Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
17Activity
P. 1
Sayısal Haberleşme ders notu

Sayısal Haberleşme ders notu

Ratings: (0)|Views: 2,815|Likes:
Published by Mehmet Deviren

More info:

Published by: Mehmet Deviren on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
B
İ
L
İŞİ
M TEKNOLOJ
İ
LER
İ
HABERLE
Ş
ME TEKN
İ
KLER
İ
ANKARA, 2008
 
Millî E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................31.MODÜLASYON S
İ
STEMLER
İ
VE ÇO
Ğ
ULLAMA..........................................................31.1. Modülasyon Sistemleri .................................................................................................51.1.1 Modülasyon............................................................................................................51.1.2 Genlik Modülasyonu(Amplitude Modulation).......................................................61.1.3 Frekans Modülasyonu (Frequency Modulation)...................................................101.1.4 Faz Modülasyonu (Phase modulation) .................................................................141.2. Çoklama (Multiplexing)..............................................................................................151.2.1 Frekans Bölmeli Çoklama (FDM Frequency Division Multiplexing).................151.2.2 Zaman Bölmeli Çoklama (TDM Time Division Multiplexing) ...........................16UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................18ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................20Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................212. DARBE MODÜLASYONU (PULSE MODULATION) ..................................................212.1 Örnekleme ve Sinyalin Tekrar Elde Edilmesi..............................................................262.2. Darbe Genlik Modülasyonu (PAM Pulse Amplitude Modulation) ............................282.3 Darbe Geni
ş
lik Modülasyonu (PWM Pulse Width Modulation).................................312.4 Darbe Konumu Modülasyonu (PPM Pulse Position Modulation)...............................342.5. Darbe Kod Modülasyonu (PCM Pulse Code Modulation).........................................352.5.1. Örnekleme ve Tutma Devresi..............................................................................362.5.2. Kuantalama
İş
lemi...............................................................................................392.5.3. Kodlama
İş
lemi....................................................................................................442.6. Diferansiyel Darbe Kodlamal
ı
Modülasyon ...............................................................44UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................46ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................48MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................49CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................50KAYNAKÇA.........................................................................................................................51
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kubilay Ataş liked this
Göksenin Yildiz liked this
Ahmet Tuna liked this
Ahmet Tuna liked this
Hasan Işık liked this
Hasan Işık liked this
'Burak Gürfidan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->