You are on page 1of 7

KHALIFAH UMAR ABD AZIZ

Saat itu tengah malam di kota Madinah. Kebanyakan warga kota sudah
tidur. Umar bin Khatab r.a. berjalan menyelusuri jalan-jalan di kota. Dia
coba untuk tidak melewatkan satupun dari pengamatannya. Menjelang dini
hari, pria ini lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tanpa sengaja,
terdengarlah olehnya percakapan antara ibu dan anak perempuannya dari
dalam rumah dekat dia beristirahat.

"Nak, campurkanlah susu yang engkau perah tadi dengan air," kata sang
ibu.

"Jangan ibu. Amirul mukminin sudah membuat peraturan untuk tidak


menjual susu yang dicampur air," jawab sang anak.

"Tapi banyak orang melakukannya Nak, campurlah sedikit saja. Tho


insyaallah Amirul Mukminin tidak mengetahuinya," kata sang ibu mencoba
meyakinkan anaknya.

"Ibu, Amirul Mukminin mungkin tidak mengetahuinya. Tapi, Rab dari


Amirul Mukminin pasti melihatnya," tegas si anak menolak.

Mendengar percakapan ini, berurailah air mata pria ini. Karena subuh
menjelang, bersegeralah dia ke masjid untuk memimpin shalat Subuh.
Sesampai di rumah, dipanggilah anaknya untuk menghadap dan berkata,
"Wahai Ashim putra Umar bin Khattab. Sesungguhnya tadi malam saya
mendengar percakapan istimewa. Pergilah kamu ke rumah si anu dan
selidikilah keluarganya."

Ashim bin Umar bin Khattab melaksanakan perintah ayahndanya yang tak
lain memang Umar bin Khattab, Khalifah kedua yang bergelar Amirul
Mukminin. Sekembalinya dari penyelidikan, dia menghadap ayahnya dan
mendengar ayahnya berkata,

"Pergi dan temuilah mereka. Lamarlah anak gadisnya itu untuk menjadi
isterimu. Aku lihat insyaallah ia akan memberi berkah kepadamu dan anak
keturunanmu. Mudah-mudahan pula ia dapat memberi keturunan yang
akan menjadi pemimpin bangsa."

Begitulah, menikahlah Ashim bin Umar bin Khattab dengan anak gadis
tersebut. Dari pernikahan ini, Umar bin Khattab dikaruniai cucu
perempuan bernama Laila, yang nantinya dikenal dengan Ummi Ashim.

Suatu malam setelah itu, Umar bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat
seorang pemuda dari keturunannya, bernama Umar, dengan kening yang
cacat karena luka. Pemuda ini memimpin umat Islam seperti dia memimpin
umat Islam. Mimpi ini diceritakan hanya kepada keluarganya saja. Saat
Umar meninggal, cerita ini tetap terpendam di antara keluarganya.
Pada saat kakeknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab terbunuh pada
tahun 644 Masehi, Ummi Ashim turut menghadiri pemakamannya.
Kemudian Ummi Ashim menjalani 12 tahun kekhalifahan Ustman bin Affan
sampai terbunuh pada tahun 656 Maserhi. Setelah itu, Ummi Ashim juga
ikut menyaksikan 5 tahun kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib r.a. Hingga
akhirnya Muawiyah berkuasa dan mendirikan Dinasti Umayyah.

Pergantian sistem kekhalifahan ke sistem dinasti ini sangat berdampak


pada Negara Islam saat itu. Penguasa mulai memerintah dalam
kemewahan. Setelah penguasa yang mewah, penyakit-penyakit yang lain
mulai tumbuh dan bersemi. Ambisi kekuasaan dan kekuatan, penumpukan
kekayaan, dan korupsi mewarnai sejarah Islam dalam Dinasti Umayyah.
Negara bertambah luas, penduduk bertambah banyak, ilmu pengetahuan
dan teknologi berkembang, tapi orang-orang semakin merindukan ukhuwah
persaudaraan, keadilan dan kesahajaan Ali, Utsman, Umar, dan Abu Bakar.
Status kaya-miskin mulai terlihat jelas, posisi pejabat-rakyat mulai terasa.
Kafir dhimni pun mengeluhkan resahnya, "Sesungguhnya kami
merindukan Umar, dia datang ke sini menanyakan kabar dan bisnis kami.
Dia tanyakan juga apakah ada hukum-hukumnya yang merugikan kami.
Kami ikhlas membayar pajak berapapun yang dia minta. Sekarang, kami
membayar pajak karena takut."

Kemudian Muawiyah membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi


penggantinya. Tindakan Muawiyah ini adalah awal malapetaka dinasti
Umayyah yang dia buat sendiri. Yazid bukanlah seorang amir yang
semestinya. Kezaliman dilegalkan dan tindakannya yang paling disesali
adalah membunuh sahabat-sahabat Rasul serta cucunya Husein bin Ali bin
Abi Thalib. Yazid mati menggenaskan tiga hari setelah dia membunuh
Husein.

Akan tetapi, putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, adalah seorang ahli ibadah.
Dia menyadari kesalahan kakeknya dan ayahnya dan menolak
menggantikan ayahnya. Dia memilih pergi dan singgahsana dinasti Umayah
kosong. Terjadilah rebutan kekuasaan dikalangan bani Umayah. Abdullah
bin Zubeir, seorang sahabat utama Rasulullah dicalonkan untuk menjadi
amirul mukminin. Namun, kelicikan mengantarkan Marwan bin Hakam,
bani Umayah dari keluarga Hakam, untuk mengisi posisi kosong itu dan
meneruskan sistem dinasti. Marwan bin Hakam memimpin selama sepuluh
tahun lebih dan lebih zalim daripada Yazid.

Kelahiran Umar bin Abdul Aziz

Saat itu, Ummi Ashim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz
adalah Gubernur Mesir di era khalifah Abdul Malik bin Marwan (685 - 705
M) yang merupakan kakaknya. Abdul Mallik bin Marwan adalah seorang
shaleh, ahli fiqh dan tafsir, serta raja yang baik terlepas dari permasalahan
ummat yang diwarisi oleh ayahnya (Marwan bin Hakam) saat itu.
Dari perkawinan itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dilahirkan di
Halawan, kampung yang terletak di Mesir, pada tahun 61 Hijrah. Umar
kecil hidup dalam lingkungan istana dan mewah. Saat masih kecil Umar
mendapat kecelakaan. Tanpa sengaja seekor kuda jantan menendangnya
sehingga keningnya robek hingga tulang keningnya terlihat. Semua orang
panik dan menangis, kecuali Abdul Aziz seketika tersentak dan tersenyum.
Seraya mengobati luka Umar kecil, dia berujar,

"Bergembiralah engkau wahai Ummi Ashim. Mimpi Umar bin Khattab


insyaallah terwujud, dialah anak dari keturunan Umayyah yang akan
memperbaiki bangsa ini."

Umar bin Abdul Aziz menuntut ilmu sejak beliau masih kecil. Beliau
sentiasa berada di dalam majlis ilmu bersama-sama dengan orang-orang
yang pakar di dalam bidang fikih dan juga ulama-ulama. Beliau telah
menghafaz al-Quran sejak masih kecil. Merantau ke Madinah untuk
menimba ilmu pengetahuan. Beliau telah berguru dengan beberapa tokoh
terkemuka spt Imam Malik b. Anas, Urwah b. Zubair, Abdullah b. Jaafar,
Yusuf b. Abdullah dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran
dengan beberapa tokoh terkenal di Mesir.

Semasa Khalifah Walid bin Abdul Malik memerintah, beliau memegang


jawatan gabernur Madinah/Hijaz dan berjaya mentadbir wilayah itu dengan
baik. Ketika itu usianya lebih kurang 28 tahun. Pada zaman Sulaiman bin
Abdul Malik memerintah, beliau dilantik menjadi menteri kanan dan
penasihat utama khalifah. Pada masa itu usianya 33 tahun.

Umar bin Abdul Aziz mempersunting Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan
sebagai istrinya. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan adalah putri dari
khalifah Abdul Malik bin Marwan. Demikian juga, keempat saudaranya pun
semua khalifah, yaitu Al Walid Sulaiman, Al Yazid, dan Hisyam. Ketika
Fatimah dipinang untuk Umar bin Abdul Aziz, pada waktu itu Umar masih
layaknya orang kebanyakan bukan sebagai calon pemangku jabatan
khalifah.

Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khalifah

Atas wasiat yang dikeluarkan oleh khalifah Sulaiman bin Abdul Malik,
Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah pada usianya 37 tahun.
Beliau dilantik menjadi Khalifah selepas kematian Sulaiman bin Abdul
Malik tetapi beliau tidak suka kepada pelantikan tersebut. Lalu beliau
memerintahkan supaya memanggil orang ramai untuk mendirikan
sembahyang. Selepas itu orang ramai mula berpusu-pusu pergi ke masjid.
Apabila mereka semua telah berkumpul, beliau bangun menyampaikan
ucapan. Lantas beliau mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan
berselawat kepada Nabi s.a.w kemudian beliau berkata:
"Wahai sekalian umat manusia! Aku telah diuji untuk memegang tugas ini
tanpa meminta pandangan daripada aku terlebih dahulu dan bukan juga
permintaan daripada aku serta tidak dibincangkan bersama dengan umat
Islam. Sekarang aku membatalkan baiah yang kamu berikan kepada aku
dan pilihlah seorang Khalifah yang kamu reda".

Tiba-tiba orang ramai serentak berkata:

"Kami telah memilih kamu wahai Amirul Mukminin dan kami juga reda
kepada kamu. Oleh yang demikian perintahlah kami dengan kebaikan dan
keberkatan".

Lalu beliau berpesan kepada orang ramai supaya bertakwa, zuhud kepada
kekayaan dunia dan mendorong mereka supaya cintakan akhirat kemudian
beliau berkata pula kepada mereka: "Wahai sekalian umat manusia!
Sesiapa yang taat kepada Allah, dia wajib ditaati dan sesiapa yang tidak
taat kepada Allah, dia tidak wajib ditaati oleh sesiapapun. Wahai sekalian
umat manusia! Taatlah kamu kepada aku selagi aku taat kepada Allah di
dalam memimpin kamu dan sekiranya aku tidak taat kepada Allah,
janganlah sesiapa mentaati aku". Setelah itu beliau turun dari mimbar.

Umar rahimahullah pernah menghimpunkan sekumpulan ahli fekah dan


ulama kemudian beliau berkata kepada mereka: "Aku menghimpunkan
kamu semua untuk bertanya pendapat tentang perkara yang berkaitan
dengan barangan yang diambil secara zalim yang masih berada bersama-
sama dengan keluarga aku?" Lalu mereka menjawab: "Wahai Amirul
Mukminin! perkara tersebut berlaku bukan pada masa pemerintahan kamu
dan dosa kezaliman tersebut ditanggung oleh orang yang mencerobohnya."

Walau bagaimanapun Umar tidak puas hati dengan jawapan tersebut


sebaliknya beliau menerima pendapat daripada kumpulan yang lain
termasuk anak beliau sendiri Abdul Malik yang berkata kepada beliau: "Aku
berpendapat bahawa ia hendaklah dikembalikan kepada pemilik asalnya
selagi kamu mengetahuinya. Sekiranya kamu tidak mengembalikannya,
kamu akan menanggung dosa bersama-sama dengan orang yang
mengambilnya secara zalim." Umar berpuas hati mendengar pendapat
tersebut lalu beliau mengembalikan semula barangan yang diambil secara
zalim kepada pemilik asalnya.

Sesudah Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah dan Amirul
Mukminin, Umar langsung mengajukan pilihan kepada Fatimah, isteri
tercinta.

Umar berkata kepadanya, "Isteriku sayang, aku harap engkau memilih satu
di antar dua."

Fatimah bertanya kepada suaminya, "Memilih apa, kakanda?"


Umar bin Abdul Azz menerangkan, "Memilih antara perhiasan emas berlian
yang kau pakai dengan Umar bin Abdul Aziz yang mendampingimu."

Kata Fatimah, "Demi Allah, Aku tidak memilih pendamping lebih mulia
daripadamu, ya Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan seluruh
perhiasanku."

Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima semua perhiasan itu
dan menyerahkannya ke Baitulmal, kas Negara kaum muslimin. Sementara
Umar bin Abdul Aziz dan keluarganya makan makanan rakyat biasa, yaitu
roti dan garam sedikit.

Setelah menjadi khalifah, beliau mengubah beberapa perkara yang lebih


mirip kepada sistem feodal. Di antara perubahan awal yang dilakukannya
ialah:

(1) menghapuskan cacian terhadap Saidina Ali b Abu Thalib dan


keluarganya yang disebut dalam khutbah-khutbah Jumaat dan digantikan
dengan beberapa potongan ayat suci al-Quran

(2) merampas kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga


Khalifah dan mengembalikannya ke Baitulmal

(3) memecat pegawai-pegawai yang tidak cekap, menyalahgunakan


kuasa dan pegawai yang tidak layak yang dilantik atas pengaruh keluarga
Khalifah

(4) menghapuskan pegawai peribadi bagi Khalifah sebagaimana yang


diamalkan oleh Khalifah terdahulu. Ini membolehkan beliau bebas bergaul
dengan rakyat jelata tanpa sekatan tidak seperti khalifah dahulu yang
mempunyai pengawal peribadi dan askar-askar yang mengawal istana yang
menyebabkan rakyat sukar berjumpa.

Selain daripada itu, beliau amat menitilberatkan tentang kebajikan rakyat


miskin di mana beliau juga telah menaikkan gaji buruh sehingga ada yang
menyamai gaji pegawai kerajaan.

Beliau juga amat menitikberatkan penghayatan agama di kalangan


rakyatnya yang telah lalai dengan kemewahan dunia. Khalifah umar telah
memerintahkan umatnya mendirikan solat secara berjammah dan masjid-
masjid dijadikan tempat untuk mempelajari hukum Allah sebegaimana
yang berlaku di zaman Rasulullah SAW dan para Khulafa’ Ar-Rasyidin.
Baginda turut mengarahkan Muhammad b Abu Bakar Al-Hazni di Mekah
agar mengumpul dan menyusun hadith-hadith Raulullah SAW. Beliau juga
meriwayatkan hadis dari sejumlah tabiin lain dan banyak pula ulama hadis
yang meriwayatkan hadis daripada beliau.
Dalam bidang ilmu pula, beliau telah mengarahkan cendekiawan Islam
supaya menterjemahkan buku-buku kedoktoran dan pelbagai bidang ilmu
dari bahasa Greek, Latin dan Siryani ke dalam bahasa Arab supaya senang
dipelajari oleh umat Islam.

Dalam mengukuhkan lagi dakwah Islamiyah, beliau telah menghantar 10


orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara serta menghantar beberapa orang
pendakwah kepada raja-raja India, Turki dan Barbar di Afrika Utara untuk
mengajak mereka kepada Islam. Di samping itu juga beliau telah
menghapuskan bayaran Jizyah yang dikenakan ke atas orang yang bukan
Islam dengan harapan ramai yang akan memeluk Islam.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya telah
menjadikan keadilan sebagai keutamaan pemerintahannya. Beliau ingin
semua rakyat dilayani dengan adil tidak memandang keturunan dan
pangkat supaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna. Keadilan yang
beliau perjuangan adalah menyamai keadilan di zaman kakeknya, Khalifah
Umar Al-Khatab.

Pada masa pemerintahan beliau, kerajaan Umaiyyah semakin kuat tiada


pemberontakan dalaman, kurang berlaku penyelewengan, rakyat mendapat
layanan yang sewajarnya dan menjadi kaya-raya hinggakan Baitulmal
penuh dengan harta zakat kerana tiada lagi orang yang mahu menerima
zakat. Rakyat umumnya sudah kaya ataupun sekurang-kurangnya mau
berdikari sendiri. Pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ra,
pasukan kaum muslimin sudah mencapai pintu kota Paris di sebelah barat
dan negeri Cina di sebelah timur. Pada waktu itu kekausaan pemerintahan
di Portugal dan Spanyol berada di bawah kekuasaannya.

Kematian Beliau

Beliau wafat pada tahun 101 Hijrah ketika berusia 39 tahun. Beliau
memerintah hanya selama 2 tahun 5 bulan saja. Setelah beliau wafat,
kekhalifahan digantikan oleh iparnya, Yazid bin Abdul Malik.

Muhammad bin Ali bin Al-Husin rahimahullah berkata tentang beliau:


"Kamu telah sedia maklum bahwa setiap kaum mempunyai seorang tokoh
yang menonjol dan tokoh yang menonjol dari kalangan Bani Umaiyyah ialah
Umar bin Abdul Aziz, beliau akan dibangkitkan di hari kiamat kelak seolah-
olah beliau satu umat yang berasingan."

Terdapat banyak riwayat dan athar para sahabat yang menceritakan


tentang keluruhan budinya. Di antaranya ialah:

(1) At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Umar Al-Khatab telah berkata : “Dari


anakku (zuriatku) akan lahir seorang lelaki yang menyerupainya dari segi
keberaniannya dan akan memenuhkan dunia dengan keadilan”
(2) Dari Zaid bin Aslam bahawa Anas bin Malik telah berkata: “Aku tidak
pernah menjadi makmum di belakang imam selepas wafatnya Rasulullah
SAW yang mana solat imam tersebut menyamai solat Rasulullah SAW
melainkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan beliau pada masa itu adalah
Gabenor Madinah”

(3) Al-Walid bin Muslim menceritakan bahawa seorang lelaki dari


Khurasan telah berkata: “Aku telah beberapa kali mendengar suara datang
dalam mimpiku yang berbunyi: “Jika seorang yang berani dari Bani Marwan
dilantik menjadi Khalifah, maka berilah baiah kepadanya kerana dia adalah
pemimpin yang adil”.” Lalu aku menanti-nanti sehinggalah Umar b. Abdul
Aziz menjadi Khalifah, akupun mendapatkannya dan memberi baiah
kepadanya”.

(4) Qais bin Jabir berkata: “Perbandingan Umar b Abdul Aziz di sisi Bani
Ummaiyyah seperti orang yang beriman di kalangan keluarga Firaun”

(5) Hassan al-Qishab telah berkata: ”Aku melihat serigala diternak


bersama dengan sekumpulan kambing di zaman Khalifah Umar Ibnu Aziz”

(6) Umar b Asid telah berkata: ”Demi Allah, Umar Ibnu Aziz tidak
meninggal dunia sehingga datang seorang lelaki dengan harta yang
bertimbun dan lelaki tersebut berkata kepada orang ramai: ”Ambillah
hartaku ini sebanyak mana yang kamu mahu”. Tetapi tiada yang mahu
menerimanya (kerana semua sudah kaya) dan sesungguhnya Umar telah
menjadikan rakyatnya kaya-raya”

(7) ‘Atha’ telah berkata: “Umar Abdul Aziz mengumpulkan para fuqaha’
setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain
tentang mati dan hari qiamat, kemudian mereka sama-sama menangis
kerana takut kepada azab Allah seolah-olah ada jenayah di antara mereka.”

Wallahu a'lam...