DJELATNOSTI URBANIZMA I GRADITELJSTVA

STANOGRADNJA I VISOKOGRADNJA

A43

A43 1003
A43 1003
K100001

42
421
A43 1003
K100002

0610

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO

00001

72.400.000,00
72.400.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NISKOGRADNJA (ULICE, CESTE, TRGOVI, IGRALIŠTA)

85

72.400.000,00

8.200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00

RAZVOJ ZAJEDNICE
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR SREDSTVA IZ KREDITA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
KOMUNALNA DJELATNOST

8.200.000,00

4.350.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00

4.350.000,00

12.550.000,00

12.550.000,00

84.950.000,00

84.950.000,00
84.950.000,00

103.547.500,00

Proračun za
2011.

RAZVOJ STANOVANJA
IZVOR PRODAJA STANOVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
VISOKOGRADNJA-IZGRADNJA DOMOVA I OBJEKATA
BAZENA

STANOGRADNJA

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM I GRADITELJSTVO
UPRAVNI ODJEL

UKUPNO RASHODI / IZDACI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

003
01

Broj
konta

Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA 0620
Izvor
42
421
Izvor
42
421
Glavni
program
A45
Razvojni
program
A45 1005
Kapitalni
A45 1005
projekt
K100003

Razdjel
Glava
Proračunski
korisnik
Glavni
program
Razvojni
program
Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA
Izvor

Razdjel

54.900.000,00

54.900.000,00

54.900.000,00

200.000,00
200.000,00
200.000,00

200.000,00

4.350.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00

4.350.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

59.450.000,00

59.450.000,00
59.450.000,00

73.547.500,00

Proračun za
2012.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2011.-2013.

54.900.000,00

54.900.000,00

54.900.000,00

200.000,00
200.000,00
200.000,00

200.000,00

4.350.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00

4.350.000,00

4.550.000,00

4.550.000,00

59.450.000,00

59.450.000,00
59.450.000,00

73.547.500,00

Proračun za
2013.

Kapitalni
projekt

Izvor

Razvojni
program
Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA
Izvor

Razdjel
Glava
Proračunski
korisnik
Glavni
program
Razvojni
program
Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA
Izvor

Izvor

300.000,00

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA

A45 1004
A45 1004
K100001

42
421
A45 1005
K100002

42
421

0510

A45 1005
A45 1005
K100001

42
421

0510

86

IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE

3.850.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

3.500.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00

3.500.000,00

OBJEKTI KOMUNALNOG OTPADA

GOSPODARENJE OTPADOM
IZVOR KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti

7.350.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

7.650.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

GOSPODARENJE OTPADOM
IZVOR KOMUNALNA NAKNADA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti

300.000,00

KOMUNALNA DJELATNOST

7.650.000,00

A45

004
01
7.650.000,00
7.650.000,00

57.500.000,00
57.500.000,00
57.500.000,00

72.400.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00

00001

CESTOVNI PROMET
IZVOR KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR SREDSTVA IZ KREDITA (PRODAJA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 2012.)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO
GOSPODARSTVO I PROMET TE ZAŠTITU OKOLIŠA
UPRAVNI ODJEL
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO
GOSPODARSTVO I PROMET TE ZAŠTITU OKOLIŠA

42
421

FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA 0451
Izvor
42
421

3.850.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

3.500.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00

3.500.000,00

7.350.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00
7.650.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

54.900.000,00
34.900.000,00
34.900.000,00

3.850.000,00

1.300.000,00
1.300.000,00

3.500.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00

3.500.000,00

7.350.000,00

300.000,00
300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00

7.650.000,00
7.650.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00

54.900.000,00
34.900.000,00
34.900.000,00

RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I GOSPODARSTVA
KAPITALNE INVESTICIJE U PODUZETNIŠTVU I
GOSPODARSTVU

A32

41
412
A32 1002
K100002

0412

Izvor

Izvor

42
421

41
412
42
421

87

1.100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

2.750.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00

OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
IZVOR KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR SREDSTVA IZ KREDITA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti

2.750.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00

2.760.000,00

2.760.000,00

2.760.000,00

2.760.000,00
2.760.000,00

1.350.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00

3.850.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN

OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD
IZVOR KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina

PODUZETNIČKA ZONA JUG

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

00001

A32 1002
A32 1002
K100001

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
UPRAVNI ODJEL

ULIČNA RASVJETA
IZVOR KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH
KORISNIKA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti

005
01

42
421

Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA 0412
Izvor
41
411

Razdjel
Glava
Proračunski
korisnik
Glavni
program
Razvojni
program
Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA
Izvor

Izvor

FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA 0640
Izvor
42
421

1.100.000,00
100.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.750.000,00
650.000,00
650.000,00

1.750.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

1.350.000,00
1.350.000,00

3.850.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

1.100.000,00
100.000,00

1.750.000,00
650.000,00
650.000,00

1.750.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00
1.760.000,00

1.350.000,00
1.350.000,00

3.850.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00

Razdjel
Glava
Proračunski
korisnik
Glavni
program
Razvojni
program
Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA
Izvor

Izvor

Izvor

Razdjel
Glava
Proračunski
korisnik
Glavni
program
Razvojni
program
Kapitalni
projekt
FUNKCIJSK
A
KLASIFIKA
Izvor
IZGRADNJA ŠKOLSKIH PROSTORA

1.700.000,00

42
421

88

ULIČNA RASVJETA
IZVOR KOMUNALNI DOPRINOS
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti

1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A56 1002

1.700.000,00

0640

PRIORITETI GRADSKIH ČETVRTI I MJESNIH ODBORA

A56

1.700.000,00

1.700.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU

00001

1.700.000,00
1.700.000,00

2.887.500,00
2.887.500,00
2.887.500,00
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

6.487.500,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

6.487.500,00

A56 1002 K100002 IZGRADNJA I SANACIJA JAVNE RASVJETE

UPRAVNI ODJEL ZA MJESNU SAMOUPRAVU
UPRAVNI ODJEL

011
01

42
421

42
421

42
421

OSNOVNO OBRAZOVANJE
IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI (NENAMJENSKI)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR DECENTRALIZIRANA FUNKCIJA-OSNOVNO
ŠKOLSTVO
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR SREDSTVA IZ KREDITA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti

6.487.500,00

ULAGANJE U OBJEKTE OSNOVNIH ŠKOLA

A06 1009
A06 1009
K100001

0912

6.487.500,00

OBRAZOVANJE

A06

6.487.500,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

00001

6.487.500,00
6.487.500,00

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
UPRAVNI ODJEL

006
01

1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00
1.700.000,00

2.887.500,00
2.887.500,00

2.987.500,00
100.000,00
100.000,00

2.987.500,00

2.987.500,00

2.987.500,00

2.987.500,00

2.987.500,00
2.987.500,00

1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00
1.700.000,00

2.887.500,00
2.887.500,00

2.987.500,00
100.000,00
100.000,00

2.987.500,00

2.987.500,00

2.987.500,00

2.987.500,00

2.987.500,00
2.987.500,00

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful