - eev '. D':· I --..a....,'.--

iiJ""'U&UIU'iI8, .'., ,··.·····u.:.-·!IiiiP-·~,·,I;,. ' ~Uoneii

U"~O 'ttl, i piLl, fU10'Si. ,. carbonai'~ a-,

amaro.v,1 'Paolo OJ 'Notaro deuo, ''Pau'I'.ec~~''i

III que), pe --~odo produeeva carbone nel 'bO~ICO' di. C1ollemelu'coi,o 'e. per ritbnufsi eli, viwude· e '_rumeDti per' svolgere i. lavore .

'm'ft~-:-,1::" .. ;t1'"ft d.: o· ""'t;-"V:I' ,'- • earsi D' :-'e' ·,n: I a- VI' :,' ·c·-'ma"- ".~.

DarYl LIIlIl·._ .. V - , '_ u '~'[~1 • • . • ..... " .. __ ga, '_" '._. . - . " ,", __ . "

P I ,i,

O~.~c('!l., ID': 'M,01I a-ftO~. _

1 ~~\ -_,.v".lr .•

n PaulluCC'i capolfamiglia, grande lavolratore, ma . rehe grl~nde bevi ore, si 'PtB-ft.1. p"'er"-":- I'i!!i n--~e"'Ciis"a;ri a·-·p··'p-·O·'I~o10···nar'mi" e"'~ a" ,I ~ .:' -: , . ' . ...,,.,.. .i!'~·. ,1' __ i.:.·. 'J, ".::IIc'-~. ".1_ . __ '.:_ :1.1,'1 .~_

Pesce .anciaaor· prom ~;~e~'D:--d,' 0' - 4Iia-:-'1 m '0; '(1'1;:_

'. _. -, - ._ ~,.._ .. : .' , __ . ~1'r'-.'. ~-_ ~_ .. _'" 'iIIU _:_ 1 :__", ._ •• 1§tI-I1Iir.

' .... 'A,_: .. . .

.lY:UuIDCCPi~ io·,stato···· m· '-+'~"'I!&'Jn~,.',a che sar Ab· "b' ~

"" ~. . -,. ,~ -' __ . " --''''''''. W~"-'II;n~., '. ..' ~ '., . w'

tomato' i~lIU1lto prald" ..

Amy ItO, incoutr,lDd,o gIi 1J1dc~ lsi reeD ,aDa cantina., per 'belle., un biccm.ere di,

II! y-,.

V1D,a'~ '. ::~.L i_ ~ come ~Iuccf~·de~~,~, ~ U' -- bicc,biere

lira I'altro e cost Paulucc "di1apido"

e: u

I.II! I

- O~I D'I'I ·····HI···· '. [~,.a ''1'V--:'A' TO' ',D'~I

,~/ .. ~& ,.I. - .J - -" ," ['~ l~ .... ,.,.- _' AA,

• Nato s' Pictrabbon,d~ante il ll[ feb'brai.[o 11;7'8;

.' p'" er--:~--) a1cum::~-'1 _,iii aDDl: -j_':-I'--~' .l.: ~rn"'D-' m '-·I.di--,~i~ft co' .... "·D·,·d-··co· ""'0:- ...1:1

i, ' ~". _' , -. ~ DJ~I'.' ,:··:__::__.W,· ,.I""_" , __ .;~.,'!l _" '"I 'L.I,·'.· W

Pi· - "b'o' ._,..:1_,_.,-. ". C" aM' 1[- ,- -_:~'- ~

. . .-. : .. ". ·:.'~,IIUtII,,,e· ,. '.' .·,~,81¥e:mnO

. . - ~ ... -'- . . ' ... ' ..... . .-._._.--;:,: 'I

• ,~.': , ~ ricp',p:erto I,a carica d~ ICODII!; ~ liere

, . l '

: ~ rO'vineial,c nel CO.Beai,D ,di A,non,e dal,

'1- 92'0 II '}n2-'3

... -.'. n ".'1'[ f.~,·-:/···;

• 'E"(,·to beaefauore deD., nostra ,comuni1i in q,u'._·to ha 'Iascilto in ,er'edit~, come :5i evince d.al suo t~ .~ . : .. ,rentQ olografo, '~rle I 0410.00 (somma, non pi.clco'la, per quegli DI_n~')'" 'pAr' , 'l'I'~I-'+ih\W~;O'D- ··e"·· d' '-'U:'a'iI:!!!iU':· '0' d' 'infanzi ~

IIiIIoilU.u.; I~ "",t ~,. .. 'i;W:Il~ .:' •. ,~:. :'CJj, ' .. " ~: [ ~_~,_"'- a;

'. tal.~ so··~ .-:'. :' e st.ata utilizzata dall"allora 'parroco .-',·OR Alberice 'V'OLPE per

ladattar-e· 11, caSI, del sig, Ricca,rda 'LAS TORI, ~"'. da c·ivile: abi,tazi° ne a luogo id,oneol per' rospltllil' i bamb[w e Ie IUOlre'

-

S:i. riporta qu~ di S'GSUito t,a hse della

do. '-',mo,ne .estrapolata dal 'testamento "~,! ~ ~ ~ ~ ~, ,', ~ ,iii plQ.l'en ,lire ,2 .. 1','01 4. .sere

d-t t -I.. . :~ .A_ . • Ii ~ , .

. 15(r.0":,," l1li DlJ8 , •• ,Iel ,lill'~~ .. £II

IloJl!l ", mi. 1fWrt&=,~~,er "'WitlJ,riOIlB

...I-",' .. _.J,_ ;I,JI'~'-I'EnMift_' 1.'·" . 1- II tllIA n

lieN 114UU II, _._ , ..... ~_ :_- ,.; - U;. :,: .. 1.":'1 ••

• Morto in prJetraJbibofDdantle it 9 agosto, 1.36~,

La "vera feHcitin Ii; assai 'pi1i DObile.~

F7. -,A:, ';A;'-_ ~..:_ . .i!Ii c; n,' " ._ .... "' '-: ~ e:n.,I •• _!.I ~.' '~.' I.n 0IJDIe8l1!' ft(!'7DI ~:

UIQIM.IIW _'iAUU '-i!i~ IlII _ _:",>', "-. D~- _~J W.

·U., deteflniDatl mlsiOIlD~ ·N.I matrimoni;D, II

il II - iii -

m-:-~-lr'ri"'WIIA.' -:: " ~I' ~iI'Ji~,~ ft.li!~1 _"·-MiarNi .I~~u..g~

I~-_·~_~.V~l _ _ - I, '..,~~ ~~.., ~~j.l UIJ~ ... ~; ~ ;_~l"~-~

·reeiprocameote. COD amom'; per lco'ndImc in.s1,eme

'~'1inlQ ,vi .... ,..., ~. - -' ~'1III11J:111,

I~. '"\' ~Wll " t, ~g,.~"'l ~

7

Con lqu_ inti.'mB am.¥iVelZJI atterramm un

~~ ... ,.~ 'iI!WliJ""''';nll- nm9iiM*n, .~~ ~~'-'--:""";"'¥"""'Vit ~

poneranno a 'tenni"DI: I' altra

'naw"", A"':'la ~i~Mafta.iii ],." '.- .

~~ ~_~ 11.;liUDiH __ I~!lJ " ~.~T,~ --_

leli 'DI,melta'_ .18 vila Ii 'figli

.-:~ edu fill'- ,-

ii. -:-. I':' - ~.p; ,I'. ,_,1 ~,.,.~.

"_" 'WIi;iIlI.J ill, l~iIi

La wra AlBeit.

deD'u,~m'~1 'Ioltla'M

leoD', !ttl, eli godiiDeD'tal aid!,

. possecIere bem 'mallerialt

LI"lIIlep ·8 la 'feHcitBlOllG IGDlb"l1Iti ;nd.mi G p.mtbmdi, e '1100, escladaD'D ,lUtomaticam.~ '~Ie Il sacr,iticiD'~ AI !CODttario, '. ~ ' .• 10 10 ;', ," ".' .. PP<J~l\O'1

poiehe iD esso vi e una alta eli ~tA:

fDl~llla .. , ,,.IJ '".:.tiI-fta~"" '~Da~ hI"Ig['.~j'ft .. -'-~I 181'1' oni;II'~ • • ~~._~:_, W. WU~iliiH,. D~ill~ '11 ..... ,1W!IiI.D1 per,~ _,"lltiL;;

BCCII' dm'i il' ~ "'lelieJt4~

'U'D", testlm : [' '[ .' 'uz', ee,.,.,::·~ _"'_;;~='1""'~

Giov-ni o.oll

~

. .

...

..

"Abliama [:"-- -~j tipi di 'II-I.': 'OU 1NNI:.,:1a SUPPL: ~-,-,:,~

I

' .

... . _

TIIb, . ' =. ~matD .";tr_iliDni Ip.apeiIn"'B .-Ill' J!I,~~ tv ,~~

• _ " _ _ 1..·..' Mol ,","I'WII'IUJiI!Ii!i!! Io!lI' !IIliiIJ;g

CftnnazfQIJI'4Id. nvlfleRJ '(~ /'J.u

_ . - _, • . ... I Lf"-~~iI " , U':f

'.~ .

,; 1 " .

I •• ··tri· .. 1- . ,!Ii -. i!II d l""i! .'

,'.:.~~l: I.~~' 'm,DDI'.1! . ~nma .' .'~ Itm~;b' .-··Irum· '-1''''''. il

.~ ~!.Ii;:;:w.. . ~ ;~.~ .. \iii ...

, co.~~ rred 10", .. y, ..... \Iii:tft.;......... . - .;- ..... c I I'·, .ii -.: . -. di.i_'~ . - - - ...!Ii

_ _ .... ."_' . ". -, ,~va ~el8D m; ,grlll'~ . , canestn

di~.'~ ,_·, __ '~: ... iIi : iI' .. v.· ,....... '-" iiii;,.Id:- bb .• - - .!Ii Ii'

... ~ nocamente "'···:Oli·,.att, e :portlU m

d II

· . ~ 1"·.·· 1,- _ I ,.~ 'I ~ .-:. ~ ... ~ _ . _. I""' [" . " . _- "J' I!!!! . - [.1 - -

caLSI .c.o spa·o da ' .. um -rOB,··· SI,ovmette

elegantemente VC:IIJte.· Si aveva ~···'di

metter~ ben in mastra i capi ,di eorredo ncaDla~ ,giac'Qhi la, ma ricche'zz.B era dat:a

, ..... '-1' d-IJ . ['1 . .

DQ·· sao :ALa quantita, ma anche daI gusto

<O::-:-\D ,0'· 1"11 .. ,til· .'--' ~ • ·t··· ' .. - _1:.- ill - .. ' .:-,'

.' '~ __ ._. I'iYAi,e era, D~ao COllleDDDato;;, In casa

dc1I~Slposo Ii preparava subito dopo il letta 1l1JZIale nOD rtllDcando di"~ co·~ .. (11-[0" ,,.gj~.n ~ ... " '1' etr .. s.:

_ , ". _ _ =r __. _,' '" .. ~. '.~' _ .:. '~. 'I' I. ~"IU~· . _ !_,

- . .if.. . .: .. fi'='- /., :1 ,,',' .

canu,a ,Ji~: .. 'Qlthlre 0 u mtll.!OC"'~'o··,·,

~'. __ _. 1.'1 __ ' __ .,0 •. "iii

'N··. '.1 [.11~1_ .n"I~:'- ~[ft'~,_ii'li.'." "J·-,'I- .- 'ill: .. - . fi'~' .-,

.. ~ wUill, ,IAU.UR ,lIJUllloU,qu,a 'LK;~ porno _,- IlIiO'

n ,.[ - .

(_ ,I __ . ~.' __ -:. _ . _ , I!I!I _ . __ iii.. Iii

p,er matnn'lo,mo 10 l'pOSD, a5~,leme 11 suol,

[iiil_ ,. d g1i . ..

:em, :on Et·,-_ ~ iDvita~'. si ·lD~-:-CO,····ift,~a','a~ eon '1-·

_ . [_ _ " _' .• .,[ .:-,' ' __ ' . IUU •• I __ l . _ . , ,',

S-PO'I-'I.. -. "D" 'tlab- .' ~*""'II!!JI!! ~ . d-ti' , '"

1.' .,.~: De: .. -'··.···:I,~10ne '~I quest uitUDB, ove

'v-' .. '.. . . Z!J!:j" ,- . . i.

_ em,VI Quarto un Clolllrp·-lim'f!Wllt·.'~

__ .. __ ., ,_ ,.' .. "II U'"

generalmente a 'base di(~ 'p' '--O""'SC' ····l'~urtt[·'· '0···· - -'

• ,_, f. ".____:",.J •• - •••.• ,'_' -"'] :_-. ,". ",-'·_.L '.l..:.._r:::.,,~

La, p:',':" -~enza dian a s p,-a,g ·:,·alta IIn'IiB 1C8S1

'ill . '" d-'" . ... :- ". I.' -- . - . .:... 1!l1:I!uu" .... '!.

era ml'P·i.·.:ron:tata ' dolore P"'iCIi!,p iI~' di··-· ... acco dai

.~ _ __' I .].' "'j J ,_,I .> .... ~ . I , ... -I:_D~':,_"~~~·., :._,~.

SUO· '1"; '[ em' _'it,,: '_"-[Ii :-:,~ft""":; . _Ii. .., d' !j

__ """ ,I' ._'. ,-,on;l n:u.AlI& anticamtmt,el ,'·ue ZlteDe:

~.. I . I

litC8VaDO _ ,. e cantilene ~", atto eM gli sposi

,S ."'-I[Mn, .J..,:, ~ . ·-rsa ft··· ,_.... · /' ~'4,,", . . ll,'

... ~v'[KtI" 'UL. CD'rwr I.· .. 'EIO I".' ,nwnto 1114 ,Ia steSSQI

"':as" -~, Q" '-'- aI h I I' ..

c.:_,·~'a i'U __ C,. e' vo~ta, ,a manHD!I C·_C·hi~ e·~ n· ·[D·, .. ····:D~'

I _. ~~'~ ~I' .l~. . ". I .• 1,

p,artecip' :-)av,. mail ne. al cortea~' n-'- e·'!I·: al:' ,- P' ""r-I""'""O- -'.

. ~.', . I '.' .' .1 _ ' "," -_ , '. ~ . ' ._;I~ .

nuziaJe" Ii abbandouava a sene di do lore.

La-· ·JI'e· S~.;...:, ~ .' d'" ··n ".. - - - - );

.'. T'I-"!,LIiLJIOne ,.:··e~~a sp[os&., compl'uta.

g,After' .' -'i-a· ."'_,-. d' aUl: '. .. ~ h-' d ,-,II

· WU~.wh.lhe.ce amlC,elJ era UDo~',egb

avvem:mwn~ p··t"'U; ~(- .... ,-;-.,.,. -. Ii' '!II: ..... " , .. " .• '.~' [~ , .. - il~-

· ,.'.' .' _.' '-~'~'--if;,~"J\ ;., .... ImpOI"an '. COD CUI :BIlZI,aya .

Iso'spirato :~ornlal IdeDe DOZZe. Innanzj"""·ft 't."

. .r . .. l" ~-, .~_ - l!!l ."_.I. .1 " .- I LIWfIl.~1tU -y~.

,~',cDrd!ato che' p··artecip··-·are aDa COnfeziO'D" . d'~-I

- - - .!!' '- . -iii' ..- . .. -~.- _ .' --' r .:'. . .... ".~. [.> "'. ~ "

vesbto era ntenut,DI eli buon lIUSpicio", .peci,~;

P- att' ID '.-;aSR .... . . ..• , - di'il' ..

!VI, .,..1 ib0&-zze· IDcor-a In '~I'''.a!l :.' . 'un" - .' 'ft!II[Q'"t·o·

" . ..' '., .' :__' ,,'_" _ ". Gio,L'liill1i!jJM . "', __ U" .... ' ~''"'

La·,

, _ ..._ 1'- .,- ""__ . _ I _ ,'1 'ii' . .

. moSB vestJva I antlco· .. ··· 00····:··· ···IMrt''I!fti!IIiIA ahe

.~ .l~:r"-' .'._ .. '. _" ~_I _ . __ .1 ._ - I, .. " : .... / ,·· ... - ... ial.w.u.W., .. =_:_._ .1

• ...1: ;iii .

:SllwstmDl1lVa da [qu-I- '~ello 'gc :'""!"'I .. _,I. 'p'~' - : "'~ 1lII!Oft~

m~ n~I~~~"h'-' -~ -·'di-,'L":·~._-· '-~'iI~~ ", - ~'~' ,~~

~'~'UI C. I . m Ilcavan'o' p·.·· ..... 'm~.O'm'n a-d" ,'Iftl!!lli,

_ _ _ __ • l. - ", .,. • I ,~ •.. ~li1~V ,'" '. 11iIlI_1

.ft'lI[.rR.:i1 '''f .•• 'i! II. . . '1' I _'!II - ,iI'II " . . - . ,.. iii!

,1i.I;.I!&UI.y,:;: "·I.L~, ·co O'D erano lIJIII~l.fttO~· 'I/""ji\g:~ ..

_ _ ,~. .. ... I. '" 1iI!'W-.1 "IiI!

. DOD. pl~ateva matlC2rIB it '~oas .. · 0· .. · per"~' .• ~l.

. .. '.' - __.__ [, ;I '! __ Ii!J .. ' [ . '>:::! WlIW;

nTiD· .. t"-)e·g'D~l" . '.' ~- i1- mal' hi-I 'iii

r~'~ ·:·'~.[w·.:;a CO',~J",D" ~'_, '_c_~~_D<aC~'''I,O" L II. ~IO

del1'abito bianco e del veJa, ~bolo

dA~'fI ":~'DD; .:'.L . ,.' -. - [ " .1iI, di' -Ij ," _.- -. '.' . '. -. • 'it .',' •

W,iU. ,[._, I . OC.CI1ZI, e •.. . LmPo,t1&Z10Ile PIU,ttO,sto

'rec-- nt·· :J.,

.. '_' .. I_WI!

. ,.,..

,

'.

A U-·-

__ ppe"a .: I cortee, disp-- oslo a "0' p.,"me·· a 1[1;

,"', -- --' _ .. - [~_" ._. '1'-,- -' c:.._ .:.- '_[.' r"'-~7 it,

~oveva,. daDe 6nestJ::e',deUa casa delt sposa

II gettavano comet,ti ., 'manciate in: . [i'iiM¥I[1 [

_. _ ... _. .. . .. :....... _' .. , _' ._. 'liii'U_·.l· '.-:- .'

numerose mODtme 1D:._'aWlch",I, li'_~bolo [di benessere; era di rita IIp'' ~i .... aF,. m'o" . It' at' AM:

_. - '. . - .. . "JI' . _. __ ,' . ," ". [~. '[ ";. ~ .. 1-... . -_, . ,._: .• ~ ·~,-~u ,,',I

R_,I' ...1[:: fu- iii -,., . -

:H1ve [W :' ..... mll,~ Non 'mancavan,g QU'mero:si

ragazzi per raecogliere 5pl~la COD quatcbe

b,".;.-r,d-..j-'~-, ~--"_:~~ _ ".c "."

tStlCClO, eoa etU e monetme, lGiuatci

corteo in Chiesa n padre IfBdava la figlia aii~ IpO'SD~

Ne-I m::· :':- '1 -:-,·;--·..--t'·, , dl -"11-' - ~.. .•

. '_. ~~ _" ,ome.D .OJ e . a cenmoma

"'" " --

rengiosa, quasi " .c:fttpre sfarzosa, in cu'i. 1.

sposa si inginoochiava per rieevere I'an.;o

b.., edett · '0" . ..IIIi!'1i" p':.df.'- .'. _. - . '. ~ . ~- -, , - -'. - .-, -

"",,,U.'W .: .', '.... LI-iIL.: r'~'L:e, que:n.a ._ av'eva mettere

un lembo della sua '~,alt~· 'Ie' ~D·.· rs e ';'_, '~I-'-;:- -v.'· m""

. T ~ _ '[ .1'_ . ..' ,U;I I .,.. .. Ii" ,

!edelt;' e di sogezione, sotto n sin~'ebio dello sposo

I 'Inl,' "'0"'11 tr.'- ..- 1-"- .. ' .- .:-. . ." 'D'}J -d' ~':" del

..... " :- _ ." :,[ II, I el'.".~;e ne·· 1':-. 'II. 0 I' _·.1

C-· -- ;.J~:: __ ' Q' ..... Ii '. iii . il iii!

IrWilw'e.rSlDI.1D IC,! nesa ~'I u '-lm~'iI.'" 1;-: ,.,aM'if!'.iiiPA

_ _ ~l . _ .. ~ iN . ~'.- " 'lg~'-'II,"

'i d' .- . - -'

pnma. - - .~ ~" :: . e; .Dp:. 01 1. ee '. ·brazian·,-- Id', e':l """~trhllO;-: ·m--.'~Io· .. '

__ _ • _ .:: _ • .' ,', _ ~, _ ..:.... "." c· ,1.1.'" ., '. .' . _~. ..1

dolei, fetN[cce II mOl1etJnl,.. mlntr~' 'I.' 1-: p"o-:;iltia

. - - -.'--' - ._.!Jf '- -- . ,~, , ".. ~

distribuiVa aghi--:'- ~I D I~ Ip:'1: .

_' ,_ •. ! '_ . __ .• _~, ~ .~I. ·-.:IUUil

. .

U1t;l~'!2*:a,la' . cerim '0":: nia ~e1i .. -_1":- losa, :fI'

U4&I-." I _~!_' •• _:_'_ n _ •• '_' '", II - t· " • I, " • :. U

corteo Ii amava verso 'lal' p,g·ii!:Iil d·'·'AU[:O--· s-p--O-IQ· .. ·

.' ." ._ - ) .. _, .. _ I ~'" I .', ~ I~_,~ .... ~. ~.' [.' ... '1::';'"

Pre:ceduto ,da 'UD frottD d···· i'l"' b-:'am'~: -"b'~'1DI"" .. ~[ [I· ..... ·am--·-p·- 'r"'e~'

_ . __ • • . .'. _; 1 I' ", _ ~ .~. .~:' ' -/ • - • ,_~,~ •• ,' . : l~ '~l , - I .: .,' I .~;

pr-onto a 'racc'·:',·_li·ere 'i confe'tti 1'.=, [cia -:- :Ul

&-e-:- '0110': d' ·"1"., . . .1'... ( .. - .. - !Ii -. - - "d 1;;-· ..,~~I_':'IAUgunIOI ,.I5S1eme'!I,conan· !"'u" ·,etall

eli fiori e monetine) sugli spasi si. dagli

.r ." (I' 11 .' .

m,Vltab.,1 '11,8, d. ,numerosi CODDS"'~ e······c!· amiCl-'~

_ _ _ _ '_ .~ ,_ ..... ". _ l'_ [ 'IiIIIW-U-Y " .,.M_. I -_' J., ","',

__ I '·m,::-'o--: ·m--·~Aft~t, " ... ;. c '- - ~ ·n-·· -.... ..:-...... . ... " 0" . "" 'tl

·[ml, .•. ·._.~ILO m, ew, d cartee ,p,allaVa,.~· VIltti

)e rispettive abitaziani. Nan ulaOCBvanO sp:.:ari

di hi·' • -[ .. - '-'

. _' Ie·' Olppl e d-j 'p'etardi Quasi lempr··

[Diovinum sp: iritosi D"nda· v .. ··· an~' -o~' aI' .:··].I'II"a- ..... d-;.;zz· . '0'"

~ . ...," __ ~_ .. '. .' c:r- ,ill;' ._.. ':~.: I. ~ __ ", . . 1/, U,I· .. r:

d ,n-I;; 11, " .

ep, spO[1A m I~ tigurato:

,

." .. ' ~. . --

.G 1fIIl~"'- i![ IJIIIIUI " 'e:' ...... J ... , "1JWJ.I.n:n~.:-·

._ , .' 1!Iio!!!~",. -'- .' ~. . .. -, ""iIi4Id~U;J ,J[IMI~ .....

'_ ,,'

Per queste ragiooi quaJahe autore

iIIIIi,""_' "buj' Ii' ilil 'it - .

....... -1 r· ,1 ", ~ va' a cenmoml, D1.I.ziale CI-ratter-e. 1m

fesL camevalelC2l, &nehe perche sOlcit.va

I'd' _iii' eli'·" -

_' [~ 'SOI.~ I tuttJu ~ ~

,..

9

.

, -

[_Ii "

Iii

. t •••. 'I'"'~' CO -' am' -','. - - oj,

q,f'lii'!iO,; I. _, . . .'.' _ jAIC

CMi!I'!!I!!. __ v - -:tI

'0" 'n'" ~ .. ~

IG" 'I--'O-::::'KN' '0·'"

• " ~l' -, _:-. '_ l _ ..

11. .• 3,0 17~:OO

,,-.

• toil _

9~OC 11 ~3,O

17t'OO

9~OO '1 '1,~30 rase .•.. 1'.,310'

Messa 'in Chiem

'10 . .I·di _~!O.~ solenne e ~l B' :.' dI""'!' simo ': ,j'¥'U:;"~1 ~Iw . '] .~ ~~1. ,~_ ~'~-~q II

1 AI'-'" Cill'llA"ift d-,-~'f.'·l"'iIa·m·' p' aae si accenderanno 'I,a ~·...I~c· ·.fJ . -, '~'~'I;o;!'.1.WI_.e.:u~ ~ I. I':'W "'. ~I; aCC&I-1,U . ' .,II;U "u ,1l'",", ---:-,u.".~ 'I!ioi;

M- - ~·~~~I ,.,·-..J'lf:d1, N •. ~,<iJ,...,;',i..~,

~~ Lli:l"' ·gl _ .•• _11 '!II' [~ ......

._~ ·V-'·,-----..iOI, 2;3~1 a· I~I _111L;o\Io pL'~UIDIIA'-lla' .-'.'- 1"-I"i!'!f'iAIa-'~ '~

._: ml;aa:-w ":: .~.., rlll.JA ~_III .1' ,,-_ -_ ~ _ IIIij, . - _ I ~DU:._" ) ~

III vacanze pata;I1z'ie, :i plOd, iDSieJl1l Ii bambini lsi, SOnG ritm_a :nei lacaJi dill" · - >;1 01 . =:- r '1J"&lCormm Dna; liem sara .. gumaudo UM rem a 'bulG' di pesce· 'p~parata ria loro st_ .

• : 'In"- AIt·-O·'__ '1- alili'ild!r.- --'!' .A_lla '"'_11, ..... Cftm---iiil.-,i-.l.. A ..... '1II1i11i

- ~ . v. . . . Ll''iiii' . ,.., ... 8111.~,·, YIWJ.;U'I, " .. ,,_. - i .IUU'WI, '~1iI

pastoal~' gjqvaui1e, di PmtrabboDdaDte 'IIaDllO' fcsteggiato, i ldisCi .Inni di vita camlUlitad a, Au,gaJiama di CDUtiDWIII, :i1'C8111mino io:traplGSOl

. "'-. - ~n.ft'a 'I l'IiIIli"'~ =ffi·- J"II'iiilt~!!! .ODvlil....uuw C U(~I!i!' .. ~: Q1~~ __;~

ABehl i1 'Rostra :Mirb A.mqlia, e GD·tt_ata· a fir ,parte dil S~ppo dei, ~'TIN',[UNrr A~ ca- . ,e: 'baDerino;

• '{&, SI.mde sona sempm T'liu ~~~lose. ,emu;& il ,_-g

... I I .r'iII! ~~-~. _

ed i. 'Duovi JIItentali: iSimnna e 'Gimduca;

.

'n" l'O""'ii'i!i-'~ ;'"1 tr'll'MI, ,mI"l!A ;_-=AAn#,i!i. ~A ... 1'D Ii--, II

. . . . gJ W[~IIIU'IJliL ~ l~ .,ul ~.uMi Ii~U~v. JIll

pcrso '11 vita, 10",11111.· MueiDi eli 111m '0 eli., I

n... -'1...:. l' ifti C'-:- -~-- .;;;'t-A ~ __ -L:'_'iI _10 • !' .. ' 1

U'I~LOVeecWo. EriI; 1 .. -- om1llDYiI rilljl;~CmlU,e· SI 11111":--' 'I

[! I

. at ,cID,lore' dena fami,gliai La fa sis (~;: camano in

I I'DI~n m- ft,m~-:t, "'0-::' ,di-~ ,oI!Ii'~D'ftlft~~~ .

. "t.~-~ .' ~u ~.u;". . iWUW~_'- - -._

I -

A ru -. NT- 'AME' 'NTI-

P·" !,'::" .. , ',:1',' -:' '

" . ,I .... ' _. ., .

-'

- ~.

I Mes. slla cappe:na deU'AsUo

I Me'lSCl nella. IC:hiesa A1adR Mega, nella Chiesa ldadre, Messa De'lla Chiesa ,Madre

Messa nella Chiesa, Madre.

'I;K,..,. ~C!a n- aU d, Chi'" :.' ie Ci r3 1..1'" ...f.-a, iil.Y·I£~ . :l_~ual ."_ .. ' ':', -:_ JYBl·W-~~

Messa ne~:Ue Chiesa. Aiadree. "bacia del Rambin Gesu"

Is·· -tr' ·azico·-;-jQ· d·:-...::Ii~ " ... - ..... ~' "lI:!lnu..... 1"'. .:'tV'!I?,

_. __:"._",;,,_ I .'!I.iO' '. """-I, :' - . ~ .,.1 ~'I.W _. .II. v

- ..

-

P--~:- ·S·· .. -..,~- :, - > : •• - ;;; t:" ~:ft GI_"'!m__ 11"1

I ' ~~' - ~ ,Ji;lt r:IUiII,·, _. . _ 4 ~~~_~IIiUU._", ""

iQ'Lno. ~) nn""'\'Ii.R"'IIi .. "'il"''''11') IT'S'

_uiIIJ ~ L!rJl.l:iII~i~JUN""iIL11D \"·:~.!II

C.C-, .l' Iln.l'!l,a~JiI) PI !hi I:' 'I.j'~....:l:_ ADuma- - '-

• ....• I._,v ,.'~oi ~r='..1,·.;,~ .. · -.'.:

,._,, __ ' _ !, ~ _" J •••• - _ ! . _

E· .MAIL: ... -~ .. iii .••

_.~. '.' . ~ ,,_'~. ,"' - .-.-',,_> '., ,- . r -. i ~

_, ,~1.; ,_. :.___:_, .... _" '.1 .1," '. >'" .'! '>.- '. !,' I ~ ',-, .- . - .~ ... _ - .IIi

L'i'II,,"iiD- '01"::'" Y"n-'"·o: .

lMiif~. . . '_1 Au . r

,- GiowImi Bax

I

:~'sllma, Notaro

,

I •

'10

D 01,,· t! cr dOl L-' iii

on ",_-,"I-ovaOD1" .. _·.laDLliDO, ... UCIO·,

Giil ii -M Iii

I ovannl .I ~:~ asSIIDO

lrugtJJ1IcDO a t1I ~

!I

Na-·: It·.··- .. al' le .... ·,

"_,,, •• 1 t_ _ "

I- "e_,IC

2~ 0:-:-···· 0· ... ·:'·" ct··

I

. . .

••••• _:_ •• '.:....:_.. ,I"

Ito.