You are on page 1of 1

Tag med til musicalen

Søndag den 17. februar 2008 går turen til Thailand, nærmere bestemt det tidligere Siam. Ganske vist
via ”Det Ny Teater” og selv om varmegraderne nok lader noget tilbage at ønske, vil stemningen helt
sikkert have et Thailandsk islæt. Pris 795 kroner, Klub FT rabat 25 kroner.

De meget smukke, melodiøse og poeti- Foster i hovedrollen som skolelærein- ”The Sound og Music” hvor han havde håndmadder samt en øl eller vand ef-
ske sange i ”The King and I” er skrevet den Anna Leonowens. rollen som Kaptajn Von Trap. Men og- ter ønske.
af Rodgers og Hammerstein II, som jo så som Phantomet i ”Phantom of the
er et kendt team i musicalens verden. I 1993 havde ungdomsskolen i Maribo, opera”, og som Udyret i ”Skønheden Pris 795,00 kroner for gode billetter i
Hele musicalen bygger på romanen under ledelse af Frank Rubæk, den og Udyret”, har han vist sit store talent. bedste gruppe.
”Anna og kongen af Siam”, skrevet af store fornøjelse at spille forestillingen. Senest har han høstet flotte anmeldel-
Margret Landon. Denne roman skulle Faktisk var det Danmarks-premiere, ser i musicalen ”Chicago”, hvor han Klub FT rabat
efter sigende være baseret på en da den ikke før var blevet spillet på spiller sagføreren Billy Flynn. Hav venligst abonnementsnummer
sand historie, men i de senere år har dansk jord. klar ved tilmelding. Husk vi giver 25
forskellige historikere dog sat spørgs- Det er lykkes Klub-FT at få fat på nogle kroner i rabat til læserne. Rabatten
målstegn ved dette. I ”Det Ny Teaters” opsætning af ”The gode billetter til Det Ny Teaters næste bliver fratrukket første abonnements-
Men uanset hvad er det en smuk histo- King and I” spilles skolelæreinden af opsætning ” The King and I.”. opkrævning efter turen er gennemført.
rie om, hvordan mennesker fra vidt for- Charlotte Guldberg og kongen af Peter Hvor hurtigt det sker, afhænger af
skellige kulturer kan udvide hinandens Jorde, i samspil med en flok af dygtige Vi kører røgfrit med De Grønne Bus- abonnementstypen.
horisont og tage ved lære af hinandens sangere og skuespillere. ser og der er opsamling efter følgende
historie og kultur, især hvis man kan plan: Der fremsendes bekræftelse samt gi-
finde gensidig forståelse og respekt for Charlotte Guldberg fik sit store gen- rokort indenfor 1 måned.
de forskelligheder, der naturligvis er. nembrud, da hun tog alle med storm Krøyers Gård i Nakskov kl.......... 12.00
i rollen som Maria i ” Det Ny Teaters” Maribo Rutebilstation kl............. 12.30 Tilmelding kan ske på fredag 2. no-
Musicalen ”The King and I” spillede opsætning af ”The Sound of Music” i Sakskøbing v/banen kl............... 12.45 vember fra klokken 17-19 eller lørdag
første gang på Broadway i marts 1951. 2004, som indbragte hende Reumerts Cementen Nykøbing F. kl........... 13.10 3. november fra klokken 10-11 til Su-
Den var fra dag 1 en stor succes og Talentpris. Hun har et alsidigt talent, Afkørslen Gunslev kl.................. 13.30 sanne Østergaard på tlf. 27 88 34 31.
vandt ikke uventet en Tony Award i der både har ført hende til revy i Rotte-
1952 for bedste musical. fælden i Svendborg, samt til medvirken I bussen på vej til København serve- Turen gennemføres ved 45 tilmeldin-
Mange kender sikkert filmen af sam- i flere afsnit af ”Ørnen”, på Dr. Senest res en kop kaffe/te med dertilhørende ger.
me navn, der havde premiere i 1956, har hun spillet Belle i ”Skønheden og kage. Der kan købes yderligere drik-
med Yul Brynner og Deborah Kerr i Udyret”. kevarer i bussen. Vi kører i ikke ryger
hovedrollerne. Faktisk var det også Yul bus.
Brynner, der spillede Kongen i Broad- Peter Jorde har spillet et utal af store
way opsætningen fra 1951. Seneste roller på ” Det Ny Teater”. I 2004 spil- Når forestillingen er slut, serveres der
filmatisering er fra 1999 og har Jodie lede han over for Charlotte Guldberg i i bussen en lunch-box bestående af 4