P. 1
NATIVITY OF CHRIST - MATINS SERVICE

NATIVITY OF CHRIST - MATINS SERVICE

|Views: 670|Likes:
Published by Marguerite Paizis
Orthodox Christian Matins Service for the Nativity of Christ - 25 December 2010. To be printed landscape, both sides of sheets - 2 pages per sheet.
Orthodox Christian Matins Service for the Nativity of Christ - 25 December 2010. To be printed landscape, both sides of sheets - 2 pages per sheet.

More info:

Published by: Marguerite Paizis on Dec 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa Telephone/Fax: 041 360 3854

Matins Service
for

writers@telkomsa.net Or Download Directly From http://www.scribd.com/users/writers4574/document_collections

The Nativity of Christ

Published -

17 December 2010

25 December 2010
(Katavasias Of The Nativity 1 & 2)

40

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

Tr is a gio n P r aye r s

§Kyrie, Doxa Si. (3)

§ Evlogitos O Theos imon, pantote
nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin §Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei
Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis Aklithias, o Panatahou paron ke ta panta pliron, o Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke soson, Agathe, tas psihas imon.

§Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. PEOPLE Amen
PRIEST

Thee, the Sun of Righteousness, and to know Thee as Orient from on High. §O Lord, Glory to Thee! (3)

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS NOW

§Glory
Thee!

to Thee, O God, Glory to

O

Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and save our souls, O Gracious Lord. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.

§Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

§Holy

§ Doxa

§Glory

Amin §Panagia

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen §All Holy

Kyrie Eleison [3] §Doxa Patri ke Amin
E VER YO NE PRA YS

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] §Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Name’s sake.

Amen
Ou r Lo rd ’s P r aye r
IN UN I SON

Pater

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou.

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

2

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

39

Evlogitos

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God
of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages. Mercy O Lord, be upon us, as we have put our hope in Thee. me Thy Statutes [3]

§ Oti

Amin

Amen Genito, Kyrie, to eleos Sou ef imas, May Thy
kathaper ilipisamen epi Se.

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. Amin

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, § of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. PEOPLE Amen
PRIEST

Tr o p ari on t o ou r L ord an d S avi ou r, Je s u s Ch ri st

Soson

§Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta §Blessed art Thou, O Lord, teach
Dikeomata Sou. [3]

Kyrie,

katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si. Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

Lord,

Kyrie ton laon Sou ke evlogison tin klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma. Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

O

Kyrie,

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee.

§ Doxa

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti
eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon.

O Lord, to Thee have I fled; teach
me to do Thy Will, for Thou art my God. with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light. Thy Mercy to those who know Thee.

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou For
opsometha Fos.

Paratinon §Agios §Doxa

to Eleos ginoskousi Se.

Sou

tis

Extend

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton
eonon.

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. § Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit Do Thou Who, of Thine own Good Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible. Now and ever, and the Ages of Ages.

Amen §Prostasia
fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Amen
The ot oki on

§ Glory to the Father, and to the Amen §Holy
us.

§O Champion

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Immortal, have mercy on

Amin §Agios Athanatos, eleison imas. §Agios I
O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

§ Holy Thy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Nativity, O Christ our God, has caused the Light of Knowledge to rise upon the world. For therein the worshippers of the stars were by a Star instructed to worship

Apolytikion of the Nativity of Christ our Saviour – Tone 4
Gennisis Sou Hriste O Theos imon, anetile to kosmo to Fos to tis gnoseos. En afti gar it is astris latrevontes, ipo asters edidaskonto, Se proskinin, ton Ilion tis Dikeosinis, ke Se ginoskin ex ipsous anatolin.

Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our God fearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

Lit an y of Fe rve nt Su p pli cat io ns

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy
3

38

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon.

Lord have mercy [3] Again, let us pray
and

anthropis evdokia.

devout Christians
PEOPLE PRIEST

for all Orthodox

cry aloud without ceasing: Glory to god in the Highest, and on earth, Peace and Good Will among men!

iper tou Arhipiskopou (Sergiou) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos.

our Archbishop (Sergios) and all our Brotherhood in Christ.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now and ever, and to the Ages of
Ages.

Amin
TH E BELL S AR E R UNG AND A LL THE

Amen
THE CONGREGATION MUST STAND

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke Filanthropos Theos
iparhis ke Si tin doxan anapempomen § to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE PRIEST

and Loving God, and to Thee we give Glory, to the § Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

The G re at D o xol og y
LIGHT S AR E SWIT CHED ON

§Doxa Si to dixanti to Fos. §Doxa
en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

§ Glory

to Thee Who has shown us the Light! to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

§ Glory §We

Amin En Onomati
Pater.

PEOPLE

Amen
us, Father.

Imnoumen

Kyriou

Evlogison,
PRIEST

In the Name of the Lord, Bless
to the Holy, Consubstantial, Life giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages.

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory. King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

§ Doxa

ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§Glory

§ Kyrie

§ Lord,

Kyrie

Amin

PEOPLE

Amen
to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

P r ai se s t o Al mig hty G od

§Doxa en ipsistis Theo ke epi gis § Glory
irini, en anthropis evdokia. [3]

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

Lord

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. at the right Hand of the Father, and have mercy on us.

Prosdexe §Oti

Kyrie,

ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]
M AKE THE SIGN O F THE

O
&

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]
BO W DOWN TO GOD

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

Receive our Prayer, Thou Who sits §For
Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father. day I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

CRO SS

The Six Psalms
P s al m 3
HELP FOR THE AFFLICTED

Amin.
Kath’
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos.

Kyrie
me!

ti eplithinthisan i thlivontes

Lord, how are they increased who
trouble me! are those who rise up against me. Many say of my soul, There is no help for him in his God.

Amen Every

Polli epanistante ep eme. Polli
legovsi ti psihi mou, ouk esti Sotiria afto en to Theo aftou.

Many

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, this day to keep us
anamartitous filahthine imas. without sin.

4

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

37

Defte animnisomen, tin Mitera tou
Sotiros, tin meta tokon palin ofthisan Parthenon. Heris Polis empsihe, tou Vasileos ke Theou, en i Hristo ikisas, sotirian irgasato. Meta tou Gavriil animnoumen Se, meta ton pimenon doxazomen krazontes. Theotoke Presveve, to ek Sou sarkothenti, sothine imas.

O come, let us sing the praises of
the Mother of our Saviour, who, after Child bearing still remained Virgin. Rejoice, Thou Living City of God the King, in which Christ has dwelt, bringing to pass our Salvation. With Gabriel we sing Thy praises; with the Shepherds we Glorify Thee, crying: O Theotokos, Intercede for our Salvation with Him Who took Flesh from Thee!

Si

de Kyrie, Antiliptor mou i doxa mou, ke ipon tin kefalin mou.

But

Foni Ego Ou

mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou aftou. Dipalma. ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi.

§ Doxa Ote

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati keros, tis epi gis parousias Sou, proti apografi ti ikoumeni egeneto tote emelles ton anthropon apografesthe ta Onomata, ton Pistevonton to took Sou. Dia touto to tiouton dogma, ipo kesaros exefonithi. Tis gar eoniou Sou Vasilias to anarhon ekenourgithi. Dio Si prosferomen ke imis, iper tin hrimatikin forologian, Erthodoxou ploutismon Theologias, to Theo ke Sotiri ton psihon imon!

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

By Germanos - Tone (6) Plagal 2

When it was time for Thy Coming
upon earth, the first census of the world was held; and then Thou began to enrol the names of all who believed in Thy Birth. For this cause, Caesar published such a Decree, since Thy timeless and Eternal Kingdom was newly made manifest. Therefore, as we pay our earthly monetary tribute, simultaneously we offer Thee the Wealth of our Orthodox Faith, O God and Saviour of our souls!

Kyrie Soson me O Theos mou. Oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Anastra

Tou Ego

Kyriou i Sotiria, ke epi ton laon Sou i Evlogia Sou. ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou.

Thou, O Lord, art my Defender; Thou art my Worship, and the Lifter up of my head. I called upon the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Mountain. I lay down and slept, and rose up again; for the Lord sustained me. I will not be afraid of ten thousands of people who surround me and have set themselves against me. Arise, O Lord, and help me, O my God! For Thou smites all my enemies upon the cheek bone; Thou has broken the teeth of the ungodly. Salvation belongs to the Lord; and Thy Blessing is upon Thy people. I lay down and slept, and rose up again; for the Lord sustained me.

P s al m 3 7 [ 38 ]
A PSALM OF REPENTANCE

Kyrie,

mi to thimo Sou elegxis me, mide ti orgi Sou pedevsis me. Oti ta veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou.

O Lord, do not rebuke me in Thy
Wrath, nor chasten me in Thy hot displeasure! For Thine arrows pierce me deeply and Thy Hand presses me down. is no soundness in my Flesh in the Sight of Thine Anger, nor any Peace in my Bones because of my sin.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

Ouk estin iasis en ti sarki mou apo There
prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou. e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

Amin Simeron
O Hristos, en Vithleem Gennate ek Parthenou. Simeron O anarhos arhete, ke O Logos sarkoute. E dinamis ton Ouranon agalonte, ke i gi sin tis anthropis evfrenete. I Magi ta dora prosferousin. I Pimenes to Thavma kirittousin. Imis de akatapavstos voomen. Doxa en ipsistis Theo, ke epi gis irini, en

Amen
By St John the Monk - Tone 2

Today Christ is Born of the Virgin
in Bethlehem. Today He Who has no beginning now begins to be, and the Word becomes Flesh. The Powers of Heave greatly rejoice, and the earth with mankind celebrates. The Magi offer gifts, the Shepherds proclaim the Marvel, and we

Oti

For

Prosoxesan

mine iniquities have overwhelmed me; they are like a heavy burden, beyond my strength. because of My foolishness.

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

My wounds are foul and festering

36

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

5

Etaleporisa

ke katekamfthin eos telous, olin tin imeran skithropazon eporefomin. ke ouk estin iasis en ti sarki mou.

I

am troubled and bowed down greatly; all day long I mourn. my loins are filled with burning pains, and there is no heaklth in my flesh. am numbed and severely crushed; I groan with anguish of heart. Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. heart throbs; my strength fails me; the very light of my eyes has failed me

Eufrenesthe

Oti i psihi mou eplisthi empegmon, For Ekakothin ke etpinothin eos sfodra, I
irfomin apo kardias mou. stenagmou tis

Ke I

enantion sou pasa i epithimia mou, ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo sou.

O

Dikei! Ourani agalliasthe, skirtisate ta ori, Hristou Gennithentos. Parthenos kathezete, ta Herouvim mimoumeni, vastazousa en kolpis, Theon Logon sarkothenta. Pimenes ton tehtenta doxazousi. Magi to Despoti dora porsferousin. Angeli animnountes legousin. Akatalipte Kyrie Doxa Si.

Make

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan.

My My

Enite O

glad, O you Righteous! Greatly rejoice, O you Heavens! You mountains, dance for Joy! Christ is Born! And like the Cherubim, the Vigin makes a Throne, carrying at Her Bosom God the Word become Flesh. Shepherds Glorify the New Born Child! Magi offer gifts! Angels sing praises, saying: O Lord past understanding: Glory to Thee!

afton en iho salpingos. Enite afton en psaltirio ke kithara. Patir evdokisen, O Logos sarx egeneto, ke i Parthenos eteke, Theon enanthropisanta. Asir minii: Magi proskinousi! Pimenes Thamazousi! Kei ktisis Agallete!

Praise Him with the sound of the
trumpet; praise Him with lute and harp.

I

friends and my companions stand back because of my affliction; my neighbours stand afar off. for me and they look to my misfortune, they speak of destruction, and they plan deception all day long. I, like a deaf man, do not hear; I am like a mute who does not open his mouth. I have become like a man who neither hears nor has a retort in his mouth. Thou, O Lord my God, will answer. on my account who, when my foot slips, glory over me.”

The

Ke

i engista mou makrothen estisan, ke exeviazonto i zitountes tin psihin mou. Ke i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. alalos ouk anigon to stoma aftou. Ke egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou.

Those who seek my life lay snares

Father was well pleased: the Word became Flesh; and the Virgin gave Birth to God Who became Man. A Star reveals Him! Magi bow in worship! Shepherds marve! And Creation rejoices!

Enite

Ego de osi kofos ouk ikonon, ke osi But

afton en timpano ke horo. Enite afton en hordes ke organo. Parthene, i tekousa ton Sotira, anetrepsas tin protin kataran tis Evas. Oti Mitir gegonas, tis evdokias tou Patros, Vastazousa en kolpis, Theon Logon sarkothenta. Ou feri to Mystirion erevnan. Pisti moni touto pantes doxazomen, krazontes meta Souk e legontes. Anerminefte Kyrie Doxa Si!

Praise O

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe.

Theotoke

Oti Oti

epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O Theos mou. ipa, mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan. ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos. tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis amartias mou.

For Thee, O Lord, I wait;

When I say:, “Let them not be glad For I am very near to falling, and
my grief is always with me.

Oti Oti

Virgin Theotokos who has borne our Saviour, Thou hast overthrown the ancient Curse of Eve. For Thou hast become the Mother of Him in Whom the Father is well pleased, and hast carried in Thy Bosom God the Incarnate Word. We cannot fathom this Mystery: but by Faith alone we all Glorify It, crying with Thee and saying: O Lord Incomprehensible, Glory to Thee! praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Indeed,

Enite

I acknowledge my guilt; I grieve over my sin.

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion.

Praise Him with tuneful cymbals;

6

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

35

by Thy Grace.

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias, ahrantou,

PEOPLE PRIEST

ipere vlogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Amen/Lord have mercy § Calling to remembrance

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte But
iper eme, ke eplithinthisan i misountes me adikos.

my undeserved enemies are strong; those who hate me wrongfully have multiplied.

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our life to Christ our God.
& BO W DOWN TO GOD

I

antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin. mou mi apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

Those

who render evil for good are my adversaries, because I follow Righteousness. God, be not far from me! Make haste to help me, O God of my Salvation! [2]

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos Do not forsake Me, O Lord; O My

M AKE

THE

SIGN

O F

THE

CRO SS

P s al m 6 2 [ 63 ]
FRIENDSHIP WITH ALMIGHTY GOD

§Si Kyrie §Oti Se Enousi pase e Dinamis ton

PEOPLE PRIEST

§To Thee, O Lord! For all the Powers of Heaven

O

Ouranon, ke Si tin doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Epeskiepsato
imas, ex ipsous O Sotir imon, anatoli anatolon, ke i en skoti ke skia, evromen tin alithian. Ke gar ek tis Parthenou etehthi O Kyrios. (3)

praise Thee, and to Thee we ascribe Glory: § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Theos O Theos mou pros se orthrizo; edipise Se i psihi mou, posaplos si i sarx mou, en gi erimo ke avato ke anidro.

O

God, Thou art my GodWhom I seek; my flesh longs for Thee like the earth, which is parched, lifeless and without water. have I gazed towards Thee in the Sanctuary to see Thy Power and Thy Glory.

Outos Oti

Amen

en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou. krisson to Eleos Sou iper zoas; ta hili mou Epenesovsi Se.

Thus For

The Exapostilarion of the Nativity of Christ our Savour – Tone 3

Our

Saviour, the Dayspring from the East, has visited us from on High, and we who were in darkness and shadow have found the Truth: for the Lord is Born of the Virgin. (3)

Thy Mercy is a Greater Good than life; my lips shall PraiseThee. will I Bless Thee while live; lifting up my hands, I will call upon Thy Name. with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with joyful lips my mouth shall praise Thy Name.

Outos Evlogiso Se en ti zoi mou; en Thus
to Onomati Sou aro tas hiras mou.

Osi

Lauds: The Praises to God - Psalm 148 – Tone 4
PRAISES TO THE LORD FROM ALL CREATION

steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

As

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

I emnimonefon Sou epi tis stromnis I shall remember Thee on my bed
mou, en tis orthris emeleton is Se.

Enite

Praise Him, all His Angels; praise
Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Oti

and meditate on Thee through the night watches.

egnithis Voithos mou, ke en ti skepi ton Pterigon Sou agaliasome.

For

Thou art my Helper and I rejoice in the shadow of Thy Wings. Thy

Stihera – Heirmologic – by St Andrew of Jerusalem - Tone 4

Ekollithi

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou.

Praise

Him for His Mighty Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty.

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i Dexia Sou. mou, iselefsonte is ta katotata tis gis, paradothisonte is hiras romfeas, merides alopekon esonte.

My soul clings fast to Thee.
right Hand upholds me.

Anti de is matin exitisan tin psihin But those who seek to destroy my
life shall go into the depths of the earth. They shall be delivered to the sword, and shall be the prey of jackals.

34

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

7

O

de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, epenethisete pas o onmion en afto oti enefragi stoma lalounton adika. tis orthris emeleton is se: oti egnithis Voithos mou, ke en ti skepi ton Pterigon sou agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

The

King, however, shall rejoice in God; everyone who swears by Him shall glory, but the mouths of those who speak lies shall be stopped.

Megalinon Pothou

psihi mou, litrosamenin, imas ek kataras.

tin tis

Magnify, O my soul, Her who has
delivered us from the Curse!

En

Through the night watches I have
meditated on Thee: for Thou art my Helper and I rejoice in the shadow of Thy Wings.

tetevhos, ke Theou Parousias, O Hristoterpis Laos ixiomenos, nin potniate tis palingenesias, os Zoopiou. Tin Harin de Parthene, nemis ahrante, Proskinise to Kleos.

Having

Ekollithi

My soul clings fast to Thee.
right Hand upholds me.

Thy

§ Doxa

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages. to Thee, O

been granted the longed for experience of the Advent of God, the Christ pleasing people tearfully pray to behold the Regeneration, the Life giving Baptism. O All Pure and Holy Virgin, grant us the favour of Venerating that Glory.

Katavasia of the Nativity of Christ our Saviour

Megalinon

Amin Amen Alleluia [3] § Doxa Si, O Theos Alleluia[3] §Glory [3] Kyrie Eleison [3] § Doxa Patri ke
God
[3]

psihi mou, tin Timioteran, ke Evdoxoteran ton ano Stratevmaton.

Magnify,

O my soul, Her who is more Honourable and more Glorious than the Heavenly Hosts. strange and most wonderful Mystery do I see: The cave is Heaven! The Virgin is the Throne of the Cherubim! The manger is a grand space, in which Christ, the God Whom nothing can contain, is laid! Him do we praise and magnify! O my soul, Her who has delivered us from the Curse

Mystirion

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] § Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Xenon, oro ke paradoxon: Ouranon to Spyleon! Thronon Herouvikon, tin Parthenon! Tin fatnin horion! En O aneklithi O ahoritos, Hristos O Theos! On animvountes Megalinomen!

A

Amin Kyrie
O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

Amen
P s al m 8 7 [ 88 ]
THE DARKNESS OF DEATH

Megalinon Stergin

O

Iseltheto

Lord, God of my Salvation, by day I cry out; at night I clamour in Thy Presence. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear unto my cry, O Lord. my life draws near to the grave.

psihi mou, litrosamenin, imas ek kataras.

tin tis

Magnify, It

Let

Oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is For my soul is full of troubles and
zoi mou to adi ingise.

men imas, os akindinon fovo, raon siopin. To potho de Parthene, imnous ifenin, sintonos tethigmenous, ergodes Estin. Alla ke Mitir sthenos, osi pefiken, i proeresis didou

Proselogisthin

meta ton katavenonton is lakkon, egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis hiros sou aposthisan.

I

am counted with those who go down to the pit; I am a man without strength, like the slain who lie in the grave, whom Thou remembers no longer, and who are cut off from Thy Care.

would be easier for us, because free from all danger, to keep silence in fear while it is hard indeed, O Virgin, in love to devise songs harmoniously put together. But do thou, O Mother, give us strength that so we may fulfil our good intent

The S m all Li ta ny

Eti

ke eti, en irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti

PRIEST

Again, yet again, in peace let us pray to the Lord.

Kyrie Eleison Antilavou soson,

Lord have mercy PRIEST Help us, save us, have mercy
PEOPLE

upon us, and keep us, O God,

8

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

33

land by that same Star, they returned, not to Herod, but mocked the wicked murderer of children.

Ethento

me en lakko katotato, en skotinis ke en skia thanatou.

Thou Thy

Iambic Canon – Tone 1

Ep eme epestirihthi O Thimos Sou,
ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme diapalma.

hast plunged me into the bottom of the pit, into the dark abyss.

Simeron
IRMOS

i Parthenos, tikti ton Despotin, endon en to Spileo. men imas, os akindinon fovo, Raon siopin. To potho de, Parthene, Imnous ifenin, sintonos tethigmenous Ergodes estin. Alla ke, Mitir, sthenos, Osi pefiken i proeresis, didou.

Today
HEIRMOS

the Virgin bears Master within the Cave

the

Stergin

would be easier for us, being free from all danger, to keep silent through fear: while it is difficult indeed, O Virgin, to devise songs harmoniously with Love. But Thou, O Mother, grant us strength to fulfil our Good Intent.

It

Emakrinas

Wrath lies heavy upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy Storms.

tous gnostous mou ap emou, ethento me vdeligma eaftis; patedothin ke ouk exeporefomin.

Thou

hast taken away my acquaintances far from me; Thou has made me an abomination to them; I am imprisoned and I cannot escape. of affliction.

I

ofthalmi mou isthenisan apo ptohias. olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou.

My sight has grown dim because Daily I call Wilt
upon Thee, O Lord; to Thee I strech out my hands. Thou work wonders for the dead?

Simeron
IRMOS

O Despotis, tiktete os vrefos, ipo Mitro Parthenou. men imas, os akindinon fovo, Raon siopin. To potho de, Parthene, Imnous ifenin, sintonos tethigmenous Ergodes estin. Alla ke, Mitir, sthenos, Osi pefiken i proeresis, didou.

Today, our Master is Born as an
Infant to His Virgin Mother.
HEIRMOS

Ke ekekraxa pros Se Kyrie;

Stergin

§ Doxa

It would be easier for us, being free from all danger, to keep silent through fear: while it is difficult indeed, O Virgin, to devise songs harmoniously with Love. But Thou, O Mother, grant us strength to fulfil our Good Intent.

Mi tis nekris piisis thavmasia? I
iatri anastisofsi Exomologisonte Si? ke

Shalt

the dead arise and praise Thee? Thy Mercy be declared in the grave? Or Thy Truth in the place of destruction?

Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou,
ke tin Alithian Sou en ti apolia?

Shalt Shalt

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati psihi mou, tis Trisipostatou, ke Adieretou, Theotitos to Kratos!

§ Glory

Megalinon Tipous

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit the Three Hypostases Undivided Godhead! and

Mi

Magnify, O my soul, the Power of We have seen, O Pure Mother, the
past obscure types and shadows of the Word fulfilled, and now that He has newly Appeared from the Closed Gate, we who are counted worthy to behold the Light of Truth, rightly Bless Thy Womb.

gnosthisete en to skoti ta Thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni?

Thy Wonders be known in the dark? And Thy Righteousness in the Land of Oblivion?

afengis ke skias parigmenas, O Miter Agni, tou Logou dedorkotes, Neou fanentos, ek Pilis Keklismenis, Doxoumeni te, tis Alithias Faos, Epaxios sin Evlogoumen Gastera.

Kago Inati

pros se Kyrie ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

But I, O Lord, cry to Thee; with my
Morning Prayer I wait upon Thee.

Kyrie apothis tin prosevhin mou, apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me.

Why, I

O Lord, dost Thou reject me? Why dost Thou hide Thy Face from me?

Ptohos Ep

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

am afflicted and in agony since my youth; I am distraught with the burden of Thy Fear1. fierce Wrath has swept over me; Thy Fear has cut me off.

Thy

Amin

Amen
1

T H E F E A R O F G O D MEANS HAVING THE DEEPEST RESPECT FOR ALMIGHTY GOD AND HOLDING HIM IN ABSOLUTE AWE. IT IS NOT A DESTRUCTIVE, FRIGHTENING FEAR... IT IS A DEEP, PERSONAL DESIRE NOT TO DISAPPOINT OR FAIL OUR MOST BELOVED LORD AND MASTER WHO LOVES US UNCONDITIONALLY AND WHO PROVIDES US WITH EVERYTHING GOOD AND NECESSARY FOR A PEACEFUL, FULFILLED LIFE ON EARTH – AND ETERNITY.

32

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

9

Ekiklosan

me os idor, olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke tous gnostous mou apo taleporias.

They encompass me like water all
day long; they close in on me from all sides.

THE BELLS ARE RUNG AT THIS POINT

9th Ode – Tone 1

Emakrinas Kyrie

My companions and friends, Thou
hast taken from me, and my only acquaintance is Darkness.

Megalinon

psihi mou, tin Timioteran, ke Evdoxoteran ton ano Stratevmaton.

Magnify,

O my soul, her who is more Honourable and more Exalted in Glory than the Heavenly Hosts.

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

O

Lord, God of my Salvation, by day I cry out; at night I clamour in Thy Presence. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear unto my cry, O Lord.

IRMOS

Iseltheto

Let

Mystirion Xenon, oro ke paradoxon: Ouranon to Spyleon! Thronon Herouvikon, tin Parthenon! Tin fatnin horion! En O aneklithi O ahoritos, Hristos O Theos! On animvountes Megalinomen!

HEIRMOS

P s al m 1 02 [ 1 03 ]
A PRAYER OF PRAISE FOR GOD’S MERCY AND HIS ANGELIC HOSTS

A strange and most wonderful Mystery do I see: The cave is Heaven! The Virgin is the Throne of the Cherubim! The manger is a grand space, in which Christ, the God Whom nothing can contain, is laid! Him do we praise and
magnify!

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta entos mou to Onoma to Agion aftou. epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: Ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless the Lord, O my soul; and all
my being, Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Benefits: He Forgives all your iniquities; He Heals all your afflictions; He Redeems your life from destruction: He Crowns you with Mercy and Compassion; He Fills your life with Good Things so that your youth is renewed like the eagle’s. Lord secures Righteousness and Justice for all who are oppressed. made known His Ways to Moses and His Deeds to the Children of Israel. slow to anger, and abounding in Mercy.

Troparia of the Nativity of Christ our Saviour

Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi Bless

Megalinon Exesion

psihi mou, ton ek tis Parthenou, Theon Sarki tehthenta!

Magnify, O my soul, God Born in
the Flesh from the Virgin!

dromon, Orontes i Magi, asinithous neou Asteros artifaous, Ouraniou iperlampontos, Hriston Vasilea etekmiranto, en gi Gennithenta Vithleem, is Sotirian imon.

The

Pion

eleimosinas O Kyrios, krima pasi tis adikoumenis.

ke

Magi, beholding the strange course of an unknown and newly shining Star that exceeded the brightness of all Heavenly Light, learnt thereby that Christ the King was Born on earth in Bethlehem for our Salvation. O my soul, the King Born in a cave! Magi enquired: Where is the New Born Infant King Whose Star we have seen? For we have come to worship Him. In his wild madness Herod, the enemy of God, was troubled and plotted to kill Christ.

The

Megalinon Neigenes,

psihi mou, ton en to Spileo, tehthenta Vasilea!

Magnify, The

Egnorise tas odous aftou to Mosisi He
tis Iis Israil ta Thelimata Aftou .

Iktirmon Ouk

ke Eleimon O Kyrios, makrothimos ke polieleos. is telos orgisthisete, oude is ton eona minii.

Merciful and Gracious is the Lord; He
will not always reprimand us, nor will He keep His Wrath forever. does not deal with us according to our sins, nor does He punish us according to our crimes.

Magon legonton, Pedion anax, ou Astir efani, pou estin, is gar ekinou proskinisin ikomen, manis O Ierodis etaratteto, Hriston anelin, O Theomahos friattomenos.

Megalinon psihi mou, ton ipo ton Magnify,
Magon, Theon proskinithenta!

Ikrivose

O my soul, God Who worshipped by the Magi!

Ou kata tas amartias imon epiisen He
imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin.

hronon Irodis asteros, ou tes igesies i Magi en Vithleem, proskinousi Hristo sin doris, if’ ou pros Patrida odigoumeni, dinon pedoktonon, egkatelipon pezomenon.

Herod

ascertained the time the Guiding Star appeared, which led the Magi to Bethlehem, there to worship Christ with gifts. Led back to their own

10

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

31

flogos, estotes epsallon. O Ton Pateron Theos evlogitos i.

the midst of the flames, they sang “O God of our fathers, Blessed art Thou.” and held fast by Love for the King of all, the children despised the impious threats of the tyrant in his boundless fury; and as the terrible fire withdrew before them, they said to the Master: “Unto all Ages Blessed art Thou!”

Oti

To pantanaktos exefavlisan potho, Caught
itahimenontos igkistromeni, Pedes tirannou, distheon glossalgian, “Is ikathe gir aspeton, to Despoti, legousin: Is eonas, Evlogitis I!”

kata to ipso tou ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton; kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af’ imin tas anomias imon.

For

as high as the heavens are above the earth, so exceeding is His Mercy towards those who Fear Him; as far as the East is from the West, so far has He removed our transgressions from us! a father has compassion for his children, so the Lord has Compassion for those who Fear2 Him. For He knows how we were formed; He remembers that we are sand. days are like those of the grass; as a flower of the field, so he flourishes; the wind sweeps over him and he is gone, and the place remembers him no longer.

Kathos

iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton. Oti aftos egno to plasma imon. Mnisthiti oti hous esmen.

As

ODI 8

ODE 8

§Enoumen, Thavmatos

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrion

ke

§We The

praise, we Bless and we worship the Lord!

Anthropos,

iperfious i drosovolos, exikonise kaminos tipon. Ou gar ous edexato flegi neous, os oude pir tis Theotitos, Parthenou in ipedi nidin. Dio animnountes anamelpsomen. Evlogito is ktisis pasa ton Kyrion, ke iperpsouto, is pantas tous eonas.

furnace moist with dew was the image and figure of a Wonder past nature. For it burnt not the Children whom it had received, even as the Fire of the Godhead consumed not the Virgin’s Womb into which It had descended. Therefore in praise let us sing: Let the whole Creation Bless the Lord and Exalt Him above all for ever! who walked in the fire, yet were not burnt, prefigured the Womb of the Maiden that remained sealed, when she gave Birth in a fashion past nature. By the same Divine Grace both these Wonders were brought to pass in a Miracle and rouses all people to sing in praise.

osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou.

Man’s

To

de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton. Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas.

But the Mercy of the Lord is from
Eternity to Eternity for those who fear Him; and His Righteousness towards children’s children of those who keep His Covenant, and remember to fulfil His Commandments.

Mitran

aflektos, ikonizousi Koris, i tis paleas pirpoloumeni nei, YperfIos, kiousan esfragismenin, amfo de drosa, Thavmatourgia mia Laous pros imnon, exanistisi Haris.

The Children of the Old Covenant

Kyrios

en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi.

The

Evlogite

Lord has established His Throne in Heaven and His Kingdom rules over all. the Lord, you His Angels, who excel in strength, who fulfil His Commandments and obey the Voice of His Word. the Lord, all you His Hosts, you Ministers of His who do His Will.

ton Kyrion pantes Angeli Aftou, dinati ishii piountes ton Logon Aftou, tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou. ton Kyriou passe e Dinamis Aftou, Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou

Bless

Evlogite

Bless

The Magnificat of the Nativity of Christ our Saviour
STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION.

§Tin Theotokon ke

Miter to Fotos: en imnis timontes meglinomen.

§The

Theotokos and Mother of the Light: with hymns let us honour and magnify !.

2

T H O S E W H O “ F E A R G O D ” ARE THOSE WHO HAVE THE DEEPEST RESPECT AND LOVE FOR GOD AND WHO STRIVE TO OBEY HIS EVERY COMMANDMENT AND TEACHING. WE MUST FEAR OUR OWN SINFUL ERRORS THAT ALIENATE US FROM GOD FOR WE AND EVERY OTHER HUMAN BEING SUFFER THE CONSEQUENCES OF OUR OWN ACTIONS – AND WILL BE HELD PERSONALLY ACCOUNTABLE ON THE GREAT DAY OF THE FINAL JUDGEMENT!

30

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

11

Evlogite

ton Kyrion pante ta Erga Aftou, en panti topo tis Despotias Aftou. Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]

Bless the Lord, all you His Works,
in all places of His Dominion. Bless the Lord, O my soul! [2]
ODI 5

Virgin, for the Renewal of the people.
ODE 5

P s al m 1 42 [1 4 3 ]
[SPIRITUAL] WAITING IN THE [SPIRITUAL] DARKNESS FOR THE [DIVINE] LIGHT

Theos on Erinis, Patrir iktirmon, tis As
Megalis Voulis Sou ton Angelon, Erinin parehomenon, apestilas imin. Othen Theognosias, pros Fos Odigithentes, ek niktos orthrizontes, Doxologoumen Se Filanthrope

Kyrie isakouson tis Prosefhis mou; O
enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Faithfulness; in Thy Righteousness answer me. with Thy servant, for in Thy Sight no one living is Righteous.

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon. Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

And do not enter into Judgement Ek
niktos ergon, eskotismenis planis, Ilasmou imin Hriste, tis egrigoros, nin Si telousin imnon, os evergeti, elthis porizon evheri te tin trivon. Kath in anatrehontes evrimen kleos.

Thou art God of Peace and Father of Mercies, Thou has sent to us Thine Angel of Great Counsel, granting us Peace. So we are guided towards the Light of the Knowledge of God, and watching by night, we Glorify Thee, O Lover of mankind! the night of deeds of dark error we watch vigilantly, and sing to Thee, O Christ, as to our Benefactor. Come to us and grant us cleansing; make the Path easy for us, whereby we may ascend and so attain Glory.

From

Oti

For the enemy

Ke

has persecuted my soul; he has crushed my life to the ground; he left me dwelling in darkness, like those who have long been dead.
3

ikidiasen ep eme to pnevma mou; En emi etrahthi i kardia mou. imeron arheon. Ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou, en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros se tas hiras mou; i psihi mou os gi anidros Si. isakouson mou, Kyrie, exelie to pnevma mou! aspostrepsis to Prosopon Sou ap emou, ke omiothisome tis katavenonsin is lakkon.

Therefore I

my spirit is overwhelmed; and my heart is distressed.

ODI 6

ODE 6

Splaghnon

Emnisthin

remember the days of old; I meditate on all Thy Works; the Works of Thy Hands I ponder.

Dipetasa Tahi Mi

I stretch out my hands to Thee; my
soul thirsts for Thee like a parched land.

Ionan emvrion apimesen, enalIos thir, ion edexato. Ti Partheno de, enikisas O Logos, ke sarka lavon, dililithe psilaxas adiafthoron. Is gar ouhipesti pevseos, tin tekousan kateshen apimanton.

The sea monster spat forth Jonah
as it had received him, like a babe from the womb while the Word, having dwelt in the Virgin and taken Flesh, came forth from her yet kept her uncorrupt. For being Himself not subject to decay, He preserved His Mother free from harm.

Hasten to answer me, O Lord, for
my spirit fails me!

Do not hide Thy Face from me lest
I be like those who go down into the pit.

Neon

Akouston piison mi to proi to Eleos
Sou, oti epi Si ilpisa.

At

dawn let me to hear Thy Loving Kindness, for in Thee do I trust.

Ionas, en mihis thalattiis, Elthin edito ke zalin aparkese. Nigis ego de, to tirannountos Veli, Hriste prosavdo, ton kakon aneretin, Thatton molin Se tis emis rathimias.

Enclosed

ODI 7
3 O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES – THE EVIL ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE – OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BENEFITS – SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

in the uttermost depths of the sea, Jonah entreated Thee to come and still the storm. And I, O Christ, pricked by the dart of the tyrant, call upon Thee, the Slayer of evil, beseeching Thee to come quickly and deliver me from my slothfulness.

ODE 7

I

Pedes evsevia sintrafentes, dissevous, prostagmatos katafronisantes, piros apilin ouk eptoithisan, all en meso tis

Scorning

the impious decree, the Children brought up together in godliness feared not the threat of fire, but, standing in

12

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

29

Ison te Patri, doxazoumen.

ke

Vrotis

ODI 3

His own Will has He been Born from a Virgin, and so He establishes a Path for us whereby we may mount to Heaven. We glorify Him Who in Essence is equal to the Father and to mortal men.
ODE 3

Gnorison Exelou

mi, Kyrie, odon en i porevsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

Show

me the Way in which I should walk, for to Thee I lift up my soul. Lord, for in Thee I shelter.

me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti pros Se katefigon. me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si. me en ti evthia.

Deliver me from mine enemies, O Teach me to do Thy Will, for Thou
art my God. a level Path. Thy Name’s sake, O Lord, preserve me; in Thy Justice, free me from distress, and in Thy Mercy destroy my enemies; bring to nought all my foes, for I am Thy servant.

Didaxon

To

pro ton eonon, ek Patros gennithenti arrefstos Iio, ke ep eschaton ek Parthenou, sarkothenti asporos, Hristo to Theo Voisomen. O anipsosas to keras imon, Agios i Kyrie.

To

the Son Who was Begotten of the Father without change before all ages, and in the last times was without seed made flesh of the Virgin, to Christ our God let us cry aloud Thou hast raised up our horn, Holy art Thou, O Lord!

To Pnevma Sou to agathon odigisi May Thy Good Spirit guide me on Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis For
me; en ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou; ke en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou; ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego.

Nevson

pros imnous iketon Energeta, Ehthrou tapinon tin epirmenin ofrin. Feronte Pantepopta tis amartias, Iperthen akloniton, estirigmenous, Makar, melodous tin Vasi tis Pisteos.

Graciously

accept, O Benefactor, the praises of Thy servants, and bring down the spiteful, haughty looks of the enemy. O Blessed Lord Who sees all, raise us up far above sin, and establish Thy singers firm and unshaken upon the foundation of the Faith. of the Root of Jesse, and Flower that blossomed from his stem, O Christ, Thou hast sprung from the Virgin. From the Mountain overshadowed by the Forest Thou hast come, made Flesh from her that knew not wedlock, O God Who art not formed from matter. Glory to Thy Power, O Lord! counted worthy to behold ineffably the Figure and Symbol of Christ’s Birth, and he foretold in song the renewal of mankind. For a Young Babe, the Word, has now come forth from the Mountain that is the

Kyrie isakouson tis prosefhis mou, O
enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Ke

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Faithfulness; in Thy Righteousness answer me. with Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous. [2] a level Path.

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. [2]

And do not enter into Judgement

ODI 4

ODE 4

To Pnevma Sou to agathon odigisi May Thy Good Spirit guide me on
me en ti evthia.

Ravdos ek tis rizis, Iesse, ke anthos Rod
ex aftis, Hriste, ek tis Parthenou anevlostisas. Ex orous O enetos, kataskiou daseos, ilthes sarkothis es apirandrou, O ailos ke Theos. Doxa ti Dinami Sou Kyrie!

§ Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the Amen Alleluia

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.
[3] God. [3]

Amin Allelouia
Theos!

[(3)
[3]

§ Doxa

Si, O

§Glory

to Thee, O

I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Kyrie
Irinis ke tis Sotirias ton psihon imon, tou Kyriou deithomen... Eleison

Our Hope, O Lord: Glory to Thee!
PRIEST

The G re at Lit a ny

Genous Vrotiou, tin anaplasin pale, Of old Habakkuk the Prophet was
Adon Profitis, Avvakoum prominii, Idin afrastos, axiothis ton tipon. Neon vrefos gar ex orous tis Parthenou Exilthe laon is anaplasin Logos.

In Peace let us pray to the Lord

Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and
PEOPLE

for the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...
PEOPLE

Lord have mercy

28

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

13

Iper

tis Irinis tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen...

PRIEST

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

For the Peace of the whole world, for the well being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord.... Lord have mercy For this Holy Temple, and for

The Oikos of the Nativity of Christ our Saviour

Tin

PEOPLE PRIEST

those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...

Kyrie Eleison Iper tou Patros

imon: Papa ke Patriarhi (Theodorou) ke tou Arhiepiskopou imon (Sergiou) tou timiou Presviteriou, tis en Hristo diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For our Father:
PEOPLE

Pope & Patriarch (Theodoros) and for our Archbishop (Sergios,) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.

Edem Vithleem inoixe, defte idomen. Tin trifin en krifi evromen, defte lavomen, ta tou Paradisou endon tou Spileou. Eki efani riza apotistos, Vlastanousa afesin. Eki evrethi frear anorikton, ou piin David prin epethimisen. Eki Parthenos tekousa Vrefos, tin dipsan epavsen evthis, tin tou Adam ke tou David. Dia touto pros touto epihthomen, ou etehthi, Pedion Neon, O pro eonon Theos.

Bethlehem

has opened Eden: come, and let us see. We have found Joy in secret: come, let us take possession of the Paradise that is within the cave. There the unwatered Root has appeared, from which forgiveness flowers forth: there is found the undug Well, whence David longed to drink of old. There the Virgin has Borne a Babe, and made the thirst of Adam and David to cease instantly. Therefore, let us hasten to this

The Synaxarion

Ti

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

PEOPLE PRIEST

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen.

and city, and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord

Lord have mercy For this Community

KE’ tou aftou minos, I kata sarka Gennisis tou Kyriou ke Theou ke Sotiros imon Iisou Hristou. afti imera, I proskinisis ton Magon. afti imera, Mnimi theasamenon Pimenon Kyrion. ton ton

On the 25

day of this month we celebrate the Nativity according to the Flesh of our Lord and God and Saviour, Jesus Christ.
th

Ti Ti

On this day we commemorate the
Adoration of the Magi.

Kyrie Eleison Iper efkrasias Kyrie Iper

aeron, eforias ton karpon tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen. Eleison

Lord have mercy PRIEST For seasonable weather,
PEOPLE

On this day we commemorate the
Shepherds Lord. Ages. who beheld the

for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord

Afto

i Doxa is tous eonas ton eonon.

To Him be Glory unto the Ages of Amen
ODE 1

pleonton, odiporounton, nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For those at sea,
PEOPLE

Amin
ODI 1

The Katavasia of the Nativity of Christ our Saviour – Tone 1

Hristos

Kyrie Eleison Iper tou risthine

PEOPLE PRIEST

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

Lord have mercy For our deliverance

Gennate, Doxasate! Hristos ex Ouranon, apantisate! Hristos epi gis, ipsothite! Asate to Kyrio, pas i gi, ke en evfrosini animnisate, lai, oti Dedoxaste!

Christ

is Born: Glorify Him! Christ has come from the Heavens: receive Him! Christ is on earth: elevate Him! O all the earth: sing to the Lord! Sing praises in gladness, O ye people, for He as been Glorified!

Esose

Kyrie

Eleison

PEOPLE

Lord have mercy

laon, thavmatourgon Despotis, iiron thalassis kima hersosas pale. Ekon de tehthis ek Koris, trivon Vatin, Polou tithisin imin. On kat ousian,

Of

old the Master Who works Wonders Saved His people, making the watery wave of the sea into dry land; and now of

14

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

27

Ton

Agion Evdoxon, Megalon Martiron Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekjaterinis, Kiriakis, fotinis, Marinis, Paraskevis ke Irinis... Agion Evdoxon ke Kallinikon Martiron... Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton...

Of

Ton Ton

the Holy, Glorious, Great Martyrs, Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious Victorious Martyrs... our venerable Ascetic Fathers... and and godly

Antilavou

Soson, Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. ipere vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

PRIEST

Of Of

Amin/Kyrie eleison § Tis Panagias, ahrantou,

Help us, Save us, have Mercy upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.

Amen/Lord have mercy PRIEST § Commemorating our All
PEOPLE

Tou (Agiou tou Naou) Of (the Patron of the Parish) Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Of the Holy and Righteous
Ioakim ke Annis. ... .ke tin mnimin episteloumen. Ke Panton Sou ton Agion... Ancestors of God, Joachim and Anna; of St …… whose memory we keep today, and of all Thy Saints... beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: listen to us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us.

Holy, Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
CRO SS PEOPLE & BO W DOWN TO GOD

M AKE

THE

SIGN

O F

THE

Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie: We
epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas.

§Si Kyrie Oti prepi

si pasa Doxa, Timi ke

PRIEST

Proskinisis § to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ To Thee, O Lord! For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, § to the
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Kyrie Eleison [12] §Elei, ke Iktirmis,

PEOPLE PRIEST

ke Filanthropia tou Monogenous Sou Iou, meth ou Evlogitos is, sin to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Lord have mercy [12] §Through the Mercies

Amin Theos
Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

PEOPLE

Amen

P s al m 1 17 / 1 18
PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 1:

Amin
tikti, ke i gi to Spileon, to aprosito prosagi. Angeli meta Pimenon doxologousi. Magi de meta Asteros odiporousi. Di imas gar egennithi, Pedion Neon, O pro eonon Theos.

PEOPLE

Amen

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

The Kontakion of the Nativity of Christ our Saviour - Tone 3

Theos

I Parthenos simeron, ton iperousion Today

the Virgin gives Birth to Him Who is above all being, and the earth offers a Cave to Him Whom no man can approach. Angels with Shepherds give Glory, and Magi journey with a Star. For unto us is Born a Young Child, the Pre Eternal God.

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou iminamin aftous.

VERSE 2:

Theos

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

STIHOS 3:

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

VERSE 3:

This is the Lord’s doing, and it is marvellous in our eyes.
15

26

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord! Nativity, O Christ our God, has given rise to the Light of Knowledge in the world; for they who worshipped the Star learnt therefrom to worship Thee, O Sun of Justice, and to know that from the East of the Highest Thou came. O Lord: Glory to Thee!

P r aye r o f Sal v atio n

Soson

O Theos ton laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou. ton kosmon Sou en elei ke iktirmis.

PRIEST

O Lord, save Thy people and Bless Thine Inheritance.

A pol yti kio n o f t he N ati vity

Episkepse Ipsoson

Visit Thy Exalt

I

Gennisis Sou Hriste O Theos imon, anetele to kosmo, to Fos to tis Gnoseos. En afti gar i tis astris latrevontes, ipo Asteros edi daskonto, Se Proskinin, ton Ilion tis Dikeosinis, ke Se Ginoskin ex Ipsous anatolin. Kyrie Doxa Si!

Thy

world with Mercies and Bounties. the horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy rich Mercies.

keras Hristianon Orthodoxon ke katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia.. tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias; Dinami tou Timiou ke Zoopiou Stavrou; Prostasies ton Timion, Epouranion Dinameon Asomaton...

§Presvies

§Through

The S m all Li ta ny

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord Lord have mercy! Help us, save us, have Mercy

Kyrie Eleison Antilavou Soson, Amin § Tis

PEOPLE PRIEST

the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary, through the Might of the Precious and Life giving Cross; through the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven...

Ikesies

on us, and preserve us, O God, by Thy Grace

Panagias, ahrantou, ipere flogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Amen PRIEST §Calling to remembrance our
PEOPLE

tou Timiou, ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries...

Of

Ton

the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... our Holy Father Nicholas, Archbishop of Myra in Lycia, the Wonder Worker, Nectarios of Pentapolis; Spyridon of Trimithountos... the Holy and Glorious great Martyrs: George the victorious, Demetrios the Myrrh flowing, Theodore Tyron and Theodore the General, Menas the Miracle worker, and the Hieromartyrs, Charalambos and Eleftherios,

Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Maria, with all the Saints, let us entrust ourselves and one another and our whole life to Christ our God.
CRO SS PEOPLE & BO W DOWN

Of

M AKE

THE

SIGN

O F

THE

Nikolaou

§Si Kyrie § Oti son

to Kratos ke sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa § tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

§To Thee, O Lord! PRIEST For Thine is the Dominion,
Thine is the Kingdom and the Power and the Glory § of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

tou en Miris, Nektarios Pentapolis, Spiridonos episkopou Trimithountos, ton Thavmatourgon

Of

Ton

Amin

Amen

Agion Evdoxon Megalomartiron Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou, Mina tou Thavmtourgou, ke Ieromartirou Haralambos ke Eleftheriou...

Of

16

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

25

Thisia

to Theo, pnevma sintetrimmenon. Kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin O Theos ouk exoudenosi. Kyrie, en ti Evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim.

A

sacrifice to God is an afflicted spirit: a contrite and humbled heart, O God Thou wilt not despise. favourably, O Lord, in Thy Good Will with Zion; that the walls of Jerusalem may be built up.

The Fi rs t K at hi sm a o f the N ati vity

- Tone 4

Defte idomen Pisti, pou egennithi O Come,
Hristos. Akolouthisomen lipon, entha odevi O Astir, meta ton Magon Anatolis ton Vasileon. Angeli imnousin, akatapavstos eki. Pimenes agravlousin, odin epaxion, Doxa en ipsitis legontes, to simeron en Spileo tehthenti, ek tis Parthenou, ke Theotokou, en Vithleem tis Ioudeas.

Agathinon,

Deal

Tote

eudoisis Thisian Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata.

Then

Tote

shalt Thou accept the Sacrifice of Righteousness, Oblations and Whole Burnt Offerings: shall they lay calves upon Thy Altar!

aniisousin epi to thisiastirion Sou moshous!

Then

§ Doxa

O ye Faithful, and let us behold where Christ is Born! Let us join the Magi, the Kings from the East, and follow the Guiding Star. Angels sing praises there without ceasing, and Shepherds abiding in the fields offer a fitting Hymn: § Glory in the Highest to Him Who in the Cave this day is Born of the Virgin and Theotokos, in Bethlehem of Judah!

Eleison me, O Theos!

Have mercy on me, O God!
Hy mn s o f N ati vity

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the

§ Doxa §Ta
Ke

Patri ke Io ke Agio Pnevmati

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

Amin Amen Defte idomen Pisti, pou egennithi O Come,
Hristos. Akolouthisomen lipon, entha odevi O Astir, meta ton Magon Anatolis ton Vasileon. Angeli imnousin, akatapavstos eki. Pimenes agravlousin, odin epaxion, § Doxa en ipsitis legontes, to simeron en Spileo tehthenti, ek tis Parthenou, ke Theotokou, en Vithleem tis Ioudeas.

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

simpanta simeron, Haras plirounte. Hristos etehthi ek tis Parthenou. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. simpanta simeron, Haras plirounte. Hristos etehthi ek tis Parthenou

§All
Now

things are filled with Joy today, for Christ is Born of the Virgin.

and ever, and to Ages of Ages things are filled with Joy today, for Christ is Born of the Virgin.

Amin §Ta

Amen

§ All

Idiomelon – Tone (6) Plagal 2
STIHOS:

eleison me, O Theos, kata to Mega Eleos Souk e kata to plithos ton iktirmon Sou exalipson to anomima mou.

Eleimon,

VERSE:

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy; and according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgressions.

Have

Second Kathisma of the

O ye Faithful, and let us behold where Christ is Born! Let us join the Magi, the Kings from the East, and follow the Guiding Star. Angels sing praises there without ceasing, and Shepherds abiding in the fields offer a fitting Hymn: § Glory in the Highest to Him Who in the Cave this day is Born of the Virgin and Theotokos, in Bethlehem of Judah! Nativity of Christ – Tone 4

Ti

§ Doxa en ipsistis Theo ke epi gis §Glory to God in the Highest, and
Irini. Simeron dehete i Vithleem ton kathimenon dia pantos sin Patri. Simeron Angeli to Vrefos to tehthen theoprepos doxologousi. § Doxa en ipsistis Theo, ke epi gis Irini, en anthropis evdokia. on earth, Peace. Today Bethlehem receives Him Who at all times ever sits with the Father. Today Angels Glorify with Holy Hym,ns the Babe Who is Bone. § Glory to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will among men!

thavmazis Mariam? Ti ekthamvise to en Si? Oti ahronon Ion, hrono egennisa fisi, tou tiktomenou tin sillipsin mi diahthisa. Anandros imi, ke pos texo Iion? Asporaon gonin tis eoraken? Opou Theos de voulete, nikate fiseos taxis, os gegrapte. Hristos etehthi, ek tis Parthenou, en Vithleem tis Ioudeas.

Why

art Thou filled with Wonder, O Mary? Why art Thou amazed at that which is come to pass in Thee? Because I have given Birth in time to the Timeless Son, yet understand not how I Conceived Him. I have not known man: how then shall I bear a Child? Who has ever seen a Birth without seed? But, as it is written: Where God so Wills, the order of nature is overcome. Christ is Born of the Virgin in Bethlehem of Judah.

24

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

17

§ Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Idou

gar en anomies sovelifthin, ke en amarties ekissise me i mitir mou.

For

behold I was conceived in iniquities; and in sins did my mother conceive me.

Amin Ti thavmazis

Mariam? Ti ekthamvise to en Si? Oti ahronon Iion, hrono egennisa fisi, tou tiktomenou tin sillipsin mi diahthisa. Anandros imi, ke pos texo Iion? Asporaon gonin tis eoraken? Opou Theos de voulete, nikate fiseos taxis, os gegrapte. Hristos etehthi, ek tis Parthenou, en Vithleem tis Ioudeas

Third Kathisma of the

Thou filled with Wonder, O Mary? Why art Thou amazed at that which is come to pass in Thee? Because I have given Birth in time to the Timeless Son, yet understand not how I Conceived Him. I have not known man: how then shall I bear a Child? Who has ever seen a Birth without seed? But, as it is written: Where God so Wills, the order of nature is overcome. Christ is Born of the Virgin in Bethlehem of Judah. Nativity of Christ – Tone 4

Amen Why art

Idou gar Alithian igapisas.

Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi. me katharisthisome. issopo, ke

For behold Thou hast loved Truth:
the uncertain and hidden things of Thy Wisdom Thou hast made manifest to me.

Rantiis Plinis

Thou

shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be cleansed: made whiter than snow.

me, ke levkanthisome.

iper

hiona

Thou shalt wash me, and I shall be To my hearing Thou shalt give joy
and gladness: and the bones that have been humbled shall rejoice. and blot out all my iniquities.

Akoutiis mi agalliasin ke evfrosinin,
agaliasonte ostea tetapinomena.

Apostrepson to Prosopon Sou apo tin Turn away Thy Face from my sins,
amartion mou, ke pasas anomias mou exalipson. tas

O

ahoritos panti, pos ehorithi en gastri? O en kolpis tou Patros, pos en agkales tis Mitros: Pantos os iden os ithelise ke os iidokisen. Asarkos gar on, esarkothi ekon. Ke gegonen O on, O ouk in di imas; ke mi ekstas tis fiseos, meteshe tou imeterou firamatos. Deplous etehthi Hristos, ton ano kosmon, Thelon anaplirose.

How

is He contained in a Womb, Whom nothing can contain? How can He Who is in the Bosom of the Father be held in the arms of His Mother? This is according to His Good Pleasure, as He knows and Wills. For being without flesh, of His own Will He has become Flesh; and He Who is, for our sake, has become that which He was not. Without departing from His own Nature, He has shared in our substance. Desiring to fill the world on High with citizens, Christ has undergone a two-fold Birth.

Kardian Mi

katharan ktison en emi, O Theos, ke pvevma evthes egkenison en tis egkatis mou. aporripsis me apo tou prosopou Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

Create a clean heart in me, O God:
and renew a right spirit within me.

Cast

me not away from Thy Face; and take not Thy Holy Spirit from me.

Apodos mi tin agalliasin tou sotiriou Restore
Sou, ke pnevmati stirixon me. igemoniko

Didazo

anomous tas odous Sou, ke asevis epi se apistrepsousi.

to me the joy of Thy Salvation, and strengthen me with a perfect spirit.

I

will teach the unjust Thy ways: and the wicked shall be converted to Thee. blood guiltiness, O God, Thou God of my Salvation: my tongue shall extol Thy Justice.

Rise

me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou. i glosou Dikeosinin Sou. mou tin

Deliver me from And

§ Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Agalliasete

Amin O ahoritos

panti, pos ehorithi en gastri? O en kolpis tou Patros, pos en agkales tis Mitros: Pantos os iden os ithelise ke os iidokisen. Asarkos gar on, esarkothi ekon. Ke gegonen O on, O ouk in di imas; ke mi ekstas tis fiseos, meteshe tou

Amen How is

Kyrie ta hili mou anixis, ke to stoma O
mou aanangeli tin enesin Sou.

He contained in a Womb, Whom nothing can contain? How can He Who is in the Bosom of the Father be held in the arms of His Mother? This is according to His Good Pleasure, as He knows and Wills. For being without flesh, of His own

Oti

Lord, Thou wilt open my lips: and my mouth shall declare Thy praise. would indeed have given it: with burnt offerings Thou wilt not be delighted.

i ithelisas thisian, edoxa an. Olokaftomata ouk evdoxisis.

For if Thou had desired sacrifice, I

18

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

23

Texete

de Iion ke kaleseis to Onoma aftou Iisoun. Aftos gar Sose ton laon Aftou apo ton amartion afton. to rithen ipo tou Kyriou dia tou Profitou legontos: Idou i Parthenos en gastri exi ke texete Iion, ke kalesousi to Onoma Aftou Emmanouil, O esti methrminevomenon ‘Meth imon O Theos.’

And

Touto de olon gegonen ina plirothi

she will bring forth a Son, and you shall call His Name ‘Jesus,’ for He will Save His people from their sins.

imeterou firamatos. Deplous etehthi Hristos, ton ano kosmon, Thelon anaplirose.

So

all this was done so that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the Prophet, saying: Behold, the Virgin shall be with Child, and shall bear a Son, and they shall call Him Emmanuel, which is translated as ‘God with us.’ sleep, did as the Angel of the Lord Commanded him and took to him his wife, and did not know until she had brought forth her Firstborn Son.

Will He has become Flesh; and He Who is, for our sake, has become that which He was not. Without departing from His own Nature, He has shared in our substance. Desiring to fill the world on High with citizens, Christ has undergone a twofold Birth.

The S m all Li ta ny

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Soson, Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. Amin/Kyrie eleison

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord. PEOPLE Lord have mercy
PRIEST

Antilavou

Diegerthis de o Iosif apo tou ipnou
epiisen os prosetazen afto O Anglos Kyriou ke parelave tin gineka aftou, ke ouk eginosken aftin eos ou eteke ton Iion aftis ton Prototokon.

Then, Joseph, being aroused from

§ Tis

Help us, save us, have mercy upon us, and preserve us, O God, by Thy Grace. PEOPLE Amen/ Lord have mercy
PRIEST PRIEST

Ke ekalese to Onoma Aftou Iisoun. § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si! Eleison

And he called His Name Jesus. PEOPLE §Glory to Thee, O Lord:
Glory to Thee!

Panagias, ahrantou, ipere vlogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M AKE THE SIGN O F THE

§Remembering our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our life to Christ our God.
& BO W DOWN

P s al m 5 0/ 51
THE PSALM OF REPENTANCE

CRO SS

me, O Theos kata to mage eleos Sou, ke kata to plithos ton iktrmon Sou exalipson to anomima mou.

Have

Epi plion plinon me apo tis anomias Wash
mou, ke apo tis amartias mou katharison me. Oti tin anomie mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy. And according to the multitude of Thy Tender Mercies blot out my iniquity. me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is always before me.

§ Si Kyrie Oti Evlogite

PEOPLE PRIEST

Sou to Onoma, ke dedoxaste Sou i Vasilia, §tou Patros, ke tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

§ To Thee, O Lord! For Blessed is Thy Name and Glorified is Thy Kingdom, § of

Amin

the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. PEOPLE Amen

An a b ath mi The Ant ip ho n s – T one 4

Ek

Si

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an dikeothis en tis logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

To

Thee only have I sinned, and have done evil before Thee: that Thou mayest be justified in Thy words, and mayest overcome when Thou art judged.

neotitos mou, pola polemi me pathi al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

From

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2]

I

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2] Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Those who hate Zion shall be put

§ Doxa

§ Glory to the Father, and to the
Son, and to the Holy Spirit

22

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

19

Agio

Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios

Through

the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. Ages.

The Ho ly G os pe l
T H E P R I E S T READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Ke

Amin §Agio

Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

Amen §From

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. Akiousomen tou Agiou Evangeliou
BOW OUR HE AD S TO

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord.

the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.
TONE 4

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Irini pasi!
WWE

Lord have mercy [3] PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen
PEOPLE

to the Holy Gospel.

Peace be with you all.
R ECEI VE THE PR IE ST ’ S BLE SSING

P r oke i me no n of the Nativity of Christ our Saviour -

Ek Gastros pro Eosforou egennisa From
Se. Omose Kyrios, ke ou metamelithisete.
STIHOS:

the Womb before the Morning Star have I Begotten Thee: the Lord has sworn and will not repent. (PSALM 109:3-4)

Ke to pnevmati sou Ek tou kata . . . A g i o u
anagnosma...

E v a n g e l i o u to

And with thy spirit PRIEST The Lesson is from the Holy
PEOPLE

Gospel according to St ...

Ipen O Kyrios to Kyrio mou. Kathou ek dexion mou, eos an tho tous ehthrous Sou ipopodion ton Podon Sou

VERSE:

The Lord said to my Lord: Sit at My right-hand, until I make Thine enemies Thy Footstool.

Proshomen § Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

O Lord: Glory to Thee! Make The Sign Of The Cross & Bow To God In Gratitude And Worship – Before & After The Holy Gospel

Let us attend PEOPLE § Glory to Thee,

Ek Gastros pro Eosforou egennisa From
Se. Omose Kyrios, ke ou metamelithisete.

the Womb before the Morning Star have I Begotten Thee: the Lord has sworn and will not repent

The Holy Gospel According to St Matthew 1 : 18-25

Tou

de Iisou Hristou i Gennisis outos in. gar tis Mitros aftou Marias to Iosif, prin i sinelthin aftous evrethi en gastri ehousa ek Pnevmatos Agiou.

Now the Birth of Jesus Christ was
as follows:

Small Lit a ny

Mnistevthisis

After

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

PRIEST PEOPLE PRIEST

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin doxan anapempomen to § Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin
TH E CONG REGA TION M U ST STA ND

our God, Who rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: § to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Let us pray to the Lord Lord have mercy For Holy art Thou, O

His Mother, Mary, was Betrothed to Joseph, before they came together, she was found with Child of the Holy Spirit.

Iosif

de O anir aftis, Dikeos on ke mi thelon aftin paradigmatise, evoulithi lathra apolise aftin.

So

Joseph, her husband, being a Righteous man, and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. things, behold, an Angel of the Lord appeared to him in a dream, saying: Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is Conceived in her is of the Holy Spirit.

PEOPLE

Amen

Tafta de aftou enthimithentos idou
Angelos Kyriou kath onar efani afto legon. Iosif Iios David, mi fovithis paralavin Mariam tin gineka sou. To gar en afti gennithen ek Pnevmatos estin Agiou.

But while he thought about these

P r ai se s t o Al mig hty G od

Pasa pnoi enesato ton Kyrion [2] Enesato pnoi ... Pasa ton Kyrion

Let

everything that has breath praise the Lord. [2] Let the Lord be praised ... by everything that has breath

20

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

MATINS SERVICE – NATIVITY OF CHRIST

21

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->