You are on page 1of 1

Desembre 2010 Comunicam a tots els pares i mares l’actual composició de la Junta Directiva de l’APIMA, una volta celebrada

l’Assemblea General i una primera reunió amb tots els membres directius. En cas de sorgir algun dubte, queixa o suggeriment, tots nosaltres esteim a la vostra disposició per a qualsevol assumpte. També us podeu dirigir a l’adreça apimasantagueda@hotmail.com. Càrrec President Vicepresidenta Secretaria Tresorer Vocals Nom David Coll Marquès Antonia Coll Pons Carmen Castillo Eneko Ardanza Garbayo Piti Galmés Pons Marga Pons Pons Lourdes Cantalejo Granado Alessandra Mosca Carme Gomila Morlà Tonia Llorens Tolo Pons Salord Federico Goñalons Febrer

Volem agrair a Marga Mascaró, Nina Pons, Manola Barber, Susi Coll i Ana Sánchez la feina feta durant anys en aquesta directiva Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos unes bones festes de Nadal i un venturós any 2011.

LA JUNTA DIRECTIVA