Shri Lalita Sahasranama Cele 1000 de nume ale Zeitei (Traducere si explicaţii

)
1. SHRI MATA - Mama Sacră – Ea este Mama care dă nu numai toate lucrurile bune copiilor ei, ca o mamă iubitoare, dar dă de asemenea cea mai înaltă Cunoaştere, Brahma Vidya, celor devotaţi Ei. Aici este indicat actul Creaţiei Ei. ‘Yasmat Bhutani Jayanti’ – Din care s-au născut toate creaturile. Tai – Up – 3-2. Mata – înseamnă cel care măsoară sau ştie. Asta implică Manam şi Meyam, adică ceea ce este măsurat, Meyam, şi aceea ce este măsura Manam. Asta implică Cel ce vede, Obiectul văzut şi Actul de a vedea, triadă care este Triputi, conţinutul lui Shri Bala Tripura Sundari Mantra. Mata este de genul feminin când semnifică Mama şi dă genul masculin când semnifică Cel ce cunoaşte sau Cel ce măsoară. Astfel se implică cele două aspecte ale Realităţii Supreme: Aham Shiva, masculin, Cel ce cunoaşte (Prakastra) – Shakti, feminin, Mama sau Creatoarea Vimarsha. Astfel se indică de Ea primul nume Samaya Mata sau Shiva Shakti Shamarasya. Shri este un prefix pentru respect şi devoţiune Stetra începe cu Mama, deoarece în modul cel mai firesc un copil se gândeşte la Mama lui în clipele grele ale căutării sale (Sadhana). 2. SHRI MAHARAJNI - Marea Împărăteasă. În acest nume este indicat al doilea act al Ei, Sthiti. ‘Yena Jatani Jivanti’ – Prin care toate creaturile trăiesc. Tai – Up – 3-1. Ea, cea care conduce întregul Univers ca şi legea lui, şi înfăptuirea ei. Fiecare lege sau adevăr pe care-l descoperă omul este doar o scăpare din acea mare voinţă sau lege a Marii Împărătese. 3. SHRIMAT – SIMHASANESHVARI - Regina aşezată pe un tron aşezat pe spatele unor lei. Ea a călărit un leu atunci când s-a luptat cu Mahishasura, simbolul lui Tamaguna, şi l-a învins. Leul simbolizează o putere enormă sau o forţă care este vehiculul prin care Ea se manifestă. “SIMHA” printr-o lege gramaticală devine Himsa, care semnifică distrugerea, al treilea act al Ei. Simhasana semnifică Shri Kama Kala, care reprezintă Shakti în Shri Chakra şi Ishvari Vritta în Shri Chakra care reprezintă pe Shiva. Aici se pot găsi din nou aspectele duale, indivizibile ale Realităţii Supreme. De la aceste nume până la cel de-al 54-lea, numele conţin (1) o descriere a naşterii lui Shri Lalita Parameshvari, (2) a Sa Sthula Svarupa, care este nedepăşită în literatura Puranică prin frumuseţea ei poetică, (3) lucrurile cu care este dotată pentru împlinirea scopului său divin, adică învingerea lui Bhandasura şi a acoliţilor lui şi (4) modul în care Ea i-a ucis. Toată aceasta 77777777777la victorie pentru cei devotaţi Ei, în lupta eternă dintre Devas (Bine) şi Asuras (Rău). 4. CHIDAGNI – KUNDA – SAMBHUTA - Născută din abisul focului conştiinţei. Cuvântul AGNI semnifică “forţă” – putere sau energie, în literatura vedică. Ea este puterea conştiinţei (SOKAMAYATA) manifestată ca “voinţa” de a crea. Aceasta reprezintă povestea mitologică a naşterii lui Shri Lalita sau Shri Shakti din (cartea) Renuka şi Brahmanda Purana. Alegoria dinapoia povestirii lui Shri Lalitopakhyana este, în linii mari, următoarea:

1

A existat în Univers o stare de dezintegrare a Voinţei Universale sau “Kama-Pralaya”, după Kamadahana. Deoarece Universul este creat şi susţinut de către puterea Voinţei, Ichha sau Kama, când Ea se dezintegrează, întreaga creaţie, inclusiv Zeii, sunt lipsiţi de viaţă – Nishchetana şi inerţi din punct de vedere funcţional. Aceasta a fost produsă de către Bhandasura – care este o personificare demonică a inerţiei, exact opusul voinţei conştiente. Toate forţele zeificate ale minţii (Deva) erau neputincioase în încercarea de a învinge această inerţie. Atunci Shri Maha – Sambhu a înfăptuit Shri Yaga sau Maha Yaga, pentru a face munca lor “Deva – Karya”. Aici se face referire la cele 11 Mantre din Ishvasya panishad, “Vidyayamritamasnute”; cu Vidya, tu vei deveni nemuritor. (Această Vidya este adevărata cunoaştere care-l duce pe cel devotat în starea cea mai înaltă, Brahma Pada, care este Ea însăşi). Vidya este rezultatul focului conştiinţei sau Chidagni, care arde în întregime ignoranţa, adică moartea, şi conferă nemurire. În numele următor se indică scopul pentru care s-a născut Shri Lalitadevi, cea Eternă. 5. DEVA – KARYA – SAMUDYATA - Apare, se manifestă pentru un scop divin. Shri Lalita, care este Însăşi Cea Supremă, apare în măreaţa Sa splendoare pentru a răspunde rugăciunilor Zeilor (forţe divine), atunci când cei mari ca “Tri – Murtish” înşişi sunt neajutoraţi şi au cerut distrugerea lui Bhandasura. Până acum este descris aspectul Său numit “Shiva” sau conştiinţă pură. De aici încolo se descrie Shakti Amsha sau aspectul Vimarsha al manifestării. Deşi se descrie Sthula – Svarupa, forma trupească a Mamei, pentru a-l ajuta pe devotatul obişnuit să-şi concentreze mintea în căutare; această descriere este plină de un simbolism mobil. Atunci a ars întreaga creaţie aparentă, inertă în focul de sacrificiu al conştiinţei, Chidagni sau Jnanagni, dintr-un astfel de sacrificiu al lui Shiva s-a manifestat Shri-Lalita-Parameshvari, puterea Lui, născută din Voinţa reîntinerită, ce l-a învins pe acest Bhandasura, inerţia universală. În paranteză fie spus, aceasta arată că cel devotat, numai dacă este pregătit să sacrifice totul (să respingă totul ca fiind nereal), în focul adevăratei cunoaşteri, Shri Lalita va duce cu succes pentru el lupta de liberare spirituală. Cititorul este îndrumat la cartea Shri Lalitopakhyana din Brahmanda Purana, unde se află descrierea completă a povestirii manifestării voinţei reîntinerite. 6. UDYAD – DHANU – SAHASRABHA - Ea are strălucirea roşie a mii de sori ce răsar. Se spune că Vimarshamsha Sa este roşie. Ea are trei Svarupas sau forme: 1) Sthula sau trupească, având corp, mâini, picioare, etc.; 2) Sukshma care este Mantra sau Chakra-Svarupa şi 3) Para-Svarupa, Cea Supremă, care este baza celor două de mai sus. Aici se descrie Sthula-Svarupa. Pentru înţelegerea simbolismului reprezentat de Sthula-Svarupa Ei, cititorul este îndreptat către cartea Shri-Kama-Kala-Vilasa, unde se descrie Kama-Kala-Chakra ca o femeie KamaKalangana. 7. CHATURBAHU – SAMANVITA - Ea este dăruită cu patru braţe. Aceasta reprezintă Antahkarana – Chatushtaya ... adică Mama, deşi Nirguna (cea lipsită de atribute) capătă cea mai frumoasă înfăţişare cu mâini şi picioare pentru a-şi binecuvânta devotaţii. Chiar şi cel mai puţin fixat poate contempla o înfăţişare atât de frumoasă. 8. RAGA – SVARUPA – PASHADHYA - În mâna Sa dreaptă superioară are laţul, reprezentând iubirea Ei pentru cei ce-I sunt devotaţi. 9. KRODHAKARANKUSHOJJVALA - Ea străluceşte având o ţepuşă în mâna stângă superioară (simbolizând Mânia) pentru a-i împinge pe devotaţii Ei către comportamentul corect care duce către Suprem. 10. MANORUPEKSHU – KODANDA - În mâna stângă inferioară Ea ţine arcul din trestie de zahăr, care simbolizează Samkalpa (puterea dorinţei) minţii, care 777777in intermediul simţurilor"
2

12. NIJARUNA – PRABHA – PURA – MAJJAD – BRAHMANDA – MANDALA Strălucirea ei roşie iluminează întregul Univers. Înseamnă că întregul Univers creat este doar strălucirea Sa. 13. CHAMPAKASHOKA – PUNNAGA. SAUGANDHIKA – LASAT – KACHA Pieptănătura Ei are parfumul natural al florilor de Champaka, Ashoka şi Punnaga. Astfel este descrisă din cap până-n picioare înfăţişarea ei fizică. 14. KURUVINDA – MANI – SHRENIKANAT – KOTIRA – MANDDITA - Ea este împodobită cu o coroană bătută cu pietre preţioase (Padmaraga) extrase din pietrele roţii Kuruvinda, simbolizând diferite emoţii cum ar fi iubirea, ca şi literele din Gayatri Mantra. Acest nume se referă de asemenea la diferite vrittas în Shri – Kala – Chakra, conform lui Kalyanananda Bharati. 15. ASHTAMI – CHANDRA – VIBHRAJADALIKA – STHALA – SHOBHITA - Plină de splendoare, având o frunte ca o jumătate de lună. 16. MUKHA – CHANDRA – KALANKABHA – MRIGA – NABHI – VISHESHAKA O tilaka sau un semn de mosc îi împodobeşte faţa ca o pată neagră pe lună plină. 17. VADANA – SMARA – MANGALYA – GRIHA – TORANA CHILLIKA - Pe faţa Ei, frumoasă ca palatul nupţial al lui Cupidon, sprâncenele sunt arcuri de triumf. 18. VAKTRA – LAKSHMI – PARIVAHA – CHALAN – MINABHA – LOCHANA - În oceanul frumuseţii Ei, ochii Săi sunt peşti scânteietori. 19. NAVACHAMPAKA – PUSHPABHA – NASA – DANDA – VIRAJITA - Ea este frumoasă având un nas asemeni florii champaka ce abia a înflorit. 20. TARAKANTITIRASKARI NASABHARANA – BHASURA - Prin strălucirea diamantelor din podoaba nasului Ei, stelele sunt făcute de ruşine. Aici se sugerează dimensiunile cosmice ale înfăţişării Sale Saguna. 21. KADAMBA – MANJARI – KIPTA – KARNA – PURA – MANOHARA Ea este împodobită deasupra urechilor cu un buchet de flori Kadamba. Se presupune că Ea locuieşte în grădinile Kadamba. 22. TATANKA – JUGALIBHUTA – TAPANODUPA – MANDALA - Soarele şi luna sunt cerceii Săi, semne ale faptului că este căsătorită. Se sugerează forma Ei cosmică şi de asemenea relaţia Ei cu Shiva. 23. PADMA – RAGA – SHILA – DARSHAPARI – BHAVI – KAPOLA – BHUH Obrajii Ei roşii şi netezi ridiculizează oglinzi de rubine. 24. NAVA – VIDRUMABIMBA – SHRI – NYAKKARI – RADANACCHADA - Buzele Ei roşii fac de ruşine coralul şi fructul bimba. 25. SHUDDHA – VIDYANKURAKARA – DVIJA – PANKTI – DVAYOJJVALA Cele două şiruri de dinţi ai Săi strălucesc ca nişte răsaduri de cunoaştere pură. 1. Aici Shuddha - Vidya semnifică Shri – Raja – Rajeshvari – Mantra care are 16 litere şi, cu perechea Shiva a fiecărei litere, ea alcătuieşte două şiruri de câte 16. 2. Pe faţa Sa, dinţii Ei strălucitori sunt ca razele de cunoaştere pură.

3

etc. adică Vedele. Angada şi Keyura. împodobită cu clopoţei de diamant. KAMESHVARA – PREMA – RATNA – MANI – PRATIPANA – STANI . 36. ARUNARUNA KAUSUMBHA – VASTRA BHASVAT – KATI – TATI . 30. 33. pieptul Ei pare a creşte din linia părului de pe pântecul Ei.În schimb pieptul Ei este egal ca valoare cu iubirea lui Shri Kameshvara. conform lui Kalyananda Bharati.3.De colierul Ei de diamante şi de medalionul lui atârnă perle. 37.Braţele Ei sunt împodobite cu brăţări din aur. Acest nume arată relaţia intimă dintre Shiva şi Shakti. ANAKALITA – SADRISHYA – CHIBUKASHRI – VIRAJITA . umple întregul Univers. încât linia părului menţionat în numele de mai sus poate fi doar bănuită. Se face referire la cele 32 de iniţieri în Tantra – Marga. Aici Mandasmita se referă la Pranavochcharana. cele două puncte – Bindu – roşu şi alb. Aici se face referire la cele două tipuri de mantre. semnificaţia lui Karpura – Vitika este Pranava şi Amoda este Nada sau tensiune.Conversaţia ei este mai dulce ca sonoritate decât sunetul Vinei.Ea este împodobită cu o centură frumoasă. RATNA – GRAIVEYA – CHINTAKA – LOLA – MUKTA – PHALANVITA . RATNA – KINKINIKARAMYA – RASHANA – DAMA – BHUSHITA . 35.Şoldul Ei este frumos (împodobit) cu un sari roşu strălucitor.Talia Ei este atât de mică şi de subţire. începând cu Shuddha – Vidya şi terminând cu Anuttara.Bărbia Ei este atât de frumoasă încât depăşeşte orice descriere. 32. 38. datorat camforului şi betelului. Perlele sunt o aluzie la literele Mantrei. 31. 27. 26. Atracţia aceasta este simbolizată ca iubirea lor. 28. KAMESHA – BADDHA – MANGALYA – SUTRA – SHOBHITA – KANDHARA . Kinkini se referă la literele Mantrei şi Rashanadama la Mantre cum ar fi Shri Gayatri şi altele. Mangalya – Sutra reprezintă unitatea dintre Shiva şi Shakti. NIJA – SAMLAPA – MADHURYA VINIRBHARTSITA – KACHAPT . KARPURAVITIKA – MODA – SAMAKARSHID – DIGANTARA . KANAKANGADA – KEYURA – KAMANIYA – BHUJANVITA . NABHYALAVALA – ROMALILATA – PHALA – KUCHA – DVAYI . LAKSHYA – ROMALATA – DHARATA – SAMUNNEYA – MADHYAMA . 4 .Gâtul Ei este împodobit cu Mangalya – Sutra legat de către Shri Kamesha. neputând fi văzută. adică Paramshiva. Aici se face referire la Shri Gayatri Mantra. STANA – BHARA – DALANMADHYA – PATTA – BANDHA – VALI – TRAYA Ea are lângă talie trei pliuri de piele care arată ca trei brâie de aur care sprijină talia ei subţire de greutatea pieptului Ei. MANDASMITA – PRABHAPURA – MAJJAT – KAMESHA – MANASA Strălucirea zâmbetului Ei copleşeşte mintea lui Shri Kamesha. În Kalpa – Sutra.Ca fructele ce cresc pe o plantă agăţătoare. 34. 29.Parfumul feţii Ei. Aici Nija – Samlapa sugerează Sruti. iar în Kam77777777777eme.

47. SARVARUNA . 45. Aici Kurma – Prishtha face trimitere la Deva – Loka. Ca Vagdevi.Gleznele Ei sunt ascunse.Picioarele ei sacre. adică Jnana – Svarupa.Ea se află în poala lui Shiva – Kameshvara. 43. Ele reprezintă Samvid – Bindu şi a lui Shri Chakra.Mersul Ei este graţios şi lent ca cel al unei lebedefemelă.Mare ocean de frumuseţe. De aici încolo arată cum şi ce anume ar trebui să fie la Ea contemplaţie. asemeni lotusului.Ea este în întregime roşie. sunt împodobite cu brăţări sunătoare şi sunt ornate cu diamante.Lumina din cele două picioare ale Ei întrece lotusul în strălucire. 44. Lah. În Sthula – Svarupa doar picioarele Mamei sunt obiectul fundamental al venerării. Aspectul estetic al Realităţii Fundamentale care este Brahmananda. 5) Aici Shinjana – Mani se referă la Mantra – Kshara. Până aici a fost descrisă Sthula – Svarupa.Binefăcătoarea – soţia lui Shiva. 40. 51. Aici se face referire la Shri Guru – Paduka.Picioarele Ei sunt arcuite precum spatele unei broaşte ţestoase. care sunt descrise a fi roşii şi albe. MARALI – MANDA – GAMANA .39. cunoscută ca Maha – Paduka – refugiul fiecărui Sadhaka: “Sharanye – Lokanam – Tava – Hi – Charanaveva Nipunau” (Saun.Ea este împodobită cu fiecare podoabă. 52. aşa că este Prajnana – Svarupa. Manikya – Mukuta sunt părţi ale lui Shri Kala – Chakra. îndepărtează ignoranţa discipolului. SHIVA . ea este frumoasă fără cusur. 5 . MAHA – LAVANYA – SHEVADHIH . PADA – DVAYA – PRABHA – JALA – PARAKRITA – SARORUHA . MANIKYA – MUKUTAKARA – JANU – DVAYA – VIRAJITA . NAKHA – DIDHITI – SAMCHANNA – NAMAJJANA – TAMOGUNA Strălucirea unghiilor Ei risipeşte inerţia întunecoasă sau ignoranţa. SARVABHARANA – BHUSHITA . Aici se face referire la Haimavati în Kenopanishad. semnificând forţa vieţii. ANAVADYANGI . 41. Marali înseamnă Hamsa.Genunchii săi sunt ca nişte coroane cu pietre preţioase. Tamo-Guna a devotaţilor Ei. KURMA – PRISHTHA – JAYISHNU – PRA – PADANVITA . SHIVA – KAMESHVARANKASTHA . Pranashakti. 8) 53. Cea care conferă devotaţilor Ei adevărata cunoaştere. KAMESHA – JNATA – SAUBHAGYA – MARDAVORU – DVAYANVITA Numai Kamesha îi cunoaşte moliciunea coapsei. Semnifică natura inseparabilă şi apropiată a lui Shiva şi Shakti chiar şi atunci când Ea s-a manifestat pentru a înfăptui Deva – Karya (Saun. Picioarele Gurului. Aceasta este pentru a indica Pativratya Ei.Din cap până-n picioare. Picioarele ei sunt albe şi roşii şi strălucirea lor amestecată îndepărtează întunericul. ca cea a unei lebede – femelă. iar Prapada la Mahavakya. împodobite cu pietre preţioase numite “Indra – Gopa – Mani”. a cărei mişcare este imperceptibilă şi lentă. INDRA – GOPA – PARI – KSHIPTA . Lah. GUDHA – GULPHA . ea este ornată cu toate Vedele şi Mantrele. 46.SMARA TUNABHA – JANGHIKA Picioarele Ei sunt asemeni tolbei cu săgeţi a lui Cupidon. SHINJANA – MANI – MANJIRA – MANDITA SHRI PADAMBUJA . 49. 48. 50. 42.

dacă acela are harul Ei.Regina lui Shri Nagara. se spune că ar curge nectarul prin toţi nervii devotamentului. Ajungem să-i realizăm aspectul său ultim doar prin harul Ei. Rishi şi Devaşii au preaslăvit-o căci i-au perceput forma cosmică. KADAMBA – VANAVASINI . Ea este reşedinţa beatitudinii. Din Bindusthana a Shri Chakrei. Aceasta face de asemenea referire la poziţia Ei în corpul nostru. 59. 21) (Maha – Padmatavyam Mridita – Mala – Mayena – Manasa). ca şi din Dvadashanta. etc. SHRIMANNAGARA – NAYIKA . fiind suprema “Sadevasaumgedam agra asit”. De la Ajna până în centrul craniului este Ishvarasthana. locaşul lui Sadashiva.Ea se află în vârful central al frumosului munte Meru.Ea se află în interiorul unui conac împodobit cu pietre preţioase denumit Chintamani – Ratna. Rudra Granthi este deasupra lui Vishuddhi şi Ajna. în interiorul acestei păduri de lotuşi este punctul de contact între conştiinţa individuală şi conştiinţa cosmică. Conform Yamala Tantras. 62.54. Aceasta înseamnă că locuieşte în Sahasrara (Saun. 58. SUMERU – SHRINGA – MADHYASTHA . Brahma Granthi se află deasupra celor două chakre. Conform cu Gaudapada – Sutra. Lah. Ea fiind Zeiţa ce prezidează Kamakoti – Pitha din Kanchipura. SUDHA – SAGARA – MADHYASTHA . 6 . Numai prin harul Ei te poţi apropia de Domnul Său (Shiva). ca răspuns la rugăciunile lor. aceştia sunt arbori divini. Lah Shloka 8 se afirmă că Ea este aşezată pe o căsuţă reprezentată prin Shiva (Shivakar Manche). Astfel. Aici se face referire la locul Ei din Shri – Chakra. PANCHA – BRAHMASANA – STHITA . 57. Shri Nagara înseamnă Shri Chakra care susţine macrocosmosul Brahmanda şi microcosmosul Pindanda şi Shri Vidya – Mantra. “Sudhasindhor Madhye” (Saun. când Ea a apărut din Chidagni – Kunda pentru a înfăptui Deva – Karya. având ochi frumoşi. 55. KAMA – DAYINI .Privirea Ei împlineşte toate dorinţele devotaţilor. Ishana şi Sadashiva. Conform cu Arunopanishad. care sunt Brahma. CHINTAMANI – GRIHANTASTHA . Deci Ea este regina tuturor acestora ca Zeiţă ce le prezidează. 56. Deasupra acestuia se află Shri Lalita ca Chitkala.La fel ca mai sus. Vishnu.Ea este aşezată deasupra Pancha Brahmas. 63.PADMATAVI – SAMSTHA . Aceasta arată statutul Ei fundamental ca Realitate. 60. 8). asemeni pietrei Chintamani. Ea este sursa diferitelor Mantre care împlinesc dorinţele devotaţilor. ca şi la macrocosmos şi microcosmos. Vishnu Granthi se află deasupra lui Manipura şi Anahata.Ea locuieşte în pădurea arborilor Kadamba.Domnul Ei (Shiva) este cuprins în puterea Ei. MAHA . KAMAKSHI . Muladhara şi Swadhishthana. Deasupra acestuia se află Dvadashanta. SVADHINA – VALLABHA .Ea se află în centrul oceanului de nectar. 61. Ea se află aşezată deasupra tuturor celor cinci Brahmas.Ea locuieşte în pădurea marilor lotuşi. 64. În Saun. dând devotaţilor cunoaşterea lui Kameshvara sau Shiva. Numele mai înseamnă că Văzătorii au realizat unitatea dintre sinele individual şi cosmic şi au proslăvit-O. Rudra. dotată cu armate. Lah. DEVARSHI – GANA – SANGHATA – STUYAMANATMA – VAIBHAVA Devaşii şi Rishi – Zeii şi Văzătorii.

Pentru a studia semnificaţia acestui nume şi a următorului. 68. Ea are trei7777777le sunt prezente în microcosmos. suit pe trăsura lui Kiri Chakra. în urma cailor şi în mijlocul trăsurii – Shri Suktam). este cea care îi controlează. De aceea numele semnifică faptul că Ea este preaslăvită prin numeroase Maha Mantre. autocontrol. comandantul armatelor. CHAKRA – RAJA – RATHA – RUDHA – SARVAYUDHA – PARISHKRITA Suită în trăsura lui Shri Chakra.Ea se află în centrul fortăreţei de foc. BHANDA – SAINYA – VADHODYUKTA – SHAKTI – VIKRAMA – HARSHITA . Cu această facultate ea controlează elefanţii care nu sunt alţii decât diferitele categorii de trăiri ale simţurilor. 71. conduse de şeful lor Ashvarudha. Nu trebuie confundată cu nici o putere fizică sau energie pe care o vedem sau pe care o trăim. “cucerind” Kiri Chakra. Ea este înarmată cu toate armele. (Egoul) şi îi conferă adevărata realizare a Supremului (Fundamentalului). 72. Cu ajutorul acestor calităţi. dar este servită de către ele. adică de timp. (Ashva – Purvam Ratha – Madhyam. Sampatkari este numele acelei facultăţi a minţii care discerne cu claritate deosebirea între Triputi. care se află în trăsura reprezentând Geya – Chakra este servitorul Ei. renunţare etc. Sampatkari este o Zeiţă născută din imboldul lui Shri Lalita. Ele există pentru lupta cu egoul (Bhanda). Ea se găseşte în centrul lor. aşezată pe Shri Chakra. este înapoia acestora. adică Jnata. 70. centrul lui Shri Chakra. 1-3—2 până la 4. Ea. adevărul şi dreptatea. Ashvarudha este o Mantra. Grupurile lor sunt Mantrele. JVALAMALINIKA – KSHIPTA – VAHNI – PRAKARA – MADHYAGA . Bhanda este personificarea naturii egocentrice a omului. 65.Ea este servită de către Shakti numită Sampatkari care. Ele sunt calităţi pozitive. Up. BHANDASURA – VADHODYUKTA – SHAKTI – SENA – SAMANVITA .Ea este înconjurată de mulţimi şi mulţimi de cai călăriţi de armatele de Shakti.Shri Mantrini. care nu vede nici o altă Realitate decât pe sine însuşi şi corpul lui şi respinge conceptul unui lucru esenţial. Shri Lalita cu armatele sale de puteri. cum ar fi Shama şi Dama.Ea este înzestrată cu o armată de puteri. Ashvarudha este mintea ce conţine diferitele simţuri care sunt caii. care fac deosebirea între real şi nereal şi care dezvoltă o viziune cosmică a Realităţii. GEYACHAKRA – RATHA – RUDHA – MANTRINI – PARISEVITA . cititorul este îndrumat la Kath.Deva înseamnă vocale – Rishi înseamnă consoane. adică puteri. ASHVARADHADHISHTITASHVA – KOTKOTIBHI – RAVRITA . 67. fundamental dincolo de el însuşi. având răbdare. adică ciclul naşterii şi al morţii.Ea este extrem de fericită văzând că forţele Ei sunt pe cale să distrugă forţele lui Bhanda. ca Realitate Supremă. Jnyena şi Jnana. mintea iluminată realizează Realitatea Supremă ca pe o conştiinţă atotcuprinzătoare. KIRI CHAKRA – RATHA – RUDHA – DANDANATHA – PURASKRITA . Ea se află între ele. Vahni înseamnă zi – Prakara înseamnă noapte. pregătită să-l ucidă pe Bhandasura. Jvala Malini sugerează o multitudine de forţe. neatinsă de ele. 66. dar dincolo de ele. iar Devata în Tantra. îi cucereşte Ahamkara. Aceasta sugerează locul lui Shri Lalita. călare pe o turmă de elefanţi. 69. Mantrini este mintea care intenţionează să atingă Realitatea Supremă. Ea controlează forţele corporale (forţele lui Sthula – Sharira) şi conduce către realizarea lui Dumnezeu. 7 . Ea călătoreşte un elefant numit Rana – Kalahalam şi conduce armata de Shakti în lupta cu Bhanda. SAMPATKARI – SAMARUDHA – SINDHURA – VRAJASEVITA .În faţa ei se află Varahi.

Doar cu o simplă privire îndreptată spre faţa lui Shri Kameshvara.Cele zece avataruri ale lui Vishnu se ivesc din unghiile de la degetele mâinilor Sale pentru a duce lupte cu Asuraşii – puteri ale întunericului – astfel Vishnu este creaţia Ei. înfăptuită de către Mantrinyamba. 76. Ea este în culmea fericirii. Aici Kameshvarastra semnifică focul conştiinţei (Jnanagni). Gana înseamnă grup. Astfel înfăptuieşte Ea această Deva – Karya. 81. 75.DASHAKRITIH . Grupul la care se face referire aici constă din 24 de Tattvas. Aceasta este distrugerea finală a lui Jiva – Bhava cu Advaita – Bhava. 77.a fost încântată că Shri Ganesha a distrus obstacolele (Yantra) puse de Vishukra în calea succesului Ei. BHANDASURENDRA–NIRMUKTA–SHASTRA–PRATYASTRA–VARSHINI Ea revarsă proiectile în faţa fiecărei arme lansate de către Bhandasura. MAHA PASHUPATASTRAGNI – NIRDAGDHASURA – SAINIKA . Atma. unde se aflau Bhanda şi armatele lui. 74. sau Realizarea. Sunt 15 Nitya şi ele sunt forţe divine care risipesc forţele dualismului. pune stăpânire pe cel devotat. 8 . MAHAGANESHA – NIRBHINNA – VIGNA – YANTRA – PRAHARSHITA . 79. Deci aici Shri Ganesha semnifică Mintea divizată. Aici sunt trasate dimensiunile Ei cosmice şi supra – cosmice. când l-a ucis pe Vishukra. care este pe care să-i ucidă pe fiii lui Bhanda. Conform Lalitopakhyana – distrugerea de către Ganesha a lui “Jayavighna Yantra”. KAMESHVARA – MUKHALOKA – KALPITA SHRI GANESVARA . Acesta şi Vishanga sunt fraţii lui Bhanda. 80.Ea a făcut scrum armatele de Asuraşi cu arma Mahapashupata. care arde complet toate tendinţele dualiste. KAMESHVARASTRA – NIRDAGDHA – BHANDASURA – SHUNYAKA . face faţă diferitelor obstacole create de către propria lui Dvaita – Bhava.La fel. Odată ce Shri Lalita.Ea este încântată de Shri Bala. Doar atunci poate un devotat să realizeze lucrul cel mai înalt. Ea va controla fiecare impuls egoist al minţii sale şi fiecare noţiune cu privire la dualism. care culminează în (starea) Advaita – Siddhi sau Moksha. Mahapashupata sugerează cunoaşterea pură care face distincţie între real şi nereal. care este Shri Lalita însăţi se bucură de Svatmananda – atunci când acestea sunt distruse. Ea a ars oraşul Shunyaka.Ea este încântată de puterea Varahi. adică pe Shri Lalita. Ea este Vimarsha Shakti. 82. inclusiv în copul lui.Cu Shri Kameshvarastra. BHANDA – PUTRA – VADHODUKTA – BALA – VIKRAMA – NANDITA . Devotatul în Sadhana sa. Mintea pură este domnul acestui grup. Ea este foarte fericită când observă că forţele divine înfrâng forţele egocentrice (demonice) şi când vede că Advarta – Bhava triumfă. care este Shiva Însuşi.Ca Paramatma Svarupini. MANTRINYAMBA – VIRACHITA – VISHANGA – VADHA – TOSHITA . Ea se bucură de distrugerea lui Vishanga. a fot creat Shri Ganeshvara. 73. VISHUKRA – PRANA – HARANA – VARAHI – VIRYA – NANDITA . ca Vimarsha Shakti. care distruge diferitele forţe care înrobesc. NITYA – PARAKRAMATOPA – NIRIKSHANA – SAMUTSUKA . KARANGULI – NAKHOTPANNA – NARAYANA . 78. în număr de treizeci.După ce a privit vitejia lui Nitya. Bala este fiica lui Shri Parameshvari. iar Shri Lalita îi dă devotatului posibilitatea să le depăşească prin omniprezenţa Sa cosmică.

Ea protejează simbolismul Kaula – Marga. splendoarea Ei este preamărită de Devaşi. într-un fel sau altul. care să-l poată salva pe devotat din pericolul căderii în păcat sau sex. MULA – MANTRATMIKA . unde devotatul resimte o mare beatitudine care se răspândeşte în întregul corp şi în întreaga minte. sau sursa Vedelor. iar Amritaika – Rasika înseamnă “cel ce se bucură de Advaita – Sthiti”. în cap. SHAKTI – KUTAIKA – TAPANNA – KATYADHOBHAGA – DHARINI . 85. adică cunoaşterea pură. SRIMAD – VAGBHAVA – KUTAIKA – SVARUPA – MUKHA – PANKAJA Faţa Ei de lotus este Vagbhava-Kuta a lui Shri Panchadashi Mantra. 84.Shakti Kuta a lui Shri Panchadashi este corpul Ei mai jos de talie. explicate în introducere.83. Astfel Ea este Shri Panchadashi Mantra însăşi. Manam (măsura) şi Meyam (obiectul măsurat). 91.ele trei Kuta ale lui Shri Panchadashi îi alcătuiesc corpul. HARA – NETRAGNI – SAMDAGDHA – KAMASAMJIVANAUSHADHIH . cum ar fi Brahma. adică Shri Panchadashi.Ea este sufletul lui Mula – Mantra. Sadhaka poate avea un Guru. aşa cum Shri Ramakrishna l-a avut pe Bhairavi Brahmani. Cititorul este trimis la Shri Kama Kalavilasa pentru o lămurire mai profundă a acestor nume. adică Shri Panchadashi Mantra. De aici încolo este descrisă Sukshma–Svarupa sau Mantra–Svarupa. Shri Lalita care se găseşte în Muladhara ca Kundalini este ridicată cu ajutorul Pranayanei şi dusă până în Sahasrara Chakra. 86. Kula reprezintă triada – Mata (cel ce măsoară). Vagbhava-Kuta semnifică sursa întregii vorbiri. 90. Vamachara este cu putinţa celor pentru care este recomandată. Dacă. 89. KULAMRITAIKA – RASIKA . 9 . În cadrul disciplinei interioare din Kaula – Marga. KULA – SAMKETA – PALINI . MULA – KUTA – TRAYA – KALEBARA . Kula înseamnă femeie castă. Aceasta înseamnă nu numai că Ea respectă secretul practicilor Kaula. Este foarte greu să găseşti un Guru (cunoscător) al Vamachara. După ce Hara – Netragni. dar Ea le întăreşte semnificaţia ezoterică sau spirituală. 87. Următoarele şase nume se referă la Kaula sau Vama – Marga. Această beatitudine este Amrita menţionată aici. i-a distrus (devotatului) toate dorinţele. BRAHMOPENDRA – MAHENDRADIDEVA – SAMSTUTA – VAIBHAVA După ce a fost de acord cu dorinţele lor şi a înfăptuit Deva – Karya. care practică (exersează) de asemenea Vamachara. Ea îi va conferi nemurirea lui Samjivana. Vishnu şi Indra. care a fost distrus de focul celui de-al treilea ochi al lui Hara. 88. KANTHADHAH – KATI – PARYANTA – MADHYAKUTA – SVARUPINI Corpul Său între gât şi talie este Madhya Kuta sau Kamaraja Kuta lui Shri Panchadashi. sursa tuturor mantrelor. Acestea arată că aceste o mie de nume sunt sacre pentru devotat.Ea este remediul revitalizator pentru Kama.Ea savurează nectarul Kula – ului. Kalyananda Bharati împarte acest nume în alte două nume – Kula şi Amritaika – Rasika.

De aici. (3) Amândoi poartă nume similare Shiva şi Shiva. Acest nume accentuează perfecţiunea Dakshinachara-ului prin implicare. Dincolo de acesta este starea turiya.. macrocosmos şi microcosmos.Ea locuieşte în osul muladhara sub forma lui Kundalini mahim – muladhare – Saun. Conştiinţa corporală este înlocuită în cea mai mare parte cu configuraţii mentale. În Kundalini Yoga. etc. este starea de veghe. 96. deci pretutindeni. deşi această conştiinţă este mai aproape de cosmic. Numele lui Jiva în această stare este Vishva. cum ar fi roşul. lipsit fiind de activitatea corporală şi mentală a atins un nivel mai înalt de conştiinţă. 99.Ea este zeitatea interioară a Kulei. Conştiinţa corporală de vishva pare să se extindă până la svadhisthan unde se află Brahma – granthi.Ea este încântată de Samayachara. prin harul Gurului şi al lui Shri Lalita ca Ichcha Shakti (puterea voinţei lui). Este firesc să fie greu ca individul să transcendă în mod conştient această stare. unde se unesc conştiinţa individuală şi cea cosmică. Ea trebuie venerată ca o castă Brahmana – Punyastri. Jiva. etc. KULA – YOGINI . sau Ea este zeitatea ce prezidează Kaula – Marga. îşi recapătă identitatea cu conştiinţa cosmică. sau culoare. (5) Amândoi înfăptuiesc acţiuni similare. Numai atunci când individul transcende această stare prajna şi devine turiya. adică Egalitate. unde este amplasat Vishnu granthi. un individ nu poate ajunge în această stare sau să transcendă la nivele superioare de conştiinţă prin propria sa voinţă. cum ar fi dansul. SAMAYACHARA – TATPARA . 94. în starea sa inferioară. Odată ce Kundalini se înalţă şi merge dincolo de ajna. 98. care trebuie venerată ca Shri Lalita Însăşi. ea mai este limitată. Numele de la 99 la 108 descriu Kundalini – Yoga pe scurt. numită taijasa. aflată în muladhara ca o conştiinţă corporală. adică în fiecare casă. Aici toate impresiile sunt mentale. Ea se manifestă ca Ikshti sau Ichcha – Shakti a lui Shiva – sau spiritul interior al egalităţii (al lui Shiva şi Shakti). Următoarea stare este cea a conştiinţei individului în cadrul unui vis. 97. se întinde până deasupra anahatei. În mod obişnuit. se întinde până la ajna. şi este denumit Prajna. devotatul. (2) Amândoi îndeplinesc toate cele cinci funcţiuni cum ar fi Srishti. În Shri – Yaga. sat sau pădure. Sufletul7777777dividuală. starea următoare de conştiinţă a unui jiva. şi printr-un efort conştient de voinţă o face să străpungă cele şase chakre de la muladhara la ajna. Vezi Suvasunyarchana – Prita. similară somnului fără vise. Lah. Jiva este denumit aici Taijasa. SAMAYANTASTHA . AKULA . MULADHARAIKA – NILAYA . triada menţionată anterior. 10 .92. Există în cinci moduri egalitate între Shiva şi Shakti: (1) Amândoi locuiesc în Shri – Chakra. individul este conştient mai mult de corp.Ea este venerată prin Kaula – Marga. Această stare de conştiinţă a unui jiva. etc. (4) Amândoi au o Swarupa similară. În ea.Pativrata lui Paramashiva. Dar. numită prajna. Aici atât corpul cât şi mintea sunt inactive. KULANTASTHA .Ea locuieşte în Kula.Ea se află în interiorul Samaya. 95. pune în mişcare pe Kundalini cea adormită (înfăşurată). Aici Jiva este dincolo de corp şi minte. sau poate însemna Avarana – Devatas din Shri Chakra. devotatul devine conştient în plan cosmic sau turiya. Trecerea de la o stare la alta următoare. Următoarea stare superioară de conştiinţă este cea a somnului fără vise. KAULINI . adică cea care locuieşte în cap.Cea care este dincolo de Kula. KULANGANA . 93. superioară pare a fi similară cu deschiderea unei porţi dificile sau tăierea unui nod (granthi). în Sahasrara. 9. deasupra căreia se află Rudra – granthi.

111. Aici devotatul îşi pierde aproape integral simţul individualităţii.Ea retează pădurea naşterilor. VISHNU – GRANTHI – VIBHEDINI . MANIPURANTA – RUDITA . Up.Ea taie nodul lui Rudra.Ea este orbitoare ca fulgerul. Ea îl ajută pe devotat să transcendă în mod conştient starea de veghe.Ea este încolăcită ca un şarpe. Aici culminează Kundalini – Sadhana. 105. sau Ea este marea putere. Aceasta este cea mai bună şi se numeşte sattvika – bhavana. BHADRA – PRIYA . RUDRA – GRANTHI – VIBHEDINI .) “Tatillekha – tanvim” – (Saun.Ea revarsă chintesenţa nectarului. ce este exterioară. BISA – TANTU – TANIYASI . TATILLATA – SAMARUCHIH . SAHASRARAMBUJARUDHA . 106. “vidyullekhe – vabhasvara” (Mah. Îşi pierde conştiinţa lor. 112. Lah. minte şi viaţă.După tăierea lui Brahma – granthi. 11 . Aceasta este Moksha. (2) sau concentrarea în interiorul inimii pe o imagine mentală şi venerarea Ei prin diferite ofrande. 103. Se afirmă că este încolăcită de 3 ori şi jumătate – forma sub care se află Shri Lalita în fiecare individ în stare potenţială. Acesta este modul în care le apare devotaţilor în sadhana. BHAVARANYA – KUTHARIKA . Locuieşte acolo ca shakti sau chitkala din sufletele eliberate. KUNDALINI . devotatul resimte o beatitudine incomparabilă.Realizată prin efort mental (denumit dhyana).Personificarea mărinimiei. 116. Aici devotatul simte irealitatea stării de veghe. 115. AJNACHAKRANTARALASTHA . 102. SHATCHAKROPARI – SAMSTHITA . MAHA – SHAKTIH . devotatul percepe irealitatea individualităţii sale ca corp. act ce este încheiat în numele următor. 109. (3) sau prin pierderea individualităţii devotatului în Shri Lalita Parameshvari în Sahasrara. 21). BHAVANI . De aici înainte Jiva îşi pierde conştiinţa individuală şi devine una cu conştiinţa cosmică (Shiva) în Sahasrara. 113. cea care dă viaţă la samsara lui Shiva. adică eliberarea din ciclul naşterilor. Venerarea lui Shri Lalita conferă moksha din samsara.Ea taie nodul lui Brahma. Na. În această stare.100.Zveltă ca un lujer de lotus. Shri Lalita apare în manipura devotatului. SUDHASARABHI – VARSHINI . 107.Regina lui Bhava.Îi place să fie binevoitoare. 110. Ea poate fi (1) Dhyana a lui vigraha sau pratika. 108. adică universului. BHAVANAGAMYA . 101. BHADRA – MURTIH .Ea se află deasupra celor şase chakre. mărinimoasă. 114.Ea se află în interiorul agnyei chakra la joncţiunea dintre sprâncene. BRAHMAGRANTHI – VIBHEDINI . 104.Ea taie nodul lui Vishnu.Ea se urcă în Sahasrara chakra. adică Shiva.Îi place deliciul Unirii Ei cu Shiva. Dacă se face aceasta.

117. sau o mudra denumită cu acest nume în dhyana. SHAMBHAVI . percepe Realitatea Supremă. Lah. SHARMA – DAYINI .Nepătată. neformulată. care sunt în majoritate sub formă de perechi. SHARADARADHYA . 120. 134. Ea este suportul Universului. SHATODARI . NIRADHARA .Faţa ei este frumoasă ca luna plină în Sharadritu. lucrul cel mai bun. adică Ea este conştiinţa pură. Ea este venerată prin meditaţia internă (profundă) nesprijinită de vreo imagine sau formulare fizică ori mentală. Shri Kalyanananda Bharati afirmă: aceste nume exprimă Shri Gayatri svarupa. care îi descrie fidelitatea inegalabilă faţă de Domnul Ei. BHAYAPAHA . 122. Frica este forţa motrice a multor acţiuni ale noastre. 129. BHAKTI – PRIYA .Venerată de către Sharada. Există mai multe feluri de bhakti.Bhakti. Cititorul este trimis la a 96-a shloka din Saun. care dă svarupa – jnana. nu ca o femeie obişnuită. 121. 124.Nesprijinită.Liniştită faţă de devotaţii Ei. 119. SHARVANI . sau acest nume se referă la paşnica turiyasthiti. în cursul unei singure naşteri. 130. 12 .Regina lui Sharva.Regina lui Shankara. BHAKTI – VASHYA . Când ea face să cadă acestea. adică Shiva. 131.Cea care dă fericirea. BHAKTI – GAMYA .Ea este realizată prin devoţiune. SHRI – KARI . SADHVI . Inseparabilă de Domnul Shiva.. etc. nediferenţiată 133. devine Shri Lalita Însăşi. Zeiţa învăţării venerată în Sharadritu.Binefăcătoare. de diferitele Karma şi dualităţi cum ar fi Sukha şi Duhkha. 127.Devotaţii ei primesc toate lucrurile bune şi. BHAKTA – SAUBHAGYA – DAYINI . 126. de asemenea. 128. adică Shiva. 118.Ea risipeşte frica. SHANTIMATI .Îi sunt dragi devotaţii. Pată înseamnă aici mala sau limitările lui Jiva. adică Shiva. 123. care întunecă viziunea Adevărului. SHARACHANDRA – NIBHANANA .Cea cu talia zveltă este numele Yantrei prin care este venerată Nava – Durga. 125. cel mărinimos. În aceste nume.Neatinsă. NIRANJANA . inclusiv beatitudinea divină.Regina lui Shambhu. ci de-a lungul întregii eternităţi şi dincolo de ea. se alternează aspectul Shiva (prakasha) şi aspectul shakti (vimarsha) care dau moksha sau realizarea. Cititorul este trimis la Bhakti – Yoga de Shri Ashvini – Kumar – Data. De la acest nume până la al 190-lea se descrie stare Ei fundamentală – Nirguna – fără atribute. moksha.Doamnă castă. NIRLEPA . 132. SHANKARI .

măreaţă şi pură).Lipsită de atribute.Eternă. NIRMADA – Lipsită de mândrie. de la Jagrit la Turiya. 152. 143. în toate cele patru stări. de nectar. baza pluralităţii. NIRGUNA . 138. NIRMALA . RAGA – MATHANI – Distruge ataşamentul.Ea este dincolo de Universul de Panchabhutas. SHANTA . căci Ea este totul. modestă. NIRAKULA . denumit Avadhya.Etern pură. NISHKALA . NISHKALANKA – Strălucire nepătată.Nu doreşte nimic. înseamnă şi “fără trup”. 158. 146.135. fără Maya.Ea este fără formă. Lipsită de orice acţiune. NISHKARANA – Lipsită de cauză. 145.“Mereu trează”. 13 . NISPRAPANCHA . Ea este baza neschimbătoare a tuturor schimbărilor. 150. NIRAKARA . sau devotaţii Ei sunt etern liberi. NITYA – SHUDDHA . NIRUPADHIH – Singură. NIRAGA – Neataşată.Indestructibilă. NITYA – BUDDHA .Etern liberă. 154. completă. NIRAVADHYA . Calităţile sunt creaţia minţii. NIRISHVARA – Supremă. 136. 149.Nu are nici o bază (punct de plecare).Netulburată. 144. adică este conştiinţă nediferenţiată. 141. moksha. NIRASHRAYA . NITYA – MUKUTA .Indivizibilă. dezvoltând Vainagya.Neschimbătoare.Paşnică sau ocean fără valuri. 142. 157. 151. 155. NIRVIKARA . sau cea care-şi salvează devotaţii din iad. NITYA . (Neatinsă. dincolo de cele trei guna sau calităţi. Ea este conştiinţă lipsită de ele. 156. NIRANTARA – Nediferenţiată (conştiinţă şi puterea ei). De aici încolo există perechi de nume care sugerează aspectele de Shiva şi Shakti ale lui Shri – Lalita – Parameshvari. 153.Pură. 139. 148. 137. Ea având totul. 147. Ea fiind cauza tuturor cauzelor.Invulnerabilă. NISHKAMA . 140. NIRUPAPPLAVA .

171. NIRBHEDA – Nediferenţiată.). Pu. NISHKRODHA – Lipsită de mânie. NISHCHINTA – Fără vreo nelinişte. 160. 165. Ea este lipsită de asta. 162. NIRMOHA – Fără vreo iluzie. adică Nirvikalpa – Samadhi. 161. NIRAHAMKARA – Lipsită de ego.159. MAMATA – HANTRI – Distruge tot “al meu” – egoismul. SAMSHAYAGHNI Distruge toate îndoielile celor devotaţi. NIRBHAVA – Nenăscută. 163. Lah. NISSAMSHAYA – Nu are nici o îndoială. 172. suflet. MADANASHINI – Distruge mândria în cei devotaţi. 169. care este conştiinţă fără vreo formulare sau ideaţie. păcatul devine virtute. 181. 179. NIRMAMA – Fără egoism. NIRNASHA – Fără moarte. bhavati” (Saun. NISHPAPA – Papam este ignoranţă sau Avidya. minte. NIRLOBHA – Ea este lipsită de lăcomie. 178. 174. integrală. 170. 168. 173. Ea este colţul lui Varahavatara. 3). LOBHA – NASHINI – Distruge lăcomia celor devotaţi. conferindu-le celor devotaţi Amritatva sau Moksha. NIRABADHA – Netulburată (de griji).. PAPANASHINI – Ca Vimarsha shakti. BHAVANASHINI – Distruge ciclul naşterilor. 167. ‘Dhynamatrena papishthanam nrinam dushkritam sukritayate’ (Br.. 164. 180. 175. NIRVIKALPA – Ea nu are activităţi mentale. MRITYUMATHANI – Distruge moartea. “Janma – jaladhaunima – gnanam . MOHANASHINI – Ea distruge toate iluziile celor devotaţi. căci este generoasă. cât şi în final cea între Shakti şi Shiva. KRODA – SHAMANI – Distruge mânia celor devotaţi. 14 . care îi ridică pe oamenii cufundaţi în oceanul naşterilor. BHEDANASHINI – Distruge diferenţierea între corp. 166. 176. Ea risipeşte ignoranţa sau distruge păcatele . cum ar fi a lua nerealul ca real. Prin simpla concentrare asupra Ei. 177.

186. NISHPARIGRAHA – Nu ia nimic deoarece nu are nevoie de nimic. 195. Zeitatea ce prezidează Vijayawada şi o zeitate la Varanasi. NIRATYAYA – Imposibil de traversat sau depăşi. DURGAMA – Greu să te apropii (de Ea). 15 . 185. SANDRA – KARUNA – Plină de compasiune pentru devotaţi. NISTULA – Neegalată. 199. cum ar fi Raja şi Dvesha. nici n-o întrece. Ea îi conduce pe cei devotaţi la statutul cel mai înalt sau la Realitate. cum sunt Mahakali. DURLABHA – Greu de atins. DURACHARASHAMANI – Risipeşte consecinţele faptelor necinstite ale celui care regretă sincer şi a celui credincios. Durachara înseamnă aici practici interzise de către shastre. 184. NISHKRIYA – Dincolo de toate acţiunile. o cale bună. SARVA – MANGALA – Sursa a tot ceea ce este bun (favorabil). SARVAJNA – Omniscientă. 193. adică ură. sau cea care-l eliberează pe devotat de frică.Shaktis din Shri Chakra. numele indică la fel pe Shri Durga Navarnamantra). SUKHAPRADA – Conferă fericirea sau beatitudinea sau Moksha. SADGATI – PRADA – Aici “Sat” înseamnă Adevăr. DOSHAVARJITA – Lipsită de defecte.182. 200. 191. Nimic nu-I este interzis sau impus. etc. la cererea Devaşilor. NIRAPAYA – Dincolo de primejdie. 187. 189. 198. 196. 188. căci Ea este Purnakama sau are totul. Aceasta se referă şi la Avarana . 197. sau numele soţiei lui Shiva. (Până la acest nume se sugerează semnificaţia ezoterică a lui Shri Gayatri şi Shri Shodashakshari. SARVA – SHAKTI – MAYI – Ea este sursa tuturor Puterilor şi energiilor. iubire. 192. DURGA – Distrugătoarea lui Durgu. 190. Mahalakshmi. SAMANADHIKA – VRAJITA – Nimeni n-o egalează. NILACHIKURA – Cu părul negru. Ea rămâne supremă. 183. care este Nirvana – Sukha – beatitudinea eliberării. un Asura. 201. De asemenea numele unei fete de nouă ani. 194. care este Ea însăşi. DUSHTA – DURA – De neatins de către cei necinstiţi. Devotaţii devin de asemenea Nishparigraha. DUHKHAHANTRI – Distruge mâhnirea. sau nu este necesară nici o acţiune. Mahasaraswati. De aici până la Samanadhika – Varjita.

cea care este una cu El. Aşa cum multe râuri diferite curg în ocean. adică Nirguna. 206. 211. Spaţiul şi timpul. 208. SARVAMAYI – Permanentă în totul. cum sunt Trimurtis. mintea şi viaţa sunt manifestări ale conştiinţei. întocmai cum este forma tuturor mantrelor. Această stare este numită de asemenea Rudra – Vaktra. 210. Ea este şi puterea dinapoia Yantrelor diferitelor Mantre (căci toate Yantrele au Prana – Shakti ca sursă a lor de energie sau putere). infinită. acesta este un nume secret al lui Shri Durga. MANONMANI – Unmani înseamnă înălţată. cea mai înaltă stare de conştiinţă. 215. Timpului şi relaţia subiect – obiect s-au pierdut în totalitate şi mintea devine lipsită de gânduri în Yoga. SARVA – MANTRA – SVARUPINI – Întruparea tuturor mantrelor. MAHALAKSHMI – Sursa măreaţă a ceea ce este cel mai bun în viaţă. Ea este de asemenea Nirguna. MAHESHVARI – Maheshvara este Param – Shiva fără atribute. materia şi energia. MAHA – PUJYA – Venerată de cei mai mari. MAHA – PATAKA – NASHINI – Distruge cel mai mari păcate. 207. 213. tot aşa căile numeroase şi diferite îngăduite de Agamas (Tantras). adică starea în care simţul Spaţiului. MAHARATIH – Beatitudinea cea mai mare. adică Trimurti. Puterea lui. MAHA – MAYA – Supremul creator al iluziei şi confuzie pentru cei mai mari Zei. 209. 16 . MAHA – SATTVA – Suprema existenţă sau energie. duc doar în tine. pe malurile râului Gandaki. 204. SARVESHVARI – Regina Universului de Nama şi Rupa – nume şi forme. MAHA – SHAKTIH – Marea putere. 205. 218. Aici Sarvatantre înseamnă toate tantrele. Bahudhapyagamairbhinnah Panthanah Siddhihetavah Tvayyeva Nipatantyete Srotasvinyarnavaviva. Este de asemenea o mudra. care sunt cauza realizării. sau cele 7 grupuri de Mantre formate de cele 105 litere ale alfabetului. 203. SARVA – YANTRATMIKA – Sufletul tuturor Yantrelor. MAHADEVI – Cea mai mare dintre Zeiţe. Ea este mintea în starea Unmani. 217. inclusiv cele din Vamachara.202. MAHARUPA – Forma supremă. 214. dincolo de toate plăcerile simţurilor. care îl ajută pe cel devotat să atingă starea unmani menţionată mai sus. 216. adică Shiva. Dar Shri Lalita Parameshvari este forma supremă care le cuprinde pe toate acestea. sau Manannani este numele unei chakre din creier. MRIDAPRIYA – Dragă lui Mrida. SARVA – TANTRARUPA – Forma tuturor tantrelor. Aici Sarva Mantra reprezintă Vedele. Zeitatea ce prezidează Chakratirtha. 212.

Ishamahishi însemnând soţia lui Shiva sau Ishvara. Amba Yajna şi Agnishtoma. 224. MAHASANA – Aşezată sus. Ea este conducătorul lor. Ea este ţelul tuturor acestora. cum sunt Shri Yaga. MAHA – YANTRA – Cea mai mare dintre Yantras. MAHESHVARA – MAHA KALPA – MAHA – TANDAVA – SAKSHINI – Martora dansului măreţ al grandiosului Shiva la finele Kalpei. numele sunt destul de simple ca înţeles. aceste nume reprezintă desăvârşirea Gitashastrei şi a lui Shri – Durga – Saptashati. MAHAVIRYA – Puternică. După el. El O venerează pentru că Ea este Puterea din interiorul Lui. 223. fie exterioare (Bahir – yaga) sau interioare (Antaryaga). MAHA – TANTRA – Cea mai mare dintre Tantras. conform cu Bhavopanishat.219. MAHA – MANTRA – Cea mai mare dintre mantre. 232. încoronată odată cu El ca şi conducător al celor trei lumi. 230. 221. MAHABALA – Tărie enormă (“Tu eşti Tărie şi Lumină”). Ea este martorul tăcut al disoluţiei Universului. Shri Krishna şi Shri Durga. de la Bhupura la Bindu. MAHA – YAGA – KRAMARADHYA – Venerată prin ritualul Mahayaga. MAHA – KAMESHA – MAHISHI – Ea este regina lui Maha – Kameshvara. Cele 13 nume menţionate mai sus reprezintă zeităţile menţionate în cele 13 capitole ale lui Shri – Durga – Saptashati. De fapt. 31). adică. 233. Ea este aşezată pese şi deasupra Tattvas ale pământului. 228. El spune că există o identitate între Shri Mahayogeshvara din Shri Bhagavadgita. conform lui Kalyanananda Bharati Swami. 231. Lah. 225. MAHABUDDHIH – Cea mai mare inteligenţă. cu diferite Upachara. Mahayaga este venerarea lui Shri Chakra. MAHAISHVARYA – Având cea mai mare împărăţie. 222. MAHA YOGESHVARESHVARI – De la Mahamaya până la numele de mai sus. adică Shri – Vidya. Dincolo de aşa-numitele Ashtasiddhi sau opt siddhis. Însă se pare că există o semnificaţie ezoterică a acestor nume. Îi sunt dragi sacrificiile. adică Shri Chakra. 226. adică mai mare decât cele 64 Tantras. iar ultimul nume este esenţa întregii cărţi. MAHABHOGA – Cel mai mare belşug. 229. care este Shri Mahayogeshvareshvari. Sau Mahasana înseamnă Yagashala sau locul unde se fac sacrificiile. Kalyanandada Bharati împarte acest nume în Mahakama şi Ishamahishi – Mahakama însemnând imensa dorinţă de a crea. MAHA – BHAIRAVA – PUJITA – Venerată de către marele Bhairava. Yogishvaras sunt Trimurtis. care “Universul în timp”. Atunci Ea ţine toată creaţia în interiorul Ei. 220. Bhairava este forma pe care o ia Paramshiva la finele unei Kalpa. care este acţiunea lui Shiva în formă de Bhairava. adică după disoluţie. 227. 17 . Ea este venerată cu mari Yaga. MAHASIDDHIH – Cea mai mare dintre împliniri. Shri Vidya Tantra este cea mare dintre Tantras (Saun.

SEVITA – În lupta Ei cu puterile Întunericului. CHARACHARA – JAGANNATHA – Regina întregului Univers. Aceste 12 mantre sunt descrise în Jnanarnava. Triunghiul indică Avyakta. ceea ce nu este altceva decât Ea ca Putere. PADMA – NAYANA – Cu ochi de lotus. Ea este singura Zeitate venerată cu aceste 64 de articole. cele trei dehas. 244. MAHA – CHATUSHASTI – KATI – YOGINI – GANA . (Paurnamasyam Chandrabimbe Dhyatva Shri Lalitambikam – Meditând la Shri Lalita în discul lunii în zilele Paurnami). MANU – VIDYA – Mantra dată de Manu. numite Tvarita. CHARU – CHANDRA – KALADHARA – Împodobită cu faza frumoasă a lunii. Cele 64 de articole pentru adorare sunt descrise în Varivasyarahasya. 247. Aici Charu înseamnă cele 8 zile ale fazei lunii vechi. numele). şi Trimurtis şi cele trei soţii ale lor. CHARURUPA – Cea frumoasă. CHATUHSHYUPACHARADHYA – Venerată cu cele 64 tipuri de ofrande. Jagat înseamnă mişcător. adică Dhyana. Ea este Împărăteasa tuturor acestor triade şi de aceea este cunoscută ca Tripura – Sundari. care se mişcă şi nu se mişcă. Tri înseamnă aici Triputi. care este forma lui Shri Lalita Însăşi. Shri – Vidya are 12 devotaţi. Aceasta sugerează infinitatea formelor şi unităţilor Puterilor. fiecare dintre ei este cel ce dă sau Rishi al unei mantra sau vidya. adică în Shri Chakra. Chandramandala înseamnă şi Shri Chakra. 246. culminând cu Puterea Conştiinţei. 240. CHANDRA – VIDYA – Chandra este unul dintre cei 12 Rishis menţionaţi mai sus şi a dat o Mantra. PARVATI – Fiica lui Himavat – Parvata. Nitya este zeitatea Mantrei Kamakala Ekakshari. 245. 236. În Shri Chakra există triunghiul cel mai la interior. sau mai înseamnă faza Nitya a lunii în care ea nici nu creşte. Dhyatri şi Dhyeya şi Mata. începând cu Manu. 241. 242. Puranele Darshanele. Sukshma şi Karana şi cele trei Vede şi cele trei lumi. CHARUHASA – Cu un zâmbet frumos. în interiorul căruia se află cercul cel mai interior sau Bindu. 239. emiţând raze roşii ca rubinul. CHAKRARAJA – NIKETANA – Locuieşte în regele chakrelor. Ea este sursa tuturor acestora. 235. Aici Chandra Mandala înseamnă şi Sahasrara. 248. CHATUH SHASTI – KALAMAYI – Ea însăşi este (de forma) celor 64 de arte. PADMA – RAGA – SAMA – PRABHA – Strălucitoare. Acestea sunt Vedele. MAHA – TRIPURA – SUNDARI – Grandioasa Tripura – Sundari. 18 . sau acest nume se poate referi la Shri Yaga cu care Ea este venerată cu 64 de articole. 237. adică Sthula. Samkalpa până la Avabhrita. 238. CHANDRA – MANDALA – MADHYAGA – Ea se află în centrul sferei lunare. 243. (v. Manam şi Meyam. ea este slujită de 64 de grupuri de yoghini. nici nu descreşte.234.

sau Dharma se referă la sclavie şi Adharma la eliberare. Svapna (vis). TAIJASATMIKA – Are natura lui Taijasa. ei devin lipsiţi de viaţă. adică Pancha Bhutas. 253. a celui ce meditează şi a obiectului meditaţiei. JAGARINI – Cea trează. Cele patru stări sunt Jagrat (veghe). 256. PANCHA – PRETASANASINA – Aşezată pe tronul format de 5 corpuri inerte (moarte). din starea de veghe. prin intermediul lui Sukshma – Sharira. despre care se spune că sunt Achetana sau lipsite de viaţă. Aici dispar complet toate formele de dualitate. şi aspectele Ei care le înfăptuiesc. În această stare. Puterile. ca Jiva şi Ishvara. DHARMADHARMA – VIVARJITA – Dincolo de comportamentul bun sau rău. Pancha – Krityas. Când Ea îşi ia de la ei înapoi viaţă. DHYANA – DHYATRI – DHYEYA – RUPA – Are forma meditaţiei. 19 . Numele care urmează Îi descriu cele cinci funcţiuni. 252. nici nu vede. adică Triputi. Ishvara şi Sadashiva. 255. Pentru alte lămuriri în legătură cu acestea a se vedea Mandukya Upanishat. 250. Ele sunt Brahma. Rudra. SRISHTI – KARTRI – Creatoarea. PANCHA – BRAHMA – SVARUPINI – Panchabrahmas sunt formele Ei. Kalyanananda Bharati afirmă că următoarele trei nume se referă la descrierea Celei supreme în Maitreyi – Brahmana. etc. VISHVA RUPA – Universul este forma Ei: Următoarele nume descriu cele patru stări ale Sinelui în Micro şi Macrocosmos. Ea este una cu aceia care sunt dincolo de toate aceste stări menţionate mai sus. 262. Sushupti (somn fără vise) şi Turiya (starea) dincolo de aceste trei stări. 261.249. 257. 264.. Stare în care Jiva se numeşte Vishva. impresia din vise a stării de veghe. 251. 263. corpul cauzal. cum ar fi relaţia subiect – obiect. nici nu aude. care se manifestă în ei ca Vama. TURYA – A patra. SVAPANTI – Vis. ei devin Brahmas şi nu Pretas şi creaţiei lor. CHINMAYI – Natura Ei este conştiinţă. 258. Vishnu. căci Ea este dincolo de orice acţiune. Ea este dincolo de amândouă. În aceasta trebuie intrat numai prin efort conştient. SUPTA – Somn fără vise. Jyeshtha. Această stare este dincolo de cele trei stări menţionate mai sus. 254. PARAMANANDA – Beatitudinea supremă. Sufletul cosmic în stare de veghe se numeşte Vaishvanara. Jiva are trăiri fără medierea organelor de simţ. Aici mintea nu are nici o ideaţie. A treia stare a lui Jiva. PRAJNATMIKA – Are natura lui Prajna. 260. Vishva este sinele individual în stare de veghe şi acesta este forma Ei. 259. Taijasa este Jiva în stare de vis. SARVAVASTHA – VIVARJITA – Dincolo de toate stările. sau mai înseamnă că ea este aşezată deasupra Panchabhutas. Jiva este cunoaşterea Prajna în starea de somn fără vise şi funcţionează numai cu Karana – Sharira. nici nu ştie ceva şi este numită Bhuma. VIJNANA – GHANA – RUPINI – Conştiinţa însăşi solidificată. Când Ea îi înzestrează cu Puterile sale.

PADMANABHA – SAHODARI –Soră a lui Vishnu. Galaxiile şi sistemele stelare din spaţiu – timp sunt ghirlandele Ei.. 280. 4) nume. În Tantrika – Sadhana este numele unei femei – guru. Lah. Bhanumandala înseamnă şi Anahata chakra. (Saun. Dravayati însemnând distruge. Drishah) – Universul se dizolvă şi este renăscut odată cu închiderea şi deschiderea ochilor Ei. RUDRA – RUPA – Puterea Ei ca distrugătoare a ciclului naşterilor. 281. Rudra înseamnă Rujam. ISHVARI – A patra dintre Pancha – Brahmas menţionate deja. BRAHMARUPA – Unul dintre Trimurtis – care este Shakti a Ei. 6) discernământ – conform cu Puranele. de la Muladhara la Sahasrara. 277. care creează (Vish. Ele sunt susţinute numai prin voinţa şi vigilenţa ei statornică (Nimeshonmeshabhyam .) 266. 273. Pur. 274. PADMASANA – Ea este aşezată în lotuşi. 271. Ea s-a născut odată cu Vishnu. BHAIRAVI – Soţia lui Bhairava. 24). 3) renume. ANUGRAHADA – Care regenerează Universul sau care oferă harul devotaţilor ei. Samsara. a cărei funcţie este Anugraha sau re-crearea Universului care a dispărut. inclusiv de Devaşi şi de posesorii celor 6 însuşiri bune: 1) lucruri bune în viaţă. 268. 270. Lah. 5) înţelepciune. SAMHARINI – Distrugătoarea întregului Univers. SADASHIVA – A cincea dintre Pancha – Brahmas. 20 .. UNMESHA – NIMISHOT – PANNA – VIPANNA – BHUVANA VALI – Universurile înmuguresc când Ea îşi deschide ochii. BHANU – MANDALA – MADHYASTHA – În centrul Soarelui (Adityantargatam Yachcha Jyotisam . 279. 2) milă.. 275. BHAGA – MALINI – Are o ghirlandă de sori. (Ishvarim Sarvabhutanam – conducătorul tuturor creaturilor – Shri Sukta). GOPTRI – Protejează Universul şi legea lui. adică Samsaram. BHAGAVATI – Venerată de toţi. 269. 267. conform lui Narada în Harivamsha. TIRODHANAKARI – Cauzează dispariţia completă prin retragerea în Ea însăşi. 278. Este sugerată forma sa fizică cosmică. Acum se ştie că centrul soarelui este sursa vieţii şi energiei de pe această planetă. 55). A doua dintre puterile lui Prakriti ca femeie este Vishnu.. Cel ce face a treia dintre funcţiunile lui Shri Lalita. ca Rudra. GOVINDARUPINI – Are forma lui Govinda (Vishnu). PANCAKRITYA – PARAYANA – Mereu concentrată în înfăptuirea celor cinci funcţiuni menţionate mai sus (Saun. înfăţişarea lui Rudra în aspectul său de distrugător. 276. 272. sau Ea are o ghirlandă de bogăţii.265. lucru deosebit de distrugere. sau starea pură Sattvik. Tishthati (Yoga Yajnavalkya)): marea lumină aflată în centrul soarelui există în inima tuturor creaturilor. şi sunt distruse dacă Ea îi închide.

AMBIKA – Totalitatea celor trei puteri ale voinţei. Purusha Suktam). Picioarele Ei de Lotus sunt sprijinite de ele. 286. care înseamnă aici Brahmananda. Ele toate sunt doar învelişuri care O conţin. Ea este cea mai preţioasă comoară conţinută şi protejată de către Agamas. de la vierme la Hiranya – Gharbha. 291. 283. Shanti – Patha din Bh. SAKALAGAMA – SAMDOHA – SHUKTI – SAMPUTA – MAUKTIKA – Perla din colecţia carapacelor stridiilor perlifere. SAHASRA – PAD – Cu o mie de picioare (v. Up. Shri Vidya şi în general întreaga Samayamata este sprijinită de către Upanishade. Artha. Ambika fiind un diminutiv şi un termen îndrăgit al lui Amba. Ea este însăşi Legea inexorabilă a Karmei: “Karma – Phaleshu – Jushtam” – Una cu fructele acţiunii. Ea este chintesenţa întregii cunoaşteri din Agamas. iar culoare roşie a Picioarelor Ei este dată acestor Upanishade şi la Mahavakyas. 288. Ea a alcătuit codul conduitei vieţii sociale pentru cei patru Varnasi şi patru Ashramasi. cum ar fi castele sau rânduielile vieţii. ANADINIDHANA – Neavând nici naştere. Ca Vedamata. Dharma. sugerând însuşirea Sattvika. 294. SAHASRA – SHIRSHA – VADANA – Are o mie de capete şi feţe (Sahasra – Shirsham – Devam) – Domnul cu o mie de capete (Purusha suktam). Mama. drepte şi păcătoase. 287.282. 284. numele arată că Ea îl eliberează pe devotat de cele 80 de cauze ale morţii. care este numele lui Shri – Tripura – Sundari. Aici se clarifică sensul numelui anterior. înseamnă Shri Bala – Tripura – Sundari. 296. care sunt descrise ca fiind limpezi precum cristalul. Capurile Vedelor sunt Upanishadele. Conform interpretării date acestui cuvânt de către sistemul Vararuchi. nici moarte. PURUSHARTHA – PRADA – Împlineşte cele patru obiective ale vieţii. 21 . care sunt marile adevăruri din ele. 295. adică de la cel m ai mic la cel mai mare. VARNASHRANA – VIDHAYINI – Cel ce dă legi. SHRUTI – SIMANTA – SINDURIKRITA – PADABJADHULIKA – “Paraga” sau praful de pe picioarele Ei de Lotus devin semnul roşu – Sindura care împodobeşte frunţile doamnelor care sunt înseşi Vedele. acţiunii şi cunoaşterii. 289. 290. – Om Purnamidam). BHUVANESHVARI – Regina Universului alcătuită din 14 Bhuvana sau Zeitatea Bija mantrei Hrim (v. ABRAHMA – KITA – JANANI – Mamă a întregii vieţi. nume 301). BHOGINI – Cea care se bucură de Bhoga sau fericire. (Durga – Mantra – Pushpam). NIJAJNA – RUPA – NIGAMA – Vedele sunt Porunca Ei. 293. care sunt Tantrele şi Vedele. 292. 285. SAHASRAKSHI – Cu o mie de ochi. Kama şi Moksha. PUNYAPUNYA – PHALAPRADA – Cea care dă rezultatele tuturor acţiunilor. Parfumul Picioarelor Ei cuprinde toate Upanishadele şi este refugiul devotaţilor Săi. care este viaţa Cosmică. adică Ea este Jivanmukta. pentru bunăstarea spirituală fundamentală a oamenilor. Aici Padabja – Dhulika sau polenul Picioarelor Ei îşi poartă parfumul în lung şi în lat şi sugerează Mantra. PURNA – Completă (v. care sunt Agamas.

Ramamanah. RAMYA – Cea frumoasă. Există 5 aspecte ale Supremului: 1) Nama – nume. RAJARAJARCHITA – Venerată de către Kubera. Se bucură. NARAYANI – Soţia lui Narayana. de aceea Ea dă lucruri dincolo de ce poate avea cel mai bogat. Aceasta mai exprimă şi Unitatea dintre Guru Mantra. 314. 301. nu există un al doilea pentru a fi acceptat sau respins. 4) Bhati – Cunoaştere.1). 5) Priyam – Beatitudine. RANJANI – Îl încântă pe Shiva sau ăi dă culoarea Ei roşie lui Shiva – care este limpede ca un cristal. 308. RAMANI – Încântătoare cu devotaţii Ei. Zeitate şi suflet. 303. RAMA – Mahalakshmi. în fiecare obiect este numită Prajna. Numele sugerează inutilitatea rugăciunii către Vishnu şi alţii care. Ea este aceste patru forme de încordare. 309. 315. inclusiv acesta. 22 . Cha Up. devin Kamakala – Bija Mantra. Rupa însuşi fiind Shiva. HRIMATI – Modestă. Dincolo de dualitate fiind unică. adică Nama şi Rupa. Nada fiind încordarea primordială în Conştiinţă. semnifică şi Kamakala. HEYOPADEYAVARJITA – Nu are nimic de respins sau acceptat. deoarece Ea este suzerana lor. 307. Narayan înseamnă refugiul lui Nara sau fiinţei umane. de la cea mai subtilă Para la cea mai grosieră Vaikhari. conform lui Kashi – Khanda. Ea este soţia Lui. 302. NADA – RUPA – Există patru stări Nada. Prajnanam este Brahma – (Shruti). numele Mahalakshmi Parama – Shiva este soţul lui Lakshmi şi de asemenea Parvati. 2) Rupa – formă. adică Moksha. RAKENDUVADANA – Având o faţă frumoasă ca luna plină. 299. RAJNI – Regină încoronată. 312. care cuprinde aspectul Nama al Universului. Primele două sunt aspectele Ei ca Prakriti. În starea sa fundamentală. RANATKINKINI – MEKHALA – La fel ca 38. Ea este lipsită de amândouă. baza lui Shri Vidya. menţinerea şi distrugerea. (8-12. HARI – BRAHMENDRA – SEVITA – Slujită de către Vishnu. RATIRUPA – La fel de frumoasă ca soţia lui Manmatha. 313. V. ei înşişi o servesc pe Shri Lalita. 310. 3) Asti – Existenţă. cel mai bogat. 298. Cele trei nume de mai sus. RASYA – Puterea percepţiei senzoriale. Rama este Shri. RAJIVALOCHANA – Cu ochi de lotus. 305. HRIDYA – Încântătoare – Locuind în Inimă. HRIMKARI – Hrim reprezintă cele trei funcţiuni ale lui Shri Lalita: creaţia. 306.297. Brahma şi Indra. 311. Shabda – Brahman. NAMA – RUPA – VIVARJITA – Lipsită de nume şi formă. 304. 300.

Aham este Sinele universal care locuieşte în fiecare ca noţiune de “Eu”. KAMA – KALARUPA – Are forma lui Kama – Kala. Mai semnifică Kala. zeitatea mantrelor Purna – Gayatri. RAKSHAKARI – Salvatoarea. RAMA – Femeie Ea este una cu toate femeile şi o întrupare a feminităţii. adevăratul dar fiind realizarea Fundamentalului (Supremului). După aceasta el pierde cu desăvârşire orice trăire exterioară. care simbolizează Universul cuvintelor formate cu literele între A şi Ha. 327. VARADA – Cea care dă dar chiar şi la Trimurtis. 326. KADAMBAKUSUMA – PRIYA – Îi sunt dragi florile Kadamba. 321. Shodashi şi Kama – Kala. KARUNARASA – SAGARA – Ocean de compasiune pentru devotaţii Ei. 325. 318. adică Shiva. înseamnă că Ea iubeşte Shri Chakra. KALALAPA – Cele 64 de arte sunt exprimarea Ei. KALYANI – Auspicioasă – zeitatea venerată în munţii Malaya (vezi numele Padma Purana). care este Kamakala – Bija. Natura inseparabilă a lui Shiva şi Shakti în Samaya – Mata. sau Rati – Rupa. 317. 320. 331. 333. şi împreună formează Shrim. care sunt Rakshasaşii. Varuni este un nadi. Kama – Kala este cuvântul “Aham”. 23 . Ekakshari – Mantra. De aceea fiecare devotat al lui Shri Vidya trebuie să se poarte cu fiecare femeie aşa cum se poartă cu propria lui mamă.Rădăcina Universului. prin cunoaşterea căruia devotatul ajunge la lotusul cu o mie de petale. JAGATIKANDA . 328. RAKSHASAGNI – Nimicitoarea forţelor rele. soţia lui Manmatha. vezi numele 84. KAMYA – Dorită (de către căutători după eliberare). 322. RAMANA – LAMPATA – Etern implicată în soţul Ei. 319. 323. 332. VAMA – NAYANA – Având ochi frumoşi sau cea care dă fructele acţiunilor. KADAMBARI – PRIYA – Îi place mierea. KANTA – Cea frumoasă sau înseamnă forma fundamentală a realităţii. Kama – Kala mai înseamnă Kama – Kala. VARUNI – MADA – VIVHALA – Îmbătată cu vin din curmale. pentru că Ea l-a readus la viaţă pe soţul ei. însemnând Iccha – Shakti.Rakenduvadana este Bindu. 324. ceea ce face aluzie la beatitudinea Eliberării. Kadamba – Kusuma este numele esoteric a trei cercuri din Shri Chakra. KALAVATI – Ea este întruparea celor 64 de arte sau Nitya – Kala. 330. adică dorinţa lui Kama. 316. 329. Panchadashi. RATIPRIYA – Îi place Rati.

adică Matrika. care O venerează. limpede. reprezintă corpul. sau Ea după placul Ei deschide sau închide în devotat calea către realizarea sinelui. VISHNU – MAYA – Produce o iluzie a limitării chiar şi lui Vishnu. care sunt extrase din fiecare Veda. KSHETRA – SVARUPA – Kshetra constă din cea mai înaltă conştiinţă până la materia grosieră şi spaţiu. KSHETRAPALA – SAMARCHITA – Kshetrapala înseamnă Shiva ca Bhairava. care sunt însuşirile tuturor creaturilor. 348. cunoscută ca Avyakta. VINDHYACHALA – NIVASINI – Locuieşte în Munţii Vindhya. conform cu Devipurana. 343. căci ele sunt respiraţia Ei – de asemenea pentru că Ea. VEDA – JANANI – Mama Vedelor. 340. VAGVADINI – Puterea de dincolo de vorbire (Yadvacha Vaaho (Sena Up. adică Shri Saraswati – sau Cea care creează şi hrăneşte Universul. sau Vedele sunt cele patru părţi ale Chintamani Griha. Vorbirea de dincolo de vorbire sau cea care cunoaşte vorbirea. Aceasta este forma Ei. 347. sau cea cu păr frumos. KSHETRA – KSHETRAJNA – PALINI – Kshetra. Ea este venerată de către el. se poate cunoaşte prin Mahavakyas. VIMALA – Pură. 335. care este nemărginit – prima formulare a conştiinţei referitor la Creaţie. iar Jiva este denumit Kshetrajna. triumfătoare zeitatea din Kashmir. 341. 351. VISHVADHIKA – Transcedentală (Vishvadhika – Rudra – Maharishi (Shruti)). KSHETRESHI – Regina lui Kshetra. 24 . 346. Kshetrapala mai înseamnă Jiva. a devenit Vaikhari – Sabda. VILASINI – Universul este pentru plăcerea Ei. Ea este la fel de imposibil de cunoscut ca şi vârful lui Vindhya. şi la Ea se poate ajunge numai prin aceste porţi.334. VIJAYA – Elementul succesului în toate acţiunile. VANDARU – JANA – VATSALA – Îşi iubeşte devotaţii ca pe proprii 350. 345. fiind alcătuită din cele 105 litere ale alfabetului care este sursa Vedelor. 1-2)). 349. ca Shabda – Brahman. ca microcosmos. 342. Ea este conducătorul amândoura. 337. 336. 344. VANDYA – Demnă de venerare. semnificând statutul suprem. unde locuieşte Ea. VEDAVEDYA – Se poate cunoaşte prin Vede. 338. 339. KSHAYA – VRIDDHI – VINIRMUKTA – Dincolo de declin şi creştere. VIDHATRI – Soţia lui Brahma. VAMAKESHI – Soţia lui Vamakeshvara studiată în Tantra cu acest nume. neatinsă de Mala sau impuritate.

358. Acest nume se mai referă şi la o formă de venerare vedică. PASHU – PASHA – VIMOCHINI – Ea eliberează lanţurile limitelor. mai înseamnă că în centru nu există nimic. Mai semnifică zeitatea venerată pe malurile râului Niva. Căci numai Ea este cea care creează lanţuri sau le distruge. Chit. 354. în Kanchi. Ea împlineşte toate dorinţele celor devotaţi. conform cu Chand. 355. înfăptuieşte în realitate această eliberare. Duplicatul conştiinţei din fiecare corespunde lui Chit din Sat. 362. 25 . conştiinţa sau Chit – Kala. mentală şi spirituală. TAMOPAHA – Cea care îndepărtează ignoranţa. dorinţa. 353.. BHAKTIMAT – KALPA – LATIKA – Kalpa este copacul care împlineşte dorinţele. care îl îmblânzeşte pe Domnul. cum ar fi mânia. Ananda. cum sunt Vedele.). Adhyatmika. TATPADA – LAKSHYARTHA – Sensul cuvântului Tat în Mahavakya. (Shiva – Bhaktaiva Sarva – Pasha – Hanih). asemeni arborelui Kalpa. SAMHRITASHESHA – PASHANDA – Distrugătoarea tuturor necredincioşilor. componenta Anand din Sat. Fiecare însuşire care limitează conştiinţa. 3) dorinţa puternică de a avea lucruri lumeşti. CHITIH – Semnifică. iar Kalpalatika semnifică o varietate din Sama. Lanţurile sunt 1) ignoranţa. este o pasha sau o legătură. Chit. conştiinţa este îngrădită de aceste limitări şi de aceea toate acestea se numesc Pashus. Devoţiunea numai faţă de Shiva va distruge toată robia (Br. Ea este puterea de dincolo de aceste energii. primul triunghi de la interior în Shri Chakra. etc. Ea este conţinutul sensului a sensului Mahavakya. 5) iluzia. adică Akasha – Svarupa. Vahni – Mandala înseamnă Vimarshamsha. de aceea nu este un lucru ce poate fi cunoscut.. 357. până la cel mai inert lucru. care este Avyakta. puterea Lui. Este cea mai înaltă stare de conştiinţă. 4) mânia. TARUNI – Mereu tânără – personificarea elanului vital sau Ananda vieţii. SADACHARA – PRAVARTIKA – Impune comportamentul corect. 360. "Bhakti este o parte din Sama. 356. 2) consternarea sau Moha. Ananda şi de asemenea lui Prakashamsha în Kama – Kala. 359. Aici semnifică faptul că Ea distruge neîncrederea în cărţile sfinte precum Vedele şi Puranele. Adhibhautika şi Adhidaivika. Cel ce nu are încredere în Vede. conştiinţa. va deveni un credincios înflăcărat al cărţilor sacre. Up. 364. TAPASARADHYA – Venerată de către cei care fac penitenţe. ci trebuie trăit. etc. TAPA – TRAYAGNI – SAMTAPTA SAMAHLADANA – CHANDRIKA – Lumină a lunii care-i alină minunat pe cei pârjoliţi de cele trei focuri. 361. De la Brahma în jos. iar Shiva se numeşte Pashupati. Ea alină pe cei pârjoliţi de chinurile şi grijile de natură fizică. 363. Chit nu este doar ceva legat de cunoaştere ci şi ceva legat de trăirea beatitudinii. Tattvamasi este “Tu eşti Aceasta”. Credinţa în El îi va elibera de lanţuri. dacă devine devotat. Dar deşi Shiva te eliberează de aceste lanţuri. Mai înseamnă şi Narayana. adică Ea este obiectul tuturor penitenţelor şi meditaţiei şi Ea este dincolo de cei incapabili de meditaţie şi penitenţă. CHIDEKA – RASA – RUPINI – Trăirea absenţei însuşirilor. Domnul lor. Focul reprezintă toate formele de energie fizică. Up. TANU – MADHYA – Cu talia fină.352. care este Samaveda. Lalita. Această afirmaţie măreaţă stabileşte identitatea dintre Saguna şi Nirguna şi dintre Shiva şi Shakti şi între Shakti din interior şi Paramatma. VAHNI – MANDALA – VASINI – Locuieşte în ţinutul focului.

Luna şi stelele moartea timpul şi Panchabhutas se presupune că judecă toate acţiunile în timp ce sunt martorii lor. Krita înseamnă zece. Para este Avyakta. 38). în care organele de fonaţie nu sunt active. 1). Următoarea în ordinea subtilităţii este Madhyama. Saun Lah. MADHYAMA – Stadiul intermediar de manifestare al lui Shabda – Brahma. dorind să creeze. SVATMANANDA – LAVIBHUTA BRAHMADYANANDA – SANTATIH – Toată beatitudinea de care se bucură fiinţele de la Brahma în jos. pusă laolaltă.365. PARA – DEVATA – Divinitatea fundamentală asupra căreia trebuie meditat. Mai subtil este Pashyanti. a venerat-o cu Mantra Panchadashi. Sa Eko Brahmana Anandah). 368. Este prima formulare sau Ikshti. cea mai grosieră fiind cea când rosteşti literele şi este numită Vaikhari – Shabda. explicat la Para. Toate acestea sunt formele Ei. BHAKTA – MANASA – HAMSIKA – Lebăda femelă care locuieşte pe lacul minţii celui devotat. Ea reprezintă în Shri Chakra primul triunghi care închide cercul cel m ai din interior sau bindu. a venerato pe Ea pentru împlinirea acestei dorinţe. Shabda – Brahman sau Vak are patru forme. 374. sunt comparate cu o pereche de lebede care zburdă în mintea celui devotat (Cf. ce este Brahman. KRITAJNA – Martor şi judecător al tuturor acţiunilor Soarele. Shiva va deveni lipsit de viaţă (Cf. adică Manmatha. aspectele gemene ale realităţii. 372. adică Muladhara. Hamsa este un simbol al lui Shri Lalita ca respiraţie a vieţii sau Prana. El este incapabil şi să se mişte . 373. 26 . adică Shri Lalita Însăşi. mai înseamnă şi Kama. PRATYAK – CHITI – RUPA – Conştiinţa interioară sau cunoaşterea sinelui fiecărui Jiva ca Sakshi. Na. KAMESHVARA – PRANANADI – Respiraţia vieţii lui Kameshvara sau Shiva. Up. cunoscută altfel ca Manas – Sarovan. deci Kritajna semnifică faptul că Ea este cunoaşterea lui Brahman. 366. 367. 375. Aici se face referire la componenta Anand din Sat Chit Ananda (Te Ya Shatam Prajapateranandah. Shiva şi Shakti. KAMA – PUJITA – Venerată de Kama. Suma celor o sută de Anand. PASHYANTI – Vagdevi ca Pashyanti. Aceasta înseamnă că Shri Lalita este forma fundamentală a lui Vagdevi. Îi plac să se afle în mintea devotatului Ei. Chedevam Deva Na Khalu Kushalah Spanditumapi – fără Ea. în care literele sunt venerate fără sunet. Para – Vak este voinţa care creează cele trei forme anterioare ale lui Shabda. care-l reprezintă pe Virat. 369. adică beatitudinea lui Prajapati. voinţa lui Shiva de a crea. care indică manifestarea parţială. Aceasta mai semnifică faptul că deoarece toate Shabda indică nume. conform cu Arunopanishad sau mai înseamnă că Ea trebuie să fie venerată în Kama – Giri – Pitha. VAIKHARI – RUPA – Forma lui Vak sau vorbirea manifestată complet prin pronunţare distinctă. adică Shiva. Dar pentru Ea. dar literele sunt pronunţate mental. 371. care este prin urmare cauza tuturor Shabda. nu este decât o picătură din oceanul de Beatitudine de care se bucură Ea. Saun Lah. care. Bhaje – Hamsa – Dvandvam – Ador pereche de lebede. 2-8-4). sau puterea nediferenţiată care creează toate numele. forma subtilă a lui Shabda ce a fost explicată mai sus. 370. reprezintă doar o singură parte a Beatitudinii lui Brahma (Tai. PARA – Fundamentală.

realizarea unităţii dintre 1) Shri Chakra şi cele trei shariras ale devotatului. Shadgunya mai este interpretată ca fiind chakra cu şase unghiuri. adică Ajna chakra. VISHVASAKSHINI – Martorul tăcut al acţiunii universului. După această experienţă. 2) chandra – mandala în chakra Sahasrara şi Sarvananda – maya. Bindu în Shri Chakra. Mai înseamnă şi al treilea dintre cele şase nitya. Zeitatea fiecărei mantre are şase părţi sau angas. care sunt cele şase membre ale Ei. devotatul devine Jivanmukta. însemnând petale. fiind doar un martor tăcut al universului. 382. însemnând triunghiuri. conform ritualului prescris. către Shri Lalita. SADYAHPRASADINI – Harul ei este prezent ca să ceri ceva. lipsă de pasiune şi echitate. sthula şi karana. RAHOYAGAKRAMARADHYA – Venerată prin ritualul sacrificiului secret. Acest sacrificiu secret şi ritualul său sunt antaryaga descrisă în Bhavanopanishat (Cf. shiras. menţionat în cele două nume anterioare. Guru învaţă în practică această rahoyaga. 387. 377. În a 9-a shloka din Saun. ODYANA – PITHA – NILAYA – Odhyana este lăcaşul Ei. kavacha şi astra. 378. 384. numită turiyatita. SHRINGARA – RASA – SAMPURNA – Plină de iubire faţă de Domnul ei sau Beatitudinea lui Brahmananda. RAHASTARPANATARPITA – Încântată de ofranda secretă. dincolo de turiya. 383. După sadyah prasana menţionată în ultimul nume. 388. JAYA – Victorie. Mai semnifică zeitatea venerată în munţii Varaha. în corp este chakra mandala de sub Brahmarandra din interiorul craniului. menţionate deja. Ara. Acesta este stadiul final al realizării. prosperitate. Conform Puranelor ele sunt: renume. Rasa însemnând Bhava. adică sukshma. Aceasta este starea de unitate completă. în esenţă. 386. netra. lipsită de orice dualitate. întregul Univers este experimentat ca un ocean nedivizat al conştiinţei (akhanda – chinmaya). care este. S-a explicat deja desăvârşirea venerării interioare. adică Shiva şi Shakti. 3) Mai este şi experimentarea (trăirea) unirii dintre Sinele Universal şi cel individual şi dintre prakasha şi vimarsha. care dă eliberarea. neatins de către acesta. 385. SHANDANGA DEVATA YUKTA – În compania zeităţilor. care este chakra Anahat. Ofranda secretă la care se face referire aici este ofranda. reprezentând Ananda maya. 381. numele mai poate fi împărţit în Shringa. BINDU –MANDALA – VASINI – Locuieşte în Bindu – Mandala. înţelepciune. punctul cel mai interior din Shri Chakra. 380. 379. se face referire la aceasta (Saha – Rahasi Patya – Viharasi: te vei bucura cu soţul tău în secret). Ea reprezintă triumful spiritului asupra obstacolelor lui. shikha. Şi ele trebuie venerate odată cu Ea. Lah. Aceasta este starea turiya a devotatului. Astfel numele indică faptul că Ea cuprinde Shri Chakra. 27 .376. Harul Ei reprezintă viziunea Divină sau Atma – darshana sau Atma – Jnana. sacrificiul universului ptrithvi către Shiva – tatwa în samvidagani. JALANDHARA – STHITA – Situată în Jalandhara – pitha. Ele sunt hridaya. bunăstare. focul conştiinţei. SAKSHI – VARJITA – Nimeni nu este martorul Ei. NITYA – KLINNA – Inima Sa debordează de compasiune. Există o zeitate ce prezidează fiecare dintre aceste anga. SHADGUNYA – PARI – PURITA – Plină de cele şase însuşiri bune. Introducere).

VIDYAVIDYA SVARUPINI – Atât cunoaştere cât şi ignoranţă. 394. VIVIDHAKARA – Sub formă de diversitate în înfăţişări variate sau Tattvas sau Bhuta. Ea însăşi este numită Mahanitya. care este Ea însăşi. este al Ei. El se bucură pe deplin de vederea Ei. adică Vikshepa – Shakti. 392. 396. VYAPINI – Atotcuprinzătoare. sub formă de nama şi rupa. VYAKTAVYAKTA – SVARUPINI – Atât manifestată cât şi nemanifestată. Manifestată sub formă de Mahat şi pancha – bhutas. 403.Neegalată. A 24-a dintre categorii sau tattvas cunoscute sub numele kama –kala. care produce diversitatea (Vividhakara). PRASIDDHA – Binecunoscută tuturor sub forma de “Eu” sau “aham”. 395. Vidya este mişcarea înspre în sus a Conştiinţei către eliberare sau realizarea fundamentalului. MAHA – KAMESHANAYANA – KUMUDAHLADA – KAUMUDI – Ca lucirea lunii pe nufăr. Creaţia este lila Lui sau plăcerea lui. Ea place ochiului lui maha – kamesha. Razele Ei sunt diferitele devatas în avarana din Shri chakra. Avidya înrobeşte Jiva şi vidya îl eliberează. PRABHAVATI – Lumină ce radiază. Ea îi oferă lui beatitudinea necurmată a lui kaivalya.389. 391. Avidya este puterea Ei sub formă de energie creatoare. NIRUPAMA . Ea mai este cunoscută ca Maha – maya. adică Shakti. 398. MULAPRAKRITIH – Natura originală. menţionată în numele anterior. SHRIKANTHARDHA – SHARIRINI – Jumătate din trupul lui Shri Kantha. adică prakasha – svarupa. 28 . adică Shiva. PARAMESHVARI – Conducătorul ultim. ceea ce înseamnă Shiva Însuşi. 397. Prin acest nume se arată statutul egal al lui Shiva şi al lui Shakti. 399. după depăşirea morţii care are Avidya” (Sa Up. sau “aham” pe care îl are Ea în interior întregul Univers în stare potenţială. 393. svarupini înseamnă Atma – Jnana. Una dintre semnificaţiile de bază ale lui atma – shabda. şi acestea sunt părţile Ei sau kalas. Maha – kamesha mai înseamnă Brahma Jnana. Ea este ansamblul acestor trei puteri ale conştiinţei. 400. care este Creatoarea tuturor. Conform Avidyaya Mrityum Tirtva Vidyaya amritamashnute – “Se obţine nemurea cu Vidya. 402. maya – shaktih sau ikshiti. începând cu Shri Kameshvari şi terminând cu Shri – tripura – sundari. adică bija – sthiti. 401. şi sub formă de avyakta. 390. adică Shiva. PRABHA – RUPA – Strălucirea însăşi. NITYA – SHODASHIKA – RUPA – Cele 16 nitya. 11). ci este de aceeaşi vârstă cu Shiva. care nu s-a creat Ea însăşi. sunt formele Ei. reprezentând părţile lunii. NIRVANA – SUKHA – DAYINI – Cea care dă beatitudinea eliberării – oferă devotaţilor Ei beatitudinea neegalată a mokshei. AVYAKTA – Nemanifestată.

căci Ea este “Svayam – jyoti”.. 2). Cea pe care Vedele o descriu cu cuvintele “nu asta. 418.(O rudra în toate creaturile). inclusiv mintea. le dă viziunea oceanului neîntrerupt al conştiinţei – “akhanda – chinmaya – svarupa”. timpul. Astfel că ele n-O pot pricepe. RADHYA – Venerată de către Sadashiva. APRAMEYA – Nimeni ca s-o măsoare sau nimic care s-o măsoare sau născută în apă. 416. deoarece El depinde de Ea pentru statutul Lui. sau a 16-a parte (Kala) din Ea. 415. 413. Shiva – duti este de asemenea una dintre cele 16 nitya. nimic n-o iluminează. Ea este Vidya – svarupini. 411. nici vorbirea n-O poate descrie “Yato Vacho nivartante” – acolo unde cuvintele se întorc înapoi. Conform Eko – rudrah – sarva – bhuteshu (Sveta. CHICHCHAKTIH – Puterea conştiinţei care risipeşte ignoranţa. SVA – PRAKASHA – Cea care este propria sa lumină sau propria sa cunoaştere sau cunoaşterea sinelui. SHISHTA – PUJITA – La fel ca mai sus. CHETANA – RUPA – Înfăţişarea (forma) conştiinţei în Universul creat.. 406. Mai înseamnă forma cea mai binefăcătoare. sau Shiva este starea Ei supremă. Ea iluminează simţurile etc. sau devotată lui Sadashiva. Fără harul lui Shiva este greu să obţii Atma – Jnana. SHIVA. 4) . BHAKTA – HARDA – TAMO – BHEDA – BHANUMAD – BHANU – SANTATIH – Ea este strălucirea Soarelui care risipeşte întunericul ignoranţei din inimile celor devotaţi Ei. (Amnapurna Up.404. SHIVA – MURTI – Formă a lui Sadashiva. MANO – VACHAMAGOCHARA – Dincolo de atingerea minţii şi vorbirii. 414. Mintea n-O poate înţelege. pentru a-l face apt să înfăptuiască pancha – krityas – “Shri – panchadashi – vidya” a fost creat de către Sadashiva. 407. SHISHTESHTA – Venerată de cei cu comportamentul corect. nu asta”. Mai este şi zeitatea ce prezidează pushkara – tirtha. de unde şi numele. Comportamentul corect este aici ceea ce este conform cărţilor sacre. Numele mai înseamnă Nirguna Brahma. 412. 409. căldura. SHIVA – PRIYA – Iubită de către Shiva. Moksha – svarupa. SHIVANKARI – Vestitoarea semnelor favorabile. adică Ea este una cu cei care realizează în sfârşit realitatea lipsită de atribute. 410. Distrugând puterea limitatoare a întunericului – avarana shakti – din minţile devotaţilor Ei. 29 . Alt nume pentru stabilirea lui “Samaya – Mata”. SHIVA – DUTI – Shiva – bhakti îi conduce pe cei devotaţi la picioarele Ei. sau Nirguna – Brahma. JADA – SHAKTIH – Toate energiile care sunt creaţia Ei. etc. 405. Mintea şi vorbirea sunt creaţiile Ei şi sunt foarte departe de Ea. 408. ‘Yanneti neti vachanaih nigama avochuh’. cum ar fi spaţiul. SHIVA – PARA – Dincolo de Shiva. Up. 417. Probabil se mai face referire la o vidya sau mantra numită “Shiva – duti – vidya”.

30 . care este mijlocul celor cinci învelişuri: Annamaya. 430. Ele sunt diferite nivele de conştiinţă. Introducere). Tripada Gayatri înseamnă Mama Vedelor. este cunoscut ca Sandhya . Deci ele sunt “scaunul” Ei. TAT – Paramatma – Svarupa în toate. Sandhya semnifică învelişul mental sau “Manomaya – kosha”. dintre cel ce cunoaşte şi obiectul cunoscut. este mulţumită de cei născuţi de două ori care recită Vedele. Mereu tânără. Principiile sunt creaţiile Ei. Numai prin intermediul lor poate discipolul să ajungă la Ea. Up. 419. 427. SANDHYA – Zeitatea venerată la îmbinarea dintre zi şi noapte. “Avidya” este creaţia Ei şi este Japa. Ea locuieşte în interiorul macrocosmosului – Viratsvarupa. NIHSIMA – MAHIMA Grandoare nemărginită – putere nelimitată. JADATMIKA – Întreaga creaţie care nu are puterea de a O cunoaşte (Achetana). Bhuvah. cea mai grosieră fiind Bhuh şi cea mai rafinată fiind Satyam. 424. vorbind relativ. neatinsă de timp. Pranamaya. Momentul în care “Brahma – jnanis” meditează asupra Celei Fundamentale. Janah. 422. Vidya este Ea Însăşi. DVIJA – VRINDA – NISHEVITA – Îmblânzită de cei născuţi de două ori. 426. Dar Ea este ambele. care este creaţia Ei. 425. NITYA – YAUVANA – Cf. sukshma şi karana. Smriti spune: “Ea care este diferenţiată ca Brahman. 421. Cf. Shri Gayatri sau Veda – mata este ansamblul acestor nivele diferite de conştiinţă care mai sunt descrise ca diverse loka. Aici Antar este Guha. 423. 428. PANCHA – KOSHANTARA – STHITA – Locuieşte în interiorul celor cinci învelişuri. TATTVASANA – Aşezată pe Categoriile (Principiile) Adevărului. Tapah şi Satyam. Există trei aspecte ale lui Shri Gayatri ca Vedamata (1) Sthula – Rupa ca Vyahriti (2) Sukshma – Rupa ca Sandhya (3) Karana – Rupa ca Tattvasana. Numele următor este împărţit în trei nume. GAYATRI – Cea care-l protejează pe cântăreţ. Acestea sunt rostite cu câte un Om alăturat lor. sthula. Este la fel ca Para – Akasha sau Dvadashanta în microcosmos. 6-8-2. TVAM – Obiectul venerării devotaţilor care venerează pe Saguna – Brahma sau divinul cu atribute sau Jiva. 420. Aici este o referire la Br. Suvah. “Dvija” mai înseamnă pasăre sau jiva – Yatha Shakuni. Mahah. Ea. martorul acţiunii Shakti (Puterea) lui Ishvara este denumită de către înţelepţi “Sandhya””. Ele sunt Bhuh. aceştia fiind cunoscuţi cu numele “Svadhyaya şi Pravachana”. (v. Manomaya. 429. VYAHRITIH – Acele şapte silabe sau mantre care precede Gayatri Mantra. pierzând total conştiinţa deosebirii dintre microcosmos şi macrocosmos.“Jada” se deosebeşte de Chetana. AYI – Ca nominativ folosit pentru a te adresa Mamei Iubitoare. Vijnamaya şi Anandamaya”. La fel. ca Veda mantra. Taruni. Tripada Gayatri cu Mantra “Shirsha Om Apo jyoti rasomrtia” şi Turiya – pada “Paro rajase savadam” sunt numite tot Sandhya de către înţelept. Numele Sandhya “Ea dă putere de viaţă acestor învelişuri care constituie cele trei corpuri.

KUMARA – GANA – NATHAMBA – Mama lui Kumara şi gananatha. În numele următoare este prezentată Sthula Vishvarupa pentru începător – Mandadhikari – pentru ca acesta să aibă o formă pe care să se concentreze. sunt dezaprobate de toţi. 438. 440. Chidagni Kunda Sambhuta Kulakunda mai înseamnă Muladhara – Chakra. Însă. 443. 436. KOMALAKARA . Ea este cea care hrăneşte ‘Jiva – annam Brahmeti vyajanat’ (Tai Up. deci. Acestea sunt dezaprobate de toţi marii conducători spirituali pentru că pot duce începătorul în starea de corupere a cărnii şi spiritului şi sunt inutile progresului.Minte. 433. KULA – KUNDALAYA – Kulakunda este Brahma – este în interiorul lui Brahman. 439.431. Sau obrajii Ei sunt coloraţi în roşu cu sucul florilor patala parfumat cu mosc.Cu formă gingaşă şi delicată. 442. cum Ea este Mama tuturor. inclusiv a celor Kaula. de aur şi cu cinci petale. Svarupa sa este asemeni Champaka. “Kula – Kunde Kuharini” – cel ce locuieşte în caverna Kula – Kunda. 10. KUSHALA – Talentată în diferitele ei funcţiuni. 432. Deci. născută din bucuria tinereţii. 445. Ea simbolizează astfel Vimarsha sau obiectivitatea realităţii. oricum. MADA – PATALA – GANDA – BHUH – Obrajii Ei sunt îmbujoraţi de trăirea beatitudinii. triputi care a fost explicat deja. MADA – GHURNITA – RAKTAKSHI – Cu ochi rostogolitori. principala forţă divină a Conştiinţei. PUSHTIH – Hrană. MATIH . KURUKULLA – Una din zeităţile din Shri Chakra care prezidează rezervorul sau fântâna cu numele Vimarshamaya. 441. 435. Aceasta arată că Shri Lalita este venerată prin practici Kaula sau vamachara. a cărui manifestare este pentru a distruge piedicile din calea forţelor divine ale Conştiinţei. KULESHVARI – Un conducători al triadei sau Kula. Saun Lah. KAULAMARGA – TATPARASEVITA – Venerată de către devotaţii lui Kaula – Marga. 437. CHANDANA – DRAVA – DIGDHANGI – Trup acoperit cu pastă de santal. Aceste două zeităţi au mii de devotaţi în întreaga noastră ţară fiind veneraţi pentru obţinerea Realizării lui Dumnezeu – Moksha. Ganesha este un alt aspect al celor de mai sus. numele rămâne. MADA – SHALINI – Plină de beatitudine (Brahmananda) sau beatitudinea tinereţii. 3-2) “Să cunoşti hrana ca fiind Brahma”. CHAMPEYA – KUSUMAPRIYA – Îndrăgeşte florile champaka. Orice plăcere este o formă modificată de beatitudine spirituală. 434. Cf. Sau înseamnă că ochii Ei se întorc spre interior (Antarmukha) pentru a se bucura de extazul spiritual. TUSHTIH – Plăcere – fericire. Cele cinci petale sunt cele cinci feţe ale lui Shri Gayatri sau cele cinci feţe ale lui Shiva. 31 . Shri Kalyanananda Bharati afirmă că aceste trei nume sunt numele ezoterice ale Sushumnei. Kumara este comandantul şef al forţelor divine şi. 444.

Ea este cunoscută cu numele Bhagavati (Malaya). picioarele şi mâinile seamănă cu o floare de lotus.Poartă o ghirlandă. ‘Dhritih şi Matih’ sunt numele lui Prajnana (Art. Ea este numită aşa deoarece ochii Ei. unii Sanyasini se numesc Hamsas. Ea este una cu ei. Virat Svarupa.Mamă. DHRITIH – Tărie sufletească (dhritih – matih prajnanasya nama – dheyani. 463. SUMUKHI – Având o faţă frumoasă (Strălucind de înţelepciune). SVASTIMATI – “Realitatea realităţilor” – Realitatea Fundamentală (Brh. Cf. 455. adică Shiva. 459. “Yetasmin khalvakshare gargi. Sau. La fel ca Shri Mata. 447. 458. De asemenea. adică “Shravana. SHANTIH – Pace. 464. 448. 456. 32 . faţa. 451. 462. 457. MALAYACHALA – VASINI – Locuieşte în Munţii Malaya. Nayana înseamnă calea şi numele înseamnă “cele trei căi către Realitate”. MALINI . sau numele lui Ganga. Forma ghirlandei Ei este alfabetul de la A la Ha. NANDINI – Cea care se bucură (de beatitudine). De asemenea. KANTIH – Lumină sau Radiaţie. adică prajnanam al lui Brahma (Shrutih). KANTIMATI – Plină de strălucire. ia Ksha este Meru sau montura ghirlandei. Expiraţia şi inspiraţia împreună se numeşte “Hamsa – Mantra” sau Ajapa – mantra. De unde numele. sau având gâtul albastru. în Sud. Shiva a creat-o pe Kala Kanthi pentru a-l distruge pe Darukasura. LOLAKSHI – KAMARUPINI – Prin frumuseţea Ei le vrăjeşte chiar şi pe femei sau Ea este forma dorinţei în femei. HAMSINI – Lebăda femelă. Up. adică auzul. Conform cu Linga – Purana. NALINI – Lotus. Kantih. KALA – KANTHI – Soţia lui Kala – Kantha. gândirea şi concentrarea. 450. 3-2). suryachandramasau vidritau tishthatah”. SURANAYIKA – Conducătoarea Zeilor. 3-8-11). 460. 449. 465. SHOBHANA – Frumoasă. 461. TEJOVATI – Lumina care este baza sau strălucirea soarelui şi a lunii (Shrutih). 452. nemurire. 453. Mai înseamnă Ganga. TRI – NAYANA – Cu trei ochi. SUBHRUH – Având sprâncene auspicioase. MATA . 454. Manana şi Nididhyasana”. Luna şi Focul sunt ochii formei Ei cosmice. Up.446. 2-1-20). Brahman cel indestructibil (nemuritor) sau Realitatea este baza soarelui şi a lunii (Brh. VIGNA – NASHINI – Îndepărtează toate obstacolele din cale adevăratei cunoaşteri a devotaţilor. adică Soarele. Up.

Prefaţă. 468. de la Mooladhara la Sahasrara. Mai minusculă decât cel m ai minuscul lucru – Eternă. “Shrishodashi”. 471. KSHOBHINI – Cea care agită (tulbură). SUKSHMA – RUPINI – Subtilă. Devotaţii. Shri Shankara i-a descris foarte frumos formele din aceste chakre în Saun Lah. SIDDHA – MATA – Ea este Mama lui “Siddha”. SIDDHA – VIDYA – Mantre cum ar fi “Shri Bala”. 2) Când mintea Ei a fost tulburată de voinţa de a crea. Shiva. sau partea stângă a lui Shiva ca Ardhnarishvara. 478. 476. KHATVANGADI – PRAHARANA – Având ca armă un ciomag. TRILOCHANA – Cu trei ochi. Cf. Acestea sunt auspicioase pentru toţi şi sunt diferitele Ei forme. care sunt avansaţi în Sadhana lor. VAYOVASTHA – VIVARJITA – Fără vârstă.466. sau de culoare roşie intensă. Ea evoluează de la starea cea m ai subtilă Shiva la starea ce mai grosieră Prithvi. Agitându-i mintea lui Shiva (Conştiinţă): 1) Rezultă creaţia (Cf. ARAKTA VARNA – Roşie ca sângele. şi un loc în diferitele dhatus ale corpului. 36 – 41. “Shri Panchadashi”. 469. cunoscute cu numele Shri Vidya. Există o Zeitate cu acest nume în Varanasi. “Kinchit Kshubhita” – Jna-Vas. 33 . VISHUDDHI – CHAKRA – NILAYA – Locuieşte în lotusul cu 16 petale. 220). VAJRESHVARI – A şasea dintre zeităţile Nitya sau Avyakta – Svarupa din Shri Chakra. pe măsură ce coboară în corp de la Sahasrara la Mooladhara. Shri Lalita are înfăţişare distinctă. 474. Introducere). Următoarele 62 de nume descriu amănunţit cele şapte forme (înfăţoşări) ale Ei în chakre. “Sukshmat Sukshma taram Nityam” (Katha Up. 473. preferate. 480. 477. VAMADEVI – Soţia lui Vamadeva. ca rezultat al Antaryogăi. au fost create nenumărate energii. 467. arme. YASHASVINI – Glorioasă. ca şi în shloka 9. mâncăruri fine. 472. pot trăi prin Harul Ei diferite forme din aceste chakre. Ea este una dintre cele zece Zeităţi care ocupă unghiurile triunghiului situat cel mai la interior în Shri – Chakra. 470. 475. Vishuddha. PASHU – LOKA – BHAVAMKARI – Îi plac laptele şi orezul. 479. TVAKSTHA – Aflată în ţesutul pielii. SIDDHESVARI – Conducătoarea celor numiţi Siddha şi (eliberaţi). VADANAIKA – SAMANVITA – Având o singură faţă. Ea este mereu gata – “Samsiddha” – să-şi apere devotaţii. Ca Mamă. Conform lui Yoghini – Nyasa. însoţitori. 481. la al cărui capăt se află un craniu uman.

Ele sunt de la “Amrita karshini“ la “Akshara”. ca Rakin. SAMASTA – BHAKTA – SUKHADA – Dă fericire fiecăruia dintre devotaţii Ei. 1—3-14). DAMSHTROJJVALA – Are dinţi strălucitori. Ea le conferă daruri. DAMARYADIBHIRAVRITA – Înconjurată de trei Yoghine ca Damari. Astfel Virendra înseamnă Paramahamsa care trăieşte starea Turiya. MAHA – VIRENDRA – VARADA – “Mahavira” înseamnă aici Trimurtis sau Paramahamsas. ANAHATABJA – NILAYA – Ea locuieşte în chakra Anahata. şi care. care sunt aşezate în cele 16 petale ale lotusului Vishuddha. 500. PASU – LOKA – BHAYAMKARI – Înspăimântătoare pentru Pashu. RUDHIRA – SAMSTHITA – Ea locuieşte în ţesutul sanguin. Up.482. 486. în consecinţă. nu-I percepe identitatea cu fiecare lucru creat. care conţine toate Mantrele. 485. 496. lângă inimă. 499. 502. 489. Ele sunt 12. 492. adică pentru cei înrobiţi prin lanţurile ignoranţei. MANIPURABJA – NILAYA – Ea are Lotusul Manipura ca locaş al său. GUDANNA – PRITA – MANASA – Îi place mult orezul gătit cu zahăr de palmier. lângă ombilic. 495. 487. MAMSA – NISHTHA – Locuieşte în ţesutul muscular. ci consideră că este o diferenţă între Sinele Ei şi ei înşişi. cum ar fi Kalaratri. însemnând Ghirlandă de Litere. RAKTA – VARNA – Stacojie. 498. Acest Lotus are 10 petale. SHYAMABHA – De culoare albastru închis sau ca o fată de 16 ani. Indra înseamnă Jiva care şi-a găsit identitatea cu Realitatea Ultimă (art. (Brh. etc. VAJRADHIKAYUDHOPETA – Înzestrată cu arme ca diamantul sau fulgerul. care sunt însoţitoarele Ei. KALARATRYADI – SHAKTYAUGHA – VRITA – Înconjurată de Shakti. 497. 488. de la A la Ksha. 493. AKSHAMALADI – DHARA – Ea ţine în mâinile Ei mătănii din perle sau Akshamala. 490. aşezate în petalele lotusului Anahata. Up. DAKINISHVARI – Forma “Dakinishvari” locuieşte în Vishuddhi chakra. 501. AMRITADI – MAHA – SHAKTI SAMVRITA – Înconjurată de energii cum ar fi Amrita. VADANA – TRYA – SAMYUTA – Are trei feţe. de la Kalaratri la Tamkari. 483. 34 . VADANA – DVAYA – Are două feţe. 1-4). 491. 484. SNIGDHAUDANA – PRIYA – Îi place mult orezul cu ghee. arma lui Indra. RAKINYAMBA – SVARUPINI – Având forma Mamei “Rakini”. “Dvitiyadvai Bhayam Bhavati” – dualitatea este temătoare “Anyosa – Vanyoha – masmiti Na Sa Veda Yatha Pashuriti” – Este un animal cel care face diferenţa între el însuşi şi obiectul venerării sale. 494.

Deci. la nivelul organelor de simţ. 515. DADHYANNASAKTA – HRIDAYA – Îi place brânza de vacă cu orez. 516. situată între sprâncene. CHATURVAKTRA – MANOHARA – Fascinantă cu patru feţe. etc. 507. SHADANANA – Cu şase feţe. SHULADYAYUDHA – SAMPANNA – Înzestrată cu trident şi alte arme. cea cu două petale. SVADHISHTHANAMBUJA – GATA – Locuieşte în chakra cu 6 petale Svadishthan. MULADHARAMBUJA RUDHA – Ea este fixată pe Lotusul cu patru petale Muladhara. MADHU – PRITA – Îi place mult mierea. 519. SHUKLA – VARNA – De culoare albă. 511. 506. 517. 512. MUDGAUDANASAKTACHITTA – Îi place mult orezul cu păstăi. ASTHI – SAM – STHITA – Locuieşte în ţesutul osos. SAKINYAMBA – SVARUPINI – Îşi asumă forma lui Sakini. HAMSAVATI – MUKHYA – SHAKTI – SAMANVITA – Însoţită de puteri. 524. 522.503. ANKUSHADI – PRAHARANA – Având arme precum măciuca. Acest nume înseamnă “Ea însăşi sălăşuieşte ca Foc”. 523. 518. VARADADI – NISHEVITA – Servită de Varada şi alte Yoghine. 510. MEDO – NISHTHA – Locuieşte în ţesutul gras (adipos). ATI – GARVITA – Foarte demnă. 513. 504. cum este Hamsavati. 35 . PITA – VARNA – De culoare galbenă. 525. Hamsavati înseamnă respiraţie. în acea chakră. 514. KAKINI – RUPA – DHARINI – Îşi asumă forma lui Kakini. 521. 505. ea este cunoscută ca Ajna chakra. PANCHAVAKTRA – Cu cinci feţe. Ea controlează diferite organe (Indriyas). 509. În acest Lotus există energii care controlează respiraţia. LAKINYAMBA – SVARUPINI – Ea are forma Mamei Lakini. 520. BANDINYADI – SAMANVITA – Înconjurată de Bandini şi altele. MAJJA – SAMSTHA – Locuieşte în ţesutul creierului. AJNA – CHAKRABJA – NILAYA – Locuieşte în Ajna chakra. 508. Aflându-se în această chakra.

543. SARVAYUDHA – DHARA – Posedă toate armele. 535. aceasta este ultima şi cea din urmă moarte. Ea este venerată ca rezultat al acţiunilor bune din naşterile anterioare. diferitele stadii ale embrionului în uterul mamei. pentru un devotat al lui Shri Lalita. YAKINYAMBA – SVARUPINI – Îşi asumă forma lui Yakini. Se spune că. adică reşedinţa lui Brahman. Zeitatea ce guvernează Maheshvari – Pitha. atunci când Buddhi sau Mati nu sunt încă create. 534. De asemenea. Deci sunt aspecte ale lui Shakti. SARVA – VARNOPA – SHOBHITA – Frumoasă.526. tentele. HARIDRANNAIKA – RASIKA – Îi place orezul cu turmeric. Svaha şi Svadha sunt cele două soţii ale lui Shiva care au forma lui Agni sau Puterea. Gita XI-43). Sau încântătoare cu toate literele de la A la Ksha. ca litere ale alfabetului sau Matrika de la A la Ksha. SHRUTIH – Shruti este revelaţia prin organul auzului sau Veda – Mata. 539. 542. 544. 532. o relatare detaliată a zeităţilor lor guvernante. SVADHA – Casa proprie. 538. 530. SHUKLA – SAMSTHITA – Locuieşte în fluidul vital ca “Ojas”. 529. “Na tvatsumotasyabhyadhikah Kutonyah” – Nimeni superior sau egal ţie (Bh. 533. SVAHA – Vorbirea proprie sau cea Divină. sau cuvintele folosite în jertfele sacrificiale. Numele de la Vajreshvari la Auttama sunt considerate foarte importante deoarece ele descriu în amănunţime cele şapte ţesuturi. PUNYA – SHRAVANA – KIRTANA – Simpla ascultare sau căutare a gloriei Ei este merituoasă. SAHASRA – DALA – PADMASTHA – Locuieşte în Lotusul cu o mie de petale. PUNYA – LABHYA – Atinsă de cei merituoşi sau drepţi. PUNYA – KIRTIH – Povestirile şi descrierile Ei renumite le conferă merite devotaţilor Ei. SARVAUDANA – PRITA – CHITTA – Îi plac toate mâncărurile. 527. HAKINI – RUPA – DHARINI – În această chakra îşi asumă forma lui Hakini. 531. 528. MEDHA – adică Buddhi – Zeitatea care prezidează în Kashmir. 541. ANUTTAMA – Cea supremă. AMATIH sau MATIH – Înseamnă Avidya sau Avyakta. 36 . Yoghinele sau însoţitoarele şi respectul Nama (nume) al Realităţii. cele şapte chakre. SMRITIH – Codul comportamentului cum ar fi legile lui Manu. având toate nuanţele. Naivedya (hrana) lor. înaintea Mokshei. 537. SARVATOMUKHI – Stă cu faţa în toate direcţiile. Ele mai reprezintă cele şapte planuri de conştiinţă sau lokas şi de asemenea. 540. 536.

Referire la numele 26. MRIGAKSHI – Ochi frumoşi ca cei ai unui cerb tânăr. Semnificaţia ezoterică a acestui nume este aceea că Ea va rosti întotdeauna Mantre măreţe. Acest nume şi cel de m ai sus indică cufundarea Ei în Brahmananda. Shachi a venerat-o pe Shri – Tripura – sundari. 552. VIYADADI – JAGAT – PRASUH – Mama care mântuie universul constând din elemente sau categorii cum ar fi Akasha. Art. 548. 555. este creaţia Ei. KALAHANTRI – Distrugătoarea timpului. 556. KATYAYANI – Fiica înţeleptului Kata. 558. KAMALAKSHA NISHEVITA – Venerată de Shri Maha Vishnu. BANDHA – MOCHANI – Îndepărtează lanţurile samsarei şi dă eliberarea. Acest nume se mai citeşte Bandhuralaka. 561. însemnând cu părul des. KALI – KALMASHA – NASHINI – Distruge păcatele săvârşite în această eră Kali. 553. 37 . Se referă la numele Vidyavidya svarupini. SARVA – MRITYU NIVARINI – Distruge toate formele de moarte (Sveta Up. PULOMAJARCHITA – Pulomaja este Shachi.545. Up 3-15). 4-15. instrumentul gândului. Pur. VIDYA – Cunoaşterea mantrei care duce la eliberare. 546. ACHINTYA – RUPA – Formă inaccesibilă gândului deoarece mintea. ca primă mişcare de “obiectivizare” care creează universul simţurilor noastre de nume şi forme. Kath. DADIMIKUSUMA – PRABHA – De un roşu strălucitor. 547. risipind ignoranţa care îl leagă pe devotat. 559. celei de-a doua sutra din Shri – kama – Kalavilasa din Introducere. Zeitatea care prezidează Odyana – Pitha. 557. “Atmana Akashah sambhutah”. 551. Din Atma s-a născut spaţiul (Tai – Up. 1-1). este de asemenea numită Vidya. 560. 554. SARVA – VYADHI – PRASHAMANI – Vindecă toate bolile minţii şi corpului. semnifică puterea lui Shiva. BARBARALAKA – Având o buclă ondulată în păr care-i sporeşte frumuseţea. AGRA – GANYA – Primordială (Cf. de către Nahusha.). VIMARSHA – RUPINI – De forma discriminării între real şi nereal. Cea care îmbină tejas sau strălucirea tuturor Zeilor. TAMBULA – PURITA – MUKHI – Gură plină de suc de betel roşu. Up. soţia lui Indra. iniţiată fiind de către Deva – Guru şi a primit înapoi regatul Svarga pentru soţul ei. Cf. Mantra care îmblânzeşte pe zeitatea feminină sau pe Zeiţă. 11-2). 549. Simpla amintire a picioarelor de lotus ale lui Shri Lalita distruge toate păcatele înfăptuite cu sau fără ştiinţă şi este binecunoscutul act de penitenţă pentru astfel de păcate (Br. ca floarea de rodie. Când Indra a fost dat afară din Svarga. 550. etc.

Aceste patru tendinţe sau Vasana contribuie la claritatea minţii. 565. NIKHILESHVARI – Regina tuturor. Mohrni – Svarupa – Vishnu care s-a manifestat. Glorie înfăţişării tale. a apărut după învolburarea Oceanului de Lapte (conştiinţa) ia produs iluzie chiar şi lui Shiva. 572. 3-10-6). Toată materia care posedă puterea este Shiva şi fiecare putere din materie este cunoscută ca “Gauri”. 563.. a trece cu vederea sau a nu fi atent la cel păcătos”. 571. BHAKTA – NIDHIH – Casa comorii unui devotat care se poate inspira mereu din amabilitatea Ei. PARA – SHAKTIH – Puterea fundamentală. MOHINI – Fermecătoare – creează iluzie tuturor. Sa Sakshini Vijayate Tava Murtircka”. PARA – NISHTHA – Se străduieşte acolo unde toate acţiunile se sfârşesc în cunoaştere pură. 570. Energia manifestată în toată materia este Ea. NIYANTRI – Cea care alcătuieşte legea şi regulile. NITYA – TRIPTA – Mereu mulţumită. puterea. MITRA – RUPINI – De forma unui prieten sau Soarele. “Maitri Mudita – Karuna Upekshanam Sukha – Duhkha – Punya – Punya – Vishayanam bhavanatachitta Prasadanam” (Yoga Sutras). MAITRYADI – VASANA – LABHYA – Poate fi atinsă cu ajutorul înclinaţiilor bune. 564. 573. Fiecare devotat devine “aceasta” după eliberare sau Mukti. car este indestructibil. bucuria de a-i vedea pe cei drepţi. unicul martor al dansului lui Shiva în momentul distrugerii Kalpei (Shri Shankara Mantra – Matrika – Stava). de către cel înţelept – Linga Purana. “Ahamasmi Prathamaja” – Sunt prima născută (Tai. “Prietenia cu cei care sunt fericiţi fără a fi invidioşi. 6-8) Multe sunt formele acestei puteri fundamentale. toate acţiunile se sfârşesc în cunoaştere pură (Bh. conducătoarea acestui Univers. 566.. MRIDANI – Regina lui Mrida sau Shiva. “Sharvam Karmakhilam Partha Jnana Parisamapyate” – Oh. MUKHYA – Prima. adică în starea Turya. Partha. Up. Numai o astfel de minte poate avea viziunea lui Dumnezeu. “Yasya Yasya Padarhasya Ya Ya Shaktih Udahrita Sa Sa Visveshvari Devi Shaktah Sarvo Maheshvarah. inclusiv lui Shiva. Atunci când totul şi fiecare Zeu sunt distruşi. compasiunea faţă de cei care suferă. Vasishtha – Samhita spune: “Există nouă ţesuturi în corp şi al zecelea ţesut care le vitalizează pe celelalte nouă şi care este denumit Para Shakti. Gita 4-33). 38 . “Parasya – Shaktih Vividhaiva Shruyate” (Sveta Up. “Kalpopa – Samharana . Marele Domn (Shiva) posedă acea putere.562. Ea singură rămâne spre a fi martora acestui proces. cum ar fi “Maitri”. Shaktimantah Padartha Ye Te Vai Sarva – Vibhutayah Padarthe Shaktayo Ya Ya – Stamstam Gaurim Vidurbudhah”. 567. MAHA – PRALAYA – SAKSHINI – Martora marii disoluţii (dizolvări). Ea este în toate acel aspect cunoscut ca Sakshi Kala. 568. 569.

îşi pierde puţinele simţuri pe care le are. însemnând în Shri Chakra în Bindu aflat cel mai la interior şi în corp în Lotusul Sahasrarei. Acest nume. 586. adică a universului. începând cu Vedele. MAHANIYA – Demnă de a fi venerată. cum ar fi Shri Bala. atunci când este beat. de la A la Ksha. “Maha Samrajya” înseamnă conducătorul lui Maha Kailasa. 582. Shodashi. MATTA – Atitudinea de realizare în stare de ameţeală a lui Brahman. Pancha Dasi. 584. format din litere. 576. următorul şi numele cum ar fi 432 sau 510 creează impresia greşită că lui Shri Lalita i-ar place vinul şi. 583. 575. 580. Ea este cuvântul vorbit – Nama. MAHA – VIDYA – Marea mantra sau numele lui Vana Durga Mantra. care îl face pe devotat neconştient de universul numelor şi formelor. 579. aşa cum la învăţat Yajnavalkya pe Maitreyi. care este Manmatha. calmă şi rece fiind perfect introvertită precum o persoană complet ameţită cu vin. conform cu Arunopanishad. sub Brahmarandra. MAHA – KAILASA – NILAYA – Locuieşte în marele Kailasa. MAHA – SAMRAJYA – SHALINI – Împărăteasa unui vast imperiu. Starea conştiinţei în care nu este trăit nimic altceva decât Sinele. MATRIKA – VARNA – RUPINI – De forma întregului alfabet. Aceste nume se referă în mod evident la beţia divină sau spirituală şi nu la beţia cu alcool. Up. 578. deoarece 39 . “Sa Yatha Saindhava – Ghanonantaras bahyah Kritsno Rasa Ghana Yevaivam Vareyamatmas – nantro Bahyah Kritsnontah “Prajnana Ghanah” – Ca gustul sării în apa de mare. KAMASEVITA – Îmblânzită de către Kama. Se ştie că până şi un animal. PRAJNANA GHANA – RUPINI – Formă solidificată a înţelepciunii supreme. (Brj. prin urmare.574. SHRI . Bija “Shri” este importantă în mantre care o îmblânzesc şi de aceea Ea este numită Shri Vidya. care este Atmasvarupa. 581. şi devotaţii pot bea. DAYAMURTIH – Întruparea compasiunii faţă de devotaţii Ei. Ca alternativă. Aceasta este împotriva întregii filozofii Advaitice. şi se poate constata astfel de ce folosirea vinului este contraindicată devotaţilor lui Shri Lalita.VIDYA – Mantre. 4-5-13). MARINALA – MRIDU DORLATA – Având braţe moi ca lujerul lotusului şi ca planta agăţătoare. sau mantra Aham. acestea sunt pentru a justifica practicile Vamamarga. Prajnana este atot pătrunzătoare (atotcuprinzătoare). 585. Shiva s-a rugat cu adoraţie de Ea să-i îndeplinească dorinţa de a crea Universul. Unii împart acest nume în Matrika şi Varnarupini şi le consideră ca două nume. care respinge poftele animalice de bază în atingerea naturii lui Dumnezeu. ea este pretutindeni. care pretinde facultăţile cele mai înalte ale minţii pentru a O înţelege pe măreaţa Shakti. 577. sunt denumite Shri Vidya şi sunt forma ei ca foneme. Însă Kama. MADHVI – PANALASA – Inactivă. Kama înseamnă aici Shiva în aspectul său de voinţă de a vrea – “Soskamayata”. ATMAVIDYA – Cunoaşterea pe care o dă devotatului “Atma Sakshatkara”.

587. cum ar fi Bhanda. Manipura şi Anahata sunt denumite Ravi – mandala: Vishuddhi şi Ajna sunt denumite Chandra – mandala. 599. 593. “Kamaraja – kuta. Distrugătoarea forţelor rele în om. Mulţi devotaţi o contemplă ca fiind aşezată în inimă. Shri Ramana Maharishi şi multe texte sacre ne învaţă că locul unde este aşezat sufletul în corpul nostru se află lângă inimă. KATAKSHAKINKARIBHUTA KAMALAKOTISEVITA – O privire a ochilor Ei face dintr-o mulţime de Lakshmi servitoarele Ei. HRIDAYASTHA – Aşezată în inimă. TRIKUTA – Mantra Panchadashi are trei grupuri de litere sau kuta. Vagbhava – kuta şi Shakti – kuta. 40 .nimeni n-o îmbunase iar Ea. Acea privire are aşa de multă putere. care a fot făcut sfidându-l pe Domnul Ei. DAKSHA – YAJNA – VINASHINI Distrugătoarea sacrificiului lui Daksha. DAKSHAYANI – Fiica lui Daksha. Shiva. DAITYA – HANTRI – Nimicitoarea asuraşilor. îşi revarsă strălucirea. CHANDRANIBHA – Luminoasă ca luna. TRIKONANTARA – DIPIKA – Lumina din interiorul triunghiului. sub forma Lunii. SHIRAHSTHITA – Ea locuieşte în interiorul capului lângă Brahmarandra ca scaun al picioarelor de lotus ale Gurului. Para – Bija a unei mantre este de asemenea cunoscută ca Hridaya. Ea. Sahasrara este denumită Vttama – Chandra – Mandala. 597. mulţumită de devoţiunea lui i-a dat în dar un arc din trestie de zahăr şi flori ca săgeţi cu care el a cucerit lumea. 596. DARANDOLITA – DIRGAKSHI – Având ochi prelungi ci abia se mişcă. adică soţia lui Shiva. încât ea la creează devotaţilor milioane de forme de bunăstare. Astfel Ea distruge toate tentativele şi forţele care-l sfidează pe Shiva sau capul lui Dumnezeu sau actele teiste. INDRA – DHANUH – PRABHA – Strălucind în culorile curcubeului. În Sahasrara – Padma. RAVI – PRAKHYA – Strălucitoare ca soarele. 595. Shri Devi locuieşte în aceasta. adică Shri Rajarajehvari – Mantra. Se pare că există o confuzie între această mantra şi Hayagura – Mantra. 588. Bindu din interiorul primului triunghi în Shri Chakra. KAMAKOTIKA – Având statutul lui Kama. 590. SHRI – SHODASHAKSHARI – VIDYA – Mantra cu 16 litere. Trebuie meditat asupra Ei ca revărsând cele şapte culori ale curcubeului. 601. adică în Anahata Padma. 589. 591. 594. Muladhara şi Swadhishthana sunt denumite Agni – mandala. sau Shiva. 600. Shri Gaurapadacharya examinează aceasta şi afirmă că ea se referă numai la Shri Devi. PHALASTHA – Ea locuieşte în frunte ca Bhuvaneshvari Bija – Hrim şi ar trebui meditat asupra ei corespunzător. adică este viaţa şi puterea mantrei. “Hridaya” este scaunul lui Devi ca fiind Kamaraja – bija. 592. puţin la dreapta ei. 598.

613. 603. Ea însăşi îl învaţă şi-l conduce până la cea mai înaltă stare de eliberare. Kala mai înseamnă îndemânare.602. din care curg cele trei gunas. “Go” mai semnifică “Vorbire”. 1. 2. DAHARAKASHA RUPINI – Daharakasha este spaţiul din interiorul lotusului inimii. GOMATA – Mama vacilor. 610. obiectul venerării. 606. cu o faţă zâmbitoare. ADI . GUHA – JANMA – BHUH – Mama lui Guha. Nu există nici o diferenţă între Guru şi Devata. Deci acest nume înseamnă “Soare”. GUNA – NIDHIH – Tezaurul gunasurilor. Toate acestea sunt numeroase aspecte ale puterii primordiale. La Atma care locuieşte în toate fiinţele se face referire în numele următor. Deci Ea este Veda – Mata sau sursa vorbirii în Shabda – Brahman. GURUMURTIH – De forma Gurului. Ea are această formă. însemnând Paramatma. 4. Ea îi corectează şi îi conduce pe căile drepte. ATMA – Aici Atma simbolizează sufletul individual. sattva. cărora le corespund cele 15 faze ale lunii. deoarece nu există nimic în exteriorul Ei spre a O măsura. rajas şi tamas. 10 Agni – kalas şi 24 Surya – kalas sunt atât de numeroasele Ei manifestări.Putere primordială ce este prim cauză. PRATIPANMUKHYA – RAKANTA – TITHI – MANDALA – PUJITA – Cele 15 faze ale lunii. cum ar fi Jagrat. cum ar fi sattva. KALANATHA – Regina tuturor Kalas. există 360 de kalas sau raze emise din picioarele Ei. 609. 607. Kala înseamnă aici raze. etc. 608. 612. 605. Capul ca o fântână. conform filozofiei Samkhya. 41 . Dacă un devotat îi este intens şi ferm devotat Ei. 617. 3. Cele 16 Chandra – kalas. KAVYALAPA – VINODINI – Îi plac prelegerile literare. 604. Fiecare Guru este Shri Lalita Însăşi. ca semn al beatitudinii sale interioare. şi la introducere. 615. Avyakta. DARA – HASOJJVALAN – MUKHI – Extatică. DANDA – NITISTHA – Rezidă în legea penală. “Go” semnifică raze. Referire la Kamakala – vilasa. 5. AMEYA – De nemăsurat. 616. Pedepsindu-i pe păcătoşi. DEVESHI – Regina Devaşilor. a doua sutra. adică Ea locuieşte acolo. Kala este de asemenea aspectul lui Jiva în cele patru stări. pentru a-I da o briză răcoroasă. SACHAMARA – RAMAVANI – SAVYA – DAKSHINA – SEVITA – Shri Lakshmi şi Shri Saraswati se găsesc în slujba Ei stând pe fiecare parte cu evantaie – Chamaras – făcute din părul lui Chamari – Mriga. Jiva. sunt manifestările Ei. 614. Vezi 442. etc. forma materială în care este construit universul. Kala mai înseamnă literele de la A la Ksha. Conform cu Arunopanishad. Ea este venerată ca 15 Nityas de la Kameshvari la Chitra. adică conducătorul tuturor forţelor divine. KALATMIKA – Una cu Kalas-urile. adică Subrahmanya.SHAKTIH . 611. de la Pratipat la Purnima.

adică Jagat. PARAMA – Fundamentală. UMA – “U” înseamnă cea tânără. GUHYA – Ascunsă în guha sau cavitatea din Antahkarana şi Pancha – Koshas. “Ma”. adică Svarga. TRI – JAGAD – VANDYA – Venerată de către cele trei lumi.618. Jnana şi Kriya. Trigunas. şi Sinele individual. Vishnu şi Shiva. ca fiică a lui Himavan. Martya şi Patala. TRI – PURA – Înaintea celor trei. cum ar fi Harichandana. 619.Tri – dasha înseamnă Devas. 629. etc. Yoga sutra 4. 623. este forma sub 42 . Deci secretă. părinţii au prevenit-o să nu pornească aşa o penitenţă aspră. sau Iccha. DIVYA – GANDHADHYA – Bogată în parfumuri celeste. descrie Kaivalya ca stabilirea în propria sa natură a puterii conştiinţei. trei lumi. nediferenţiată de Kaivalya. DIVYA – VIGRAHA – Formă divină. Ea este conducătorul lor. absolut şi nediferenţiat de nici una dintre cele trei forme de diferenţiere. Kamaraja. 625. sau Vama. 622. adică Kamaraja – Bija. Tridasha reprezintă cele trei stări ale lui Jiva. 620. şi. semnifică cele trei Mantra – ksharas: Vagbhava. semnifică Mantrele Shuddha – Vidya şi Kaumari. 630.. TRI – DAHESHVARI . sau Ea este personificarea acelei litere. PAVANAKRITIH – Formă sacră. Vyakta şi Kala”. creează Universul prin Voinţa Ei. 631. Purusha. 33. Există multe “triade”: Trimurtis. ating starea Kaivalya – Pada sau starea de Brahman. Ea este predecesoarea tuturor acestor triade. Shakti – Bijas sau cele Trei Bijas din Shri Bala – Tripura – Sundari – Vidya. 627. Se afirmă că Brahma are patru aspecte “Pradhana. KAIVALYA – PADA – DAYINI – Ea conferă devotaţilor starea pură. nu. 633. adică timp. care spală total toate păcatele. Parama înseamnă aici – dincolo de aceste patru aspecte ale lui Brahma. 624. Astfel. însemnând Paramatma – sufletul cosmic. sau Vigraha înseamnă bătălie. De unde şi numele. s-a dus în pădure ca să înfăptuiască penitenţe pentru a-l atinge pe Shiva ca soţ al Ei. trei Shariras. Jyeshtha şi Raudri. 621. KLIMKARI – Ea creează fonema “Klim”. Cea mai pură. de aceea. 626. ultimă. În timp ce Kamaraja – Bija – “Klim” îl ajută pe devotat să obţină primele trei Purusharthas. sau. TRI – MURTIH – Cu trei forme: Brahma. Svagata. SINDURA – TILAKANCHITA – Împodobită cu Sindura roşu ca semn pe frunte. trei stări ale lui Jiva. KEVALA – Brahman cel pur. Când Ea. Devotaţii lui Kamakala. iar Ishvari reprezintă conducătorul lor. ANEKA – KOTI – BRAHMANANDA – JANANI – Mama a milioane de universuri – Macrocosmosul. fiind creatoarea tuturor acestora. mintea. Sajatiya şi Vijatiya. Shri Kalyananda Bharati împarte acest nume în Tridasha şi Ishvari. Ea reprezintă bătălia dintre forţele divine şi forţele rele – Asuras. Conform cu Kenopanishad. 628. 3) manifestat şi 4) Kala. care nu găsesc nici o deosebire între obiectul venerării – Devata -. Kamakala sau “im” îl duce pe devotat la Moksha. 2) Purusha. TRYAKSHARI – Din trei silabe. 632. cap. greu de perceput. 1) nemanifestat. conform lui Gaudapada – Sutras 69 şi 70. O creaţie a Ei. etc.

Kalyanananda Bharati citeşte acest nume ca Varada. Bijas. Există o impresie generală. dar greşită că Shri Vidya nu este pentru femei. Gita). 643. LOPAMUDRARCHITA – Lopamudra. GAURI – De culoarea aurului. 642. sunt calificate competente să aibă iniţierea în Panchadashi – Mantra.GARBHA – Întregul univers este în interiorul Ei. APARICCHEDYA – Indivizibilă. 635. AVARADA – Cea care îi ucide pe Asuras. SARVA – VEDANTA – SAMVEDYA – Vedanta sunt Upanishadele. cea care conferă daruri. 647. 634. Gandharvas semnifică aici Devas precum Indra. Aceasta mai demonstrează că femeile care sunt Dharmapatnis. 644. sau cea care are dinţi sclipitori. SHAILENDRA – TANAYA – Fiica regelui munţilor. SATYANANDA – SVARUPINI – Are natura Adevărului şi Beatitudinii. DHYANA – GAMYA – Se poate reuşi a ajunge la Ea prin Dhyana sau meditaţie concentrată. (Shruti). Prin intermediul acestuia Brahma Jnana. “Tasya Shakti – Samullasa – Matram Jagaditi Sthitam”. 641. Uma conţine aceleaşi silabe ca şi Pranava Aum. SVARNA GARBHA – Ea este Mamă a Varnas. la a treia sutra din Kama – kala – Vilasa. JNANA – VIGRAHA – Întruparea Jnanei. GANDHARVA – SEVITA – Gandharvas O servesc. soţia lui Agastya. Spaţiul. 636. Ea este Hiranya – Garbha sau avându-l pe Dumnezeu în interiorul Ei. Sau Vigraha înseamnă lărgirea Conştiinţei. Aici se face referire la introducere. care o venerează pentru Brahman – jnana. LILA – KLAPTA – BRAHMABDA – MANDALA – Ea creează galaxia universurilor pentru plăcerea Ei. în aspectul său de creatoare. deoarece Ea este Mama universului. timpul şi gândul nu O limitează. Uma mai este cunoscută ca Indu – Kala. Prin plăcerea. “Shankha – Kundendu – Varna Chetyeto Gouriti Sa Smrita”. 640. Acest nume îndepărtează această impresie. Litere şi Vedas sau. există acest univers. ca Jnana Shakti. dorinţa puterii Ei. 639.care Indra şi alţi zei au perceput-o pe Shri Mata. 645. cunoscută ca Gauri. 43 . este de aceeaşi culoare cu Shankha şi Kunda (Devi Purana). care descriu lărgirea conştiinţei. el atinge conţinutul numelui următor. atinge (ajunge) un devotat la Brahma Jnana. 648. JANANADA – Cea care conferă cunoaşterea. 637. Toate Upanishadele există pentru a O face cunoscută. Prin Harul Ei. este Rishi Pancha – Dashi – Mantra. VISHVA . sau Ea este însoţită de cântăreţi cereşti. De unde şi numele. sau “Cuvântul”. “Dhyanayogena Yoginam” – atinsă prin “Dhyana – Yoga a Yoghinilor” (Bh. formă sub care Ea locuieşte în inimile tuturor fiinţelor. VAGADHISHVARI – Conducătoarea lui “Vak”. deci Ea este Pranava Svarupa. nici n-O divid. 646. 638. ea a venerat-o pe Shri Mata folosind această mantra.

cum ar fi: 1) Mantra. “Tasmin Sarvam Pratishthitam”.Shakti. “Vividharambha – Karinyah Trijagad Tantra Rajjavah Icchadyahshaktayah”. adică Yoginis. adică Nama şi Rupa. 657. 651. 58) În cele văzute şi în cele nevăzute există cu totul cinci categorii. YOGADA – Cea care dă Yoga sau Unirea sufletului individual. Ea este atât obiectul cât şi subiectul vederii. alcătuiesc puterea fundamentală. YOGYA – Cea mai bună.). “Ananda Brahmeti Vyajanat” – Să ştii că Ananda este Brahma (Tai. dinapoia realităţii . “Para shakti”. Up. (Bh. Aproape aceeaşi semnificaţie o are şi numele următor. dar deosebită de obiectul cunoaşterii. Chit. Acestea sunt forţele care creează şi pun în mişcare Universul. 44 . sau Yoghini înseamnă cea care se uneşte cu Shiva – “Shiva – Shaktya yuktah” – când este unit cu Shiva (Shloka 1 din Saun. cât şi obiectul cunoscut. ADRISHYA – Nevăzută. pentru că Ea este atât Cel ce cunoaşte. care alcătuieşte Prakriti a numelor şi formelor. care sunt diverse aspecte ale lui Para . SUPRATISHTHA – Cu o bună temelie. afirmat mai sus. 2) Hatha.). adică Kshetra şi Kshetrajna. Up. Jivatma. Cunoaşterii şi Acţiunii sunt formele Ei.649. Lah. Primele trei. 653. 654. cu Paramatma. Beatitudinea stării Turya. VEDYA – VARJITA – Pentru Ea nu există nimic ce să fie cunoscut. 652.Jagat. sau Ea are forma perechii Shiva – Shakti. 3-6). Ea este puterea dinapoia lucrurilor văzute. Shri Mata. În aceasta se bazează totul (Mah. Există mai multe căi. există multe puteri. 3) Kundalini sau Laya şi 4) Rajayoga. Ananda. Vibhuti Yoga). 656. ICCHASHAKTI – JNANA – SHAKTI – KRIYA – SHAKTI – SVARUPINI – Puterile Voinţei. Shaktis precum Iccha sau Voinţa sunt originea tuturor începuturilor şi sforile care controlează maşina celor Lokas (Sruti). spiritul Cosmic. adică “Asti. YOGINI – În diversele chakre. DRISYA – RAHITA – Fără vreun obiect al vederii. YOGANANDA – Beatitudinea ce rezultă din Yoga. ca putere fundamentală conferă unirea devotatului. “Asti bhati Priyam Rupam na chetyamsha panchakam Adyam Trayam Brahmarupam Jagadrupam Tato Dvayam”. “Yatra nanyat pashyati” (Cha. Înţeleptul percepe nevăzutul. Calea acestei uniri se numeşte Yoga. (Sarasvati Rahasyoponisat. YUGANDHARA – “Yuga” înseamnă ciclu de timp sau osia unui car. Ea protejează carul de luptă al universului. Na. Bhati şi Priyam”. de la Mooladhara mai sus. 655. adică a universului de nume şi forme. 660. 24). VIJNATRI – Ea este puterea dindărătul întregii cunoaşteri ca “Chit – Shakti”. 7. 658. sau Ea are forma ciclului temporal. Up. 659. Gita. Toate lucrurile văzute sunt creaţiile şi manifestările Ei. ca pe cel Fundamental. Tot ceea ce este bun la superlativ sau excelent este aspectul Ei – Vibhuti. Ea este dincolo de organele vederii – “Acolo unde nu este nimic altceva ce poate fi văzut”. fiindu-i osie. adică Sat. 650. SARVADHARA – Baza tuturor.

. AJA – JAITRI – Cea care cucereşte lucrul nenăscut. BRAHMANI – Soţia lui Brahmana. Prabha şi Dhriti. VRIDDHA – Cea mai bătrână. 671. conform cu Shakti – Rahanya. baza întregii experienţe. 665. Acest nume înseamnă acel lucru.. Ea este sursa acestui univers de nume şi forme şi este cauza nevăzută dindărătul lui. Dhara. LOKA – YATRA – VIDHYINI – Cea care condiţionează ciclul vieţii universului. Ele sunt: Lakshmi. ca înţelepciune supremă. 45 . 676. Gauri. adică Sarasvati. NIRDVAITA – Non-duală. ca bază. Up. BRAHMI – Soţia lui Brahma. Zeiţa vorbirii. iar Brahmananda este cea mai înaltă dintre ele. “Ajamekam Lohita . cum ar fi “Aham Brahmasmi” şi mantre măreţe precum Soham. ANNADA – Cea care dă hrană. 7-24-1) – Acolo unde nimic nu se vede. Aici Anna are acelaşi sens ca în Tai. Ea. SADASAD – RUPADHARINI – Ea îşi asumă forma existenţei şi non-existenţei. Pushti. BHUMA – RUPA – Are forma lui Bhuma. “Shiva”. aceea că realitatea ultimă este dincolo de întreaga dualitate. sau Ea are opt manifestări. 673. “Yantra Nanyat Pashyati. 669. Puterea iluziei. “Lakshmimanapagaminim Yasyam Hiranyam Vindeyam” (Shri Shuktam). deoarece susţine viaţa şi conştiinţa.. conform cu Kurma – Purana. VASUDA – Cea care dă bogăţia. EKAKINI . 674. ASHTAMURTIH Opt forme sau opt manifestări. Tushti. Up. Ştiinţa modernă descrie diferite stări ale universului. adică Maya . Baza unitară a pluralităţii universului. şi devotatul trebuie să poată transcende dualitatea mereu prezentă pentru a atinge acea stare fundamentală. este lipsită de dualitate. nu se aude şi nu este cunoscut. “Annat – Purushah” – din Anna s-a născut Purusha. acea stare de conştiinţă este Bhuma. BRIHATI – Enormă. 4-1-5. 672. 668. Vezi numele 365. menţionată în Bha. Atât realitatea cât şi nerealitatea sunt emanate din Realitatea Fundamentală. ea universul lui De Sitter şi universul lui Einstein. Mai există o Sana numită Brihat Sama. Medha. Satyamabhavat (Tai. “Annam hi Bhutanam Jyeshtham” – Anna este cea dintâi dintre toate categoriile.. Up. 663. 675. 2-2-1. Ananda. Nanyat Shrinoti. adică Panchabhutas şi soarele. Dualitatea este universul. 667. cea indestructibilă. BRAHMATMAIKYA – SVARUPINI – Ea este unirea lui Brahma cu Atman adică a sufletului individual cu sufletul cosmic. uriaşă. căci totul este creat de către Ea. DVAITA-VARJITA – Aceasta este o repetare forţată a unei afirmaţii. adică ignoranţa. “Ritam Brihat” – adevărul imens. Mula – Prakriti. care este conţinutul lui Maha – Vakyas.661. 670. Vezi Taittiriyaranyaka . care creează iluzia Universului.” 664.Shakti. este Brahmana şi soţia lui este Brahmani. BRAHMANANDA – Beatitudinea lui Brahma. Aici Aja are acelaşi sens ca în Sveta Up. Există diferite grade de beatitudine. Ea este culminaţia grandioasă.Singură. Cel ce înfăptuieşte sacrificiul. luna şi Yojamana. 2-6-1-3). “Satyam Chanritam Cha. noi obţinem aur şi bogăţii. Gita (X-35). – Slăvind-o pe Lakshmi. 662. 666. Nanyat Vijanati Sa Bhuma” (Cha.

Cel mai mare bine este realizarea fundamentalului şi Ea îl acordă devotaţilor. Ei îi plac toate acestea. Ea este proslăvită în fiecare limbă. 693. 685. sau Ea este conţinutul tuturor limbilor. BHASHA – RUPA – Ea este forma limbii. KOSHANATHA – Aici koshas înseamnă Pancha – koshas. caii.. SAMRAJYA – DAYINI – Cea care dă Imperii. fără a supune corpul la mari forţări. 679.Marga. Vishnu şi Maheshvara. 681. BALI – PRIYA – Bali înseamnă: 1. conform lui Shri Kalyanananda Bharati. 3. Sulabha şi Gatih. prakrit. sau prin Jnana .677. 688. adică Shobhana. Unii comentatori impact acest nume în trei nume. Ea se desfată dominându-le şi supraveghindu-le funcţiile de creaţie. sau Purna – Diksha în Shri Vidya. RAJYADAYINI – Cea care conferă domenii. Ea conferă devotaţilor Ei Imperii pe care le primeşte numai cel ce înfăptuieşte Rajasuya – Yaga. BRIHATSENA – Având armate imense. RAJYAVALLABHA – Domeniile menţionate în ultimul nume se află în Shri Chakra. 683. Mai înseamnă Moksha – Samrajya sau Imperiul Eliberării. SHUBHAKARI – Binefăcătoarea. RAJYALAKSHMIH – Ea este puterea din spatele splendorii fiecărui regat – pământesc sau ceresc. prin Antaryaga sau venerare interioară. SHOBHANA – SULABHA – GATIH – Cea mai uşoară cale de realizare a sinelui. 46 . 678. aşa cum este fiul unei femei sterile. 684. 687. carele de luptă şi infanteria. precum Vaikuntha şi Kailasa. SUKHARADHYA – Poate fi venerată confortabil. 692. Ea domneşte peste aceşti stăpânitori. CHATURANGA – BALESHVARI – Conducătoarea celor patru divizii ale armatei. precum sanscrita. sau Ea este zeitatea lui Rajyalakshmi – Mantra. SATYA – SANDHA – Locuinţa Adevărului sau cea care nu-şi dezminte cuvântul. 680. RAJATKRIPA – Strălucitoare de bunătate. Mai înseamnă Regina celor patru Vedas. 691. 2. Aici domeniile nu sunt doar pe pământ. RAJA – PITHA – NIVESHITA – NIJASHRITA – Devotaţii Ei sunt aşezaţi pe tronurile Împărăţiei spiritului şi materiei. etc. sau energii. 686. păstrare şi distrugere. Abhava este non-existenţă. BHAVABHAVA – VIVARJITA – Bhava este existenţa universului de nume şi forme. El este mai mare decât orice imperiu pământesc. Limba sanscrită. RAJARAJESHVARI – Rajas sunt cele opt Dikpalakas. 682. Ea este dincolo de aceste două categorii. adică elefanţii. cunoscut ca Purna – Pattabhisheka. iar stăpânitorii lor sunt Trimurtis – Brahma. ci de asemenea tărâmuri spirituale. adică a cerului şi a pământului. Cel puternic. care poate învinge dorinţele. Vezi numele 65. 690. Obiecte ale ofrandelor ce se venerează. Ea este Regina tuturor acestora. 689.

cavitate (Guha). 2-1-1). 696. SHASTRAMAYI – Conţinutul tuturor Shastras. şi deci nevăzută şi secretă. dincolo de simţuri. Aici Shastras reprezintă Vedele. 703. deoarece Ea nu poate fi percepută prin simţuri. 47 . Upanishadele şi Puranele. 707. În forma sa Cosmică. Prin intermediul lui Maya – Shakti. SARVAGA – Ea este prezentă pretutindeni şi în toate. deoarece ambele sunt creaţia Ei. Absolutul dinapoia fenomenelor. 698. există o Upanishat pe nume Guhyopanishat. adică pământul. DESA – KALA – PARICCHINNA . Bhargava sau Shiva. SARVA – LOKA – VASHANKARI – Cea care controlează toate cele 14 lokas sau universuri. 697. şi între Ea însăţi şi formele Ei create. La această iniţiere. SAGARA – MEKHALA – Oceanele îi sunt cingătoarea. Mama Vedelor şi Vedangas-urilor şi Upanishadelor şi Kavyasurilor care O dovedesc. cel ce vede şi obiectul văzut.694. DAITYA – SHAMANI – Învingătoarea forţelor rele (Asuras) precum Bhanda. Ea este aceasta. SARASVATI – Forma Ei care risipeşte confuzia sau Moha menţionată în numele anterior şi care dă cunoaşterea (Jnana) a absolutului (Advaita). SARVARTHA – DATRI – Cea care dă cele patru obiecte ale străduinţelor umane sau Purushanthas – Dharma. Vishukra. Chit este cunoaştere. conform Taittiriyopanishat. Ea locuieşte în toţi devotaţii Ei şi le distruge ignoranţa. 701. Puterea Ei ca Jnana Shakti. “Savita” este numele Surya. oamenii sunt zăpăciţi şi văd diferenţele dintre Absolut şi fenomen. simbolul lui Maya – Shakti. Aici semnificaţia lui Shastra este aceeaşi ca în “Vedanta – Sutra”. Kama şi Moksha. Sub forma creatoarei Universului.Neatinsă sau necondiţionată de spaţiu şi timp. se spune că Ea locuieşte în cavitatea inimilor tuturor ca umbra lui Shiva. SARVA – MOHINI – Îi zăpăceşte pe toţi. Up. puterea lui Shiva sau Shakti. Sursa autorizată care-i dovedeşte Existenţa sunt Shastras menţionate mai sus. 706. sau. Acestea sunt. 702.). Ca Satta. DIKSHITA – Cel iniţiat într-o disciplină sau Mantra. Puterea sau adevărul Satta de dincolo de Universul fenomenelor. Sau Sagara înseamnă apă. SAVITRI – Creatoarea. Ananda este beatitudine. etc. “Satyam – jnanam Anandam Brahma” (Tai. Shastramayi mai înseamnă Sarasvati. 695. care este podoaba taliei Ei. reprezintă cingătoarea Ei. Up. 705. 700. Artha. SACCHIDANANDA – RUPINI – “Sat” este adevărul necondiţionat de timp şi spaţiu. componentele de bază ale Fundamentalului. GUHAMBA – Mama lui Kumarasvami sau Mama care locuieşte în depresiune. De aceea ele sunt formele Ei. care este cauza primară. 704. 699. “Antashcharati Bhuteshu Guhayam Vishvamurtishu” – Locuieşte în interiorul cavităţii inimii tuturor creaturilor (Maha Up. “Shastrayonitvata”. Bhuloka îi este talia şi cele Şapte Mări care înconjură Bhuloka. ea este Savitri. GUHYA – RUPINI – Formă secretă. Ea este acelaşi Adevăr în toate locurile şi la toate momentele. În Kath.

Parivrajaka. Ea. BHAGARADHYA – Venerată în discul solar sau venerată de către soare. care este puterea dinapoia tuturor Devas. Acest nume este altul care stabileşte Samayachara. Şuvoiul de înţelepciune divină. Ea însăşi este acest stadiu. Chit şi Ananda. În schimb. de la Param – Shiva până la propriul Guru uman al fiecăruia. unde Ea este descrisă ca Aditi sau Upayama. Fiecare Shastra care încearcă sO descrie. 710. ci numai prin harul unui Guru competent. Zeiţa Mahi este însăşi Sarasvati din Vede. 709. Numele anterior o descrie ca Nirguna – Brahman. SADASHIVA – PATIVRATA – Etern devotata jumătate a lui Sadashiva. Parama – Hamsa. Numai sufletele cele mai evoluate numite Paramahamsas ating acest stadiu. GURU – MANDALA – RUPINI – Ea este şirul neîntrerupt de Guru sau de maeştri. Primul Guru este Param – Shiva. sau cea din urmă dintre categorii. Sampradaya înseamnă aici şi Bharati. care este mai presus de Dhyana. Fiecare atribut sau limitare produce dualism şi diferenţiere între unul şi mai mulţi. Bhutas – care este Mama a tot ceea ce este viaţă şi hrană. care comunică discipolului înţelepciunea tradiţională. Cele trei Shakti Pranavas se încheie cu acest Im. care sunt numiţi Siddhaugha. le împărtăşeşte devotatului sub forma Gurului. Vishnu şi Rudra – care sunt numiţi Divyavgha. Ea este Brahmananda însăşi sau Ea are forma mantrelor din Veda. Toate “Uphadis” sunt o iluzie creată de către Maya – Shakti a Sa sau Avidya. Discipolii lor sunt Vashishtha. Unii împart acest nume ca Sadhu şi I. SAMPRADAYESHVARI – Conducătoarea tradiţiei. 716. păstrează. Există şapte stări de conştiinţă numite Jnana – Bhumikas. semnificând faptul că Ea este esenţa acestor trei Pranavas. 714. MAYA – Puterea lui Shiva care creează iluzia sau Universul simţurilor noastre. o imagine adevărată. apare întrebarea “Cum poate Ea să aibă atributul unei relaţii cu Shiva?” Acest nume înlătură îndoiala. KULOTTIRNA – Kula este o categorie de simţuri şi organe de simţ. 711 şi 712. Cunoaşterea lui Shri Vidya urmează să fie obţinută prin intermediul unui Guru competent. tradiţională a mers într-o succesiune neîntreruptă prin intermediul acestor mari maeştri şi discipoli. ai cărui discipoli sunt Trimurtis – Brahma. 715.708. fiind conducător şi controlor al cunoştinţelor tradiţionale. adică Im este Shakti – Svarupa. I este a patra dintre cele 16 vocale. SARVOPADHI – VINIRMUKTA – Lipsită de orice bază sau limitări. MAHI – Pământul. Sadhu este certitudinea faptului că Sadhak este una cu Brahman. 713. începând cu Madhu. cunoscută ca Kama – Kala. SADHVI – O doamnă cu caracter pur. care împărtăşeşte Sampradaya sau înţelepciunea tradiţională. îi descrie prin urmare limitările şi atributele şi nu reuşeşte să dea o descriere. distruge această iluzie şi conferă adevărata cunoaştere a Fundamentalului – Shiva. care-l ajută pe discipol să aibă “Ishtadevata Siddhi”. ca fiind aşezată localizată deasupra celor şase chakre sub formă de Turiya – kuta. tradiţia disciplinei religioase a lui Adi Shankara şi Ea controlează această disciplină. Acest nume şi următoarele descriu aspectul ezoteric sau secret al Realităţii. Ea însăşi este această succesiune. cea mai înaltă dintre ele fiind numită Madhumati. discipolii lor sunt Vyasa şi ceilalţi până la Gurul fiecăruia. care este însuşi Shiva. 717. I cu Bindu. Identitatea dintre Shiva şi Shakti nu poate fi realizată prin simpla cunoaştere a cărţilor. “Vato Vacha Nivartante” – vorbirea dă greş când O descrie. Sanaka şi Sanandana. Ea este cea care creează. Deci Ea este dincolo de ele. soţia Shakti şi soţul Shiva au doar aspectele identice ale lui Sat. MADHUMATI – Madhu reprezintă beatitudine. 48 . Acest nume stabileşte statutul Ei egal cu al lui Shiva. Dacă este aşa. Ea este dincolo de aceasta. 718.

un grup de Devas. ea va fi mulţumită prin rostirea lor. iar fiecare cuvânt alcătuit cu acestea este un nume în forma Ei şi. ci o repetare cu sens înţeles – Anusandhana. Sau Ea este soţia lui Adi – Guru. DAKSHINAMURTI – RUPINI – Atunci când Sanaka. ca fiind Zeitatea ce le prezidează. “Chitteshu Chit – kala – nama Shaktih Sarva – Sharirinam. Sanandana şi alţi înţelepţi au fost incapabili să atingă Fundamentalul. “Kirtaye nama – sahasram idam mat . pentru că Ea este sursa întregii cunoaşteri. Shiva şi-a asumat forma unui bărbat de 16 ani şi.719. stând în faţa spre sud. numai Mama Divină este cea care poate conferi cunoaşterea Fundamentalului. Numai prin Harul şi Bunăvoinţa Ei poate fi cunoscut Shiva. Ea se manifestă ca Vimarsha – Shakti şi conferă cunoaşterea lui Shiva căutătorului. 724. deci. Oricare ar fi calea urmată de devotat sau orice Zeitate ar venera. “Akhila Purusharthaika – Ghatana Svatantram te tantram” – Svatantra – Tantra a voastră îi protejează pe toţi Purusharthas (Saun. Aici Parayana nu înseamnă o repetare papagalicească. GURU – PRIYA – Gurul sau Maestrul care l-a iniţiat pe devotat în Brahma – Vidya îi este drag. De aceea. Panchada şi altele. Există 16 vocale şi 34 consoane. Ea este puterea dinapoia tuturor Tantras. SVATANTRA – Independentă faţă de orice. nepătată. NAMA – PARAYAMA – PRITA – Mulţumită de recitare a numelor. 728. 725. CHITKALA – Acea parte din fiecare fiinţă creată care reprezintă conştiinţă pură. 731. PRIYAMKARI – Cea care oferă lucrurile cele mai dragi devotaţilor Ei. PREMA – RUPA – Iubire. 729. Acest nume îl explică în continuare pe cel anterior. SHIVA – JNANA – PRADAYINI – Cea care conferă cunoaşterea lui Shiva. a putu să le dea cunoaşterea Fundamentalului. 721. GUHYAKARADHYA – Venerată de către Guhyakas. benefică atunci când sunt rostite.). Ea locuieşte în minţile tuturor fiinţelor ca Putere a cunoaşterii. 723.pritaye sada”. care este Shiva. Ca tensiune în conştiinţă. printr-o simplă tăcere profundă. deşi. El este forma Ei. Aici nume semnifică Vedele şi Maha – mantre precum Gayatri. cum este cavitatea inimii. 31). KOMALANGI – Cu membre delicate sau frumoase. cel Fundamental. 732. întreaga cunoaştere emană de la Shri Dakshinamurti. fiind Maha – mantre. SANAKADI – SAMARADHYA – Venerată de înţelepţi precum Sanaka. 730. “Nidhaye Sarva – Vidyanam” – El este tezaurul întregii cunoaşteri (Dakshinamurti Stotra ale lui Shankara). 727. GANAMBA – Mama lui Pramatha – Ganas sau a lui Ganapati. 49 . care este întruparea stării Turya. sau venerată într-un loc necunoscut sau secret. ANANDA – KALIKA – Ea locuieşte în fiecare ca sursă a întregii beatitudini şi bucurii. Sunt mulţumită de recitarea acestor o mie de nume. 726. afecţiune sau Bhakti este unul dintre aspectele Ei. care este cunoscut ca Gurul cosmic. chiar şi aşa. (Br. 722. Ea le apare căutătorilor ca Guru. 720. cunoscută ca Chit – kala (Padma Purana). ele au o putere inerentă. SARVA – TANTRESHI – Conducătorul fiecărei Tantra. Pu. Lah. Shri Vidya este denumită Svatantra – Tantra.

743. Deoarece Ea însăşi dansează în faţa creaţiei – Prapancha Srishtyunmukha Lasyakayai” – Ea dansează când este pe cale să creeze universul – Ardhanarishvara Stotra de Shri Shankara. 745. LAJJA – Modestie. NANDI – VIDYA – Mantra care produce Ananda sau beatitudinea sau cea cu care a venerat-o Nandikeshvara. Ea distruge păcatele devotaţilor Ei. în timp ce dansul lui Shiva este numit Tandava. când în întuneric se află o funie. care distruge munţi. RAMBHADI – VANDITA – Venerată de către cei mai frumoşi curtezani celeşti. Ea face ca minţile devotaţilor să danseze de beatitudine. LAYAKARI – Laya este a cincea stare. mai presus de Turya. “Sarva bhuteshu Lajja Rupena Samsthita. 747. 740. 50 . Când activitatea mentală este complet liniştită. Dansul Ei se numeşte Lasya. Lajja este cuvântul ezoteric pentru Nirvikalpa Samadhi. Lasya este numele ezoteric pentru Mantra. 738. MUKTI – RUUPINI – Forma (înfăţişarea) eliberării. 744. este trăită Laya. cunoaşterea supremă care-l eliberează pe devotat. 734. Aşa cum Ea le-a creat lanţuri devotaţilor.733. 742. întocmai ca iluzia că vezi un şarpe. numai Ea le poate distruge pentru a acorda libertatea sau Moksha. 735. 736. DAURBHAGYA – TULA – VATULA – Ea risipeşte nenorocirile şi sărăcia devotaţilor. Ea dă această trăire şi aceasta este starea în care conştiinţa individuală devine una cu cea cosmică. Ea locuieşte în toate fiinţele ca modestie (Markandeya Purana). 739. ROGA – PARVATA – DAMBHOLIH – Ea distruge bolile minţii şi corpului ca Vajrayadha lui Indra. BHAVA – DAVA – SUDHA – VRISHTIH – Ploaie ambrozială care stinge focul uriaş al Samsarei. PAPARANYA – DAVANALA – Focul uriaş care arde complet păcatele. 746. NATESHVARI – Soţia lui Nataraja sau Regina Dansatorilor. JARADHVANTA – RAVI – PRABHA – Ea risipeşte bătrâneţea. 748. întocmai cum lumina soarelui risipeşte întunericul. 737. LASYA – PRIYA – Dansul interpretat de o femeie este Lasya. ciclul naşterilor şi morţilor. MITHYA – JAGADADHISHTHANA – Baza universului iluzoriu creat. cum este Rambha. MUKTIDA – Cea care conferă eliberarea. aşa cum o vijelie rupe pânza în fâşii. la fel. BHARTA – CHITTA – KEKI – GHANA – GHANA – Tot aşa cum un păun lansează de plăcere la vederea mirilor. BHAGYABDHI – CHANDRIKA – Ea face ca marea succesului să se umfle tot aşa cum luna produce mareea înaltă a oceanului. căci numai Harul Ei este cel ce ar putea conferi eliberarea. 741.

Up. 763. 751. 760. Cea pentru care Brahma şi Kshatra îi sunt hrană (Kath. Rajas şi Tamas. Ea le conferă pe ambele. sau un rege din Vjjain. luna şi focul sunt ochii EI. MRITYU – DARU – KUTHARIKA – Ea este securea care doboară copacul morţii. Sau cuvântul semnifică bogăţie. CHANDA – MUNDASURA – NISHUDINI – Cea care a distrus. TRIVARGA – DATRI – Trivargas sunt Dharma. CHANDIKA – Furioasă pe forţele rele. 755. 765. putere. Vezi Dhyana – Shloka “Japa – kusuma – Bhasuram”. MAHA – GRASA – Ea are o îmbucătură uriaşă de mâncare. JAPAPUSHPA – NIBHAKRITIH – Roşie ca floarea Japa. 756. numit Kutastha sunt formele Ei. 754. care este fericirea infinită. 759. 752. Toate atributele soarelui o reprezintă pe Ea. iar Bhanda este un nimic. 2-25). Dintr-o singură îmbucătură în momentul Prala sau “Vasya Brahma cha Kshatram Ubhe Bhavata Odanah”. ca Durga. MAHESHVARI – Marea conducătoare. Când Ea a înfăptuit penitenţă pentru a obţine pe Shiva ca Domn al Ei. Acestea sunt toate atribute ale Ei. KSHARA – KSHARATMIKA – Ea este atât eternă cât şi destructibilă. 762. MAHA – KALI –Soţia lui Mahakala. Ea le dă fructele acestor Tri – Vargas. Ea este cunoscută ca Mahakali. 753. Apavarga este beatitudinea sau Moksha. Sau Ea este mama lui Brahma. Celor care sunt pasionaţi de acestea. SUBHAGA – Bhaga înseamnă soare. Artha şi Kama. VISHVA – DHARINI – Cea care conţine toate universurile. Soarele. 764. SVARGAPAVARGADA – Svarga este fericirea care are un sfârşit. Cunoaştere neîntinată de Raga. 757. APARNA – Fără frunză. SARVA – LOKESHI – Regina tuturor celor 14 lumi. Fenomene care au un sfârşit şi sinele etern. MAHASHANA – La fel ca mai sus. 761. 51 . TRI – GUNATMIKA – Când Ea devine creaţia. care este Shiva. Vishnu şi Rudra. 766. a distruge câţiva rakshasas. Asuraşii cu numele Chanda şi Munda. Ea îşi asumă forma de Tri – gunas – Sattva. Ea mănâncă în întregime Jagat. sugerând că pentru cineva înseamnă în întregime creaţia şi universul. jnana şi renunţare. 758. SHUDDHA – Pură. 750. care se epuizează după un timp de la Punya. Ea a renunţat chiar şi la hrana reprezentată de frunze. TRYAMBAKA – Cu trei ochi. deoarece Ea distruge chiar şi moartea. Începând de la acest număr până la numele 756 se descrie forma ei ferice.749.

“Parama Vyomni Pratishthita” – Ea este stabilită în spaţiul (Akasha) fundamental. Fiecare disciplină practicată cu devoţiune este pentru a o face mulţumită. “Vira” înseamnă aici Indra sau Trimurtis sau cei măreţi care au realizat sensul lui Maha – vakyas. 779. PRATYAG – RUPA – Privind spre interior. PRIYA – VRATA – Îi sunt dragi toate jurămintele şi disciplinele chiar oferite altor zeităţi. Mandara mai înseamnă Shvetarka. pentru că ele sunt toate creaţiile Ei. PATALI – KUSUMA – PRIYA – Îi sunt dragi florile Patali. VIRAJA – Lipsită de Rajas sau ataşamente faţă de ceva. Introversiune sau Antarmukhatva. Meru este muntele de aur unde locuieşte Ea. Unii citesc acest nume ca Dhritidhara. Mai există o mantra de nouă litere. 768. adică Sanatkumara. unde se presupune că locuieşte Ea. Mandara este pomul din Ceruri care îndeplineşte toate dorinţele. care este locaşul lui Shakti. 772. Priya înseamnă de asemenea rezultatul Yagai sau al Yojnei. MAHATI – Măreaţă. 773. 3-6-1). 769. YAJNA – RUPA – Ea este sacrificiul (Yajna vai Vishnuh). 782. sau Vaishvanara. obiect suprem al gândului şi venerării. cunoscut ca Dvashanta. Deci numele semnifică fructele Yagai. Sau Ea este Antaryaga. DYUTI – DHARA – Recipientul (ce conţine lumina sau cunoaşterea). Floarea Patali este de culoare roşie şi albă. Având ochi şi feţe pretutindeni. Sau Meru este centrul capului. Sau “Dvyangulordhvam 52 . (Tai. VIRAD – RUPA – Cea cu formă cosmică. 776. ca hrană. însemnând cel ce se bucură de vitejie. (Tai Up. care are natura beatitudinii (Ishta). Ojas este al optulea Dhatu sau ţesut uman. “Vishvatas chakshuruta Vishvatomukhah”. Sam). MANDARA – KUSUMA – PRIYA – Îi sunt dragi florile Mandara (hibiscus). Meru este cercul situat cel mai la interior în Shri Chakra. Sanandana şi Vasishtha. MERU – NILAYA – Meru este locaşul Ei. unde locuieşte Shri Lalita. VISHVATOMUKHI – Stă cu faţa spre univers fiind creatoarea lui. nemăsurabilă. ultim. departe de simţuri şi organele de simţ. unde locuieşte Ea împreună cu cele 15 zeităţi Nitya ale Ei. 778. 774. Vruta înseamnă hrană. ultim.767. 770. Vârful muntelui Meru este de asemenea un punct static. 775. VIRARADHYA – Venerată de către cel viteaz. Cele trei Samhitas. DURADHARSHA – Greu de îmblânzit de către cel slab la minte. PARAKASHA – Spaţiu fundamental. a cărei zeitate guvernatoare este Shri Lalita. 781. 780. Formă de Sattva pură. descriu cu lux de amănunte ritualul venerării în Meru. Ojas este puterea dinapoia simţurilor şi a organelor de simţ. conform cu Bhavanopanishat. “Shrivrikshe Shankara Devah Patalayam tu Parvati” – Lui Shiva îi este dragă Bilva. al pământului. 771. Yajna înseamnă Vishnu. Domnul celor 14 Bhuvanas sau lumi. sau macrocosmosul. DURARADHYA – Greu de venerat de către incompetenţi şi de cei care nu-şi pot controla simţurile şi organele de simţ. OJOVATI – Vitalitate. nemişcat. numită Meru – mantra. iar lui Parvati îi este dragă floarea Patali. 777. adică beatitudinea ce rezultă din sacrificiu este a Ei.

minute. cât şi duşman. PARAPARA – Ea este atât prieten. există Para şi Apara Vidya. etc. puterea supremă a lui Brahma este numită Akasha. Mai înseamnă că Shri Narayana însuşi. Up 1-9-1 menţionează Akasha ca fiind lucrul suprem). Odată. la 5 cm deasupra. 788. Apara este întreaga cunoaştere care conţine cuvinte rostite. De asemenea. 787. Apana …. Raja – Shyamala. care distruge întunericul şi confuzia. conform cu Shivasutras. care locuieşte în interiorul soarelui.Shirodeshat Param Vyoma Pratishthi tam” – dincolo de cap. Ea i-a dat luciul Soarelui şi de atunci a devenit cunoscut ca Martanda Bhairava. reprezentate de către Omkara. 795. Ea nu se implică în guvernarea de rutină a universului. ca timp sau Kala. Ea este mulţumită de aceasta. KAMA – DHUK – Vaca cerească Kamadhenu. 789. Ea nu face deosebirea. Martanda Bhairava este o zeitate situată între a doua şi a treia Avarana din Shri Chakra. NISTRAIGUNYA – Neatinsă de cele trei Gunas. precum Vedele. o venerează. 783. JAYATSENA – Având armate victorioase formate din forţe Divine. Suflul sau respiraţia Ei are forma timpului sau Kalasvarupa. Deci Ea. PRANA – RUPINI – Respiraţia este viaţă. 784. Bhairava este personificarea efortului iluminat îndreptat spre eliberare. KALA – MALA – Ea poartă ca ghirlandă cele 64 de arte. Surya şi Agni. SATYA – JNANANANDA – RUPA – Realitate. TRIPURESHI – Conducătoarea celor trei Puras sau oraşe. 794. (Chan. 791. Akasha este prima transformare a lui Atma în direcţia creaţiei (Srishti). “Param aha Param cha Brahma Yadomkarah” – Realitatea ultimă şi realitatea aparenţei sunt amândouă Brahma. KAPARDINI – Soţia lui Shiva. Martanda este Surya. care împlineşte dorinţele. Deci Martanda Bhairava este energia şi efortul luminos care îndreaptă mintea celui devotat către realitatea ultimă. 53 . Este numele zeităţii ce conduce Sarvashaparipuraka – Chakra. 793. este Pranarupini. care este locaşul Mamei Divine. Apare Puja . Conform cu Kurma – Purana. MANTRINI – NYASTA – RAJYADHUH – Încredinţează regiunile regatului ministrului Ei. SAMARASYA – PARAYANA – Îndrăgeşte statutul de egalitate dintre Shiva şi Shakti sau calmul. se află Parakasha. (Pranopanishat 5-2). Vezi numele 75. etc. Puranele şi Shastrele. detaşarea este atributul Ei. dintre care Martanda Bhairava este cel care a venerat-o pe Lalita. 792. Ea este “Sacchitananda Brahma”. Para este acea cunoaştere pe care cuvintele nu reuşesc s-o exprime. Sau pieptănătura Ei sfinţeşte chiar şi apele Gangelui. 785. PRANADA – Cea care dă viaţa sau cele cinci sufluri ale vieţii Prana. când Bhairava a venerat-o pe Shri Lalita sub forma unei imagini făcută din pietre preţioase. aşa cum se împarte el în zile. Sau are o ghirlandă de Kala sau de aspecte ale lui Soma.este pentru zeitatea lipsită de atribute. Ea reprezintă ambele aspecte ale cunoaşterii. 790. 786. Aşa cum există o deosebire în ceea ce priveşte cunoaşterea şi în venerare există Para şi Venerarea Para este denumită Bahyopachara – cu imagine. MARTANDA – BHAIRAVA RADHYA – Există opt Bhairavas.. Conştiinţă şi Beatitudine sunt atributele Ei.

796. KAMA – RUPINI – Ea are forma Voinţei, Iccha – Shakti, de a crea Universul, sau, Ea îşi poate asuma după voie orice formă. 797. KALA – NIDHIH – Ea este sursa celor 16 aspecte ale lunii. Kala mai înseamnă “Arta”, însemnând prin urmare că toate artele provin de la Ea. “Kala” mai înseamnă corp sau Karma. Conform cu Shiva – Sutras, Ea este obiectul şi recipientul tuturor acţiunilor. 798. KAVYA – KALA – Ea este arta literară ca inspiraţie a tuturor formelor adevărate de artă literară, precum “teatrul”. “Nanrishih kurute kavyam” – Nimeni care nu este un văzător al Divinului nu compune vreodată o capodoperă literară, sau kala, ori kavi, ori Shukracharya – adică Mrita – Sanjivani vidya. 799. RASAJNA – O doamnă a gusturilor. Cea care apreciază modul fundamental al lui Kriti sau Kavyam. Există nouă astfel de moduri, începând cu Shringara. Sau, conform cu Shruti, “Rasovai sa”. Ea este puterea din spatele tuturor modurilor de a te bucura, ca Prajnana. 800. RASA – SEVADHIH – Un ocean de beatitudine (cerească). 801. PUSHTA – Bine hrănită de către toate însuşirile bune sau de către Brahmananda. 802. PURATANA – Primordială sau străveche. 803. PUJYA – Venerabilă. Cea mai potrivită de a fi venerată de toţi Zeii. 804. PUSHKARA – Zeitatea ce prezidează apele sfinte este denumită Pushkara; sau înseamnă cel mai auspicios sau important moment dintr-o perioadă de timp. Sau poate fi citit ca Pushkala, însemnând plenitudine. 805. PUSHKAREKSHANA – Având ochi frumoşi, ca petalele de lotus. 806. PARAM – JYOTIH – Lumina fundamentală care iluminează Soarele, Luna şi focul (Agni). “Sharirat samutthatya param – jyoti - rupasampadya” – Provine din corp şi atinge lumina fundamentală. “Na tatra Suryo Bhati Na chandra – tarakam” (Kath. Up. 5-15) – Acolo soarele, luna şi stelele nu strălucesc, deoarece Ea iluminează mintea, care le iluminează pe toate acestea. 807. PARAM – DHAMA – 1) Lumina fundamentală – vezi mai sus. 2) Statutul fundamental. “Yadgatra na nivartante taddhama paramam mama” (Bha. Gita 166) – Acea stare de conştiinţă, de la care nu mai există întoarcere, este starea mea fundamentală. Conştiinţă nediferenţiată care este neatinsă de celelalte trei stări, cunoscută sub numele de Turya, Turyatita, Sakshi, Atma, etc. “Dhama – shabdo avastha parah”. “Tadatikrantam param dhama” – Dhama înseamnă stare. Starea de dincolo de cele trei stări se numeşte Param – Dhama. Dhama mai înseamnă loc de odihnă (Kath. Up. 3-9) spune că este locaşul fundamental al lui Vishnu. Kurma Purana spune că locaşul fundamental este “Puterea mea Maheshvari, Gauri, Shanti, Satyam, etc.”. 808. PARAMANUH – Atomul ultim, fundamental, “Anoraniyan”. Atomul dintre atomi care este prea minuscul pentru a fi înţeles de către simţuri şi organele de simţ. 809. PARAT – PARA – Fundamentalul Fundamentalului. “Trimurtis” sunt fundamentali. Ea este dincolo de ei. 810. PASHA – HASTA – Având în mâna ei stângă de sus “Pasha”, simbolul afecţiunii faţă de devotaţii Ei. Referire la numele 8.
54

811. PASHA HANTRI – Cea care distruge Pashas, legăturile, şi dă eliberarea (Moksha). 812. PARA – MANTRA – VIBHEDINI – Cea care distruge forţele inamice orientate împotriva devotaţilor Ei. Există 12 mari devotaţi, începând cu Manu şi terminând cu Durvasa, care au practicat Panchadashi – Mantra în felul lor propriu şi au penetrat, prin intermediul mantrei, la picioarele lui Shri Lalita şi i-au realizat Harul. Aceasta se referă la acest fapt. 813. MURTA 814. AMURTA – Murta înseamnă cu formă sau cu atribute. Întreaga realitate este fie perceptibilă prin simţuri, fie dincolo de percepţia senzorială. Acea parte perceptibilă este Murta şi cea de dincolo de simţuri este Amurta. Ea este ambele categorii ale acestei realităţi. “Dve eva Brahmana rupam murtam cha amurtam cha” (Brh. Up. 2-3-1). 815. ANITYA – TRIPTA – Mulţumită de ceea ce este trecător, dacă există devoţiune înapoia acelui lucru. Cele 16 ofrande pentru venerare, precum pasta de santal, sunt neimportante, deoarece Ea este mulţumită de ele dacă sunt oferite cu devoţiune şi credinţă. “Patram pushpam phalam toyam yo me bhaktya prayacchati” (Bha. Gita 9-26). Kalyanananda Bharati citeşte acest nume ca “Nitya tripta”, însemnând “mereu mulţumită”. 816. MUNI – MANASA – HAMSIKA – În minţile devotaţilor Ei cufundaţi în Dhyana (meditaţie), Ea locuieşte ca lebădă femelă în Manasa – sarovara sau Ea este marea Mantra – Svarupa, care locuieşte etern în minţile Yoghinilor. 817. SATYA – VRATA – Dăruită adevărului sau rostirii adevărului. Sau “Satya” înseamnă Brahman sau Realitatea Fundamentală; “Vrata” înseamnă hrana cea mai îndrăgită a Ei. 818. SATYA – RUPA – Ea este Brahman. 819. SARVANTARYAMINI – Spiritul ce locuieşte în interior sau puterea din toate lucrurile, care produce acţiunea. 820. SATI – Soţia devotată a lui Shiva şi fiica lui Daksha; sau înseamnă realitate. 821. BRAHMANI – Prin Brahma se înţelege Anandamaya – Kosha şi Ani înseamnă coadă sau “Pucchagra”. Conform cu Shruti: “Brahmapuccham pratishtha”. Ea locuieşte în coada lui Anandamaya – Kosha sau Ani înseamnă cea care pune realitatea în acţiune, adică puterea lăuntrică a realităţii. 822 şi 823. BRAHMA – JANANI - Brahma înseamnă aici Jagat sau Veda. Ea este Mama lor. Sau numele se împarte în Brahma şi Janani, însemnând Fundamentală şi Mamă a tuturor. 824. BAHU – RUPA – Cu manifestări multiple. “Bahuni yasya Rupani sthirani cha oharani aha deva manushya stiryan cha bahurupa ta tah Shiva” – Există multe înfăţişări ale Ei: divină, umană, animală, statică şi mobilă. De aceea Ea este cunoscută ca Bahurupa (Devi Purana). Jagat, Jiva şi Ishvara sunt formele Ei. 825. BUDHARCHITA – Venerată de înţelepţi (Jnanis). “Chaturvidha bhajante mam … jnani cha Bharatarshabha” (Bha. Gita 7-16). 826. PRASAVITRI – Întreaga creaţie, de la Akasha, izvorăşte din Ea. Deci Ea mântuieşte.

55

827. PRACHANDA – Mânioasă, înspăimântătoare. “Bisha – smad – vatah pavate” – De frica Ei suflă vânturile (Tai Up. 2-8). 828. AJNA – Ordinele şi poruncile din Vede. “Pura mamajna madvaktrat samutpanna Sanatani” – La început, din gura mea, la ordinul meu, s-au născut (Linga – Purana). Sau poate fi considerat că Jna, însemnând sufletul care se bucură de Gunas. “Guna – bhoktr Purusha – svarupa” (Linga Purana). 829. PRATISHTHA – Baza şi temelia tuturor. Conform cu “Saivagama”, acel atribut, care sporeşte devoţiunea unui devotat faţă de Shiva, este denumit Pratishtha. 830. PRAKATAKRITIH – De forma trăită de toţi ca “Eu” (Aham). “Tamaham pratyaya – vyajat sarve janati jantavah, tathapi Shiva rupena na vijanati mayaya” – Fiecare animal Îl cunoaşte ca idee de Eu şi totuşi, din cauza iluziei, nu-L recunoaşte ca Shiva. (Su – Sam. 1-8-36). “Ahamityantah shuranatah sada – svatmanam prakati – karoti” – Cel care se manifestă în natura lui adevărată ca noţiunea de “eu”. (Shri Shankara în Dakshinamurti Stotra – 8). 831. PRANESHVARI – O conducătoare a tuturor formelor de viaţă sau Pancha Pranas. Shruti – “Pranasya Pranah” – Ea este Viaţa vieţii. 832. PRANA – DATRI – Ea dă viaţă Universului sau Ea dă corpuri potrivite sufletelor (Jivas), conform karmelor lor. 833. PANCHASHAT – PITHA – RUPINI – Literele alfabetului de la A la Ksha, care sunt ale Ei pithas (scaune), sunt forma Ei. Ea are forma lui Shabda – Brahman. 834. VISHRINKHALA – Fără nici un fel de lanţuri – stare pură care este mai presus de toată acţiunea. Fiecare acţiune bună este tot o cătuşă care leagă întocmai ca un lanţ, chiar dacă este din aur sau fier. “Kanchani bhavatu lohamayi va srinkhala yadi pador na visheshah” – Smriti. 835. VIVIKTASTHA – Este de găsit în locurile singuratice şi sfinte. În astfel de locuri te poţi concentra asupra Ei şi o poţi realiza. “Vivikta” înseamnă discriminarea între real şi nereal. Acei înţelepţi care pot face deosebirea între acestea două sunt locaşul Ei. 836. VIRA – MATA - Vira sunt acei devotaţi competenţi care pot duce lupta împotriva forţelor rele. Ea este Mama lor. “Ganapati” este denumit tot Vira (vezi 776). 837. VIYAT – PRASUH – Cea care a creat Akasha sau spaţiul. 838. MUKUNDA – Cea care dă eliberarea. Sau Ea este Gopala – Krishna. “Kadachidadya Lalita pumrupa Krishna vigraha” (Tantra Raja). 839. MUKTI NILAYA – Locaşul eliberării (Mukti), care este de cinci feluri: “Salokya, Samipya, Sarupya, Sayujya şi Brahma”. 840. MULA – VIGRAHA – RUPINI – Puterea primordială care este originea diferitelor energii cum este Bala, denumită Avorana – Shaktis. Ea este cunoscută ca Shri Rajarajeshvari. 841. BHAVAJNA – Cea care cunoaşte gândul (Bhava), adică realitatea care trăieşte procesul mental. Bhava mai înseamnă Samsara. Sau Bhava este numele lui Shiva şi Bhava este discipolul Lui care o cunoaşte pe Ea.

56

Ea călăuzeşte mintea lui Shiva. UDDAMA – VAIBHAVA – De o splendoare infinită sau măreţie fără limite. lipsit de noţiunea de spaţiu sau timp (Shiva Sutra 1-23). 855. 853. sau înseamnă că Ea este frumoasă. care este fundamental. însemnând distrugerea iluziei şi ignoranţei. 845. adică lumea de jos este abdomenul Ei. 854. Esenţa lor este Shri Gayatri. UDARA – KIRTIH – Renumele ei este suprem. adică negarea dualităţii. care este dincolo de acestea. BHAVA – ROGAGHNI – Vindecă boala Samsarei. “Tatvat samsara – roganam pratipakshah Shiva – bhavat. etimologia cuvântului Upanishad este Upa. Tala sau Patala este abdomenul Ei. adică Vedele sunt forma Ei. Shiva este duşmanul bolilor Samsarei (Shaivagama). SHASTRA – SARA – Puterea esenţială dinapoia tuturor scripturilor care îi învaţă pe oameni despre comportament. Cele trei nume de mai sus stabilesc Dakshinachara. în cele două forme ale ei. Aici Akasha poate fi “Daharakasha” din inimă. având o talie subţire. însemnând apropiere de Brahman. şi Shri Vidya. ciclul Vieţii şi al Morţii. Ea este esenţa acestei voinţe. însemnând Shiva.Shakti. 848. JANMA – MRITYU – JARA – TAPTA – JANA – VISHRANTI – DAYINI – Acelor devotaţi care sunt înghiţiţi de răul vieţii. şi Nishad. BHAVA – CHAKRA – PRAVARTINI – Mişcarea primordială a ciclului naşterilor şi morţilor. GAGANANTA – STHA – Locuieşte în interiorul cuplului spaţiu – timp sau Akasha. SHANTYATITA – KALATMIKA – Aspectul fundamentalului care este cunoscut ca Shantyatita. în scripturi. 844. Ea este vizualizată ca un lac fără fund. Ca Iccha . 850. “Bhava” înseamnă Shiva. care este implicită în această lucrare. moarte sau bătrâneţe. sau Parakasha. “Chandas” mai semnifică Vedele. Ea este puterea esenţială dinapoia tuturor mantrelor. ceea ce este tot una cu Mukti. Conform lui Shri Shankara. “Para – bhattarika … mahahrada jagadvyapi desha – kaladyagocharah” – Mama Fundamentală se poate vizualiza ca un lac mare şi profund al conştiinţei. Gita 4-13). VARNA – RUPINI – Ea are forma literelor.842. Bhava – Chakra mai reprezintă cele 4 componente ale lui Shri Chakra. Chandas mai înseamnă dorinţă sau voinţă. TALODARI – În forma Ei Cosmică (Virat Svarupa). CHHANDAH –SARA – “Chandas” este ritmul vorbirii. Ea este esenţa unui astfel de ritm sau puterea dinapoia lui. 843. Bhutakasha. 849. 847. GAMBHIRA – Profunzime fără capăt. 846. Numele mai poate fi desfăcut în Gagana – 57 . înzestrându-i cu cunoaşterea adevărată a sinelui lor. MANTRA – SARA – Vedele înseşi sunt mantre. Ea le este vestitorul păcii şi mângâierii. 852. Subiectul filozofiei vedantice este acela dacă ea este Nirguna sau Saguna – Brahma. care este spaţiul din interiorul Pancha – bhutas. Sau Ea este de forma castelor “Chatur varnyam maya srishtam” – Cele patru caste sunt create de mine (Bha. 851. Chakra înseamnă Minte. Aceasta locuieşte în fiecare fiinţă ca Parakasha. SARVOPANISHADADUDGHUSHTA – Proclamată de toate Upanişadele.

Ceva nenăscut nu poate decade. “Na tasya karyam karanam cha vidyate” (Sveta Up. TRAYI – Are forma celor trei Vede: Rig. KARYA – KARANA – NIRMUKTA – Eliberată de legea cauzală. KSHIPRA – PRASADINI – Cea care îşi revarsă foarte repede Harul asupra devotaţilor Ei. KALPANA – RAHITA – Lipsită de formulări prin gând. “Sa kashtha sa para gatih” – Ea este sfârşitul şi Ea este ultima cale (Kath. KANAT – KANAKA – TATANKA – Are cercei scânteietori din aur. 859. însemnând Iccha Shakti. 3-11). Stha – însemnând stare. GANALOLUPA – Pierdută cu totul în muzică sau în Sama – Veda. Yajus şi Soma. generată în Akasha (spaţiu). 871. Ea este dincolo de ambele. KAMAKELITARANGITA – Ea este succesiunea valurilor jocului lui Shiva (Kama). 868.însemnând Akasha -. 866. KSHAYA – VINIRMUKTA – Fără declin. arătând conceptul dual al realităţii. Deci numele semnifică forma obiectivului devotaţilor Ei. 860. Mai înseamnă adevărul final enunţat de Vedanta “Iti vedanta – vakyanam nishtha kashtheti kathyate” – (Su. 863. Cauza şi efectul sunt necunoscute deoarece Ea este mai presus de ambele. adică Pură conştiinţă înainte de a fi evoluat la nivelul de formă (Vikalpa). Ea distruge toate păcatele. 865. Karya este universul de nume şi forme. 6-6). AKANTA – Aka înseamnă păcat şi Anta înseamnă sfârşit. ca aspect unit al lui Shiva şi Shakti. “Ajamekam” – cea nenăscută (Shruti). Karana este Avyakta. 58 . 864. Astfel înseamnă realitatea de dincolo de Akasha. KANTARDHA – VIGRAHA – Având o formă. ANTARMUKHA – SAMARADHYA – Poate fi venerată numai de cei cu viziune interioară sau introspecţie. 867. Anta – însemnând capăt -. AJA – Nenăscută. KASHTHA – Ţelul sau scopul. 869. “Ardha” înseamnă Obiectiv. Kanta înseamnă bărbaţi. 870. ca Shiva. ale cărei valuri de joacă sunt Universul. 872. 856. Up. adică devotaţi. adică “Ardha – narishvara”. 862. îşi asumă diferite forme. 857. LILA – VIGRAHA – DHARINI – Pentru plăcerea Ei. 858. 861. BAHIRMUKHA – SUDURLABHA – Foarte greu de atins de cei cu activitate mentală exteriorizată. adică Ea trebuie căutată în interior. MUGDHA – Modestă şi frumoasă (vezi 740). GARVITA – Mândră de a fi Creatoarea universului. din care jumătate este femelă. Sam) – Kashtha este soţia lui Bhima. pentru a fi venerată de către devotaţii Ei.

877. TRIVARGA – NILAYA – Ea este sursa tuturor triadelor – cele trei lumi. ca sacrificiu şi ca obiect al sacrificiului. 878. Yajna mai înseamnă Vishnu. “Trayolokastrayo vedah … Tristhe Devi Sarasvati” (Markandeya – Purana). cele trei Gunas. Gita 6-7). 230). 881. domnul bogăţiei. cele trei obiecte. YAJNA – PRIYA – Îi este drag sacrificiul. Lah. cele trei faze de timp şi cele trei litere din Om (Aum). Ea este forma acelui jurământ. nici declin. 3. 59 . Yajamana mai este considerat al 8-lea dintre Ashta Murtis sau forme ale lui Shiva. 876. sau Kubera. 884. care le îngăduie să facă sacrificiul. etc. DHANA – DHANYA – VIVARDHINI – Răspândeşte bogăţia şi hrana. este unul dintre cei ce o venerează pe Shri Mata şi nu există nici o diferenţă între cel ce venerează şi cea venerată. NIRALAMBA – Nesprijinită. iar Ea. Aici prin sacrificiu se poate înţelege ofranda sacrificială a devotatului. Deoarece Ea nu are nici naştere. 883. Realitatea fundamentală se împarte în două şi se joacă de-a bărbatul (Shiva) şi femeia (Shakti). DHARMADHARA – Dharma este codul comportamentului corect. sau există o Zeitate cu acest nume ce prezidează antardashara – chakra. Deci Ea se numeşte Yajna – katri. (Bha. În cele trei nume de mai sus. Shri Lalita este descrisă ca cel ce face sacrificiul. 887. 875. 879. “Janmajaladhau nimagnanam damshtra muraripu – varahasya bhavati” – Aşa cum trompa lui Varahavatara a salvat pământul scufundat. Mă nasc”. 885. NIRAMAYA – Fără boală. (v. Yada Yada hi Dharmasya Glanirbhavati … Aham. 882. SAMSARA – PANKA – NIRMAGNASA MUDDHARANA – PANDITA – Pricepută în mântuirea celor scufundaţi în mlaştina ciclului naşterilor şi morţilor (Samsara). Toţi bărbaţii ce înfăptuiesc Yajna sunt Avatara ai lui Param – Shiva Însuşi şi nici unul din cei ce înfăptuiesc Yajna (Yajna – karta) n-o pot înfăptui fără soţia lor. şi Ea îi salvează pe cei scufundaţi în marea naşterilor – Sau. menţionate mai sus. 886. sau curgerea continuă a trăirii beatitudinii divine în practica devoţională. DHANADHYAKSHA – Prezidează prosperitatea. YAJAMANA – SVARUPINI – Yajamana este cel ce rosteşte jurământul sacrificiului. SUDHA – SRUTIH – Şuvoi de nectar sau flux de beatitudine ce rezultă din meditaţia asupra lui Shri Lalita în sahasrara. este iubita Lui. bogăţia. TRIPURA – MALINI – Ea poartă o ghirlandă de triade. ca putere care îl conduce pe devotat la sacrificiu. VIDRA – PRIYA – Îi sunt dragi cei ce au o cunoaştere a Vedelor. Ea este suportul acestei comportări. ca Mahalakshmi. transmisă din generaţie în generaţie în fiecare eră şi care este în acord cu Vedele. precum Tapas. YAJNA – KATRI – Ea este Cea care face sacrificii.873. 874. 880. – Ori de câte ori Dharma este în pericol. SVATMARAMA – Se bucură de propriul Sine (Svatmanam dvedha vibhajya stripum bhedena kritadi – shruti). TRISTHA – Ca mai sus. ca Shri Mahalakshmi. căci Ea sprijină totul.

Vishnu înseamnă un Samnyasin cunoscut ca Paramahamsa. 892. care poartă Shankha. 897. “Brahmayan Sarva. cauza universului. este cunoscută ca Kulam. 890. Ea este fondatoarea lui Varnasharama – Dharma. Sau A înseamnă Vishnu şi Yoni înseamnă Mamă. KULA – RUPINI – Kula este Mooladhara Chakra. Ea este ignoranţa originară. care este una din formele Ei. (Bha. VISHNURUPINI – Vishnu este una din formele Ei. Up 3-1-3). conducătorul. reprezentând Avyakta. care este întotdeauna statică. Sau Kuta este nicovala fierarului. Ea este dincolo de această Avyakta. Ea este copacul cunoaşterii. Sinele. Ea este aceasta. sau Kuta este un vârf. Sau. Ea este cea mai înaltă la care se poate aspira. nemişcată şi fixată solid. Chakra şi Gada. copac. căci este cauza tuturor cauzelor. Ea locuieşte în acele diviziuni. puterea lui Vishnu. sau Vit înseamnă Cunoaştere. Bhutani Yantrarudhani Mayaya” – Cu Maya Lui. Sau Kuta este diviziunea lui Panchadashi Mantra. Bhoge Bhavani rupa Sa Durga Rupa Cha Sangare Kope Cha Kalika Rupa Pum Rupa Cha Madatmika). YONI – NILAYA – Ea este locaşul tuturor originilor. VISHVAGRASA – Devorează universul în momentul Pralayei. Gita 18-61). 60 . dincolo de gând. VIDRUMABHA – Roşie precum coralul. Sau Ea este Mahalakshmi. Numai atunci când universul de nume şi forma dispare sau este înghiţit. Ea locuieşte în primul triunghi din Shri Chakra. Asta este ceea ce i-a spus Vishnu lui Virabhadra în Br. VIPRA – RUPA – “Vipra” este cel ce recită Vedele. El învârte întreaga creaţie ca şi cum ar fi fixat pe o roată (Bha. iar Druma. 891. (Adya Shaktir Maheshasya Chaturdha Bhinna Vigraha. care sunt Eu însumi”. cel ce face. Sau Yoni este primul triunghi din Shri Chakra. Ele se află toate în interiorul Ei (v. KUTASTHA – Kuta este ignoranţă.888. “Trikona – Rupini – Shakti Bindu – Rupah Shivah Smritah – Shakti are forma unui triunghi şi Shiva as unui cerc. 648).” 894. VISHVA BHRAMANA KARINI – Motorul Primordial al universului. (Mund. 896. Pur – Shayanambudhau Lalite Tavaiva Narayanakhyam Pranatosmi Rupam – Oh! Lalita mă plec în faţa formei tale numite Narayana. Mama lui Brahma. Sau Kuta înseamnă mulţimea de universuri. Ea nu are o astfel de cauză. VAISHNAVI – Ea este perechea feminină a lui Vishnu. Kuh Prithvi – Tattvam yatra Liyate tat Kulam – Când categoria pământ (prithvi) se contopeşte. fiind cauză şi sursa tuturor cauzelor. “Sarvatragama – chintyam cha kutastham Achalam dhruvam – atotcuprinzătoare. nemişcată ca o nicovală şi fixată. însemnând Mama lui Vishnu. sau Kula înseamnă castă. 895. a patra dintre ele este forma – Masculină. ai experienţa Fundamentalului. – Ea are forma de depozitară a Vedelor. (Shruti). 889. “Vedapatham tu Vipranam” (Shruti). aşezată în mare Kurma Pu. Gita 12-3). Bhavani în bucurie. 893. (Rukmavarnam Kartaramisham Purusham Brahma – Vonim) – Cel de culoarea aurului. “Puterea Primordială a lui Mahesha are patru forme diferite. Durga în luptă şi Kalika în mânie. AYONIH – Yonih înseamnă cauză originală.

folosit în Somayaga. TATTVAMARTHA – SVARUPINI – Ea este satisfăcută de semnificaţia lui Mahavakya – Tattvamasi: “Tu eşti aceea”. SADASHIVA – KUTUMBINI – Sada – Shiva este al cincilea dintre cei cinci Brahmas. Ishta 61 . înainte ca Shabda să fie creată. Ea este Mama lui Shabda – Brahma. Ea este descrisă ca soţia lui Sadashiva. VIDAGDHA – Expertă sau talentată. 906. în atât de multe forme. şi. 910. însemnând binefăcătoare. starea elementară a creaţiei care durează până la disoluţia (dizolvarea) finală. 908. Aici “Tat” reprezintă realitatea fundamentală “Paramatma”. Shri Dakshinamurti este Rishi. BAINDAVASANA – Aşezată în Bindu. SAVYAPASAVYA – MARGASTHA – “Savya – marga” este metoda de venerare cunoscută sub numele de Dakshina. Aşadar. Ea este atât una cât şi cealaltă. Shri Rajarajeshvari. VIRAGOSHTHI – PRIYA – Vira este un upasaka avansat sau un Paramahamsa. 240). fiind nimicitoarea lui Bhanda şi a altor rakshasas. 903. SAMAGANA – PRIYA – Ea îndrăgeşte intonarea imnurilor din Samaveda. numele înseamnă că Ea este soţia lui şi matriarhul familiei Lui. 901. Ei îi sunt dragi. iar Shri Kameshvari şi Kameshvara sunt Zeităţile venerate. În cazul devotatului corespunde tulpinii lotusului Sahasrarei. 900. aceasta nu mă atinge”. naşterii şi decăderii. Ananda sau beatitudine. şi de Asamprajnata. SOMYA – Ea este prezentată ca Somalată. 904. care este metoda de alegere a Brahminilor. de asemenea. Gita 5-10). 909. 902. (Bha. adică al întregii creaţii. Vidya şi Shiva. Deoarece Sadashiva mai este cunoscut ca Paramshiva. Numele face referire la două stări de Samadhi – realizarea lui Dumnezeu. “Tvam” – tu. Aici sensul este de stare de cunoaştere a sinelui – Atmanubhava. dar care nu este supusă morţii. 899. TATTVAMAYI – Aici Tattva înseamnă Shiva Tattva. Tattva mai înseamnă: Shabda – Brahman. punctul situat cel mai la interior în Shri Chakra. Ashvarudha şi altele. care sunt toate Ea. Numele mai înseamnă faptul că Ea însăşi este sub forma celor trei Tattvas: de Atma. 907. Ele sunt cunoscute cu numele de Samprajnata. NADARUPINI – Nada este tensiunea primordială. VIJNANA – KALANA – Cunoscătoarea sau Cea care percepe. (v. în timp ce trăieşte Samadhi. ca locuind în discul lunii. conform lui Shaiva Siddhanta şi Ea este permanentă în toate. NAISHKARMYA – Lipsită de acţiune. sau intactă. Ai Săi goshthi sunt doar Mahavakyas. neatinsă de nici o acţiune. adică Jivatma. 911. Aprolayam Yat tishthati Sarvesham Bhogadayi Bhutanam Tattavamiti Proktam – cea care rămâne dincolo de disoluţie (dizolvare) şi cea care dă experienţă întregii creaţii este Tattva (Shruti). VIRA – Curajoasă. Se afirmă că este locaşul lui Shiva. Starea de Nivritti totală. Există 36 de Tattvas. 905. KALYA – Creatoare sau sănătoasă. “Kurvannapi Na Lipyate – Deşi pot acţiona. în care căutătorul este fără capacitate mentală. În această metodă.898. şi care este soţul Puterilor (Shaktis). 912. în care căutătorul îşi reţine Prajna sau capacitatea mentală obişnuită. “Pralaya”. Shyamala. starea fundamentală de conştiinţă. TATTVADHIKA – Transcende categoriile creaţiei. Acest nume se mai citeşte ca Saumya.

în cazul în care sunt practicate cu devoţiune şi credinţă. Venerarea este conform celor cinci Samhitas: “Sanaka.”. Apasavya – Marga este cea prescrisă de Shrutis celorlalte trei caste. cu mâna stângă. Shri Bala – Tripura – Sundari. Svabhava înseamnă de asemenea locuinţa proprie a fiecăruia. nu cunoaşte şi nici nu trăieşte nici cea mai mică calamitate sau necaz. Savya – Marga dă rezultate mai rapid deoarece oferă mai puţine abateri şi pericole în pregătirea devotatului pentru eliberare. Identitatea inseparabilă a lui Shiva şi Shakti este ultimul obiect ce trebuie realizat în Sahasrara Chakra. În privinţa mantrelor. na tesha mapadah kashchit jayante kvapi samkate. o cale foarte greu de urmat. Deşi în trecut Brahminii practicau Dakshinachara. în Shri Chakra. zeităţi ca Shri Gayatri şi Sharada nu pot fi venerate prin Vama – Marga. În această Sadhana se obţine unitatea dintre Shiva şi Shakti. Stha. Aici Bhairava este Rishi. Shanatkumara. Vamachara. 916. 7-24-1). Sarva înseamnă cele patru tipuri de dificultăţi. în care stare devotatul îşi pierde identitatea în realitatea ultimă. în această metodă sunt prescrise numai Maha – mantre precum Shri Gayatri. Numele mai semnifică cele două căi ale Devas şi ale Pitris. etc. SVASTHA – Sva înseamnă sine. sau Antaryaga. Capcanele acestei practici au fost discutate în introducere şi ea este împotriva celor mai bune principii şi a învăţăturilor Upanishadelor. 62 . atitudinea de Advaita sau de non . Deşi amândouă duc la realizare. precum Adibhautika. conform Kalpa – sutras şi conform unor metode secrete prescrise de propriul Guru. Ea este îmblânzită prin oferirea Atmei ca Arghya. stabilit. unde Ea locuieşte ca Shri Minakshi. – Oricine caută refugiu la Tine. sau numele mai înseamnă linişte. adică apă sfinţită. care este oraşul Madhura din Sud. Sharanam tvam drapadvante ye Devi Parameshvari. Acestea sunt numite Shubhagama – Panchaka”. Shuka. 917.. Ea locuieşte în inima devotaţilor Ei ca beatitudine sau Ananda. el se înfăptuieşte cu miere. Shri Panchadashi şi Shodashi. iar celelalte trei caste. Ea este stabilită în Ea însăşi. adică calea renunţării şi calea muritorilor obişnuiţi. înşiruirea de Guru porneşte de la Shri Narayana. Shiva şi Shakti – Chakras din Shri Chakra cu lanţul de Lotuşi de la Mooladhara până la Sahasrara. ea este. Acest nume spune că Shri Lalita se află în ambele căi. etc. Ritualul este mai mult interior. În acest ritual. fundamentală. Deşi Vama – marga oferă ispita de a face tot ce este mai bune pentru ambele lumi. SARVAPADVINIVARINI – Îndepărtează toate calamităţile. DHIRA – Curajoasă sau înţeleaptă. Bhairavi şi Bhairava sunt Zeităţile. etc. prin Shri Shankara până la Gurul fiecăruia. SVABHAVA – MADHHURA – Dulceaţă naturală. Mooladhara şi Svadhishthana sunt chakrele unde Zeitatea este venerată sub forma lui Kundalini. cel puţin în câteva forme modificate. Sanandana. adică Ananda.dualitate. azi nu mai există o astfel de împărţire. în timp. În această metodă. Venerarea exterioară se face conform Parashurama – Sutras. însemnând că nu poate fi venerată de cei timizi şi proşti. “Kasmin pratishthita iti sve mahimni – unde este El stabilit. în propria Sa putere?” (Cha. Există câţiva Brahmini care practică Vamachara şi câţiva din celelalte caste care practică Dakshinachara. care este înţelepciunea menţionată aici ca Paramahamsas etc. iar Zeităţii i se oferă suc de carne şi carne. DHIRA – SAMARCHITA – Venerată de către cel înţelept şi de cel curajos. 914. Adică Ea trebuie venerată prin concentrarea asupra unităţii Spiritului individual al devotatului cu al Ei. conducătorul ultim al tuturor. “Ishvaranugrahadeva pumsam advaita – vasana (Advaita Gita 1) – Numai prin Harul Domnului primesc oamenii comportarea. Shiva îi este secundar lui Shakti. Mai mult. În Antaryaga.Devata sau Zeitatea Alegerii este identificată cu Lalita şi venerată cu ceremoniile vedice. CHAITANYARGHYA – SAMARADHYA – Chaitanya înseamnă aici Atma. Up. 918. 913. dar când se face în exterior. 915.

912). cât şi de Vamachara (v. SADA – TUSHTA – Întotdeauna fericită şi mulţumită. căci toţi O venerează. 927. Ea îşi simte gloria. sau Shruti înseamnă Patru. Parantapa. 935. martorul (Sakshi) universului. 922. 934. Ea este totdeauna bună şi niciodată mâniată pe cei devotaţi Ei. TARUNADITYA – PATALA – De un roşu intens ca soarele ce se ridică. ca patru Shakti: Shanti. DAKSHINA – DAKSHINARADHYA – Venerată atât de Dakshinachara. 931. 921. oferirea Jnanei şi înţelepciunii este cea mai bună. Sau venerată de către cei şcoliţi sau neşcoliţi. SADODITA – Mereu prezentă şi mereu strălucitoare în mintea devotaţilor Ei. sau Ea iubeşte Sahasranama – Stotra. ANARGHYA – KAIVALYA – PADADAYINI – Cea care conferă devotaţilor starea inestimabilă a eliberării. 937. Sau Mata înseamnă “cel ce măsoară”. 923. Oh. cele patru forme ale lui Maheshvari. CHAITANYA – KUSUMA – PRIYA – Ea îndrăgeşte Atma sau Jnana ca floare de venerare (Jnana yajnah Parantapa. De aceea numele semnifică cunoaşterea lui Ishvara sub forma lui Kaulini. 932. VIRAGINI – Lipsită de ataşament. KAULINI – KEVALA – Cea Pură venerată de către Kaulas. Gita 433). care sunt Vedele. în Jinatantras. sarvam karmakhilam Partha jnane parisamapyate – Bha. Ea este beatitudinea generată în mintea devotaţilor Ei. STOTRA – PRIYA – Iubeşte cântecele de slavă. 938. Zeitatea venerată de către Kaulamarga. Kevala este cunoaşterea lui Ishvara. deoarece toate acţiunile se încheie în Jnana. 936. 928. MANASVINI – Cea care controlează mintea sau inteligenţa. Pratishtha şi Nivritti. STUTIMATI – Având nişte însuşiri atât de măreţe. 924. sau. VISHVA – MATA – Creatoarea universului.919. 929. sau având o viziune infinită. caz în care înseamnă esenţa pură a timpului sau puterea dinapoia timpului. SRUTI – SAMSTUTA – VAIBHAVA – Gloria ei este preaslăvită de Vede. conform cu Kurma – Purana. 920. 933. MANGALAKRITIH – A cărei formă este binefăcătoare. Vidya. JAGADDHATRI – Susţinătorul sau protectorul universului. 925. Numele se mai citeşte Kalini – Kevala. PRAGALBHA – Foarte puternică. 63 . MAHESHI – Soţia lui Mahesha. Moksha. 926. VISHALAKSHI – Având ochi frumoşi şi mari. 930. DARASMERA – MUKHAMBUJA – Faţa ei de lotus radiază prin zâmbet. care sunt demne de a fi preaslăvite. MANAVATI – Extrem de respectată.

PARAMODA – De forma beatitudinii fundamentale a realizării. Vam. hrană şi toate celelalte (Lam. Sau Ea poartă diamante ca bijuterii. 942. are drept păr spaţiul. Brahma. PANCHAMI – Soţia celui de-al cincilea dintre Domni. la venerarea lui Shri Lalita există 16 ofrande (upacharas). alcătuiesc culcuşul. care poate încerca s-o înţeleagă. Deoarece toţi Zeii sunt Ea însăşi. VYOMAKESHI – Vyoma este spaţiul sau Akasha. Conform Vedelor. (v. scaunul lui Vishnu. Ele reprezintă ofrande.939. 249). unde este aşezat Rudra. 941. Deoarece mintea este instrumentul cel mai lăuntric al corpurilor noastre. Bhuta şi Manushya – Yajnas. Vishnu. Sau Ea este soţia lui Vyomakesha. Vamaka mai înseamnă Deva şi Ea este Conducătoare Zeilor. Slujitorii Ei. iar Kaulagama prescriu tot cinci feluri de venerare. MANOMAYI – De natura minţii. Sau Ea are forma minţii. 944. În absenţa lor. Rudra. ca Vamakeshvari. VAJRINI – Ea poartă un diamant ca armă. beţişoare. Ham. Brahma. unde este aşezat Brahma. Lah. Darsha – purnamasa. Rudra. ele sunt Agnihotra. Aceştia cinci sunt denumiţi Pretas sau corpuri. 950. iar Keshi înseamnă pieptănătură. Yam. 92). Sam). Ea este descrisă ca mintea ce există în toţi în starea ei pură. iar conform cu Dharma – Shastresh ele sunt Deva. Shri Lalita. există cinci ofrande care se oferă mental prin promovarea celor cinci Bijas: pastă de santal. care este Sadashiva sau Varahi. Vishnu. PANCHA – YAJNA – PRIYA – Îndrăgeşte cele cinci sacrificii prescrise în Dakshinachara. Vimana mai înseamnă fără limitare. Ishvara şi Maheshvara. deoarece fără Ea sunt lipsiţi de viaţă şi de aceea formează piedestalurile (soclurile) patului pe care se odihneşte Ea. În Manipura se află Vishnugranthi. în poala căruia este aşezată Ea. ca Geya – chakra. 949. Hari … patah (Sau. 946. La Ajna este Rudra Granthi. de la Prithvi la Akasha sau puterea lor intrinsecă. flori. 948. Ea se află aşezată în Vimana. Mai sus. VIMANASTHA – Vimana este transportul divin al Devas. Deci Ea este aşezată deasupra acestor cinci Pretas. Ele sunt denumite câteodată în mod vag ca Yajnas. este Sadashiva. Cea care răspunde prompt la rugăciunile devotaţilor Ei. “Gataste manchatvan druhina. în forma Ei cosmică. Pashu şi Soma. Numele mai semnifică faptul că Ea este aşezată în minte. în Mooladhara se află Brahma – Granthi. deoarece Ea este Brahman cel necondiţionat şi infinit. Dincolo de El este Paramshiva. Sadashiva şi Maheshvara. al cincilea dintre cei 8 Matrikas. Pitri. 64 . VAMAKESHVARI – Ea este venerată în Vamakeshvara – tantra. în Sahasrara. 947. PANCHA – PRETA – MANCHADHISHAYINI – Pancha – Pretah sunt Brahma. 945. adică Vajrayudha. 940. PANCHA – BHUTESHI – Conducătoarea celor cinci categorii. Mergând în sus de la Mooladhara la Sahasrara. În general. Agamas sunt asemeni Pancharatragama. PARAMODARA – De o generozitate supremă. care este Shiva. care pledează pentru calea părţii stângi şi care nu recunoaşte Pancha – Yajnas. PANCHA – SANKHYOPACHARINI – Ea este venerată cu cinci ofrande. 943. Chaturmasya.

SARVATITA – Transcende totul. care este binecunoscut pentru autocontrolul său. SHARMADA – Cea care conferă fericirea sau beatitudinea veşnică. precum Upavasa. Lokas. 964. nenorocirile îi dispar şi norocul îi zâmbeşte. susţine comportamentul corect prescris de scripturi. 961. Mula – Prakriti. este căsătorită cu Shiva. 957. Ea este imaginată ca o fetiţă între doi şi nouă ani. SHAMBHU – MOHINI – Îl vrăjeşte până şi pe Shambhu. Mai înseamnă că Ea este aşezată deasupra Sahasrarei – cea mai înaltă dintre lumi. Ashubhani nirachashte Tanoti shubha – santatim Smriti – matrena – yatpumsam 65 . forma cea mai grosieră a conştiinţei pe care şi-o asumă Ea. BANDHUKA – KUSUMA – PRAKHYA – Roşie ca floarea Bandhuka. adică întregul act de creaţie este jocul Ei. SUMANGALI – Auspicii bune. 965. adică transcende.951. DHARMA – VARDHINI – Cea care încurajează. astfel este frumuseţea Ei sau puterea Ei ca Maha – Maya. continuă. SHAMATMIKA – Pacea este esenţa Ei. Dhanya mai înseamnă bogăţie. BALA – Shri – Bala – Tripura – Sundari este forma Ei. de care dacă îşi aminteşte un bărbat. semnificând începutul lui Shabda – Brahman de a crea. DHARA – Sprijină totul. ca fiică a lui Himavat. 958. Aceasta este desfăşurat în continuare în numele următor. Ca soţie a lui Shiva. DHARA – SUTA – Fiica lui Himavat. Sau Ea este Prithvi. SHASHVATAISHVARYA – Regat sau dominion etern. Ea este întotdeauna cea care dă beatitudinea eternă. cele trei Bijas din Shri – Bala – Tripura – Sundari – Mantra formează Avyakta – Chakra sau triunghiul. 959. 967. DHARMINI – Binecuvântată căci Ea. LOKATITA – Transcende toate universurile create. dominionul cel mai mare. LILA – VINODINI – Al cărui joc este universul. Devotaţii cu minţile cuprinse de pace sunt locaşul Ei. care se numeşte de asemenea Sadashiva – loka din corp. etc. GUNATITA – Dincolo de cele trei Gunas. SHASHVATI – Mereu prezentă. Deşi există multe mantrabijas. Shri – Bala – Tripura – Sundari este zeitatea ce semnifică starea primordială de conştiinţă în prima sa mişcare către creaţie. DHARMINI – Ea are atribute cum sunt Satya şi Jnana. 952. 966. care se joacă. 956. 962. care conduce la salvare. Mangala este Brahma. Moksha. 954. Ea duce o veşnică viaţă căsătorită. Dhanya mai semnifică atitudinea minţii pe care o capătă cineva meditând asupra semnificaţiei Upanishadelor şi înfăptuind Vrata. 955. 963. sau Ea este puterea din interiorul ierburilor – Oshadhis – care răsar din pământ. inclusiv universul de nume şi forme. 953. adică ultima dintre cele cinci categorii sau Bhutas. 960.

Conform cu Sanatkumara – samhita. etc. Mudra înseamnă “cel care revarsă Beatitudine”. Cele cinci degete de la cele două mâini semnifică Pancha – Bhutas. reprezintă noţiunile menţionate mai sus. mai presus de Sahasrara. adică Shuddhasattva sau conştiinţă nediferenţiată. Mâna dreaptă şi partea dreaptă îl reprezintă pe Shiva. Nu se pot descrie aici. de la Jagat la Sushupta. Mrityumjaya. Atunci când devotatul nu cunoaşte aceste Mudre. ASHOBHANA – Mereu tânără şi veşnic frumoasă. sau Tripura înseamnă nouă puteri care sunt aspectele Ei. de care Shri Lalita este foarte mulţumită. începând de la Sarvasankshobhini până la Trikhandeshi. 970. SUVESHDHYA – Împodobită cu veşminte frumoase şi auspicioase. ca Iccha – Shakti (Ahamasmi Prathamaja Ritasya – Eu sunt primul născut al Adevărului – Tai. 973. BINDU – TARPANA – SAMTUSHTA – Bindu înseamnă cercul cel mai interior din Shri Chakra. etc. pastă de santal. care este Ea însăşi. reprezentând în mod simbolic natura realităţii fundamentale. cum ar fi Avarana . cunoscut sub numele de Sarvanandamaya – chakra. corpul lui. Jiva şi Fundamental şi este deci unul din aspectele sale. deoarece El locuieşte în interiorul celor trei corpuri – Sthula. 971. Dacă un devotat înfăptuieşte Puja cu aceste Mudre nu numai mintea lui. Adya – Shakti. Puratraye Kridati Yashaha Jivah – El. adică Shiva. 976. Up. Shri Chakra şi Bindu.Brahma tanmangalam viduh (Vis. iar mâna stângă şi partea stângă o reprezintă pe Shakti. care este conştiinţa cosmică.. PURVAJA – Prima mişcare a conştiinţei către creaţie. adică Jiva. care este un gest. SUVASINI – Având un soţ nemuritor. 969. Acest nume semnifică faptul că chiar dacă un devotat nu reuşeşte să înfăptuiască toate ritualurile. Devotatul trebuie să vizualizeze unitatea dintre cosmos. gestul sau mudra din Abhinaya reprezintă o idee şi aici Mudra. DASHA – MUDRA – SAMARADHYA – Venerată cu 10 Mudras. Ea este Mama unui astfel de Tripura. De aceea este un alt aspect al Antar Yaga. TRIPURAMBIKA – Tripura este Jiva sau Sinele individual. 968. Ele sunt în număr de zece. parfumuri. Ea este mulţumită. cu bijuterii. este numit Jiva (Shruti). dar venerează doar Bindu care reprezintă Fundamentalul. 975. O Mudra semnifică unitatea dintre Sinele individual. SUVASINYARCHANA – PRITA – Ea este mulţumită de femeile căsătorite ale devotaţilor care o venerează. ci trebuie învăţate de la un Guru. sau venerarea interioară. Mudam Pravayantiti. păstrarea şi distrugerea universului. 974. este mai 66 . Ea este mulţumită. 972. ca fiind Ea însăşi şi să înfăptuiască Puja în exterior sau mental pentru acel Bindu şi să-şi piardă complet individualitatea în forma ei cosmică. Bindu este Dvada Shanta din capul devotatului. Dacă devotatul o venerează acolo.puja. SHUDDHA – MNANASA – Stare mentală pură. întocmai cum Shri Chakra reprezintă aceste lucruri în mod schematic. 3-1-6) – cunoscută ca Avyakta. Mudra – este un gest făcut cu ambele mâini. centrul tuturor. dar şi corpul vor fi intens conştiente de marele Adevăr pe care el încearcă să-l atingă. cel care se joacă în interiorul celor trei puras. Cele zece Mudras sunt prezentate în mod regulat la venerarea lui Shri Lalita. Pur). 977. Mai înseamnă că devotaţii cu minţi absolut pure sunt Ea însăşi. Întocmai cum în Natya – Shastra. Ea este Mama lor. Sukshma şi Karana şi al celor trei stări. Ea este prezentată întotdeauna cu Mantra – Bija corespunzătoare sau cu literele corespunzătoare. cufundându-şi mintea în forma Ei ca Samvit. transformările ei în diferite energii şi categorii şi în creaţia. SUKHAKARI – Ea conferă un şuvoi neîntrerupt de Beatitudine.

adică Mula Prakriti a lui Sankhya. 991. 978. AMBA – Mama celor trei Gunas.). sau Tri – Khanda mai semnifică cele trei componente ale lui Shri – Panchadashi – Mantra. 986. 988. trei îi aparţin lui Shakti sau Vimarsha. constând din descrierea unui cerc cu degetele – mare şi arătător – întinse peste celelalte degete. Celelalte trei sunt Tattvadhvas ale lui Shiva sau Prakasha adică: Kala – aspecte. Dintre acestea. reprezentând-o pe Mula . Folosind această Mudra. ca Avyakta. Jnane Naikena Tallabhyam – infinitul. Shiva ca Shri Dakshinamurti îi iniţiază pe devotaţi în această Mudra. ADBHUTA – CHARITRA – Cu o istorie minunată. TRIPURA – SHRI – VASHANKARI – Tripura – Shri este zeitatea din a cincea chakra din Shri – Chakra. 987. cunoscută ca chinmudra (Kara Kalita – Chinmudra cu mâna arătând Jnana Mudra – Shri Dakshinamurti – Stotra a lui Shankara – 14).Prakriti sau Pashyantivak. 982. se spune că Ea le transcende. sunt unice şi minunate. Fundamentalul poate fi atins numai prin cunoaştere – Skanda. ABHYASATISHAYA – JNATA – Cunoscută doar printr-o practică constantă de devoţiune şi meditaţie. Deoarece aceste două categorii cuprinzând şase căi ce duc la Fundamental. Ea este regina acestor Tri – Khanda. Rajas şi Tamas. Tattva – categorii şi Bhuvana . sunt componente ale creaţiei Ei. Sattva. cuvinte şi Mantre. 983. de la Srishti la Anugraha. litere – Pada. 67 . 989. 979. 984. VANCHITARTHA – PRADAYINI – Conferă devotaţilor Ei obiectele venerării. ANAGHA – Neatinsă de păcat sau necaz sau de vreo acţiune. deoarece are natura conştiinţei (Anantamamritam Param.Khanda este a zecea dintre Mudras. 990. TRI – KHANDESHI – Tri . devotatul va fi eliberat de toate consecinţele greşelilor comise şi al omisiunilor din cadrul Pujei. Această Mudra reprezintă unitatea dintre tot ceea ce există şi Fundamental. primul pas către crearea Universului Numelor. combinaţii de litere simbolizând zeitatea. sau actele Ei. numite Mantradhvas. 981. adică Varna. cum este Namaskara – Mudra şi care este manifestarea lui Shri Lalita ca unire dintre Shiva şi Shakti. Shri Lalita O controlează. YONI – MUDRA – A noua din cele zece Mudras care este Namaskara. TRI – KONAGA – Ea locuieşte în triunghiul cel mai interior din Shri Chakra.lumi. Pu. 980.bine să desfăşoare întreaga venerare cu Yoni – Mudra folosită de către Maharishi. indestructibil. SHADADHVATITA – RUPINI – Shadadhva sunt şase metode sau căi de atingere a Fundamentalului. 985. JNANA – JNEYA – SVARUPINI – Cunoaşterea şi obiectele ei sunt toate formele Sale. semnificând că Realitatea fundamentală este perfectă – Purna. aşa cum este descrisă în Lalitopakhyana şi alte Purane. Fundamentatul poate fi atins numai prin cunoaştere. TRIGUNA – Cele trei gunas. JNANA – MUDRA – Un gest de iniţiere sau Upadesha. JNANAGAMYA – Este atinsă numai prin cunoaştere.

SHRI – CHAKRA – RAJA – NILAYA – Regele tuturor chakrelor care este Shri – Chakra. Eu-l. Gita 10-11). 994. Tamaham – Pratyaya – Vyajat Sarve Jananti Jantavah – Ca fiind pronumele “Eu”. Vishnu şi Rudra sunt Tripura. Sadashiva locuieşte în ei şi soţia lui este Shrimat – Tripura – Sundari. OM – TAT – SAT Tehnoredactare: Camelia Minculescu.992. distruge din milă întunericul născut din ignoranţă (Bha. sunt copiii sau cei neînvăţaţi precum Gopa sau ciobanii. este locaşul Ei. se spune că Ea este Lalita (Padma Purana). reprezentând Fundamentalul în Samaya – mata. SARVANULLANGHYA SHASANA . 996. LALITAMBIKA – Mama Lalita. sub forma noţiunilor de “Eu” şi “al meu”. 998. 1000. Sam. 1-8-36.Peste a cărei poruncă nimeni. AVYAJA – KARUNA – MURTIH – Ea este personificarea iubirii faţă de devotaţii Ei. conform lui Kalyanananda Bharati. AJNANA – DHVANTA – DIPIKA – Lumina care risipeşte ignoranţa. Lokanatitya – Lalate – Lalitatena sochyate – Deoarece transcende universul pe care-l etalează. 993. Căci aceasta este felul de a fi al iubirii unei mame. SHRIMAT – TRIPURA – SUNDARI – Brahma. nu poate trece. Îl cunoaşte fiecare creatură Sv. SHIVA – SHAKTAIKYA – SVARUPINI – A cărei formă este Unirea dintre Shiva şi Shakti. ABALA – GOPA – VIDITA – Cunoscută chiar şi celor ignoranţi cu. SHRI – SHIVA – Soţia sacră a lui Shiva. 997. 68 . Ambika este Paramatma. 999. fără a avea vreun motiv oarecare. nici chiar Trimurtis. stabilit în Sine. 995. Teshamevanukampartham Ahamajnajam tamah Nashayamyatma bhavastho Jnanadipena bhasvata Cu lumina Jnanei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful