1

Că s-a născut pe pământ Fiul Tatălui Cel Sfânt.

1. D-auzi gazdă D-auzi gazdă, ori n-auzi Toaca-n cer şi slujba-n rai. Toaca-n cer cum o bătea, Slujba-n rai cum o făcea. Dumnezeu cum cuvânta, Maica Sfântă se ruga. Şi să stai să tot priveşti Cum făcea slujbe cereşti. Îngerii ţiind stâlpări Cântau sfintele cântări. Pentr-un Fiu ce s-a născut Domnul nost’ fără-nceput. Cum lumini-L lumina Cum cobuze răsuna. 2. Mare minune Mare minune s-arată La Vifleem astă dată De îngeri şi de păstori Ciobănaşii de la oi. (* se repetă ultimele 2 versuri) Aduce-se laudă multă Lângă peştera cea sfântă, Cântau păstorii toţi, tare, Laudă Domnului prea mare! (* se repetă ultimele 2 versuri) Rânduită este-acuma
1

Spre Răsărit la Maghi numa, O stea mândră, prea frumoasă Şi cu raze luminoase. Iar Irod cel ce domnia, La inimă îl strignia, Cu dureri îl săgeta Şi crailor le zicea:

"Mergeţi de vă închinaţi! De aflaţi, veste să-mi daţi, Ca să pot şi eu să vin Şi Lui ca să mă închin". Se repetă strofa a doua!

3. Sus în vârful muntelui Sus în vârful muntelui Ai, lerui Doamne (*), În mijlocul codrului. Îmi sunt două lemnişoare: (*) Bradul verde, teiul alb. Şi-amândouă se sfădesc. (*) Zise bradul către tei: „Măi teiule frate-mi eşti, (*) Cu mine ce te sfădeşti? Că eu sunt un lemn de brad (*) La toţi oamenii li-s drag. Tu eşti tei putregăios (*) Şi nu eşti nici de-un folos”. „Ba eu sunt un lemn de treabă (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă, Care unde mă găseşte (*) De icoane mă croieşte. Pe margini mă zugrăveşte (*) Cu aur mă poleieşte. Şi-n biserică mă bagă (*) Toată lumea mi se roagă; La biserică mă duce (*) Tot poporu-şi face cruce. În biserică mă pune (*) Oamenii să mi se-nchine. Tu bradule răşinos (*) Tu nu eşti nici de-un folos.” „Ba eu sunt un lemn de treabă(*) Că toţi meşterii mă-ntreabă, Care unde mă găseşte (*) De şindrilă mă croieşte.
2

Aceasta-i tufa stufoasă (*) Aceasta-i Doamna frumoasă. vru setos Ca să afle pe Hristos. Că cât ai născutu. Pe crai grabnic i-a chemat Şi în taină i-a-ntrebat. Aurul ţi s-ar strica (*) Acesta-i bradul stufos (*) Acesta-i Domnul frumos.Şi-ar fi amar de cinstea ta. La râu la Iordanu Şi te-am botezatu. Craii dacă au plecat 3 . Prag de beserică Prag de beserică Mândră masă-ntinsă Doi domni după masă (*) Beau şi libovescu Trei zile deplinu. Din iesle de boiu. Prin oraş a întreba: „Unde s-a născut?” zicând. de-amândoi. Că de n-ar fi şindrila (*) În biserică-ar ploua. Acolo dac-au ajuns. Steaua-n nori li s-a ascuns. Până la Ierusalim. Trei crai de la răsărit Trei crai de la răsărit Spre stea-au călătorit Şi-au mers după cum citim.” Din mine fac şindrila (*) De-acopăr biserica. Iion Sântionu: -Pot să fiu mai mare De noi. 4. Ispitindu-i. Şi ei nu se ştiu. Şi le-a fost a se plimba. Io mi Te-am luatu Pe dalb braţ al meu Şi Te-am dus la râu. Nume Ţi-am d-aflatu Şi Ţi mi l-am datu: 5. Auzind. Care şi-şi mai mare. „Un Crai mare de curând?” Iară Irod împărat. s-a tulburat.

pentru pruncul de-mpărat. Preacurata. (*) Bucuroşi să-l prăznuim. (*) Cu daruri să-l dăruim. naşte astăzi pe Hristos. Preacurată. Pe-mpăratul tuturor.Steaua iar s-a arătat Şi a mers pân-a stătut Und-era pruncul născut Şi cu toţi s-au bucurat Domnul ceruluiu Şi-al pământuluiu. (*) Pruncul de mi-L leagănă. (*) Pruncul mâinile-şi întinde. Dragostea-i veşmânt frumos. Preacurata. Închinarea păstorilor Noi umblăm şi colindăm. stă şi plânge-ncetişor. Pe Hristos dac-au aflat Cu daruri s-au închinat Ca unui Mare-mpărat. pruncul sfânt de-i înfăşa. (*) Cu steble albe de flori (*) Şi-o oaie cu miel prior. (*) Maica Sfântă le sărută. (*) Alergarăm şi-L aflarăm (*) În iesle la boi născut. (*) Vântul dulce tragănă. Preacurata. Scutecele noi ţi-om da. 7. 6. Ceru-i scutec luminos. (*) Şi noi sărutându-le. pentru mirele Hristos. N-are scutec de-nfăşat Nici hăinuţe de-mbrăcat. (*) Ploaia caldă Fiul scaldă. La Vifleem colo-n jos La Vifleem colo-n jos. (*) 4 . (*) Neaua ninge nu-L atinge. Nu mai plânge maica mea. Naşte-n ieslea oilor. Cerul arde luminos. Florile dalbe. (*) Pe Dumnezeu căutăm. Preacurată. (*) La pământ plecându-ne.

totdeauna. 10.8. Florile-s dalbe. Scoală gazdă din pătuţ Scoală gazdă din pătuţ Florile dalbe. (*) Şi ne dă un colăcuţ. (**) Pe când sâta-o căpătat. Pann) Să fie de bine. (*) Cuptioru s-o prăhulit. (*) Care pe noi ne-a-nvăţat. să trăiască toţi câţi sunt în casă Şi să ospătează la această masă. (**) Când cuptioru o tocmit. Şi ei vin mereu mereu (*) Şi ne-aduc pe Dumnezeu. La toţi câţi se află în ast-adunare. Florile. (*) Prin El să ne mântuim. Iată vin colindători Iată vin colindători. (**) Că mămuca n-o făcut (*) Sâtă rară n-o avut. Poftim sănătate. (**) Când covata s-o lichit. (**) L-o sfădit mama pă tata. (**) 11. (*) Di ce s-o crăpat covata. Vivat. Să fie de bine – Muntenia (după A. ce doreşte. Dumnezeu adevărat. Cum e bine să trăim. la mic şi la mare. Mulţămim la gazda nostru 5 . 9. Dragoste întreagă şi inimă bună. la toţi. Pronia cerească. Cine. florile dalbe. (*) Anu Nou o şi zânit. (*) Covata i s-o crăpat. (*) Noaptea pe la cântători. să i-l împlinească Fără-ntârziere.

colindăm Gata-i cina de cinat?” Cel Domnuţu-i bun. Cel Domnuţu-i bun. La marginea satului. colindăm Coborât-o pe pământ Cel Domnuţu-i bun. „Gata-i cina. 6 . colindăm De la bogat o plecat. colindăm La casa săracului: Cel Domnuţu-i bun. nu-i de voi. Dumnezeu şâ Pătru Sfânt Dumnezău şâ Pătru Sfânt.Mulţămim la gazda nostru Gazdă bună Mulţămim la gazda nostru! Că ne-o omenit frumosu’. colindăm La casa bogatului Cel Domnuţu-i bun. Gazdă bună Şî o vadră de vin arsu’ 12.” Cel Domnuţu-i bun. “Bună sara om bogat. colindăm Că-i de alţi boieri ca noi. Gazdă bună Că ne-o omenit frumosu’ C-un colac şi cu cârnaţu’. Dumnezău s-o supărat. În mijlocul satului.

„Bună sara om sărac, colindăm Gata-i cina de cinat?” Cel Domnuţu-i bun. „Gata-i cina cât o fi, colindăm Cât o fi, om împărţi” Cel Domnuţu-i bun. Dumnezeu s-a bucurat, colindăm Şi pe toţi i-a săturat Cel Domnuţu-i bun. Dar mi milă de copii (bis) 13. La portiţa Raiului 14. Colo sus la răsărit La portiţa Raiului (bis) Şade Maica Domnului (bis) Trec îngerii şi-o întreabă (bis) Ce suspini Măicuţă dragă? (bis) Că sunt oameni pe pământ (bis) Fără leac de crezământ (bis) Dimineaţa când se scoală (bis) Nici pe obraz nu se spală (bis) Şi se duc la făgădău (bis) Înjurând pe Dumnezău (bis) Vai, săracilor de voi (bis) Cum v-aş trimite-un război (bis) Vai, Doamne ce v-aş tuna (bis) Dar copii ce s-or fa?(bis) Vai, Doamne ce v-aş trăsnii(bis) Colo sus la răsărit Zi de judecată Mândră zare s-o zărit Greu va fi odată. Dar nu-i zare, nici lumină Zi de judecată Că-i Hristos cu cartea-n mână Greu va fi odată. Priveşte lumea păgână Zi de judecată Tot citeşte şi suspină. Greu va fi odată. Ziua duminici-i mare Zi de judecată Dar bisericile-s goale Greu va fi odată. Hai creştini să ne rugăm
7

Zi de judecată Nu ştim câte zile avem 15. Întreabă şi-ntreabă

Greu va fi odată.

(de 2 ori)

Întreabă şi-ntreabă sfinţi pă Dumniezău, sfinţi pă Dumniezău: „Din ce s-o făcutu pita şi vinulu şi-a treia mirulu?” „Dar voi dragi de sfinţii ce mă întrebaţu şi mă ispitiţu? Că voi bine ştiţu, bine ca şi Mine, bine ca şi Mine Din ce s-o făcutu pita şi vinulu şi-a treia mirulu.” Domnu şi Fiulu şi Sfântu Duhulu cei niedespărţiţii Ca ei să trăiţî, să fiţi fericiţî, să fiţi fericiţî. 16. Asta-i casa cea frumoasă Asta-i casa cea frumoasă, Florile dalbe, (*) Cu icoanie luminoase. Florile, florile dalbe. (**) La fereşti cu flori domnieşti, (*) Pă la uşi cu flori die rugi. (**) La obloace busuioace, (*) La obloace busuioace, (**) Păstă masă cruce trasă, (*) Păstă pat cruce de brad, (**) Iar la masă cinie şede? (*) Şede gazda ce frumoasă. (**) Cu-n pahar de vin în mână, (*) La ci-n-vin la toţi le-nchină. (**) În cea mână busuiocu, (*) Să aibă gazda norocu. (**) 17. Trei crai de la răsăritu’ – varianta scurtăTrei crai de la răsăritu’ dup-o ste-au călătorit. Când în cale purcedeau steaua încă
8

Ce le-o fost dor die-ntrebară de-o naştere „Unde ştiţi că s-a născutu, un crai tânăr? Noi steaua Lui am văzutu’ sus la Rusa După dânsa c-am venitu’, Viflaimu’ ” Patrusprezece de miu de la doi ani Să-L taie şi pe Hristosu, Viflaimu’ Si tăt omu lăcrimară: Mergi acasă! Vai cine se tânguiră, o, Iroade Foc din cer să să scoboare: Mergi acasă! Foc din cer să să d-aprindă şi pe Irod Foc să fie îngerească, pe Irod să E mândruşca lui domnie, s-o scăpat de ’Mpărăţia cea cerească n-o fo’ vrednic Şi de-acum până-n vecie, mila Domnului să fie.

18. Doamne a Tale cuvinte Doamne a Tale cuvinte Care le-ai zis mai-nainte, S-au plinit precum se scrie Moise la cartea întâie, O minune, o minune! (*) De la răsărit răsare O stea cu lumină mare Razele îşi răspândeşte Pe trei crai povăţuieşte. (*) Steaua semnul lui Hristos Străluceşte prea frumos De la stea s-a cunoscut Că Mesia s-a născut. (*) Steaua magi călăuzeşte Viflaimul îi primeşte Şi acolo cum intrară Prunc pe Mesia-L aflară. (*) Pe Iisus Îl străjuiesc Şi cu drag Îl preaslăvesc Îngerii cu cântecele Păstorii cu fluierele. (*) Craii-n peşteră intrară Lui Mesia se-nchinară Daruri scumpe-i dăruiră Şi smerenia-i admiră. (*) Magii daruri îi îmbie Aur, smirnă şi tămâie, Maica Sfântă mulţumeşte Şi pe crai blagosloveşte. (*) Bucurie-ntru mulţime Slavă sus întru-nălţime, Pe pământ împăciuire La oameni bunăvoire. (*)

19. Adă maică cea cheiţă
9

la mulţi ani Trâmbiţa-vor îngerii Din patru colţuri de lume La tot omul pe-al lui nume La mulţi ani. 20.Adă maică cea cheiţă Hoi lerui da lerui Şi cu. să deschid eu cea lădiţă (*) Şi cu. şi să-mi iau şi cununare(*) Şi cu. la mulţi ani Morţii cu cei vii deodată Judecata-i mare bice Domnii şi-mpăraţi or plânge La mulţi ani. la mulţi ani Noi nu ne-om răscumpăra Nici cu aur. baieraş şi salba dalbă(*) Şi cu. să mă impodobesc cu iare(*) Şi cu . la mulţi ani La tot omul pe-al lui nume Să iasă la Judecată Morţii cu cei vii deodată La mulţi ani. şi ia din două iţe (*) Şi cu chişchineu din pânză albă(*) Şi cu. la mulţi ani Numai suflet drept şi sfânt Pă cei buni unde i-or punie Nu-i judecă după nume La mulţi ani. la mulţi ani Domnii şi-mpăraţii-or plânge Cum om sta şi ne-om uita Noi nu ne-om răscumpăra La mulţi ani. la mulţi ani Pă oricare după fapte La binele din început Unde-o fost Adam de mult La mulţi ani. La sfârşitul luminii La sfârşitul luminii Trâmbiţa-vor îngerii La mulţi ani. la mulţi ani Unde-o fost Adam de mult 10 .. să iau poale şi cătrînţă(*) Şi cu. nici cu-arginţi Numai suflet drept şi sfânt La mulţi ani. la mulţi ani Nu-i judecă după nume I-o judeca cu dreptate Pă oricare după fapte La mulţi ani..

la mulţi ani Nu-i judecă după nume Judeca-i-or ca pă-o piatră Lumina să n-o mai vadă La mulţi ani. La porţile lui Crăciun La porţile lui Crăciun (bis) 11 . (bis) (*) Şi cheile raiului. Colind (*) Este-o dalbă mănăstire. (bis) (*) Raiul sfânt să-l stăpâneşti. (bis) (*) Pe noi să ne mântuieşti. (bis) (*) Că Maica Ţie-ţi va da (bis) (*) Două mere. Colo sus şi mai în sus Colo sus şi mai în sus (bis) Colindăm Doamne. la mulţi ani Numai noapte-ntunecată! 21. (bis) (*) 22.Pă cei răi unde i-or punie Nu-i judecă după nume La mulţi ani. (bis) (*) Pământul să-l moşteneşti. nu mai plânge. (bis) (*) Maica Sfântă-aşa-I zicea: (bis) (*) Taci pruncule. două pere (bis) (*) Să mi te joci cu ele. (bis) (*) Şi întrânsa cine şade? (bis) (*) Şade Maica Precesta (bis) (*) Cu-n prunc mic ce tot plângea. la mulţi ani Lumina să n-o mai vadă La mulţi ani.

Coborâta. sculaţi gazde mari Sculaţi. nu o lasă (*) Când o fost colea de seară (*) 12 . (*) Numele lui e Hristos.Raria măraria. Şi-o umblat din casă-n casă (*) Nimeni. Sculaţi. floare de măr Di la Apus o vinit (bis) Cu-o creangă de busuioc Hai ler. (*) S-a născut un Domn frumos. floare de măr Să aibă gazda noroc (bis) Cu-o creangă de măgerean Hai ler. de mas. coborât Florile dalbe de măr (*) Coborâta. sculaţi gazde mari Hai ler. floare de măr Dar v-aduc pe Dumnezeu (bis) Ş-un porumb mândru lăit Hai ler. floare de măr Să trăiască. floare de măr Sculaţi voi români plugari(bis) Că vă vin colindători Hai ler. (*) 23. coborât Coborâta. Domnu-i bun (*) S-a născut un Domn prea bun. la mulţi ani (bis) 24. coborât Maica Sfântă pe pământ Florile dalbe de măr (*) Maica Sfântă pe pământ. dăi cu dăi cu daria Domnu-i bun. floare de măr Sara pi la cântători (bis) Ei nu vă fac nici un rău Hai ler. (*) Numele lui e Crăciun.

cu lumina. (*) 25. îmi colindară Pe cest om bun mi-l sculară (*) Vine-un cârd de porumbei Cu glasuri de feciorei (*) Şi-mi cântară. La vârfuri amestecaţi (*) Dar în ramurile lor . De când Domnu’ S-o născutu’ De când Domnu’ S-o născutu’ Domnului Doamne Şi pământu’ l-o făcutu’ Şi ceru’ l-o ridicatu’ (*)(bis) Patru stâlpi l-a răzimatu (*) În patru stâlpi de-argintu’.Şi-o aflat o poiecioară (*) Şi-aşternut de fân uscat (*) Şi-o născut mândru Împărat (*) Care ne-o răscumpărat (*) De la muncile din iad. Şi frumos l-a împodobitu' (*) Tot cu stele mărunţele. Şi-n tulpini întulpinaţi (*) Este-un leagăn de mătasă (*) Dar în leagăn cine-mi doarme Doarme. Cu luceferi printre ele (*) Şi cu luna. doarme om bun (*) Vine-un cârd de rândunele Cu glasuri de păsărele (*) Şi-mi cântară. îmi colindară 13 La tulpină depărtaţi. La fântâna sfinţilor (*) La doi brazi-mbinuraţi.

. Lerui ler Lerui lerui lerui lerui ler Sus pe cerul înstelat Mândra stea s-a arătat Şi cu flori de măr în mână Se coboară peste stână Îngerii cântând din cer Lerui ler Într-un grajd sărac de lemn Din cetatea Betleem 14 .. Şi cerul sfânt şi-acest pământ S-au luminat prin Prunc {bis} Şi s-au sfinţit şi s-au slăvit Acei ce L-au primit {bis} Iar noi văzând. cu daruri dragi..Pe cest om bun mi-l sculară (*) Scoală om bun de vezi tu Pruncul Sfânt cum se născu (*) Mititel..ne închinăm Şi chipu-I sărutăm {bis} Cu dor ai Lui voind să fim Şi-n veci să Il slăvim {bis} Din cer senin. {bis} Păstori cu har. {bis} Conduce magi... un cor divin Se-aude lin cântând. {bis} O stea din zări. {bis} Şi-un prunc plăpând cu chipul blând Sta surâzând tăcut {bis} Iar mama Sa îl legăna Şi toţi se bucurau {bis} 27. {bis} 26. veghind cărări. Din cer senin – Maicile de la Cămârzani Din cer senin. Miei albi în dar ducând. pe culmi apar. un cor divin Se-aude lin cântând... înfăşeţel Curge mirul după El (*) (bis) Cârpele-s de flori de măr (*) Faşa dalbă de mătasă. În albi desagi ducând. Spre depărtări arzând...

Viflaime. Steaua Domnului lumină Strălucind ca prins pe cer Lerui ler. În cetatea împărătească În cetatea împărătească Florile sunt dalbe (*) Vruta Domnul să se nască (*) Însă nu e rug în floare (*) E Preasfânta Născătoare. trei crai au pornit Lui Mesia de se-nchină. N-ai ştiut tu Viflaime Cu câtă dragoste vine Cea mai sfântă între fecioare 15 . (*) Lângă Maica-n legănel (*) Doarme Pruncul mititel (*) Iar în jurul Pruncului (*) Creşte floarea rugului (*) Printre rugii înfloriţi (*) Cresc şi spinii ascuţiţi (*) Pruncul în somn se mişcă lin (*) I-a ajuns mânuţa-n spini (*) Din mânuţă Îi curge sânge (*) Pruncuşorul începe a plânge (*) Taci cu maica. Viflaime Cum de n-ai primit în tine Pe Fecioara Maria Să nască pe Mesia. leru-i ler Atunci naşterea de-acum (*) Îţi va face-un aspru drum (*) Când sudoarea Îţi va curge (*) Să ne ierţi Iisuse dulce.Într-o iesle-n rece scut Domnul lumii s-a născut Iar afară-i frig şi ger Lerui ler Merg păstorii de se-nchină Celui ce-adus lumină Şi peste acest pământ Pace de la Domnul Sfânt Lăudând pe cei din cer Lerui ler Iară dinspre răsărit Trei magi. Fiul meu (*) Că-ţi va fi cu mult mai greu (*) Ucenicul când Te-o vinde (*) Şi pe cruce Te-or întinde (*) 29. (*) 28. (* se repetă ultimele 2 versuri) N-ai ştiut tu Viflaime În casele tale bune Să-i dai un pic de sălaş Celui mai sfânt copilaş. Viflaime Viflaime.

lerui. În noaptea sfântă de Crăciun (Maici Ţeţu) În noaptea sfântă de Crăciun Pe drumul lin de lună Trei magi călări cu suflet bun Aleargă împreună.lerui Lerui Domn din cer. Şi cântă inimile lor Aprinsă-i bucuria Că s-a născut Mântuitor Azi s-a născut Mesia. cum se numesc Ce doruri îi frământă Spre iesle ei călătoresc Şi cerurile cântă. (* se repetă ultimele 2 versuri) Lerui. 30.lerui. Colindă colindă Nu-i nimeni să aprindă O lampă la grindă Şi-o flacără în tindă 16 . Peştera întunecoasă A fost a Domnului casă La venirea Sa în lume Din vina ta Viflaime. Venim şi noi să-L lăudam Pe Domnul cu iubire Ca şi noi să ne bucurăm De marea-I mântuire. În căsuţa cea săracă În căsuţa cea săracă La Betleem unde-i grăjduţul În ieslea în care şi azi uitată Mai stau măicuţa şi pruncuţul. Pat moale şi scutece I-au dăruit vitele Lumină I-a oferit O stea de la răsărit. Mărturisindu-i vina grea La El aflăm iertare Şi vom vedea o nouă stea Pe cer cum ne răsare.lerui. 31.A Domnului Născătoare.ler Lerui. De unde vin. lerui Lerui.

colinde. colinde. noi astăzi Degrabă s-alergăm. Cântec legănat şi fraged. Veniţi la Viflaim! Creştinilor. Oaspeţi cu azur în gene Oaspeţi cu azur în gene Şi zăpadă pe opinci Se iviră la fereastră Cu colinde şi tilinci. (*) S-au dus şi magii fără teamă Spre casa lor îndepărtată Doar Sfântul Prunc şi Sfânta Mamă Stau tot in ieslea îngheţată. Maica Sfântă. între vite. Înfloriri de ghiocei Umbre mari ţineau isonul 17 . Spre-a noastră mântuire Veniţi la Viflaim! 33. Iisus este străin. Ca pentru noi el s-a născut. (*) Fiori de frig pătrund prin oase Şi tainic se înfioară fânul Când numai vitele sfioase Suflând îşi încălzesc Stăpânul. (*) S-au dus la ceruri îngeraşii Care au cântat Osana dulce S-au dus la turme păstoraşii Pe lângă focuri să se culce. Veniţi la Viflaim! Că a născut în lume Pe-acel ce-l aşteptăm.Creştinilor noi astăzi Creştinilor noi astăzi Un praznic mare-avem Ca să-l putem cunoaşte. (*) 32. Maria. Veniţi ca să-l vedem! Pe paie. (*) O drag pruncuţ fără de ţară Şi singuratică Măicuţă Veniţi la mine-n inimioară Şi staţi în casa mea călduţă.Şi-i noapte-n poiată Şi ieslea îngheţată Şi iarna se-ntinde Şi geru-i cuprinde Colinde. (*) Au îngeraşii în cer să meargă Şi păstoraşii îşi au căsuţa Şi magii o ţară unde aleargă Dar pruncul n-are nici măicuţa. Să-i ducem şi noi daruri Veniţi la Viflaim! Să mergem cu păstorii Şi să Îl preamărim.

Ciucur verde de mătase Ciucur verdie die mătasă Slobozînie gazdă-n casă. 34. în leagăn prins de stele. Pleacă Lina la fântână Pleacă Lina la fântână Dăliană fată dalbă (*) Şi căntuţa duce-n mână (*) bis La fântâna din lunceţu (*) Unde apa curge-ncetu’ (*) bis Găsi apa tulburată (*) Şi fântâna-nconjurată (*) bis De trei cai cu fecioreiu (*) Românaşi şi frumuşeiu (*) bis Un călare atunci grăiară (*) Lino. Gângureşte Pruncul Sfânt. Şi era o pace albă. Lino scumpa meară (*) bis De mi-ai da inelul tău (*) De pe dălbu degeţelu’ (*) bis De mi-ai da cununea tare (*) Să mă-ncunune cu eare (*) bis Să fii Lino sănătoasă (*) Să primeşti colinda noastră. şi urară Şi plecară ca un dor. Bacii lepădară grija: Astăzi lupii ţin ajun. Ca ninsoarea. Strălucea un puf de înger Risipind pe urma lor. bătrân pământ: Sus. Porumbeii nu visează Vânt de uliu căpcăun. şi era O sfială ce din stele Până-n inimi tremura. (*)bis 35. Şi cântară. Se părea că-n zvon de aripi Şi miros de tămâier În colindă mi se-ngână Pui de om cu pui de cer. Boii rumegă cu botu-n Ieslea de la Betleem. Fă-mi-te numai ureche Ca s-auzi.Albăstrind pe după ei. 18 . Şi zăvozii şi dulăii Să mai lărmuie se tem.

Asta-i sara die Crăciun C-afară plouă die varsă. că-s frăţişori (*) bis Da-i Ion şi Văsăl bun (*) bis Să întorc de la rogie (*) bis Mamă-sa când îi vedeare (*) bis Caii în grajd de-i băgare (*) bis Vin roşuţă de le dare. (*) Iar pe scaun. cine şade? (*) 19 . Deşchide gazdă uşa Că vinim cu colinda. Corinde-ne. sculaţi boieri mari Sculaţi. Doamne. Doamne (*) Este un scaun de odihnă. ler Domnului Doamne (*) Ia ieşiţi boieri afară (*) bis De vedeţi ce se scoboară (*) bis Să scoboară două flori (*) bis Da nu-s flori. sculaţi boieri mari Hristos s-a născut (*) Sculaţi voi români plugari Că vă vin colindători (*) Noaptea pe la cântători (*) Şi v-aduc pe Dumnezeu (*) Să vă mântuie de rău (*) Dumnezeu adevărat (*) Soare-n raze luminat (*) El vă zice să trăiţi (*) Întru mulţi ani fericiţi. Asta-i sara die Crăciun (bis) Noi merem la altă casă. Cu-n colac die grâu frumos Şâ pă faţă şâ pă dos. (*) bis 38. De ni da de nu ni da La anul om colinda.cu solist Doamne. 37. Asta-i sara die Crăciun Noi merem la altă casă. Asta-i sara die Crăciun Şâ mai multie vom ura. pe lângă lună Colo sus pe lângă lună. Asta-i sara die Crăciun Şâ mai multie vom ura. Asta-i seara die Crăciun 36. ler Domnului Doamne . Rămâi gazdă sănătoasă Şi tu obştie vesăloasă. (*) Că ţ-am colindat frumos. Sculaţi. Să fii gazdă sănătoasă Să primeşti colinda noastră. Colo sus.

două pere (*) Şi Ti-i juca'n Rai cu ele. Când s-o născut Domnul Sfânt Domnul Sfânt pe-acest pământ (bis) Lerui Doamne. Astă sară-i sară mare Astă sară-i sară mare (bis) Lerului Doamne. Şi-ar trebui potcoviţiu’ (*) Cu potcoave ge colacu’. Asta-i sara lui Crăciun Lui Crăciun celui bătrân (bis) Lerului Doamne. Vine Crăciun cel bătrânu’ (*) Vine Crăciun cel bătrânu. Domnul Sfânt pe-acest pământ Noi vă zîcem să trăiţi (bis) Lerui Doamne. Şi el vine tot mereu (*) Că-i calu ciumpăvitu’. 40. şade Maica Sfântă (*) Cu-n Fiuţ frumos în braţe. Rămâi gazdă sănătoasă (*) Să primeşti colinda noastră. Întru mulţi ani fericiţi. (*) Fiul plânge. Noi vă zîcem să trăiţi Gimineaţa lui Crăciunu Florile-s dalbe de măru’ (*) Gimineaţa lui Crăciunu. (*) Întru mulţi ani fericiţi (bis) Lerui Doamne. 20 . (*) Şi cheile Raiului (*) Şi-i deschide şi-i inchide. Lui Crăciun celui bătrân Când s-o născut Domnul Sfânt (bis) Lerului Doamne. Gimineaţa lui Crăciunu’ 39. Ş-ar trebui adăpatu’ (*) Cu o vadră ge vin arsu’.Şade. Maica-i zice: (*) Taci Fiule. (*) Că Ţie mama Ţi-a dare (*) Două mere. taci dragule.

Din toţi pomii să mănânci De unul să nu te-atingi Dar tu nu M-ai ascultat Şi din pomi tu ai mâncat.41. Sus în-naltul cerului – Furdui Iancu Sus în-naltul cerului La porţile raiului Este-un pom mare înflorit Cu petale d-aurit. (bis) Corindăm corinda (*) Stau tri flori sfinte (bis) (*) Stau şi se pârăscu Şi se-adeverescu (*) Cari sunt mai mari Cari sunt mai tari (*) 21 . Pentru tine Moş Adame Mi-au bătut piroane-n palme În palme şi în călcâie Mila Domnului să fie. Sub pom şade Dumnezeu Judecând pe robul său „Ştii tu Adame ce ţi-am spus Când în rai Eu te-am adus. Trei flori sfinte În mijloc de Raiu. (*) Ia ieşiti boieri afară (*) De-L vedeţi pe Dumnezău (*) Cum scoboară de mereu (*) De mereu şi de frumosu (*) Parcă-i Domnu Hristosu (*) Mâna stângă crucea sfântă (*) Şi-n direapta cu găleata (*) Şi cu-n fir de busuiocu (*) Dă-i Doamne gazdii norocu (*) 42. Doamne – Ioan Bocşa Domnului Doamne.” 43. Domnului.

În iesluţa boiloru (bis) Boii bine-l apărau Coarnele îl zurăiau. (*) Trei de apă limpejoară Să facă de-o băişoară. Ce sară-i d-aiastă sară – Furdui Iancu – Ce sară-i da-i astă sară (bis) Asta-i sara de născutu Când s-o născut Domnul Sfânt. 22 . (*) Ce-i mai bun p-acest pământu? Nu-i mai bun ca oaia bună (*) 45. (*) Dar în ea cine se scaldă Scaldă bunul Dumnezeu (*) Tot se scaldă. (*) Ce-i mai bun p-acest pământu? Nu-i mai bun ca calul bunu.Floarea vinuluiu (bis) (*) Că fără de mine Nu închină nime (*) Floarea grâuluiu (bis) (*) Că fără de mine Nu mănâncă nime (*) Floarea miruluiu (bis) (*) Că fără de mine Nu creştină nime (*) Zice Domnu' Sfântu' (bis) (*) Nu vă mai părâtu Ci v-adeveritu (*) Că voi toate trele Sunteţi ale Mele (*) 44. la'naltul ceruluiu – Banat Sus la'naltul ceruluiu La mijlocul Raiuluiu Corindeleşi Doamne. Sus. se'mbăieşte. (*) El calea de nouă zile Ţi-o calcă în două zile. (*) Pică nouă picături Trei de vin şi trei de mir. corinde (*) În vârful la nouă meri Arde-şi nouă lumânări. (*) Cu sfânt mir se miruieşte Şi cu vinul se grijeşte. Cu apă se limpezeşte. (*) Tot se scaldă şi se-ntreabă: Ce-i mai bun pe-acest pământ? (*) Nu-i mai bun ca boul bunu (bis)(*) El îşi trage brazdă neagră Şi ne face pâine dalbă.

Cât ai trăit pe pământu’ (*) Tot birău domnesc ai fost Pe săraci tare i-ai trasu’ (*) Pe săraci afar’ i-ai dat. 46. Lăzile goale le-ai datu’ (*) Plata de pline ai luat. Să-şi afle vun neam de-a luiu’. (*) Neam de-a lui nu şi-o aflat. Cât ai trăit pe pământu’ (*) Tăt făgădăriţă ai fo’. Petre fătu meu Fă-mi şi mie loc în Rai (*) Loc în Rai cu mine n-ai. Tatăl său din grai. grăie(*) Petre. grăie (*) Petre. Tot umbla Petre pe Raiu’ Florilor dalbe (*) Tot solind şi trâmbiţând. Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Acol-era tatăl său. Să-şi afle vun neam de-a luiu’. (*) 23 . (*) Neam de-a lui nu şi-o aflat. Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Acol-era maica lui Maică-sa din grai. vine moş Crăciunu (bis) Ca să dăie la boi fânu Vede ieslea strălucind. Petre fătu meu Fă-mi şi mie loc în Rai (*) Loc în Rai cu mine n-ai. (*) Şi-o venit pe aiest pământu Pruncu păcii cel Preasfântu Şi-o venit Domnu Hristosu Soarele cel luminosu. Iar în floarea fânuluiu Şede Maica Domnuluiu Cu un prunc niebotezat Ce la Iordan L-a dat Ea cu brânza te hrăneşte Şi cu lâna. Tot umbla Petre pe Raiu’ Tot umbla Petre pe Raiu’ Florilor dalbe (*) Tot solind şi trâmbiţând. te'ncălzeşte.Vine.

. nu mai dormiţi Lilioară trandafir (*) Că nu-i vremea de dormit. Sora-sa din grai grăie (*) Fă-mi şi mie loc în Rai. Gazde mari. nu mai dormiţi Gazde mari.Ioan Bocşa şi ansamblul Icoane Colo-n dealu după dealu (bis) Mărului. Pe flămânzi ai săturatu’ (*) Raiu ţi l-ai căpătat. 47.Tot umbla Petre pe Raiu Florilor dalbe (*) Tot solind şi trâmbiţând. Da-i vremea de colindat (*) Şi cocoşii au cântat. (bis) (*) 24 . (*) Neam de-a lui nu şi-o aflat. Pân-la poarta Raiuluiu’ (*) Acol-era sora lui.. Colo-n dealu după dealu – solo . Da-i vremea de împodobit (*) Şi Crăciunul a sosit. 48. Să-şi afle vun neam de-a luiu’. Tu soră loc în Rai ai (*) Cât ai trăit pe pământ Ţi-o fo’ casa lângă drumu’ (*) Pe setoşi ai adăpat. părului Haida ler şi-a mărului (*) Pare-n soare că răsare.

Acela că nu-i soare (bis) (*) Că-i voinic din altă ţară (bis) (*) Şi-o vinit în astă ţară (bis) (*) Că mi-i june tinerelu (bis) (*) Tinerel tras prin inelu. micului Iisus. (bis) (*) Şi pe-un cal cam porumbelu. Ce palat era unde Domnul sta? Peşteră săracă rece. Domnul mititel? Sta Maria maica Sfântă Sta Iosif cu faţa-i blândă Stau şi se-nchinau. 25 . palatul era. Cine sta cu El. Ce-avea de-aşternut micul nou-născut? Ieslea Îi era culcuşul Fân şi paie aşternutul Micului Iisus. (bis) (*) Murgu-ncepe a nechezare: (bis) (*) Tăt aştept de adăpare (bis) (*) Cum aştept de însurare (bis )(*) Pe tine te-oi adăpare (bis) (*) Cu vin roşu strecuratu (bis) (*) Cu ovăzu împrejuratu (bis) (*) Cu apa din tri fântâni (bis) (*) Cu iarba din tri grădini. Fiu dumnezeiesc. (bis)(*) 49. stau şi se-nchinau. Ce-aţi văzut păstori? Ce-aţi văzut păstori sculaţi până-n zori? Am văzut pe Nou-născutul Prunc Iisus din cer venitul Fiu dumnezeiesc. Peşteră de dobitoace Palatul era.

Cetiniţã. Atunci Sfânta Fecioară Din oraş ieşea Şi-n câmp într-o poiată Fecioara atunci intra. (*) 26 . O încălziră boii Cu aburii suflând Şi îngerii din ceruri O preaslăveau cântând. cetinioarã dragã (*) Este Maica lui Hristos Mesia Chip luminos. 51. El vine-n leagăn verde De îngeraşi purtat Să spele lumea aceasta De rău şi de păcat. Se-aude blând spre seară Al clopotelor cânt Căci vine. cetinioară Cine coase la fereastrã O coroanã prea frumoasã. Iubitului Hristos. Cetiniţă. Şi între dobitoace Pe fânul cel stufos Preasfânta Născătoare Născut-a pe Hristos. (*) Coroanã de îngeraşi Pentru Iisus Copilaş.Cine Îi cânta. Sculaţi creştini degrabă Şi-aduceţi-I prinos Şi-I faceţi loc la masă. Şi fiind obosită Lăcaşul şi-l cerea Şi-n Viflaimul mare Nimeni n-o primea. În Viflaim cetate. vine iar Iisus pe-acest pământ. Călătorind venea. Aseară pe-nserate Fecioara Maria. micului stăpân. cine-L preaslăvea? Îngerii din cer veniră Vesele cântări doiniră Micului stăpân.

(*) Şi cântau cântec frumos De naşterea lui Hristos. Nimeni nu deschidea. (*) Acolo-afară în oraş Are tatăl meu un grajd. (*) Filozofii se-nchina Şi cu toţi se bucura. (*) Dar o stea din cer lucea Mai frumos decât alta. (*) În poartă un tânăr sta. (*) Steaua frumos strălucea Îngerii frumos cânta. (*) Coroanã de trandafiri Va fi mâine pãtimiri. Pe strada din Viflaim Pe strada din Betleem. (*) Fie-ţi milă tânăr bun Şi nu ne lăsa în drum. Se opriră la o casă. (*) Afară e frig şi noapte Maica Sfântă nu mai poate. (*) Era steaua lui Hristos Care strălucea frumos. Şi frumos îi întreba: (*) De unde veniţi drumeţi? Tocmai de la Nazaret. (*) O tu Maicã nici visezi Cum o sã te întristezi. (*) Şi-un cântec de bucurie Pace şi bunăvoire. (*) Cu lapte o fost hrănit 27 . (*) La Viflaim s-o născut Pruncul Cel făr’ de-nceput Corindă-ne. (*) Şi când din oraş să iasă. Corindă-ne. (*) Că s-a naşte-un Fiu înalt La toată lumea-mpărat. (*) 53. Venea Maica cu Iosif Iisus s-a născut. (*) Într-un grajd sărăcăcios S-a născut Domnul Hristos. (*) Eu acolo duce-voi Pat moale aşterne-voi. (*) 52. Doamne(*) Pe braţe o fost purtat De îngeri o fost slăvit Cel de oameni răstignit.Coroanã de trandafiri Care-aveau sã fie spini. (*) Pat moale de grâu curat Ca la un mare-mpărat. în sara de Crăciun (*) La orice poartă bătea. (*) Şi atunci era spe seară Şi acolo s-aşezară. Doamne Cel pe cruce ridicat. (*) Iată acum s-a împlinit Ce Gavril bine-a vestit.

(*) 54. Că la Vifleem Maria Săvârşind călătoria Într-un mic sălaş Lâng-acel oraş A născut pe Mesia.bis Negura.Cel ce fiere o primit. negura. E Iisus Păstorul mare Turmă ca El nimeni n-are Noi Îl lăudăm Şi I ne-nchinăm Cu credinţă tare. Jos în Ţara Românească Jos în Ţara Românească . (*) În scutece s-o-nfăşat Cel în giulgiu îngropat. ce veste minunată În Vifleem ni se-arată Astăzi S-a născut Cel făr’ de-nceput Cum au spus prorocii. (*) Într-o iesle o venit Şi pe noi ne-o mântuit. O.(*) Este o grădină domnească -bis(*) Iar domnu’ so Iunaşu -bis(*) S-o făcut călugăraşu -bis(*) La colighie la Blaju -bis(*) 28 . ce veste minunată O. 55. Păstorii cum auziră Spre locaşul sfânt porniră Unde au aflat Pruncul minunat Şi Îl preamăriră. (*) Din Fecioară s-o-ntrupat Şi din morţi o înviat. Pe Fiul în al Său nume Tatăl L-a trimis în lume Să se nască Şi să crească Să ne mântuiască. dâmbra dobra elibra Foaie verde a iedera.

(*) Din cer cuvântul R În trup se arată. Domnul coboară. Cerul şi pământul Cerul şi pământul. Cu vesel suflet R Veselă cântare. ieslea o-nconjoară Mari minuni se întâmplară. R Cântă împreună. R În cântări răsună. Bucură-te-acest Domn bun Bucură-te-acest Domn bun C-am ajuns Sfântu’ Crăciun Naşterea l-acest Domn bun (bis) Bucură-te-acest Domn mare Care-n lume seamăn n-are Decât numai Sfântul Soare (bis) Sfântul soare lumină De îngeri înconjura Sfântul Soare luminos Pe nume-l cheamă Hristos Îngerii frumos îi cântă Hristos şade şi ascultă Hristos pe scaun şedea Şi din grai aşa grăia „O dragi mieluşeii mei Veniţi că sunteţi ai mei Haideţi şi voi mieluşele Că şi voi sunteţi a mele” De la fir de lintă creaţă Dă-i Doamne gazdei viaţă 29 În Viflaim azi R E mare minune Vergură curată R Fiu născu în lume. (*) Din răsărit vin R Magi cu bucurie.Iar doamna sa Iuoniţa -bis(*) S-a făcut călugăriţa -bis(*) La colihie la Bistriţa -bis(*) 56. Îngerii cântă. (*) . (*) 57. magii îl adoară Păstori aleargă. Îngeri şi oameni. Hristos se naşte. (*) Hristos se naşte R Veniţi la închinare. Cu dar de smirnă R Aur şi tămâie. Noaptea din lume R Zi se face-ndată.

(*) Cum umbla din casă-n casă Ca pe Fiul ei să-L nască. La mulţi ani mulţi ani cu bine. (*) 30 . (*) Umbla-n sus şi umbla-n jos Ca să nască pe Hristos. (*) Şi la Viflaim am fost Unde s-a născut Hristos. (*) Care cu puterea Sa Va împărăţi lumea.De la fir de busuioc Dă-i Doamne gazdei noroc Şi găzdoaia să trăiască C-a ajuns seară frumoasă Rămâi gazdă sănătos Că te-am colindat frumos Şi la anul când venim Sănătoşi să vă gasim! 58. (*) Pe cunună-i scris frumos Astăzi s-a născut Hristos. (*) Drumu’-i greu şi-am obosit De departe am venit. Larg deschideţi poarta Larg deschideţi poarta Sufletelor voastre N-am venit să cerem Am venit să dăm Dalbe şi iar dalbe flori adevărate Ca şi vestea bună ce vi-o colindăm (*) Mai târziu găsi apoi Un staul frumos de oi. (*) Cete de îngeri coboară Staulul de-l înconjoară. (*) 59. (*) Şi-am văzut şi pe-a Sa mamă Pe care Maria-o cheamă. (*) Păstorii cu flori în mână Împletesc mândră cunună. (*) Umbla-n jos şi umbla-n sus Ca să nască pe Iisus. Deschide uşa creştine Deschide uşa creştine Că venim din nou la tine. (*) Şi acolo pe fân jos S-a născut Domnul Hristos.

Merele de aur. Oarecând la răsărit Oarecând la răsărit (bis) O stea mare s-au ivit Şi magi după ea-au venit Sara-i mare de Crăciun Şi cu bucurie mare (bis) În Ierusalim intrară De Mesia întrebară Sara-i mare de Crăciun Unde Pruncul s-a născut (bis) Împăratul cel prea Sfânt Că noi steaua i-am văzut Sara-i mare de Crăciun Iar Irod daca-u aflat (bis) Despre Pruncul Împărat Foarte mult s-a tulburat Sara-i mare de Crăciun Pe boieri i-a adunat (bis) Despre Prunc i-a întrebat Şi îndată a aflat Sara-i mare de Crăciun Că în Betleem Maria (bis) Cum arată proprocia Ca să-l nască pe Mesia Sara-i mare de Crăciun. 60. smirnă şi tămâie (bis) Întru mare bucurie Ca la mare-mpărăţie 31 . Şi în Betleem i-a dus (bis) Unde s-a născut Iisus Apoi steaua s-au ascuns Sara-i mare de Crăciun. Merele din sate S-au cules azi-noapte De colindători. Aur. In pesteră au intrat (bis) Pruncului s-au închinat Şi darurile i-au dat Sara-i mare de Crăciun. Magii de Prunc cum aflară (bis) Din Ierusalim plecară Steaua iar li se-arătară Sara-i mare de Crăciun. S-au cules din munţii Unde veşnic merii Roditori de aur Cresc nemuritori.

Sara-i mare de Crăciun. Dar sunt bordeie fără foc Şi mâine-i Moş Crăciun. Da-i obicei străbun. Veniţi dar la Vifleem Lucru mare să vedem Pe al lumii împărat În iesle pe fân culcat. Fluierul cel păstoresc 61. Acum te las fii sănătos Şi vesel de Crăciun. E sărbătoare şi e foc În casa ta acum. Azi cu strămoşii cânt în cor Colindul sfânt şi bun. Tot Moş era şi-n vremea lor Bătrânul Moş Crăciun. e drumul greu. mângâios Că azi s-a născut Hristos. 32 . Şi-au mers până au stătut Unde era prunc născut Şi-nţelegând că-i Hristos S-au închinat până jos. Din an în an Din an în an sosesc mereu La geam cu Moş Crăciun. 62. Dar nu uita când eşti voios Creştine să fii bun Fluierul cel păstoresc Cântă-n glas dumnezeiesc Cu viers dulce. Şi trei crai mânaţi de dor Lăsând ţări în urma lor După stea călătoresc Să găsească prunc ceresc. E ger cumplit.

Nu mă-ndur a mă mai duce. Colind basarabean Tu eşti lumina cea sfântă Precista blagoslovită Că ai născut pre Fiul Sfânt Oamenilor pre pământu’. gradină dulce. Dar Adam a prins a plânge Şi din gură a prins a zice: “Raiule. Că Adam când a greşit Domnul de Rai l-a lipsit: “Du-te Adame de la Mine. Seara sfântă de Crăciun Când s-a născut Domnul bun Să alunge-a lumii jale Pentru-a lui Adam greşale. Cum te-ai lipsit de-al tău bine”. . 33 63.64. De verdeaţa pomilor De mireasma florilor De cursul izvoarelor De dulceaţa sfinţilor”. Tu eşti cinstea îngerească Şi slava apostolească Biruinţa sihăstrească Nădejdea călugărescă. Cartea ne scrie cu drepţii Unde doresc întelepţii Şi de-acum până-n vecie Mila Domnului să fie. Asta-i seara de Crăciun Să te veseleşti om bun Naşterea de bucurie La mulţi ani cu veselie. Mai întâi şi mai cinstită Decât soarele mai sfântă Eşti ieslea sălăşluită Şi cartea pecetluită. Colind bătrânesc Asta-i seara de Crăciun Să te veseleşti om bun Naşterea de bucurie La mulţi ani cu veselie. Tu eşti izvor de viaţă Adăpi bine cu dulceaţă Şi eşti maică adevărată C-ai născut Fiu făr’de tată.

peste masă (*) Peste oamenii din casă. (*) La tineri înţelepciune (*) La bătrâni griji mai puţâne. (*) Şi la anu om veni (*) Dintre noi care-om mai fi. Noi umblăm şi colindăm Noi umblăm şi colindăm Să mergem şi să vedem În oraşul Viflaeem Ref: Fiul Sfânt. Duhul Sfânt ٪ Fiul cel prea Sfânt Din sămânţa lui David Cum proroci au prorocit Cum proroci au prorocit Din Fecioara Maria Ca să mântuie lumea Ca să mântuie lumea Irod a auzit minunea Ş-a temut împărăţia Ş-a temut împărăţia El a dat poruncă-n ţară Pe toţi pruncii să-i omoară Pe toţi pruncii să-i omoară De doi ani şi mai în jos Ca să-L taie pe Hristos Ca să-L taie pe Hristos Pe Hristos nu L-a tăiat Dumnezeu L-a apărat Dumnezeu L-a apărat 66. (*) Să aveţi roade la vară (*) Linişte şi pace-n ţară. La tătă casa-i lumină La tătă casa-i lumină Zîurel de zîuă (*) La tăt omu-i masa plină(*) Noi umblăm şi colindăm (*) Pe Dumnezeu lăudăm. (*) Varsă Doamne har şi bine (*) Har şi bine de la Tine(*) Peste casă.65. bis(*) 34 .

or ţâne saţ Că mi-i frig a colinda Că mi s-o spart optinca Asta-i sara de Crăciun Tare mult nu putem sta M-oi duce la mama acasă Şi-oi zîce-o să mi-o domnească Asta-i sara de Crăciun Unde-i ruptă să-mletească Să pot mere a colinda Până mâin-dimineaţa Asta-i sara de Crăciun Să pot umple trăistuţa Să mi-o văd plină cu nuci Cu poame. de nu ni-i da La anu vom colinda Asta-i sara de Crăciun Şi mai multe vom ura Rămâi gazdă sănătoasă Şi găzdoaia veseloasă Asta-i sara de Crăciun Noi merem la altă casă Asta-i sara de Crăciun Noi merem la altă casă.67. Îi Sara Crăciunului Îi Sara Crăciunului Şi vremea umblatului Asta-i sara de Crăciun Pă uliţa satului Noi băgăm colinda-n casă Găzdoaia să ne-o plătească Asta-i sara de Crăciun De-i place colinda noastră Să ne daţi vreo două poame Că suntem vo cinci cocoane Asta-i sara de Crăciun Şi sântem moarte de foame Suflă vânt pă sub târnaţ Gazda ne deie cârnaţ Asta-i sara de Crăciun Că’aceia ne. 35 . şâ mere dulci Asta-i sara de Crăciun C-acelea le plac la prunci De ni-i da.

Colind bizantin Cel făr’ de-nceput Cel făr’ de-nceput Azi s-a pogorât Şi întru Fecioară s-a sălăşluit Eru rem.68. eru reru reru rem Leru-i Domn din cer (*) Steaua luminând şi calea arătând Venind la Iisus Venind la Iisus Ei s-au bucurat Lăudând pe Domnul şi s-au închinat Aur au adus Aur au adus Smirn-au închinat Şi tămâie scumpă Celui Preaînalt Îngerii cântau Îngerii cântau Păstori fluierau Cerul şi pământu-ntreg se veseleau Astăzi toată lumea Astăzi toată lumea Se bucură Pe Stăpânu-L cântă şi-L laudă De la răsărit De la răsărit Magii au venit Daruri să aducă Stăpânului Unde-i Împaratul Unde-i Împarat Au întrebat Şi Irod atuncea mult s-a mâniat Magii au plecat Magii au plecat Pe Irod lăsând 36 . eru rem.

Steaua-mpăratului se iveşte. Ce-am ştiut noi v-am cântat. 37 . Câte trei. Sărbătoarea lui Hristos. Şi la gazde s-o-nchinăm. 69. Sus. C-am ajuns ziua cea sfântă. Steaua cu raze mari luminează. spre ea călătoriră. Când colindele se cântă. Că s-a născut astăzi Cel prea veşnic. Sus la ceruri s-o-nălţăm. Să rămâneţi sănătoşi Sănătoşi şi bucuroşi. Sfânta Naştere adeverează. A bătrânului Crăciun. Să ne fie de folos. cum zăriră. Din Fecioara Maria Curata Astăzi este lumea desfătată. De trei zile De trei zile tot venimu’ De trei zile tot venimu’ Sara-i bun-a lui Crăciun. 71. N-auzim cocoş cântându’ N-auzim cocoş cântându’ Sara-i bun-a lui Crăciun. Steaua spre Răsărit străluceşte Steaua spre Răsărit străluceşte. O-nchinăm cu veselie Şi cu mare bucurie C-am ajuns seara de-ajun. pe cer. steaua.Veselind cu vesel bunu’ C-am ajuns acest Crăciunu’ Sara-i bun-a lui Crăciun. Numai oameni veselindu’ Numai oameni veselindu’ Sara-i bun-a lui Crăciun. 70. Colindiţa Colindiţa nu-i mai multă Să trăiască cine-ascultă. Mesia Cel prea puternic. mai sus v-am înălţat. Magii.

Această zi preasfinţită Şi sărbătoare slăvită Urăm la toţi să vă fie. Mărire-ntru cele-nalte Mărire-ntru cele-nalte Toate stelele să salte Salte cerul şi pământul Şi să laude cuvântul. (*) Atunci Hristos s-a sculat (*) Şi slugile El le-a chemat. se-nchinară. (*) Pe Hristos dac-au aflat. (*) Vinul li s-a isprăvit. Daruri. precum se învăţară. cu daruri. (*) Apa-n vin s-a prefăcut. aur. Lui Hristos. (*) Zise: Fiul meu iubit. ’Ntru mulţi ani cu bucurie. (*) Apa-n şase vase-au pus (*) Şi le-au umplut până sus. (*) 73. (*) Atunci toţi s-au bucurat. (*) Iar maica lui Iisus (*) Văzând că nu-i vin de-ajuns. (*) Hristos le-a blagoslovit.De la stea. smirnă şi tamâie Şi luară mare bucurie. (*) Întru cei de sus mărire Şi pe pământ păciuire 38 . La nunta din Cana Galileii La nunta ce s-a-ntâmplat În Cana Galileii (*) Fost-a şi Iisus chemat. 72.

La toţi oamenii să fie De acum până-n vecie. (*) 39 .

74. Bună sara lui Crăciun Colo jos şi mai în josu- bis Bună sara lui Crăciun! Este-o ceaţă şi-o verdeaţă- bis Bună sara lui Crăciun! Da` nu-i ceaţă nici verdeaţă- bis Bună sara lui Crăciun! Că-i turma Lui Dumnezău- bis Bună sara lui Crăciun! Da` turma cine-o păzeşte- bis Bună sara lui Crăciun! Dumnezău cu sfântu` soare- bis Bună sara lui Crăciun! Şi cu sora sa cea mare- bis Bună sara lui Crăciun! Zice soră cătră frate: - bis Bună sara lui Crăciun! Ui` mă frate ce nori greii,- bis Bună sara lui Crăciun! D-ăia soră nu-s nori grei- bis Bună sara lui Crăciun! C-ăia-s peţitorii tăi- bis Bună sara lui Crăciun! Vin la min` te cer pe tine- bis Bună sara lui Crăciun! Nu ştiu, da-te-om, nu te-om dare.- bis Bună sara lui Crăciun! Cer prea mult din partea tare- bis Bună sara lui Crăciun! Cere car cu patru boii- bis Bună sara lui Crăciun! Noi te-om da numai` cu doi- bis Bună sara lui Crăciun! Cere turma jumătate- bis Bună sara lui Crăciun! Noi ţi-om da a tria parte.- bis Bună sara lui Crăciun.

40

75. Bună seara c-a-nserat Bună seara c-a-nserat, Noi cu plugul am plecat, Pe la case ca-n alţi ani Cum o zis badea Traian. La mulţi ani cu sănătate, Să vă dea Domnul de toate! Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! Nu venim cu vre-un gând rău Ci venim cu Dumnezeu, Noul an să vi-l vestim Azi, când cel vechi îl sfârşim. Zile bune să vă dea Dumnezeu cu mila Sa! Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! Noul an care-a venit Nu ştim dacă-i fericit, Dar prin anii ce-au trecut Tot mai bătrâni ne-am făcut. Mâine poate, cine ştie, Vom fi toţi în veşnicie. Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! Cât de grele suferinţi Aţi îndurat voi părinţi, Dar pe toate le-aţi răbdat Domnul Sfânt v-a ajutat. Ne-aţi crescut plugari de neam Ca să vă urăm la geam. Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! Voi vă duceţi dragi părinţi Cu anii de suferinţi, Noi rămânem după voi Lângă plug şi lângă boi. Să vă pomenim oricât Cât vom trăi pe pământ. Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! Nu mai este înc-o dată Noapte sfântă ca această. Nu urăm pentru colaci Nu-ngheţăm pentru pitaci. Ci păstrăm deprinderi bune De la vremile străbune. Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! De urat am mai ura, Dar ne e c-om însera Pe la casele dumneavoastră, Departe de casa noastră. Că suntem înfriguraţi Şi cu daruri încărcaţi. Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi! Busuioc verde pe jos, Rămâneţi dar sănătoşi, Casa să vă fie plină De a cerului lumină. Ziua Sfântului Vasile Să vă fie tot spre bine. Mulţi ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi.

76. Asta-i sară Asta-i sară, sară ‚`naltă Florile dalbe, flori de măr (*) Unde binele stă baltă. Casele-s acoperite (*) Cu cârnaţi şi cu plăcinte. (*) Uşile-s din turte dulci, (*) Din oricare poţi să guşti. (*) Laptele pâraie cură, (*) Cui îi trebe cască gură(*) Şi-l vântură cu lingura. (*) Purcelu cu clisa grasă (*) De măgan umblă prin casă, (*) Cu cuţâtu’ în spinare, (*) Poa’ să-şi taie fiecare. (*) 77. Dumnezeu dintru 'nceputu’ Dumnezeu dintr-u 'nceputu Tot pământu' a făcutu Daia lerui Domn. (*) Cerul sus la ridicatu, Şi bine l-a răzimatu, (*) Pe patru stâlpi de argintu, Şi frumos l-a 'mpodobitu,(*) Tot cu stele mărunţele, Cu luceferi printre ele, (*) Şi cu luna cu lumina, Soarele cu razele, (*)

Mână sluga ai mai mică. (*) Mână sluga ai mai mică.(*) Noi n-am vint să cam şedemu`. . Ia treceţi de cam şedeţî. În iesle de boi culcatu`. juni frumoşii.(*) Noi am vint să vă-ntrebămu`. (*) Fânu` juncilor le-o datu. (*) Mână sluga ai mai mare.(*) De Crăciunu` cel bătrânu`. paie lor le-o datu. Noi am vint să vă-ntrebămu`.(*) Şi pe Domnu` L-or aflatu`. Paie. (*) Să de fânu` junciloru. De cântatu` albineloru. (*) Şi nimica n-or aflatu. Noi n-am vint să cam şedemu`. (*) Să trăiţi voi juni frumoşii. Să de fânu` junciloru. Domn de-al nostru(*) Bună veste gazdă-n casă. (*) Ia treceţi de cam şedeţî. (*) Să de paie boieloru. (*) De mirosu` floriloru. (*) De cântatu` sfinţiloru. voi. Bună veste. (*) Paie. gazdă-n casă Bună veste gazdă-n casă. paie lor le-o datu. Mână sluga ai mai mare. Fânu` juncilor le-o datu. De cântatu` sfinţiloru. De Crăciunu` cel bătrânu`. (*) Unde Domnul să naştere. (*) De cântatu` albineloru. (*) Nu te poţi aprochiere.(*) În iesle de boi culcatu`. Să trăiţi. Să de paie boieloru. Unde Domnul să naştere. Domnului.78. Şi pe Domnu` L-or aflatu`. De mirosu` floriloru. Şi nimica n-or aflatu. Nu te poţi aprochiere.

frunză n-are. (*) Clonţu mi s-o bătucit. (*) Mere cucu’ şi o’ntreabă: (*) De ce cânţi. mai la tulpină. (*) Io m-am dus pă arătură(*) Să vă strâng sămânătură. (*) Da-n vârfuţu’ nucului Cântă puiu’ cucului. pasăre dragă ? (*) Da io cum nu m-oi cânta ? (*) Trei rânduri de pui avui(*) Ş-amu nu-s a nimărui. (*) Cânt’ o pasăre străină. (*) Puii-s puişorii mei(*) Când aţi fost voi mititei. (*) Nucu-i mare. Mai în jos. (*) Numa’ ceasu n-o sosât. (*) Puii-s puişorii mei Când aţi fost voi mititei. (*) Ş’amu-s gata de pierit.79. Colindul bătrânului Colo-n jos mai la hotară – bis(*) Răsărit-o un nuc iarbă. D’amu dăc’am bătrânit. (*) Penile mi s-o rărit. Colindăm colindători Colindăm colindători Noaptea pe la cântători / bis Colindăm! Prin troiene greu răzbim La colindă noi pornim / bis Colindăm! Colinda Crăciunului Pe uliţa satului / bis Colindăm! În noaptea Ajunului La Naşterea Domnului / bis Colindăm! Când în ceruri se cânta Pruncul Cel Sfânt se năştea / bis Colindăm! Îngerii Îl preamăreau Păstorii se închinau / bis Colindăm! Mărire Lui Dumnezeu Mărire Fiului Său / bis Colindăm! Pre pământ pace să fie De acum până-n vecie / bis Colindăm! 80. . (*) Să vă dau la toţi pă gură Să vă dau la toţi pă rând Şi io m-am lăsat flămând.

(*) Şi colinda ni-o plătiţâ Să si-ţi gazde fericiţâ. Deschide nană.Junii buni.corindele corind Corindele corind. (*) Dacă nu ne deschideţi Pă pereţi crească bureţi. busuioc-u. Veseleste-te Domn bunu’ 1.(*) Fă nană mai mare focu' Să să vadă pa oblocu'. uşile Deschide nană uşile Că-ţi vin pruncii cu dobile Corindele corind. dar-u cui l-or da-re? 8. (*) Corindele corind. frumoşii. Casa toat' s'a veselit. 4.corindele corind(*) Că de-aseara stam pe-afara Şi opincile-ndeţară. Grâu or da câmpurilor-u. Busuioc feciorilor-u. La pieptare.Veselește-te Domn bunu’ Că vă vin și junii buni 2. Dar-u.81. Cruce-or da bătrânilor-u. (*) Fă nană lumină-n casă Să sa vadă pă fereastră. Trandafiru' fetilor-u. Așa mândrii 'mpodobiți. Cum sunt pomii înfloriți. 9. 7. (*) Ştreşinile-or picuratu' De ne-o nins şi ne-o ploiatu'. trandafir-u. Dar-u. 82.corindele corind . 6. dar-u ce și aduc-u? Crucea sfântă 'n mâna stângă. (*) Să fiţi gazdă sănătoşii Să trăiţi ani mulţi. Cât în casă au venit. Și de-a dreapta. Ciocănind pe la chietori. colindători.corindele corind Corindele corind. (*) Da şi dacă ni-ţi primire Viaţa vi so primenire. 3. 5. un spic de grâu. (*) În obloace copitoance În obloace copitoance. Și la brâu.

La poartă la Ştefan Vodă La poartă la Ştefan Vodă Lerului Domnului Boierii s-au strâns la vorbă. Şi cu glasu-i de supus Lerului Domnului A slăvit pe Domn Iisus. Că-i cu miei şi piţărăi Şi cu Domnul printre ei.83. nu dormi !(*) Sună-n sat şi-n sat răsună Veste mare. El pe dată s-a plecat Lerului Domnului Cu boierii s-a-nchinat. (*) Moş Crăciun cu geru-n ie I-i mustaţa de inie Iar toiagul i-i de sânger Şi i-i sufletul de înger. Din colibe Din colibe-n stânci ascunse Pe cărări de lupi pătrunse Vin ciobanii-n tropote Cu colinda-n clopote. gazdă. veste bună. Atunci Ştefan domn cel sfânt Lerului Domnului De la rugă auzind. Scoală. 84. Dar vorba de cine este Lerului Domnului De Iisus născut în iesle. (*) . Pe boieri care vorbeau Lerului Domnului Şi pe Domnul preamăreau.

(*) Cu ciocane de răchie. Scoală. . (*) Maica Sfântă Îl leagănă. (*) Păstorii vin de se-nchină. (*) Veniţi să I ne-nchinăm(*) Dar de le El să luăm. (*) În cetatea Betleem(*) Veniţi fraţi să Îl vedem. Cu calu` nepotcovitu`. (*) Şi Pruncu-i blagosloveşte. Fiul Domnului(*) Veste bună aduce. nu dormire Domnului Domnului Doamne(*) Scoală gazdă. gazdă potcoveşte Cu potcoave de colaciu`. Ca să fie gazda vie. Scoală gazdă Scoală gazdă. (*) Întrupat din Duhul Sfânt(*) Se va naşte-un Împărat(*) Dumnezeu adevărat. Steaua care străluce Steaua care străluce. (*) 86. (*) Îngerii-L slavoslovesc(*) Magii daruri dăruiesc.85.(*) Cu calu` nepotcovitu`. Fiul Domnului (*) Peste cer. Şi cu cuie de cârnaţu`. (*) Ca să fie gazda vie. (*) În iesle de boi săracă(*) Maica Sfânta va să-L nască. (*) Cel trimis de Tatăl Său(*) Să ne mântuie de rău. Că ţi-o veni îngerire.(*) Şi cu cuie de cârnaţu`.(*) Cu potcoave de colaciu`. gazdă potcoveşte(*) Scoală. nu dormire. (*) Că ţi-o veni îngerire. (*) Pacea Sa le dăruieşte. Cu ciocane de răchie. peste pământ.

(**) . (**) Toţi oamenii ce-au venit(*) Din Apus şi Răsărit. (*) Toţi la El se închinară. (**) Încet. (**) S-o născut un Fiu frumos(*) Pe Nume-L cheamă Hristos. leru-i.leru-i Domn. (**) Aceste zile senine(*) Să le petreceţi cu bine. (**) Toţi la El se închinară. (**) Nu ca fiul domnilor. leru-i Doamne(*) C-am ajuns Sfântu’ Crăciun – Hoi.87. (**) La mulţi ani. (**) Eu vă spun la casa voastră(*) Din Precista Maica noastră. Îmbucură-te om bun Îmbucură-te om bun Hoi. (*) Pântru coarne-L legănară. (**) În paiele grâului(*) Şi-n florile fânului. s-aveţi folos(*) De Naşterea lui Hristos. boii-L dudurară. (*) Ci-n poiata boilor.

Zac la uşă drugii grei Rănile ne dor Lanţurile-s clopoţei Ruga noastră-i cor. Linu-i lin 1. (*) 7.sânge-n răni. Drept tămânie-am pregătit Lacrimi grele-n căni Aur .lanţul ruginit Smirnă . (*) . (*) 5. dalbe flori.Colindăm flămânzi şi goi În pridvor de gând Anii ce zac peste noi Vise aprinzând Linu-i lin cu dalbe flori Pe ferestre de-nchisori Dalbe. Suferinţa vom uita Sub cereşti lumini Serafimii vor cânta Încărcaţi de crini. Vom porni din închisori Fulguiţi de nea. Ca sa-ajungem până-n zori Langă ieslea Ta. (*) 3. Doamne. Inimile în cununi Vom aduce-n dar Peste jertfa lor s-aduni Nimburi mari de har.88. (*) 4. mâna să-Ţi întinzi Peste robii tăi În adâncuri să ne-aprinzi Stea de vâlvătăi. (*) 2. (*) 6.

Legănelul lui Iisus Colo-n sus pe-un deal frumos Unde-i cerul luminos Într-un leagăn stă culcat Fiul Maicii înfăşat Ref: Leagăn verde legănel Tot din lemn de păltinel Raza blând-a soarelui Scaldă faţa Domnului Vântul dulce tragănă Pruncul de mi-L leagănă } } } Fete Băieţi Bis(*) Ref: Leagăn verde legănel Tot din lemn de păltinel Cântă îngerii în cor Să vestească tuturor Astăzi cerul s-a deschis Pe Hristos ni L-a trimis. } Fete Băieţi } } Bis(*) } } Fete Băieţi Ref: Leagăn verde legănel Tot din lemn de păltinel (2x) } Bis(*) .89.

bis Juni colindătoriu. . domnule plugariu. domnule plugariu . Bun eşti Doamne bun(*) Colindăm colind duios.bis . domnule plugariu . domnule plugariu .bis Pă ei să-i sloboziu.bis Dumneata şi doamna.bis Lăudăm pe Cel prea bun. (*) Noi umblăm să împlinim.bis Domnului Iisus Hristos.bis Că ei ţi-or aduce.bis Leagăn din mătase. domnule plugariu.bis Pe la case de urat.(*) Obicei de colindat. Noi în seara de Crăciun Noi în seara de Crăciun.bis În casa dumitale.bis De te-ai legănare. domnule plugariu . domnule plugariu .90.bis Obiceiul din bătrâni. (*) 91. domnule plugariu . Sara vesăloasă Sara vesăloasă.

Prânzu-i gata puţinel – bis Corindem corinde. gata-i cina să cinăm ? . dusu-s-o Dumnezău cu Sânt Pătru – bis Corindem corinde la casa bogatului. Petre.92. Văd casa săracului – bis Corindem corinde. prânzu-i gata puţinel. dusu-s-o – bis Corindem corinde pe marginea câmpului. da nu-i păntru voi . Luatu-s-o. dusu-s-o – bis Corindem corinde. dusu-s-o – bis Corindem corinde la casa săracului.Bună zâua.bis Corindem corinde mulţi ani vouă.Ia vezi.bis Corindem corinde. că-l întreabă Dumnezău: . în mijlocul Raiului Pe dinluntru-i zugrăvită – bis Corindem corinde.Bună sara. . bogat mare . Gata-i prânzu’ să-l prânzâm ?. Spune-Mi. păntru domni mai mari ca voi. Nu ne-om ajunge cu el.bis Corindem corinde. Luatu-s-o. Petre. ce-i vedea.Gata-i. . merge-om pe jos ş-om aduce Luatu-s-o. din afară-i văruită Şi cest omu veseleşte Corindem corinde. călători. om sărac ! . Cât cu el nu ne-om ajunge – bis Corindem corinde. în dreapta mea . Când fu la mijloc de câmpu – bis Corindem corinde. să’nchinăm cu sănătate ! .bis Corindem corinde. Luatu-s-o dusu-s-o Luatus-o.bis Corindăm corinde.

Da-ne-a un ticău de nuci. Da-ne-a un ticău de mere. că dragă mi-i (**) Da’ de-i acasă. nu-i acasă O. Pă draniţa fântâniţî Pă draniţa fântâniţî Florile dalbe(*) Pă draniţa fântâniţî. Să fii gazdă. o.(*) Ba ştiu gazda ce ne-a da. C-acele li-s dragi la fete. o. zî-i să iasă (*) De-i acasă zî-i să iasă (**) Da’ de-i la jie. nu-i acasă Drăguleană (*) Acasă-i gazda.(*) C-ai primit colinda noastră. Busuiocu` l-om ciunta. (*) Să fii gazdă sănătoasă. Nu ştiu gazda ce ne-a da.(*) Da-ne-a un ticău de mere. zî-i să vie (*) De-i la jie. C-ai primit colinda noastră. C-acele li-s dragi la prunci. (*) C-acele li-s dragi la prunci. sănătoasă. o. Drăguleană Acasă-i gazda.93. 94. o. zî-i să vie (**) Da’ de-i în codru şi-o vâna(*) După ei cine-o mâna (**) Ne-om alege doi din noi (*) Şi-om aduce-o înapoi (**) Şi-om aduce-o sus pă sus (*) Din locu’ unde s-o dus (**) Sus pă sus pă lângă lună (*) Sus pă sus pă lângă lună (**) Cu-o mână ţiind de lună (*) Cu una-mpletind cunună (**) Da’ cununa nu-i aşi (*) Aşa cum sânt gazdili (**) Da’ Dumnezău să-i ocrotească C’or primit colinda noastră (**) O. Este-un stâlp de busuioc(*) Este-un stâlp de busuioc. (*) C-acele li-s dragi la fete. că dragă mi-i! .(*) Busuiocu` l-om ciunta. (*) Da-ne-a un ticău de nuci.

” Acesta-i bradul stufos (*) Acesta-i Domnul Cel frumos. Din mine fac şindrila (*) De-acopăr biserica. Sus în vârful muntelui Sus în vârful muntelui. Aurul ţi s-ar strica (*) Şi-ar fi amar de cinstea ta. . Şi-n biserică mă bagă (*) Toată lumea mi se roagă. În biserică mă pune (*) Oamenii să mi se-nchine.95. teiule. Şi-amândouă se sfădesc. Aceasta-i tufa stufoasă (*) Aceasta-i Doamna Cea frumoasă. Care unde mă găseşte (*) De icoane mă croieşte.bis Ai. frate-mi eşti. Tu bradule răşinos (*) Tu nu eşti nici de-un folos. Îmi sunt două lemnişoare: (*) Bradul verde. Pe margini mă zugrăveşte (*) Cu aur mă poleieşte. „Ba eu sunt un lemn de treabă (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă. La biserică mă duce (*) Tot poporu-şi face cruce. Care unde mă găseşte (*) De şindrilă mă croieşte. În mijlocul codrului. (*) Zise bradul către tei: „Măi.” „Ba eu sunt un lemn de treabă (*) Că toţi meşterii mă-ntreabă. teiul alb. Că de n-ar fi şindrila (*) În biserică-ar ploua. Tu eşti tei putregăios (*) Şi nu eşti nici de-un folos”. lerui Doamne (*). (*) Cu mine ce te sfădeşti? Că eu sunt un lemn de brad (*) La toţi oamenii li-s drag.

” (*) Fiul Sfânt aşa zicea: (*) „Nu plâng. Să pricepem să-nţelegem Să cunoaştem să alegem La iad în munci să nu mergem. Maică.” (*) Şi Fiul Sfânt tot plângea (*) Maica Sfântă-l mângâia.97. de-aceea. uită-Te Maică-n jos (*) Colo-n josu mai din jos (*) De vezi fauri făurind. tot. (*) „Taci. Fiule nu mai plânge(*) Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*) Două mere argintele Să Te joci. Sus în poarta Raiului 96. Unde drepţii se aduna Cu toţi sfinţii împreună Şi işi fac. Şade Maica Domnului (*) C-un Fiuţ pân` lângă Ea. (*) „Taci. (*) Colo-n susu.” (*) Fiul Sfânt aşa zicea: (*) „Nu plâng. nu mai plânge (*) Că Eu Ţie Ţi-oi aduce (*) Două mere aurele (*) Să Te joci. Slavă să aibă nesfârşită Slavă să aibă nesfarşită Dumnezeirea-ntreită Unimea nedesparţită. Maică-n sus. mai sus (*) Le vezi bărdaş bărduind (*) Şi Mie cruce-Mi făcând. flori de mărgărit. Şi cântând c-o glăsuire Dănţuiesc într-o unire Dând lui Dumnezeu mărire.”(*) . Fiuţ cu ele. Maică de-aceea (*) Ci. Tatăl Atotţiitorul Şi Fiul Izbăvitorul Şi Duhul Mângâietorul. Sus în poarta Raiului Florile dalbe. Fiuţ cu ele. (*) Ci uită-Te. Că în cer sunt multe case Împodobite frumoase Tot cu raze luminoase. Unul fiind în trei feţe S-a pogorât să ne-nveţe Să ne-arate cu blândeţe. (*) Flori de măr . de mărgărit. voie bună. (*) Dar Fiul tare plângea. Fiule.

Dar în râu cine scălda ? (*) Scaldă-se Bun Dumnezeu. colinde! Colinde. Cu sfânt mir se miruiră. La vârful la nouă meri La vârful la nouă meri. se-mbăiară. (*) Rămâi. Se scăldară. sănătoasă. Căci noaptea de azi-i Când scânteie stelele. (*) Şi-n veştmânt se primeniră. (*) 'N-apă lină se clătiră. (*) Şi-n veşmânt se primeniră. (*) Pică nouă picături. se-mbăiară. lerului Doamne (*) Mi-arde nouă lumânări. (*) 'N-apă lină se clătiră. Iar din nouă lumânări. leronda. Se bucur' copiii. Se scăldară. Busuioc verde pe masă. Se scăldară. Ruptu-s-au şi faptu-s-au. De dragul Mariei Îşi piaptănă pletele. Hai. gazdă. (*) Scaldă-se Sfântul Ion. De dragul Mariei Şi-a Mântuitorului Luceşte pe ceruri O stea călătorului. Cu sfânt mir se miruiră. Copiii şi fetele. colinde! E vremea colindelor. 99. Căci gheaţa se-ntinde Asemeni oglindelor Şi tremură brazii. Mai în jos de Dumnealor. Colinde.98. Miscând rămurelele. (*) 'N-apă lină se clătiră. Iar din nouă picături. (*) Ruptu-s-au şi faptu-s-au. (*) Râu de vin şi altul de mir. se-mbăiară. Cu sfânt mir se miruiră (*) Şi-n veşmânt se primeniră. . (*) Scaldă-se şi Sfânt Vasile. Mai în jos de Dumnealui.

(*) Cu păreţii de-alamâie(*) Şi cu uşa de tămâie.bis(*) Să fii gazdă sănătoasă. (*) Dar întrânsa. (*) Că v-aducem o cunună. (*) Cu barba de ibricin.bis(*) S-o lăsăm la voi în casă. scoală.bis(*) Adusă din Rai în jos. Velerim şi veler Doamne După dealul cel mai mare Velerim şi veler Doamne(*) Răsărit’o mândrul soare(*) Mândrul soare nu era(*) Ci era o mânastire. (*) 101.. (*) După dealul cel mai mare(*) Răsărit’o mândrul soare.bis(*) Să vă ducă-n Raiul Său. gazdă bună! Scoală. Zâurel de cătă zâuă.bis(*) Din grădina Raiului. Scoală.100.bis(*) C-ai primit colinda noastră. (*) Cu mustăţile de fân.bis(*) E cununa Domnului. scoală. Cine şade? (*) Moş Crăciun cu Moş Ajun.bis(*) E cununa lui Hristos.-bis(*) Şi-l rugăm pe Dumnezeu.bis(*) .. gazdă bună – bis Zâurel de zâurel.

(*) Cu tot neamul de demult. (*) Pe cei ce se roagă Ţie. (*) Scapă Doamne cu tărie.102. măi stăpâne(*) S-aduci bucurie-n lume. (*) Şi la toţi cu bucurie. Lerului Doamne(*) Astăzi să se veselească(*) Că stea mare s-a ivitu(*) Sus la Sfântu Răsăritu(*) Şi strălucea cu tărie(*) Vestea mare bucurie(*) Măi Crăciune. Toată obştea creştinească Toată obştea creştinească Lerului Doamne. măi Stăpâne(*) S-aduci bucurie-n lume. (*) Măi Crăciune. Slavă Ţie! (*) . (*) Şi S-a născut pe pământ(*) Astăzi Mesia Cel Sfânt. (*) Ca să facă mântuire (*) De la veşnica pieire. (*) Pruncul Cel Prea luminat(*) Toţi cu drag L-am aşteptat. (*) Că veşnicul Dumnezeu(*) A trimis pe Fiul Său(*) Să se nască-n Vifleem(*) Precum proorocit avem. (*) De acum până-n vecie(*) Amin Doamne. (*) Ca lui Adam cel căzut. (*) Naşterea Lui să ne fie.

amin. Dar Irod era că se tulbura De naşterea Sa. Raiul cel închis. Cu trup s-a născut. Că ne e Domn şi mântuinţă Şi să strigăm cu credinţă Lui din hotarele toate I se închină ţări şi gloate. Că marea cu valuri înalte De-a Lui mână sunt lucrate De El sunt făcuţi şi munţii Şi brazii mari Şi mărunţii. de-a pururi. Iar câţi în El nu crezură Ispitiră şi căzură. amin. Singur numai cu Cuvântul Şi nouă ne este Domnul Împărat peste tot omul. Magii se-nchinau. Că Mântuitorul şi Izbăvitorul. Astăzi ne-a sosit şi ne-a veselit. El a făcut tot pământul. El Îl căuta. toţi se bucurau. iar s-au înnoit.103. . cu trup s-a născut. 104. de naşterea Sa. Părăsiţi de Domnul fură Căzând în dreapta Lui mână. Veniţi cu toţii Veniţi cu toţii dimpreună Să ne facem voie bună Să ne bucurăm de Domnul Şi să strigăm cu tot omul. binecuvântat De-a pururi. păstori fluierau. Praznic luminos Praznic luminos strălucind frumos. voind morţii-a-L da Dar pruncul Iisus din ţară s-a dus Fie lăudat. Îngerii cântau. azi iar s-a deschis Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit Şi strămoşii iară prin Sfânta Fecioară Iar s-au înnoit.

Vine Crăciun cel bătrânu Vine Crăciun cel bătrânu Florile dalbe de măru(*) Vine Crăciun cel bătrânu. precum vrea Pilat. (*) bis S-o-nchinăm aici în casă. Da el vine cam încetu. tare Mă strângea (*) Şi Mă chinuia. (*) bis Că i-e calul ciumpăvitu(*) bis Şi-ar trebui potcovitu (*) bis Cu potcoave de colaciu(*) bis Şi cu cuie de cârnaţu(*) bis Şi-ar trebui adăpatu(*) bis C-o găleată de jinarsu. din lege ieşea. mirul înflorea. (**) Apoi Mă’ncingea. (*) bis C-ai plătit colinda noastră. (**) Pe unde pica vinul se făcea. (**) 106. (*) În mâini şi-n picioare. Cheia raiului (**) Mirul Tău cel sfânt c’estiu pe pământ (*) Din ce sunt făcute de-s aşa plăcute? (**) -Voi prea bine ştiţi. la casa de sfat. (**) Cu cui de oţel dintr-un bai de fier. sudoare curgea. (*) Pe unde pica. (**) Să fiu răstignit şi batjocorit. Raza soarelui (*) Râul cel curat. vinul strecuratRaza soarelui. (*) Şi spini aduna şi Mă-ncununa. (*) Şi de ce bătea sângele ţâşnea. şi ce mai voiţi? (*) Bine. (**) Până la Pilat.(*) bis . grâul se făcea. (*) bis Rămâi gazdă sănătoasă.105. (*) Legea Mi-o spunea. (*) bis Să ne treacă pe sub nasu(*) bis Şi o cană de vin albu. (**) Tare Mă-mpungea. căci aţi fost cu Mine. foarte bine. Mi-au bătut piroaie. Dumnezeu umbla Dumnezeu umbla şi ţi-L întreba Cheia raiului. (**) Pe unde pica. (*) Pe cruce de brad. carnea jos pica.

bis Nu ne ţâne la fereastră – bis. (*) La casa de oameni buni.bis Şî bine ne-aţi omenit. Hoi la Hoi la hoi la hoi la la la la la Hoi la hoi la hoi la la la la la (*) Slobozâ-ne gazdă-n casă .bis Hoi la hoi la hoi la la la la la Hoi la hoi la hoi la la la la la.bis Da el nu ne dă un banu. (*) Să trăiţi că ne-aţi primit. (*) Şî la anu om veni.bis.bis. (*) Noi umblăm a corinda.bis.bis.bis. (*) Şi-om mere la lelea Floare.bis Di la o casă la alta. (*) Amu merem mai departe.bis Şi duşmanii nu cutează.bis.bis. (*) Pune îngerii de pază. (*) Lelea Floare nu ne lasă.107.bis.bis Face Dumnezău minuni. (*) Şi-am venit la dumneavoastră.bis Că stă colea peste vale.bis Numa dacă ni-ţi pofti. (*) Şi-om mere la domn primaru.bis N-auzi zarvă de corindă.bis .bis Că sunteţi gazdă aleasă.bis Că-i facem tină în casă.bis Rămâneţi cu sănătate.bis.bis. (*) Slobozâ-ne gazdă-n tindă.

Domnului Domnului Doamne Maica-o binecuvântat. Domnului Domnului Doamne Că să naşte-un Domnişor. Maica-o binecuvântat. Domnului Domnului Doamne S-o dus în grajdu` cailor. Oilor şi mieilor. Staţi voi cai nu tropotiţi. Domnului Domnului Doamne Liniştea o liniştiţi. Domnului Domnului Doamne Şi caii n-or ascultat. Şi boii or ascultat Domnului Domnului Doamne Şi boii or ascultat.voi. Domnului Domnului Doamne S-o dus în grajdu` cailor. Domnului Domnului Doamne Domnişor-un Crăişor. Că să naşte-un Domnişor. Domnului Domnului Doamne În casă după cuptor. . Domnului Domnului Doamne În staulu` oilor. În casă după cuptor. boi nu rumegaţi Domnului Domnului Doamne Şi liniştea n-o curmaţi. Oile or ascultat Domnului Domnului Doamne Oile or ascultat. Şi liniştea n-o curmaţi. S-o dus în grajdu` boilor Domnului Domnului Doamne S-o dus în grajdu` boilor Staţi. În staulu` oilor. Domnişor-un Crăişor.108. oi nu mai mâncaţi. Domnului Domnului Doamne Şi liniştea n-o curmaţi. Şi caii n-or ascultat. În casă după cuptor Maica-o binecuvântat. Domnului Domnului Doamne Staţi . Maica-o binecuvântat. voi.

bis La Ispas. bis Sta-n genunchi şi se ruga. luminat. Colea. bis Şi-o turmă di oi păştea. bis Numai una. bis S-o scoată din iarnă-n vară. colea. bis S-o scape de iarna grea. bis La Măicuţa Precista. sculaţi. bis Este-un veşnic de păcurar. bis Şi frumos o va cinsti. bis Că dar îi va dărui. cu dulce caş. boieri mari Că vă vin colindători Că v-aduc pe Dumnezeu Să vă mântuie de rău. bis El din fluieraş cânta. după deal. .109. bis La Crăciun. Floare-n dalbe s-a născut Dumnezeu adevărat Floare. cu lapte bun. bis 110. C-un Dumnezeu nou născut. sculaţi. colea. soare. bis La drăguţa primăvară. miorea. după deal Colea. boieri mari Sculaţi. Sculaţi.

drăguţo. Sară bună. De uşa să ne-o sloboziu. (*) Să le dea Hristos de toate. (*) bis Tuturor ce sunt în casă. Şi de cină cu lumină. (*) Că n-i noaptea întunecoasă. Sus boieri Sus boieri nu mai dormiţi O lerui Doamne Vremea e să vă gătiţi O lerui Doamne. (*) . (*) Bucurie. (*) Casa să vi-o măturaţi (*) Masa să vi-o încărcaţi (*) bis Nu dormiţi în astă seară (*) Ci şedeţi la privegheară. Şi noi gazdă te-om rugare.(*) Şi-ţi mulţam de voie bună. gazdă bună. (*) Şi se veselesc la masă. (*) bis 112. sănătate. Găzduţo. (*) S-aşteptăm pe Domnul sfânt. (*) Ca să vie pe pământ. (*) De junii îs frumuşeiu. gazdă bună Sara bună. (*) Şi de scaun de hodină.111. Şi n-i calea lunecoasă.

bine-i fericeare Şi văd junii veseliţî. Doi boieri bătrâniu Doi boieri bătrâniu. junelu-i bunu. junelu-i bunu La urmă ce-şi dăruiare. Numai junii ne-nsuraţî.bis 114. bine-i fericeare. Toată. Juni cu juni se sfătuiară. junelu-i bunu Şi-o-nchinăm cu sănătate. Junel. Juni cu juni să-ntâlniară. Colinda colindătorilor Juni cu juni să-ntâlniară Junel.bis La uşa de rai La fete de crai La Domnul din cer.bis Lângă casă-i masă. junelu-i bunu. junelu-i bunu Toată. Junel. junelu-i bunu Juni cu juni să şi sfiară.bis Pre cum s-o rugatu. junelu-i bunu.bis Maica le strângere Şi le trimitere Pe-un şiruţ de aier. . Junel.bis Casa lângă drumu. Numai junii ne-nsuraţî Junel.bis Masă gălbioară Lumina de seară Şi-un pom răsăritu Cu mere de-argintu Vântu drăgăla Merele pica Îngeri le strângea Şi le trimitea Pe uşă de rai La fete de crai Lumii dă lovere Masă-ntrânsul iere Îngeri s-auze.bis Dumnezău le-o datu. junelu-i bunu.113. Juni cu juni se sfătuiară La juni vor colindare. Junel. Juni la juni vor colindare Juni cu juni să şi sfiară Junel. La urmă ce-şi dăruiare Junel.

(*) Când a face plopu` nucii. Pă una la răsăritu`. colindăm. Colindăm. sculaţi boieri mari. (*) Şi sculaţi şi slugile (*) Şi măturaţi curţile (*) Că vă vin colindători (*) Pe la miez de căutători. (*) Că-s două surori a mele. (*) Nu vă vin cu nici-un rău (*) Ci v-aduc pe Dumnzeu (*) Mititel şi-nfăşeţel (*) În faşă de bumbăcel (*) Faşă dalbă de mătasă (*) Rămâi gazdă sănătoasă (*). (*) Una plânge. (*) Că pă noi unde ne-o dare. (*) Sculaţi. Am plecat să colindăm Am plecat să colindăm.(*) Noi atunci să ne-ntâlnimu`.(*) Şi pă una la sfinţitu`. (*) Dar di ce să nu mai plângu. colindăm. 116. una râde. una râde. Şi iedera mere dulcii. Colo jos.(*) Ardu-şi două luminele Da` ale nu-s luminele. (*) Că vă vin colindători. Dar di ce să nu mai plângu. Când a face plopu` nucii. Vorovind cu măicuţare. Florile dalbe. Una plânge.bis . (*) Cea ce râde mese-ntinde. (*) Pe la case să umblăm Colindăm. (*) C-am auzât pă tătare. Noi atunci să ne-ntâlnimu`. în prundurele Colo jos în prundurele. (*) Ba atunci. ba nici atunci. C-am auzât pă tătare. (*) Dar soruţă numa plânge. Dar soruţă numa plânge. Cea ce plânge flori cuprinde.115.

bucurie mare De la Fiul său. astăzi pe Mesia. Fiul Domnului. Leru-i Doamne ler Pe pământ şi-n cer. pe pământ şi-n cer Bucurie mare prin Sfânta Fecioară Îngerii slăvesc. Cui să-i vestească ce Fiu va să nască Fiul Omului.117. magii dănţuiesc. Leru-i Doamne ler. Leru-i Doamne ler din înaltul cer Îngerii coboară la Sfânta Fecioară Şi la cei păstori de lângă miori Care-i asculta şi se bucura. cerul de sub cer Fecioara Maria naşte pe Mesia Betleem primeşte pe paie-ntr-o iesle Să nască Maria. . să ne mântuiască. Leru-i Doamne. Leru-i Doamne ler Leru-i Doamne ler din înaltul cer Gavriil coboară la Sfânta Fecioară. de la Dumnezeu Peste voi să fie până-n veşnicie. cerul de sub cer Prin Sfânta Fecioară. Păstorii aleargă pe Hristos să-L vadă. Leru-i Doamne. Leru-i Doamne ler din înaltul cer Fiul Se coboară la Sfânta Fecioară Şi prin Duhul Sfânt vine pe pământ Vrea să pătimească.

Numai temniţa posacă A-mpietrit sub promoroacă Stăm în beznă grea Pentru noi nu-i stea Cerul nu s-aprinde Îngerii grăbiţi Pentru osândiţi 5. Tremură albastre stele Peste lacrimile mele Dumnezeu de sus În inimi ne-a pus Numai lacrimi grele Dumnezeu de sus În inimi ne-a pus Pâlpâiri de stele. Maica Domnului Curată Ad-o veste minunată Înfloreşte-n prag Zâmbetul Tău drag Ca o zi cu soare Zâmbetul Tău drag Îl aşteaptă-n prag Cei din închisoare. A venit şi-aici Crăciunul Să ne mângâie surghiunul Cade albă nea Peste viaţa mea Peste suflet ninge Cade albă nea Peste viaţa mea Care-aici se stinge.118. O. 2. 8. 3. Peste fericiri apuse Pune mila Ta Iisuse Cei din închisori Te aşteaptă-n zori Pieptul lor suspină Cei din închisori Te aşteaptă-n zori Să le-aduci lumina. Lumea-n cântec se deşteaptă Pe Mesia Îl aşteaptă Zâmbete cereşti Intră pe fereşti Şi în orice casă Şi în orice gând Arde tremurând Câte-o stea sfioasă. Colindă. 4. Iisuse Împărate Iartă lacrimi şi păcate Vin de-alin uşor Rănile ce dor Cerul ni-l descuie Noi te-om aştepta . 6. Steaua prinde să lucească Peste ieslea-mpărătească Şi din nou trei magi Varsă din desagi Smirnă şi tămâie Îngerii de sus Magilor le-a pus Cerul sub călcâie. 1.Radu Gyr Nu aduc colinde. 7.

Colo sus în vremea aceea Colo sus în vremea aceea Colo sus în vremea aceea In frumoasa Galileea In frumoasa Galileea O fecioară vieţuia Ce Maria se numea Nazaret îi era oraşul Unde ea -şi avea lăcaşul Într-o zi Maria sta Singură şi se ruga Şi deodată ce văuse Casa toată se umpluse De-o lumină lucitoare Ca lumina de la soare Îngerul Gavril intrase La Sfânta fecioară-n casă Nu te-n spăimânta Maria Că vei naşte pe Mesia Fiul al Domnului va fii Şi Iisus se va numii . 119.Căci pe crucea Ta Stăm bătuţi în cuie.

Doamne. Tare-i ca de piatră. Ce locu mi-ş dare. Deasupra pă masă. colinde! Scaune frumoasă. colinde! Jur prejur de masă. colinde! Tare-i ca de piatră. Doamne Ce locu mi-ş dare. Scaune frumoasă. Fericat. Doamne Da-n mijloc de Rai. Doamne Masă galbănă-re. colinde! De cine-m` ferice. Locşor bun de Rai.120. D-ai. Doamne. colinde! Locşor bun de Rai. Jur prejur de masă. De-un boier batrânu. D-ai. colinde! Masă galbănă-re. Doamne Locşor bun de Rai. Tare-i ca de piatră. D-ai. D-ai. ferice. Deasupra pă masă. D-ai. de ceară. . ferice! D-ai. Scaune frumoasă. Jur prejur de masă. Doamne? De cine-m` ferice. Doamne. ferice! De cine-m` ferice. colinde! De-un boier batrânu. Fericat ferice Fericat. Da-n mijloc de Rai. D-ai. D-ai. Galbănă-i. D-ai. D-ai. Masă galbănă-re. colinde! Da-n mijloc de Rai. colinde! Fericat. de ceară. Doamne. Doamne. de ceară. colinde! Ce locu mi-ş dare. Doamne Galbănă-i. colinde! Deasupra pă masă. Doamne. D-ai. D-ai. colinde! Galbănă-i. De-un boier batrânu.

colinde! Doo vântur` de vară. Florile-m` pica-re. Doamne. Vântu-m` tragana-re. Măru-m` legăna-re. Doo vântur` de vară. Mândru-i şî-mfloritu. Măru-m` legăna-re. colinde! Da-m mijloc de masă. . Dinspre lin. D-ai. colinde! Vântu-m` tragana-re. Ce să scorniară. Da-n cornur` de masă. D-ai. colinde! Ciucuri de matasă. D-ai. Măru-i margaritu. D-ai. colinde! Florile-m` pica-re. Doamne. din josu. colinde! Măru-m` legăna-re. D-ai. D-ai. Da-m mijloc de masă. Doamne. D-ai. Doamne. Doamne. Doamne. Doamne. Cu flori de d-argintu. colinde! Mândru-i şî-mfloritu. Florile-m` pica-re. colinde! Dobruz de matasă. colinde! Dinspre lin. Doamne. D-ai. Ciucuri de matasă. Dobruz de matasă. Doamne. D-ai. Da-n cornur` de masă. Da-m mijloc de masă. colinde! Da-n cornur` de masă. D-ai. colinde! Măru-i margaritu. din josu. Merele-m` creştea-re. D-ai. Doamne.Dobruz de matasă. Doamne. din josu. Dinspre lin. Doamne. D-ai. Măru-i margaritu. Doamne. Ce să scorniară. colinde! Ce să scorniară. Merele-m` creştea-re. Doamne. D-ai. colinde! Merele-m` creştea-re. Vântu-m` tragana-re. D-ai. Doo vântur` de vară. Ciucuri de matasă. Cu flori de d-argintu. Mândru-i şî-mfloritu. colinde! Cu flori de d-argintu.

Dumnezeu grăiare. Mesă-m` grumurare. colinde! Vântu-m` traganare. colinde! Boarea Raiului. din susu. D-ai. colinde! Mesă-m` grumurare. D-ai. D-ai. Merle-m` picare. colinde! Şi să scornia-ră. Boarea Raiului. Dinspre lin. D-ai. Doamne. Merele-m` cocea-re. Dinspre lin. Şi să scornia-ră.Şi să scornia-ră. din susu. Doamne. colinde! De-om vântuţ de toamnă. colinde! Ce să scorniară. Doamne. Merle-m` picare. din josu. Dinspre Rai. Dumnezeu grăiare. Vântu-m` traganare. Doamne. D-ai. Doamne. Doamne. Măru-m` legănare. D-ai. Boierii culegeare. D-ai. De-om vântuţ de toamnă. Doamne. colinde! Boierii culegeare. Doamne. D-ai. Măru-m` legănare. din susu. De-om vântuţ de toamnă. Boare-m` secera-re. Doamne. Doamne. colinde! Dumnezeu grăiare: . Ce să scorniară. colinde! Dinspre lin. colinde! Boare-m` secera-re. Doamne. din josu. colinde! Merle-m` picare. Dinspre Rai. D-ai. Merele-m` cocea-re. colinde! Merele-m` cocea-re. Boarea Raiului. Mesă-m` grumurare. D-ai. D-ai. D-ai. colinde! Măru-m` legănare. Doamne. din josu. Boierii culegeare. Doamne. Boare-m` secera-re. Ce să scorniară. Doamne. D-ai. D-ai. Vântu-m` traganare. colinde! Dinspre Rai.

Dată mi le-au datu. D-ai.Cui-ş m-am rugatu . colinde! D-albe-s besericii. colinde! Cine ţi le-o datu. hoi stăpâne. Doamne. D-ai. Doamne. colinde! Boierii grăiară: Dată mi le-au datu. . boieri bătrânu. Doamne. colinde! Şi ţi-o-nvesăleşte.Cine ţi le-o datu. Sfinţii-ş Duminici. D-ai. Doamne Boierii grăiară. Hoi. (*) Nu mă poci aprochia (*) Mână sluga ai mai mică (*) Să de la boi de mâncare. Sfinţii-ş Duminici. D-ai. Doamne. Doamne.? Cesta-i dar frumosu? D-ai. D-ai. hoi stăpâne (*) Nu mă poci aprochia (*) Mână sluga mijlocie (*) Să de la boi d emâncare (*) Hoi Crăciune. D-ai. colinde! Sfinţii-ş Duminici. Hoi. colinde! Cesta-i dar frumosu? Boierii grăiară. Doamne. Crăciun tri slugi şi-o băgat Ioan Bocşa Crăciun tri slugi şi-o băgat Lerului Doamne. Şi ţi-o-nvesăleşte. (*) Nu mă poci aprochia. D-albe-s besericii. D-ai. colinde! Hoi. colinde! Dată mi le-au datu. Crăciune. Doamne. Cui-ş m-am rugatu. hoi stăpâne. lerului Doamne Mână sluga ai mai mare. colinde! Cui-ş m-am rugatu. 121. (*) Hoi. Şi ţi-o-nvesăleşte. boieri bătrânu.Cine ţi le-o datu. D-ai. D-albe-s besericii. boieri bătrânu. Cesta-i dar frumosu. Crăciune.(*) Să de la boi de mâncare (*) Să de la boi de mâncare (*) Hoi. (*) .

Ioi. (*) 122. Domnului Doamne Să ne lase-n casă Ioi. (**) . Domnului Doamne Curtea lui Crăciunu Ioi. s-avem putere. Domnului Doamne 123. Domnului Doamne Câtu ne-am d`umblatu. Domnului Doamne De jupânu gazdă. Ioi. (*) De-a mirosul florilor (*) De zborul albinelor. Domnului Doamne Şî noi ne-om rugare. Ioi. Ioi. (**) Toată turmă se-ntorcea(*) Numai baciu-ntârzia. Domnului Doamne Doară voi aflare. (**) Şi-acum gazdă dumneavoastră (*) Să plătiţi colinda noastră . (**) Baciul stă. să înnoptă (*) Pe creştini să-i adună. (*) De fumu` tămâilor.(**) Să ne daţi colaci şi mere (*) Să cântăm. Ioi. Domnului Doamne Casă după masă. florile dalbe. Domnului Doamne Curtea lui Crăciunu. (**) Mândru şi frumos să crească (*) Pe noi să ne mântuiască. Domnului Doamne Casă după masă Ioi.De para făcliilor. Ioi. Domnului Doamne De jupânu gazdă Ioi. Domnului Doamne Tăt am întrebatu. (**) Că astăzi pe-acest pământ (*) S-a născut Pruncuţul Sfânt. (*) Grea turmă de oi se lasă Florile dalbe. Domnului Doamne Şî noi ne-om rugare Ioi. Ioi. Câtu ne-am d`umblat Câtu ne-am d`umblatu Ioi. Pe cerul cu flori frumoase Pe cerul cu flori frumoase Florile dalbe. Domnului Doamne Să ne lase-n casă Ioi. Domnului Doamne Tăt am întrebatu Ioi. Domnului Doamne Doară voi aflare Ioi. (**) Pe creştini să-i adună (*) Veste mare să le dă.

Ce stăte la oi cu anu. Ferice-i ferice Colo sus pă vârf de munte. ferice. Că şi vin Sfinţii şi o-ntreabă: Şi vin Sfinţii şi o-ntreabă: „Ce şezi. Cum n-oi fi io supărată. Ferice-i. Ori vi-i apa glostioroasă? (*) Nu ni-i iarba croştioasă. la o piatră roşlovată La o piatră roşlovată Şede Maica supărat`. bis(*) Ci-am auzât că ni-i vinde. bis(*) Că de cand stau după voi. bis Cu iarba până-n gerunte. supărat` ?” „Da. M-o bătut multele ploi. (*) Numa' două nu jucale. (**) Hristos să vă dea de toate. bis(*) D-apăi cum io să vă vându. ferice.Să ne daţi colaci şi pâine (*) La mulţi cu sănătate (*) Şi-om colinda până mâine. bis(*) Nici apa gloştioroasă. bis Ferice-i. Tăte oile jucale. Că Iuda-n talpă s-o sculatu Iuda-n talpă s-o sculatu: Răstigneşte-ni-L. (*) Ce stăte la oi pă munte. Da' cine-i ferice?(bis) De-un bouar bătrân. 125. La o piatră roşlovată Păi. Maică. bis (*) Da' voi di ce nu jucaţi? bis (*) Ori vi-i iarba croştioasă. cum n-oi fi io supărată. (**) 124. Pilat ! Păi. că de nu ni-L răstigneşti Că de nu ni-L răstigneşti . Trei cocoşi negri or cântat. Da' cine-i ferice?(*) Ferice de-un păcuraru'. (*) D-apăi vântu' că suflale.

hai ler (*) Ia de voi de vă uitaţi Pe câmpu cu florile (*) Că vine Sfânta Maria (*) De departe îngenunchind (*) Genunchind şi flori strângând (*) Pe Fiuţu adormind (*) Pe Fiuţu L-o băgat (*) Tomna-n ieslea boilor (*) De mirosu florilor (*) De mâna păgânilor (*) Şi cu mir L-a miruit (*) Cu tămâie L-afuma (*) Sus în Cer L-au înălţat (*) Sus în Cer între îngeri (*) Să hie El Domnul Ceriului (*) Ceriului. oameni buni Ia-mi ieşiţi voi. pământului (*) Şi de-al nostru tuturor (*) Şi de-acum până-n vecie (*) Mila Domnului să fie (*) Tuturor de bucurie (*) Şi de mare veselie (*) Io hai ler Hai. Ia-mi ieşiţi voi. oameni buni Io.” 126.Nouă-mpărat nu ne eşti. leroi Domn. măi. .

bis S-a născut dintr-o Fecioară Şi are ca El să moară Are mult să pătimească Ca lumea să mântuiască. Pe cărarea şerpuită Pe cărarea şerpuită Prin zăpada mântuită Vin cântând de sărbători Cete de colindători. (*) 128. (*) Pe vârfuri de munte S-aud glasuri multe. (*) Cântaţi pe-mpăratul Că nu-i ca El altul. bis Şi un colac să dăruieşti Că de sus ai să primeşti Plată de la Dumnezeu Că cinsteşti pe Fiul Său. (*) Lăudând pe Domnul Să strige tot omul. (*) Daţi rugi ne-ncetate Mila să-şi arate.127. bis Busuioc verde pe jos Te rugăm gazdă frumos Un pitac să scoţi din pungă Că mai avem cale lungă. bis De la Betleem venim Pe Hristos să vi-L vestim Care S-a născut sărac Într-o iesle a unui grajd. (*) Cântaţi să-nţeleagă Peste lumea largă. (*) Că Dumnezeu poate A-mpărăţi toate. bis . bis Busuioc verde pe masă Dă-ne drumu gazdă-n casă C-am umblat şi-am colindat Obosind din sat în sat. (*) Spre noi ticăloşii Şi mult păcătoşii. Limbile să salte Limbile să salte Cu cântări înalte. Te ne na ne na ne Te ne na na ne. (*) Să strige-n tărie N`glas de bucurie. (*) Că Domnul e mare Şi Împărat tare.

dai. Preasfânta Maria. Domnului. dai. Domnului. poate L-om aflare” Dai. Acolo-n vecie şi cu noi să fie Dai. Domnului. dai. . Domnului. plecat-or. Domnului. dai. s-aducă răbdare Dai. Domnului. umblă pe pământu Dai. Domnului. Domnului. dai. Ca Să-i ceară Luiu. Pe cale ne iasă. Preasfânta Maria Dai. dai. Plecat-or. Tăt din casă-n casă. „Fiul meu Preasfântu. Domnului. Domnului. dai. dai. nu-i de pe pământu Dai. plecat-or Plecat-or. Domnului. poarta Raiului” Dai. dai. Domnului. Domnului.129. plecat-or Dai. s-aducă putere” Dai. tăt din casă-n casă. La loc de durere. dai. dai. „Fiul meu născutu. „Unde-i de Crăciunu. dai. dai. Domnului. Mici colindătorî. în cale ne iasă Dai. ei i se-nchinară Dai. dai. La loc de-ncercare. Dai. Fiul tău Preabunu?” Dai. mici colindătorî Dai. Ei i se-nchinară. „Noi om mai umblare. plecat-or.

Lui Dumnezeu N-are loc să se-odihnească.130. 2x De o stea ce răsărea. Ea umbla din casă-n casă Şi nimenea n-o lăsa Ea bătea din poartă-n poartă. . Maica Sfântă. Sosit-a praznicul iară Sosit-a praznicul iară De care ne bucurăm Că Iisus din cer coboară Să Se nască-n Vifleem. când ei sosiră După ce se odihniră Cerul frumos strălucea. 2x Pâna din oraş ieşea. 2x Să nască pe Fiul Său. Noi dorim l-această gazdă Unde-acuma colindăm Şi la anul care vine 2x Fericiţi să îi aflăm. Să se roage lumea-ntreagă Împăratului ceresc Să trimită pacea sfântă 2x La tot neamul omenesc. 2x Din Maria. La pastori. Mama. Să se bucure oricine De naşterea Lui Hristos Căci ne-a scos din focul veşnic 2x După cum prorooci-au spus.

Că io mi-s mai demultu Doamne. . gura-mi dadura. Când Tu Te-ai născutu. Rugat-o rugatu Că. şi-mprejur de mese Ioi Domnului Doamne Sunt scaune drese. io. şi le-a mirosea. Doamne. ştii. Pe mijloc de mese. Că făclii ard aprinse Doamne. Din gură grăiele: Din rând de domnie Doamne. Că eu sus Te-am luatu Doamne. Că şezând şedere Doamne. Că bun nu-i de-nfloritu Doamne. Că cine-i mai demultu Doamne. crescut-o Născutu Ioi Domnului Doamne Măru-i mărgăritu. Picura de susu Doamne. masa se-ntorca Ioi Domnului Doamne Dragul Dumnezeu. I-o dat loc în Raiu Doamne unde-i bine traiu Ioi Domnului Doamne Unde-s mese-ntinse. Ioane.131. Doamne nu ştii Ioi Domnului Doamne. Că li-i rând de demultu. Numele Ţi-am pusu. rugat-o rugat-o Doamne pă cum s-o rugatu Ioi Domnului Doamne Dumnezeu i-o datu. florile-s de-argintu Ioi Domnului Doamne Merele-s de aur. io sus Te-am luatu Ioi Domnului Doamne. Ioi Domnului Doamne Măru-mi clătina. Doamne. La vatr-ai căzutu Doamne. Că din mâini le purta Doamne. Şi Te-am botezatu. Sânt Ionu Ioi Domnului Doamne. Că li-i rând de demultu. Mâna Sânt Ioane Ioi Domnului Doamne. Că merele pica Doamne. Şi din grai grăiele: Ioane. Tu eşti Cel mai mare Ioi Domnului Doamne. şi Te-am botezatu Ioi Domnului Doamne. mâna şi-o ţinel Ioi Domnului Doamne Două mere lua. Ioi Domnului Doamne.

luminată faţa. să ne mai primiţi. 132. dragi şi inimoşi Vă urăm din prag.. să fiţi fericiţi Numai bucurie pe la voi să fie Să fiţi fericiţi. vă urăm cu drag Vouă gospodari.. În seara lui Vasile Sfântu’ Mi-o furat căciula vântu’ Şi mi-o dus-o sub fereastră Chiar aici la dumneavoastră Iată s-a-nserat şi noi am plecat Să vă colindăm. vouă oameni mari Ani cu sănătate şi noroc în toate Lungă fie viaţa. Tot ce vă urăm şi vă colindăm Să vă împliniţi. Urare Iată ceata de flăcăi Ce-a venit din şapte văi Să vă spună dumneavoastră O urare la fereastră Ref: La la la la la. Şi-al pământuluiu. Domnul Ceruluiu Ioi Domnului Doamne. toţi cu zurgălăi Şapte feţi frumoşi.Domnul Cel de susu Doamne. . să vă bucurăm Şapte voinicei.

133. Bună vremea la fereastră Bună vremea la feresatră Nu primiţi colinda noastră? Am venit să colindăm Ani mulţi buni să vă urăm (bis) Gazdă bună. . În casă vrem să intrăm (bis) Cu vin bun să ne cinstiţi Ani mulţi gazdă. În mijlocul cerului/ Mândră-i sara de Crăciun În mijlocul ceruluiu (bis) Mândră-i sara de Crăciun. mândră-i sara de Crăciun. gazdă bună Aşa-i datina străbună (bis) Obiceiul strămoşesc Pe plaiul moldovenesc (bis) După ce vă colindăm.(*) Este-un pom al raiuluiu (bis) (*) În vârfuţu pomuluiu (bis) (*) Din grădina raiuluiu (bis) (*) Măi. să trăiţi! (bis) La ani şi la mulţi ani ! 134.

Doamne. În patru colţuri de lume Haida ler şi-a lerui. Doamne. Nici cu aur nici cu-argint. Doamne. Doamne. La binele tuturor. Lumina ca să n-o vadă. La săvârşitu' lumii La săvârşitu' lumii Haida ler şi-a lerui. Ne-om răscumpăra cu sânge. Pă cei răi unde i-or pune? I-or încuie într-o piatră. Haida ler şi-a lerui. Doamne. Doamne. Numa' sânge drept şi sfânt. Domnii şi-mpăraţi-or plânge. De lumină nu-i nădejde. Haida ler şi-a lerui. Haida ler şi-a lerui.135. . Şi şi-or trâmbiţa cu frice. Pă cei buni unde i-or pune? I-or încuie într-un nor. Doamne. Doamne Trâmbiţa-v-or îngerii. Haida ler şi-a lerui. Doamne. Haida ler şi-a lerui. Si pe piatră muşchi or creşte Haida ler şi-a lerui. Haida ler şi-a lerui. Doamne. Pă cei rai unde i-or pune. Da poi noi ce-om putea zice? Haida ler şi-a lerui. Pă cei buni unde i-or pune. La tăt omu p-a lui nume.

Mergând după rază Pe Hristos să-L vază. Şi ascultă cu folos Ce se spune de Hristos. Care bucurie Şi aici să fie De la tinereţe Pân la bătrâneţe. Florile dalbe. Cântând imn de slavă. Şi dacă sosiră Îndată-L găsiră La Dânsul intrară Şi I se-nchinară. flori de măr. Mergând ca să-L vadă. Magii cum zăriră Steaua şi porniră. Că astăzi Curata. Cu daruri gătite Lui Hristos menite. Prea nevinovata. Steaua sus răsare Steaua sus răsare Ca o taină mare Steaua străluceşte Şi lumii vesteşte. Îngerii din cer privesc. Florile dalbe. Magii steau urmăresc.136. flori de măr. Luând fiecare Bucurie mare. Feciora Maria Naşte pe Mesia. Mâine-i ziua lui Crăciun. Asta-i seara lui Ajun. . 137. În seara de Moş Ajun În seara de Moş Ajun Toţi copiii se adun.

Nouă azi ne-a răsărit Nouă azi ne-a răsărit Domnul Iisus Hristos (*) Mesia cel mult dorit. Neaua ninge nu-L atinge. (*) Şi pe noi ne-a mântuit. (**) . (*) Şi de-acum până-n vecie. Domnul Iisus Hristos.138. şi vă bucuraţi. Mesia chip luminos. Lăudaţi şi cântaţi. Astăzi s-a născut Hristos Astăzi s-a năcut Hristos. (*) Cum e robul S-a smerit. (*) Vântul bate nu-L răzbate. Mila Domnului să fie. (*) Mititel şi-nfăşăţel.(*) 139. (*) Din fecioară S-a născut (*) Şi cu lapte s-a crescut (*) În scutece S-a-nfăşat (*) Şi în braţe S-a purtat. În scutec de bumbăcel.

Şi să facem o cunună. Maica Precista. Maica lin cânta. . R (*) Să ne fie de folos. Maica-L legăna. puiul când plângea. floarea soarelui (*) Şi aşa se sfătuiră: Haideţi fraţilor să mergem. R (*) Floricele să culegem. Sus la poarta Raiului Sus la poarta Raiului. Şi s-o ducem lui Hristos.140. (*) Copilaşul când plângea. Maica Sfântă-L legăna. puiul când dormea. Paşti turma Tatălui. (*) Dar la turmă cine sta? Oare cine sta? Sta chiar Maica Precista. poarta raiului. Maica Sfântă lin cânta. (*) 141. (*) Lângă ea un legănel. Nouă şi la neamul nost’ De naşterea lui Hristos. Trei păstori se întâlniră Trei păstori se întâlniră R Raza soarelui. turma Tatălui. R (*) S-o-mpletim cu voie bună. Lin şi iară lin. copilaş în el. (*) Copilaşul când dormea. leagăn legănel. Linu-i lin şi iară lin Bate vântul funza lin. Cu un copilaş în el.

ler. Sî pe cap ce i-au adus. să plângă au început. Îngerii când au văzut tare rău s-au năcăjât Ref: Hoi lerului Doamne. pe Hristos L-au căutat. Plângeţi cu lacrimi curate că Hristos n-are păcate Ref: Hoi lerului Doamne.142. Ni L-au prins. că S-a născut de curând. Auzit-am auzit Auzit-am auzit că S-a născut de curând Ref: Hoi lerului Doamne. că Hristos n-are greşale. numele lui e Hristos Ref: Hoi lerului Doamne. ler. Un crai mare şî frumos. coroană de spini i-au pus Ref: Hoi lerului Doamne. ler. cu oţet L-au adăpat. ler. cuie-n palme I-au bătut. şî nădejdea omului. . ler. ler. Când păgânii au aflat. Plângeţi îngeraşi mai tare că Hristos n-are greşale Ref: Hoi lerului Doamne. Pe Cruce L-au răstignit cuie-n palme I-au bătut Ref: Hoi lerului Doamne. că Hristos n-are păcate (bis). El e Fiul Tatălui şî nădejdea omului Ref: Hoi lerului Doamne. ni L-au legat cu oţet L-au adăpat Ref: Hoi lerului Doamne. pe Hristos L-au căutat Ref: Hoi lerului Doamne. coroană de spini i-au pus. numele Lui e Hristos. ler. ler. ler. ler.

(*) Pe cruce degrab L-or pusu’. (*) Şi mulţimea o strigatu’. (*) Judecată ce-o aflatu’. Bogată roadă la hotar La vreme ploi şi soare Şi viaţa să vă fie rai Şi-o dalbă sărbătoare. (*) Ieşi afară-n grădină. pacea. binele Să se sălăşluiască La toată casa de român Şi-n Ţara Românească. (*) Iuda după El s-o dusu’.(*) Jidovii pă după casă. . Noroc să deie Dumnezeu Noroc să deie Dumnezeu Noroc şi bucurie La toată casa de român Belşug şi veselie. Când cina Hristos la masă Când cina Hristos la masă Domnulai Doamne. (*) Oamenii s-o-spăimântatu’. (*) Soarele s-o-ntunecatu’. (*) Cu suliţa L-or împunsu’. Norocul. (*). (*) Sângele-i nevinovatu’. (*) Pe la casa cea de sfatu’. (*) Când gătă Hristos cu cina. 144. (*) Jidovii L-or şi legatu’. (*) Şi când Iuda o strigatu’. (*) Oamenii s-o-spăimântatu’.143. (*) Luna-n sânge s-o scăldatu’. (*) Jidovii pă din ascunsu’.

Sfânta Maică Sfânta Maică Lui Iisus Rătăceşte-n jos şi-n sus Colindăm Domnului Bun Rătăceşte-n jos şi-n sus Pe câmpia unui râu Printre lane până-n brâu Colindăm Domnului Bun Printre lane până-n brâu Caută loc să se-odihnească Şi pe fiul Sfânt să-l nască Colindăm Domnului Bun Şi pe Fiul Sfânt să-l nască La un grajd de boi soseşte Jos în iesle poposeşte Colindăm Domnului Bun Jos în iesle poposeşte Boii blânzi la ea privesc Şi suflând o încălzesc Colindăm Domnului Bun Şi suflând o încălzesc Odihnită Maica Sfântă Din grai astfel le cuvântă Colindăm Domnului Bun Din grai astfel le cuvântă Bourenilor iubiţi Binecuvântaţi să fiţi Colindăm Domnului Bun Binecuvântaţi să fiţi Şi de Domnul şi de mine Şi de Fiul care vine Colindăm Domnului Bun Şi de Fiul care vine Câte-un ceas voi să mâncaţi Iar un ceas să rumegaţi Colindăm Domnului Bun Iar un ceas să rumegaţi La umbră s-aveţi pas lin La mâncare saţ deplin Colindăm Domnului Bun La mâncare saţ deplin Pe la cântători târziu Preaslăvita naşte-un fiu Colindăm Domnului Bun Preaslăvita naşte-un fiu Şi când naşte maica Sfântă Îngerii vin zbor şi cântă Colindăm Domnului Bun Îngerii vin zbor şi cântă Şi prin iesle cresc bujori Fânul s-a schimbat în flori Colindăm Domnului Bun Fânul s-a schimbat în flori Ieslea cea cu fân pe jos Se preschimbă-n rai frumos Colindăm Domnului Bun Se preschimbă-n rai frumos .145.

(*) Si de bine s-aveti parte. Intră-n casă. pune masă Că-i bun prânzu'. (*) Mălindu' se fălinduse Dacă-i bun hai să-l prânzămu'. (*) Că-i bun prânzu'. jupâneasă. (*) N-am venit ca să-ţi prânzescu' Nici pe scaun s-odihnescu'. (*) Dacă-i bun hai să-l prânzămu' Şi pe scaun s-odihnimu'.. (*) S-aveti mesele incarcate Si de bine s-aveti parte. jupâneasă Mălindu' se fălinduse. (*) Şi mă-ntinde hodihnire N-am venit ca să-ţi prânzescu'. zori de ziuă (*) Dimineaţa lui Crăciunu' Să le-aduc l-acest om bunu'..Iar grajdiul cel câmpenesc În palat împărătesc Colindăm Domnului Bun În palat împărătesc Mii făclii pe cer s-aprind Ca luceferii lucind Colindăm Domnului Bun Ca luceferii lucind Şi veneau moşnegi cărunţi Juni păstori de oi din munţi Colindăm Domnului Bun Juni păstori de oi din munţi Falnici crai din ţări străine Pruncului să i se-nchine Colindăm Domnului Bun Pruncului să i se-nchine Maica trandafir la faţă Cuprinzându-şi pruncu-n braţe Colindăm Domnului bun Cuprinzându-şi pruncu-n braţe Săruta dezmierdătoare Obrăjorii rupţi de soare Colindăm Domnului Bun Obrăjorii rupţi de soare 146. (*) Să le-aduc la acest om bunu'. Si de bine s-aveti parte. (*) Intră-n casă. (*) Ci-am venit sa-ti alduiescu' S-aveti mesele incarcate.(*) Nici pe scaun sa odihnescu' Ci-am venit sa-ti alduiescu'. pune masă.. Dimineaţa lui Crăciunu’ Dimineaţa lui Crăciunu' Zorile-s dalbe. .. (*) Mulţumescu-ţi prânzu' tău Şi mă-ntinde hodihnire.(*) Şi pe scaun s-odihnimu' Mulţumescu-ţi prânzu' tău.

leru-i da leru-i ler Cu fluieru-i fluierare. leru-i da leru-i leru-i D-aceia-i mai târzioară. leru-i da leru-i ler Câte vai p-aceştia munţii. leru-i da leru-i leru-i Barba-mi bate pe jăruţă. leru-i da leru-i ler Da la oi cine-i păstoru. leru-i da leru-i leru-i Cu şuieru-i şuierare. leru-i da leru-i leru-i Gazda şî cu miezâoru. leru-i da leru-i leru-i Da cum gazdă să nu viu. leru-i da leru-i ler Musteaţăle-mi rup braţele. leru-i da leru-i ler Încălţaţi c-opinci de seru. leru-i da leru-i leru-i Cu fluier şi bușuieru. Leru-i da leru-i ler – Ştefan Hruşcă Într-un câmp cu flori frumoase.147. leru-i da leru-i leru-i . leru-i da leru-i leru-i Ce-i cu tine. leru-i da leru-i ler De cu zâuă până-n sară. leru-i da leru-i ler Iară gazda ștrunfăcară. leru-i da leru-i ler Num-o mială bălăioară. leru-i da leru-i ler De ce vii aşe târzâu. leru-i da leru-i leru-i Tri turme de oi să lasă. leru-i da leru-i leru-i Tăte oile-nturnară. mielăioară.

Fânu-mi bate călcâiele. leru-i da leru-i leru-i Bună plată plăti-oi. leru-i da leru-i leru-i Bată-vă focu mioare. leru-i da leru-i ler Să vă scoată la ogoare. leru-i da leru-i ler . leru-i da leru-i ler Miezâoru cuvântare. leru-i da leru-i leru-i Ca să paşteţi tămâioare. leru-i da leru-i ler Cine s-ar d-afla la voiu.