TEME ZA SEMINARSKI RAD uz obradu primjera za svaku od tema

1. FORMIRANJE CIJENA U SLUČAJU KARTELA (naftni) 2. FORMIRANJE CIJENA MIKRO, MALIH I SREDNJI PREDUZEĆA I BiH 3. KRETANJE REALNIH I NOMINALNIH CIJENA ZA PROIZVOD ,,X,, U RAZDOBLJU OD PET GODINA 4. POMJERANJE TRAŽNJE ZA PROIZVODOM ,,X,, U SLUČAJU PORASTA DOHOTKA 5. POMJERANJE PONUDE U SLUČAJU DEFLACIJE 6. KRETANJE PONUDE I POTRAŽNJE U SLUČAJU DRŽAVNE INTERVENCIJE 7. TRŽIŠNA KOŠARA – KRETANJE CIJENA U BiH U PERIODU 2005-2009 8. TRŽIŠTE SUPSTITUTA I KOMPLEMENTI NA PROIZVODU ,,X,, 9. UTJECAJ PROMJENE DOHOTKA I CIJENE ZA PROIZVOD ,, X,, NA POTROŠAČEV IZBOR 10.EFEKAT STAMPEDA ZA PROIZVO ,,X,, 11.EFEKAT SNOBA ZA PROIZVOD ,,X,, 12.IZBORI POJEDINCA U SLUČAJU NESKLONOSTI PREMA RIZIKU 13.IZBORI POJEDINCA U SLUČAJU SKLONOSTI PREMA RIZIKU 14.ZAKON OPADAJUĆIH PRINOSA NA PRIMJERU 15.OPORTUNITENTI TROŠAK NA PRIMJERU 16.FIKSNI I VARIJABILNI TROŠKOVI NA PRIMJERU PREDUZEĆA ,,X,, 17.GRANIČNI TROŠAK NA PRIMJERU PROIZVODA ,,X,, 18.EKONOMIJA OBUJMA PREDUZEĆA ,,X,, 19.EKONOMIJA OBUHVATA PREDUZEĆA ,,X,, 20.KRIVULJA UČENJA NA PRIMJERU 21.MENADŽERSKO RAZMATRANJE TROŠKA NA PRIMJERU PREDUZEĆA 22.MAKSIMALIZACIJA PROFITA PREDUZEĆA ,,X,,

UVOZNE KVOTE I CARINE NA PRIMJERU 29..UČINAK POREZA NA PROIZVODNJU PREDUZEĆA .KRETANJE PROBITKA POTROŠAČA USLJED MJERA EKONOMSKE POLITIKE NA PRIMJERU 25. Asistent: Dražen Laštro ..X.23. 24.KRETANJE PROBITKA PROIZVOĐAČA USLJED MJERA EKONOMSKE POLITIKE NA PRIMJERU 26.DRŽAVNE SUBVENCIJE (POTPORE) U BiH ( npr..X.PROIZVODNE KVOTE NA PRIMJERU 28..UTJECAJ POREZA I SUBVENCIJA NA POSLOVANJE PREDUZEĆA .poljoprivreda) 27.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful